Övriga filer

#Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen !BT BitTorrent Incomplete Download Format
2 Filändelsen av filen !C Graphics Converter Pro
3 Filändelsen av filen !QB QBittorrent Partial Download Format
4 Filändelsen av filen !UT UTorrent Incomplete Download
5 Filändelsen av filen #$# ULead Photoimpact Temporary
6 Filändelsen av filen $ Visual Basic Symbol
7 Filändelsen av filen $$A OS/2
8 Filändelsen av filen $? TR-DOS ZX Spectrum Format In HOBETA Format
9 Filändelsen av filen $B TR-DOS Basic
10 Filändelsen av filen $D TR-DOS Data
11 Filändelsen av filen $D$ OS/2 Planner Data
12 Filändelsen av filen $DX CA Visual Objects Backup Index
13 Filändelsen av filen $ED Microsoft C++ Editor Temporary
14 Filändelsen av filen $LN Borland C++ TLink Response
15 Filändelsen av filen $RR Steinberg Cubase Compressed
16 Filändelsen av filen $VM Windows 3.x Virtual Manager Temporary
17 Filändelsen av filen (D) PcAnywhere Temporary
18 Filändelsen av filen * Apple Mac OS X Certificate Assistant
19 Filändelsen av filen 00A Bentley GEOPAK Resource
20 Filändelsen av filen 00C ProFile 2000 Autosave
21 Filändelsen av filen 00D Bentley GEOPAK Resource
22 Filändelsen av filen 00E Bentley GEOPAK Resource
23 Filändelsen av filen 00F Bentley GEOPAK Resource
24 Filändelsen av filen 00_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
25 Filändelsen av filen 040 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
26 Filändelsen av filen 041 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
27 Filändelsen av filen 043 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
28 Filändelsen av filen 045 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
29 Filändelsen av filen 046 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
30 Filändelsen av filen 047 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
31 Filändelsen av filen 048 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
32 Filändelsen av filen 051 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
33 Filändelsen av filen 052 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
34 Filändelsen av filen 053 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
35 Filändelsen av filen 054 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
36 Filändelsen av filen 055 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
37 Filändelsen av filen 056 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
38 Filändelsen av filen 057 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
39 Filändelsen av filen 058 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
40 Filändelsen av filen 059 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
41 Filändelsen av filen 05_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
42 Filändelsen av filen 060 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
43 Filändelsen av filen 061 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
44 Filändelsen av filen 062 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
45 Filändelsen av filen 063 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
46 Filändelsen av filen 064 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
47 Filändelsen av filen 065 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
48 Filändelsen av filen 066 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
49 Filändelsen av filen 067 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
50 Filändelsen av filen 068 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
51 Filändelsen av filen 069 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
52 Filändelsen av filen 06I ProSeries Tax
53 Filändelsen av filen 06_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
54 Filändelsen av filen 070 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
55 Filändelsen av filen 071 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
56 Filändelsen av filen 072 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
57 Filändelsen av filen 073 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
58 Filändelsen av filen 074 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
59 Filändelsen av filen 076 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
60 Filändelsen av filen 077 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
61 Filändelsen av filen 078 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
62 Filändelsen av filen 079 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
63 Filändelsen av filen 07G ProSeries Tax
64 Filändelsen av filen 07I ProSeries Tax
65 Filändelsen av filen 080 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
66 Filändelsen av filen 083 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
67 Filändelsen av filen 084 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
68 Filändelsen av filen 089 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
69 Filändelsen av filen 08I QuickBooks Return Tax
70 Filändelsen av filen 098 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
71 Filändelsen av filen 099 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
72 Filändelsen av filen 09I ProSeries Tax
73 Filändelsen av filen 09T StudioTax 2009 Income Tax
74 Filändelsen av filen 0NV Cygwin Terminfo
75 Filändelsen av filen 0RV Cygwin Terminfo
76 Filändelsen av filen 1 Unix Section 1 Man Page
77 Filändelsen av filen 10 IBM Voice Type Languages Scripts Data
78 Filändelsen av filen 101 Omnipage Ocr
79 Filändelsen av filen 102 Omnipage Ocr
80 Filändelsen av filen 103 Omnipage Ocr
81 Filändelsen av filen 104 Omnipage Ocr
82 Filändelsen av filen 105 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
83 Filändelsen av filen 106 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
84 Filändelsen av filen 107 FreeBSD
85 Filändelsen av filen 108 FreeBSD
86 Filändelsen av filen 109 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
87 Filändelsen av filen 10NV Cygwin Terminfo
88 Filändelsen av filen 10RV Cygwin Terminfo
89 Filändelsen av filen 110 Omnipage Ocr
90 Filändelsen av filen 111 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
91 Filändelsen av filen 112 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
92 Filändelsen av filen 114 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
93 Filändelsen av filen 115 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
94 Filändelsen av filen 116 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
95 Filändelsen av filen 117 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
96 Filändelsen av filen 118 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
97 Filändelsen av filen 119 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
98 Filändelsen av filen 12 IBM Voice Type Languages Scripts Data
99 Filändelsen av filen 120 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
100 Filändelsen av filen 121 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
101 Filändelsen av filen 122 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
102 Filändelsen av filen 124 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
103 Filändelsen av filen 125 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
104 Filändelsen av filen 126 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
105 Filändelsen av filen 127 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
106 Filändelsen av filen 128 Omnipage Ocr
107 Filändelsen av filen 129 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
108 Filändelsen av filen 12A Microsoft Windows
109 Filändelsen av filen 12M Lotus Smartmaster
110 Filändelsen av filen 13 IBM Voice Type Languages Scripts Data
111 Filändelsen av filen 130 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
112 Filändelsen av filen 131 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
113 Filändelsen av filen 132 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
114 Filändelsen av filen 133 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
115 Filändelsen av filen 134 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
116 Filändelsen av filen 135 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
117 Filändelsen av filen 136 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
118 Filändelsen av filen 137 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
119 Filändelsen av filen 138 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
120 Filändelsen av filen 139 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
121 Filändelsen av filen 13T Intuit Profile Premier
122 Filändelsen av filen 14 IBM Voice Type Languages Scripts Data
123 Filändelsen av filen 140 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
124 Filändelsen av filen 141 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
125 Filändelsen av filen 142 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
126 Filändelsen av filen 143 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
127 Filändelsen av filen 144 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
128 Filändelsen av filen 145 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
129 Filändelsen av filen 146 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
130 Filändelsen av filen 147 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
131 Filändelsen av filen 148 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
132 Filändelsen av filen 149 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
133 Filändelsen av filen 15 IBM Voice Type Languages Scripts Data
134 Filändelsen av filen 150 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
135 Filändelsen av filen 151 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
136 Filändelsen av filen 152 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
137 Filändelsen av filen 153 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
138 Filändelsen av filen 154 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
139 Filändelsen av filen 155 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
140 Filändelsen av filen 156 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
141 Filändelsen av filen 157 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
142 Filändelsen av filen 158 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
143 Filändelsen av filen 159 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
144 Filändelsen av filen 160 Omnipage Ocr
145 Filändelsen av filen 161 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
146 Filändelsen av filen 162 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
147 Filändelsen av filen 163 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
148 Filändelsen av filen 164 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
149 Filändelsen av filen 165 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
150 Filändelsen av filen 166 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
151 Filändelsen av filen 167 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
152 Filändelsen av filen 168 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
153 Filändelsen av filen 169 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
154 Filändelsen av filen 17 IBM Voice Type Languages Scripts Data
155 Filändelsen av filen 170 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
156 Filändelsen av filen 171 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
157 Filändelsen av filen 172 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
158 Filändelsen av filen 173 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
159 Filändelsen av filen 174 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
160 Filändelsen av filen 176 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
161 Filändelsen av filen 178 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
162 Filändelsen av filen 179 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
163 Filändelsen av filen 18 IBM Voice Type Languages Scripts Data
164 Filändelsen av filen 180 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
165 Filändelsen av filen 181 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
166 Filändelsen av filen 182 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
167 Filändelsen av filen 183 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
168 Filändelsen av filen 184 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
169 Filändelsen av filen 185 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
170 Filändelsen av filen 186 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
171 Filändelsen av filen 187 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
172 Filändelsen av filen 188 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
173 Filändelsen av filen 189 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
174 Filändelsen av filen 190 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
175 Filändelsen av filen 191 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
176 Filändelsen av filen 192 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
177 Filändelsen av filen 193 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
178 Filändelsen av filen 194 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
179 Filändelsen av filen 195 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
180 Filändelsen av filen 196 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
181 Filändelsen av filen 197 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
182 Filändelsen av filen 198 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
183 Filändelsen av filen 199 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
184 Filändelsen av filen 1M Cygwin Main
185 Filändelsen av filen 1PA QuickBooks Form
186 Filändelsen av filen 1T Fortran
187 Filändelsen av filen 2 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
188 Filändelsen av filen 200 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
189 Filändelsen av filen 202 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
190 Filändelsen av filen 203 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
191 Filändelsen av filen 204 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
192 Filändelsen av filen 205 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
193 Filändelsen av filen 206 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
194 Filändelsen av filen 207 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
195 Filändelsen av filen 208 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
196 Filändelsen av filen 209 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
197 Filändelsen av filen 210 StarMoney Bpd Hbcioffl 280
198 Filändelsen av filen 211 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
199 Filändelsen av filen 214 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
200 Filändelsen av filen 215 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
201 Filändelsen av filen 216 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
202 Filändelsen av filen 217 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
203 Filändelsen av filen 218 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
204 Filändelsen av filen 219 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
205 Filändelsen av filen 22 Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music
206 Filändelsen av filen 220 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
207 Filändelsen av filen 221 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
208 Filändelsen av filen 222 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
209 Filändelsen av filen 223 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
210 Filändelsen av filen 224 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
211 Filändelsen av filen 225 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
212 Filändelsen av filen 226 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
213 Filändelsen av filen 227 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
214 Filändelsen av filen 228 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
215 Filändelsen av filen 229 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
216 Filändelsen av filen 230 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
217 Filändelsen av filen 231 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
218 Filändelsen av filen 233 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
219 Filändelsen av filen 234 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
220 Filändelsen av filen 235 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
221 Filändelsen av filen 236 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
222 Filändelsen av filen 237 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
223 Filändelsen av filen 238 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
224 Filändelsen av filen 239 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
225 Filändelsen av filen 25NV Cygwin Terminfo
226 Filändelsen av filen 25RV Cygwin Terminfo
227 Filändelsen av filen 2C FreeBSD
228 Filändelsen av filen 2DK OS/2 Saved SKF Format
229 Filändelsen av filen 2DL ArchiCAD 2D Lines Data
230 Filändelsen av filen 3 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
231 Filändelsen av filen 320 Scream Tracker 32
232 Filändelsen av filen 323 H.323 Internet Telephony Format
233 Filändelsen av filen 340 Chromelion Demo Data Format
234 Filändelsen av filen 3H 3B2 Tag Header
235 Filändelsen av filen 3IN MSN Setup Information
236 Filändelsen av filen 3PM8 Apple MAC OS X
237 Filändelsen av filen 3TF Crystal Reports
238 Filändelsen av filen 3TH Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data
239 Filändelsen av filen 3X Cygwin Main
240 Filändelsen av filen 4 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
241 Filändelsen av filen 42M Genero Report Writer BDL Functions
242 Filändelsen av filen 47 FreeBSD
243 Filändelsen av filen 4DR 4th Dimension Data Resource
244 Filändelsen av filen 4DS 4th Dimension Database Windows Data Segment
245 Filändelsen av filen 4DX 4th Dimension Plugin
246 Filändelsen av filen 4FI 4th Dimension Insider Format
247 Filändelsen av filen 4SW 4DOS Swap
248 Filändelsen av filen 5 FreeBSD
249 Filändelsen av filen 5A Linux
250 Filändelsen av filen 5D Microsoft Works
251 Filändelsen av filen 5VW 5Views Packet Capture
252 Filändelsen av filen 5XB POD HD500X Bundle
253 Filändelsen av filen 6 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
254 Filändelsen av filen 67C FLEXnet Manager
255 Filändelsen av filen 7INI Adobe Extensions Manager
256 Filändelsen av filen 8 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
257 Filändelsen av filen 822 Pro/Engineer WildFire
258 Filändelsen av filen 83P TI-83 Calculator Format
259 Filändelsen av filen 850 Visual Foxpro 98
260 Filändelsen av filen 852 Microsoft Visual FoxPro
261 Filändelsen av filen 866 Visual Foxpro 98
262 Filändelsen av filen 89U Texas Instruments TI-89 OS Upgrade
263 Filändelsen av filen 8B? Photoline Extension
264 Filändelsen av filen 8BAM Adobe Photoshop For Mac Plugin
265 Filändelsen av filen 8BBR Adobe Photoshop Brushes
266 Filändelsen av filen 8BCO Adobe Photoshop For Mac Color Table
267 Filändelsen av filen 8BCT Adobe Photoshop For Mac Palette
268 Filändelsen av filen 8BDT Adobe Photoshop For Mac Duotone
269 Filändelsen av filen 8BEM Adobe Photoshop Path
270 Filändelsen av filen 8BFK Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins
271 Filändelsen av filen 8BFM Adobe Photoshop For Mac Filter
272 Filändelsen av filen 8BP Adobe PhotoShop Import
273 Filändelsen av filen 8BPI Adobe Photoshop Extension
274 Filändelsen av filen 8BXM Adobe Photoshop For Mac Extension
275 Filändelsen av filen 8BYM Adobe Photoshop
276 Filändelsen av filen 8LY Adobe Photoshop Plugin
277 Filändelsen av filen 8TY Adobe Photoshop
278 Filändelsen av filen 8XC Texas Instruments TI-82-Plus Complex
279 Filändelsen av filen 8XP TI-83 Plus Calculator Format
280 Filändelsen av filen 9 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
281 Filändelsen av filen 917 Trend Antivirus Format
282 Filändelsen av filen 92D Texas Instruments TI-92
283 Filändelsen av filen ?RS Corel WordPerfect Support
284 Filändelsen av filen @@1 HiDownload Temporary
285 Filändelsen av filen @@2 HiDownload Temporary
286 Filändelsen av filen A$V QuarkXpress Automatically Saved Project
287 Filändelsen av filen A21 Soundweb Firmware
288 Filändelsen av filen A2A IBM Voice Type Languages Vocabels
289 Filändelsen av filen A2D AVStoDVD Project Format
290 Filändelsen av filen A31 Adobe Authorware Library
291 Filändelsen av filen A3P Alice 3 Project
292 Filändelsen av filen A3R Alan Resource Data Format
293 Filändelsen av filen A41 Adobe Authorware Library
294 Filändelsen av filen A4R Adobe Authorware Package Course
295 Filändelsen av filen A51 Adobe Authorware Library
296 Filändelsen av filen A5D Adobe Authorware Model
297 Filändelsen av filen A5M Adobe Authorware Unpackaged
298 Filändelsen av filen A5P Adobe Authorware Package Without Runtime
299 Filändelsen av filen A5RPT Alpha Five Project Report
300 Filändelsen av filen A64RPT AIDA64 Report Format
301 Filändelsen av filen A6D Adobe Authorware Model
302 Filändelsen av filen A6L Adobe Authorware Library
303 Filändelsen av filen A6M Adobe Authorware Unpackaged
304 Filändelsen av filen A6R Adobe Authorware Packaged Format Without Runtime
305 Filändelsen av filen A6W Adobe Authorware Unpackaged
306 Filändelsen av filen A7D Adobe Authorware Model
307 Filändelsen av filen A7L Adobe Authorware Library
308 Filändelsen av filen A7M Adobe Authorware Unpackaged
309 Filändelsen av filen A7W Adobe Authorware Unpackaged
310 Filändelsen av filen A83 EightyOne Sinclair ZX81 ROM Image Format
311 Filändelsen av filen AAA Sybase SQLAnywhere Temporary
312 Filändelsen av filen AACX AdminStudio Data Format
313 Filändelsen av filen AAPKG ArchestrA IDE Package
314 Filändelsen av filen AAS Adobe Authorware Shocked Packet
315 Filändelsen av filen AAT ArcInfo Line Data
316 Filändelsen av filen AATREND ActiveFactory Trend
317 Filändelsen av filen AAWDEF Ad-Aware Definitions Format
318 Filändelsen av filen AB4 AB4 Accounting & Business Data
319 Filändelsen av filen AB6 ABStat Data
320 Filändelsen av filen AB8 ABStat Data
321 Filändelsen av filen ABCDG Apple AddessBook
322 Filändelsen av filen ABCDP Address Book Card Data
323 Filändelsen av filen ABE Application Boundaries Enforcer
324 Filändelsen av filen ABN Alpha Five
325 Filändelsen av filen ABNF JCard To VCard Data Format
326 Filändelsen av filen ABR Adobe Photoshop Brushes Format
327 Filändelsen av filen ABST Adobe HDS Bootstrap Data Format
328 Filändelsen av filen ABT The Arbiter Game Schedule
329 Filändelsen av filen ABU ACT! E-mail Address Book
330 Filändelsen av filen AC$ AutoCAD Temporary Format
331 Filändelsen av filen AC0 SPICE AC/frequence Domain Output
332 Filändelsen av filen AC1 SPICE AC/frequence Domain Output
333 Filändelsen av filen AC2 SPICE AC/frequency Domain Output
334 Filändelsen av filen AC4 SPICE AC/frequence Domain Output
335 Filändelsen av filen AC7 SPICE AC/frequence Domain Output
336 Filändelsen av filen AC8 SPICE AC/frequence Domain Output
337 Filändelsen av filen AC9 SPICE AC/frequence Domain Output
338 Filändelsen av filen ACA2 Fontographer
339 Filändelsen av filen ACC Quicken 2002 Internet Common Format
340 Filändelsen av filen ACCESSOR Microsoft Visual Studio Accessor
341 Filändelsen av filen ACCTL Microsoft Office InfoPath Data Format
342 Filändelsen av filen ACDB Riviera-PRO Coverage Database Format
343 Filändelsen av filen ACGD ACG System Predictive Model
344 Filändelsen av filen ACGL ACG System Licence
345 Filändelsen av filen ACH Medlin Payroll Software Automated Clearing House
346 Filändelsen av filen ACI ACI Development Appraisal
347 Filändelsen av filen ACK Swifty
348 Filändelsen av filen ACL AutoCorrect List Format
349 Filändelsen av filen ACLOCK Amazing Clock
350 Filändelsen av filen ACLX InstallShield Analysis App Project Format
351 Filändelsen av filen ACMD Apache Commander Project
352 Filändelsen av filen ACQ AcqURL Bookmark Manager
353 Filändelsen av filen ACRS Adobe Authorware
354 Filändelsen av filen ACS Agent Character Format
355 Filändelsen av filen ACT! ACT!
356 Filändelsen av filen AD After Dark Screensaver
357 Filändelsen av filen AD3E Adobe Dimensions Mac
358 Filändelsen av filen AD65 PageMaker 6.5
359 Filändelsen av filen ADADOWNLOAD Adobe Download Assistant Partially Completed Download
360 Filändelsen av filen ADBLOCK Alpha Five Temporary
361 Filändelsen av filen ADD Dynamics AX Developer Documentation Format
362 Filändelsen av filen ADDRESSBOOKLOCKS Mac OS X (macOS) Address Book Data Format
363 Filändelsen av filen ADH Audible Manager
364 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICON Adium Dock Icon
365 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICONSET Adium Emoticon Set
366 Filändelsen av filen ADIUMLIBPURPLEPLUGIN Adium Lib Purple Plugin
367 Filändelsen av filen ADIUMMESSAGESTYLE Adium Message Style
368 Filändelsen av filen ADIUMPLUGIN Adium Plugin
369 Filändelsen av filen ADIUMSERVICEICONS Adium Service Icons
370 Filändelsen av filen ADIUMSTATUSICONS Adium Status Icon
371 Filändelsen av filen ADLS ADL Workbench
372 Filändelsen av filen ADOBEBRIDGE Adobe Bridge
373 Filändelsen av filen ADOBENET Adobe Production Studio
374 Filändelsen av filen ADOBEPASSDB_1 Adobe Android Data Format
375 Filändelsen av filen ADPCM ADPCM Audio Format
376 Filändelsen av filen ADTG Advanced Data TableGram
377 Filändelsen av filen ADVIXEPROJ Intel Advisor Project Format
378 Filändelsen av filen AEDT ANSYS Electronics Desktop Data Format
379 Filändelsen av filen AEPKEY Advanced Encryption Package Key Format
380 Filändelsen av filen AER Adobe Atmosphere
381 Filändelsen av filen AERIZE-EXPLORER Aerize Explorer Data Format
382 Filändelsen av filen AEV NotePad++ Text Editor Data Format
383 Filändelsen av filen AFG Tablet Assembly
384 Filändelsen av filen AFL XMap Related
385 Filändelsen av filen AFPLOC Apple Filing Protocol Location
386 Filändelsen av filen AFR FreeBSD
387 Filändelsen av filen AFZ Family Tree Backup
388 Filändelsen av filen AG4 Microsoft Access G4
389 Filändelsen av filen AGD2 Adobe FreeHand 7 For Mac
390 Filändelsen av filen AGENT Forte Agent And FreeAgent Data
391 Filändelsen av filen AGF Atlas GIS Native Binary Geodataset
392 Filändelsen av filen AGLIB Adobe Photoshop Lightroom Library Format
393 Filändelsen av filen AGMODULE Adobe Lightroom Module
394 Filändelsen av filen AGTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
395 Filändelsen av filen AGW Aspen Graphics
396 Filändelsen av filen AGWL Abstract Grid Workflow Language
397 Filändelsen av filen AGX Rational XDE
398 Filändelsen av filen AGX1 Adobe FreeHand For Mac Extension
399 Filändelsen av filen AH FreeBSD
400 Filändelsen av filen AHD Microsoft Dynamics AX On-line Help Data Format
401 Filändelsen av filen AHI Microsoft Dynamics AX Online Help Index Format
402 Filändelsen av filen AHP AutoCAD Help
403 Filändelsen av filen AI65 Adobe PageMaker For Mac Extension
404 Filändelsen av filen AIH Attribute Index
405 Filändelsen av filen AIJ Oracle After-Image Journal
406 Filändelsen av filen AIL AutoImager
407 Filändelsen av filen AIRAPPLICATION Adobe AIR Application
408 Filändelsen av filen AIRPORTS RealFlight Airports Data
409 Filändelsen av filen AJG AJC Grep Project
410 Filändelsen av filen AKF Adobe Acrobat Key
411 Filändelsen av filen AKW Adobe RoboHelp Help Project Index Designer
412 Filändelsen av filen AL3 Electronic Data Interchange
413 Filändelsen av filen ALARMZ Alarmz Alarm
414 Filändelsen av filen ALB6 Adobe PageMaker For Mac
415 Filändelsen av filen ALBUM Thumbnail Cache
416 Filändelsen av filen ALBW Zoom Player Data Format
417 Filändelsen av filen ALC4 Adobe PageMaker For Mac Dictionary
418 Filändelsen av filen ALCO URL Manager Pro
419 Filändelsen av filen ALD2 Adobe PageMaker For Mac
420 Filändelsen av filen ALD3 Adobe PageMaker 3 For Mac
421 Filändelsen av filen ALD4 Adobe Pagemaker 4 For Mac
422 Filändelsen av filen ALD6 Adobe PageMaker 6 For Mac
423 Filändelsen av filen ALDF Aldefaer Data
424 Filändelsen av filen ALF6 PageMaker Default
425 Filändelsen av filen ALH5 Adobe PageMaker Add-in
426 Filändelsen av filen ALM Alpha Five Database Information
427 Filändelsen av filen ALMB Mac OS 8.1 Action Module Data
428 Filändelsen av filen ALMN Location Manager Module
429 Filändelsen av filen ALPHA GIMP Data Format
430 Filändelsen av filen ALT Dynamics AX Temporary Format
431 Filändelsen av filen ALT4 Adobe PageMaker For Mac
432 Filändelsen av filen ALTH QuickHelp For Mac
433 Filändelsen av filen ALTOVA_LICENSES Altova Licence Data Format
434 Filändelsen av filen ALTP QuickHelp
435 Filändelsen av filen ALTV QuickView Help
436 Filändelsen av filen ALY Sage ACT!
437 Filändelsen av filen AM3 AutoPlay Menu Studio Ver.3 Data
438 Filändelsen av filen AMAYA Amaya
439 Filändelsen av filen AME ACT! E-mail System Library
440 Filändelsen av filen AMEPROJ Adobe Media Encoder Format
441 Filändelsen av filen AMEPROJCC Adobe Media Encoder Project Format
442 Filändelsen av filen AMEPROJCS5 Adobe Media Encoder Format
443 Filändelsen av filen AMEPROJCS55 Adobe Media Encoder CS 5.5 Project Format
444 Filändelsen av filen AMEPROJCS6 Adobe Media Encoder Project Format
445 Filändelsen av filen AMIPRO Ami Pro Table Structure
446 Filändelsen av filen AMJ AceMoney
447 Filändelsen av filen AMO AIM AOL Instant Messenger UI Extension
448 Filändelsen av filen AMODEL ActiveModeler Project
449 Filändelsen av filen AMT ABBYY Finereader 5.0 Pro
450 Filändelsen av filen AMT50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Template
451 Filändelsen av filen AMT60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Template
452 Filändelsen av filen AMTS XWE Data Format
453 Filändelsen av filen ANAT XNBC Network Anatomy
454 Filändelsen av filen ANB I2 Analysts Notebook Analytical Chart Format
455 Filändelsen av filen ANC Alphacam NC Program
456 Filändelsen av filen ANH ActivTrak Net View History
457 Filändelsen av filen ANISO Chemical Crystallography
458 Filändelsen av filen ANNOT Adobe Digital Editions Annotations Format
459 Filändelsen av filen ANR DeLorme Street Atlas Route
460 Filändelsen av filen ANSA LS-OPT ANSA Morph Data Format
461 Filändelsen av filen ANT CalcAnt Saved Calculation
462 Filändelsen av filen ANTIHACKER2017 Xorist (variant) Ransomware Affected Format
463 Filändelsen av filen ANYDVD AnyDVD Registration Key Format
464 Filändelsen av filen AO ActionOutline Data
465 Filändelsen av filen AOD Microsoft Dynamics AX Object Data Format
466 Filändelsen av filen AOL America On-line Related Format
467 Filändelsen av filen AP0 Microsoft Windows APW_data
468 Filändelsen av filen AP11 Siemens TIA V11 Data Format
469 Filändelsen av filen AP2 ActivInspire Resource Pack
470 Filändelsen av filen AP3 Asprova Project
471 Filändelsen av filen APC AiroPeek Wireless Trace Capture
472 Filändelsen av filen APCDOC Ashampoo Photo Commander
473 Filändelsen av filen APDETECTED Apple IPhoto
474 Filändelsen av filen APERTUREEDIT Apple Aperture
475 Filändelsen av filen APERTUREEXPORT Apple Aperture
476 Filändelsen av filen APF Adobe Profile Format
477 Filändelsen av filen APFACENAME Apple IPhoto Face Data
478 Filändelsen av filen APFOLDER Apple Photos Data Format
479 Filändelsen av filen APLMODEL Apple ICal
480 Filändelsen av filen APLN Adobe InDesign 3rd Party Extension
481 Filändelsen av filen APMASTER Apple Photos Data Format
482 Filändelsen av filen APMX64 API Monitor Data Format
483 Filändelsen av filen APP-SE Sony Ericsson XPERIA X10
484 Filändelsen av filen APPDATA VMWare Cache
485 Filändelsen av filen APPDOWNLOAD Mac App Store Partially Downloaded App
486 Filändelsen av filen APPICON VMWare Cache
487 Filändelsen av filen APPLACE Apple Photos Data Format
488 Filändelsen av filen APPLESYNCINFO IOS
489 Filändelsen av filen APPUP Erlang Application Upgrade Format
490 Filändelsen av filen APSMARTALBUM Apple Aperture
491 Filändelsen av filen APVAULT Apple Aperture Vault
492 Filändelsen av filen APVERSION Apple Photos Data Format
493 Filändelsen av filen APVOLUME Apple Photos Data Format
494 Filändelsen av filen AQ1 AptiQuiz Test
495 Filändelsen av filen AQA AptiQuiz Result
496 Filändelsen av filen AQDB ANSYS Workbench Data Format
497 Filändelsen av filen AQP Quizmaker 08 And Older Quiz
498 Filändelsen av filen AQQ AQQ Extension
499 Filändelsen av filen AQZ Amateur Radio Questionary Data
500 Filändelsen av filen ARCADE GameSpy Arcade Data Format
501 Filändelsen av filen ARESCOL Ares Data Format
502 Filändelsen av filen ARLNK Ares Galaxy Data Format
503 Filändelsen av filen ARPI Adobe Extension
504 Filändelsen av filen ARR Advanced RAR Password Recovery Project
505 Filändelsen av filen ART50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Designs
506 Filändelsen av filen ART60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Designs
507 Filändelsen av filen ARTF Adobe FreeHand Xtra
508 Filändelsen av filen ARTICLE Twixl Publisher Article Format
509 Filändelsen av filen ARTPRO2 Prophet V Format
510 Filändelsen av filen ARTX Artisteer Project
511 Filändelsen av filen ARTZ Adobe Illustrator For Mac
512 Filändelsen av filen ARU Autorun.aru Malicious
513 Filändelsen av filen AS$ Microsoft Word Temporary
514 Filändelsen av filen AS2 ACTIVstudio Resource
515 Filändelsen av filen AS3A ActivInspire Resource
516 Filändelsen av filen ASAB Repo Temporary Output Data Format
517 Filändelsen av filen ASCM Adobe Content Server Message
518 Filändelsen av filen ASDATABASE Microsoft Visual Studio Data Format
519 Filändelsen av filen ASEP Separator For Mac
520 Filändelsen av filen ASHLANG Ashampoo Media Player+
521 Filändelsen av filen ASO Sage Accpac Simply ASO Import
522 Filändelsen av filen ASPR ASProtect Related
523 Filändelsen av filen ASS Aegisub Advanced Substation Alpha Format
524 Filändelsen av filen ASSISTANT HP Printer Utility For Mac Assistant Plugin
525 Filändelsen av filen ASSY Siemens NX Assembly Data Format
526 Filändelsen av filen AST2 Astrotite
527 Filändelsen av filen AT3P AmpliTube Preset Format
528 Filändelsen av filen AT65 Adobe PageMaker For Mac
529 Filändelsen av filen ATB AnetHelp Tools
530 Filändelsen av filen ATC_LIST ATube Catcher Data Format
531 Filändelsen av filen ATD Microsoft Systems Management Server
532 Filändelsen av filen ATLOC Apple Mac OS X Finder
533 Filändelsen av filen ATMC Adobe Type Manager
534 Filändelsen av filen ATOMS Ribbons Atoms
535 Filändelsen av filen ATV ACT!
536 Filändelsen av filen ATW Attityd Survey Program Data Format
537 Filändelsen av filen ATX5 Automise Project Format
538 Filändelsen av filen ATZ3 Automise
539 Filändelsen av filen AUM Adobe Update Manager Data
540 Filändelsen av filen AURX AutoREALM Project
541 Filändelsen av filen AUS AutoREALM Symbols
542 Filändelsen av filen AUZ Ableton Authorization Format
543 Filändelsen av filen AVASTLIC Avast! License Format
544 Filändelsen av filen AVGDI AVG Internet Security Data Format
545 Filändelsen av filen AVGDX AVG Diagnostics Format
546 Filändelsen av filen AVGF AVG Internet Security Data Format
547 Filändelsen av filen AVGLIC AVG Internet Security License Format
548 Filändelsen av filen AVI-2 GOM Media Player Data Format
549 Filändelsen av filen AVM AVG Incremental Persistent
550 Filändelsen av filen AVROLAYOUT Avro Keyboard Layout Format
551 Filändelsen av filen AVST VirtualDub Template
552 Filändelsen av filen AWC Emulex AWC Firmware Update Format
553 Filändelsen av filen AWF Adobe WorkFlow Workgroup Plugin
554 Filändelsen av filen AWKW Awkwords Word Generator Format
555 Filändelsen av filen AWR Ad-Aware Reference
556 Filändelsen av filen AWSES Active WebCam Data Format
557 Filändelsen av filen AWSHORTCUT ActiveWords Shortcut
558 Filändelsen av filen AWX Microsoft DirectX
559 Filändelsen av filen AX3 Apex Sketch
560 Filändelsen av filen AXQ Edit Rocket Ada Editor
561 Filändelsen av filen AXW Analyzer StateForms
562 Filändelsen av filen AYC2 CS-80V Data Format
563 Filändelsen av filen AYT Ayat Data Format
564 Filändelsen av filen AZ WinDVD Related
565 Filändelsen av filen AZ! Vuze Partial Download Format
566 Filändelsen av filen AZL Amazon Kindle Data Format
567 Filändelsen av filen AZM Amazon Kindle Data Format
568 Filändelsen av filen AZT AutoZilla Template Data Format
569 Filändelsen av filen AZW3F Amazon Kindle Metadata
570 Filändelsen av filen AZW3R Amazon Kindle Metadata
571 Filändelsen av filen B IBM Lotus Applause Batch List Format
572 Filändelsen av filen B25 Ovation Pro For RISC OS DDL
573 Filändelsen av filen B4A Native Instruments B4 II Data Format
574 Filändelsen av filen B4F Burn4Free Project Format
575 Filändelsen av filen B5 MDBG Chinese-English Dictionary
576 Filändelsen av filen B6L Blindwrite License
577 Filändelsen av filen BABL DeBabelizer
578 Filändelsen av filen BACK RMCProfile Coefficient
579 Filändelsen av filen BAG PMMail Mail Index
580 Filändelsen av filen BAK2 Microsoft FrontPage
581 Filändelsen av filen BAKA XWE Data Format
582 Filändelsen av filen BAMP Easy Button & Menu Maker Project
583 Filändelsen av filen BAN MegaHAL Non-keyword List
584 Filändelsen av filen BAROC IBM Tivoli Console Adapter Description Format
585 Filändelsen av filen BASEBINARY Apple Mac OS X AirPort Base Station Binary
586 Filändelsen av filen BASEPROJ DNA Baser Sequence Aligner Project
587 Filändelsen av filen BAW BrainLED AlfaWave Session
588 Filändelsen av filen BB0 BBC Micro Picture Image Format
589 Filändelsen av filen BB1 BBC Micro Picture Image Format
590 Filändelsen av filen BB2 XBBS-OS/2, XGROUP, AV, ZTree Archiver Control
591 Filändelsen av filen BBI LinkOne Data
592 Filändelsen av filen BBL TeX/BibTeX Bibliographic Reference Format
593 Filändelsen av filen BBLX E-Sword Bible
594 Filändelsen av filen BBR BlackBerry 10 Native SDK Manifest Data Format
595 Filändelsen av filen BBSONG Beepola Data Format
596 Filändelsen av filen BC BitComet Partially Downloaded Format
597 Filändelsen av filen BC! BitComet Incomplete Format
598 Filändelsen av filen BCB Borland C++ Builder
599 Filändelsen av filen BCG Binary Coded Graph Data Format
600 Filändelsen av filen BCH Datalex Entrypoint 90 Data
601 Filändelsen av filen BCSS Beyond Compare Snapshot Data Format
602 Filändelsen av filen BD2 Lacerte Tax Tax
603 Filändelsen av filen BDCM Microsoft Visual Studio BDC Model
604 Filändelsen av filen BDCR Microsoft Visual Studio BDC Resource
605 Filändelsen av filen BDCT BBEdit Dictionary
606 Filändelsen av filen BDE Pro/ENGINEER Temporary
607 Filändelsen av filen BDI Pro/ENGINEER Temporary
608 Filändelsen av filen BDJO Java BD-J Object Descriptor
609 Filändelsen av filen BDOC DigiDoc Client Container
610 Filändelsen av filen BDSGROUP BDS Project Group
611 Filändelsen av filen BDSTEMPLATELIB RAD Studio Template Library Format
612 Filändelsen av filen BDT Lingvo Dictionary
613 Filändelsen av filen BDTD Java Sun Binary DTD
614 Filändelsen av filen BDV BitDefender Vault
615 Filändelsen av filen BDW Budget Data
616 Filändelsen av filen BDX BitDefender
617 Filändelsen av filen BEB EEC Analyzer
618 Filändelsen av filen BEH CRiSP Calibration
619 Filändelsen av filen BEN SiSoftware Sandra
620 Filändelsen av filen BEVEL FontTwister Bevel
621 Filändelsen av filen BEW PTV VISSIM Cost Data Format
622 Filändelsen av filen BFC Windows Briefcase Format
623 Filändelsen av filen BFP Benchmark Factory Project
624 Filändelsen av filen BFR Network Instruments Observer
625 Filändelsen av filen BG00 XWE Data Format
626 Filändelsen av filen BGO Bigoven Recipe Card
627 Filändelsen av filen BGR Girder Binary Plugin
628 Filändelsen av filen BH2PCM XWE Data Format
629 Filändelsen av filen BHF PcAnywhere Host
630 Filändelsen av filen BHP BHP Survey Tool Data
631 Filändelsen av filen BID BidMaker
632 Filändelsen av filen BIDLIST Bulk Image Downloader Data Format
633 Filändelsen av filen BII Basilisk II Data Format
634 Filändelsen av filen BIN3 LabVIEW Data
635 Filändelsen av filen BITSTAK Bitstak Ransomware Affected Data Format
636 Filändelsen av filen BJK Blaise
637 Filändelsen av filen BKD Book Library Local Dos Exploit
638 Filändelsen av filen BKG UWXAFS Project Binary Format Data
639 Filändelsen av filen BKMK Yummy FTP Bookmark Format
640 Filändelsen av filen BKR ReplaceEm Format Set
641 Filändelsen av filen BKY Bookkey Bookmark/keyword Data
642 Filändelsen av filen BLA Adobe Black Colour Separation
643 Filändelsen av filen BLO IBM DB2 Binary Large Object Data Format
644 Filändelsen av filen BLUEBUTTON VA Blue Button Text
645 Filändelsen av filen BMB Pro/ENGINEER Temporary
646 Filändelsen av filen BMD5 BookmarkingDaemon
647 Filändelsen av filen BMDX XWE Data Format
648 Filändelsen av filen BMT Alpha Five Image Library
649 Filändelsen av filen BMW W32/Liji-A Virus
650 Filändelsen av filen BNF IBM Voice Type Languages Map
651 Filändelsen av filen BNL MicroSim PCBoard Netlist
652 Filändelsen av filen BOF IBM Voice Type Languages Tasks Enroll
653 Filändelsen av filen BONDS Ribbons Bonds
654 Filändelsen av filen BOOTSKIN Stardock Bootskin Format
655 Filändelsen av filen BOW BO2K Data Format
656 Filändelsen av filen BP2 AutoCAD Batch Plot Format
657 Filändelsen av filen BP3 AutoCAD Batch Plot Format
658 Filändelsen av filen BPC BuildPro
659 Filändelsen av filen BPDX Acrobat Batch PDX Format
660 Filändelsen av filen BPHYS Blender Cache Format
661 Filändelsen av filen BPI IBM Voice Type Languages New User
662 Filändelsen av filen BPJ Boxsim Simulation
663 Filändelsen av filen BPL AutoCAD Batch Plot Format
664 Filändelsen av filen BPS BPS Virus Format
665 Filändelsen av filen BPV BallPark Business Valuation Valuation Scenario
666 Filändelsen av filen BQF Backdoor.Win32.Ciadoor.bqf Trojan
667 Filändelsen av filen BQS BillQuick Database Format
668 Filändelsen av filen BQY Brio Query Format
669 Filändelsen av filen BR Omnis Data
670 Filändelsen av filen BR1 Total Commander Cached Button Bar Icons
671 Filändelsen av filen BR2 Total Commander Cached Button Bar Icons
672 Filändelsen av filen BRA Linux
673 Filändelsen av filen BRAGG Bragg Profile
674 Filändelsen av filen BRB Bryce Object Export
675 Filändelsen av filen BREW Homebrew
676 Filändelsen av filen BRIDGECACHE Adobe Bridge Cache
677 Filändelsen av filen BRIDGECACHET Adobe Bridge Cache
678 Filändelsen av filen BRIDGELABELSANDRATINGS Adobe Bridge
679 Filändelsen av filen BRIDGESORT Adobe Bridge Cabinet
680 Filändelsen av filen BRSEQ Nintendo Wii Binary Revolution Sequence Format
681 Filändelsen av filen BRSTMSPM XWE Data Format
682 Filändelsen av filen BRU Brutus Restore
683 Filändelsen av filen BRV BraveViewer Thumbnail Cache
684 Filändelsen av filen BRW PointCentral Financial Institutions Loan Format
685 Filändelsen av filen BRY2 Bryce 2
686 Filändelsen av filen BSCS Balanced Scorecard Designer
687 Filändelsen av filen BSCT Balanced Scorecard Designer Strategy
688 Filändelsen av filen BSDESIGN Bootstrap Studio Design Project Format
689 Filändelsen av filen BSDF ZEMAX Scattering Distribution Data
690 Filändelsen av filen BSE CRiSP Harvest
691 Filändelsen av filen BSI Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
692 Filändelsen av filen BSIG Clam Antivirus Binary Signature Format
693 Filändelsen av filen BSMX BeerSmith
694 Filändelsen av filen BSN Autodesk TR-55 Detention Basin Storage Data
695 Filändelsen av filen BSPROJ Banned Story Project
696 Filändelsen av filen BST BibTeX Style Document
697 Filändelsen av filen BSW Business Scorecard Manager Workspace
698 Filändelsen av filen BSX PBASIC Preprocessor Output
699 Filändelsen av filen BSY VTrain Learning Cardfile
700 Filändelsen av filen BT! BitSpirit Incomplete Download Format
701 Filändelsen av filen BT0 Band-in-a-Box Temporary
702 Filändelsen av filen BT1 Battery Analyzer Test
703 Filändelsen av filen BT2 Batch Barcode Maker
704 Filändelsen av filen BT5 ERP5 Business Template
705 Filändelsen av filen BTH Bathy Recorder Data
706 Filändelsen av filen BTKEY BitTorrent License Key
707 Filändelsen av filen BTL SolidWorks Sheet Metal Bend Table
708 Filändelsen av filen BTPL BluffTitler Data Format
709 Filändelsen av filen BTST Norton SystemWorks Info
710 Filändelsen av filen BTU Diablo BTU Calculator
711 Filändelsen av filen BTWSENDTO Microsoft Windows Bluetooth Related
712 Filändelsen av filen BU Pegasus Mail Temporary
713 Filändelsen av filen BUF Buffer Format
714 Filändelsen av filen BUGSENSE BugSense
715 Filändelsen av filen BUK Malicious Data Format
716 Filändelsen av filen BUL Bullseye Data Format
717 Filändelsen av filen BV1 Corel WordPerfect Overflow
718 Filändelsen av filen BV2 Corel WordPerfect Overflow
719 Filändelsen av filen BV3 Corel WordPerfect Overflow
720 Filändelsen av filen BV4 Corel WordPerfect Overflow
721 Filändelsen av filen BV5 Corel WordPerfect Overflow
722 Filändelsen av filen BV6 Corel WordPerfect Overflow
723 Filändelsen av filen BV7 Corel WordPerfect Overflow
724 Filändelsen av filen BV8 Corel WordPerfect Overflow
725 Filändelsen av filen BV9 Corel WordPerfect Overflow
726 Filändelsen av filen BVC IBM Voice Type Languages Newuser
727 Filändelsen av filen BVI IBM Voice Type Languages Newuser
728 Filändelsen av filen BVXD OptiTune Manifest
729 Filändelsen av filen BVY Breevy Text Snippet Format
730 Filändelsen av filen BWE Black And White 2 Environment Data
731 Filändelsen av filen BWM Blaise
732 Filändelsen av filen BX Opera
733 Filändelsen av filen BXI Blaise
734 Filändelsen av filen BXM BasicX-24 Basic Express Compiler Map
735 Filändelsen av filen BXU PictureGear Studio
736 Filändelsen av filen BXZ Itaup.bxz Malware Data Format
737 Filändelsen av filen BY PSpice
738 Filändelsen av filen BZM Business Map
739 Filändelsen av filen BZZ BuzzBundle Project
740 Filändelsen av filen C11 CARE-S InfoWorks User Defined Pollutant Detail
741 Filändelsen av filen C1P Capture One Preview Data Format
742 Filändelsen av filen C1S Photo Cache
743 Filändelsen av filen C1W Capture One Work Data Format
744 Filändelsen av filen C21 CARE-S InfoWorks Defined Pollutant Detail
745 Filändelsen av filen C2K Microsoft Project Holidays
746 Filändelsen av filen C2U Texas Instruments CBL 2 OS Format
747 Filändelsen av filen C2W WaterCAD
748 Filändelsen av filen C2X WinOnCD
749 Filändelsen av filen C3D1 Chem3D Cartesian 1 Chemical Modeller
750 Filändelsen av filen C3D2 Chem3D Cartesian 2 Chemical Modeller
751 Filändelsen av filen C3L CommView License Format
752 Filändelsen av filen C4DUPDATE Cinema 4D Update
753 Filändelsen av filen CA Initial Telnet Cache
754 Filändelsen av filen CA2 Delphi Install Disk12
755 Filändelsen av filen CA4 Delphi Installation
756 Filändelsen av filen CA5 Delphi Installation
757 Filändelsen av filen CABAL Haskell Cabal
758 Filändelsen av filen CACHE Cache Format
759 Filändelsen av filen CACHE-2 VLC Media Player Font Cache
760 Filändelsen av filen CACHE-3 VLC Media Player Font Cache
761 Filändelsen av filen CACHE2 Pro/ENGINEER
762 Filändelsen av filen CACHEDMSG Valve Steam Cache Format
763 Filändelsen av filen CAH Ulead Photo Explorer Thumbnail Cache
764 Filändelsen av filen CAKEWALKSTUDIOWARE Cakewalk Studioware Data Format
765 Filändelsen av filen CALB Coolect Album Format
766 Filändelsen av filen CALENDARLOCKS Apple Calendar Format
767 Filändelsen av filen CALIB Chief Architect Library Format
768 Filändelsen av filen CALIBRE Calibre Device Data Format
769 Filändelsen av filen CALIBZ Chief Architect Symbol
770 Filändelsen av filen CALX Calendar Printing Assistant Template
771 Filändelsen av filen CANF CanOpener
772 Filändelsen av filen CAPXML Capella XML Document Format
773 Filändelsen av filen CARO Adobe Acrobat Creatorcode
774 Filändelsen av filen CAS Autodesk AutoCAD License Format
775 Filändelsen av filen CASTEP CASTEP Data Format
776 Filändelsen av filen CAT4D Cinema 4D Catalog
777 Filändelsen av filen CATOM Chief Architect Catalogue
778 Filändelsen av filen CB1 CARE-S InfoWorks Biochemical Oxygen Detail
779 Filändelsen av filen CB4 Actuate Analytics
780 Filändelsen av filen CBB ChessBase Search Booster
781 Filändelsen av filen CBD Corel WordPerfect Dictionary
782 Filändelsen av filen CBDS Comic Book DS Format
783 Filändelsen av filen CBN PaperMaster Cabinet
784 Filändelsen av filen CBO Microsoft Interactive Training
785 Filändelsen av filen CBPLUGIN Code::Blocks Plugin
786 Filändelsen av filen CBPROJ C++ Builder Project
787 Filändelsen av filen CBX Rational XDE
788 Filändelsen av filen CBXML CodeBox XML Library
789 Filändelsen av filen CC1 Briggs Softworks Calendar Commander
790 Filändelsen av filen CC3 CUEcards Data Format
791 Filändelsen av filen CCBI CocosBuilder Data Format
792 Filändelsen av filen CCE Calendar Creator 2 Event
793 Filändelsen av filen CCJ Crossword Compiler Compiled Crossword Applet
794 Filändelsen av filen CCL CCTools Levelset
795 Filändelsen av filen CCMG STAR-CD Solver Ready Geometry Data Format
796 Filändelsen av filen CCMP STAR-CD Results Data Format
797 Filändelsen av filen CCMT STAR-CD Transient Data Format
798 Filändelsen av filen CCO Apple Cocoa
799 Filändelsen av filen CCP4 Collaborative Computational Project Number 4 Format Format
800 Filändelsen av filen CCS TrialDirector Clip Script Format
801 Filändelsen av filen CCWSLN Connected Components Workbench
802 Filändelsen av filen CDF-MS ClickOnce Compiled Manifest Format
803 Filändelsen av filen CDFX Cindex
804 Filändelsen av filen CDJ DiscJuggler CD-ROM Data
805 Filändelsen av filen CDRX Bosch Crash Data Retrieval Data Format
806 Filändelsen av filen CDV CatDV Catalog
807 Filändelsen av filen CDWS CorelDraw Workspace Format
808 Filändelsen av filen CDY Cinderella Construction Data Format
809 Filändelsen av filen CDZ ROM With A View Project Format
810 Filändelsen av filen CE0 Winewar Worm
811 Filändelsen av filen CELL CASTEP Supercell Material Data
812 Filändelsen av filen CEO Winewar Worm
813 Filändelsen av filen CERTSIGNINGREQUEST Apple Mac OS X Certificate Assistant
814 Filändelsen av filen CET Hitachi Cobol
815 Filändelsen av filen CETRAINER DBVM
816 Filändelsen av filen CF1 Common Format Format 1 Format
817 Filändelsen av filen CF5 DocuWare
818 Filändelsen av filen CF7 Toshiba ConfigFree Profile Handling Module
819 Filändelsen av filen CFB Disk Drill Recovered
820 Filändelsen av filen CFDI Comprobante Fiscal Digital Por Internet
821 Filändelsen av filen CFK Microsoft Developer Studio Diagram
822 Filändelsen av filen CFL IMVU Product Format
823 Filändelsen av filen CFOS6LINK CFos IPv6 Link Registration Data Format
824 Filändelsen av filen CFPRESET SA Color Finesse Plugin For Adobe After Effects
825 Filändelsen av filen CFW ChemFinder Form
826 Filändelsen av filen CFX Magix Movie Edit Pro
827 Filändelsen av filen CFXXE Possibly Malware
828 Filändelsen av filen CGD CricketGraph Data
829 Filändelsen av filen CGINC Unity Custom Shader Include
830 Filändelsen av filen CGNS CFD General Notation System Data Format
831 Filändelsen av filen CGT Gold Parsing System Compiled Grammar Table
832 Filändelsen av filen CH10 Irig 106 Original Recording
833 Filändelsen av filen CH4 WSxM
834 Filändelsen av filen CH5 VisIt
835 Filändelsen av filen CH6 ZX-Paintbrush Character Format
836 Filändelsen av filen CHAP MP4 Movie Chapter
837 Filändelsen av filen CHAPTERS ChapterGrabber Data Format
838 Filändelsen av filen CHARMM CHARMm Chemical Modeller Input
839 Filändelsen av filen CHATLOG Adium Chat Log
840 Filändelsen av filen CHEM WRF/CHEM Chemical Data Format
841 Filändelsen av filen CHI Microsoft Help Index
842 Filändelsen av filen CHJ IBM SPSS Interview Cache
843 Filändelsen av filen CHK ScanDisk Format Fragment
844 Filändelsen av filen CHKN IMVU Create Mode Temporary
845 Filändelsen av filen CHKSPLIT Incredible Bee Archiver Checksum
846 Filändelsen av filen CHM_1029 Microsoft Installation Data Format
847 Filändelsen av filen CHO Animation:Master Choreography
848 Filändelsen av filen CHQ Microsoft Help Combined Full-text Search
849 Filändelsen av filen CHUNK001 File Splitter Split Archive Part 1
850 Filändelsen av filen CHW Compiled Help Index Format
851 Filändelsen av filen CHY FileMaker Pro Data Format
852 Filändelsen av filen CI CitectSCADA Format
853 Filändelsen av filen CIC Hitachi Ladder Editor Circuit Comment Format
854 Filändelsen av filen CIE CIE Format Format Format - Color Information Format
855 Filändelsen av filen CIH Chernobyl Virus Data Format
856 Filändelsen av filen CII Caesar II
857 Filändelsen av filen CIN96LM Microsoft Cinemania
858 Filändelsen av filen CIN96UPD Microsoft Cinemania Format
859 Filändelsen av filen CIO SWAT Master Watershed
860 Filändelsen av filen CIRC Logisim Circuit
861 Filändelsen av filen CIS CheckInbox
862 Filändelsen av filen CIS2 ProSteel Document Format
863 Filändelsen av filen CITRIODOWNLOAD Citrio Incomplete Download Format
864 Filändelsen av filen CITRIXONLINE GoToMeeting Data Format
865 Filändelsen av filen CITRIXONLINE312 GoToMeeting Data Format
866 Filändelsen av filen CITRIXONLINE393 GoToMeeting Data Format
867 Filändelsen av filen CIW Web Of Science Export
868 Filändelsen av filen CIX Rational XDE
869 Filändelsen av filen CL Cursor Library
870 Filändelsen av filen CL3 Easy CD Creator CD Layout
871 Filändelsen av filen CLAM Adobe InDesign Dictionary
872 Filändelsen av filen CLAS Java Class
873 Filändelsen av filen CLASSDIAGRAM Microsoft Visual Studio Class Diagram
874 Filändelsen av filen CLB Super NoteTab ClipBook Template Format
875 Filändelsen av filen CLC Microsoft Schedule+ 7 Habits Mission Statement
876 Filändelsen av filen CLDCVT CD-LabelPrint Converted Data
877 Filändelsen av filen CLE Icon Lock-iT Locked Format Indicator
878 Filändelsen av filen CLEAN Instagram For Android Cache Format
879 Filändelsen av filen CLF ListPro
880 Filändelsen av filen CLI Client Management System Customer
881 Filändelsen av filen CLIB CATS Library Data Format
882 Filändelsen av filen CLIPPING Apple Mac OS X Finder
883 Filändelsen av filen CLKB Clicker Book Data Format
884 Filändelsen av filen CLKK Clicker Keyboard
885 Filändelsen av filen CLKT Clicker Template
886 Filändelsen av filen CLKW Clicker Word Bank
887 Filändelsen av filen CLKX Clicker Grid Set
888 Filändelsen av filen CLL Crick Software Clicker
889 Filändelsen av filen CLOG SpreadMaster Client Log Format
890 Filändelsen av filen CLONECD CloneCD Registration Data Format
891 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB Apple Photos Database Format
892 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB-WAL Apple Photos Database Format
893 Filändelsen av filen CLPPRJ CodeLobster PHP Edition Project
894 Filändelsen av filen CLR Flash Color Set
895 Filändelsen av filen CLS LaTeX Document Class Format
896 Filändelsen av filen CM3 CaseMap Data
897 Filändelsen av filen CM4 ClipMate Data
898 Filändelsen av filen CM5 LexisNexis Case Analysis
899 Filändelsen av filen CM8 CaseMap Case
900 Filändelsen av filen CMC Comic Collector Collection Data
901 Filändelsen av filen CMDF CrystalMaker Data
902 Filändelsen av filen CMDT Claris Dictionary
903 Filändelsen av filen CMH PLINK Test Report Format
904 Filändelsen av filen CMM Corel Multimedia Manager Album
905 Filändelsen av filen CMMCD Camtasia Studio MenuMaker Project
906 Filändelsen av filen CMN Systems Management Server (SMS) Update
907 Filändelsen av filen CMRBK CaseMap ReportBook Definition
908 Filändelsen av filen CMTX E-Sword Commentary
909 Filändelsen av filen CMW Microsoft Office Custom Maintenance Wizard Data
910 Filändelsen av filen CMY CorelDraw Custom
911 Filändelsen av filen CN CNwin/MLwin Account
912 Filändelsen av filen CN3 CN3D
913 Filändelsen av filen CNB Pegasus Mail Noticeboard Mail Stored Message
914 Filändelsen av filen CNJ Acharya Conjunct Data Format
915 Filändelsen av filen CNK Microsoft Dynamics GP Chunk
916 Filändelsen av filen CNO INet-Server Error Description
917 Filändelsen av filen CNR Pegasus Mail Mail Message Stored In Systemwide Folder
918 Filändelsen av filen CNX Pegasus Mail
919 Filändelsen av filen COC Bibexcel
920 Filändelsen av filen COE Xilinx BRAM Initialization
921 Filändelsen av filen COG SolidWorks Compiled Log Format
922 Filändelsen av filen COK INet-Server Error Report
923 Filändelsen av filen COLLOQUYTRANSCRIPT Colloquy Chat Transcript
924 Filändelsen av filen COLORS SAM Makelogo Color
925 Filändelsen av filen COMICSTL Comic Life Stylesheet Format
926 Filändelsen av filen COMMANDERDOC Apple Qmaster
927 Filändelsen av filen COMP CodeWarrior Compiler
928 Filändelsen av filen COMPARISON Merge Comparison Report
929 Filändelsen av filen COMPLETE SendSafe Deciphered E-message
930 Filändelsen av filen COMPO DAZ 3D Carrara Pro 7 Or 8 Temporary
931 Filändelsen av filen COMPONENTDIAGRAM Microsoft Visual Studio Component Diagram
932 Filändelsen av filen COMPOSITIONMODEL Invantive Composition Data Model
933 Filändelsen av filen CON Corel WordPerfect Concordance Format
934 Filändelsen av filen CONSOLE Widows NT Console
935 Filändelsen av filen CONTACTS Contact Format
936 Filändelsen av filen CONTENTPROJ XNA Game Studio Game Content Project
937 Filändelsen av filen CONTENTS MAC OS X
938 Filändelsen av filen CONTENTSOFCLIPBOARD WinXP Powertoy
939 Filändelsen av filen CONTOUR Contour Screenplay Format
940 Filändelsen av filen COOKIEDB Unknown Format Extension Format
941 Filändelsen av filen COOL QB - Text Analyzer Vocabulary List
942 Filändelsen av filen COORDS Ribbons Coords
943 Filändelsen av filen COS2 Pinnacle Studio Cache Format
944 Filändelsen av filen COUNTER Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
945 Filändelsen av filen COZ EFILive Calibration Data Format
946 Filändelsen av filen CP1 CARE-S InfoWorks Phosphorus Detail
947 Filändelsen av filen CP3 Grand Prix 3 Cockpit Shape Format
948 Filändelsen av filen CPAA Adobe Captivate Shared Action Data Format
949 Filändelsen av filen CPLN KalOnline Extended Module Format
950 Filändelsen av filen CPO Corel Print House Data
951 Filändelsen av filen CPT2 M-Tron Pro Library
952 Filändelsen av filen CPU SiSoftware Sandra
953 Filändelsen av filen CPUPROFILE Google Chrome DevTools Data Format
954 Filändelsen av filen CQE Cumulus 6 Data Format
955 Filändelsen av filen CQF PcAnywhere Command Queue Format
956 Filändelsen av filen CQS ConQuest Search Data Format
957 Filändelsen av filen CQT MAIL.DAT Container Quantity Data
958 Filändelsen av filen CR1 LoggerNet CRBasic Source
959 Filändelsen av filen CR5 Survey Pro Coordinate
960 Filändelsen av filen CRASHED AbiWord Crash-Saved Document
961 Filändelsen av filen CRC Total Commander Checksum Format
962 Filändelsen av filen CRD Windows CardSpace Format
963 Filändelsen av filen CRDOWNLOAD Chrome Partially Downloaded Format
964 Filändelsen av filen CRH EN-CC Truss Geometry
965 Filändelsen av filen CRI Crystal Reports
966 Filändelsen av filen CRINF DecryptorMax Or CryptInfinite Ransomware Affected Data Format
967 Filändelsen av filen CRON Unraid OS Cron Data Format
968 Filändelsen av filen CROSSDB Mixvibes Cross Collection Data Format
969 Filändelsen av filen CRQ Blackboard Course Request Data Format
970 Filändelsen av filen CRR Complete Genomics Analysis Tools CRR Data Format
971 Filändelsen av filen CRS3 OmniPage Lite
972 Filändelsen av filen CRYP1 CryptXXX Ransomware Affected Data Format
973 Filändelsen av filen CRYPTOWALL Encrypted Format By Cryptowall Ransomware Format
974 Filändelsen av filen CRYPT_KEYSTORE BlackBerry 10 Data Format
975 Filändelsen av filen CRYPZ CryptXXX Ransomware Affected Data Format
976 Filändelsen av filen CSAC Web Research Collection Optimization Temporary
977 Filändelsen av filen CSATTR Microsoft Visual Studio Attractor
978 Filändelsen av filen CSCFT Colasoft Capsa Data Format
979 Filändelsen av filen CSCONT Capsa Name Table Format
980 Filändelsen av filen CSCPRO Colasoft Capsa Protocol Format
981 Filändelsen av filen CSCPROJ Colasoft Capsa Project Format
982 Filändelsen av filen CSCTA Capsa Time Analyze Data Format
983 Filändelsen av filen CSCTF Colasoft Capsa Data Format
984 Filändelsen av filen CSDL ADO.NET Metadata Format
985 Filändelsen av filen CSDPROJ C# Device Project
986 Filändelsen av filen CSH Photoshop Custom Shapes Format
987 Filändelsen av filen CSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
988 Filändelsen av filen CSLOG CodeSite Log Format
989 Filändelsen av filen CSOM Eudora For Mac
990 Filändelsen av filen CSPL Firefox Data Format
991 Filändelsen av filen CSSTORE Apple Mac OS X Cache
992 Filändelsen av filen CT0 Tajima TBF Condition
993 Filändelsen av filen CT1 SMS Proposed Site Control
994 Filändelsen av filen CT4IM CrazyTalk Data Format
995 Filändelsen av filen CT7 CaseMap Case Analysis Template
996 Filändelsen av filen CT8 CaseMap Case Template
997 Filändelsen av filen CTBL Xamine NSCL
998 Filändelsen av filen CTF AVG Update Control Format
999 Filändelsen av filen CTG BMC Software PATROL Format
1000 Filändelsen av filen CTMDPI MRMC Markov Reward Model Checker Matrix
1001 Filändelsen av filen CTO Microsoft Visual Studio Binary Command Table Output
1002 Filändelsen av filen CTR BrainVoyager QX Contrast
1003 Filändelsen av filen CTSYM Microsoft Visual Studio Command Table Output
1004 Filändelsen av filen CU1 Photoline 4 Curve
1005 Filändelsen av filen CU3 Photoline Curves Clut
1006 Filändelsen av filen CU? Photoline Clut
1007 Filändelsen av filen CUF Turbo C Utilities Form Definition
1008 Filändelsen av filen CUL Windows Cursor Library
1009 Filändelsen av filen CURSEMOD Curse Client Mod
1010 Filändelsen av filen CUST QuarkXPress Mac Format Type
1011 Filändelsen av filen CUTECUTPROJECT Cute Cut Project
1012 Filändelsen av filen CV Microsoft CodeView Information Screen
1013 Filändelsen av filen CV2 Adobe Audition Data Format
1014 Filändelsen av filen CVF CPU-Z Validation Format
1015 Filändelsen av filen CVR Microsoft Crash Report Format
1016 Filändelsen av filen CVZ Card Vault Inventory
1017 Filändelsen av filen CW7 COMPRESS Related
1018 Filändelsen av filen CWIE CodeWarrior
1019 Filändelsen av filen CWL ClarisWorks Library
1020 Filändelsen av filen CWLINK CodeWarrior
1021 Filändelsen av filen CWM WebSphere Map Designer Express Map Definition
1022 Filändelsen av filen CWR Crystal Reports Report
1023 Filändelsen av filen CXA ANSYS Fluent Animation Metadata
1024 Filändelsen av filen CXB Custody X Change Data
1025 Filändelsen av filen CXBML Business Process Modeler Model Format
1026 Filändelsen av filen CXC Custody X Change Data Format
1027 Filändelsen av filen CXF Picasa Collage Format
1028 Filändelsen av filen CXL Business Integrator Extract Schema
1029 Filändelsen av filen CXML Microsoft Silverlight Server Side Data
1030 Filändelsen av filen CXQ SillyDl.CXQ Downloading Trojan
1031 Filändelsen av filen CXV Custody X Change Data
1032 Filändelsen av filen CYL Ribbons Cylinder
1033 Filändelsen av filen CYT Yenka Simulation Data Format
1034 Filändelsen av filen CZ Czech Language Translation
1035 Filändelsen av filen CZN RMCProfile Atom List
1036 Filändelsen av filen C_ Microsoft Winhelp Compressed
1037 Filändelsen av filen D02 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1038 Filändelsen av filen D03 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1039 Filändelsen av filen D05 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1040 Filändelsen av filen D07 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1041 Filändelsen av filen D08 DeductionPro 2008
1042 Filändelsen av filen D10 IRIG 106 Recording Directory
1043 Filändelsen av filen D11 Macro Mania Data
1044 Filändelsen av filen D2A Avisynth MPAsource Plugin Scan
1045 Filändelsen av filen D2CT Disinfectant For Mac
1046 Filändelsen av filen D32 Lotus Visualisation
1047 Filändelsen av filen D41 CCS64 Data Format
1048 Filändelsen av filen D43 IAR Debug
1049 Filändelsen av filen DA$ Microsoft Compressed DAT
1050 Filändelsen av filen DA4 SeeYou Waypoint
1051 Filändelsen av filen DAC Dynacom Accounting Data
1052 Filändelsen av filen DAD2 Canvas For Mac
1053 Filändelsen av filen DAI Dream Aquarium Patch
1054 Filändelsen av filen DAN D-MAS Analysis System Patient
1055 Filändelsen av filen DAQ Data Acquisition Toolbox
1056 Filändelsen av filen DARKNESS Rakhni Ransomware Affected Data Format
1057 Filändelsen av filen DARTCLIP Dartfish Metadata
1058 Filändelsen av filen DAT-SHM EmClient Data
1059 Filändelsen av filen DAT-WAL EM Client WAL Data Format
1060 Filändelsen av filen DAT2 XYplorer Thumbnail Cache
1061 Filändelsen av filen DATABASE Serato DJ Database Format
1062 Filändelsen av filen DATACONTRACT Web Service Software Factory Installer
1063 Filändelsen av filen DAW Hasbro Scramble CDROM OWL2 List Format
1064 Filändelsen av filen DAWG Eliot Dictionary
1065 Filändelsen av filen DA_ GKSetup Support
1066 Filändelsen av filen DB$ DBASE Temporary
1067 Filändelsen av filen DB2IND Microsoft Visual Studio DB2 Index
1068 Filändelsen av filen DB2SP Microsoft Visual Studio DB2 Create Procedure Statement
1069 Filändelsen av filen DB2UDF Microsoft Visual Studio DB2 User Defined Function
1070 Filändelsen av filen DBAG WinSQL DataBag
1071 Filändelsen av filen DBAT Quicken For Mac Data
1072 Filändelsen av filen DBDIF DatabaseSpy Comparison Data Format
1073 Filändelsen av filen DBITS XYplorer Hash Data Format
1074 Filändelsen av filen DBLINK Altium Designer Database Link
1075 Filändelsen av filen DBMANIFEST Database Manifest
1076 Filändelsen av filen DBMC Netscape Cache Log
1077 Filändelsen av filen DBNW Netscape News
1078 Filändelsen av filen DBSCHEMA Database Schema
1079 Filändelsen av filen DBX Outlook Express E-mail Folder
1080 Filändelsen av filen DC0 OpenBSD
1081 Filändelsen av filen DC2 Kodak DC25 Digital Camera Format
1082 Filändelsen av filen DCDC Astound Presentation
1083 Filändelsen av filen DCOVER Disc Cover Format
1084 Filändelsen av filen DCPIL Delphi Compiler Symbolic Information
1085 Filändelsen av filen DCPY Disk Copy
1086 Filändelsen av filen DCT Dictionary Format
1087 Filändelsen av filen DCT5 Microsoft Word 5 For Mac Dictionary
1088 Filändelsen av filen DCTMP DC++ Partially Downloaded Format
1089 Filändelsen av filen DCTX Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1090 Filändelsen av filen DCTXC Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1091 Filändelsen av filen DDD Adobe Distiller Format
1092 Filändelsen av filen DDG DucatiDiag Data Format
1093 Filändelsen av filen DDM Alpha Five Table Objects
1094 Filändelsen av filen DDOC DigiDoc Client Container
1095 Filändelsen av filen DDWSCAN Disk Drill Data Format
1096 Filändelsen av filen DDX Alpha Five Data Dictionary Index
1097 Filändelsen av filen DE2 XWE Data Format
1098 Filändelsen av filen DEBIAN Debian Related
1099 Filändelsen av filen DEBUGLOG MyDefrag Data Format
1100 Filändelsen av filen DECK Microsoft Office For Mac Query
1101 Filändelsen av filen DECRYPT Decrypted Microsoft ESD Format
1102 Filändelsen av filen DECRYPT2017 Globe 3 Ransomware Affected Format
1103 Filändelsen av filen DEE Creator Simulator Description
1104 Filändelsen av filen DEFAULTSITE 1&1 Defaultsite Format
1105 Filändelsen av filen DEFORM FontTwister Deform Guide Line
1106 Filändelsen av filen DEL Apple Safari
1107 Filändelsen av filen DELF Malicious Or Virus
1108 Filändelsen av filen DEMOCRACY VLC Media Player Data Format
1109 Filändelsen av filen DES-SE Sony Ericsson XPERIA X10
1110 Filändelsen av filen DESCRIPTION Multilizer PDF Translator Description
1111 Filändelsen av filen DESKTOP Desktop Entry Format
1112 Filändelsen av filen DEU Adobe Reader German Language
1113 Filändelsen av filen DEVICESALT NOOK Device Salt Format
1114 Filändelsen av filen DF Corel Paradox Table Filter
1115 Filändelsen av filen DF10 IRIG 106 Recording Directory
1116 Filändelsen av filen DG-KEY DigiGuide Key
1117 Filändelsen av filen DG3 DeltaGraph
1118 Filändelsen av filen DGE Micro Focus Enterprise Developer Declaration Data Format
1119 Filändelsen av filen DGI HDConvertToX Input
1120 Filändelsen av filen DGIMGLIB DigiGuide Image Library Format
1121 Filändelsen av filen DGMARKER DigiGuide Description Format
1122 Filändelsen av filen DGPRINT DigiGuide Print Template
1123 Filändelsen av filen DGX IBM Rational XDE
1124 Filändelsen av filen DHV Doc-To-Help Format Lock Format
1125 Filändelsen av filen DHY Adobe Bridge
1126 Filändelsen av filen DIAG Microsoft Windows Troubleshooting Pack Designer Data Format
1127 Filändelsen av filen DIALOG UltraEdit Data Format
1128 Filändelsen av filen DIC Dictionary Format
1129 Filändelsen av filen DICT Sunnysoft InterWrite
1130 Filändelsen av filen DID Adobe Distiller/Bridge
1131 Filändelsen av filen DIL Delphi
1132 Filändelsen av filen DIN DataEase Installation Script
1133 Filändelsen av filen DIPX DVDInfoPro Data Format
1134 Filändelsen av filen DIR00 Disk Defrag Error Or Dump
1135 Filändelsen av filen DISABLED Spybot - Search & Destroy Disabled Format
1136 Filändelsen av filen DISKDEFINES Linux LiveCD Information Format
1137 Filändelsen av filen DISPOSITION-NOTIFICATION Message Disposition Notification Format
1138 Filändelsen av filen DIST-RDB SAM Scoring
1139 Filändelsen av filen DISTZ Apple Mac OS X Installer Distribution
1140 Filändelsen av filen DJ DJGPP Docs
1141 Filändelsen av filen DJA DunDjinni
1142 Filändelsen av filen DJAE Digital Juice For Adobe After Effects Data Format
1143 Filändelsen av filen DJF NTI Drive Backup
1144 Filändelsen av filen DJREVEALERS Digital Juice Data Format
1145 Filändelsen av filen DJSWIPES Digital Juice Data Format
1146 Filändelsen av filen DKE DriveLock FDE Disk Key Format
1147 Filändelsen av filen DKLANG DKLang Translation Editor Translation
1148 Filändelsen av filen DKN ONETEP Density Kernel Data Format
1149 Filändelsen av filen DL0 Abbyy Finereader 4.0 Sprint
1150 Filändelsen av filen DLB Troj/Dloadr-AHT
1151 Filändelsen av filen DLCT AppleScript Dialect
1152 Filändelsen av filen DLE 3D Studio Max Plugin
1153 Filändelsen av filen DLI Win32.Sober.AD@mm
1154 Filändelsen av filen DLL1 ASUS ExpressGate (Splashtop)
1155 Filändelsen av filen DLLX Backdoor.Bot
1156 Filändelsen av filen DLL_NON_OPT Adobe
1157 Filändelsen av filen DLL_RESP Microsoft Windows Live Messenger Contact Related
1158 Filändelsen av filen DLM Akamai Download Manager Format
1159 Filändelsen av filen DLOG Pro Tools Log Format
1160 Filändelsen av filen DLPF DinkeyLook Diagnostic Information
1161 Filändelsen av filen DLV4 Catia
1162 Filändelsen av filen DLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1163 Filändelsen av filen DMDZ SQL Developer Data Modeler Design Format
1164 Filändelsen av filen DMFR Download Master Incomplete Download
1165 Filändelsen av filen DMIT Autodesk Simulation Data Format
1166 Filändelsen av filen DMMS DropMind Map Style
1167 Filändelsen av filen DMN SAS Metadata
1168 Filändelsen av filen DMX-INFO DriverMax Driver Information Format
1169 Filändelsen av filen DMY SEMIA LTST DB Time Series Data
1170 Filändelsen av filen DNB Microsoft Windows Dns Database Format
1171 Filändelsen av filen DND ClustalW2 Tree
1172 Filändelsen av filen DNN DotNetNuke Manifest
1173 Filändelsen av filen DNX IBM Rational Software
1174 Filändelsen av filen DOCBOOK OXygen XML Editor Data Format
1175 Filändelsen av filen DOCK DragThing Dock
1176 Filändelsen av filen DOCKLET ObjectDock Docklet
1177 Filändelsen av filen DOCMETA Bukkit Information Format
1178 Filändelsen av filen DOCSTORE Adobe Photoshop Lightroom Cache Format
1179 Filändelsen av filen DOE Rockwell Arena Model
1180 Filändelsen av filen DOI BiRT Data Object Instance
1181 Filändelsen av filen DON OpenOffice.org Log
1182 Filändelsen av filen DONE Cygwin Post-install
1183 Filändelsen av filen DONOTPRESENT Apple Mac OS X Time Machine Resource Fork
1184 Filändelsen av filen DOP Digital Orchestrator Pro
1185 Filändelsen av filen DOST DoStudio Subtitle Format
1186 Filändelsen av filen DOTFUPROJ Microsoft Visual Studio Project Format
1187 Filändelsen av filen DOWNLOADING Pando Incomplete Download Format
1188 Filändelsen av filen DOXY Doxygen
1189 Filändelsen av filen DPC Microsoft Office Resource
1190 Filändelsen av filen DPCACHE Apple IPhoto Cache
1191 Filändelsen av filen DPH BAT Detector Plane Histogram Data Format
1192 Filändelsen av filen DPI Adlib Express Document Processing Information Settings
1193 Filändelsen av filen DPRJ VideoReDo TVSuite DVD Project
1194 Filändelsen av filen DPRO MacDraw Pro
1195 Filändelsen av filen DPSML Portal Structure Markup Language Dynamic Page Format
1196 Filändelsen av filen DQC CP/M Disk Information Data Format
1197 Filändelsen av filen DR DRM Rights Object
1198 Filändelsen av filen DR3 V-Control Import Driver
1199 Filändelsen av filen DRB Dr. Beam
1200 Filändelsen av filen DRC DRM Rights Object
1201 Filändelsen av filen DRE DReport Exported Report
1202 Filändelsen av filen DRI Microsoft SQL Server Replication
1203 Filändelsen av filen DRK Race Studio Download Format
1204 Filändelsen av filen DRR Altium Designer Drill Report
1205 Filändelsen av filen DRS Corel WordPerfect Driver Resource
1206 Filändelsen av filen DRT PSpice Or PCB Designer Custom Derating
1207 Filändelsen av filen DRWR Drop Drawers Drawer
1208 Filändelsen av filen DRX Adobe Photoshop Tutorial
1209 Filändelsen av filen DS10 WinDS PRO Data Format
1210 Filändelsen av filen DS3 WinDS PRO Data Format
1211 Filändelsen av filen DS5 WinDS PRO Data Format
1212 Filändelsen av filen DS6 WinDS PRO Data Format
1213 Filändelsen av filen DS7 WinDS PRO Data Format
1214 Filändelsen av filen DS8 WinDS PRO Data Format
1215 Filändelsen av filen DSC Nikon Disk Identification Format
1216 Filändelsen av filen DSFT Microsoft Application Virtualization Differential SFT
1217 Filändelsen av filen DSGL Microsoft Visual Studio Shader Graph Format
1218 Filändelsen av filen DSIM Digital Simulator
1219 Filändelsen av filen DSJT= Adobe Director For Resources
1220 Filändelsen av filen DSKIN DockX Skin
1221 Filändelsen av filen DSL Damaged Sector List
1222 Filändelsen av filen DSPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Prototype
1223 Filändelsen av filen DSSLIDESHOW Desktop Sidebar Slideshow Panel
1224 Filändelsen av filen DSTL Acrobat Distiller
1225 Filändelsen av filen DSTUDIO DownloadStudio Incomplete Download
1226 Filändelsen av filen DSTV Tekla Structures NC Data Format
1227 Filändelsen av filen DSU ProWORX Nxt Data Setup
1228 Filändelsen av filen DT4 BioSonics Data
1229 Filändelsen av filen DT5 Brothers Keeper Data Format
1230 Filändelsen av filen DT? LoseThos Data
1231 Filändelsen av filen DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded Format
1232 Filändelsen av filen DTB2 Timbuku Pro DropIn
1233 Filändelsen av filen DTC Microsoft Windows Application Log
1234 Filändelsen av filen DTE DoroTree Family Tree Data Format
1235 Filändelsen av filen DTERMLICENCE DTerm Licence
1236 Filändelsen av filen DTH Microsoft Windows Application Log
1237 Filändelsen av filen DTJ Microsoft Windows Application Log
1238 Filändelsen av filen DTK XWE Data Format
1239 Filändelsen av filen DTPROJ SQL Integration Services Project
1240 Filändelsen av filen DTQ Microsoft Visual Studio .NET SQL Query Format
1241 Filändelsen av filen DTSEARCHTASK DtSearch Indexing Task Format
1242 Filändelsen av filen DTT IBM AS/400 Data Transfer
1243 Filändelsen av filen DT_ Macintosh Data Fork
1244 Filändelsen av filen DUBASKIN Kingsoft Internet Security Data Format
1245 Filändelsen av filen DUCF DinkeyChange Update Code
1246 Filändelsen av filen DUD DirectUpdate Data Format
1247 Filändelsen av filen DUH Storm And Sanitary Analysis DUH Data Format
1248 Filändelsen av filen DUMODULE Apple Mac OS X Disk Utility Plugin Module
1249 Filändelsen av filen DUMP Google BreakPad Crash Log Format
1250 Filändelsen av filen DUO Microsoft Access
1251 Filändelsen av filen DUP0 Samsung Kies Duplicate Media
1252 Filändelsen av filen DUP1 Samsung Kies Duplicate Media
1253 Filändelsen av filen DUP2 Samsung Kies Duplicate Media
1254 Filändelsen av filen DUS Readiris Font Dictionary
1255 Filändelsen av filen DVAM DVDAuthor Data Format
1256 Filändelsen av filen DVDFAB6 DVDFab Key
1257 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2BLURAY DVDFab Data Format
1258 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2DVD DVDFab Data Format
1259 Filändelsen av filen DVDFABBLURAYDECRYPT DVDFab Format
1260 Filändelsen av filen DVDFABDVD2DVD DVDFab Format
1261 Filändelsen av filen DVDFABDVD2MOBILE DVDFab Data Format
1262 Filändelsen av filen DVDFABDVDDECRYT DVDFab Format
1263 Filändelsen av filen DVDFABFILE2DVD DVDFab Format
1264 Filändelsen av filen DVDFABFILEMOVER DVDFab Data Format
1265 Filändelsen av filen DVDFABGOLD5 DVDFab Data Format
1266 Filändelsen av filen DVDFABHDDECRYPTER DVDFab HD Decrypter
1267 Filändelsen av filen DVDFABMOBILE DVDFab Data Format
1268 Filändelsen av filen DVDFABMOBILE2DTO3D DVDFab Format
1269 Filändelsen av filen DVDFABPLATINUM5 DVDFab Platinum Data Format
1270 Filändelsen av filen DVDRIP-INFO Dvd::rip Technical Information
1271 Filändelsen av filen DVS Enterprise Vault DVS
1272 Filändelsen av filen DVTPLUGIN Apple Xcode DVT Extension
1273 Filändelsen av filen DVV NiceLabel Pro Default Values Data Format
1274 Filändelsen av filen DVZ Documents To Go Data
1275 Filändelsen av filen DW1 DeathWatch WebCrawler
1276 Filändelsen av filen DW3 DeathWatch WebCrawler
1277 Filändelsen av filen DWC Emulex DWC Firmware Update Format
1278 Filändelsen av filen DWE Creator Simulator Pattern
1279 Filändelsen av filen DWL TurboCAD Drawing Lock Format
1280 Filändelsen av filen DWLIBRARY Paperless Document Library
1281 Filändelsen av filen DWO Red Hat Linux DWARF Debugging Information
1282 Filändelsen av filen DWPROJ DataWindow Designer Project
1283 Filändelsen av filen DWX DesignWorks Viewer Tools
1284 Filändelsen av filen DX2 Oracle Siebel
1285 Filändelsen av filen DXG Duxbury Braille Translator
1286 Filändelsen av filen DXI PayWindow Database
1287 Filändelsen av filen DXTORYLIC Dxtory Licence
1288 Filändelsen av filen DXV DocXchanger
1289 Filändelsen av filen DXZ Trojan Backdoor Virus
1290 Filändelsen av filen DYN Lotus 1-2-3
1291 Filändelsen av filen DYV WORM_AUTORUN.DYV Worm
1292 Filändelsen av filen DYZ Backdoor.Win32.ProRat.dyz Trojan
1293 Filändelsen av filen DZ3DT Cyberlink PowerDirector Data Format
1294 Filändelsen av filen DZBL Cyberlink PowerDirector Effect Extractor Data Format
1295 Filändelsen av filen DZF IBM SPSS Compressed Data Format
1296 Filändelsen av filen DZL DazzlerMAX
1297 Filändelsen av filen DZPRJ Deep Zoom Composer Project Format
1298 Filändelsen av filen DZTR Cyberlink PowerDirector Data Format
1299 Filändelsen av filen E2E Microsoft BizTalk RFID Log
1300 Filändelsen av filen E2P PonyProg Device
1301 Filändelsen av filen E32 Inno Setup 1.3
1302 Filändelsen av filen E3P E3.series Part
1303 Filändelsen av filen E4XMI Eclipse Application Model Data Format
1304 Filändelsen av filen E50 MicroPAVER 5.0
1305 Filändelsen av filen E60 MicroPAVER 6.0
1306 Filändelsen av filen EAC EmEditor Auto Completion
1307 Filändelsen av filen EAL EnergyAccess Log
1308 Filändelsen av filen EAM XWE Data Format
1309 Filändelsen av filen EAS-MS Microsoft Office Live Meeting Data Format
1310 Filändelsen av filen EBF Pocket PC WindowsCE Form
1311 Filändelsen av filen EBKTML EBook Pro Encoded Temporary
1312 Filändelsen av filen EBL Expedite Bid Amendment Library
1313 Filändelsen av filen EBN Philips Firmware Update Format
1314 Filändelsen av filen EBP Pocket PC Windows CE Project
1315 Filändelsen av filen EBQ CITE Electronic Bill Of Quantities
1316 Filändelsen av filen EBTS Electronic Biometric Transmission Standard Format
1317 Filändelsen av filen EBW Encyclopaedia Britannica
1318 Filändelsen av filen EC8 Simplazz 1-2-3 Accountant Export
1319 Filändelsen av filen ECH EasyChem Save
1320 Filändelsen av filen ECI Ettercap Info
1321 Filändelsen av filen ECLIPSEPRODUCT Eclipse Product Maker
1322 Filändelsen av filen ECML Quickbooks Licence
1323 Filändelsen av filen ECN ECN Analysis Electrochemical Noise Data Format
1324 Filändelsen av filen ECT Microsoft Visual C++ Exception Console Template
1325 Filändelsen av filen ECW2002PUZZLE EclipseCrossword Puzzle
1326 Filändelsen av filen ECW2002WORDS EclipseCrossword Word List
1327 Filändelsen av filen ED3 CHARMM Test Format
1328 Filändelsen av filen EDC Kryptel Lite Encrypted Format
1329 Filändelsen av filen EDIF Electronic Design Interchange Format Format
1330 Filändelsen av filen EDN Acrobat Document Format
1331 Filändelsen av filen EDP Multisim
1332 Filändelsen av filen EDPI ExamDiff Pro Session Fle
1333 Filändelsen av filen EDR Embird Color Palette
1334 Filändelsen av filen EEF Embird Project
1335 Filändelsen av filen EEK Arachne Network-Enabled Script
1336 Filändelsen av filen EEP Evidence Eliminator Format
1337 Filändelsen av filen EER Lahey Fortran Error
1338 Filändelsen av filen EET Enlightenment EET Data Format
1339 Filändelsen av filen EEX Oracle Discoverer EUL
1340 Filändelsen av filen EF2 Internet Download Manager Export Format
1341 Filändelsen av filen EFC Technics Sx KN 6000 Keyboard Effect Memory Data Format
1342 Filändelsen av filen EFD Parallels Desktop Related
1343 Filändelsen av filen EFG Gambit Extensive Game Format
1344 Filändelsen av filen EFL9 ESRI License Information Format
1345 Filändelsen av filen EFSLIB ESignal EFS Function Library
1346 Filändelsen av filen EGB Encog Binary Format
1347 Filändelsen av filen EGLIB Adobe Edge Animate Symbol Library
1348 Filändelsen av filen EGRID Eclipse Grid Data Format
1349 Filändelsen av filen EGT EagleGet Incomplete Download
1350 Filändelsen av filen EGTREE EventGhost Data Format
1351 Filändelsen av filen EHF MicroEmacs Data Format
1352 Filändelsen av filen EHPX EasyHDR Data Format
1353 Filändelsen av filen EID IBM Voice Type Languages Newuser
1354 Filändelsen av filen EIG Easy Index Generator Data Format
1355 Filändelsen av filen EIO DesignBuilder EnergyPlus Model Summary Configuration Output
1356 Filändelsen av filen EKB VisualTablet Data
1357 Filändelsen av filen EKS Metapraxis Empower Data
1358 Filändelsen av filen EL3 Canon Easy-PhotoPrint EX Data Format
1359 Filändelsen av filen ELD NEPLAN-DOS Import Or Export
1360 Filändelsen av filen ELF9 ESRI Floating License
1361 Filändelsen av filen ELI DipTrace
1362 Filändelsen av filen ELK Altium Designer Linker Error Message
1363 Filändelsen av filen ELL ATI Radeon Driver
1364 Filändelsen av filen ELO ELO Data
1365 Filändelsen av filen ELT NEPLAN Topology
1366 Filändelsen av filen ELZ Crossword Power Tools Crossword Library
1367 Filändelsen av filen EM2 Emax II Bank
1368 Filändelsen av filen EM4 AEM Stinger Engine Management Computer
1369 Filändelsen av filen EM8 AEM 8860 Engine Management Computer
1370 Filändelsen av filen EM9 AEM 8860 Engine Management Computer
1371 Filändelsen av filen EMAIL Outlook Express Email Message
1372 Filändelsen av filen EMAT ANSYS Element Matrix
1373 Filändelsen av filen EMD Micrografx Media Manager Format
1374 Filändelsen av filen EMD1 Apple GarageBand
1375 Filändelsen av filen EMFF XWE Format
1376 Filändelsen av filen EMIX Apple Mail Mailbox Message
1377 Filändelsen av filen EMN Pro/ENGINEER
1378 Filändelsen av filen EMSG SendSafe E-message
1379 Filändelsen av filen ENC1 Kaspersky Anti-Virus Log Format
1380 Filändelsen av filen ENC2 Samsung Galaxy Firmware Update
1381 Filändelsen av filen ENCR Texas Instruments Flash RAW Data Format
1382 Filändelsen av filen ENCRYPT Alpha Ransomware Affected Data Format
1383 Filändelsen av filen ENE GROningen MAchine For Chemical Simulations Binary Energy Data Format
1384 Filändelsen av filen ENEWS Mobipocket Reader Data Format
1385 Filändelsen av filen ENF EndNote Filter Format
1386 Filändelsen av filen ENFF Extended Neutral Format Format Format
1387 Filändelsen av filen ENH CRiSP Harvest
1388 Filändelsen av filen ENIGMA64 Enigma Protector Data Format
1389 Filändelsen av filen ENML Evernote For Android Note
1390 Filändelsen av filen ENREF EverNote Food
1391 Filändelsen av filen ENTH XWE Data Format
1392 Filändelsen av filen ENU ATI Radeon Video Software Data Format
1393 Filändelsen av filen ENX IBM Rational XDE
1394 Filändelsen av filen EOB IBM FormatNet Content Engine Data Format
1395 Filändelsen av filen EOI Enfocus Output Intent Template Format
1396 Filändelsen av filen EON EON Studio
1397 Filändelsen av filen EOP EON Studio
1398 Filändelsen av filen EOX EON Studio
1399 Filändelsen av filen EOZ EON Studio
1400 Filändelsen av filen EPB EPublisher
1401 Filändelsen av filen EPIM EssentialPIM Data
1402 Filändelsen av filen EPJ JAVA-clients
1403 Filändelsen av filen EPRJ Pg4uw Project
1404 Filändelsen av filen EQA WinISI Equation Data Format
1405 Filändelsen av filen EQB ESignal Quote Board
1406 Filändelsen av filen EQD EquineMax Data
1407 Filändelsen av filen EQT ReliaSoft Weibull++ 6
1408 Filändelsen av filen EQU AstroDigital.Net Equipment
1409 Filändelsen av filen ERC Ercato Engine
1410 Filändelsen av filen ERF Epson Camera RAW Format
1411 Filändelsen av filen ERIK Xmap
1412 Filändelsen av filen ERO ELibrary Reader Object
1413 Filändelsen av filen ERSY Eraser Project Format
1414 Filändelsen av filen ERT Heroes Of Might And Magic 3 Script
1415 Filändelsen av filen ERV ER Mapper ASCII Header
1416 Filändelsen av filen ERWIN ERwin Data Modeler Model Format
1417 Filändelsen av filen ERX ER Data Model
1418 Filändelsen av filen ER_ Microsoft Winhelp Compressed
1419 Filändelsen av filen ESAV ANSYS Element Saved Data Format
1420 Filändelsen av filen ESC PRTWin
1421 Filändelsen av filen ESCO Nokia Lumia Windows Phone 7 Firmware
1422 Filändelsen av filen ESCOPY ES Format Explorer Temporary
1423 Filändelsen av filen ESE2 Edius Seek Information
1424 Filändelsen av filen ESK ESignal Scan
1425 Filändelsen av filen ESL Everest Authoring System Screen Library
1426 Filändelsen av filen ESO DesignBuilder EnergyPlus Output
1427 Filändelsen av filen ESQL IBM Integration Bus Module Format
1428 Filändelsen av filen ESR 4D Database External Data Format
1429 Filändelsen av filen ESV Principia Stock Research Document
1430 Filändelsen av filen ETB2 Timbuktu Pro Resource
1431 Filändelsen av filen ETC EarthTime
1432 Filändelsen av filen ETEX ETutor Questions
1433 Filändelsen av filen ETH Ethnograph Data
1434 Filändelsen av filen ETK Orgadata LogiKal
1435 Filändelsen av filen ETO Microsoft Visual Studio Policy Cache
1436 Filändelsen av filen ETP Visual Studio .NET
1437 Filändelsen av filen ETQ ESignal Time And Quotes
1438 Filändelsen av filen ETZ RAM Elements Model
1439 Filändelsen av filen EUHL Eudora For Mac Help
1440 Filändelsen av filen EV3S LEGO MINDSTORMS Shared
1441 Filändelsen av filen EVC Earthview
1442 Filändelsen av filen EVENT Corel Cataloged Folder Format
1443 Filändelsen av filen EVL EchoView Exported Line
1444 Filändelsen av filen EVN Retrosheet Event
1445 Filändelsen av filen EVS Easy Stand Alone
1446 Filändelsen av filen EWC2 EDIUS WaveForm Cache
1447 Filändelsen av filen EWD3 InstallShield
1448 Filändelsen av filen EWM EWView Geographic Data
1449 Filändelsen av filen EWSMBOX Apple Mail
1450 Filändelsen av filen EWT EWView Trace Data
1451 Filändelsen av filen EWU Embedded Wizard Unit Data Format
1452 Filändelsen av filen EX3 Harvard Graphics Device Driver
1453 Filändelsen av filen EXAM ProfExam Exam Data Format
1454 Filändelsen av filen EXD Control Information Cache Format
1455 Filändelsen av filen EXE_0002 Microsoft Outlook Inbox Repair Tool Update Format
1456 Filändelsen av filen EXG JSDAI Express-G Schema
1457 Filändelsen av filen EXHIBEO Exhibeo Photo Gallery Format
1458 Filändelsen av filen EXJ Java
1459 Filändelsen av filen EXMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
1460 Filändelsen av filen EXPRWDASAX Microsoft Expression Web Format
1461 Filändelsen av filen EXPRWDASMX Microsoft Expression Web Format
1462 Filändelsen av filen EXPRWDBOT Microsoft Expression Web Format
1463 Filändelsen av filen EXPRWDCSS Microsoft Expression Web Format
1464 Filändelsen av filen EXPRWDDOCLIB Microsoft Expression Web Format
1465 Filändelsen av filen EXPRWDEDITED Microsoft Expression Web Format
1466 Filändelsen av filen EXPRWDHTT Microsoft Expression Web Format
1467 Filändelsen av filen EXPRWDJS Microsoft Expression Web Format
1468 Filändelsen av filen EXPRWDLIST Microsoft Expression Web Web Package List Format
1469 Filändelsen av filen EXPRWDLISTDATA Microsoft Expression Web Format
1470 Filändelsen av filen EXPRWDNAV Microsoft Expression Web Format
1471 Filändelsen av filen EXPRWDNOPUB Microsoft Expression Web Format
1472 Filändelsen av filen EXPRWDRESX Microsoft Expression Web Format
1473 Filändelsen av filen EXPRWDSHTM Microsoft Expression Web Format
1474 Filändelsen av filen EXPRWDSITEMAP Microsoft Expression Web Format
1475 Filändelsen av filen EXPRWDSTM Microsoft Expression Web Format
1476 Filändelsen av filen EXPRWDSURVEY Microsoft Expression Web Format
1477 Filändelsen av filen EXPRWDTXT Microsoft Expression Web Format
1478 Filändelsen av filen EXPRWDWEB Microsoft Expression Web Format
1479 Filändelsen av filen EXPRWDWFDOCLIB Microsoft Expression Web Document Library Format
1480 Filändelsen av filen EXPRWDXSLT Microsoft Expression Web Data Format
1481 Filändelsen av filen EXT Generic Email Attachment
1482 Filändelsen av filen EXTREP SAGE External Representation
1483 Filändelsen av filen EYB Microsoft Encarta Yearbook Update Format
1484 Filändelsen av filen EYML Visual Studio Code Data Format
1485 Filändelsen av filen EZD WSxM Image Data Format
1486 Filändelsen av filen EZL EasyLog Log Record Format
1487 Filändelsen av filen EZLOG Skype Extras Manager Log Format
1488 Filändelsen av filen EZT Worm.Win32.AutoRun.ezt Format
1489 Filändelsen av filen EZW EasyOFFER Real Estate Form Format
1490 Filändelsen av filen EZZ Alpha Crypt Virus Encrypted Data Format
1491 Filändelsen av filen F#+A RagTime Classic
1492 Filändelsen av filen F#+D RagTime Classic
1493 Filändelsen av filen F01 HEC-RAS Flow
1494 Filändelsen av filen F02 HEC-RAS Flow
1495 Filändelsen av filen F04 HEC-RAS Flow
1496 Filändelsen av filen F05 HEC-RAS Flow
1497 Filändelsen av filen F14 Embird Data Format
1498 Filändelsen av filen F15 Embird Embroidery Software Data Format
1499 Filändelsen av filen F2F Byteworx FMEA Exported Data
1500 Filändelsen av filen F2G GIGABYTE BIOS Update Format
1501 Filändelsen av filen F3S GIGABYTE BIOS Update Format
1502 Filändelsen av filen F4G GIGABYTE BIOS Update Format
1503 Filändelsen av filen F6G GIGABYTE BIOS Update Format
1504 Filändelsen av filen FAD Office Attribute Database
1505 Filändelsen av filen FAE MS Office 97 Converter DLL
1506 Filändelsen av filen FAG Win32.AutoRun.fag
1507 Filändelsen av filen FAH Folding@home Data Format
1508 Filändelsen av filen FAI FASTA Index Format
1509 Filändelsen av filen FAMILYX My Family Tree Genealogy Data Format
1510 Filändelsen av filen FAMILYXS My Family Tree Family Format
1511 Filändelsen av filen FASTQ FASTQ Format Format
1512 Filändelsen av filen FAVORITE Apple IDVD Favorite
1513 Filändelsen av filen FB! FlashGet Incomplete Download Format
1514 Filändelsen av filen FBEXPLORE FileBoss Format
1515 Filändelsen av filen FBG Shape Pro Ground Surface
1516 Filändelsen av filen FBND Apple Communication Tool
1517 Filändelsen av filen FBPROJ FlippingBook Photo Album Project
1518 Filändelsen av filen FBS Fastbid
1519 Filändelsen av filen FBV FinalBuilder Persistent Variables
1520 Filändelsen av filen FBWINSX FileBoss Data Format
1521 Filändelsen av filen FC3 WavePad Sound Editor Data Format
1522 Filändelsen av filen FCA Omnis Web Client
1523 Filändelsen av filen FCB FAAST Builder
1524 Filändelsen av filen FCE EDraw Max Format Format
1525 Filändelsen av filen FCHC Fetch Cache
1526 Filändelsen av filen FCHK Gaussian Checkpoint
1527 Filändelsen av filen FCOD Adobe PageMaker Filter
1528 Filändelsen av filen FCPA Officer Cost Report Data
1529 Filändelsen av filen FCPR Officer Cost Report Data
1530 Filändelsen av filen FCR Cost Report Data
1531 Filändelsen av filen FCXR FileCapsule Deluxe
1532 Filändelsen av filen FCXU FileCapsule Deluxe
1533 Filändelsen av filen FD1 Windows Live Photo Gallery Thumbnail Database
1534 Filändelsen av filen FDATA NONMEM Data Format
1535 Filändelsen av filen FDE FLAMES Dataset Export
1536 Filändelsen av filen FDFF Fast Duplicate Format Finder Data Format
1537 Filändelsen av filen FDK Fluentizer Fluent Dictionary
1538 Filändelsen av filen FDLANG2 FeedDemon Language Resource Format
1539 Filändelsen av filen FDLANG4 FeedDemon Language Resource
1540 Filändelsen av filen FDPART Fresh Download Partial Downloaded
1541 Filändelsen av filen FDRTEMPLATES FDRTools Template
1542 Filändelsen av filen FDSEQ XPS Document Related Data
1543 Filändelsen av filen FDSRCH2 FeedDemon Search Data
1544 Filändelsen av filen FDU Natural Security
1545 Filändelsen av filen FDXSL4 FeedDemon Newspaper Style
1546 Filändelsen av filen FEAP Enterprise Architect Repository Format
1547 Filändelsen av filen FED FORMIK Form Data
1548 Filändelsen av filen FEDB ANSYS Workbench Data Format
1549 Filändelsen av filen FEED JRiver Media Center Data Format
1550 Filändelsen av filen FEEDBACK Expression SketchFlow Feedback Format
1551 Filändelsen av filen FEM FEFLOW FEM Problem
1552 Filändelsen av filen FET Free Timetabling Software
1553 Filändelsen av filen FEX WebFOCUS FOCUS Web390 Procedure
1554 Filändelsen av filen FE_LAUNCH FCS Express Data Format
1555 Filändelsen av filen FF2 Hello Engines!
1556 Filändelsen av filen FFBEAUTY FaceFilter Data Format
1557 Filändelsen av filen FFBLUSH FaceFilter Blush Data Format
1558 Filändelsen av filen FFD FlashFiler Format
1559 Filändelsen av filen FFEIRIS FaceFilter Data Format
1560 Filändelsen av filen FFELINE FaceFilter Eye Line Format
1561 Filändelsen av filen FFESHADOW FaceFilter Eye Shadow Format
1562 Filändelsen av filen FFFOCUSLAYER FaceFilter Data Format
1563 Filändelsen av filen FFHILIGHT FaceFilter Data Format
1564 Filändelsen av filen FFINDEX FFmpegSource2 Media Index
1565 Filändelsen av filen FFLIP FaceFilter Data Format
1566 Filändelsen av filen FFT Find Fast Indexer Format
1567 Filändelsen av filen FFU Windows Phone Full Flash Update
1568 Filändelsen av filen FFX Find Fast Indexer Index Format
1569 Filändelsen av filen FFXML Filter Forge Data Format
1570 Filändelsen av filen FGDB Fontographer Mac
1571 Filändelsen av filen FGF Nav.Net NG Fusker Generator
1572 Filändelsen av filen FGT FreeGantt Skeleton
1573 Filändelsen av filen FH40 Adobe Freehand For Mac
1574 Filändelsen av filen FHA3 Adobe Freehand For Mac
1575 Filändelsen av filen FHD3 FreeHand
1576 Filändelsen av filen FHM ASIP Meister
1577 Filändelsen av filen FHQ Family Historian Query Format
1578 Filändelsen av filen FHT Family Historian Text Scheme Format
1579 Filändelsen av filen FH_PROJ Family Historian Data Format
1580 Filändelsen av filen FIB File Investigator
1581 Filändelsen av filen FIFF Elekta Neuromag Data
1582 Filändelsen av filen FILE Generic Windows Format
1583 Filändelsen av filen FILELOC Apple Mac OS X Finder Internet Location
1584 Filändelsen av filen FILEPART WinSCP Temporary Download
1585 Filändelsen av filen FILETABLELOCK Eclipse Lock Data Format
1586 Filändelsen av filen FILE_CRCS Electronic Arts Origin Client
1587 Filändelsen av filen FILP XWE Data Format
1588 Filändelsen av filen FIM Fractal Imaginator Data/Parameter
1589 Filändelsen av filen FINS Autodesk Inventor Data Format
1590 Filändelsen av filen FIO Aldus PhotoStyler Graphics Filter
1591 Filändelsen av filen FIR FireOne Fireworks Show
1592 Filändelsen av filen FITREG Netfabb Basic Data Format
1593 Filändelsen av filen FIV File Investigator
1594 Filändelsen av filen FJL Rootkit.Win32.Agent.fjl Virus
1595 Filändelsen av filen FJSW Formulator Tarsia Jigsaw
1596 Filändelsen av filen FKC FBackup Catalog
1597 Filändelsen av filen FKD FotoKiss Photo Set Data
1598 Filändelsen av filen FKT KmPlot Data
1599 Filändelsen av filen FL3 Flash 3D Format
1600 Filändelsen av filen FLAT Flat Data Format
1601 Filändelsen av filen FLF Microsoft Dynamics NAV License Format
1602 Filändelsen av filen FLKEY Fruity Loops Studio Data Format
1603 Filändelsen av filen FLZ MediaShow Data
1604 Filändelsen av filen FMC NCAD
1605 Filändelsen av filen FMD Microsoft Access
1606 Filändelsen av filen FMELIC FME License Format
1607 Filändelsen av filen FMK FaxMaker
1608 Filändelsen av filen FMK$ FileMaker For Mac
1609 Filändelsen av filen FMO DBASE IV Compiled Format
1610 Filändelsen av filen FMPP FLAMES Model Prototype
1611 Filändelsen av filen FMPUR FileMaker Pro Runtime Solution Format
1612 Filändelsen av filen FMS Lotus Freelance Graphics
1613 Filändelsen av filen FMTR FileMaker Transfer
1614 Filändelsen av filen FMXLIST FME Transformer List Format
1615 Filändelsen av filen FMXT FileMaker Pro Mac
1616 Filändelsen av filen FNA FASTA DNA And Protein Sequence Alignment
1617 Filändelsen av filen FND Windows Saved Search
1618 Filändelsen av filen FNDR Xmap For Mac
1619 Filändelsen av filen FNET FileMaker Network
1620 Filändelsen av filen FNI FileNet IDM Viewer
1621 Filändelsen av filen FNL Microsoft Live Mesh
1622 Filändelsen av filen FNLF Novation Automap License Format
1623 Filändelsen av filen FNM Apache Lucene Field
1624 Filändelsen av filen FNO Atlast Format Notes Organizer CSV Data
1625 Filändelsen av filen FNR Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc.
1626 Filändelsen av filen FNS Apple FontSyncScripting Font Profile
1627 Filändelsen av filen FNSP Apple FontSync Scripting
1628 Filändelsen av filen FOD EZ-Forms ULTRA
1629 Filändelsen av filen FOF EZ-Forms Filled Out Form
1630 Filändelsen av filen FOG4 Fontographer 4
1631 Filändelsen av filen FOLDERMETADATA Portal Structure Markup Language Folder Data Format
1632 Filändelsen av filen FOM EZ-Forms Fill Out Master Form
1633 Filändelsen av filen FOUNDFILES MAC OS X
1634 Filändelsen av filen FOV MORSE Field Of View
1635 Filändelsen av filen FP6 FileMaker Pro Data Format
1636 Filändelsen av filen FPC FoxPro Catalog
1637 Filändelsen av filen FPDOCLIB Microsoft FrontPage Document Library Format
1638 Filändelsen av filen FPFV File Protected From Virus
1639 Filändelsen av filen FPHOMEOP Microsoft FrontPage Format
1640 Filändelsen av filen FPHOMEPG Microsoft FrontPage Format
1641 Filändelsen av filen FPHTML Microsoft FrontPage Format
1642 Filändelsen av filen FPLINKBAR Microsoft FrontPage Format
1643 Filändelsen av filen FPLIST Microsoft FrontPage List Format
1644 Filändelsen av filen FPLISTDATA Microsoft FrontPage Web Package Format
1645 Filändelsen av filen FPNOPUB Microsoft FrontPage Data Format
1646 Filändelsen av filen FPOPEN Microsoft FrontPage Format
1647 Filändelsen av filen FPPICLIB Microsoft FrontPage Data Format
1648 Filändelsen av filen FPQ Microsoft Visual FoxPro Updatable Query Format
1649 Filändelsen av filen FPR Fruitypro Samples Humanize Presets Grooves
1650 Filändelsen av filen FPSML Portal Structure Markup Language Fragment Definition Format
1651 Filändelsen av filen FPSURVEY Microsoft FrontPage Data Format
1652 Filändelsen av filen FPWEB Microsoft FrontPage Disk Based Web Format
1653 Filändelsen av filen FPXML Microsoft FrontPage HTML Document Format
1654 Filändelsen av filen FP_FOLDER_INFO Microsoft SharePoint Data Format
1655 Filändelsen av filen FQ FASTQ Format Format
1656 Filändelsen av filen FQF FlashFXP Queue
1657 Filändelsen av filen FR4 Fractal Explorer Quaternion Spots In Internal Parametrical Format
1658 Filändelsen av filen FRA Adobe Framemaker
1659 Filändelsen av filen FRAM Adobe Framemaker
1660 Filändelsen av filen FREELIST ArcGIS
1661 Filändelsen av filen FRELF Abbyy FineReader Engine License
1662 Filändelsen av filen FREQ SAM Frequency Model
1663 Filändelsen av filen FRESHCONTACT NAVIGON MobileNavigator Navigation
1664 Filändelsen av filen FRK Macintosh Resource Or Data Fork
1665 Filändelsen av filen FRP PerForm Or FormFlow Form
1666 Filändelsen av filen FRQ Bibexcel
1667 Filändelsen av filen FRV Microsoft FRx
1668 Filändelsen av filen FSAT Autodesk Inventor Data Format
1669 Filändelsen av filen FSEVENTSD-UUID Fseventsd
1670 Filändelsen av filen FSF Microsoft Office Cache
1671 Filändelsen av filen FSN Greeting Card Factory Greeting Card
1672 Filändelsen av filen FSO Adobe Flash Media Server Format System Object
1673 Filändelsen av filen FSP Fsplit Split
1674 Filändelsen av filen FSR File Substring Replacement Utility
1675 Filändelsen av filen FSSX FolderSizes Data Format
1676 Filändelsen av filen FT Lotus Notes Full Test Index
1677 Filändelsen av filen FT30 Adobe PageMaker For Mac Filter
1678 Filändelsen av filen FTB Family Tree Maker Genealogy
1679 Filändelsen av filen FTD FFT Designer Project
1680 Filändelsen av filen FTF Sony Ericsson Xperia Android Firmware
1681 Filändelsen av filen FTIL E-Hastakshar Contract Note
1682 Filändelsen av filen FTK Forensic Toolkit
1683 Filändelsen av filen FTPLOC FTP Location
1684 Filändelsen av filen FTR IRIX
1685 Filändelsen av filen FTV CA CleverPath Forest & Trees
1686 Filändelsen av filen FUCKED Manifestus Ransomware Affected Format
1687 Filändelsen av filen FUD FairUse Wizard Data
1688 Filändelsen av filen FUJ Worm.Win32.AutoRun.fuj Virus
1689 Filändelsen av filen FUN Koolmoves
1690 Filändelsen av filen FUP FairUse Project Format
1691 Filändelsen av filen FUSE_HIDDEN Samba
1692 Filändelsen av filen FV Fresh View Thumbnail Cache
1693 Filändelsen av filen FVP FLUENT Path Line
1694 Filändelsen av filen FVU File Validation Utility Input
1695 Filändelsen av filen FW Firmware Update Format
1696 Filändelsen av filen FW4 Framework IV
1697 Filändelsen av filen FWA Manew20 Data Format
1698 Filändelsen av filen FWC SIMATIC WinCC Project Format
1699 Filändelsen av filen FWD Imail Server Forwarded Mail
1700 Filändelsen av filen FWDICT Freeway Pro User Dictionary Format
1701 Filändelsen av filen FWIZ Autodesk Inventor Data Format
1702 Filändelsen av filen FWKEY FlexiWrite Document Lock Format
1703 Filändelsen av filen FWLIC FlexiWrite License Format
1704 Filändelsen av filen FWS FileWrangler Data Format For Format Splitting Configuration
1705 Filändelsen av filen FWU Ricoh Firmware Update Format
1706 Filändelsen av filen FXCOP Microsoft FxCop Project Format
1707 Filändelsen av filen FXD FoxPro FoxDoc Support
1708 Filändelsen av filen FXI File-Ex Data
1709 Filändelsen av filen FXW ESignal
1710 Filändelsen av filen FYC ESignal
1711 Filändelsen av filen FYI FLOWCAL Desktop
1712 Filändelsen av filen FZD AIRLINE City Data
1713 Filändelsen av filen FZH Form-Z Help Index Format
1714 Filändelsen av filen FZY LexisNexis Concordance Fuzzy
1715 Filändelsen av filen G03 HEC-RAS Geometry
1716 Filändelsen av filen G1E CASIO Calculator Storage Format
1717 Filändelsen av filen G1N CASIO Calculator Storage Format
1718 Filändelsen av filen G1S CASIO Calculator Storage Format
1719 Filändelsen av filen G2E CASIO Calculator Storage Format
1720 Filändelsen av filen G2N FontForge Glyph To Name Map Format
1721 Filändelsen av filen G2P CMU Sphinx Model Format
1722 Filändelsen av filen G3A Casio Prizm Add-in Format
1723 Filändelsen av filen GAA GAL-ANA Data Format
1724 Filändelsen av filen GAB Dencom Global Address Book Export
1725 Filändelsen av filen GAC Groove
1726 Filändelsen av filen GAD Geodict
1727 Filändelsen av filen GAI Adobe SING Glyphlet Manager
1728 Filändelsen av filen GAP PhotoImpact Pencil Style
1729 Filändelsen av filen GAS Grab-a-Site Project
1730 Filändelsen av filen GASX GOM Media Player Data Format
1731 Filändelsen av filen GAU Flight Simulator Gauge Format
1732 Filändelsen av filen GBADS DeSmuME ROM Image Format
1733 Filändelsen av filen GBD Great Budget Budget Definition
1734 Filändelsen av filen GBF Great Budget Fringe Definition
1735 Filändelsen av filen GBT Adobe Photoshop Format
1736 Filändelsen av filen GCA4PARTY GURPS Character Assistant
1737 Filändelsen av filen GCCV PageMaker Filter
1738 Filändelsen av filen GCDA GCC Gcov Profiling
1739 Filändelsen av filen GCNO GCC Gcov Profiling
1740 Filändelsen av filen GD3 GreatFamily Tree Data Format
1741 Filändelsen av filen GDE GlobalQSL Graphic Editor
1742 Filändelsen av filen GDH SmartWare High-low Graph
1743 Filändelsen av filen GDI Generic Download Install
1744 Filändelsen av filen GDL ArchiCAD Geometric Description Language Data
1745 Filändelsen av filen GDOCX Link To Google Docs Web Application Document Format
1746 Filändelsen av filen GDP Scrolling Game Development Kit Project
1747 Filändelsen av filen GDQ SmartWare Quick Graph
1748 Filändelsen av filen GDSP Astound
1749 Filändelsen av filen GDV SmartWare Graphics Screen Driver
1750 Filändelsen av filen GDX GAMS Result
1751 Filändelsen av filen GDYN GIMP Pressure Curves Output
1752 Filändelsen av filen GDZ Genbox Family History Data Initialization
1753 Filändelsen av filen GE6 WinFamily 6 Genealogy
1754 Filändelsen av filen GEB Dr. Hardware
1755 Filändelsen av filen GENH XWE Data Format
1756 Filändelsen av filen GEODATABASE ArcGIS Runtime SDK Data Format
1757 Filändelsen av filen GEOR AriesoGEO Data Format
1758 Filändelsen av filen GEP GeneXproTools Data
1759 Filändelsen av filen GEPHI Gephi Project Format
1760 Filändelsen av filen GEZ XWE Data Format
1761 Filändelsen av filen GFD GeForms
1762 Filändelsen av filen GFF SignalMap Gene-Finding Format (GFF) Data
1763 Filändelsen av filen GFL GeForms
1764 Filändelsen av filen GFN Gretl Function Package Format
1765 Filändelsen av filen GFS Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Remote
1766 Filändelsen av filen GG Google Desktop Gadget Format
1767 Filändelsen av filen GGC Google Desktop Gadget Container Format
1768 Filändelsen av filen GGD GASTAR Output
1769 Filändelsen av filen GGG Green Globs & Graphing Equations Game Record
1770 Filändelsen av filen GGI GGI
1771 Filändelsen av filen GGM Green Globs & Graphing Equations Saved State
1772 Filändelsen av filen GHASH Gizmo Central Data Format
1773 Filändelsen av filen GHL GitHub Enterprise License Format
1774 Filändelsen av filen GHLAYOUT Grasshopper Data Format
1775 Filändelsen av filen GHT Ghost Project
1776 Filändelsen av filen GHUSER Grasshopper Data Format
1777 Filändelsen av filen GIFT Moodle GIFT Format Format
1778 Filändelsen av filen GITKEEP Gitkeep
1779 Filändelsen av filen GITMODULES Git Module Format
1780 Filändelsen av filen GJF Gaussian Input Data
1781 Filändelsen av filen GKF GAUSS Engine License
1782 Filändelsen av filen GKP GameKeyboard
1783 Filändelsen av filen GLAD GenePattern GLAD
1784 Filändelsen av filen GLINK Google Drive External Format Shortcut
1785 Filändelsen av filen GLK Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Shortcut
1786 Filändelsen av filen GLL EASE SpeakerLab Compiled Text
1787 Filändelsen av filen GLOBE Globe Ransomware Affected Format
1788 Filändelsen av filen GLOS Microsoft Word For Mac Glossary
1789 Filändelsen av filen GLP NaviEdit Geoconsult Long Profile
1790 Filändelsen av filen GLR ImageDupeless Data Format
1791 Filändelsen av filen GLU Cyberglue
1792 Filändelsen av filen GLUT OpenGL GLUT
1793 Filändelsen av filen GLUT2 OpenGL Glut-3.6
1794 Filändelsen av filen GLUT3 OpenGL GLUT
1795 Filändelsen av filen GLX DataStudio Experiment
1796 Filändelsen av filen GLY Word Glossary Format
1797 Filändelsen av filen GLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1798 Filändelsen av filen GMAD Valve Steam Resource Format
1799 Filändelsen av filen GMB WinDS PRO Format
1800 Filändelsen av filen GMZ GameMaker Complete Source
1801 Filändelsen av filen GNH GravoStyle Data Format
1802 Filändelsen av filen GNS Sound Health Abacus Genesis
1803 Filändelsen av filen GNUCASH GnuCash Financial Data Format
1804 Filändelsen av filen GO! Go!Zilla Unfinished Download
1805 Filändelsen av filen GOA SpiceCAD
1806 Filändelsen av filen GOD God Configuration Format
1807 Filändelsen av filen GOLD Gnome Desktop
1808 Filändelsen av filen GOTOMEETING GoToMeeting Data Format
1809 Filändelsen av filen GOTOMEETING1082 GoToMeeting Data Format
1810 Filändelsen av filen GOTOMEETING3880 GoToMeeting Data Format
1811 Filändelsen av filen GOTOMEETING3911 GoToMeeting Data Format
1812 Filändelsen av filen GOTOMEETING4007 GoToMeeting Data Format
1813 Filändelsen av filen GOTOMEETING4099 GoToMeeting Data Format
1814 Filändelsen av filen GOTOMEETING4151 GoToMeeting Data Format
1815 Filändelsen av filen GOTOMEETING4190 GoToMeeting Data Format
1816 Filändelsen av filen GOTOMEETING4288 GoToMeeting Data Format
1817 Filändelsen av filen GOTOMEETING4340 GoToMeeting Data Format
1818 Filändelsen av filen GOTOMEETING4419 GoToMeeting Data Format
1819 Filändelsen av filen GOX The Games Factory Extension
1820 Filändelsen av filen GP Guitar Pro
1821 Filändelsen av filen GP4 Guitar Pro 4 Tablature
1822 Filändelsen av filen GPC Genie Backup Manager Plugin
1823 Filändelsen av filen GPG GNU Privacy Guard Public Keyring
1824 Filändelsen av filen GPKG Gramps Package Format
1825 Filändelsen av filen GPRJ Gearotic Motion Project
1826 Filändelsen av filen GPROP GPhotoShow Image Property Data Format
1827 Filändelsen av filen GPZ IBM DB2 Document Manager Document History
1828 Filändelsen av filen GR4 Pathloss Sharing
1829 Filändelsen av filen GR8 Stock Study Guide Data Format
1830 Filändelsen av filen GRADS PINGO GrADS Data
1831 Filändelsen av filen GRBDROPFILE GetRight
1832 Filändelsen av filen GRC Affymetrix Grid Control
1833 Filändelsen av filen GRDECL Eclipse Specific
1834 Filändelsen av filen GRI Petrosys Grid
1835 Filändelsen av filen GROUPS WM Keeper CLASSIC Group
1836 Filändelsen av filen GROV Reason Data Format
1837 Filändelsen av filen GROWLREGDICT Growl Temp Format
1838 Filändelsen av filen GROWLVIEW Growl Display Plugin
1839 Filändelsen av filen GRW SeeYou Waypoint
1840 Filändelsen av filen GS1 Genecyst Save State 1
1841 Filändelsen av filen GSDU GameSave Manager Database Update
1842 Filändelsen av filen GSE GeneSys Export
1843 Filändelsen av filen GSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
1844 Filändelsen av filen GSL GoodSync Job List
1845 Filändelsen av filen GSO GoldenSection Notes Data Format
1846 Filändelsen av filen GSS Multi Game Memory Editor Memory Snapshot
1847 Filändelsen av filen GSVR Ghostscript
1848 Filändelsen av filen GSZ GeoStudio Project
1849 Filändelsen av filen GT2 Graoumf Tracker Music Module (MOD)
1850 Filändelsen av filen GTA Microsoft Groove Tool Archive
1851 Filändelsen av filen GTH Bibexcel
1852 Filändelsen av filen GTI STRUDL Input
1853 Filändelsen av filen GTK-BOOKMARKS Ubuntu Nautilus Bookmarks Format
1854 Filändelsen av filen GTO Quicken Online Data
1855 Filändelsen av filen GVD Gladinet Cloud Data Format
1856 Filändelsen av filen GVF Genome Variation Format Format
1857 Filändelsen av filen GW SWAT Groundwater Input
1858 Filändelsen av filen GWF Benthic Golden
1859 Filändelsen av filen GWL Nanoscribe General Writing Language
1860 Filändelsen av filen GWT SpaceStat Generalized Weights Format
1861 Filändelsen av filen GX2 Generic Cadd
1862 Filändelsen av filen GXKEY GameEx Registy Data Format
1863 Filändelsen av filen GXR GeneXus Report
1864 Filändelsen av filen GYM_ZIP XWE Data Format
1865 Filändelsen av filen GZ1 Orgadata LogiKal
1866 Filändelsen av filen GZF Webcopier
1867 Filändelsen av filen GZL Go!Zillalist
1868 Filändelsen av filen GZQUAR BitDefender Quarantine
1869 Filändelsen av filen H00 ARM EPROM HEX
1870 Filändelsen av filen H01 ARM EPROM HEX
1871 Filändelsen av filen H04 GE FIX32 Historical
1872 Filändelsen av filen H08 GE FIX32 Historical
1873 Filändelsen av filen H1D Microsoft Windows
1874 Filändelsen av filen H1H Microsoft Windows Merged Hierarchy Help
1875 Filändelsen av filen H1Q Microsoft Help Merged Query Index Format
1876 Filändelsen av filen H1W Microsoft Windows Keyword Index
1877 Filändelsen av filen H2DRUMKIT Hydrogen Drum Kit
1878 Filändelsen av filen H2W H2testw
1879 Filändelsen av filen H3B POD HD300 Bundle
1880 Filändelsen av filen H4B POD HD400 Bundle
1881 Filändelsen av filen H5 Hierarchical Data Format Version 5
1882 Filändelsen av filen H64 Audioless H.264 Video Data Format
1883 Filändelsen av filen HALOG IEInspector HTTP Analyzer Log Format
1884 Filändelsen av filen HAMACHI Hamachi Client Data Format
1885 Filändelsen av filen HANG Apple Mac OS X Terminal
1886 Filändelsen av filen HAR E-Sword Harmony Resource
1887 Filändelsen av filen HARX E-sword Harmony
1888 Filändelsen av filen HASH EnCase Forensic Drive Image Hash
1889 Filändelsen av filen HBN Java Hibernate
1890 Filändelsen av filen HCKX Windows Hardware Certification Kit Package Format
1891 Filändelsen av filen HCS NHP ESubmission Builder Submission Package
1892 Filändelsen av filen HCT Symantec LiveUpdate
1893 Filändelsen av filen HDF4 HDF4
1894 Filändelsen av filen HDF5 HDF5
1895 Filändelsen av filen HDK HotDocs Registration Format
1896 Filändelsen av filen HDX Delphi MultiHelp Index Format
1897 Filändelsen av filen HE4 HDF4
1898 Filändelsen av filen HEF HEAT Export
1899 Filändelsen av filen HEJS HippoEDIT Bundle Format
1900 Filändelsen av filen HELPINDEX Mariner Software Narrator Index
1901 Filändelsen av filen HEM Holdem Manager Player Poker Statistic Data Format
1902 Filändelsen av filen HEP Novell NetWare Help Librarian Data
1903 Filändelsen av filen HEPRJ HippoEDIT Project Format
1904 Filändelsen av filen HET WinSQL HTML Export Template
1905 Filändelsen av filen HEU Adobe Flash Player Cache Metadata
1906 Filändelsen av filen HEX Hexadecimal Source Format
1907 Filändelsen av filen HEXBOOK HHD Software Hex Editor Bookmarks Format
1908 Filändelsen av filen HEXLIC Hex Editor Neo Data Format
1909 Filändelsen av filen HEXPATCH Free Hex Editor Neo Patch Format
1910 Filändelsen av filen HEXSEL Hex Editor Neo Data Format
1911 Filändelsen av filen HEXSET Free Hex Editor Neo Data Format
1912 Filändelsen av filen HFA Erdas Imagine Hierarchical
1913 Filändelsen av filen HFG HeroForge Anew Character Data Format
1914 Filändelsen av filen HFO Pinnacle Hollywood FX Object
1915 Filändelsen av filen HFP XnView Filter
1916 Filändelsen av filen HFSS Ansoft HFSS Project
1917 Filändelsen av filen HFX Harvard Graphics F/X
1918 Filändelsen av filen HGDATA Altair HyperGraph Data Format
1919 Filändelsen av filen HHB LIGPLOT Data Format
1920 Filändelsen av filen HHL Visual Basic
1921 Filändelsen av filen HHPACK HTC Home Extension
1922 Filändelsen av filen HHR HHsearch Results Format
1923 Filändelsen av filen HIN HyperChem HIN Chemical Modeller Input
1924 Filändelsen av filen HIRO ARToolKit Hiro Marker Data Format
1925 Filändelsen av filen HISF DL_POLY History
1926 Filändelsen av filen HIST MicroStrategy History Data Format
1927 Filändelsen av filen HISU DL_POLY History
1928 Filändelsen av filen HKC HTML-KIT Auto Complete Short Cut
1929 Filändelsen av filen HKF Microsoft.NET Framework
1930 Filändelsen av filen HKL RMCProfile Range Of Values
1931 Filändelsen av filen HKS HTML-KIT Plugin
1932 Filändelsen av filen HL6 Horizontal.Log 6
1933 Filändelsen av filen HLB VMS / VAX Help Library
1934 Filändelsen av filen HLC ESO MIDAS Help Command
1935 Filändelsen av filen HLD Structural Desktop Hold
1936 Filändelsen av filen HLH Ashampoo Photo Optimizer Data Format
1937 Filändelsen av filen HLOG VMware Workstation Log
1938 Filändelsen av filen HLQ ESO MIDAS Help Qualifier
1939 Filändelsen av filen HLSLI Microsoft Visual Studio Data Format
1940 Filändelsen av filen HLT Watcher Database Trades List
1941 Filändelsen av filen HLW Win32/AMalum.EDHZ
1942 Filändelsen av filen HLX ATI Radeon Video Driver Support Format
1943 Filändelsen av filen HM Windows Help Context IDs
1944 Filändelsen av filen HM0 MAGIX Audio Cleaning Lab Waveform
1945 Filändelsen av filen HMAP Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
1946 Filändelsen av filen HMAPDIR Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
1947 Filändelsen av filen HMD SWAT Relative Humidity Input
1948 Filändelsen av filen HMF HOOPS Metafile
1949 Filändelsen av filen HMGD Microsoft Grammar
1950 Filändelsen av filen HMHD Word Hyphenation Format
1951 Filändelsen av filen HMMER SAM HMMER Format
1952 Filändelsen av filen HMMR SAM HMMR
1953 Filändelsen av filen HMSD Microsoft Dictionary
1954 Filändelsen av filen HMX Help & Manual 4 Project
1955 Filändelsen av filen HMY Hemingway Content Management System Plugin
1956 Filändelsen av filen HNUMKHOTEP Globe 3 Ransomware Affected Format
1957 Filändelsen av filen HPLG Apple ITunes Device Plugin
1958 Filändelsen av filen HPM Procomm Plus Alternate Main Menu
1959 Filändelsen av filen HPRJ Heroglyph Project
1960 Filändelsen av filen HPROF Java Heap Dump
1961 Filändelsen av filen HQL Microsoft Windows Azure Data Query Format
1962 Filändelsen av filen HQP CP/M Disc Utility Information Data Format
1963 Filändelsen av filen HRD MSC Patran Device-dependent Hardcopy
1964 Filändelsen av filen HRM Polar ProTrainer Pulse Rate Save
1965 Filändelsen av filen HRS Holder Reporting System
1966 Filändelsen av filen HRX Herolab EasyWin32
1967 Filändelsen av filen HS3 HyperRESEARCH Study Data Format
1968 Filändelsen av filen HS6LIC HyperSnap License Format
1969 Filändelsen av filen HS7LIC HyperSnap Data Format
1970 Filändelsen av filen HSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
1971 Filändelsen av filen HSKAT Knowledge Master Data Format
1972 Filändelsen av filen HSN HostScan Hosts Data Format
1973 Filändelsen av filen HSR RezeptAssist Import Or Export
1974 Filändelsen av filen HSS Adobe Dreamweaver Snippet
1975 Filändelsen av filen HSX Health & Safety Xpert Project
1976 Filändelsen av filen HT1 Google Desktop Application Data
1977 Filändelsen av filen HTI Microsoft Windows WinHelp Related
1978 Filändelsen av filen HTMHJT TreePad Format
1979 Filändelsen av filen HTML- Adobe Acrobat Reader HTML Data Format
1980 Filändelsen av filen HTM~ HTML Hypertext Markup Language Web Page Format
1981 Filändelsen av filen HTS Troj/DelSpy-E Data Format
1982 Filändelsen av filen HUD SmartWare Dictionary
1983 Filändelsen av filen HVIF Haiku Vector Icon Format
1984 Filändelsen av filen HW Marvelous Designer Hardware ID Data Format
1985 Filändelsen av filen HWAS XWE Data Format
1986 Filändelsen av filen HWL Corel WordPerfect Shared Writing Tools 9.0
1987 Filändelsen av filen HWOF Microsoft Office For Mac Help
1988 Filändelsen av filen HWX RSNetWorx Registration
1989 Filändelsen av filen HXA Microsoft Help 2 Attribute Definition Format
1990 Filändelsen av filen HXC Microsoft Help 2 Collection Definition Format
1991 Filändelsen av filen HXD Microsoft Help Validator
1992 Filändelsen av filen HXE Microsoft Help 2 Sample Definition Format
1993 Filändelsen av filen HXF Microsoft Help Include
1994 Filändelsen av filen HXH Microsoft Help Merged Hierarchy
1995 Filändelsen av filen HXK Microsoft Help 2 Index Format
1996 Filändelsen av filen HXL Microsoft Help Registered Namespace List
1997 Filändelsen av filen HXQ Microsoft Help Merged Query Index Format
1998 Filändelsen av filen HXR Microsoft Help Data
1999 Filändelsen av filen HXT Microsoft Help 2 Table Of Contents Format
2000 Filändelsen av filen HY1 Ventura Publisher Hyphenation Algorithm
2001 Filändelsen av filen HY2 Ventura Publisher Hyphenation Algorithms
2002 Filändelsen av filen HYC Corel WordPerfect Data
2003 Filändelsen av filen HYD Corel WordPerfect Hyphenation Dictionary
2004 Filändelsen av filen HYP Dictionary Information Format
2005 Filändelsen av filen HYQ CARE-S InfoWorks Hydrograph
2006 Filändelsen av filen HZD SeisWorks
2007 Filändelsen av filen H_ Microsoft Winhelp Compressed
2008 Filändelsen av filen I1C IBM Voice Type Languages Newuser
2009 Filändelsen av filen I1I IBM Voice Type Languages Newuser
2010 Filändelsen av filen I2C IBM Voice Type Languages Newuser
2011 Filändelsen av filen I2I IBM Voice Type Languages Newuser
2012 Filändelsen av filen I32 NI LabView
2013 Filändelsen av filen I3C IBM Voice Type Languages Newuser
2014 Filändelsen av filen I3I IBM Voice Type Languages Newuser
2015 Filändelsen av filen I64 Interactive Disassembler
2016 Filändelsen av filen IA Internet Archive Format
2017 Filändelsen av filen IA1 Infinite Algebra 1
2018 Filändelsen av filen IA2 Infinite Algebra Assignment
2019 Filändelsen av filen IAD Symantec Patch Management
2020 Filändelsen av filen IADCOMPONENT IAd Producer Component Format
2021 Filändelsen av filen IAK MAIL.DAT Information Access Key
2022 Filändelsen av filen IAL Microsoft SharePoint List Activity
2023 Filändelsen av filen IAR CD Katalog
2024 Filändelsen av filen IAW ImageAMMO Wrapper Data Format
2025 Filändelsen av filen IBANK IBank Accounting Data
2026 Filändelsen av filen IBC Microsoft Office Outlook Data Format
2027 Filändelsen av filen IBG IBridge Project Workspace
2028 Filändelsen av filen IBN WinIQSIM
2029 Filändelsen av filen IBO IB Objects Data Format
2030 Filändelsen av filen IBS I2 IBase
2031 Filändelsen av filen IBV IGOR Pro Binary Variable
2032 Filändelsen av filen IBW IGOR Pro Binary Wave
2033 Filändelsen av filen IBX Interscope BlackBox
2034 Filändelsen av filen IBY Symbian ROM Image Component Include
2035 Filändelsen av filen IB_MON IncrediBuild Data Format
2036 Filändelsen av filen IC0 HSPICE Output
2037 Filändelsen av filen IC4 SADiE Interchange Data
2038 Filändelsen av filen ICAL ICalendar Format
2039 Filändelsen av filen ICALENDAR ICalendar Format
2040 Filändelsen av filen ICHATTRANSFER Apple IChat Transfer
2041 Filändelsen av filen ICI Ampac
2042 Filändelsen av filen ICMA InCopy Assignment Format
2043 Filändelsen av filen ICMS RagTime Extensions
2044 Filändelsen av filen ICONBOX IconBox
2045 Filändelsen av filen ICONBOXICON IconBox
2046 Filändelsen av filen ICONTAINER CandyBar IContainer Format
2047 Filändelsen av filen ICQ ICQ Archive
2048 Filändelsen av filen ICS ICalendar Format
2049 Filändelsen av filen ICX Remote Call Profiler Summary View
2050 Filändelsen av filen ICXS ITunes
2051 Filändelsen av filen ICZ Lib2Def Output
2052 Filändelsen av filen ID Lotus Notes User ID Format
2053 Filändelsen av filen ID0 Interactive Disassembler Database Format
2054 Filändelsen av filen ID3 IData 3 Data
2055 Filändelsen av filen IDA Microsoft IIS Server
2056 Filändelsen av filen IDATA IData 2 Data
2057 Filändelsen av filen IDEMO InstantDemo Project
2058 Filändelsen av filen IDENTCACHE Delphi Temporary Cache
2059 Filändelsen av filen IDH OpenCBM
2060 Filändelsen av filen IDI I-DEAS Web Access
2061 Filändelsen av filen IDIF Netscape Saved Address Book Identification
2062 Filändelsen av filen IDJ TEMPPO IDATG Java GUI Info Data Format
2063 Filändelsen av filen IDLK Adobe InDesign Lock Format
2064 Filändelsen av filen IDLL CodeWarrior DLL
2065 Filändelsen av filen IDM IData Mobile Data
2066 Filändelsen av filen IDOL IDle Object Library Format
2067 Filändelsen av filen IDP IBM Personal Communications Interchange Document Profile
2068 Filändelsen av filen IDQ Microsoft Internet Explorer Data Query
2069 Filändelsen av filen IDROO IDroo Data Format
2070 Filändelsen av filen IDSP XWE Data Format
2071 Filändelsen av filen IDX Index Format
2072 Filändelsen av filen IDY Micro Focus Studio Enterprise Edition Data Format
2073 Filändelsen av filen IDZ I-DEAS Web Access
2074 Filändelsen av filen IE MyEclipse Image Format
2075 Filändelsen av filen IEC Microsoft HTML Converter
2076 Filändelsen av filen IEI Image Eye Thumbnail Cache
2077 Filändelsen av filen IEL ParticleIllusion SE Emitter Library
2078 Filändelsen av filen IENV IData 3 Envelope Template
2079 Filändelsen av filen IF90 Programmers Notepad Data Format
2080 Filändelsen av filen IFL 3ds Max Image Format List
2081 Filändelsen av filen IFM Brighterion IPrevent Fraud Model
2082 Filändelsen av filen IFN IGOR Pro Formatted Notebook
2083 Filändelsen av filen IFOL Instant Format Opener Data Format
2084 Filändelsen av filen IFX Rational XDE
2085 Filändelsen av filen IGJ IGrafx Process Published Web Content Format
2086 Filändelsen av filen IHC Proficy Historian
2087 Filändelsen av filen IHE Interlace Hires Editor Picture Image Format
2088 Filändelsen av filen IHF IGOR Pro Help
2089 Filändelsen av filen IHS Bink Inbound History
2090 Filändelsen av filen IID IInstaller Idirectory
2091 Filändelsen av filen III Know Your Stuff
2092 Filändelsen av filen IIX Translation Memory Index Format
2093 Filändelsen av filen IKLAX AirParrot Media Data Format
2094 Filändelsen av filen IKM XWE Data Format
2095 Filändelsen av filen IL3 ParticleIllusion 3 Emitter Library
2096 Filändelsen av filen ILABEL IData 3 Template Label
2097 Filändelsen av filen ILB Scream Tracker Data
2098 Filändelsen av filen ILD XWE Data Format
2099 Filändelsen av filen ILF Alim
2100 Filändelsen av filen ILG MakeIndex Error Log
2101 Filändelsen av filen ILJ Honestech VHS To DVD Project Format
2102 Filändelsen av filen ILOCK IData
2103 Filändelsen av filen ILP Gurobi Optimizer Temporary
2104 Filändelsen av filen ILR Unity 3D License Request Format
2105 Filändelsen av filen ILS Internet Security And Acceleration Server Summary
2106 Filändelsen av filen ILX Interlex Vocabulary
2107 Filändelsen av filen IMAGES2PDF Images2PDF Project Format
2108 Filändelsen av filen IMAGE_LAST_THUMB Google Android Thumbnail Data Format
2109 Filändelsen av filen IMAPMBOX IMAP Mailbox
2110 Filändelsen av filen IMB IncredMail Adress Book And Temporary Contacts
2111 Filändelsen av filen IMGCACHE Compressed Picture Cache Format
2112 Filändelsen av filen IMK IncrediMail Licence
2113 Filändelsen av filen IMN IncrediMail Notify
2114 Filändelsen av filen IMOVIELIBRARY IMovie Event Library
2115 Filändelsen av filen IMOVIETEAMS Apple IMovie Data Format
2116 Filändelsen av filen IMS IconForge Create Executable Library Data
2117 Filändelsen av filen IMY IMelody Ringtone Format
2118 Filändelsen av filen IN Spyware Format
2119 Filändelsen av filen IN3 Harvard Graphics Input Device Driver
2120 Filändelsen av filen IN4 InfoBlaster IN4 Registry
2121 Filändelsen av filen IN7 Ox Data
2122 Filändelsen av filen INCA InCopy CS3 Assignment Format
2123 Filändelsen av filen INDEX Eclipse Help Index
2124 Filändelsen av filen INDEXARRAYS Mac OS X Spotlight
2125 Filändelsen av filen INDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2126 Filändelsen av filen INDEXDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2127 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONS Mac OS X Spotlight
2128 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONTABLE Mac OS X Spotlight
2129 Filändelsen av filen INDK Adobe InDesign Shortcut Set Format
2130 Filändelsen av filen INETLOC Internet Location
2131 Filändelsen av filen INFO-1 Cygwin Info
2132 Filändelsen av filen INFO-10 Cygwin Info
2133 Filändelsen av filen INFO-11 Cygwin Info
2134 Filändelsen av filen INFO-12 Cygwin Info
2135 Filändelsen av filen INFO-13 Cygwin Info
2136 Filändelsen av filen INFO-14 Cygwin Info
2137 Filändelsen av filen INFO-15 Cygwin Info
2138 Filändelsen av filen INFO-16 Cygwin Info
2139 Filändelsen av filen INFO-17 Cygwin Info
2140 Filändelsen av filen INFO-18 Cygwin Info
2141 Filändelsen av filen INFO-19 Cygwin Info
2142 Filändelsen av filen INFO-2 Cygwin Info
2143 Filändelsen av filen INFO-20 Cygwin Info
2144 Filändelsen av filen INFO-21 Cygwin Info
2145 Filändelsen av filen INFO-22 Cygwin Info
2146 Filändelsen av filen INFO-23 Cygwin Info
2147 Filändelsen av filen INFO-24 Cygwin Info
2148 Filändelsen av filen INFO-25 Cygwin Info
2149 Filändelsen av filen INFO-26 Cygwin Info
2150 Filändelsen av filen INFO-27 Cygwin Info
2151 Filändelsen av filen INFO-28 Cygwin Info
2152 Filändelsen av filen INFO-29 Cygwin Info
2153 Filändelsen av filen INFO-3 Cygwin Info
2154 Filändelsen av filen INFO-30 Cygwin Info
2155 Filändelsen av filen INFO-4 Cygwin Info
2156 Filändelsen av filen INFO-5 Cygwin Info
2157 Filändelsen av filen INFO-6 Cygwin Info
2158 Filändelsen av filen INFO-7 Cygwin Info
2159 Filändelsen av filen INFO-8 Cygwin Info
2160 Filändelsen av filen INFO-9 Cygwin Info
2161 Filändelsen av filen ING MasterCook Ingredients Format
2162 Filändelsen av filen INH Microsoft Visual Basic Basfwin
2163 Filändelsen av filen INIT WM Keeper CLASSIC Temporary Keys
2164 Filändelsen av filen INIX Adobe InDesign
2165 Filändelsen av filen INJ DAZ Studio 3D Morph Injection Data Format
2166 Filändelsen av filen INJB Adobe InDesign
2167 Filändelsen av filen INLK Adobe InDesign Lock Format
2168 Filändelsen av filen INM FaxMaster Document
2169 Filändelsen av filen INMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
2170 Filändelsen av filen INPUTPLUGIN Apple Mac OS X PluginIM Input Method
2171 Filändelsen av filen INPX PTV Vissim Network
2172 Filändelsen av filen INSP Microsoft Visual Studio Inspector
2173 Filändelsen av filen INSPXE Intel Inspector Results Format
2174 Filändelsen av filen INSPXEZ Intel Inspector Exported Archive Format
2175 Filändelsen av filen INST RMCProfile Peak Profile
2176 Filändelsen av filen INSTALLHELPER Apple Mac OS X Install Helper Document
2177 Filändelsen av filen INSTALLLOG Microsoft .NET Installation Log
2178 Filändelsen av filen INSTANTRENAME Quick Format Rename Format
2179 Filändelsen av filen INT? Quicken For Mac
2180 Filändelsen av filen INTU Quicken For Mac
2181 Filändelsen av filen INVENTOR SGI Open Inventor
2182 Filändelsen av filen IOB Actuate Information Object Format Format Format
2183 Filändelsen av filen IOBIT Advanced SystemCare Rollback Format
2184 Filändelsen av filen IOBJ Microsoft Visual Studio Intermediate Object Format
2185 Filändelsen av filen IOC Winamp Io Extension
2186 Filändelsen av filen IOR Maxwell Render Index Of Refraction
2187 Filändelsen av filen IOS Apple IOS Data Format
2188 Filändelsen av filen IP3 ParticleIllusion Project
2189 Filändelsen av filen IPA IPhone Application
2190 Filändelsen av filen IPFIX Wireshark Captured Data Format
2191 Filändelsen av filen IPFLIB DWOS Implant Kit Format
2192 Filändelsen av filen IPI Microsoft Windows Installer
2193 Filändelsen av filen IPK Shana Informed Filler Format
2194 Filändelsen av filen IPKG Indicore SDK Package
2195 Filändelsen av filen IPL22 PLATO Learning Network Temporary
2196 Filändelsen av filen IPO InstallShield Object Project
2197 Filändelsen av filen IPSW IPod And IPhone Software Update Format
2198 Filändelsen av filen IPSX IPhone Firmware Update Format
2199 Filändelsen av filen IPUTILS Gnome Desktop
2200 Filändelsen av filen IQC CADIQ Comparison Analysis Result
2201 Filändelsen av filen IQD Impromptu Defintion
2202 Filändelsen av filen IQF Integra Query
2203 Filändelsen av filen IQL CADIQ Log Format
2204 Filändelsen av filen IQP 20-20 Office Sales Exported Quote
2205 Filändelsen av filen IQR Cadiq View Analysis Results Data
2206 Filändelsen av filen IQS CADIQ Summary Log
2207 Filändelsen av filen IQT Tektronix
2208 Filändelsen av filen IQU AmeriCalc Update
2209 Filändelsen av filen IRD Microsoft Money Temporary
2210 Filändelsen av filen IRG Sofya Database Interclass Relation Graph
2211 Filändelsen av filen IRIX64BIT Irix 64 Bit Make
2212 Filändelsen av filen IS2 SmartWare Input Screen
2213 Filändelsen av filen IS3 SmartWare Input Screen
2214 Filändelsen av filen IS4 SmartWare Input Screen
2215 Filändelsen av filen ISALLIC ISale License
2216 Filändelsen av filen ISCORRUPT Skype
2217 Filändelsen av filen ISCSI DAEMON Tools Data Format
2218 Filändelsen av filen ISL InstallShield Temporary Installer
2219 Filändelsen av filen ISN Installer Source Formats
2220 Filändelsen av filen ISPRO InstallSimple Project Format
2221 Filändelsen av filen ISSUE Adobe Digpub Folio Data Format
2222 Filändelsen av filen ISV IDL ITools State
2223 Filändelsen av filen ITB ITunes Library Extras
2224 Filändelsen av filen ITC ITunes Cover Flow Data Format
2225 Filändelsen av filen ITD SDL Trados Translation
2226 Filändelsen av filen ITQ SAIA S-Web Variable Initialization
2227 Filändelsen av filen ITSS Microsoft Infotech Storage System Format
2228 Filändelsen av filen ITV Nostalgia Emulator Intellivision ROM Image Format
2229 Filändelsen av filen ITXIB Apple ITunes Dump
2230 Filändelsen av filen IUC WyUpdate Data Format
2231 Filändelsen av filen IVI MSDN InfoViewer Topic
2232 Filändelsen av filen IVN Phase One Media Pro Data Format
2233 Filändelsen av filen IVWR IntelliView Offline Report
2234 Filändelsen av filen IVX Beyond 20/20 Microdata Directory
2235 Filändelsen av filen IWB Common Format Format
2236 Filändelsen av filen IWG ArcView DWG Index Format
2237 Filändelsen av filen IWL WebSite X5 License
2238 Filändelsen av filen IWM IWriteMusic
2239 Filändelsen av filen IWP InfinityQS ESPC
2240 Filändelsen av filen IWS Trojan-Downloader.JS.Agent Format
2241 Filändelsen av filen IX3 Instant.Exe 3.0 Script
2242 Filändelsen av filen IXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
2243 Filändelsen av filen IXF Integration Exchange Format
2244 Filändelsen av filen IXS ArcView Geocoding Index For Read-write Shape
2245 Filändelsen av filen IZD Intrexx Application Export Format
2246 Filändelsen av filen J3B Digital Juice Data Format
2247 Filändelsen av filen J3D Atari Jaguar 3D Object Data Format
2248 Filändelsen av filen JAB JAABA Project Format
2249 Filändelsen av filen JAD Java Application Descriptor Format
2250 Filändelsen av filen JADD JastAdd Imperative Aspect Format
2251 Filändelsen av filen JAR_NEW WOW! Data Format
2252 Filändelsen av filen JBB Jbead Data Format
2253 Filändelsen av filen JC FlashGet Partial Download
2254 Filändelsen av filen JC! FlashGet Incomplete Download
2255 Filändelsen av filen JCC Code Crusader Project Data
2256 Filändelsen av filen JCN JobClock TimeSummit Data Format
2257 Filändelsen av filen JCX JetAudio JetChat Data Format
2258 Filändelsen av filen JD JDownloader Data Format
2259 Filändelsen av filen JDW BlackBerry JDE
2260 Filändelsen av filen JDX JSpell Dictionary
2261 Filändelsen av filen JEFF Java Explanation Facility Framework Data Format
2262 Filändelsen av filen JEWELQUEST2SAVEDGAME Jewel Quest Saved Game Format
2263 Filändelsen av filen JFD JAWS Synopsis
2264 Filändelsen av filen JFL SigmaPlot
2265 Filändelsen av filen JFR WJVN Fragment
2266 Filändelsen av filen JGD Corel PaintShop Photo Pro Gradients
2267 Filändelsen av filen JHM Java Help Mapping
2268 Filändelsen av filen JIB Sam2p JIB Data Format
2269 Filändelsen av filen JJF Flash Jester Jugglor
2270 Filändelsen av filen JJJS Claris Organizer Format
2271 Filändelsen av filen JLM IBM ILOG JViews Maps License Manager Keys Data Format
2272 Filändelsen av filen JLR JetAudio Lyric Data Format
2273 Filändelsen av filen JLS JAWS
2274 Filändelsen av filen JMAP CodeWarrior Data Format
2275 Filändelsen av filen JMS Voxtron TeleButler Interactive Voice Response Call Flow
2276 Filändelsen av filen JMX Apache JMeter
2277 Filändelsen av filen JNK Junk Temporary Data Format
2278 Filändelsen av filen JNL Ingres Journal
2279 Filändelsen av filen JOD Microsoft Jet OLEDB.4.0
2280 Filändelsen av filen JOR Microsoft SQL Server Journal
2281 Filändelsen av filen JOT Jot+ Notes Note Data
2282 Filändelsen av filen JOURNAL Equitrac Cache Format
2283 Filändelsen av filen JP4 Electric Quilt
2284 Filändelsen av filen JP5 Electric Quilt
2285 Filändelsen av filen JPB Publish Manager Report
2286 Filändelsen av filen JPT Jprobe Threadalyzer Memory Snapshot
2287 Filändelsen av filen JQX Microsoft Windows Help Related
2288 Filändelsen av filen JRAG JastAdd Declarative Aspect Format
2289 Filändelsen av filen JRMIME HDTracks Downloader Data Format
2290 Filändelsen av filen JRS Exchange Reserve Transaction Log Format
2291 Filändelsen av filen JSCSRC Visual Studio Code Data Format
2292 Filändelsen av filen JSEE EmEditor Data Format
2293 Filändelsen av filen JSF Adobe Fireworks Batch Script
2294 Filändelsen av filen JSHTM Visual Studio Code Data Format
2295 Filändelsen av filen JSK JetAudio
2296 Filändelsen av filen JSML JSim Model
2297 Filändelsen av filen JSONLD Microsoft Visual Studio Data Format
2298 Filändelsen av filen JSPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2299 Filändelsen av filen JSV Java Structure Viewer
2300 Filändelsen av filen JTK Sun Microsystems Java Toolkit
2301 Filändelsen av filen JTL JMeter Test Results
2302 Filändelsen av filen JVDB The Journal Volume Database Format
2303 Filändelsen av filen JWG Java
2304 Filändelsen av filen JWR LegaSuite GUI J Walk Runtime
2305 Filändelsen av filen K MacroModel Chemical Modeller Output
2306 Filändelsen av filen K02 Clarion
2307 Filändelsen av filen K03 Clarion DOS Database Key
2308 Filändelsen av filen K1 DataFlex Index
2309 Filändelsen av filen K12 DataFlex Index
2310 Filändelsen av filen K2 DataFlex Index
2311 Filändelsen av filen K3 DataFlex Index
2312 Filändelsen av filen K4 DataFlex Index
2313 Filändelsen av filen K5 DataFlex Index
2314 Filändelsen av filen K7 DataFlex Index
2315 Filändelsen av filen KAB KMail Address Book Format
2316 Filändelsen av filen KAD Kore User
2317 Filändelsen av filen KAL KManager Calibration Data
2318 Filändelsen av filen KAN Kwalitan Annotation
2319 Filändelsen av filen KAS Karaoke
2320 Filändelsen av filen KBCF Knowledge Master Data Format
2321 Filändelsen av filen KBCIM Knowledge Master Data Format
2322 Filändelsen av filen KBCLS Knowledge Master Data Format
2323 Filändelsen av filen KBED Knowledge Master Data Format
2324 Filändelsen av filen KBF MyInfo Document
2325 Filändelsen av filen KBN TeamSpeak Keybinding
2326 Filändelsen av filen KBR8 Knowledge Master Data Format
2327 Filändelsen av filen KBRF Knowledge Master Format
2328 Filändelsen av filen KBURL Knowledge Master Data Format
2329 Filändelsen av filen KBWC Knowledge Master Format
2330 Filändelsen av filen KBX GNU Privacy Guard Keybox
2331 Filändelsen av filen KC KeyKit Collection Format
2332 Filändelsen av filen KCD Rshiphop.kcd Malware Format
2333 Filändelsen av filen KCES XWE Data Format
2334 Filändelsen av filen KCT Keyman Developer Customization Source
2335 Filändelsen av filen KD3 Yayoi Kaikei Accounting Data
2336 Filändelsen av filen KDELNK KDE Desktop
2337 Filändelsen av filen KDF KARMA MW/Triton Data
2338 Filändelsen av filen KDL Kill The Deadline Storage
2339 Filändelsen av filen KDT Medbasin Evaporation Data
2340 Filändelsen av filen KDX Google Earth Import Definition
2341 Filändelsen av filen KER ENVI Filter Kernels
2342 Filändelsen av filen KETURACOMPARISON Araxis Merge Comparison Data Format
2343 Filändelsen av filen KEV JAWS Preload
2344 Filändelsen av filen KEY Licence Or Encrypted Security Format
2345 Filändelsen av filen KEYBTC@INBOX_COM KeyBTC Ransomware Affected Data Format
2346 Filändelsen av filen KEYLIST UltraEdit Data Format
2347 Filändelsen av filen KEYTAB Unix Kerberos Encrypted Key
2348 Filändelsen av filen KFG Adobe Acrobat Rule
2349 Filändelsen av filen KFL Microsoft Outlook 2007/2010 RSS Feed List
2350 Filändelsen av filen KHD Dynamics AX Kernel Help Data Format
2351 Filändelsen av filen KHI Dynamics AX Kernel Help Index Format
2352 Filändelsen av filen KID2 Kid Pix
2353 Filändelsen av filen KIDS Kid Pix
2354 Filändelsen av filen KIF AutoCAD Key Index
2355 Filändelsen av filen KIM Commodore KIM-1 Image Format
2356 Filändelsen av filen KIR Kiruna Magnetometer Data Format
2357 Filändelsen av filen KKF Kaleidoscope Kreator Workspace Format
2358 Filändelsen av filen KKW Adobe RoboHelp Keyword Help Project Index
2359 Filändelsen av filen KLF KaloMa
2360 Filändelsen av filen KLK Orgadata LogiKal
2361 Filändelsen av filen KLP CLIP PROJECT Terminal-strip Project
2362 Filändelsen av filen KLW KlattWorks Document Format
2363 Filändelsen av filen KLZ Kaspersky Anti-Virus Update Format
2364 Filändelsen av filen KM BMC Patrol
2365 Filändelsen av filen KM2 ActiveModeler Process Map Format
2366 Filändelsen av filen KMA Correlate Archive Knowledge Map
2367 Filändelsen av filen KMDR Kommander
2368 Filändelsen av filen KMF Kwalitan Memo
2369 Filändelsen av filen KMMP Knowledge Master Data Format
2370 Filändelsen av filen KMN Keyman Developer Source
2371 Filändelsen av filen KMR KnowledgeMill Link Format
2372 Filändelsen av filen KMS Correlate Solution Topic
2373 Filändelsen av filen KMX Keyman Desktop Compiled Keyboard
2374 Filändelsen av filen KNF Orchida Knitting System
2375 Filändelsen av filen KNM KeyNote Data Format
2376 Filändelsen av filen KNNK OmniPage
2377 Filändelsen av filen KODI Kodi Update Data Format
2378 Filändelsen av filen KOE AquesTone Vocal Synthesizer Syllable
2379 Filändelsen av filen KOK KaraFun Karaoke Data Format
2380 Filändelsen av filen KOMODOTOOL Komodo IDE Data Format
2381 Filändelsen av filen KPB KeypadBuilder Project Format
2382 Filändelsen av filen KPE KORE Performance
2383 Filändelsen av filen KPJ Keyman Developer Project
2384 Filändelsen av filen KPROJ Microsoft Visual Studio Preview Format
2385 Filändelsen av filen KQB Pyke Knowledge Question Base Format
2386 Filändelsen av filen KR Appian Server Data Format
2387 Filändelsen av filen KRAKEN Rakhni Ransomware Affected Format
2388 Filändelsen av filen KRB Pyke Knowledge Rule Base Format
2389 Filändelsen av filen KRG Sybase Adaptive Server Information
2390 Filändelsen av filen KS-IA1 Infinite Algebra
2391 Filändelsen av filen KSD Absynth Kore Patch Format
2392 Filändelsen av filen KSDS Absynth Kore Patch Format
2393 Filändelsen av filen KSI Alloy Blending System ASCII Data
2394 Filändelsen av filen KSL Karaoke Song List Creator Song List
2395 Filändelsen av filen KSR Kiwi Syslog Server Daemon Format
2396 Filändelsen av filen KSW Kepler Workflow Document Format
2397 Filändelsen av filen KTL LILO Linux Bootloader Data Format
2398 Filändelsen av filen KTX Kwaitan
2399 Filändelsen av filen KUP Karaoke Song List Creator Database Format
2400 Filändelsen av filen KVK Keyman Desktop On Screen Keyboard
2401 Filändelsen av filen KVML KWordQuiz Data Format
2402 Filändelsen av filen KWB Kwalitan Work
2403 Filändelsen av filen KWF Delphi Pascal Chart
2404 Filändelsen av filen KWL KWalletManager
2405 Filändelsen av filen KWM WebMoney Key Format
2406 Filändelsen av filen KXX Custom Keyman Engine Product
2407 Filändelsen av filen KYN ALSee Thumbnail Cache
2408 Filändelsen av filen KYR Lotus Domino Key Ring Format
2409 Filändelsen av filen KYRA Globe Ransomware Affected Format
2410 Filändelsen av filen L16 JRiver Media Center Data Format
2411 Filändelsen av filen L2L IBM Voice Type Languages Addword
2412 Filändelsen av filen L2P BM Voice Type Languages Addword
2413 Filändelsen av filen L5K RSLogix 5000
2414 Filändelsen av filen L9 Gargoyle Interactive Fiction Story Format
2415 Filändelsen av filen LABX CASSY Lab
2416 Filändelsen av filen LAE Local Authentication Export
2417 Filändelsen av filen LAF Lingoes Appendix
2418 Filändelsen av filen LAI GNU Libtool Temporary
2419 Filändelsen av filen LANALYSER Novell Netware LANalyzer Trace
2420 Filändelsen av filen LAND Userland Frontier
2421 Filändelsen av filen LAO EPSON SMART PANEL
2422 Filändelsen av filen LAR Liquid Audio Player Registration
2423 Filändelsen av filen LASTBUILDSTATE MSBuild Exported Build
2424 Filändelsen av filen LAT LaTeX
2425 Filändelsen av filen LAUNCHEREX_SOURCERECORD Foston Google Android
2426 Filändelsen av filen LAV Liquid Audio Player Voucher
2427 Filändelsen av filen LAY DVD Studio Pro Layout Format
2428 Filändelsen av filen LAYERDIAGRAM Microsoft Visual Studio Layer Diagram
2429 Filändelsen av filen LAYX PTV VISSIM Vehicle Network Data Format
2430 Filändelsen av filen LAZ LiquidApps Project Format
2431 Filändelsen av filen LA_ TI Databook Format
2432 Filändelsen av filen LBA Liberty BASIC
2433 Filändelsen av filen LBD Life Balance User Data
2434 Filändelsen av filen LBE Life Balance Xml-based Data Exchange
2435 Filändelsen av filen LBG DBASE IV Label Generator Data
2436 Filändelsen av filen LBO DBASE IV Compiled Label
2437 Filändelsen av filen LBP ProWORX Nxt Logic Pointer
2438 Filändelsen av filen LBXDTP Libronix DLS Data Type
2439 Filändelsen av filen LBXLLS Logos Libronix 3.0
2440 Filändelsen av filen LCI IBM Voice Type Languages Newuser
2441 Filändelsen av filen LCK Program Lock Format
2442 Filändelsen av filen LCL Localization
2443 Filändelsen av filen LCLW ClarisWorks Art Library
2444 Filändelsen av filen LCP FARSITE Landscape Data
2445 Filändelsen av filen LCS ACT! History
2446 Filändelsen av filen LCT Electrical Filter Design
2447 Filändelsen av filen LCX LC Model
2448 Filändelsen av filen LD1 DBASE Overlay
2449 Filändelsen av filen LDB Microsoft Access Lock Format
2450 Filändelsen av filen LDD LEGO Digital Designer
2451 Filändelsen av filen LDE Veeam Explorer Exported Data Format
2452 Filändelsen av filen LDL Corel Paradox Delivered Library
2453 Filändelsen av filen LDML Adobe GoLive Data Format
2454 Filändelsen av filen LDP Label Designer Plus DELUXE Data
2455 Filändelsen av filen LDWF Android Related Data Format
2456 Filändelsen av filen LDX Liquid Studio Liquid Executable Bytecode
2457 Filändelsen av filen LECHIFFRE LeChiffre Ransomware Affected Data Format
2458 Filändelsen av filen LEECHGET LeechGet Incomplete Download Format
2459 Filändelsen av filen LEGAL DaveTech Legal Document
2460 Filändelsen av filen LEP Label And Envelope Designer Plus 2000
2461 Filändelsen av filen LER LopeEdit Results Format
2462 Filändelsen av filen LET Nuke Randomic Life Generator
2463 Filändelsen av filen LETTER Undeliverable Mail Format
2464 Filändelsen av filen LEXE SciTE Data Format
2465 Filändelsen av filen LFA Life Forms
2466 Filändelsen av filen LFB Laserfiche Briefcase Format
2467 Filändelsen av filen LFM LifeForm Format
2468 Filändelsen av filen LG0 IBM Tivoli Monitoring Log
2469 Filändelsen av filen LG1 IBM Tivoli Monitoring Log Backup
2470 Filändelsen av filen LG2 HotMux Thermocouple Data Log
2471 Filändelsen av filen LGA Microsoft Windows Application Log
2472 Filändelsen av filen LGD Windows Application Log
2473 Filändelsen av filen LGE Log Data Format
2474 Filändelsen av filen LGG Microsoft Windows Application Log
2475 Filändelsen av filen LGJ Microsoft Windows Application Log
2476 Filändelsen av filen LGK Microsoft Windows Application Log
2477 Filändelsen av filen LGM Microsoft Windows Application Log
2478 Filändelsen av filen LGN Microsoft Windows Application Log
2479 Filändelsen av filen LGQ Microsoft Windows Application Log
2480 Filändelsen av filen LGR Microsoft Windows Application Log
2481 Filändelsen av filen LGU LG Windows CE Upgrade Data Format
2482 Filändelsen av filen LGV Debugging Tools For Windows Logger Log
2483 Filändelsen av filen LGW ANSYS
2484 Filändelsen av filen LGZ Windows Application Log
2485 Filändelsen av filen LHX LineTracker Firmware Upgrade
2486 Filändelsen av filen LI5 LOGINventory Data Format
2487 Filändelsen av filen LIA P-CAD Schematics Library
2488 Filändelsen av filen LIB4D Cinema 4D Library
2489 Filändelsen av filen LIC Software License Format
2490 Filändelsen av filen LICENSEKEY IPartition License Key Format
2491 Filändelsen av filen LICKEY AVS4YOU License Key
2492 Filändelsen av filen LICRYPT Encrypted
2493 Filändelsen av filen LIG INet-Server
2494 Filändelsen av filen LIJ Apple Photos Data Format
2495 Filändelsen av filen LIJS Apple Photos Data Format
2496 Filändelsen av filen LIK Trojan.Win32.Agent.lik
2497 Filändelsen av filen LINK IPod Link Format
2498 Filändelsen av filen LIPG LiPG Parser Data Format
2499 Filändelsen av filen LITEMOD Minecraft Mod
2500 Filändelsen av filen LITTLE Mozilla Firefox Start-up Cache
2501 Filändelsen av filen LIV Living Actor Actor
2502 Filändelsen av filen LIVESUBSCRIBE Symantec Antivirus Update Catalog
2503 Filändelsen av filen LKH Worm.Generic.LKH Virus
2504 Filändelsen av filen LKO Microsoft Outlook Express
2505 Filändelsen av filen LKR MPLAB Linker
2506 Filändelsen av filen LLF IITM Local Language Data Format
2507 Filändelsen av filen LLG LADSIM Ladder Logic Diagram Format
2508 Filändelsen av filen LLP VersaPro Local Logic Block
2509 Filändelsen av filen LLT Liquidity Lighthouse Transaction Format
2510 Filändelsen av filen LLV Lizard Safeguard License
2511 Filändelsen av filen LM Microsoft Windows System Data Format
2512 Filändelsen av filen LMBS Adobe Photoshop For Mac Filter
2513 Filändelsen av filen LMD Abbyy Finereader Sprint
2514 Filändelsen av filen LMF Library Mapping And Altera Data Interchange
2515 Filändelsen av filen LMH Memory Hacking Software Memory
2516 Filändelsen av filen LMLPACK Kashmir 3D Link
2517 Filändelsen av filen LMP4 GOM Media Player Data Format
2518 Filändelsen av filen LMR QuickBooks Loan Manager Data
2519 Filändelsen av filen LMT RPG Maker 2000/2003 Map Tree
2520 Filändelsen av filen LNA Xilinx ISE
2521 Filändelsen av filen LNF Oyoaha Lookandfeel Interface Elements
2522 Filändelsen av filen LNGX KeePaas Language
2523 Filändelsen av filen LNM Corel WordPerfect SGML Alias
2524 Filändelsen av filen LOADED µTorrent Data Format
2525 Filändelsen av filen LOADED_0 JavaScript Cache Format
2526 Filändelsen av filen LOADED_1 JavaScript Cache Format
2527 Filändelsen av filen LOADED_3 JavaScript Cache Format
2528 Filändelsen av filen LOADTEST Microsoft Visual Studio Load Test
2529 Filändelsen av filen LOCAL Delphi User-specific Project Options
2530 Filändelsen av filen LOCALSTORAGE-JOURNAL Google Chrome Rollback Journal
2531 Filändelsen av filen LOCK Lock Format
2532 Filändelsen av filen LOCK_SYNC Synchronization Lock
2533 Filändelsen av filen LOG4NET Apache Log4net Data Format
2534 Filändelsen av filen LOGG XWE Data Format
2535 Filändelsen av filen LOGONVISTA LogonStudio Windows Vista Logon Screen
2536 Filändelsen av filen LOGONXP LogonStudio Windows XP Logon Screen
2537 Filändelsen av filen LOK W32/Rbot-WE Log
2538 Filändelsen av filen LON Aquaterra Profile Data
2539 Filändelsen av filen LOOKLIBRARY Corel Painter Looks Library Format
2540 Filändelsen av filen LOOV Smadav Virus Definitions Format
2541 Filändelsen av filen LOT LaTex Auxiliary Format For List Of Tables
2542 Filändelsen av filen LOV SAP Business Objects
2543 Filändelsen av filen LPA LPA View Laser Particle Analyser
2544 Filändelsen av filen LPF Orgadata LogiKal
2545 Filändelsen av filen LPI Free Pascal Lazarus Project Information
2546 Filändelsen av filen LPJ LIMDEP Project Format
2547 Filändelsen av filen LPN LVPLAN
2548 Filändelsen av filen LPO AEROoffice Trajectory Data Format
2549 Filändelsen av filen LPSX LARSA 4D Section Database Format
2550 Filändelsen av filen LPT LogPlot Compiled Boring Log
2551 Filändelsen av filen LPU Passolo Localization Project
2552 Filändelsen av filen LPV Laser Shows Live Preview Data Format
2553 Filändelsen av filen LPW IRIS Laserform Lforms
2554 Filändelsen av filen LPZ SIMPL Windows Program Format
2555 Filändelsen av filen LQA Logger Pro Automatic Update Format
2556 Filändelsen av filen LQF LeechFTP Save Queue
2557 Filändelsen av filen LQP Liquid Audio Player Passport Data Format
2558 Filändelsen av filen LQU LeapFTP Queue Data Format
2559 Filändelsen av filen LR Chaos Desktop Layer List
2560 Filändelsen av filen LRC Lyrics Format
2561 Filändelsen av filen LRCAT-JOURNAL Adobe Photoshop Lightroom
2562 Filändelsen av filen LRD Microsoft Money Lock
2563 Filändelsen av filen LREF WPF XAML Cache Format
2564 Filändelsen av filen LRL SmartWare Local Resource Library
2565 Filändelsen av filen LRM Microsoft Encarta Class Server Learning Resource
2566 Filändelsen av filen LRMODULE Adobe Photoshop Lightroom Module Format
2567 Filändelsen av filen LRREG Adobe Photoshop Lightroom License Format
2568 Filändelsen av filen LRT Yacc Log Format
2569 Filändelsen av filen LRTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
2570 Filändelsen av filen LRY Konica Minolta Data Management Software Reference Data
2571 Filändelsen av filen LSA Lotus Designer Agent
2572 Filändelsen av filen LSAPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Logical Datacenter Diagram Toolbox Prototype
2573 Filändelsen av filen LSC LOGO! Soft Comfort
2574 Filändelsen av filen LSG LimeSurvey Group Structure XML Document Format
2575 Filändelsen av filen LSLIBRARY Littlesnapper User Library Package
2576 Filändelsen av filen LSQ IBM Voice Type Languages Addword
2577 Filändelsen av filen LSTX E-Sword Verse List
2578 Filändelsen av filen LSXPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2579 Filändelsen av filen LSZ Learning Score Zip
2580 Filändelsen av filen LTB Amma Little Setup Builder
2581 Filändelsen av filen LTC LTC Syntactically Analyzed Text
2582 Filändelsen av filen LTCX LTC Syntactically Analyzed Text XML
2583 Filändelsen av filen LTD LivingTime Data
2584 Filändelsen av filen LTH Roxio Label Creator Style
2585 Filändelsen av filen LTKEY LeaderTask Key
2586 Filändelsen av filen LTL DIALux Luminaire Data
2587 Filändelsen av filen LUAR UltraDefrag Lua Report
2588 Filändelsen av filen LUCS Amaya Tools
2589 Filändelsen av filen LUD CARE-S InfoWorks Land Use
2590 Filändelsen av filen LUM Luminous Song List
2591 Filändelsen av filen LUZ Spectramap
2592 Filändelsen av filen LV Corel PaintShop Pro Data Format
2593 Filändelsen av filen LVCLASS LabVIEW Class Library
2594 Filändelsen av filen LVIX Lightworks Video Index
2595 Filändelsen av filen LVLAD LabVIEW Ladder Diagram Format
2596 Filändelsen av filen LVLIB LabVIEW Project Library
2597 Filändelsen av filen LVLIBP LabVIEW Packed Project Library
2598 Filändelsen av filen LVPROJ LabVIEW Project Format
2599 Filändelsen av filen LVR Microsoft Visual Studio Environment Snapshot
2600 Filändelsen av filen LVS Daylon Leveller Selection Mask Format
2601 Filändelsen av filen LW2 Lightwright Show Data
2602 Filändelsen av filen LW3 Lightwright Data
2603 Filändelsen av filen LW5 Lightwright Show Data
2604 Filändelsen av filen LWAV XWE Data Format
2605 Filändelsen av filen LWG Microsoft .NET Data Format
2606 Filändelsen av filen LWL Lightwright Printed Paperwork Formatting Instructions
2607 Filändelsen av filen LWM LittleWays Map
2608 Filändelsen av filen LWQ SWAT Lake Water Quality Input
2609 Filändelsen av filen LWT Lightwright Attribute List
2610 Filändelsen av filen LWTB Likno Web Tabs Builder
2611 Filändelsen av filen LWTP LimeWire Theme Pack
2612 Filändelsen av filen LWZ LightWave 3D Plugin
2613 Filändelsen av filen LXA Microsoft Speech Lexicon Format
2614 Filändelsen av filen LXD EDictionary Reader Dictionary Data
2615 Filändelsen av filen LXE Luxology Modo Environment Preset Format
2616 Filändelsen av filen LXQ Daz Studio Frame List Format
2617 Filändelsen av filen LYR ArcView Layer Format
2618 Filändelsen av filen M!95 Adobe Director For Mac
2619 Filändelsen av filen M10 Microsoft Money 2002 Data
2620 Filändelsen av filen M11 Microsoft Money 2003 Data
2621 Filändelsen av filen M12 Akregator Format
2622 Filändelsen av filen M16 Microsoft Money 2007 Data
2623 Filändelsen av filen M1C IBM Voice Type Languages Newuser
2624 Filändelsen av filen M1I IBM Voice Type Languages Newuser
2625 Filändelsen av filen M25 Symantec Endpoint Protection Manager
2626 Filändelsen av filen M2C IBM Voice Type Languages Newuser
2627 Filändelsen av filen M2I IBM Voice Type Languages Newuser
2628 Filändelsen av filen M2L Maxthon Language Package
2629 Filändelsen av filen M3C IBM Voice Type Languages Newuser
2630 Filändelsen av filen M3I IBM Voice Type Languages Newuser
2631 Filändelsen av filen M3R Autodesk Moldflow 3D Fill+pack Restart Data Format
2632 Filändelsen av filen M3X MAGIX Digital Photo Maker PhotoCD Playlist
2633 Filändelsen av filen M4C IBM Voice Type Language Newuser
2634 Filändelsen av filen M4D Sage MAS 90 Data
2635 Filändelsen av filen M4I IBM Voice Type Languages Newuser
2636 Filändelsen av filen M4L Sage MAS 90 Data
2637 Filändelsen av filen M68 Turbo Pascal Dos
2638 Filändelsen av filen M7P Multilizer PDF Translator Project
2639 Filändelsen av filen M?? Ingres Modify Table/Index
2640 Filändelsen av filen MA2 Bibexcel
2641 Filändelsen av filen MAB Mozilla Address Book
2642 Filändelsen av filen MAD Access Module Shortcut
2643 Filändelsen av filen MAF Microsoft Access Form Shortcut Format
2644 Filändelsen av filen MAG Access Diagram Shortcut Format
2645 Filändelsen av filen MAGNET Magnet Link Format
2646 Filändelsen av filen MAILLOC Apple Mac OS X Finder Mail Internet Location
2647 Filändelsen av filen MAILPLANELICENSE Mailplane License Format
2648 Filändelsen av filen MAILTOLOC Mail Internet Location Format
2649 Filändelsen av filen MAILVIEW Microsoft Mail Message View Format
2650 Filändelsen av filen MAIN FileMaker Dictionary
2651 Filändelsen av filen MAJ Camduct Job
2652 Filändelsen av filen MAKER Adobe Framemaker
2653 Filändelsen av filen MANAGED_MANIFEST Silverlight Manifest
2654 Filändelsen av filen MAR Mozilla Archive
2655 Filändelsen av filen MATCH-RDB RDB
2656 Filändelsen av filen MATH AnalyticMath
2657 Filändelsen av filen MATX XWE Data Format
2658 Filändelsen av filen MAU Media Attachment Unit
2659 Filändelsen av filen MAXD PaperPort Annotation
2660 Filändelsen av filen MAXM Paperport
2661 Filändelsen av filen MB3 Minimal Board Editor (MBE)
2662 Filändelsen av filen MBA Martus Human Rights Bulletin System
2663 Filändelsen av filen MBB Kodak EasyShare Data Format
2664 Filändelsen av filen MBC Mulberry E-mail Client Cache
2665 Filändelsen av filen MBPV2 Amazon Kindle Data Format
2666 Filändelsen av filen MBS Opera Mailbox Format
2667 Filändelsen av filen MBXML MeBible XML Data Format
2668 Filändelsen av filen MC2 MasterCook 5 Cookbook Format
2669 Filändelsen av filen MCACC MCACC Measurement Data
2670 Filändelsen av filen MCB NEPLAN Project
2671 Filändelsen av filen MCFI Maya Initial Fluid Cache Format
2672 Filändelsen av filen MCFP Maya Fluid Cache Playback Format
2673 Filändelsen av filen MCI Media Control Interface Format
2674 Filändelsen av filen MCO Live Messenger Winks Format
2675 Filändelsen av filen MCUSW Nokia Mobile Phones With Symbian Firmware
2676 Filändelsen av filen MD03 Adobe Director
2677 Filändelsen av filen MD2P MessengerDiscovery
2678 Filändelsen av filen MD2S MessengerDiscovery
2679 Filändelsen av filen MD5 MD5 Checksum Format
2680 Filändelsen av filen MD5SUM Md5sum Data Format
2681 Filändelsen av filen MD95 Macromedia Director 5 For Mac Data Format
2682 Filändelsen av filen MDAT REW Measurement
2683 Filändelsen av filen MDC Image Minolta RD175
2684 Filändelsen av filen MDCS MATlab Saved Session Format
2685 Filändelsen av filen MDEF ANSYS Workbench Data Format
2686 Filändelsen av filen MDES Trimaran Machine Description
2687 Filändelsen av filen MDG Enterprise Architect
2688 Filändelsen av filen MDLP Simulink Protected Model Format
2689 Filändelsen av filen MDOC Visual Studio Code Data Format
2690 Filändelsen av filen MDPL MacDraw II
2691 Filändelsen av filen MDRW MacDraw
2692 Filändelsen av filen MDSX MEGA Saved Session Format
2693 Filändelsen av filen MDU D-Flow FM Model Data Format
2694 Filändelsen av filen MDUS MessengerDiscovery
2695 Filändelsen av filen MDW Access Workgroup Format
2696 Filändelsen av filen MEA Mastersizer 2000 Sample Analysis
2697 Filändelsen av filen MECHDAT ANSYS Workbench Data Format
2698 Filändelsen av filen MECHDB ANSYS Mechanical Database Format
2699 Filändelsen av filen MECONTACT Microsoft Live Messenger
2700 Filändelsen av filen MEDIAGET2 MediaGet Data Format
2701 Filändelsen av filen MEH Adobe Acrobat Language Resource Format
2702 Filändelsen av filen MEMB Pro/ENGINEER Temporary
2703 Filändelsen av filen MEMX E-Sword 9.x Memory Verses Data Format
2704 Filändelsen av filen MEN MenuPro Restaurant Menu Design
2705 Filändelsen av filen MENUDATA VMWare Cache
2706 Filändelsen av filen MEP Inor MePro Data Format
2707 Filändelsen av filen MEPS MEPS Data Format
2708 Filändelsen av filen MEQ Corel WordPerfect Macro Editor Print Queue
2709 Filändelsen av filen MERLINLICENSE Merlin License Format
2710 Filändelsen av filen MERRY Merry X-Mas Ransomware Affected Format
2711 Filändelsen av filen MES Corel WordPerfect Macro Editor Work Space
2712 Filändelsen av filen MESA OpenGL GLUT
2713 Filändelsen av filen METASTOCK Metastock Data
2714 Filändelsen av filen METRICLOG Apple IOS Diagnostic
2715 Filändelsen av filen MEU DOS Shell Menu Group
2716 Filändelsen av filen MEX4 Sun-4/SPARC Dynamically Linked Subroutines
2717 Filändelsen av filen MEXA64 MATlab Data Format
2718 Filändelsen av filen MEXDS MATlab Dynamically Linked Subroutines
2719 Filändelsen av filen MEXHP3 Matlab HP9000/series 300 Dynamically Linked Subroutines
2720 Filändelsen av filen MEXHP7 Matlab HP9000/series 700 Dynamically Linked Subroutines
2721 Filändelsen av filen MEXN Matlab NeXT Dynamically Linked Subroutines
2722 Filändelsen av filen MEXRS6 Matlab IBM RS/6000 Dynamically Linked Subroutines
2723 Filändelsen av filen MEXSG Matlab Dynamically Linked Subroutine
2724 Filändelsen av filen MEXW64 MATlab Compiled Function Format
2725 Filändelsen av filen MF2 Authorware Mediator5 Multimedia
2726 Filändelsen av filen MFASL Netscape XUL Fastload Format
2727 Filändelsen av filen MFCC HTK Mel-frequency Cepstral Coefficient Data Format
2728 Filändelsen av filen MFG ProEngineer Manufacturing
2729 Filändelsen av filen MFI Windows 98 Resource Kit
2730 Filändelsen av filen MFIL Blizzard Software Update Format
2731 Filändelsen av filen MFJ MOBCAL Data
2732 Filändelsen av filen MFR Autodesk Moldflow Result
2733 Filändelsen av filen MFU Backdoor.Win32.Agent.mfu Virus Format
2734 Filändelsen av filen MGA5 Mageia Linux Format
2735 Filändelsen av filen MGD Master Grade Gradebook
2736 Filändelsen av filen MGDATABASE MacGourmet Deluxe Database Format
2737 Filändelsen av filen MGE MGE Data Server Project
2738 Filändelsen av filen MGM MGCSoft Equation Editor Macro Format Format
2739 Filändelsen av filen MGO MacGourmet Recipe Format
2740 Filändelsen av filen MGP Adobe Captivate MenuBuilder Data Format
2741 Filändelsen av filen MGRP NI MASCHINE 1.x Audio Project Related Data Format
2742 Filändelsen av filen MGSPOT MacGourmet Metadata
2743 Filändelsen av filen MHV Husqvarna Viking Data
2744 Filändelsen av filen MHX Fujitsu MicroController Firmware Format
2745 Filändelsen av filen MI AutoVue Graphic Plugin
2746 Filändelsen av filen MICROKEY25_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2747 Filändelsen av filen MICROKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2748 Filändelsen av filen MIGRATED Microsoft Windows Migrated Data Format
2749 Filändelsen av filen MIH MRtrix Image Header
2750 Filändelsen av filen MINIDSF XWE Data Format
2751 Filändelsen av filen MINISSF XWE Data Format
2752 Filändelsen av filen MIV MapImagery Vendor Profile
2753 Filändelsen av filen MJ3 Id Software Online Sale
2754 Filändelsen av filen MJDOC MacJournal Document
2755 Filändelsen av filen MJG Trojan
2756 Filändelsen av filen MJR Media Jukebox Registration
2757 Filändelsen av filen MJZ Trojan.Win32.Agent.mjz
2758 Filändelsen av filen MKC MagicKey Currency Exchange Rate
2759 Filändelsen av filen MKELEM IBM Rational ClearCase Data Format
2760 Filändelsen av filen MKH WinMark Pro Mark
2761 Filändelsen av filen ML2 Tripos MOL2 Molecule
2762 Filändelsen av filen ML4 Milestones 4 Schedule
2763 Filändelsen av filen ML9 Milestones Professional 2004U Schedule
2764 Filändelsen av filen MLDATX Simulink Simulation Data Inspector Saved Session Format
2765 Filändelsen av filen MLE MAirList Event List
2766 Filändelsen av filen MLG IBM Communications Server Message
2767 Filändelsen av filen MLIB Model Library
2768 Filändelsen av filen MLLICENSE RealStrat Licesne Format
2769 Filändelsen av filen MLOCATE Gnome Desktop
2770 Filändelsen av filen MLR Mollier Sketcher
2771 Filändelsen av filen MLT Forecast Pro Multivariate Forecast
2772 Filändelsen av filen MLTBX MATlab Toolbox Package Format
2773 Filändelsen av filen MLUA SciTE Format
2774 Filändelsen av filen MLV LabVIEW Mathscript
2775 Filändelsen av filen MLW MainLog Data
2776 Filändelsen av filen MM4 Microsoft Windows Word Processing Format
2777 Filändelsen av filen MMB MultiMedia Builder
2778 Filändelsen av filen MMDR Adobe Director
2779 Filändelsen av filen MMJB MUSICMATCH Jukebox Data Format
2780 Filändelsen av filen MMJB_MIME MUSICMATCH Jukebox Format
2781 Filändelsen av filen MMLIC Mobile Master License Format
2782 Filändelsen av filen MMMS MindManager 7 Map Marker List Format
2783 Filändelsen av filen MMPA MoreMotion Application Studio Page
2784 Filändelsen av filen MMPT MindManager Map Template Format
2785 Filändelsen av filen MMSYSCACHE Google Android System Cache Format
2786 Filändelsen av filen MMT CoCo Systems VisiMap
2787 Filändelsen av filen MN MATlab Data Format
2788 Filändelsen av filen MN1 Microsoft Money Version 1 Data
2789 Filändelsen av filen MN4 Microsoft Money 95 Data
2790 Filändelsen av filen MN5 Microsoft Money 97 Data
2791 Filändelsen av filen MN6 Microsoft Money 98 Data
2792 Filändelsen av filen MN7 Microsoft Money 99 Data
2793 Filändelsen av filen MN8 Microsoft Money 2000 Data
2794 Filändelsen av filen MN9 Microsoft Money 2001 Data
2795 Filändelsen av filen MNB MuPAD
2796 Filändelsen av filen MNE Microsoft Money
2797 Filändelsen av filen MNF ADAMS/Flex
2798 Filändelsen av filen MNFT Video Manifest Data Format
2799 Filändelsen av filen MNIT FlashPeak SlimBrowser
2800 Filändelsen av filen MNL AutoCAD Menu LISP Format
2801 Filändelsen av filen MNP Ultrasoft Money
2802 Filändelsen av filen MNTR XANSYS Data Format
2803 Filändelsen av filen MNX FoxPro Menu
2804 Filändelsen av filen MOBA MobaXterm Data Format
2805 Filändelsen av filen MODE2V3 Xcode Project Related
2806 Filändelsen av filen MODELPROJ Microsoft Visual Studio Modelling Project
2807 Filändelsen av filen MODS Mozilla XULRunner Data Format
2808 Filändelsen av filen MOL2 Portable Representation Of A SYBYL Molecule
2809 Filändelsen av filen MOLOGIQ HTC EVO 3D
2810 Filändelsen av filen MON2 UltraSite Graphical Status Data Format
2811 Filändelsen av filen MONTAGE Montage Screenplay Format
2812 Filändelsen av filen MONTE CRiSP Harvest
2813 Filändelsen av filen MOOD Amarok Moodbar Data
2814 Filändelsen av filen MOP MOPAC Input Format
2815 Filändelsen av filen MOP7 Merge 7 Data Format
2816 Filändelsen av filen MOPINT Mopac Internal Chemical Modeller Input
2817 Filändelsen av filen MOPOUT MOPAC Chemical Output
2818 Filändelsen av filen MOR Corel Shared Writing Tools
2819 Filändelsen av filen MORG Morg
2820 Filändelsen av filen MOTN Apple Motion Motion
2821 Filändelsen av filen MOZ-DELETE Mozilla Firefox Update
2822 Filändelsen av filen MOZ-UPGRADE Mozilla Firefox Upgrade
2823 Filändelsen av filen MOZLZ4 Mozilla Compressed Data Format
2824 Filändelsen av filen MP5 Maple Windows DOS
2825 Filändelsen av filen MP8 NI Multisim V8 Project
2826 Filändelsen av filen MPCATALOG Phase One Media Pro Data Format
2827 Filändelsen av filen MPCD MPViewer Data Format
2828 Filändelsen av filen MPCPL Media Player Classic Playlist
2829 Filändelsen av filen MPDSP XWE Data Format
2830 Filändelsen av filen MPEX DbMASS Mass Properties Exchange Data Format
2831 Filändelsen av filen MPH Microsoft Publisher
2832 Filändelsen av filen MPLF CodeWarrior Library
2833 Filändelsen av filen MPLOG Wireshark Micropross Mplog Format
2834 Filändelsen av filen MPRJ Maschine Project
2835 Filändelsen av filen MPROJECT Merlin Project Project Format
2836 Filändelsen av filen MPSY CodeWarrior Debug Symb
2837 Filändelsen av filen MQH MetaTrader Trading Terminal
2838 Filändelsen av filen MQL MetaTrader Indicator
2839 Filändelsen av filen MRCR1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
2840 Filändelsen av filen MREC MADRIX Record
2841 Filändelsen av filen MRK DPOF Auto Print Order Format
2842 Filändelsen av filen MRO SharpEye Music Reader
2843 Filändelsen av filen MRP Infinity Solution Plot
2844 Filändelsen av filen MRV MarvinSketch
2845 Filändelsen av filen MS-DVR AVS Media Player Data Format
2846 Filändelsen av filen MS-ONE-STUB Microsoft OneNote Stub Data Format
2847 Filändelsen av filen MS-TNEF MS Transport Neutral Encapsulation Format
2848 Filändelsen av filen MS-WINDOWS-STORE-LICENSE Microsoft Windows License Manager Data Format
2849 Filändelsen av filen MS2 SEQUEST Ms2
2850 Filändelsen av filen MSCG Microsoft Clip Art Gallery For Mac
2851 Filändelsen av filen MSE-INSTALLER Magic Set Editor Installer
2852 Filändelsen av filen MSECURE MSecure Data Format
2853 Filändelsen av filen MSF Mail Summary Format
2854 Filändelsen av filen MSGR Microsoft Graph 5
2855 Filändelsen av filen MSH1 Microsoft Shell Script Format
2856 Filändelsen av filen MSH1XML Windows Power Shell Script Format
2857 Filändelsen av filen MSH2 Microsoft Shell Script Format
2858 Filändelsen av filen MSHXML Microsoft XML Typedata
2859 Filändelsen av filen MSI Windows Installer Package
2860 Filändelsen av filen MSJ MicroSurvey CAD Temporary
2861 Filändelsen av filen MSO Inline E-mail Attachment
2862 Filändelsen av filen MSOF Microsoft Office For Mac
2863 Filändelsen av filen MSRCINCIDENT Windows Remote Assistance Invitation Format
2864 Filändelsen av filen MSTAT SAM Domain Output
2865 Filändelsen av filen MSTT Prosa Minispecification
2866 Filändelsen av filen MSU Windows Vista Update Package
2867 Filändelsen av filen MSWK Microsoft Works For Mac
2868 Filändelsen av filen MTA Samsung AllShare Metadata Format
2869 Filändelsen av filen MTD Musicnotes Digital Sheet Music Format
2870 Filändelsen av filen MTDD MEDITECH Document Definition
2871 Filändelsen av filen MTG Making The Grade
2872 Filändelsen av filen MTHD MOPEKS Method
2873 Filändelsen av filen MTKEY ProDAD Heroglyph License
2874 Filändelsen av filen MTO FastCAM MTO Data
2875 Filändelsen av filen MTPF Moony-SpriteBatch Texture Format
2876 Filändelsen av filen MUB ExtractNow Data Format
2877 Filändelsen av filen MULIB Adobe Muse Exported Library
2878 Filändelsen av filen MULT SAM Alignment Output
2879 Filändelsen av filen MURL Maxthon Saved Uniform Resource Locator Format
2880 Filändelsen av filen MUSX Min‐U‐Script Xpress Transcript Data
2881 Filändelsen av filen MUT Integrative Genomics Viewer Mutations List
2882 Filändelsen av filen MVF AutoFlix Stop Frame
2883 Filändelsen av filen MVI AutoCAD Movie Command Format
2884 Filändelsen av filen MVQ MvQuery Query Data Format
2885 Filändelsen av filen MW2 MicroWorlds Logo Activity
2886 Filändelsen av filen MW2D Apple MacWrite
2887 Filändelsen av filen MW2S MacWrite II Model
2888 Filändelsen av filen MWA MicroWorlds EX Turtle Data Format
2889 Filändelsen av filen MWC Make Project Creator Input
2890 Filändelsen av filen MWDECK Magic Workstation Deck Data Format
2891 Filändelsen av filen MWDP CodeWarrior Debugger
2892 Filändelsen av filen MWI Medlin Payroll Software Invoice Layout Information
2893 Filändelsen av filen MWLIC MoneyWell License Format
2894 Filändelsen av filen MXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
2895 Filändelsen av filen MXC3 Magix Photo Manager Thumbnail Cache
2896 Filändelsen av filen MXE64 Max External Object Format
2897 Filändelsen av filen MXFD ABBYY Form
2898 Filändelsen av filen MXGRP NI MASCHINE 2.x Audio Project Related Data Format
2899 Filändelsen av filen MXIT MXit Data
2900 Filändelsen av filen MXM MixMeister BPM Calculation Format
2901 Filändelsen av filen MXN Miinoto Exchangeable Note Format
2902 Filändelsen av filen MXO Max External Object Format
2903 Filändelsen av filen MXPRJ Maschine 2.0 Project
2904 Filändelsen av filen MXSD IBM WebSphere Message Definition
2905 Filändelsen av filen MXZ Maximizer Data
2906 Filändelsen av filen MYB MYOB Data
2907 Filändelsen av filen MYBIBLE Bible Database Module Format
2908 Filändelsen av filen MYE MYOB
2909 Filändelsen av filen MYLIC MySpeed License Key Format
2910 Filändelsen av filen MYOB MYOB Data
2911 Filändelsen av filen MYOX MYOB Data
2912 Filändelsen av filen MYSQL MySQL Data Format
2913 Filändelsen av filen MYSQLI MySQL Native Driver For PHP Data Format
2914 Filändelsen av filen MZ2 Maze-solver MZ2
2915 Filändelsen av filen MZB MegaZeux Board
2916 Filändelsen av filen MZE Maze Creator
2917 Filändelsen av filen MZT MOZART Template
2918 Filändelsen av filen MZV Viewpoint Media Player ZoomView Titles
2919 Filändelsen av filen MZZ Microsoft .NET Download Package
2920 Filändelsen av filen M_P Pro/ENGINEER Temporary
2921 Filändelsen av filen N3A Nokia 3D Screensaver Format
2922 Filändelsen av filen N3W00001940 Winamp Metadata Format
2923 Filändelsen av filen N88 Apple IOS Kernel Cache
2924 Filändelsen av filen N92 Apple IOS Firmware
2925 Filändelsen av filen NA2 Netscape Address Book Format
2926 Filändelsen av filen NAB Netscape Communicator Addressbook
2927 Filändelsen av filen NACL NameCleaner
2928 Filändelsen av filen NAF TRAKTOR Service
2929 Filändelsen av filen NAL System Management Server Network Abstraction Layer
2930 Filändelsen av filen NANOKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2931 Filändelsen av filen NANOPAD2_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
2932 Filändelsen av filen NANOPAD2_SET KORG Kontrol Editor Scene Data Format
2933 Filändelsen av filen NANOPAD_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2934 Filändelsen av filen NANOPAD_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
2935 Filändelsen av filen NANOPAD_SET KORG KONTROL Editor Data Format
2936 Filändelsen av filen NAV2 WinAVI Temporary Navigation Format
2937 Filändelsen av filen NAVREP CATIA Data Format
2938 Filändelsen av filen NB2 Newsbin Unfinished Download
2939 Filändelsen av filen NBR Saved Benchmark Result
2940 Filändelsen av filen NC2 NewsLeecher Cache
2941 Filändelsen av filen NC? FlashGet Download Manager Incomplete Download
2942 Filändelsen av filen NCAK1 Native Instruments Audio Kontrol 1 Template Format
2943 Filändelsen av filen NCC CNC (Computer Numeric Control) Control Format (CamView 3D)
2944 Filändelsen av filen NCH Outlook Express Folder Format
2945 Filändelsen av filen NCKS2 Native Instruments Kontrol S2 Template Format
2946 Filändelsen av filen NCKS4 Native Instruments Traktor Template Format
2947 Filändelsen av filen NCKX1 Native Instruments Traktor Kontrol X1 Template Format
2948 Filändelsen av filen NCMM NI Maschine Mikro Template Format
2949 Filändelsen av filen NCOMP SAM Dirichlet Mixture Prior Library
2950 Filändelsen av filen NCSS NCSS Data
2951 Filändelsen av filen ND5 Renamed NDS Format
2952 Filändelsen av filen NDL Lotus Notes Doclink Format
2953 Filändelsen av filen NDOTS Ribbons Ndots
2954 Filändelsen av filen NDT NEPLAN External Program Import Or Export
2955 Filändelsen av filen NDV ENVI N-D Visualizer State
2956 Filändelsen av filen NEPPRJ NEPLAN Project
2957 Filändelsen av filen NEROSERIAL Nero Multimedia Suite Serial Number Format
2958 Filändelsen av filen NEROSERIAL11 Nero Multimedia Suite Serial Number Format
2959 Filändelsen av filen NERO_SCOUT_VIDEO Nero ShowTime Data Format
2960 Filändelsen av filen NERO_SEARCH_EMAIL_RESULT Nero Search Format
2961 Filändelsen av filen NETKIT Gnome Desktop
2962 Filändelsen av filen NETRC .netrc TCP/IP Settings
2963 Filändelsen av filen NEULICENSE Neu License
2964 Filändelsen av filen NEX Neuroexplorer Neurological Data
2965 Filändelsen av filen NFD_DATA Nero Multimedia Suite Data Format
2966 Filändelsen av filen NFS Network Format System Temporary Format
2967 Filändelsen av filen NFT NetObjects Fusion System
2968 Filändelsen av filen NFX NetObjects Fusion Components Bbscomp
2969 Filändelsen av filen NGD NimbleGen Gene Description Format
2970 Filändelsen av filen NGE NeXus Personal Security Client Data Format
2971 Filändelsen av filen NGO Nick-O-Matic Design Factory Project
2972 Filändelsen av filen NGR NEPLAN Graphic Data
2973 Filändelsen av filen NGS NGSSniff
2974 Filändelsen av filen NHA Native Noah Format
2975 Filändelsen av filen NHP NOAA Hydrophone Data
2976 Filändelsen av filen NI NetObjects Fusion Preview
2977 Filändelsen av filen NICK Outlook 2000 Nickname Format
2978 Filändelsen av filen NICNT Native Instruments KONTAKT Library
2979 Filändelsen av filen NICRASH TRAKTOR Crash Report
2980 Filändelsen av filen NID Nikon Capture IPTC Data
2981 Filändelsen av filen NIFCACHE Gamebryo Data Format
2982 Filändelsen av filen NIV TheWord New International Version Module Format
2983 Filändelsen av filen NIX Rational XDE
2984 Filändelsen av filen NJB Nikon Photo Index Format
2985 Filändelsen av filen NJF IBM Lotus Domino
2986 Filändelsen av filen NK2 Outlook 2002 Nickname Format
2987 Filändelsen av filen NKD Nikon ViewNX Thumbnail Cache
2988 Filändelsen av filen NKG Kontakt Groups Data Format
2989 Filändelsen av filen NKPLE Nuke Script Format
2990 Filändelsen av filen NKR KONTAKT Resource Container
2991 Filändelsen av filen NKTRL2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2992 Filändelsen av filen NKTRL_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2993 Filändelsen av filen NL2 ESignal Market Depth
2994 Filändelsen av filen NLF ClickTracks Normalized Log Format
2995 Filändelsen av filen NLG Nestopia Language
2996 Filändelsen av filen NLK Outlook 2003 E-mail Cookie
2997 Filändelsen av filen NLP Newsletter Profi 2001 Data Format
2998 Filändelsen av filen NLR NLREG Nonlinear Regression Control
2999 Filändelsen av filen NLV Nikon Capture LCHE Editor
3000 Filändelsen av filen NMI SwordSearcher
3001 Filändelsen av filen NMO Virtools Behavioral Objects
3002 Filändelsen av filen NMR WxNUTS Histogram
3003 Filändelsen av filen NMS Numega SoftICE Loader Format Including Debugging Info
3004 Filändelsen av filen NMU EMC Documentum Client Library Query Cache
3005 Filändelsen av filen NMV Nintendulator Movie Capture
3006 Filändelsen av filen NMW Microsoft NetMeeting T126_Whiteboard
3007 Filändelsen av filen NND CYMFLOW Network Data Format
3008 Filändelsen av filen NNL Network Notepad Professional License Format
3009 Filändelsen av filen NNTP NewsWatcher
3010 Filändelsen av filen NNVS NextNine VNC Player VNC Session
3011 Filändelsen av filen NNW NeuralWare NeuralWorks
3012 Filändelsen av filen NODES PowerFolder Nodes
3013 Filändelsen av filen NOMEDIA Android No Media Format
3014 Filändelsen av filen NOMEDIA_128X96 Google Android OS System Data Format
3015 Filändelsen av filen NOPB Navicat Format
3016 Filändelsen av filen NOTX E-Sword Study
3017 Filändelsen av filen NOV NI Battery Cache
3018 Filändelsen av filen NOX Wave IRIS NOx
3019 Filändelsen av filen NOZSKIN WinDS PRO Data Format
3020 Filändelsen av filen NPA ReliaSoft Weibull++
3021 Filändelsen av filen NPC QuickBooks Online Banking
3022 Filändelsen av filen NPG Magentic Download
3023 Filändelsen av filen NPK N-Track Studio Peak
3024 Filändelsen av filen NPM CorelDRAW 10 Draw Media Lines
3025 Filändelsen av filen NPO Nonpareil Redundancy Summary
3026 Filändelsen av filen NPW NPassword
3027 Filändelsen av filen NPX TroublePix Licence
3028 Filändelsen av filen NPZ GameGuard Update
3029 Filändelsen av filen NQA NQuery Advisor Data
3030 Filändelsen av filen NQF NOD32 Quarantine
3031 Filändelsen av filen NQI NOD32 Quarantine
3032 Filändelsen av filen NQP Visual Studio Code Data Format
3033 Filändelsen av filen NQST SoundEdit
3034 Filändelsen av filen NRE Nero CD EXTRA Compilation
3035 Filändelsen av filen NRF IBM Domino Notes Redirection
3036 Filändelsen av filen NRJ Nero JukeBox Compilation
3037 Filändelsen av filen NRPROJ .NET Reactor Project Format
3038 Filändelsen av filen NRRD Nearly Raw Raster Data Format
3039 Filändelsen av filen NRX NeatReceipts SCANALIZER Expense Report
3040 Filändelsen av filen NS NSwin Project
3041 Filändelsen av filen NS1 NetStumbler NS1 Log
3042 Filändelsen av filen NSB_SEARCH_MORE Nero Search Data Format
3043 Filändelsen av filen NSLLOC Apple Mac OS X Finder NSL Internet Location
3044 Filändelsen av filen NSPL Netscape Navigator Plugin
3045 Filändelsen av filen NSS Magentic Screensaver Format
3046 Filändelsen av filen NSZ Benchmark Data Format Used By NVidia NTune Tool
3047 Filändelsen av filen NTD NinjaTrader
3048 Filändelsen av filen NTH Nokia Series 40 Theme Format
3049 Filändelsen av filen NTT MediaFACE Template
3050 Filändelsen av filen NTV PatternSmith Import
3051 Filändelsen av filen NTZ InVircible Antivirus Directory Integrity Information
3052 Filändelsen av filen NUB Xerox FreeFlow NUB Init
3053 Filändelsen av filen NUC PAML Data
3054 Filändelsen av filen NUD Now Up-To-Date Calendar Data
3055 Filändelsen av filen NUF Procomm Plus New User Message
3056 Filändelsen av filen NUGG SAP Generated Nugg
3057 Filändelsen av filen NUKE Nuke Script Format
3058 Filändelsen av filen NULL NULL Image Format
3059 Filändelsen av filen NUM Diction
3060 Filändelsen av filen NUP Smart Security Update Format
3061 Filändelsen av filen NVD Navidoc
3062 Filändelsen av filen NVI NVIDIA Driver Format
3063 Filändelsen av filen NVJ Net Vampire Job
3064 Filändelsen av filen NVP Net Vampire Job
3065 Filändelsen av filen NVR NeverForget
3066 Filändelsen av filen NVT NeuraLynx Video Tracker
3067 Filändelsen av filen NVX NvStructural Extension
3068 Filändelsen av filen NVZ Novelty Actor
3069 Filändelsen av filen NW3 Novell Netware.3x
3070 Filändelsen av filen NW4 Netware.4x
3071 Filändelsen av filen NWELICENSE Nisus Writer Pro License
3072 Filändelsen av filen NWM Sony NWM Display Screen Format
3073 Filändelsen av filen NWUT NetWare Tools
3074 Filändelsen av filen NXB Nexus Race Software Raw Data
3075 Filändelsen av filen NXN Avid Interplay Permanent License
3076 Filändelsen av filen NZL Corel Painter Nozzle
3077 Filändelsen av filen NZN RMCProfile List
3078 Filändelsen av filen O8O Mediator 5 Repository Tabs Vorlagen.006
3079 Filändelsen av filen OAS Microsoft Outlook Attachment Sniffer
3080 Filändelsen av filen OAW OpenArchitectureWare Workflow
3081 Filändelsen av filen OB IBM LinkWay Object
3082 Filändelsen av filen OB! Orbit Downloader Incomplete Download
3083 Filändelsen av filen OBL TrueSpace
3084 Filändelsen av filen OBM EIAS Camera Motion Export Format
3085 Filändelsen av filen OBS WAsP Obstacle List
3086 Filändelsen av filen OBV 3D Photo Browser Thumbnail Cache
3087 Filändelsen av filen OBX Rational XDE
3088 Filändelsen av filen OC9 OrgCon Organization
3089 Filändelsen av filen OCEN EdGCM Data
3090 Filändelsen av filen OCF OM2 Cipher
3091 Filändelsen av filen OCG Osprey Custom Graph
3092 Filändelsen av filen OCL Object Constraint Language Data Format
3093 Filändelsen av filen OCM Netscape Communicator Aim
3094 Filändelsen av filen OCV OCV Training Data
3095 Filändelsen av filen OD5 Omnis 5 Database Format
3096 Filändelsen av filen ODCDATABASEFILE Microsoft Office Data Format
3097 Filändelsen av filen ODCNEWFILE Microsoft Office Data Connection
3098 Filändelsen av filen ODCTABLEFILE Microsoft Office
3099 Filändelsen av filen ODE Microsoft Office
3100 Filändelsen av filen ODF OpenDocument Formula
3101 Filändelsen av filen ODTPC Oracle User Productivity Kit Presentation
3102 Filändelsen av filen ODV Ocean Data View Data
3103 Filändelsen av filen ODVI LaTeX
3104 Filändelsen av filen OEACCAOUNT Windows Mail
3105 Filändelsen av filen OEF Optim Export
3106 Filändelsen av filen OEMIGACCOUNT Outlook Express Temporary
3107 Filändelsen av filen OER AU OER TOOLS Project Format
3108 Filändelsen av filen OET ESignal Order Entry Ticket
3109 Filändelsen av filen OETPL Offline Explorer Format
3110 Filändelsen av filen OFA Kodak OfotoNow
3111 Filändelsen av filen OFD ObjectView Form Definition
3112 Filändelsen av filen OFFSETS Offset
3113 Filändelsen av filen OFP Objecteering Project
3114 Filändelsen av filen OGO Origin Graphic Object
3115 Filändelsen av filen OH4 Overhoor List
3116 Filändelsen av filen OHP MS-DOS 7
3117 Filändelsen av filen OHS Bink Outbound History
3118 Filändelsen av filen OHT Oracle Help For Java Links Data Format
3119 Filändelsen av filen OK Qedit
3120 Filändelsen av filen OKX OKScript
3121 Filändelsen av filen OLB OLE Object Library
3122 Filändelsen av filen OLB2 CanOpener Library
3123 Filändelsen av filen OLF OyezForms Legal Documents
3124 Filändelsen av filen OLK14 Microsoft Outlook For Mac Message Format
3125 Filändelsen av filen OLK14ARRANGE Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3126 Filändelsen av filen OLK14EXACCOUNT Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3127 Filändelsen av filen OLK14EXMOVES Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3128 Filändelsen av filen OLK14EXSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3129 Filändelsen av filen OLK14FOLDER Microsoft Outlook 2011 For Mac Folder
3130 Filändelsen av filen OLK14IMAPSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3131 Filändelsen av filen OLK14MSGATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Message Attachment
3132 Filändelsen av filen OLK14RECENT Microsoft Outlook 2011 For Mac Recent Address
3133 Filändelsen av filen OLK14SCHEDULE Microsoft Outlook 2011 For Mac Schedule
3134 Filändelsen av filen OLK14SEARCH Microsoft Outlook 2011 For Mac Saved Search
3135 Filändelsen av filen OLK14UID Microsoft Outlook 2011 For Mac UID
3136 Filändelsen av filen OLK15MESSAGE Microsoft Outlook For Mac Message Format
3137 Filändelsen av filen OLN Microsoft Visual C++ Outline Examples
3138 Filändelsen av filen OLS Microsoft Office List Shortcut
3139 Filändelsen av filen OLY AFP Advanced Function Presentation Overlay Resource
3140 Filändelsen av filen OMEG Mathematica For Mac
3141 Filändelsen av filen OMK Ocera Make System Script Format
3142 Filändelsen av filen OMLOG CA OM Web Viewer Log Format
3143 Filändelsen av filen OMR OMR Template
3144 Filändelsen av filen OMS Order Maven
3145 Filändelsen av filen OMT SITH HLA Object Model Template
3146 Filändelsen av filen OMU XWE Data Format
3147 Filändelsen av filen ON2 On2 Encoded FLV
3148 Filändelsen av filen ONB OpenModelica Document Format
3149 Filändelsen av filen ONBATCH ON1 Photo Data Format
3150 Filändelsen av filen ONEBIN OneNote Data Format
3151 Filändelsen av filen ONECACHE Microsoft OneNote Cache
3152 Filändelsen av filen ONEFFECTS Perfect Effects Data Format
3153 Filändelsen av filen ONETMP Microsoft OneNote Temporary
3154 Filändelsen av filen ONETOC Microsoft OneNote Table Of Contents
3155 Filändelsen av filen ONPORTRAITFD Perfect Effects Data Format
3156 Filändelsen av filen ONRESIZE Perfect Effects Data Format
3157 Filändelsen av filen ONW Omron HMI NTST
3158 Filändelsen av filen OODAGTDAT O&O Defrag Binary Report Format
3159 Filändelsen av filen OODAGTID O&O Defrag Binary Report Format
3160 Filändelsen av filen OODAGTRPD O&O Defrag Binary Report Format
3161 Filändelsen av filen OODBRI O&O Defrag Binary Report Format
3162 Filändelsen av filen OOK Arachne Batch Script
3163 Filändelsen av filen OOL Orbit Object List Format
3164 Filändelsen av filen OP ESignal OptionsPlus
3165 Filändelsen av filen OP4 Nastran Output
3166 Filändelsen av filen OPCSES Opticodec-PC Data Format
3167 Filändelsen av filen OPDOWNLOAD Opera Partially Downloaded Format
3168 Filändelsen av filen OPI Adlib OCR Processing Information
3169 Filändelsen av filen OPP IPhotoDVD
3170 Filändelsen av filen OPR OPRO X Browser
3171 Filändelsen av filen OPRC Palm OS Data Format
3172 Filändelsen av filen OPUSCERT Directory Opus Certificate Format
3173 Filändelsen av filen OP_ GKSetup Support
3174 Filändelsen av filen OR8 Rational Rose Oracle8 Database Model Report
3175 Filändelsen av filen ORD OMAX Routed Data Format
3176 Filändelsen av filen ORG2+ Lotus Organizer
3177 Filändelsen av filen ORIGINAL Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
3178 Filändelsen av filen ORMDESIGNER ORM Designer Project
3179 Filändelsen av filen ORP WinSLAM Data Format
3180 Filändelsen av filen ORY Sage ACT! Data Format
3181 Filändelsen av filen OS3 OS/2 Warp 3
3182 Filändelsen av filen OSA W32/Sober-AD
3183 Filändelsen av filen OSD Open Software Description
3184 Filändelsen av filen OSH IBM InfoSphere Schema Format
3185 Filändelsen av filen OSL OckamSoft Log
3186 Filändelsen av filen OST Outlook Offline Folder Format
3187 Filändelsen av filen OSW ONESWING Contents
3188 Filändelsen av filen OTC OpenDocument Chart Template
3189 Filändelsen av filen OTN OmniPage Pro Training Data Format
3190 Filändelsen av filen OTR IRIX Complied FTR
3191 Filändelsen av filen OTVDATAFILE OnlineTV Data Format
3192 Filändelsen av filen OUT1 UltraEdit Data Format
3193 Filändelsen av filen OUTJOB Altium Designer Data Format
3194 Filändelsen av filen OUTLINE FontTwister Letter Outline
3195 Filändelsen av filen OUV Sphinx Open Ended Responses Format
3196 Filändelsen av filen OUX Bibexcel
3197 Filändelsen av filen OVD ObjectVision Data
3198 Filändelsen av filen OVISUITE Nokia Ovi Suite Data Format
3199 Filändelsen av filen OVLX E-Sword Overlay Data Format
3200 Filändelsen av filen OVOLOG OoVoo Log
3201 Filändelsen av filen OWG OutWit Gear Database
3202 Filändelsen av filen OWM OutWit XML Mashup Format
3203 Filändelsen av filen OWT Ancestry.com OneWorldTree
3204 Filändelsen av filen OXD PS3 Proxy Server
3205 Filändelsen av filen OXF IBM Rational Rhapsody
3206 Filändelsen av filen OYZ Lotus Approach Alternate DBASE Index
3207 Filändelsen av filen OZD Win32.TrojanDownloader.Agent.OZD Trojan Format
3208 Filändelsen av filen OZP Orgadata LogiKal
3209 Filändelsen av filen P0 WOW! Data Format
3210 Filändelsen av filen P02 PAR Recovery Volume
3211 Filändelsen av filen P03 PAR Recovery Volume
3212 Filändelsen av filen P04 PAR Recovery Volume
3213 Filändelsen av filen P05 PAR Recovery Volume
3214 Filändelsen av filen P06 Parity Archive Volume Set
3215 Filändelsen av filen P07 PAR Recovery Volume
3216 Filändelsen av filen P08 PAR Recovery Volume
3217 Filändelsen av filen P09 PAR Recovery Volume
3218 Filändelsen av filen P10 Certificate Request Format
3219 Filändelsen av filen P11 PAR Recovery Volume
3220 Filändelsen av filen P14 PAR Recovery Volume
3221 Filändelsen av filen P18 QuickPar Recovery Volume Format
3222 Filändelsen av filen P19 PAR Recovery Volume
3223 Filändelsen av filen P1I IBM Voice Type Languages Newuser
3224 Filändelsen av filen P20 PAR Recovery Volume
3225 Filändelsen av filen P25 PAR Recovery Volume
3226 Filändelsen av filen P2A IBM Voice Type Languages Vocables
3227 Filändelsen av filen P2BT XWE Data Format
3228 Filändelsen av filen P2C IBM Voice Type Languages Newuser
3229 Filändelsen av filen P2F Wamit
3230 Filändelsen av filen P2KC P2KTools Mod
3231 Filändelsen av filen P2P FolderShare Placeholder Format
3232 Filändelsen av filen P30 PAR Recovery Volume
3233 Filändelsen av filen P3C IBM Voice Type Languages Newuser
3234 Filändelsen av filen P3I Pixie
3235 Filändelsen av filen P5P Oracle Solaris Image Packaging System Format
3236 Filändelsen av filen P7M Digitally Encrypted Message
3237 Filändelsen av filen P7R Certificate Request Response Format
3238 Filändelsen av filen P951 Nero Multimedia Suite Data Format
3239 Filändelsen av filen PA2M SAM Alignment
3240 Filändelsen av filen PA3 Turbo Pascal Dos
3241 Filändelsen av filen PA4 Turbo Pascal Dos
3242 Filändelsen av filen PA5 Turbo Pascal Dos
3243 Filändelsen av filen PAA PAF Personal Ancestral Format Data
3244 Filändelsen av filen PAD ACT! Database Pointer Format
3245 Filändelsen av filen PADL Pyro Audio Creator Data Disk Layout Format
3246 Filändelsen av filen PAF2 Code Composer Studio Compiled
3247 Filändelsen av filen PAKM PAKM Package Format
3248 Filändelsen av filen PAMP Poweramp Album Art Format
3249 Filändelsen av filen PANDO Pando Format
3250 Filändelsen av filen PAO Xilinx Source List
3251 Filändelsen av filen PAPERLIBRARY Corel Painter Paper Library Format
3252 Filändelsen av filen PAR3 PAR3 Recovery Volume
3253 Filändelsen av filen PART Partially Downloaded Format
3254 Filändelsen av filen PART1 NetObjects Fusion System
3255 Filändelsen av filen PART2 NetObjects Fusion System
3256 Filändelsen av filen PART3 NetObjects Fusion System
3257 Filändelsen av filen PART4 NetObjects Fusion System
3258 Filändelsen av filen PART5 NetObjects Fusion System
3259 Filändelsen av filen PARTIAL Internet Explorer Partially Downloaded Format
3260 Filändelsen av filen PATCH Patch
3261 Filändelsen av filen PATCHCACHE Microsoft Windows Patch Cache Format
3262 Filändelsen av filen PAUX PlasTeX
3263 Filändelsen av filen PAV Panda Antivirus
3264 Filändelsen av filen PAYM Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3265 Filändelsen av filen PAYMRSS Jigsaw Ransomware Affected Format
3266 Filändelsen av filen PAYMST Jigsaw Ransomware Affected Format
3267 Filändelsen av filen PAYMTS Jigsaw Ransomware Affected Format
3268 Filändelsen av filen PAYRMS Jigsaw Ransomware Affected Format
3269 Filändelsen av filen PAYS Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3270 Filändelsen av filen PB1 Broderbund 3D Home Architect
3271 Filändelsen av filen PBC Parrot Compiled Byte Code
3272 Filändelsen av filen PBE Proton Plus Compiler
3273 Filändelsen av filen PBH PowerBasic Help
3274 Filändelsen av filen PBIVIZ Microsoft Power BI Visual Data Format
3275 Filändelsen av filen PBTX PowerBuilder Target Data Format
3276 Filändelsen av filen PBU PowerBASIC Unit
3277 Filändelsen av filen PCBDOC Printed Circuit Board Description
3278 Filändelsen av filen PCBLIB Protel PCB Library Format
3279 Filändelsen av filen PCKGDEP Microsoft Windows Package Deployment Format
3280 Filändelsen av filen PCMI ABB PCM600 Pre-configured IED
3281 Filändelsen av filen PCMP ABB PCM600 Project
3282 Filändelsen av filen PCMT ABB PCM600 Template IED
3283 Filändelsen av filen PCQ Pfaff Embroidery
3284 Filändelsen av filen PD3 3D Studio Max
3285 Filändelsen av filen PD6 Lacerte Tax
3286 Filändelsen av filen PDA Image Print Shop Deluxe
3287 Filändelsen av filen PDCR PadCrypt Ransomware Script Format
3288 Filändelsen av filen PDJ Pioneer CDJ-1000MK3 Index Format
3289 Filändelsen av filen PDOC Grabdp
3290 Filändelsen av filen PDVR QuickDraw GX
3291 Filändelsen av filen PE PatentEase
3292 Filändelsen av filen PED Corel WordPerfect Program Editor Delete Save
3293 Filändelsen av filen PEE Sage Timberline Estimating
3294 Filändelsen av filen PEL IBM Forms Log
3295 Filändelsen av filen PEQ Corel WordPerfect Program Editor Print Queue
3296 Filändelsen av filen PERM PLINK Adaptive Permutation Test Report Format
3297 Filändelsen av filen PERSPECTIVE Xcode Project Related
3298 Filändelsen av filen PERSPECTIVEV3 Xcode Project Related
3299 Filändelsen av filen PES Brother Embroidery Format
3300 Filändelsen av filen PEV CompHEP Output Data Format
3301 Filändelsen av filen PF3 SmartWare Project Source Code
3302 Filändelsen av filen PFCOLORS Pixelformer Colors Format
3303 Filändelsen av filen PFO Pismo Format Mount Audit Package
3304 Filändelsen av filen PFT Corel WordPerfect Temporary
3305 Filändelsen av filen PGA PowerGREP Action
3306 Filändelsen av filen PGDATA URL Melter Data
3307 Filändelsen av filen PGL PowerGREP Library
3308 Filändelsen av filen PGP PGP Security Key
3309 Filändelsen av filen PGR PowerGREP Results
3310 Filändelsen av filen PGSA PowerGREP Sequence Action Format
3311 Filändelsen av filen PGSR PowerGREP Sequence Results Format
3312 Filändelsen av filen PHA PTC Creo Data Format
3313 Filändelsen av filen PHI SPOCK PhiMap
3314 Filändelsen av filen PHJ PhCNC Project
3315 Filändelsen av filen PHP2 PHP Version 2 Script (HyperText PreProcessor)
3316 Filändelsen av filen PHS XtalView Phase
3317 Filändelsen av filen PHV Husqvarna Viking Data
3318 Filändelsen av filen PHW PhotoWebber Session
3319 Filändelsen av filen PI$ Microsoft Compressed PIF
3320 Filändelsen av filen PIA PanaVue ImageAssembler
3321 Filändelsen av filen PID Process ID Format
3322 Filändelsen av filen PIDB Parser Information Database
3323 Filändelsen av filen PIK Protel 99 PIK
3324 Filändelsen av filen PIL CMA Microdialysis Trend Data
3325 Filändelsen av filen PIMX Adobe Photoshop
3326 Filändelsen av filen PINS Protégé Instance Format
3327 Filändelsen av filen PINSTALL Google Picasa
3328 Filändelsen av filen PIPL Adobe Photoshop SDK Samplecode Colorpicker
3329 Filändelsen av filen PIQ Piped Technology Information Query
3330 Filändelsen av filen PIQT Apple QuickTime Still
3331 Filändelsen av filen PIXATE Pixate Studio Project Format
3332 Filändelsen av filen PIXEXP Microsoft PIX Experiment Document Format
3333 Filändelsen av filen PIXRUN Performance Investigator For Xbox Data Format
3334 Filändelsen av filen PJ4 Electric Quilt
3335 Filändelsen av filen PJB IBM InfoSphere Information Server Manager
3336 Filändelsen av filen PJC Master Genealogist
3337 Filändelsen av filen PJD Portfolio Exported Categories
3338 Filändelsen av filen PJF IAddress Postal Job
3339 Filändelsen av filen PJL ProCite Term Lists And Journal Title Lists
3340 Filändelsen av filen PJR DVDx Project
3341 Filändelsen av filen PKGMETA Bukkit Information Data Format
3342 Filändelsen av filen PKGUNDEF Microsoft Visual Studio Shell
3343 Filändelsen av filen PKGX Configuration Manager Prestage Content
3344 Filändelsen av filen PKINSTALLSANDBOXMANAGER Apple MacOS (OS X) Data Format
3345 Filändelsen av filen PKL Exchange Migration Wizard Packing
3346 Filändelsen av filen PKMW PigeonPak Format
3347 Filändelsen av filen PKN Microsoft SMS Package Creation Notification Data Format
3348 Filändelsen av filen PKP Privacy Killer Plug-in Manager
3349 Filändelsen av filen PKPASS Passbook Pass Format
3350 Filändelsen av filen PKX Rational XDE
3351 Filändelsen av filen PKY PockeTTY Security Certificate
3352 Filändelsen av filen PL3 Harvard Chart Palette
3353 Filändelsen av filen PLANTUML PlantUML
3354 Filändelsen av filen PLAYSET Souptoys Playset Format
3355 Filändelsen av filen PLB FoxPro Library
3356 Filändelsen av filen PLEXAPP Plex Package
3357 Filändelsen av filen PLGX KeePass Optional Plugin Format
3358 Filändelsen av filen PLIB SAM Dirichlet Mixture Prior Library
3359 Filändelsen av filen PLJ Plus 2D Job
3360 Filändelsen av filen PLL CA Clipper 5 Prelinked Library
3361 Filändelsen av filen PLMN SIM Explorer Public Land Mobile Network Data Format
3362 Filändelsen av filen PLMX PDXpert Data Format
3363 Filändelsen av filen PLP Messenger Plus! Sound Pack
3364 Filändelsen av filen PLQ TAK 2000 Heat Rate Plot
3365 Filändelsen av filen PLSK Messenger Plus! Live Skin Pack
3366 Filändelsen av filen PM! Pegasus Mail Address Book
3367 Filändelsen av filen PM$ Pegasus Mail Temporary
3368 Filändelsen av filen PM2 Pegasus Mail Uid Information
3369 Filändelsen av filen PM5F Adobe PageMaker For Mac
3370 Filändelsen av filen PMA Microsoft Windows Performance Monitor Data
3371 Filändelsen av filen PMDH Pegasus Mail For Mac
3372 Filändelsen av filen PME Pegasus Mail Filter Rule Formats
3373 Filändelsen av filen PMJX 3D Digital Scanner
3374 Filändelsen av filen PMN Pegasus Mail Annotation
3375 Filändelsen av filen PMS Pegasus Mail Signature
3376 Filändelsen av filen PMU Pegasus Mail Keyboard Macro
3377 Filändelsen av filen PN Powernoodle Format
3378 Filändelsen av filen PNB XWE Data Format
3379 Filändelsen av filen PNC IBM Voice Type Languages Scripts Data
3380 Filändelsen av filen PNC1 Norton Utilities
3381 Filändelsen av filen PNDD Norton Disk Doctor
3382 Filändelsen av filen PNDE Norton Utilities
3383 Filändelsen av filen PNFD Norton FormatSaver Data
3384 Filändelsen av filen PNFV Norton FormatSaver Volume
3385 Filändelsen av filen PNFX Norton FormatSaver
3386 Filändelsen av filen PNGWALK Java Data Format
3387 Filändelsen av filen PNH Project ROME Plug-in Archive
3388 Filändelsen av filen PNL TopSolid Nesting Module
3389 Filändelsen av filen PNNU Norton Utilities
3390 Filändelsen av filen PNQ ICQ Ifile
3391 Filändelsen av filen PNRA RealPlayer Formatnte Fippra
3392 Filändelsen av filen PNRF Perception Native Recording Format Data Format
3393 Filändelsen av filen PNRM RealPlayer For Mac
3394 Filändelsen av filen PNSD Norton Speed Disk
3395 Filändelsen av filen PNUE Norton UnErase
3396 Filändelsen av filen PNV Pegasus Mail Stored Searches
3397 Filändelsen av filen PNWI Norton Wipe Info
3398 Filändelsen av filen PNX Pegasus Mail RTF Version Of Queued And Draft Message
3399 Filändelsen av filen POAR2W Xorist Ransomware Affected Format
3400 Filändelsen av filen PODCAST JRiver Media Center Data Format
3401 Filändelsen av filen POLY RMCProfile
3402 Filändelsen av filen POLYS Ribbons Polys
3403 Filändelsen av filen PONT Protégé Data Format
3404 Filändelsen av filen POS IBM Lotus Notes Format
3405 Filändelsen av filen POX Autoslew Sequence
3406 Filändelsen av filen PPB Corel WordPerfect Print Preview Button Bar
3407 Filändelsen av filen PPE S.T.A.L.K.E.R. Post-process Effector
3408 Filändelsen av filen PPK PuTTY Private Key Format
3409 Filändelsen av filen PPLX O-Calc Pro Database Format
3410 Filändelsen av filen PPLZ Polar ProTrainer Training Plan
3411 Filändelsen av filen PPMD ExtractNow Data Format
3412 Filändelsen av filen PPM_B Nokia PPM Flash Format
3413 Filändelsen av filen PPRJ InstallAnywhere Data Format
3414 Filändelsen av filen PQ Adobe Pagemaker Default Printer Style
3415 Filändelsen av filen PQA Query Application
3416 Filändelsen av filen PQE Ontrack EasyRecovery Recovered Data
3417 Filändelsen av filen PQF Corel Presentations Runtime
3418 Filändelsen av filen PQO PhreeqcI
3419 Filändelsen av filen PQW Corel Presentations Runtime
3420 Filändelsen av filen PQX Power Quest Drive Image Index
3421 Filändelsen av filen PR W32/Brontok-DP Worm
3422 Filändelsen av filen PR0 CheckMark Payroll Software Company Information
3423 Filändelsen av filen PR1 Packrat 4.0 Data
3424 Filändelsen av filen PR3 DBASE IV PostScript Printer Driver
3425 Filändelsen av filen PR5 CheckMark Payroll Distribution
3426 Filändelsen av filen PRETTY SAM Prettyalign Output
3427 Filändelsen av filen PREVIEW7 WindowBlinds Temporary
3428 Filändelsen av filen PREXPORT Adobe Premiere Pro Preset Format
3429 Filändelsen av filen PRFSESSION Microsoft .NET Memory Profiler Data Format
3430 Filändelsen av filen PRH Macromedia ColdFusion Studio Project
3431 Filändelsen av filen PRJPCB Altium Designer Project
3432 Filändelsen av filen PRLX E-Sword 9.x Prayer Request Data Format
3433 Filändelsen av filen PRMDC Adobe Premiere Pro Metadata Cache
3434 Filändelsen av filen PRMP Adobe Premiere Pro Data Format
3435 Filändelsen av filen PRMR Adobe Premiere For Mac
3436 Filändelsen av filen PROCPS Gnome Desktop
3437 Filändelsen av filen PROCSPEC SpectraSuite Data Format
3438 Filändelsen av filen PROJ Apple NeXT Interface Builder Project
3439 Filändelsen av filen PROJDATA Microsoft Visual C# Project Data
3440 Filändelsen av filen PROOFINGTOOL Microsoft Office Proofing Tool
3441 Filändelsen av filen PROVBANK Prophet-V2 Data Format
3442 Filändelsen av filen PRPRESET Adobe Premiere Preset Format
3443 Filändelsen av filen PRQ InstallShield Prerequisite
3444 Filändelsen av filen PRTC OmniPage
3445 Filändelsen av filen PRU IBM Tivoli Storage Manager Pruned Entry
3446 Filändelsen av filen PS2XML Windows PowerShell
3447 Filändelsen av filen PS7 Corel PaintShop Photo Pro
3448 Filändelsen av filen PSAR PSP Update Format
3449 Filändelsen av filen PSBF Polyspace Results Format
3450 Filändelsen av filen PSCP Polyspace Bug Data Format
3451 Filändelsen av filen PSCX PSCAD Power System Simulation Software XML Case
3452 Filändelsen av filen PSDOWNLOAD Apple Mac OS X PubSub Agent Enclosure Download
3453 Filändelsen av filen PSE10DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3454 Filändelsen av filen PSE12DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3455 Filändelsen av filen PSE7DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3456 Filändelsen av filen PSE8DB Adobe Reader Data Format
3457 Filändelsen av filen PSE9DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3458 Filändelsen av filen PSEDB Adobe Photoshop Elements Data Format
3459 Filändelsen av filen PSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
3460 Filändelsen av filen PSI PrimalScript Online Help Shortcut
3461 Filändelsen av filen PSI2 Microsoft Works 2 For Mac Data Format
3462 Filändelsen av filen PSIP Microsoft Works 1.1 For Mac Data Format
3463 Filändelsen av filen PSL PSCAD Power System Simulation Library
3464 Filändelsen av filen PSLC Messenger Plus! Packaged Scripts
3465 Filändelsen av filen PSLIC PureSync License Format
3466 Filändelsen av filen PSLX PSCAD Power System Simulation Software XML Library
3467 Filändelsen av filen PSMDCP NuGet Metadata Format
3468 Filändelsen av filen PSMODEL Delcam Powershape
3469 Filändelsen av filen PSO DreamPlan Home Design Software Data Format
3470 Filändelsen av filen PSOD Roxio Easy Media Creator Album
3471 Filändelsen av filen PSPCACHE Corel PaintShop Pro Cache Format
3472 Filändelsen av filen PSPDEFORMATIONMAP PaintShop Pro Deformation Map
3473 Filändelsen av filen PSPENVIROMENTMAP PaintShop Pro Environment Map
3474 Filändelsen av filen PSPENVIRONMENTMAP Corel PaintShop Pro Format
3475 Filändelsen av filen PSPGRADIENT PaintShop Pro Gradient
3476 Filändelsen av filen PSPIMAG Corel PaintShop Pro Image Format
3477 Filändelsen av filen PSPPALETTE Corel PaintShop Pro Data Format
3478 Filändelsen av filen PSPROJ PyScripter Project
3479 Filändelsen av filen PSPSELECTION PaintShop Pro Saved Selection
3480 Filändelsen av filen PSPSHAPE Paint Shop Pro Shape
3481 Filändelsen av filen PSPSTYLEDLINE PaintShop Pro Styled Line
3482 Filändelsen av filen PSPT Apple Format Exchange
3483 Filändelsen av filen PSQL AreskiCC
3484 Filändelsen av filen PSTT STAR-CD Transient Results Data Format
3485 Filändelsen av filen PT Panther Project Format
3486 Filändelsen av filen PT1 WavePad Data Format
3487 Filändelsen av filen PT3 Harvard Device Driver
3488 Filändelsen av filen PT4 Pro Tools 4 (16 Bit) Session
3489 Filändelsen av filen PT5 Pro Tools 5 Session
3490 Filändelsen av filen PT7 Stitch R-XP Design Format
3491 Filändelsen av filen PTC ABBYY Finereader 5.0 Pro
3492 Filändelsen av filen PTD Pro/ENGINEER Table
3493 Filändelsen av filen PTDB Peachtree Accounting Data
3494 Filändelsen av filen PTE PicturesToExe Project
3495 Filändelsen av filen PTGBATCH PTGui Batch List Format
3496 Filändelsen av filen PTH 4D Path Document
3497 Filändelsen av filen PTN2 PaperPort Thumbnail Cache
3498 Filändelsen av filen PTQ Pianoteq Extension
3499 Filändelsen av filen PTR OS/2 Cursor Image Format
3500 Filändelsen av filen PTRACK SAM Predict_track
3501 Filändelsen av filen PTSHORTCUT PowerTunes Format
3502 Filändelsen av filen PTTS CASIA-OLHWDB Page
3503 Filändelsen av filen PTV MemoriesOnTV Photo Slide Show Project
3504 Filändelsen av filen PU PlantUML
3505 Filändelsen av filen PUBLISHPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
3506 Filändelsen av filen PUBXML Microsoft Visual Studio Publish Profile Format
3507 Filändelsen av filen PURGE Globe Ransomware Affected Format
3508 Filändelsen av filen PV CONSEL Output P-Value
3509 Filändelsen av filen PVF PageRecall
3510 Filändelsen av filen PVG Encarta World Atlas Pushpins
3511 Filändelsen av filen PVK Private Key Format
3512 Filändelsen av filen PVN Desing & Print Business Edition
3513 Filändelsen av filen PVTP ParaView Visualization Toolkit Parallel Polygonal Data
3514 Filändelsen av filen PVTR Visualization Toolkit Parallel Rectilinear Grid Data
3515 Filändelsen av filen PVTS Visualization Toolkit Parallel Structured Points Data
3516 Filändelsen av filen PVTU ParaView Visualization Toolkit Parallel Unstructured Points Data
3517 Filändelsen av filen PVU PaleoVu Paleoenvironmental Data
3518 Filändelsen av filen PVV Power Vision WinPV
3519 Filändelsen av filen PW7 Plant Wizard 7 Data Format
3520 Filändelsen av filen PWDUMP Microsoft Windows Data Format
3521 Filändelsen av filen PWK Password Keeper
3522 Filändelsen av filen PWL1 SIMATIC WinCC Data Format
3523 Filändelsen av filen PWM WM Keeper CLASSIC Purse
3524 Filändelsen av filen PWO WinNonlin Output
3525 Filändelsen av filen PWR XPower Power Report
3526 Filändelsen av filen PWRE PasswordTools Data
3527 Filändelsen av filen PX3 PhraseExpress Data Format
3528 Filändelsen av filen PX5 Poker Pal Third-party Extension
3529 Filändelsen av filen PXW TWAIN32 Data Format
3530 Filändelsen av filen PXX Encrypted Keyman Customisation
3531 Filändelsen av filen PXY Topocad
3532 Filändelsen av filen PYG IBM Cognos 7
3533 Filändelsen av filen PYH IBM Cognos 7
3534 Filändelsen av filen PYI IBM Cognos 7
3535 Filändelsen av filen PYJ IBM Cognos 8
3536 Filändelsen av filen PYS Microsoft Console Based Script Host Format
3537 Filändelsen av filen PZD Pocket Zone Drawing
3538 Filändelsen av filen PZF GraphPad Prism Project
3539 Filändelsen av filen PZM GraphPad Prism Project
3540 Filändelsen av filen PZO Pizazz Plus Overlay Data
3541 Filändelsen av filen PZV PTC Creo View MCAD Package Format
3542 Filändelsen av filen Q Tinn-R Editor Data Format
3543 Filändelsen av filen Q00 Quicken 2000
3544 Filändelsen av filen Q01 Quicken 2001
