Dagens filförlängning
rdp icon

RDP

Remote Desktop Configuration Format

Fil med RDP-förlängning innehåller konfigurationsparametrar för fjärranslutning för anslutningar till fjärrskrivbordsprogram. RDP är en alf...