Konvertering av filen SRT till SUB

Vad hjälper mig konvertering av filen SRT till SUB med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SRT efter konverteringen till SUB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SRT till SUB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SRT till SUB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SRT till SUB, hur konverterar man filen SRT till SUB, ändring av filändelse SRT till SUB
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen SRT
Om konverteringseffekt av filen SRT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SRT format till ett annat filformat än SUB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SRT till ett annat format :
SRT till ASS, SRT till TXT,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SRT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SUB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SRT i originalformat (utan konvertering till filen SUB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .