Övriga filer

#Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen !BT BitTorrent Incomplete Download Format
2 Filändelsen av filen !C Graphics Converter Pro
3 Filändelsen av filen !QB QBittorrent Partial Download Format
4 Filändelsen av filen !UT UTorrent Incomplete Download
5 Filändelsen av filen #$# ULead Photoimpact Temporary
6 Filändelsen av filen $ Visual Basic Symbol
7 Filändelsen av filen $$A OS/2
8 Filändelsen av filen $? TR-DOS ZX Spectrum Format In HOBETA Format
9 Filändelsen av filen $B TR-DOS Basic
10 Filändelsen av filen $D TR-DOS Data
11 Filändelsen av filen $D$ OS/2 Planner Data
12 Filändelsen av filen $DX CA Visual Objects Backup Index
13 Filändelsen av filen $ED Microsoft C++ Editor Temporary
14 Filändelsen av filen $LN Borland C++ TLink Response
15 Filändelsen av filen $RR Steinberg Cubase Compressed
16 Filändelsen av filen $VM Windows 3.x Virtual Manager Temporary
17 Filändelsen av filen (D) PcAnywhere Temporary
18 Filändelsen av filen * Apple Mac OS X Certificate Assistant
19 Filändelsen av filen 00A Bentley GEOPAK Resource
20 Filändelsen av filen 00C ProFile 2000 Autosave
21 Filändelsen av filen 00D Bentley GEOPAK Resource
22 Filändelsen av filen 00E Bentley GEOPAK Resource
23 Filändelsen av filen 00F Bentley GEOPAK Resource
24 Filändelsen av filen 00_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
25 Filändelsen av filen 040 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
26 Filändelsen av filen 041 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
27 Filändelsen av filen 043 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
28 Filändelsen av filen 045 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
29 Filändelsen av filen 046 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
30 Filändelsen av filen 047 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
31 Filändelsen av filen 048 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
32 Filändelsen av filen 051 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
33 Filändelsen av filen 052 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
34 Filändelsen av filen 053 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
35 Filändelsen av filen 054 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
36 Filändelsen av filen 055 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
37 Filändelsen av filen 056 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
38 Filändelsen av filen 057 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
39 Filändelsen av filen 058 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
40 Filändelsen av filen 059 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
41 Filändelsen av filen 05_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
42 Filändelsen av filen 060 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
43 Filändelsen av filen 061 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
44 Filändelsen av filen 062 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
45 Filändelsen av filen 063 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
46 Filändelsen av filen 064 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
47 Filändelsen av filen 065 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
48 Filändelsen av filen 066 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
49 Filändelsen av filen 067 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
50 Filändelsen av filen 068 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
51 Filändelsen av filen 069 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
52 Filändelsen av filen 06I ProSeries Tax
53 Filändelsen av filen 06_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
54 Filändelsen av filen 070 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
55 Filändelsen av filen 071 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
56 Filändelsen av filen 072 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
57 Filändelsen av filen 073 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
58 Filändelsen av filen 074 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
59 Filändelsen av filen 076 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
60 Filändelsen av filen 077 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
61 Filändelsen av filen 078 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
62 Filändelsen av filen 079 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
63 Filändelsen av filen 07G ProSeries Tax
64 Filändelsen av filen 07I ProSeries Tax
65 Filändelsen av filen 080 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
66 Filändelsen av filen 083 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
67 Filändelsen av filen 084 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
68 Filändelsen av filen 089 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
69 Filändelsen av filen 08I QuickBooks Return Tax
70 Filändelsen av filen 098 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
71 Filändelsen av filen 099 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
72 Filändelsen av filen 09I ProSeries Tax
73 Filändelsen av filen 09T StudioTax 2009 Income Tax
74 Filändelsen av filen 0NV Cygwin Terminfo
75 Filändelsen av filen 0RV Cygwin Terminfo
76 Filändelsen av filen 1 Unix Section 1 Man Page
77 Filändelsen av filen 10 IBM Voice Type Languages Scripts Data
78 Filändelsen av filen 101 Omnipage Ocr
79 Filändelsen av filen 102 Omnipage Ocr
80 Filändelsen av filen 103 Omnipage Ocr
81 Filändelsen av filen 104 Omnipage Ocr
82 Filändelsen av filen 105 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
83 Filändelsen av filen 106 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
84 Filändelsen av filen 107 FreeBSD
85 Filändelsen av filen 108 FreeBSD
86 Filändelsen av filen 109 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
87 Filändelsen av filen 10NV Cygwin Terminfo
88 Filändelsen av filen 10RV Cygwin Terminfo
89 Filändelsen av filen 110 Omnipage Ocr
90 Filändelsen av filen 111 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
91 Filändelsen av filen 112 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
92 Filändelsen av filen 114 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
93 Filändelsen av filen 115 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
94 Filändelsen av filen 116 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
95 Filändelsen av filen 117 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
96 Filändelsen av filen 118 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
97 Filändelsen av filen 119 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
98 Filändelsen av filen 12 IBM Voice Type Languages Scripts Data
99 Filändelsen av filen 120 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
100 Filändelsen av filen 121 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
101 Filändelsen av filen 122 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
102 Filändelsen av filen 124 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
103 Filändelsen av filen 125 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
104 Filändelsen av filen 126 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
105 Filändelsen av filen 127 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
106 Filändelsen av filen 128 Omnipage Ocr
107 Filändelsen av filen 129 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
108 Filändelsen av filen 12A Microsoft Windows
109 Filändelsen av filen 12M Lotus Smartmaster
110 Filändelsen av filen 13 IBM Voice Type Languages Scripts Data
111 Filändelsen av filen 130 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
112 Filändelsen av filen 131 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
113 Filändelsen av filen 132 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
114 Filändelsen av filen 133 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
115 Filändelsen av filen 134 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
116 Filändelsen av filen 135 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
117 Filändelsen av filen 136 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
118 Filändelsen av filen 137 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
119 Filändelsen av filen 138 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
120 Filändelsen av filen 139 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
121 Filändelsen av filen 13T Intuit Profile Premier
122 Filändelsen av filen 14 IBM Voice Type Languages Scripts Data
123 Filändelsen av filen 140 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
124 Filändelsen av filen 141 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
125 Filändelsen av filen 142 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
126 Filändelsen av filen 143 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
127 Filändelsen av filen 144 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
128 Filändelsen av filen 145 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
129 Filändelsen av filen 146 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
130 Filändelsen av filen 147 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
131 Filändelsen av filen 148 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
132 Filändelsen av filen 149 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
133 Filändelsen av filen 15 IBM Voice Type Languages Scripts Data
134 Filändelsen av filen 150 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
135 Filändelsen av filen 151 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
136 Filändelsen av filen 152 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
137 Filändelsen av filen 153 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
138 Filändelsen av filen 154 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
139 Filändelsen av filen 155 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
140 Filändelsen av filen 156 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
141 Filändelsen av filen 157 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
142 Filändelsen av filen 158 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
143 Filändelsen av filen 159 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
144 Filändelsen av filen 160 Omnipage Ocr
145 Filändelsen av filen 161 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
146 Filändelsen av filen 162 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
147 Filändelsen av filen 163 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
148 Filändelsen av filen 164 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
149 Filändelsen av filen 165 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
150 Filändelsen av filen 166 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
151 Filändelsen av filen 167 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
152 Filändelsen av filen 168 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
153 Filändelsen av filen 169 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
154 Filändelsen av filen 17 IBM Voice Type Languages Scripts Data
155 Filändelsen av filen 170 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
156 Filändelsen av filen 171 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
157 Filändelsen av filen 172 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
158 Filändelsen av filen 173 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
159 Filändelsen av filen 174 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
160 Filändelsen av filen 176 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
161 Filändelsen av filen 178 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
162 Filändelsen av filen 179 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
163 Filändelsen av filen 18 IBM Voice Type Languages Scripts Data
164 Filändelsen av filen 180 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
165 Filändelsen av filen 181 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
166 Filändelsen av filen 182 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
167 Filändelsen av filen 183 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
168 Filändelsen av filen 184 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
169 Filändelsen av filen 185 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
170 Filändelsen av filen 186 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
171 Filändelsen av filen 187 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
172 Filändelsen av filen 188 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
173 Filändelsen av filen 189 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
174 Filändelsen av filen 190 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
175 Filändelsen av filen 191 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
176 Filändelsen av filen 192 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
177 Filändelsen av filen 193 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
178 Filändelsen av filen 194 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
179 Filändelsen av filen 195 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
180 Filändelsen av filen 196 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
181 Filändelsen av filen 197 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
182 Filändelsen av filen 198 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
183 Filändelsen av filen 199 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
184 Filändelsen av filen 1M Cygwin Main
185 Filändelsen av filen 1PA QuickBooks Form
186 Filändelsen av filen 1T Fortran
187 Filändelsen av filen 2 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
188 Filändelsen av filen 200 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
189 Filändelsen av filen 202 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
190 Filändelsen av filen 203 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
191 Filändelsen av filen 204 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
192 Filändelsen av filen 205 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
193 Filändelsen av filen 206 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
194 Filändelsen av filen 207 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
195 Filändelsen av filen 208 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
196 Filändelsen av filen 209 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
197 Filändelsen av filen 210 StarMoney Bpd Hbcioffl 280
198 Filändelsen av filen 211 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
199 Filändelsen av filen 214 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
200 Filändelsen av filen 215 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
201 Filändelsen av filen 216 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
202 Filändelsen av filen 217 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
203 Filändelsen av filen 218 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
204 Filändelsen av filen 219 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
205 Filändelsen av filen 22 Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music
206 Filändelsen av filen 220 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
207 Filändelsen av filen 221 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
208 Filändelsen av filen 222 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
209 Filändelsen av filen 223 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
210 Filändelsen av filen 224 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
211 Filändelsen av filen 225 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
212 Filändelsen av filen 226 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
213 Filändelsen av filen 227 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
214 Filändelsen av filen 228 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
215 Filändelsen av filen 229 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
216 Filändelsen av filen 230 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
217 Filändelsen av filen 231 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
218 Filändelsen av filen 233 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
219 Filändelsen av filen 234 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
220 Filändelsen av filen 235 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
221 Filändelsen av filen 236 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
222 Filändelsen av filen 237 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
223 Filändelsen av filen 238 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
224 Filändelsen av filen 239 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
225 Filändelsen av filen 25NV Cygwin Terminfo
226 Filändelsen av filen 25RV Cygwin Terminfo
227 Filändelsen av filen 2C FreeBSD
228 Filändelsen av filen 2DK OS/2 Saved SKF Format
229 Filändelsen av filen 2DL ArchiCAD 2D Lines Data
230 Filändelsen av filen 3 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
231 Filändelsen av filen 320 Scream Tracker 32
232 Filändelsen av filen 323 H.323 Internet Telephony Format
233 Filändelsen av filen 340 Chromelion Demo Data Format
234 Filändelsen av filen 3H 3B2 Tag Header
235 Filändelsen av filen 3IN MSN Setup Information
236 Filändelsen av filen 3PM8 Apple MAC OS X
237 Filändelsen av filen 3TF Crystal Reports
238 Filändelsen av filen 3TH Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data
239 Filändelsen av filen 3X Cygwin Main
240 Filändelsen av filen 4 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
241 Filändelsen av filen 42M Genero Report Writer BDL Functions
242 Filändelsen av filen 47 FreeBSD
243 Filändelsen av filen 4DR 4th Dimension Data Resource
244 Filändelsen av filen 4DS 4th Dimension Database Windows Data Segment
245 Filändelsen av filen 4DX 4th Dimension Plugin
246 Filändelsen av filen 4FI 4th Dimension Insider Format
247 Filändelsen av filen 4SW 4DOS Swap
248 Filändelsen av filen 5 FreeBSD
249 Filändelsen av filen 5A Linux
250 Filändelsen av filen 5D Microsoft Works
251 Filändelsen av filen 5VW 5Views Packet Capture
252 Filändelsen av filen 5XB POD HD500X Bundle
253 Filändelsen av filen 6 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
254 Filändelsen av filen 67C FLEXnet Manager
255 Filändelsen av filen 7INI Adobe Extensions Manager
256 Filändelsen av filen 8 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
257 Filändelsen av filen 822 Pro/Engineer WildFire
258 Filändelsen av filen 83P TI-83 Calculator Format
259 Filändelsen av filen 850 Visual Foxpro 98
260 Filändelsen av filen 852 Microsoft Visual FoxPro
261 Filändelsen av filen 866 Visual Foxpro 98
262 Filändelsen av filen 89U Texas Instruments TI-89 OS Upgrade
263 Filändelsen av filen 8B? Photoline Extension
264 Filändelsen av filen 8BAM Adobe Photoshop For Mac Plugin
265 Filändelsen av filen 8BBR Adobe Photoshop Brushes
266 Filändelsen av filen 8BCO Adobe Photoshop For Mac Color Table
267 Filändelsen av filen 8BCT Adobe Photoshop For Mac Palette
268 Filändelsen av filen 8BDT Adobe Photoshop For Mac Duotone
269 Filändelsen av filen 8BEM Adobe Photoshop Path
270 Filändelsen av filen 8BFK Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins
271 Filändelsen av filen 8BFM Adobe Photoshop For Mac Filter
272 Filändelsen av filen 8BP Adobe PhotoShop Import
273 Filändelsen av filen 8BPI Adobe Photoshop Extension
274 Filändelsen av filen 8BXM Adobe Photoshop For Mac Extension
275 Filändelsen av filen 8BYM Adobe Photoshop
276 Filändelsen av filen 8LY Adobe Photoshop Plugin
277 Filändelsen av filen 8TY Adobe Photoshop
278 Filändelsen av filen 8XC Texas Instruments TI-82-Plus Complex
279 Filändelsen av filen 8XP TI-83 Plus Calculator Format
280 Filändelsen av filen 9 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
281 Filändelsen av filen 917 Trend Antivirus Format
282 Filändelsen av filen 92D Texas Instruments TI-92
283 Filändelsen av filen ?RS Corel WordPerfect Support
284 Filändelsen av filen @@1 HiDownload Temporary
285 Filändelsen av filen @@2 HiDownload Temporary
286 Filändelsen av filen A$V QuarkXpress Automatically Saved Project
287 Filändelsen av filen A21 Soundweb Firmware
288 Filändelsen av filen A2A IBM Voice Type Languages Vocabels
289 Filändelsen av filen A2D AVStoDVD Project Format
290 Filändelsen av filen A31 Adobe Authorware Library
291 Filändelsen av filen A3P Alice 3 Project
292 Filändelsen av filen A41 Adobe Authorware Library
293 Filändelsen av filen A4R Adobe Authorware Package Course
294 Filändelsen av filen A51 Adobe Authorware Library
295 Filändelsen av filen A5D Adobe Authorware Model
296 Filändelsen av filen A5M Adobe Authorware Unpackaged
297 Filändelsen av filen A5P Adobe Authorware Package Without Runtime
298 Filändelsen av filen A5RPT Alpha Five Project Report
299 Filändelsen av filen A6D Adobe Authorware Model
300 Filändelsen av filen A6L Adobe Authorware Library
301 Filändelsen av filen A6M Adobe Authorware Unpackaged
302 Filändelsen av filen A6R Adobe Authorware Packaged Format Without Runtime
303 Filändelsen av filen A6W Adobe Authorware Unpackaged
304 Filändelsen av filen A7D Adobe Authorware Model
305 Filändelsen av filen A7L Adobe Authorware Library
306 Filändelsen av filen A7M Adobe Authorware Unpackaged
307 Filändelsen av filen A7W Adobe Authorware Unpackaged
308 Filändelsen av filen AAA Sybase SQLAnywhere Temporary
309 Filändelsen av filen AACX AdminStudio Data Format
310 Filändelsen av filen AAPKG ArchestrA IDE Package
311 Filändelsen av filen AAS Adobe Authorware Shocked Packet
312 Filändelsen av filen AAT ArcInfo Line Data
313 Filändelsen av filen AATREND ActiveFactory Trend
314 Filändelsen av filen AAWDEF Ad-Aware Definitions Format
315 Filändelsen av filen AB4 AB4 Accounting & Business Data
316 Filändelsen av filen AB6 ABStat Data
317 Filändelsen av filen AB8 ABStat Data
318 Filändelsen av filen ABCDG Apple AddessBook
319 Filändelsen av filen ABCDP Address Book Card Data
320 Filändelsen av filen ABE Application Boundaries Enforcer
321 Filändelsen av filen ABN Alpha Five
322 Filändelsen av filen ABR Adobe Photoshop Brushes Format
323 Filändelsen av filen ABT The Arbiter Game Schedule
324 Filändelsen av filen ABU ACT! E-mail Address Book
325 Filändelsen av filen AC$ AutoCAD Temporary Format
326 Filändelsen av filen AC0 SPICE AC/frequence Domain Output
327 Filändelsen av filen AC1 SPICE AC/frequence Domain Output
328 Filändelsen av filen AC2 SPICE AC/frequency Domain Output
329 Filändelsen av filen AC4 SPICE AC/frequence Domain Output
330 Filändelsen av filen AC7 SPICE AC/frequence Domain Output
331 Filändelsen av filen AC8 SPICE AC/frequence Domain Output
332 Filändelsen av filen AC9 SPICE AC/frequence Domain Output
333 Filändelsen av filen ACA2 Fontographer
334 Filändelsen av filen ACC Quicken 2002 Internet Common Format
335 Filändelsen av filen ACCESSOR Microsoft Visual Studio Accessor
336 Filändelsen av filen ACCTL Microsoft Office InfoPath Data Format
337 Filändelsen av filen ACGD ACG System Predictive Model
338 Filändelsen av filen ACGL ACG System Licence
339 Filändelsen av filen ACH Medlin Payroll Software Automated Clearing House
340 Filändelsen av filen ACI ACI Development Appraisal
341 Filändelsen av filen ACK Swifty
342 Filändelsen av filen ACL AutoCorrect List Format
343 Filändelsen av filen ACLOCK Amazing Clock
344 Filändelsen av filen ACLX InstallShield Analysis App Project Format
345 Filändelsen av filen ACMD Apache Commander Project
346 Filändelsen av filen ACQ AcqURL Bookmark Manager
347 Filändelsen av filen ACRS Adobe Authorware
348 Filändelsen av filen ACS Agent Character Format
349 Filändelsen av filen ACT! ACT!
350 Filändelsen av filen AD After Dark Screensaver
351 Filändelsen av filen AD3E Adobe Dimensions Mac
352 Filändelsen av filen AD65 PageMaker 6.5
353 Filändelsen av filen ADADOWNLOAD Adobe Download Assistant Partially Completed Download
354 Filändelsen av filen ADBLOCK Alpha Five Temporary
355 Filändelsen av filen ADD Dynamics AX Developer Documentation Format
356 Filändelsen av filen ADH Audible Manager
357 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICON Adium Dock Icon
358 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICONSET Adium Emoticon Set
359 Filändelsen av filen ADIUMLIBPURPLEPLUGIN Adium Lib Purple Plugin
360 Filändelsen av filen ADIUMMESSAGESTYLE Adium Message Style
361 Filändelsen av filen ADIUMPLUGIN Adium Plugin
362 Filändelsen av filen ADIUMSERVICEICONS Adium Service Icons
363 Filändelsen av filen ADIUMSTATUSICONS Adium Status Icon
364 Filändelsen av filen ADLS ADL Workbench
365 Filändelsen av filen ADOBEBRIDGE Adobe Bridge
366 Filändelsen av filen ADOBENET Adobe Production Studio
367 Filändelsen av filen ADPCM ADPCM Audio Format
368 Filändelsen av filen ADTG Advanced Data TableGram
369 Filändelsen av filen AEPKEY Advanced Encryption Package Key Format
370 Filändelsen av filen AER Adobe Atmosphere
371 Filändelsen av filen AEV NotePad++ Text Editor Data Format
372 Filändelsen av filen AFG Tablet Assembly
373 Filändelsen av filen AFL XMap Related
374 Filändelsen av filen AFPLOC Apple Filing Protocol Location
375 Filändelsen av filen AFR FreeBSD
376 Filändelsen av filen AFZ Family Tree Backup
377 Filändelsen av filen AG4 Microsoft Access G4
378 Filändelsen av filen AGD2 Adobe FreeHand 7 For Mac
379 Filändelsen av filen AGENT Forte Agent And FreeAgent Data
380 Filändelsen av filen AGF Atlas GIS Native Binary Geodataset
381 Filändelsen av filen AGLIB Adobe Photoshop Lightroom Library Format
382 Filändelsen av filen AGMODULE Adobe Lightroom Module
383 Filändelsen av filen AGTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
384 Filändelsen av filen AGW Aspen Graphics
385 Filändelsen av filen AGWL Abstract Grid Workflow Language
386 Filändelsen av filen AGX Rational XDE
387 Filändelsen av filen AGX1 Adobe FreeHand For Mac Extension
388 Filändelsen av filen AH FreeBSD
389 Filändelsen av filen AHD Microsoft Dynamics AX On-line Help Data Format
390 Filändelsen av filen AHI Microsoft Dynamics AX Online Help Index Format
391 Filändelsen av filen AHP AutoCAD Help
392 Filändelsen av filen AI65 Adobe PageMaker For Mac Extension
393 Filändelsen av filen AIH Attribute Index
394 Filändelsen av filen AIJ Oracle After-Image Journal
395 Filändelsen av filen AIL AutoImager
396 Filändelsen av filen AIRAPPLICATION Adobe AIR Application
397 Filändelsen av filen AIRPORTS RealFlight Airports Data
398 Filändelsen av filen AJG AJC Grep Project
399 Filändelsen av filen AKF Adobe Acrobat Key
400 Filändelsen av filen AKW Adobe RoboHelp Help Project Index Designer
401 Filändelsen av filen AL3 Electronic Data Interchange
402 Filändelsen av filen ALARMZ Alarmz Alarm
403 Filändelsen av filen ALB6 Adobe PageMaker For Mac
404 Filändelsen av filen ALBUM Thumbnail Cache
405 Filändelsen av filen ALC4 Adobe PageMaker For Mac Dictionary
406 Filändelsen av filen ALCO URL Manager Pro
407 Filändelsen av filen ALD2 Adobe PageMaker For Mac
408 Filändelsen av filen ALD3 Adobe PageMaker 3 For Mac
409 Filändelsen av filen ALD4 Adobe Pagemaker 4 For Mac
410 Filändelsen av filen ALD6 Adobe PageMaker 6 For Mac
411 Filändelsen av filen ALDF Aldefaer Data
412 Filändelsen av filen ALF6 PageMaker Default
413 Filändelsen av filen ALH5 Adobe PageMaker Add-in
414 Filändelsen av filen ALM Alpha Five Database Information
415 Filändelsen av filen ALMB Mac OS 8.1 Action Module Data
416 Filändelsen av filen ALMN Location Manager Module
417 Filändelsen av filen ALT Dynamics AX Temporary Format
418 Filändelsen av filen ALT4 Adobe PageMaker For Mac
419 Filändelsen av filen ALTH QuickHelp For Mac
420 Filändelsen av filen ALTOVA_LICENSES Altova Licence Data Format
421 Filändelsen av filen ALTP QuickHelp
422 Filändelsen av filen ALTV QuickView Help
423 Filändelsen av filen ALY Sage ACT!
424 Filändelsen av filen AM3 AutoPlay Menu Studio Ver.3 Data
425 Filändelsen av filen AMAYA Amaya
426 Filändelsen av filen AME ACT! E-mail System Library
427 Filändelsen av filen AMIPRO Ami Pro Table Structure
428 Filändelsen av filen AMJ AceMoney
429 Filändelsen av filen AMO AIM AOL Instant Messenger UI Extension
430 Filändelsen av filen AMODEL ActiveModeler Project
431 Filändelsen av filen AMT ABBYY Finereader 5.0 Pro
432 Filändelsen av filen AMT50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Template
433 Filändelsen av filen AMT60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Template
434 Filändelsen av filen AMTS XWE Data Format
435 Filändelsen av filen ANAT XNBC Network Anatomy
436 Filändelsen av filen ANB I2 Analysts Notebook Analytical Chart Format
437 Filändelsen av filen ANC Alphacam NC Program
438 Filändelsen av filen ANH ActivTrak Net View History
439 Filändelsen av filen ANISO Chemical Crystallography
440 Filändelsen av filen ANNOT Adobe Digital Editions Annotations Format
441 Filändelsen av filen ANR DeLorme Street Atlas Route
442 Filändelsen av filen ANSA LS-OPT ANSA Morph Data Format
443 Filändelsen av filen ANT CalcAnt Saved Calculation
444 Filändelsen av filen ANTIHACKER2017 Xorist (variant) Ransomware Affected Format
445 Filändelsen av filen AO ActionOutline Data
446 Filändelsen av filen AOD Microsoft Dynamics AX Object Data Format
447 Filändelsen av filen AOL America On-line Related Format
448 Filändelsen av filen AP0 Microsoft Windows APW_data
449 Filändelsen av filen AP2 ActivInspire Resource Pack
450 Filändelsen av filen AP3 Asprova Project
451 Filändelsen av filen APC AiroPeek Wireless Trace Capture
452 Filändelsen av filen APCDOC Ashampoo Photo Commander
453 Filändelsen av filen APDETECTED Apple IPhoto
454 Filändelsen av filen APERTUREEDIT Apple Aperture
455 Filändelsen av filen APERTUREEXPORT Apple Aperture
456 Filändelsen av filen APF Adobe Profile Format
457 Filändelsen av filen APFACENAME Apple IPhoto Face Data
458 Filändelsen av filen APLMODEL Apple ICal
459 Filändelsen av filen APLN Adobe InDesign 3rd Party Extension
460 Filändelsen av filen APMX64 API Monitor Data Format
461 Filändelsen av filen APP-SE Sony Ericsson XPERIA X10
462 Filändelsen av filen APPDATA VMWare Cache
463 Filändelsen av filen APPDOWNLOAD Mac App Store Partially Downloaded App
464 Filändelsen av filen APPICON VMWare Cache
465 Filändelsen av filen APPLESYNCINFO IOS
466 Filändelsen av filen APPUP Erlang Application Upgrade Format
467 Filändelsen av filen APSMARTALBUM Apple Aperture
468 Filändelsen av filen APVAULT Apple Aperture Vault
469 Filändelsen av filen APVERSION Apple Photos Data Format
470 Filändelsen av filen AQ1 AptiQuiz Test
471 Filändelsen av filen AQA AptiQuiz Result
472 Filändelsen av filen AQP Quizmaker 08 And Older Quiz
473 Filändelsen av filen AQQ AQQ Extension
474 Filändelsen av filen AQZ Amateur Radio Questionary Data
475 Filändelsen av filen ARPI Adobe Extension
476 Filändelsen av filen ARR Advanced RAR Password Recovery Project
477 Filändelsen av filen ART50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Designs
478 Filändelsen av filen ART60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Designs
479 Filändelsen av filen ARTF Adobe FreeHand Xtra
480 Filändelsen av filen ARTX Artisteer Project
481 Filändelsen av filen ARTZ Adobe Illustrator For Mac
482 Filändelsen av filen ARU Autorun.aru Malicious
483 Filändelsen av filen AS$ Microsoft Word Temporary
484 Filändelsen av filen AS2 ACTIVstudio Resource
485 Filändelsen av filen AS3A ActivInspire Resource
486 Filändelsen av filen ASAB Repo Temporary Output Data Format
487 Filändelsen av filen ASCM Adobe Content Server Message
488 Filändelsen av filen ASDATABASE Microsoft Visual Studio Data Format
489 Filändelsen av filen ASEP Separator For Mac
490 Filändelsen av filen ASHLANG Ashampoo Media Player+
491 Filändelsen av filen ASO Sage Accpac Simply ASO Import
492 Filändelsen av filen ASPR ASProtect Related
493 Filändelsen av filen ASS Aegisub Advanced Substation Alpha Format
494 Filändelsen av filen ASSISTANT HP Printer Utility For Mac Assistant Plugin
495 Filändelsen av filen AST2 Astrotite
496 Filändelsen av filen AT65 Adobe PageMaker For Mac
497 Filändelsen av filen ATB AnetHelp Tools
498 Filändelsen av filen ATD Microsoft Systems Management Server
499 Filändelsen av filen ATLOC Apple Mac OS X Finder
500 Filändelsen av filen ATMC Adobe Type Manager
501 Filändelsen av filen ATOMS Ribbons Atoms
502 Filändelsen av filen ATV ACT!
503 Filändelsen av filen ATZ3 Automise
504 Filändelsen av filen AUM Adobe Update Manager Data
505 Filändelsen av filen AURX AutoREALM Project
506 Filändelsen av filen AUS AutoREALM Symbols
507 Filändelsen av filen AUZ Ableton Authorization Format
508 Filändelsen av filen AVASTLIC Avast! License Format
509 Filändelsen av filen AVGDX AVG Diagnostics Format
510 Filändelsen av filen AVGLIC AVG Internet Security License Format
511 Filändelsen av filen AVI-2 GOM Media Player Data Format
512 Filändelsen av filen AVM AVG Incremental Persistent
513 Filändelsen av filen AVST VirtualDub Template
514 Filändelsen av filen AWC Emulex AWC Firmware Update Format
515 Filändelsen av filen AWF Adobe WorkFlow Workgroup Plugin
516 Filändelsen av filen AWKW Awkwords Word Generator Format
517 Filändelsen av filen AWR Ad-Aware Reference
518 Filändelsen av filen AWSES Active WebCam Data Format
519 Filändelsen av filen AWSHORTCUT ActiveWords Shortcut
520 Filändelsen av filen AWX Microsoft DirectX
521 Filändelsen av filen AX3 Apex Sketch
522 Filändelsen av filen AXQ Edit Rocket Ada Editor
523 Filändelsen av filen AXW Analyzer StateForms
524 Filändelsen av filen AZ WinDVD Related
525 Filändelsen av filen AZ! Vuze Partial Download Format
526 Filändelsen av filen AZM Amazon Kindle Data Format
527 Filändelsen av filen AZW3F Amazon Kindle Metadata
528 Filändelsen av filen AZW3R Amazon Kindle Metadata
529 Filändelsen av filen B IBM Lotus Applause Batch List Format
530 Filändelsen av filen B25 Ovation Pro For RISC OS DDL
531 Filändelsen av filen B4A Native Instruments B4 II Data Format
532 Filändelsen av filen B5 MDBG Chinese-English Dictionary
533 Filändelsen av filen B6L Blindwrite License
534 Filändelsen av filen BABL DeBabelizer
535 Filändelsen av filen BACK RMCProfile Coefficient
536 Filändelsen av filen BAG PMMail Mail Index
537 Filändelsen av filen BAK2 Microsoft FrontPage
538 Filändelsen av filen BAMP Easy Button & Menu Maker Project
539 Filändelsen av filen BAN MegaHAL Non-keyword List
540 Filändelsen av filen BASEBINARY Apple Mac OS X AirPort Base Station Binary
541 Filändelsen av filen BASEPROJ DNA Baser Sequence Aligner Project
542 Filändelsen av filen BAW BrainLED AlfaWave Session
543 Filändelsen av filen BB0 BBC Micro Picture Image Format
544 Filändelsen av filen BB2 XBBS-OS/2, XGROUP, AV, ZTree Archiver Control
545 Filändelsen av filen BBI LinkOne Data
546 Filändelsen av filen BBL TeX/BibTeX Bibliographic Reference Format
547 Filändelsen av filen BBLX E-Sword Bible
548 Filändelsen av filen BC BitComet Partially Downloaded Format
549 Filändelsen av filen BC! BitComet Incomplete Format
550 Filändelsen av filen BCB Borland C++ Builder
551 Filändelsen av filen BCH Datalex Entrypoint 90 Data
552 Filändelsen av filen BD2 Lacerte Tax Tax
553 Filändelsen av filen BDCM Microsoft Visual Studio BDC Model
554 Filändelsen av filen BDCR Microsoft Visual Studio BDC Resource
555 Filändelsen av filen BDCT BBEdit Dictionary
556 Filändelsen av filen BDE Pro/ENGINEER Temporary
557 Filändelsen av filen BDI Pro/ENGINEER Temporary
558 Filändelsen av filen BDJO Java BD-J Object Descriptor
559 Filändelsen av filen BDOC DigiDoc Client Container
560 Filändelsen av filen BDSGROUP BDS Project Group
561 Filändelsen av filen BDT Lingvo Dictionary
562 Filändelsen av filen BDTD Java Sun Binary DTD
563 Filändelsen av filen BDV BitDefender Vault
564 Filändelsen av filen BDW Budget Data
565 Filändelsen av filen BDX BitDefender
566 Filändelsen av filen BEB EEC Analyzer
567 Filändelsen av filen BEH CRiSP Calibration
568 Filändelsen av filen BEN SiSoftware Sandra
569 Filändelsen av filen BEVEL FontTwister Bevel
570 Filändelsen av filen BFC Windows Briefcase Format
571 Filändelsen av filen BFP Benchmark Factory Project
572 Filändelsen av filen BFR Network Instruments Observer
573 Filändelsen av filen BGO Bigoven Recipe Card
574 Filändelsen av filen BGR Girder Binary Plugin
575 Filändelsen av filen BH2PCM XWE Data Format
576 Filändelsen av filen BHF PcAnywhere Host
577 Filändelsen av filen BHP BHP Survey Tool Data
578 Filändelsen av filen BID BidMaker
579 Filändelsen av filen BIDLIST Bulk Image Downloader Data Format
580 Filändelsen av filen BIN3 LabVIEW Data
581 Filändelsen av filen BJK Blaise
582 Filändelsen av filen BKD Book Library Local Dos Exploit
583 Filändelsen av filen BKG UWXAFS Project Binary Format Data
584 Filändelsen av filen BKMK Yummy FTP Bookmark Format
585 Filändelsen av filen BKR ReplaceEm Format Set
586 Filändelsen av filen BKY Bookkey Bookmark/keyword Data
587 Filändelsen av filen BLA Adobe Black Colour Separation
588 Filändelsen av filen BLUEBUTTON VA Blue Button Text
589 Filändelsen av filen BMB Pro/ENGINEER Temporary
590 Filändelsen av filen BMD5 BookmarkingDaemon
591 Filändelsen av filen BMT Alpha Five Image Library
592 Filändelsen av filen BMW W32/Liji-A Virus
593 Filändelsen av filen BNF IBM Voice Type Languages Map
594 Filändelsen av filen BNL MicroSim PCBoard Netlist
595 Filändelsen av filen BOF IBM Voice Type Languages Tasks Enroll
596 Filändelsen av filen BONDS Ribbons Bonds
597 Filändelsen av filen BOOTSKIN Stardock Bootskin Format
598 Filändelsen av filen BP2 AutoCAD Batch Plot Format
599 Filändelsen av filen BP3 AutoCAD Batch Plot Format
600 Filändelsen av filen BPC BuildPro
601 Filändelsen av filen BPDX Acrobat Batch PDX Format
602 Filändelsen av filen BPI IBM Voice Type Languages New User
603 Filändelsen av filen BPJ Boxsim Simulation
604 Filändelsen av filen BPL AutoCAD Batch Plot Format
605 Filändelsen av filen BPS BPS Virus Format
606 Filändelsen av filen BPV BallPark Business Valuation Valuation Scenario
607 Filändelsen av filen BQF Backdoor.Win32.Ciadoor.bqf Trojan
608 Filändelsen av filen BQS BillQuick Database Format
609 Filändelsen av filen BQY Brio Query Format
610 Filändelsen av filen BR Omnis Data
611 Filändelsen av filen BR1 Total Commander Cached Button Bar Icons
612 Filändelsen av filen BR2 Total Commander Cached Button Bar Icons
613 Filändelsen av filen BRA Linux
614 Filändelsen av filen BRAGG Bragg Profile
615 Filändelsen av filen BRB Bryce Object Export
616 Filändelsen av filen BREW Homebrew
617 Filändelsen av filen BRIDGECACHE Adobe Bridge Cache
618 Filändelsen av filen BRIDGECACHET Adobe Bridge Cache
619 Filändelsen av filen BRIDGELABELSANDRATINGS Adobe Bridge
620 Filändelsen av filen BRIDGESORT Adobe Bridge Cabinet
621 Filändelsen av filen BRU Brutus Restore
622 Filändelsen av filen BRV BraveViewer Thumbnail Cache
623 Filändelsen av filen BRW PointCentral Financial Institutions Loan Format
624 Filändelsen av filen BRY2 Bryce 2
625 Filändelsen av filen BSCS Balanced Scorecard Designer
626 Filändelsen av filen BSCT Balanced Scorecard Designer Strategy
627 Filändelsen av filen BSDF ZEMAX Scattering Distribution Data
628 Filändelsen av filen BSE CRiSP Harvest
629 Filändelsen av filen BSI Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
630 Filändelsen av filen BSIG Clam Antivirus Binary Signature Format
631 Filändelsen av filen BSMX BeerSmith
632 Filändelsen av filen BSN Autodesk TR-55 Detention Basin Storage Data
633 Filändelsen av filen BSPROJ Banned Story Project
634 Filändelsen av filen BST BibTeX Style Document
635 Filändelsen av filen BSW Business Scorecard Manager Workspace
636 Filändelsen av filen BSX PBASIC Preprocessor Output
637 Filändelsen av filen BSY VTrain Learning Cardfile
638 Filändelsen av filen BT! BitSpirit Incomplete Download Format
639 Filändelsen av filen BT0 Band-in-a-Box Temporary
640 Filändelsen av filen BT1 Battery Analyzer Test
641 Filändelsen av filen BT2 Batch Barcode Maker
642 Filändelsen av filen BT5 ERP5 Business Template
643 Filändelsen av filen BTH Bathy Recorder Data
644 Filändelsen av filen BTKEY BitTorrent License Key
645 Filändelsen av filen BTL SolidWorks Sheet Metal Bend Table
646 Filändelsen av filen BTST Norton SystemWorks Info
647 Filändelsen av filen BTU Diablo BTU Calculator
648 Filändelsen av filen BTWSENDTO Microsoft Windows Bluetooth Related
649 Filändelsen av filen BU Pegasus Mail Temporary
650 Filändelsen av filen BUF Buffer Format
651 Filändelsen av filen BUGSENSE BugSense
652 Filändelsen av filen BUK Malicious Data Format
653 Filändelsen av filen BUL Bullseye Data Format
654 Filändelsen av filen BV1 Corel WordPerfect Overflow
655 Filändelsen av filen BV2 Corel WordPerfect Overflow
656 Filändelsen av filen BV3 Corel WordPerfect Overflow
657 Filändelsen av filen BV4 Corel WordPerfect Overflow
658 Filändelsen av filen BV5 Corel WordPerfect Overflow
659 Filändelsen av filen BV6 Corel WordPerfect Overflow
660 Filändelsen av filen BV7 Corel WordPerfect Overflow
661 Filändelsen av filen BV8 Corel WordPerfect Overflow
662 Filändelsen av filen BV9 Corel WordPerfect Overflow
663 Filändelsen av filen BVC IBM Voice Type Languages Newuser
664 Filändelsen av filen BVI IBM Voice Type Languages Newuser
665 Filändelsen av filen BVXD OptiTune Manifest
666 Filändelsen av filen BWE Black And White 2 Environment Data
667 Filändelsen av filen BWM Blaise
668 Filändelsen av filen BX Opera
669 Filändelsen av filen BXI Blaise
670 Filändelsen av filen BXM BasicX-24 Basic Express Compiler Map
671 Filändelsen av filen BXU PictureGear Studio
672 Filändelsen av filen BY PSpice
673 Filändelsen av filen BZM Business Map
674 Filändelsen av filen BZZ BuzzBundle Project
675 Filändelsen av filen C11 CARE-S InfoWorks User Defined Pollutant Detail
676 Filändelsen av filen C1S Photo Cache
677 Filändelsen av filen C21 CARE-S InfoWorks Defined Pollutant Detail
678 Filändelsen av filen C2K Microsoft Project Holidays
679 Filändelsen av filen C2U Texas Instruments CBL 2 OS Format
680 Filändelsen av filen C2W WaterCAD
681 Filändelsen av filen C2X WinOnCD
682 Filändelsen av filen C3D1 Chem3D Cartesian 1 Chemical Modeller
683 Filändelsen av filen C3D2 Chem3D Cartesian 2 Chemical Modeller
684 Filändelsen av filen C3L CommView License Format
685 Filändelsen av filen C4DUPDATE Cinema 4D Update
686 Filändelsen av filen CA Initial Telnet Cache
687 Filändelsen av filen CA2 Delphi Install Disk12
688 Filändelsen av filen CA4 Delphi Installation
689 Filändelsen av filen CA5 Delphi Installation
690 Filändelsen av filen CABAL Haskell Cabal
691 Filändelsen av filen CACHE Cache Format
692 Filändelsen av filen CACHE-2 VLC Media Player Font Cache
693 Filändelsen av filen CACHE-3 VLC Media Player Font Cache
694 Filändelsen av filen CACHE2 Pro/ENGINEER
695 Filändelsen av filen CAH Ulead Photo Explorer Thumbnail Cache
696 Filändelsen av filen CAKEWALKSTUDIOWARE Cakewalk Studioware Data Format
697 Filändelsen av filen CALB Coolect Album Format
698 Filändelsen av filen CALIBRE Calibre Device Data Format
699 Filändelsen av filen CALIBZ Chief Architect Symbol
700 Filändelsen av filen CALX Calendar Printing Assistant Template
701 Filändelsen av filen CANF CanOpener
702 Filändelsen av filen CAPXML Capella XML Document Format
703 Filändelsen av filen CARO Adobe Acrobat Creatorcode
704 Filändelsen av filen CAS Autodesk AutoCAD License Format
705 Filändelsen av filen CAT4D Cinema 4D Catalog
706 Filändelsen av filen CATOM Chief Architect Catalogue
707 Filändelsen av filen CB1 CARE-S InfoWorks Biochemical Oxygen Detail
708 Filändelsen av filen CB4 Actuate Analytics
709 Filändelsen av filen CBB ChessBase Search Booster
710 Filändelsen av filen CBD Corel WordPerfect Dictionary
711 Filändelsen av filen CBDS Comic Book DS Format
712 Filändelsen av filen CBN PaperMaster Cabinet
713 Filändelsen av filen CBO Microsoft Interactive Training
714 Filändelsen av filen CBPLUGIN Code::Blocks Plugin
715 Filändelsen av filen CBPROJ C++ Builder Project
716 Filändelsen av filen CBX Rational XDE
717 Filändelsen av filen CBXML CodeBox XML Library
718 Filändelsen av filen CC1 Briggs Softworks Calendar Commander
719 Filändelsen av filen CC3 CUEcards Data Format
720 Filändelsen av filen CCE Calendar Creator 2 Event
721 Filändelsen av filen CCJ Crossword Compiler Compiled Crossword Applet
722 Filändelsen av filen CCL CCTools Levelset
723 Filändelsen av filen CCMG STAR-CD Solver Ready Geometry Data Format
724 Filändelsen av filen CCMP STAR-CD Results Data Format
725 Filändelsen av filen CCO Apple Cocoa
726 Filändelsen av filen CCS TrialDirector Clip Script Format
727 Filändelsen av filen CCWSLN Connected Components Workbench
728 Filändelsen av filen CDF-MS ClickOnce Compiled Manifest Format
729 Filändelsen av filen CDFX Cindex
730 Filändelsen av filen CDJ DiscJuggler CD-ROM Data
731 Filändelsen av filen CDRX Bosch Crash Data Retrieval Data Format
732 Filändelsen av filen CDV CatDV Catalog
733 Filändelsen av filen CDY Cinderella Construction Data Format
734 Filändelsen av filen CDZ ROM With A View Project Format
735 Filändelsen av filen CE0 Winewar Worm
736 Filändelsen av filen CELL CASTEP Supercell Material Data
737 Filändelsen av filen CEO Winewar Worm
738 Filändelsen av filen CERTSIGNINGREQUEST Apple Mac OS X Certificate Assistant
739 Filändelsen av filen CET Hitachi Cobol
740 Filändelsen av filen CETRAINER DBVM
741 Filändelsen av filen CF5 DocuWare
742 Filändelsen av filen CF7 Toshiba ConfigFree Profile Handling Module
743 Filändelsen av filen CFB Disk Drill Recovered
744 Filändelsen av filen CFDI Comprobante Fiscal Digital Por Internet
745 Filändelsen av filen CFK Microsoft Developer Studio Diagram
746 Filändelsen av filen CFL IMVU Product Format
747 Filändelsen av filen CFPRESET SA Color Finesse Plugin For Adobe After Effects
748 Filändelsen av filen CFW ChemFinder Form
749 Filändelsen av filen CFX Magix Movie Edit Pro
750 Filändelsen av filen CFXXE Possibly Malware
751 Filändelsen av filen CGD CricketGraph Data
752 Filändelsen av filen CGINC Unity Custom Shader Include
753 Filändelsen av filen CGNS CFD General Notation System Data Format
754 Filändelsen av filen CGT Gold Parsing System Compiled Grammar Table
755 Filändelsen av filen CH10 Irig 106 Original Recording
756 Filändelsen av filen CH4 WSxM
757 Filändelsen av filen CH5 VisIt
758 Filändelsen av filen CHAP MP4 Movie Chapter
759 Filändelsen av filen CHARMM CHARMm Chemical Modeller Input
760 Filändelsen av filen CHATLOG Adium Chat Log
761 Filändelsen av filen CHI Microsoft Help Index
762 Filändelsen av filen CHJ IBM SPSS Interview Cache
763 Filändelsen av filen CHK ScanDisk Format Fragment
764 Filändelsen av filen CHKN IMVU Create Mode Temporary
765 Filändelsen av filen CHKSPLIT Incredible Bee Archiver Checksum
766 Filändelsen av filen CHO Animation:Master Choreography
767 Filändelsen av filen CHQ Microsoft Help Combined Full-text Search
768 Filändelsen av filen CHUNK001 File Splitter Split Archive Part 1
769 Filändelsen av filen CHW Compiled Help Index Format
770 Filändelsen av filen CHY FileMaker Pro Data Format
771 Filändelsen av filen CI CitectSCADA Format
772 Filändelsen av filen CIH Chernobyl Virus Data Format
773 Filändelsen av filen CII Caesar II
774 Filändelsen av filen CIN96LM Microsoft Cinemania
775 Filändelsen av filen CIN96UPD Microsoft Cinemania Format
776 Filändelsen av filen CIO SWAT Master Watershed
777 Filändelsen av filen CIRC Logisim Circuit
778 Filändelsen av filen CIS CheckInbox
779 Filändelsen av filen CIS2 ProSteel Document Format
780 Filändelsen av filen CITRIODOWNLOAD Citrio Incomplete Download Format
781 Filändelsen av filen CITRIXONLINE393 GoToMeeting Data Format
782 Filändelsen av filen CIW Web Of Science Export
783 Filändelsen av filen CIX Rational XDE
784 Filändelsen av filen CL Cursor Library
785 Filändelsen av filen CL3 Easy CD Creator CD Layout
786 Filändelsen av filen CLAM Adobe InDesign Dictionary
787 Filändelsen av filen CLAS Java Class
788 Filändelsen av filen CLASSDIAGRAM Microsoft Visual Studio Class Diagram
789 Filändelsen av filen CLB Super NoteTab ClipBook Template Format
790 Filändelsen av filen CLC Microsoft Schedule+ 7 Habits Mission Statement
791 Filändelsen av filen CLDCVT CD-LabelPrint Converted Data
792 Filändelsen av filen CLE Icon Lock-iT Locked Format Indicator
793 Filändelsen av filen CLF ListPro
794 Filändelsen av filen CLI Client Management System Customer
795 Filändelsen av filen CLIB CATS Library Data Format
796 Filändelsen av filen CLIPPING Apple Mac OS X Finder
797 Filändelsen av filen CLKK Clicker Keyboard
798 Filändelsen av filen CLKT Clicker Template
799 Filändelsen av filen CLKW Clicker Word Bank
800 Filändelsen av filen CLKX Clicker Grid Set
801 Filändelsen av filen CLL Crick Software Clicker
802 Filändelsen av filen CLOG SpreadMaster Client Log Format
803 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB Apple Photos Database Format
804 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB-WAL Apple Photos Database Format
805 Filändelsen av filen CLPPRJ CodeLobster PHP Edition Project
806 Filändelsen av filen CLR Flash Color Set
807 Filändelsen av filen CLS LaTeX Document Class Format
808 Filändelsen av filen CM3 CaseMap Data
809 Filändelsen av filen CM4 ClipMate Data
810 Filändelsen av filen CM5 LexisNexis Case Analysis
811 Filändelsen av filen CM8 CaseMap Case
812 Filändelsen av filen CMC Comic Collector Collection Data
813 Filändelsen av filen CMDF CrystalMaker Data
814 Filändelsen av filen CMDT Claris Dictionary
815 Filändelsen av filen CMM Corel Multimedia Manager Album
816 Filändelsen av filen CMMCD Camtasia Studio MenuMaker Project
817 Filändelsen av filen CMN Systems Management Server (SMS) Update
818 Filändelsen av filen CMRBK CaseMap ReportBook Definition
819 Filändelsen av filen CMTX E-Sword Commentary
820 Filändelsen av filen CMW Microsoft Office Custom Maintenance Wizard Data
821 Filändelsen av filen CMY CorelDraw Custom
822 Filändelsen av filen CN CNwin/MLwin Account
823 Filändelsen av filen CN3 CN3D
824 Filändelsen av filen CNB Pegasus Mail Noticeboard Mail Stored Message
825 Filändelsen av filen CNK Microsoft Dynamics GP Chunk
826 Filändelsen av filen CNO INet-Server Error Description
827 Filändelsen av filen CNR Pegasus Mail Mail Message Stored In Systemwide Folder
828 Filändelsen av filen CNX Pegasus Mail
829 Filändelsen av filen COC Bibexcel
830 Filändelsen av filen COE Xilinx BRAM Initialization
831 Filändelsen av filen COK INet-Server Error Report
832 Filändelsen av filen COLLOQUYTRANSCRIPT Colloquy Chat Transcript
833 Filändelsen av filen COLORS SAM Makelogo Color
834 Filändelsen av filen COMMANDERDOC Apple Qmaster
835 Filändelsen av filen COMP CodeWarrior Compiler
836 Filändelsen av filen COMPARISON Merge Comparison Report
837 Filändelsen av filen COMPLETE SendSafe Deciphered E-message
838 Filändelsen av filen COMPO DAZ 3D Carrara Pro 7 Or 8 Temporary
839 Filändelsen av filen COMPONENTDIAGRAM Microsoft Visual Studio Component Diagram
840 Filändelsen av filen COMPOSITIONMODEL Invantive Composition Data Model
841 Filändelsen av filen CON Corel WordPerfect Concordance Format
842 Filändelsen av filen CONSOLE Widows NT Console
843 Filändelsen av filen CONTENTPROJ XNA Game Studio Game Content Project
844 Filändelsen av filen CONTENTS MAC OS X
845 Filändelsen av filen CONTENTSOFCLIPBOARD WinXP Powertoy
846 Filändelsen av filen CONTOUR Contour Screenplay Format
847 Filändelsen av filen COOL QB - Text Analyzer Vocabulary List
848 Filändelsen av filen COORDS Ribbons Coords
849 Filändelsen av filen COS2 Pinnacle Studio Cache Format
850 Filändelsen av filen COUNTER Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
851 Filändelsen av filen CP1 CARE-S InfoWorks Phosphorus Detail
852 Filändelsen av filen CP3 Grand Prix 3 Cockpit Shape Format
853 Filändelsen av filen CPAA Adobe Captivate Shared Action Data Format
854 Filändelsen av filen CPLN KalOnline Extended Module Format
855 Filändelsen av filen CPO Corel Print House Data
856 Filändelsen av filen CPT2 M-Tron Pro Library
857 Filändelsen av filen CPU SiSoftware Sandra
858 Filändelsen av filen CPUPROFILE Google Chrome DevTools Data Format
859 Filändelsen av filen CQF PcAnywhere Command Queue Format
860 Filändelsen av filen CQS ConQuest Search Data Format
861 Filändelsen av filen CQT MAIL.DAT Container Quantity Data
862 Filändelsen av filen CR1 LoggerNet CRBasic Source
863 Filändelsen av filen CR5 Survey Pro Coordinate
864 Filändelsen av filen CRASHED AbiWord Crash-Saved Document
865 Filändelsen av filen CRC Total Commander Checksum Format
866 Filändelsen av filen CRD Windows CardSpace Format
867 Filändelsen av filen CRDOWNLOAD Chrome Partially Downloaded Format
868 Filändelsen av filen CRH EN-CC Truss Geometry
869 Filändelsen av filen CRI Crystal Reports
870 Filändelsen av filen CROSSDB Mixvibes Cross Collection Data Format
871 Filändelsen av filen CRS3 OmniPage Lite
872 Filändelsen av filen CRYP1 CryptXXX Ransomware Affected Data Format
873 Filändelsen av filen CRYPTOWALL Encrypted Format By Cryptowall Ransomware Format
874 Filändelsen av filen CSAC Web Research Collection Optimization Temporary
875 Filändelsen av filen CSATTR Microsoft Visual Studio Attractor
876 Filändelsen av filen CSDPROJ C# Device Project
877 Filändelsen av filen CSH Photoshop Custom Shapes Format
878 Filändelsen av filen CSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
879 Filändelsen av filen CSOM Eudora For Mac
880 Filändelsen av filen CSPL Firefox Data Format
881 Filändelsen av filen CSSTORE Apple Mac OS X Cache
882 Filändelsen av filen CT0 Tajima TBF Condition
883 Filändelsen av filen CT1 SMS Proposed Site Control
884 Filändelsen av filen CT7 CaseMap Case Analysis Template
885 Filändelsen av filen CT8 CaseMap Case Template
886 Filändelsen av filen CTBL Xamine NSCL
887 Filändelsen av filen CTF AVG Update Control Format
888 Filändelsen av filen CTG BMC Software PATROL Format
889 Filändelsen av filen CTMDPI MRMC Markov Reward Model Checker Matrix
890 Filändelsen av filen CTO Microsoft Visual Studio Binary Command Table Output
891 Filändelsen av filen CTR BrainVoyager QX Contrast
892 Filändelsen av filen CTSYM Microsoft Visual Studio Command Table Output
893 Filändelsen av filen CU1 Photoline 4 Curve
894 Filändelsen av filen CU3 Photoline Curves Clut
895 Filändelsen av filen CU? Photoline Clut
896 Filändelsen av filen CUF Turbo C Utilities Form Definition
897 Filändelsen av filen CUL Windows Cursor Library
898 Filändelsen av filen CURSEMOD Curse Client Mod
899 Filändelsen av filen CUST QuarkXPress Mac Format Type
900 Filändelsen av filen CUTECUTPROJECT Cute Cut Project
901 Filändelsen av filen CV Microsoft CodeView Information Screen
902 Filändelsen av filen CVF CPU-Z Validation Format
903 Filändelsen av filen CVR Microsoft Crash Report Format
904 Filändelsen av filen CVZ Card Vault Inventory
905 Filändelsen av filen CW7 COMPRESS Related
906 Filändelsen av filen CWIE CodeWarrior
907 Filändelsen av filen CWL ClarisWorks Library
908 Filändelsen av filen CWLINK CodeWarrior
909 Filändelsen av filen CWM WebSphere Map Designer Express Map Definition
910 Filändelsen av filen CWR Crystal Reports Report
911 Filändelsen av filen CXA ANSYS Fluent Animation Metadata
912 Filändelsen av filen CXB Custody X Change Data
913 Filändelsen av filen CXF Picasa Collage Format
914 Filändelsen av filen CXL Business Integrator Extract Schema
915 Filändelsen av filen CXML Microsoft Silverlight Server Side Data
916 Filändelsen av filen CXQ SillyDl.CXQ Downloading Trojan
917 Filändelsen av filen CXV Custody X Change Data
918 Filändelsen av filen CYL Ribbons Cylinder
919 Filändelsen av filen CZ Czech Language Translation
920 Filändelsen av filen CZN RMCProfile Atom List
921 Filändelsen av filen C_ Microsoft Winhelp Compressed
922 Filändelsen av filen D02 MicroSim PCBoard NC Drill Data
923 Filändelsen av filen D03 MicroSim PCBoard NC Drill Data
924 Filändelsen av filen D05 MicroSim PCBoard NC Drill Data
925 Filändelsen av filen D07 MicroSim PCBoard NC Drill Data
926 Filändelsen av filen D08 DeductionPro 2008
927 Filändelsen av filen D10 IRIG 106 Recording Directory
928 Filändelsen av filen D11 Macro Mania Data
929 Filändelsen av filen D2A Avisynth MPAsource Plugin Scan
930 Filändelsen av filen D2CT Disinfectant For Mac
931 Filändelsen av filen D32 Lotus Visualisation
932 Filändelsen av filen D43 IAR Debug
933 Filändelsen av filen DA$ Microsoft Compressed DAT
934 Filändelsen av filen DA4 SeeYou Waypoint
935 Filändelsen av filen DAC Dynacom Accounting Data
936 Filändelsen av filen DAD2 Canvas For Mac
937 Filändelsen av filen DAI Dream Aquarium Patch
938 Filändelsen av filen DAN D-MAS Analysis System Patient
939 Filändelsen av filen DAQ Data Acquisition Toolbox
940 Filändelsen av filen DARTCLIP Dartfish Metadata
941 Filändelsen av filen DAT-SHM EmClient Data
942 Filändelsen av filen DAT-WAL EM Client WAL Data Format
943 Filändelsen av filen DAT2 XYplorer Thumbnail Cache
944 Filändelsen av filen DATACONTRACT Web Service Software Factory Installer
945 Filändelsen av filen DAWG Eliot Dictionary
946 Filändelsen av filen DA_ GKSetup Support
947 Filändelsen av filen DB$ DBASE Temporary
948 Filändelsen av filen DB2IND Microsoft Visual Studio DB2 Index
949 Filändelsen av filen DB2SP Microsoft Visual Studio DB2 Create Procedure Statement
950 Filändelsen av filen DB2UDF Microsoft Visual Studio DB2 User Defined Function
951 Filändelsen av filen DBAG WinSQL DataBag
952 Filändelsen av filen DBAT Quicken For Mac Data
953 Filändelsen av filen DBLINK Altium Designer Database Link
954 Filändelsen av filen DBMANIFEST Database Manifest
955 Filändelsen av filen DBMC Netscape Cache Log
956 Filändelsen av filen DBNW Netscape News
957 Filändelsen av filen DBSCHEMA Database Schema
958 Filändelsen av filen DBX Outlook Express E-mail Folder
959 Filändelsen av filen DC0 OpenBSD
960 Filändelsen av filen DC2 Kodak DC25 Digital Camera Format
961 Filändelsen av filen DCDC Astound Presentation
962 Filändelsen av filen DCOVER Disc Cover Format
963 Filändelsen av filen DCPIL Delphi Compiler Symbolic Information
964 Filändelsen av filen DCPY Disk Copy
965 Filändelsen av filen DCT Dictionary Format
966 Filändelsen av filen DCT5 Microsoft Word 5 For Mac Dictionary
967 Filändelsen av filen DCTMP DC++ Partially Downloaded Format
968 Filändelsen av filen DCTX Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
969 Filändelsen av filen DCTXC Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
970 Filändelsen av filen DDD Adobe Distiller Format
971 Filändelsen av filen DDG DucatiDiag Data Format
972 Filändelsen av filen DDM Alpha Five Table Objects
973 Filändelsen av filen DDOC DigiDoc Client Container
974 Filändelsen av filen DDX Alpha Five Data Dictionary Index
975 Filändelsen av filen DEBIAN Debian Related
976 Filändelsen av filen DECK Microsoft Office For Mac Query
977 Filändelsen av filen DECRYPT Decrypted Microsoft ESD Format
978 Filändelsen av filen DECRYPT2017 Globe 3 Ransomware Affected Format