3545 Filändelsen av filen Q06 QuickTax 2006
3546 Filändelsen av filen Q3X QuickDraw 3D Extension
3547 Filändelsen av filen Q98 Quicken 98
3548 Filändelsen av filen QAF Qedoc Quiz Player Autolaunch Data Format
3549 Filändelsen av filen QAP Omnis Quartz Application
3550 Filändelsen av filen QB Diploma Question
3551 Filändelsen av filen QB1 Quicken Data
3552 Filändelsen av filen QB2008 Quickbook 2009 For Mac Backup
3553 Filändelsen av filen QB2013 QuickBooks 2013 For Mac Backup
3554 Filändelsen av filen QBA QuickBooks Accountant Review Copy
3555 Filändelsen av filen QBE Corel Quattro Pro Saved Query
3556 Filändelsen av filen QBI QuickBooks Image
3557 Filändelsen av filen QBR Quickbooks Report Template
3558 Filändelsen av filen QBS Microsoft QuickBasic Program Format
3559 Filändelsen av filen QBT QuicBooks Temporary Rebuild
3560 Filändelsen av filen QBY Quickbooks Accountants Import
3561 Filändelsen av filen QCH Quicken DOS Data
3562 Filändelsen av filen QCI Massively Parallel Quantum Chemistry Program
3563 Filändelsen av filen QCK Jigsaw 2 Astrological Tool
3564 Filändelsen av filen QCOW QEMU Copy-On-Write
3565 Filändelsen av filen QCOW2 QEMU Copy-On-Write
3566 Filändelsen av filen QD3 Omnis Quartz Segment 3 Data
3567 Filändelsen av filen QD3D QuickDraw 3D Meta
3568 Filändelsen av filen QDES DatabaseSpy Format
3569 Filändelsen av filen QDI Quicken Dictionary Data
3570 Filändelsen av filen QDLX Quicken For Mac Data
3571 Filändelsen av filen QDM FsQCA Data
3572 Filändelsen av filen QDS Windows Directory Query Format
3573 Filändelsen av filen QEF Microsoft Excel Query
3574 Filändelsen av filen QEM ExpensAble Report
3575 Filändelsen av filen QES Askiadesign Questionnaire
3576 Filändelsen av filen QEX ExpensAble Data
3577 Filändelsen av filen QFD Quicken Data
3578 Filändelsen av filen QFI Quicken 2002 Data
3579 Filändelsen av filen QFP Quicken Financial Planner Add-on
3580 Filändelsen av filen QHF QIP Saved History
3581 Filändelsen av filen QI Rsyslog Queue Info Format
3582 Filändelsen av filen QID Quicken
3583 Filändelsen av filen QIN CARE-S InfoWorks Inflow
3584 Filändelsen av filen QIP QIP Infium Account
3585 Filändelsen av filen QIX Quicken DOS Data
3586 Filändelsen av filen QKEX QuicKeys Mac Extension
3587 Filändelsen av filen QKPT KaleidaGraph
3588 Filändelsen av filen QKR Quickr Attachment Link
3589 Filändelsen av filen QKT Microsoft Works
3590 Filändelsen av filen QL Qedit
3591 Filändelsen av filen QLB Microsoft QuickBasic Library
3592 Filändelsen av filen QLC Adobe PostScript Help
3593 Filändelsen av filen QLD MassLynx Quantation Data
3594 Filändelsen av filen QLV QGIS LayerVersion Data Format
3595 Filändelsen av filen QMA Qedit
3596 Filändelsen av filen QMB Quick Menu Builder Saved
3597 Filändelsen av filen QMBL LabQuest Results
3598 Filändelsen av filen QMC QMTest Results Data Format
3599 Filändelsen av filen QME Quicken Win Version 3
3600 Filändelsen av filen QMETHOD AB SCIEX MultiQuant Quantitation Method
3601 Filändelsen av filen QML Quicken DOS Data
3602 Filändelsen av filen QMSB Questionmark Secure
3603 Filändelsen av filen QMT Quicken Memory List
3604 Filändelsen av filen QMTF Intuit Quicken Data
3605 Filändelsen av filen QNT Chromeleon Quantification Method
3606 Filändelsen av filen QNX Quicken Index
3607 Filändelsen av filen QOB QuickBooks 2010 Pro
3608 Filändelsen av filen QOT Sierra Print Artist Quotes
3609 Filändelsen av filen QP1 QuickPar Cache
3610 Filändelsen av filen QP2 QuickPar Cache
3611 Filändelsen av filen QPA Quicktime Player Addition
3612 Filändelsen av filen QPC KaleidaGraph Plot
3613 Filändelsen av filen QPCT KaleidaGraph Plot
3614 Filändelsen av filen QPD Quicken QuickPay Windows 3.0 Add-on
3615 Filändelsen av filen QPI Quicken Win Version 3
3616 Filändelsen av filen QPL KaleidaGraph Layout
3617 Filändelsen av filen QPROJ FreeQ IDE Project
3618 Filändelsen av filen QPS Timeasure
3619 Filändelsen av filen QR2 Delphi Database Quick Report
3620 Filändelsen av filen QRS Corel WordPerfect Equation Editor Support
3621 Filändelsen av filen QSESSION AB SCIEX MultiQuant Quantitation Session
3622 Filändelsen av filen QSR CARE-S InfoWorks Water Quality Simulation Results
3623 Filändelsen av filen QSTY KaleidaGraph Style
3624 Filändelsen av filen QTB ExamView QuickTake Question Bank
3625 Filändelsen av filen QTFF QuickTime Format Format Data Format
3626 Filändelsen av filen QTG QTgrader Data Format
3627 Filändelsen av filen QTMP Qtracker Mapshot Pack Format
3628 Filändelsen av filen QTPP Qtracker Update Data Format
3629 Filändelsen av filen QTV QuickTime Virtual Reality
3630 Filändelsen av filen QTXS Apple QuickTime
3631 Filändelsen av filen QUA Avira AntiVir Quarantined Format
3632 Filändelsen av filen QUALSOFTCODE Speedy Browser Code Archive
3633 Filändelsen av filen QUE CuteFTP Queue
3634 Filändelsen av filen QUI Orgadata LogiKal
3635 Filändelsen av filen QUO ESignal Qoute
3636 Filändelsen av filen QUP QuickTime Update Package
3637 Filändelsen av filen QUT IBM Voice Type Languages Vocable
3638 Filändelsen av filen QW5 Quicken Win Version 5
3639 Filändelsen av filen QWB Microsoft Money Quotes WriteBack Import
3640 Filändelsen av filen QWP Quiptics Puzzle Format
3641 Filändelsen av filen QWQ OpenQwaq Auto-Launch Format
3642 Filändelsen av filen QXL QuarkXPress Library
3643 Filändelsen av filen QXML Question Master Administration Tool Output
3644 Filändelsen av filen QZ Create A Quiz Data
3645 Filändelsen av filen QZS QuizPro Data
3646 Filändelsen av filen R*CH BBEdit
3647 Filändelsen av filen R2D RISA-2D
3648 Filändelsen av filen R2LIC Rainlendar License Format
3649 Filändelsen av filen R2SKIN-ADDON Rainlendar Skin Format
3650 Filändelsen av filen R3F SAP R/3 Form Data Format
3651 Filändelsen av filen R5A 7ev3n Ransomware Affected Format
3652 Filändelsen av filen RAC Venue Race Application
3653 Filändelsen av filen RADIUMKEY2 Radium 2 License Format
3654 Filändelsen av filen RAG RAM Advanse Generator
3655 Filändelsen av filen RAI SPEFO
3656 Filändelsen av filen RAID10 Globe [variant] Ransomware Affected Format
3657 Filändelsen av filen RAMD Repeat After Me Document
3658 Filändelsen av filen RAN Dexterpen
3659 Filändelsen av filen RAP Magix Music Studio Rap
3660 Filändelsen av filen RASKINLICENSE Raskin License Format
3661 Filändelsen av filen RAT PICS Rating Format
3662 Filändelsen av filen RAWPKT Colasoft Capsa Capture Data Format
3663 Filändelsen av filen RA_ Resco Photo Viewer Thumbnail Cache
3664 Filändelsen av filen RB1 R:Base Data Format
3665 Filändelsen av filen RB2 R:Base Data Format
3666 Filändelsen av filen RB3 R:BASE Data
3667 Filändelsen av filen RBA RegexBuddy Regular Expression
3668 Filändelsen av filen RBG RegexBuddy GREP Action
3669 Filändelsen av filen RBI EBahn Reader
3670 Filändelsen av filen RBL RegexBuddy Library
3671 Filändelsen av filen RBM Propellerhead ReBirth Modulation V2.0
3672 Filändelsen av filen RBO REALbasic Class
3673 Filändelsen av filen RCB Ripple Chat Bot Document
3674 Filändelsen av filen RCH SWAT Reach Output
3675 Filändelsen av filen RCN QRacing Track
3676 Filändelsen av filen RCQ RESTClient Requests Data Format
3677 Filändelsen av filen RCR SAP Data Format
3678 Filändelsen av filen RCV Eudora Temporary Download
3679 Filändelsen av filen RDAR Reflection Desktop Customization Archive Format
3680 Filändelsen av filen RDAT RNA Data (RDAT)
3681 Filändelsen av filen RDD ALTA
3682 Filändelsen av filen RDMJ Remote Desktop Manager Session Format
3683 Filändelsen av filen RDML Real-time PCR Data Markup Language Format Format
3684 Filändelsen av filen RDV NTgraph
3685 Filändelsen av filen RDY INet-Server
3686 Filändelsen av filen REAL Gnome Desktop
3687 Filändelsen av filen REAPEAKS REAPER Scratch
3688 Filändelsen av filen RECO Evernote
3689 Filändelsen av filen REDIR Spotify Executable Redirect Format
3690 Filändelsen av filen REFI E-Sword Reference IOS Notes
3691 Filändelsen av filen REFLECTOR .NET Reflector Data Format
3692 Filändelsen av filen REFX E-Sword Reference Library Note
3693 Filändelsen av filen REGI Kagi Registration Module
3694 Filändelsen av filen REGS Netscape Registry
3695 Filändelsen av filen REGULARIZER SAM Transition Regularizer
3696 Filändelsen av filen REKT RektLocker Ransomware Affected Data Format
3697 Filändelsen av filen RELOC Windows EXE Relocation Section Format
3698 Filändelsen av filen REM BlackBerry Encrypted Data Format
3699 Filändelsen av filen REMOTEMAP Reason Data Format
3700 Filändelsen av filen RENDERMAN Pixar RenderMan 3.1 Specification
3701 Filändelsen av filen REPX XtraReports Report Definition
3702 Filändelsen av filen REQ SSL Certificate Request Format
3703 Filändelsen av filen REW MRMC Markov Reward Model Checker Definition
3704 Filändelsen av filen REWI MRMC Markov Reward Model Checker Definition
3705 Filändelsen av filen REX2 ReCycle Program Format
3706 Filändelsen av filen RF0 SmartWare Runtime Project
3707 Filändelsen av filen RF2 SmartWare Runtime Project
3708 Filändelsen av filen RF3 SmartWare Runtime Project
3709 Filändelsen av filen RF4 SmartWare Runtime Project
3710 Filändelsen av filen RF5 Tektronix
3711 Filändelsen av filen RFB RoboForm Bookmark Format
3712 Filändelsen av filen RFC RoboForm Contact Format
3713 Filändelsen av filen RFE RockFlow Log
3714 Filändelsen av filen RFG RFG Integrator System Database
3715 Filändelsen av filen RFI SPEFO Stellar Spectra Analysis
3716 Filändelsen av filen RFL ANSYS Format
3717 Filändelsen av filen RFN RoboForm Safenote Format
3718 Filändelsen av filen RFP RoboForm Passcard Format
3719 Filändelsen av filen RFR Adobe Photoshop Frame Filter
3720 Filändelsen av filen RFTMAP IBM Rational Functional Tester Object Map Format
3721 Filändelsen av filen RFV Restricted Focus Viewer Input
3722 Filändelsen av filen RFX RoboForm Blocked Passcard
3723 Filändelsen av filen RGF Advanced Registry Tracer Scan Data
3724 Filändelsen av filen RH7 PcAnywhere Remote History Log Format
3725 Filändelsen av filen RHA Adobe RoboHelp AIR Help Project
3726 Filändelsen av filen RHK Backdoor.Win32.Rbot.rhk Trojan Virus
3727 Filändelsen av filen RHP Encore Format Format Format
3728 Filändelsen av filen RI Lotus 1-2-3 Data
3729 Filändelsen av filen RIBBONS Ribbons
3730 Filändelsen av filen RIP Lotus Notes Error
3731 Filändelsen av filen RIR RIR Statistics Exchange Format Data Format
3732 Filändelsen av filen RIV CRiSP Harvest
3733 Filändelsen av filen RJT RealPlayer Track Info Style
3734 Filändelsen av filen RL7 PcAnywhere Remote Session Log Format
3735 Filändelsen av filen RLD Norton Commander Temporary
3736 Filändelsen av filen RLG Weibull++
3737 Filändelsen av filen RLOG MPICH Log
3738 Filändelsen av filen RLT ReliaSoft BlockSim & Weibull++
3739 Filändelsen av filen RLX XMetaL Compiled Form
3740 Filändelsen av filen RM2 Hammer Reminders Data Format
3741 Filändelsen av filen RM3D RiskMetrics RiskManager
3742 Filändelsen av filen RMC RMCalc
3743 Filändelsen av filen RMCM1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3744 Filändelsen av filen RMDP Alan Wake Game Data
3745 Filändelsen av filen RMF Adobe Rights Management Document
3746 Filändelsen av filen RMGC RootsMagic Genealogy Database
3747 Filändelsen av filen RMK CA Clipper RMake Makefile
3748 Filändelsen av filen RNA Malware
3749 Filändelsen av filen RNT EdgeCAM Licensing Data
3750 Filändelsen av filen ROF Autodesk Storm & Sanitary Analysis Data Format
3751 Filändelsen av filen ROH Avantes
3752 Filändelsen av filen ROOT ROOT Data Format
3753 Filändelsen av filen ROP Actuate Parameter Template Format
3754 Filändelsen av filen ROV Report Object Variable
3755 Filändelsen av filen ROW Actuate E.Report HTML Report Document
3756 Filändelsen av filen ROZ ASc TimeTables Timetable
3757 Filändelsen av filen RPC Visual Basic Crystal Reports
3758 Filändelsen av filen RPC3 National Instruments DIAdem Rpc3 Data Format
3759 Filändelsen av filen RPE Performance Analyzer
3760 Filändelsen av filen RPLN Adobe InDesign Required Function Library
3761 Filändelsen av filen RPMSG Outlook Restricted Permission Message
3762 Filändelsen av filen RPO IBM XL C/C++ For Linux Compiler
3763 Filändelsen av filen RPR IBM Voice Type Languages Vocabels
3764 Filändelsen av filen RPT2 ESignal Report
3765 Filändelsen av filen RPW RPWiz Project
3766 Filändelsen av filen RPX Repute Tutorial
3767 Filändelsen av filen RQC Micro Focus Revolve
3768 Filändelsen av filen RQM IBM RequisitePro Metrics Report
3769 Filändelsen av filen RQT Report Quality Plotting Module
3770 Filändelsen av filen RQTF NI Requirements Gateway Project Format
3771 Filändelsen av filen RRBM Registrar Registry Manager Data Format
3772 Filändelsen av filen RRDS XWE Data Format
3773 Filändelsen av filen RRG JRiver Media Center License
3774 Filändelsen av filen RRK Radamant V2 Ransomware Affected Format
3775 Filändelsen av filen RRRX Rhapzode Compiled Output Format
3776 Filändelsen av filen RRS4 Remo Recover Recovery Session Format
3777 Filändelsen av filen RSA RSA Certificate Format
3778 Filändelsen av filen RSD-JOURNAL REALSQLDatabase Journal
3779 Filändelsen av filen RSDS SharePoint Shared Data Source
3780 Filändelsen av filen RSED ResEdit
3781 Filändelsen av filen RSF Mediafour MacDrive Macintosh Resource Fork
3782 Filändelsen av filen RSFX Reflection
3783 Filändelsen av filen RSI Reactis
3784 Filändelsen av filen RSJ Personal Backup Data Format
3785 Filändelsen av filen RSLIB RobotStudio Library Format
3786 Filändelsen av filen RSLS Resilio Sync Placeholder Format
3787 Filändelsen av filen RSM ReliaSoft MPC 3 Format
3788 Filändelsen av filen RSML RealPlayer ML
3789 Filändelsen av filen RSNP Regsnap Data Format
3790 Filändelsen av filen RSP Linker Response Format
3791 Filändelsen av filen RSPAG ABB RobotStudio Data Format
3792 Filändelsen av filen RSRS Buddy API
3793 Filändelsen av filen RSSTN ABB RobotStudio Data Format
3794 Filändelsen av filen RS_ Macintosh Resource Fork
3795 Filändelsen av filen RTB Rhino 3D Toolbar Collection
3796 Filändelsen av filen RTC-MS Microsoft Office Live Meeting Data Format
3797 Filändelsen av filen RTE OziExplorer Route Format
3798 Filändelsen av filen RTH ANSYS Results
3799 Filändelsen av filen RTM LabVIEW Run-Time Menu Format
3800 Filändelsen av filen RTMP JRiver Media Center Data Format
3801 Filändelsen av filen RTN MeasureMind 3D
3802 Filändelsen av filen RTR Astrotite 200X Offline Data Repair
3803 Filändelsen av filen RTT Ragtime
3804 Filändelsen av filen RTU RivaTuner Update
3805 Filändelsen av filen RT_ Microsoft Windows Winhelp Compressed
3806 Filändelsen av filen RUJ Oracle Recovery-Unit Journal
3807 Filändelsen av filen RUP IBM Rational Unified Process
3808 Filändelsen av filen RUS Navitel Navigator Map
3809 Filändelsen av filen RV3 Newsbin Pro
3810 Filändelsen av filen RVG Revit External Group
3811 Filändelsen av filen RVO ER/Studio Data Lineage Quick Launch Data Format
3812 Filändelsen av filen RVQ Autodesk CFD Radiation Data Format
3813 Filändelsen av filen RVW ReviewMate Review
3814 Filändelsen av filen RW Navicat For MySQL
3815 Filändelsen av filen RW5 Survey Pro Data
3816 Filändelsen av filen RWA Weibull++
3817 Filändelsen av filen RWAR XWE Data Format
3818 Filändelsen av filen RWAV XWE Data Format
3819 Filändelsen av filen RWC WAsP Regional Wind Climate
3820 Filändelsen av filen RWLIBRARY Paperless Receipt Library
3821 Filändelsen av filen RWO Matlab Output
3822 Filändelsen av filen RWR RiffWorks IntelliRiffer
3823 Filändelsen av filen RWSD XWE Data Format
3824 Filändelsen av filen RWTL HyperRESEARCH
3825 Filändelsen av filen RWX Netscape Live 3D
3826 Filändelsen av filen RWZ Outlook Rules Wizard Format
3827 Filändelsen av filen RXC Roxio Certificate Format
3828 Filändelsen av filen RXD Attachmate Reflection X Manager Definition
3829 Filändelsen av filen RXDOC IZotope RX Document Format
3830 Filändelsen av filen RXM Reflection X Multi Session
3831 Filändelsen av filen RXPROJ RPG Maker Project
3832 Filändelsen av filen RXW XWE Data Format
3833 Filändelsen av filen RZFL YouTube Movie Maker Data Format
3834 Filändelsen av filen RZLAYER YouTube Movie Maker Data Format
3835 Filändelsen av filen RZLRC YouTube Movie Maker Data Format
3836 Filändelsen av filen RZMMPT YouTube Movie Maker Template Format
3837 Filändelsen av filen S#+A RagTime 2
3838 Filändelsen av filen S03 Corel WordPerfect Distribution
3839 Filändelsen av filen S1P Touchstone 1 S-parameter Data
3840 Filändelsen av filen S2D Agilent EEsof EDA S-parameter Data
3841 Filändelsen av filen S2MI Starcraft 2 Cache
3842 Filändelsen av filen S2P Touchstone 4 S-parameters Data
3843 Filändelsen av filen S2T Scia2Tekla Plugin
3844 Filändelsen av filen S31 SmartWhois
3845 Filändelsen av filen S3P Touchstone 9 S-parameters Data
3846 Filändelsen av filen S4P Touchstone 16 S-parameters Data
3847 Filändelsen av filen S62 Code::Blocks ASM Source Code Format
3848 Filändelsen av filen S7F STEP 7 Project Format
3849 Filändelsen av filen S7P SubSeven Trojan
3850 Filändelsen av filen S8 SIMUL8 Simulation Data Format
3851 Filändelsen av filen SA3 WinDS PRO Data Format
3852 Filändelsen av filen SACD JRiver Media Center Data Format
3853 Filändelsen av filen SAJ Sage 50 Folder
3854 Filändelsen av filen SAMBA3 Gnome Desktop
3855 Filändelsen av filen SAMRC SAM Default Parameters
3856 Filändelsen av filen SAPSSD SAP Related
3857 Filändelsen av filen SAS7BNDX SAS Index
3858 Filändelsen av filen SAVF AS400Manager JAVA
3859 Filändelsen av filen SAY Saya Matrix Accounting Database
3860 Filändelsen av filen SB1 MemoryMixer Album
3861 Filändelsen av filen SB7 SetupBuilder Project
3862 Filändelsen av filen SBA SpeedBalance Accounting Data
3863 Filändelsen av filen SBAR Substance Painter Data Format
3864 Filändelsen av filen SBC Office Accounting Company Shortcut Format
3865 Filändelsen av filen SBCM FlashPeak SlimBrowser Data Format
3866 Filändelsen av filen SBFM SlimBrowser Data Format
3867 Filändelsen av filen SBIN Cisco Unsigned Firmware Image Format
3868 Filändelsen av filen SBJB SlimBrowser Data Format
3869 Filändelsen av filen SBK Creative Labs EMU SoundFont V1 Bank Format
3870 Filändelsen av filen SBL Arquitienda Graphic Symbol Library
3871 Filändelsen av filen SBO SAP Business One SDK Add-on Related
3872 Filändelsen av filen SBS Spybot Search And Destroy Includes Format
3873 Filändelsen av filen SBSTORE Mozilla Firefox
3874 Filändelsen av filen SC2LOCALE Blizzard StarCraft 2 Localization Format
3875 Filändelsen av filen SCAT RealView Scatter-loading
3876 Filändelsen av filen SCBO MacBook EFI Unlock Data Format
3877 Filändelsen av filen SCE SoftCuisine Data Exchange
3878 Filändelsen av filen SCHLIB Altium Designer Schematic Library Format
3879 Filändelsen av filen SCI Virtumonde / Vundo Trojan Infected Format
3880 Filändelsen av filen SCJOURNAL ANSYS Workbench Data Format
3881 Filändelsen av filen SCL Scala Scale
3882 Filändelsen av filen SCMT GXS Application Integrator XML Constraint
3883 Filändelsen av filen SCORE Learning Score
3884 Filändelsen av filen SCQ SAS Sequential Access
3885 Filändelsen av filen SCREEM SCREEM
3886 Filändelsen av filen SCREEN Indigo Studio Data Format
3887 Filändelsen av filen SCRIPTLIBRARY Corel Painter Script Library Format
3888 Filändelsen av filen SCT01 SAS Catalog For Unix Data Format
3889 Filändelsen av filen SCVINFO Windows Communication Foundation WCF Metadata
3890 Filändelsen av filen SCY ReaGeniX Security
3891 Filändelsen av filen SCZ Wingz Script Format
3892 Filändelsen av filen SDBX AutoCAD Civil 3D Survey Database Format
3893 Filändelsen av filen SDBZ Symantec Support Tool Information
3894 Filändelsen av filen SDE Drumbeat Exported Data
3895 Filändelsen av filen SDLTM SDL Trados Studio
3896 Filändelsen av filen SDMDOCUMENT Microsoft SDM Document
3897 Filändelsen av filen SDN Smart Diary Suite Ingredients Format
3898 Filändelsen av filen SDPC Cocreate SolidDesigner Data
3899 Filändelsen av filen SDXF Structured Data EXchange Format Format
3900 Filändelsen av filen SDY StarMoney
3901 Filändelsen av filen SEARCH-MS Windows Saved Search Format
3902 Filändelsen av filen SEC PGP Secret Key Ring
3903 Filändelsen av filen SECSTORE Adobe Secstore
3904 Filändelsen av filen SECURE Septium Secure Document
3905 Filändelsen av filen SECURECRYPTED Apocalypse Ransomware Affected Format
3906 Filändelsen av filen SECURITY Javasoft Jre 1.3 Lib Security
3907 Filändelsen av filen SEEXPL Microsoft Visual Studio Format
3908 Filändelsen av filen SEG2 Stuffit Mac Format Type
3909 Filändelsen av filen SEG3 StuffIt Segment
3910 Filändelsen av filen SEGN StuffIt Segment
3911 Filändelsen av filen SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY Corel Painter Selection Portfolio Library Format
3912 Filändelsen av filen SEND2ANNA Palm OS Data Format
3913 Filändelsen av filen SEOSPIDER Screaming Frog SEO Spider Data Format
3914 Filändelsen av filen SEQUENCEDIAGRAM Microsoft Visual Studio Sequence Diagram
3915 Filändelsen av filen SERVER Bonobo Activation API
3916 Filändelsen av filen SEW Janome Sewing Machine Stitch Format
3917 Filändelsen av filen SF Minecraft JAR Signature Format
3918 Filändelsen av filen SF3 STATGRAPHICS Data
3919 Filändelsen av filen SFA Sony Sound Forge
3920 Filändelsen av filen SFARR SynthFont Data Format
3921 Filändelsen av filen SFM Dart PRO Soundtree Structure
3922 Filändelsen av filen SFT Microsoft App-V Sequencer Format
3923 Filändelsen av filen SFTDDE Microsoft App-V Data Format
3924 Filändelsen av filen SFV Simple Format Verification Format
3925 Filändelsen av filen SGCPO Case CATalyst
3926 Filändelsen av filen SGNGL Case CATalyst
3927 Filändelsen av filen SGO ECU Update
3928 Filändelsen av filen SGP STATGRAPHICS Plus Statistics Format
3929 Filändelsen av filen SGS WinDS PRO Data Format
3930 Filändelsen av filen SGSTN Case CATalyst
3931 Filändelsen av filen SGX IBM Rational XDE
3932 Filändelsen av filen SH3L Sweet Home 3D Language Library Format
3933 Filändelsen av filen SH3T Sweet Home 3D Textures Library Format
3934 Filändelsen av filen SH4 HelpMaker Help Authoring Tool Data Format
3935 Filändelsen av filen SHA1 SHA-1 Hash Format
3936 Filändelsen av filen SHA256 FileVerifier++ SHA-256 Hashes Format
3937 Filändelsen av filen SHA512 SHA 512 Hash Format
3938 Filändelsen av filen SHADERS_CACHE Google Android Data Format
3939 Filändelsen av filen SHADOWINDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
3940 Filändelsen av filen SHADOWINDEXGROUPS Mac OS X Spotlight
3941 Filändelsen av filen SHADOWINDEXTERMIDS Mac OS X Spotlight
3942 Filändelsen av filen SHAPE Dia Diagram Editor Shape
3943 Filändelsen av filen SHF Pretty Good Privacy (PGP) Share
3944 Filändelsen av filen SHFT Shift Work Calendar
3945 Filändelsen av filen SHLB Mozilla
3946 Filändelsen av filen SHM Corel WordPerfect Shell Macro Library
3947 Filändelsen av filen SHORTCUT Asutype Shortcut
3948 Filändelsen av filen SHS Microsoft Scrap Format
3949 Filändelsen av filen SHU SnippetHub Data Format
3950 Filändelsen av filen SHUTDOWNSTALL Mac OS X Log
3951 Filändelsen av filen SHV Husqvarna Viking Embroidery Format
3952 Filändelsen av filen SI2 SAS Index Data Format
3953 Filändelsen av filen SIC Quicken 2002 Order
3954 Filändelsen av filen SIDB ITunes Authorization Data Format
3955 Filändelsen av filen SIDD ITunes Authorization Data Format
3956 Filändelsen av filen SIDN Apple ITunes Authorization Data
3957 Filändelsen av filen SIDX SharpMap Spatial Index Format
3958 Filändelsen av filen SIL SmartInspect Log
3959 Filändelsen av filen SILO VisIt Hydrodynamical Numerical Simulation Data
3960 Filändelsen av filen SIM Intel VTune Performance Monitor Format
3961 Filändelsen av filen SINF Apple IOS Digital Rights Management
3962 Filändelsen av filen SIS Symbian Installation Format
3963 Filändelsen av filen SISDM Ovi Store DRM-Protected Application
3964 Filändelsen av filen SISX Symbian OS Installation Format
3965 Filändelsen av filen SISXDM Nokia Ovi Store DRM-Protected Application
3966 Filändelsen av filen SITL StuffIt Library
3967 Filändelsen av filen SITO StuffIt Translator
3968 Filändelsen av filen SK Safari History Index Format
3969 Filändelsen av filen SKA Happy99 Virus
3970 Filändelsen av filen SKG Skrooge Data
3971 Filändelsen av filen SKINDEX Mail Index Format
3972 Filändelsen av filen SKPKMZ SketchUp Data Format
3973 Filändelsen av filen SKR PGP Private Keyring
3974 Filändelsen av filen SKT SSEYO Koan
3975 Filändelsen av filen SKYPE Skype Data Format
3976 Filändelsen av filen SL00 HLSW Game Server Tool
3977 Filändelsen av filen SL01 HLSW Game Server Tool
3978 Filändelsen av filen SL02 HLSW Game Server Tool
3979 Filändelsen av filen SL03 HLSW Game Server Tool
3980 Filändelsen av filen SL05 HLSW Game Server Tool
3981 Filändelsen av filen SL06 HLSW Game Server Tool
3982 Filändelsen av filen SL07 HLSW Game Server Tool
3983 Filändelsen av filen SL08 HLSW Game Server Tool
3984 Filändelsen av filen SL09 HLSW Game Server Tool
3985 Filändelsen av filen SL10 HLSW Game Server Tool
3986 Filändelsen av filen SL11 HLSW Game Server Tool
3987 Filändelsen av filen SL12 HLSW Game Server Tool
3988 Filändelsen av filen SL13 HLSW Game Server Tool
3989 Filändelsen av filen SL14 HLSW Game Server Tool
3990 Filändelsen av filen SL15 HLSW Game Server Tool
3991 Filändelsen av filen SL16 HLSW Game Server Tool
3992 Filändelsen av filen SL17 HLSW Game Server Tool
3993 Filändelsen av filen SL18 HLSW Game Server Tool
3994 Filändelsen av filen SL19 HLSW Game Server Tool
3995 Filändelsen av filen SL20 HLSW Game Server Tool
3996 Filändelsen av filen SL21 HLSW Game Server Tool
3997 Filändelsen av filen SL22 HLSW Format
3998 Filändelsen av filen SL23 HLSW Game Server Tool
3999 Filändelsen av filen SL24 HLSW Game Server Tool
4000 Filändelsen av filen SL25 HLSW Game Server Tool
4001 Filändelsen av filen SL26 HLSW Game Server Tool
4002 Filändelsen av filen SL27 HLSW Game Server Tool
4003 Filändelsen av filen SL28 HLSW Game Server Tool
4004 Filändelsen av filen SL29 HLSW Game Server Tool
4005 Filändelsen av filen SL30 HLSW Game Server Tool
4006 Filändelsen av filen SL31 HLSW Format
4007 Filändelsen av filen SL4 GEMPACK Solution Data Format
4008 Filändelsen av filen SLB PSpice Symbols Library Format
4009 Filändelsen av filen SLDBOMTBT SolidWorks Bill Of Materials Template Format
4010 Filändelsen av filen SLDD MATlab Data Format
4011 Filändelsen av filen SLDFVT SolidWorks Favorite Data Format
4012 Filändelsen av filen SLDSTD SolidWorks Drafting Standard
4013 Filändelsen av filen SLF Symantec License Format
4014 Filändelsen av filen SLG Chromeleon Audit Trail
4015 Filändelsen av filen SLI ENVI Spectral Library
4016 Filändelsen av filen SLIB Synopsys Interface Timing Specification Model
4017 Filändelsen av filen SLIP CodeGear Licence
4018 Filändelsen av filen SLNK SAP Business All-in-One Extension
4019 Filändelsen av filen SLOG Autodesk Revit Worksharing Log Format
4020 Filändelsen av filen SLR ArcSWAT Solar Radiation Input
4021 Filändelsen av filen SLREQX Simulink Requirements Data Format
4022 Filändelsen av filen SLS Image Playlist
4023 Filändelsen av filen SLTX MATlab Model Template Format
4024 Filändelsen av filen SLUPKG-MS XrML Digital License Package
4025 Filändelsen av filen SLV Silva Import And Export
4026 Filändelsen av filen SLW Settler LITE Data
4027 Filändelsen av filen SLXP MATlab Model Format
4028 Filändelsen av filen SM2 RHK Technology Proprietary
4029 Filändelsen av filen SM3 DataCAD Symbol
4030 Filändelsen av filen SM4 RHK Technology Proprietary
4031 Filändelsen av filen SMARTFTP SmartFTP Data Format
4032 Filändelsen av filen SMB Autodesk Symbol Library
4033 Filändelsen av filen SMCL Stata Log
4034 Filändelsen av filen SMDL SQL Server Updated Model
4035 Filändelsen av filen SMGPROJ InstallShield Data Format
4036 Filändelsen av filen SMGXML SolidWorks Composer Product Format
4037 Filändelsen av filen SMMSTYLE SimpleMind Mind Map Style Format
4038 Filändelsen av filen SMOL Spartan Molecule Data
4039 Filändelsen av filen SMPAK SuperMemo UX
4040 Filändelsen av filen SMPKG SmartMusic Package Format
4041 Filändelsen av filen SMPO Scalado SpeedView Meta Object
4042 Filändelsen av filen SMPS LINDO API
4043 Filändelsen av filen SMRD Adobe InDesign Filter Format
4044 Filändelsen av filen SMST Adobe Soundbooth Music Score Toolkit
4045 Filändelsen av filen SMTMP Trojan:Win32/FakeSysdef Folder
4046 Filändelsen av filen SMWT Adobe InDesign Filter
4047 Filändelsen av filen SMX Rational XDE
4048 Filändelsen av filen SNA ZX80 Spectrum Mirage Emulator Snapshot Format
4049 Filändelsen av filen SNAGACC SnagIt Data Format
4050 Filändelsen av filen SNAGPROF SnagIt Data Format
4051 Filändelsen av filen SNAGUNDO SnagIt Data Format
4052 Filändelsen av filen SNAPDOC Ashampoo Snap
4053 Filändelsen av filen SNAPFIREPROJECT Corel Snapfire Project
4054 Filändelsen av filen SNAPSHOT ZX Spectrum Emulator Mirage Microdrive Snapshot Format
4055 Filändelsen av filen SNM Netscape Mail Index
4056 Filändelsen av filen SNN STATISTICA Neural Networks Data Format
4057 Filändelsen av filen SNR Mail.Dat Seed Name
4058 Filändelsen av filen SNT Sticky Notes Format
4059 Filändelsen av filen SNU AVG Anti-Virus
4060 Filändelsen av filen SOA Sage MAS 90 Accounting Software Data
4061 Filändelsen av filen SOC Colour Palettes And Various Style Elements
4062 Filändelsen av filen SOF Quartus II SRAM Object
4063 Filändelsen av filen SOG Apache OpenOffice (OpenOffice.org) Colour Palettes Format
4064 Filändelsen av filen SOH Colour Palettes And Various Style Elements Data Format
4065 Filändelsen av filen SOM Corel Paradox Sort Information
4066 Filändelsen av filen SOP Malware Word.sop Data Format
4067 Filändelsen av filen SOR Corel Paradox Sort Definition
4068 Filändelsen av filen SOV 3DCS Advanced Analyzer/Optimizer SOVA Model
4069 Filändelsen av filen SP SPICE Data Format
4070 Filändelsen av filen SP* XWE Data Format
4071 Filändelsen av filen SP1 Microsoft Windows XP With Service Pack 1 Installation
4072 Filändelsen av filen SP7 SAS Permanent Utility
4073 Filändelsen av filen SPAR Spartan Chemical Modeller Output
4074 Filändelsen av filen SPARTAN Spartan Chemical Document Format
4075 Filändelsen av filen SPBM VMware VSphere Storage Policy Based Management Data Format
4076 Filändelsen av filen SPCMD Stereoscopic Player Command Data Format
4077 Filändelsen av filen SPDATA Microsoft Visual Studio
4078 Filändelsen av filen SPDESIGNASAX SharePoint Designer
4079 Filändelsen av filen SPDESIGNASMX SharePoint Designer
4080 Filändelsen av filen SPDESIGNBAR SharePoint Designer
4081 Filändelsen av filen SPDESIGNBOT SharePoint Designer
4082 Filändelsen av filen SPDESIGNCSS SharePoint Designer
4083 Filändelsen av filen SPDESIGNDOCLIB SharePoint Designer Design Library
4084 Filändelsen av filen SPDESIGNEDITED SharePoint Designer Format
4085 Filändelsen av filen SPDESIGNFILE SharePoint Designer
4086 Filändelsen av filen SPDESIGNHOMEOP SharePoint Designer
4087 Filändelsen av filen SPDESIGNHOMEPG SharePoint Designer
4088 Filändelsen av filen SPDESIGNHTML SharePoint Designer
4089 Filändelsen av filen SPDESIGNHTT SharePoint Designer
4090 Filändelsen av filen SPDESIGNJS Microsoft Office SharePoint Designer Format
4091 Filändelsen av filen SPDESIGNLINKBAR Microsoft Office SharePoint Designer Format
4092 Filändelsen av filen SPDESIGNLIST SharePoint Designer
4093 Filändelsen av filen SPDESIGNLISTDATA SharePoint Designer
4094 Filändelsen av filen SPDESIGNMASTER SharePoint Designer
4095 Filändelsen av filen SPDESIGNNAV SharePoint Designer
4096 Filändelsen av filen SPDESIGNNOPUB SharePoint Designer
4097 Filändelsen av filen SPDESIGNPICLIB SharePoint Designer
4098 Filändelsen av filen SPDESIGNRESX SharePoint Designer
4099 Filändelsen av filen SPDESIGNSHTML Microsoft Office SharePoint Designer Format
4100 Filändelsen av filen SPDESIGNSTM Microsoft Office SharePoint Designer Format
4101 Filändelsen av filen SPDESIGNSURVEY SharePoint Designer
4102 Filändelsen av filen SPDESIGNTHEME SharePoint Designer Theme
4103 Filändelsen av filen SPDESIGNTXT SharePoint Designer
4104 Filändelsen av filen SPDESIGNUNKNOWN SharePoint Designer
4105 Filändelsen av filen SPDESIGNWEB SharePoint Designer
4106 Filändelsen av filen SPDESIGNWFDOCLIB SharePoint Designer
4107 Filändelsen av filen SPDESIGNXML SharePoint Designer
4108 Filändelsen av filen SPDESIGNXOML SharePoint Designer
4109 Filändelsen av filen SPDESIGNXSL SharePoint Designer Format
4110 Filändelsen av filen SPDESIGNXSLT SharePoint Designer
4111 Filändelsen av filen SPEF Standard Parasitic Exchange Format Format
4112 Filändelsen av filen SPFS Spider VMS Format Storage Format
4113 Filändelsen av filen SPH Ribbons Sphere Format
4114 Filändelsen av filen SPIN Apple Mac OS X Console Spin Report
4115 Filändelsen av filen SPINPUT Spartan Job
4116 Filändelsen av filen SPK Synology Package
4117 Filändelsen av filen SPK2 SPARKvue Data Format
4118 Filändelsen av filen SPKZ Scribe Template
4119 Filändelsen av filen SPL7 SPlan Data
4120 Filändelsen av filen SPLAN SPSS Statistics Simulation Plan Format
4121 Filändelsen av filen SPLSP SmartPLS Project