Konvertering av filen ASS till SRT

Vad hjälper mig konvertering av filen ASS till SRT med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ASS efter konverteringen till SRT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ASS till SRT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ASS till SRT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från ASS till SRT, hur konverterar man filen ASS till SRT, ändring av filändelse ASS till SRT
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen ASS till SRT:
andra möjliga konverteringar av filen ASS
Om konverteringseffekt av filen ASS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ASS format till ett annat filformat än SRT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen ASS till ett annat format :
ASS till SUB,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ASS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SRT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ASS i originalformat (utan konvertering till filen SRT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .