Dagens filförlängning
dwl icon

DWL

TurboCAD Drawing Lock Format

DWL-filer skapas med TurboCad-programvaran för 2D och 3D-design, den fungerar som en blockeringsfil. Det betyder att filen genereras för att bloc...

Last updated