979 Filändelsen av filen DEE Creator Simulator Description
980 Filändelsen av filen DEFORM FontTwister Deform Guide Line
981 Filändelsen av filen DEL Apple Safari
982 Filändelsen av filen DELF Malicious Or Virus
983 Filändelsen av filen DEMOCRACY VLC Media Player Data Format
984 Filändelsen av filen DES-SE Sony Ericsson XPERIA X10
985 Filändelsen av filen DESCRIPTION Multilizer PDF Translator Description
986 Filändelsen av filen DESKTOP Desktop Entry Format
987 Filändelsen av filen DEU Adobe Reader German Language
988 Filändelsen av filen DEVICESALT NOOK Device Salt Format
989 Filändelsen av filen DF Corel Paradox Table Filter
990 Filändelsen av filen DF10 IRIG 106 Recording Directory
991 Filändelsen av filen DG-KEY DigiGuide Key
992 Filändelsen av filen DG3 DeltaGraph
993 Filändelsen av filen DGE Micro Focus Enterprise Developer Declaration Data Format
994 Filändelsen av filen DGI HDConvertToX Input
995 Filändelsen av filen DGMARKER DigiGuide Description Format
996 Filändelsen av filen DGPRINT DigiGuide Print Template
997 Filändelsen av filen DGX IBM Rational XDE
998 Filändelsen av filen DHY Adobe Bridge
999 Filändelsen av filen DIALOG UltraEdit Data Format
1000 Filändelsen av filen DIC Dictionary Format
1001 Filändelsen av filen DICT Sunnysoft InterWrite
1002 Filändelsen av filen DID Adobe Distiller/Bridge
1003 Filändelsen av filen DIL Delphi
1004 Filändelsen av filen DIN DataEase Installation Script
1005 Filändelsen av filen DIR00 Disk Defrag Error Or Dump
1006 Filändelsen av filen DISABLED Spybot - Search & Destroy Disabled Format
1007 Filändelsen av filen DISKDEFINES Linux LiveCD Information Format
1008 Filändelsen av filen DISPOSITION-NOTIFICATION Message Disposition Notification Format
1009 Filändelsen av filen DIST-RDB SAM Scoring
1010 Filändelsen av filen DISTZ Apple Mac OS X Installer Distribution
1011 Filändelsen av filen DJ DJGPP Docs
1012 Filändelsen av filen DJA DunDjinni
1013 Filändelsen av filen DJF NTI Drive Backup
1014 Filändelsen av filen DJREVEALERS Digital Juice Data Format
1015 Filändelsen av filen DKE DriveLock FDE Disk Key Format
1016 Filändelsen av filen DKLANG DKLang Translation Editor Translation
1017 Filändelsen av filen DL0 Abbyy Finereader 4.0 Sprint
1018 Filändelsen av filen DLB Troj/Dloadr-AHT
1019 Filändelsen av filen DLCT AppleScript Dialect
1020 Filändelsen av filen DLE 3D Studio Max Plugin
1021 Filändelsen av filen DLI Win32.Sober.AD@mm
1022 Filändelsen av filen DLL1 ASUS ExpressGate (Splashtop)
1023 Filändelsen av filen DLLX Backdoor.Bot
1024 Filändelsen av filen DLL_NON_OPT Adobe
1025 Filändelsen av filen DLL_RESP Microsoft Windows Live Messenger Contact Related
1026 Filändelsen av filen DLM Akamai Download Manager Format
1027 Filändelsen av filen DLPF DinkeyLook Diagnostic Information
1028 Filändelsen av filen DLV4 Catia
1029 Filändelsen av filen DLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1030 Filändelsen av filen DMFR Download Master Incomplete Download
1031 Filändelsen av filen DMIT Autodesk Simulation Data Format
1032 Filändelsen av filen DMMS DropMind Map Style
1033 Filändelsen av filen DMN SAS Metadata
1034 Filändelsen av filen DMX-INFO DriverMax Driver Information Format
1035 Filändelsen av filen DMY SEMIA LTST DB Time Series Data
1036 Filändelsen av filen DND ClustalW2 Tree
1037 Filändelsen av filen DNN DotNetNuke Manifest
1038 Filändelsen av filen DNX IBM Rational Software
1039 Filändelsen av filen DOCK DragThing Dock
1040 Filändelsen av filen DOCKLET ObjectDock Docklet
1041 Filändelsen av filen DOCMETA Bukkit Information Format
1042 Filändelsen av filen DOE Rockwell Arena Model
1043 Filändelsen av filen DOI BiRT Data Object Instance
1044 Filändelsen av filen DON OpenOffice.org Log
1045 Filändelsen av filen DONE Cygwin Post-install
1046 Filändelsen av filen DONOTPRESENT Apple Mac OS X Time Machine Resource Fork
1047 Filändelsen av filen DOP Digital Orchestrator Pro
1048 Filändelsen av filen DOST DoStudio Subtitle Format
1049 Filändelsen av filen DOTFUPROJ Microsoft Visual Studio Project Format
1050 Filändelsen av filen DOWNLOADING Pando Incomplete Download Format
1051 Filändelsen av filen DOXY Doxygen
1052 Filändelsen av filen DPC Microsoft Office Resource
1053 Filändelsen av filen DPCACHE Apple IPhoto Cache
1054 Filändelsen av filen DPI Adlib Express Document Processing Information Settings
1055 Filändelsen av filen DPRJ VideoReDo TVSuite DVD Project
1056 Filändelsen av filen DPRO MacDraw Pro
1057 Filändelsen av filen DQC CP/M Disk Information Data Format
1058 Filändelsen av filen DR DRM Rights Object
1059 Filändelsen av filen DR3 V-Control Import Driver
1060 Filändelsen av filen DRB Dr. Beam
1061 Filändelsen av filen DRC DRM Rights Object
1062 Filändelsen av filen DRE DReport Exported Report
1063 Filändelsen av filen DRI Microsoft SQL Server Replication
1064 Filändelsen av filen DRR Altium Designer Drill Report
1065 Filändelsen av filen DRS Corel WordPerfect Driver Resource
1066 Filändelsen av filen DRT PSpice Or PCB Designer Custom Derating
1067 Filändelsen av filen DRWR Drop Drawers Drawer
1068 Filändelsen av filen DRX Adobe Photoshop Tutorial
1069 Filändelsen av filen DS10 WinDS PRO Data Format
1070 Filändelsen av filen DSC Nikon Disk Identification Format
1071 Filändelsen av filen DSFT Microsoft Application Virtualization Differential SFT
1072 Filändelsen av filen DSIM Digital Simulator
1073 Filändelsen av filen DSJT= Adobe Director For Resources
1074 Filändelsen av filen DSKIN DockX Skin
1075 Filändelsen av filen DSL Damaged Sector List
1076 Filändelsen av filen DSPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Prototype
1077 Filändelsen av filen DSSLIDESHOW Desktop Sidebar Slideshow Panel
1078 Filändelsen av filen DSTL Acrobat Distiller
1079 Filändelsen av filen DSTUDIO DownloadStudio Incomplete Download
1080 Filändelsen av filen DSU ProWORX Nxt Data Setup
1081 Filändelsen av filen DT4 BioSonics Data
1082 Filändelsen av filen DT? LoseThos Data
1083 Filändelsen av filen DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded Format
1084 Filändelsen av filen DTB2 Timbuku Pro DropIn
1085 Filändelsen av filen DTC Microsoft Windows Application Log
1086 Filändelsen av filen DTERMLICENCE DTerm Licence
1087 Filändelsen av filen DTH Microsoft Windows Application Log
1088 Filändelsen av filen DTJ Microsoft Windows Application Log
1089 Filändelsen av filen DTK XWE Data Format
1090 Filändelsen av filen DTPROJ SQL Integration Services Project
1091 Filändelsen av filen DTT IBM AS/400 Data Transfer
1092 Filändelsen av filen DT_ Macintosh Data Fork
1093 Filändelsen av filen DUCF DinkeyChange Update Code
1094 Filändelsen av filen DUD DirectUpdate Data Format
1095 Filändelsen av filen DUH Storm And Sanitary Analysis DUH Data Format
1096 Filändelsen av filen DUMODULE Apple Mac OS X Disk Utility Plugin Module
1097 Filändelsen av filen DUMP Google BreakPad Crash Log Format
1098 Filändelsen av filen DUO Microsoft Access
1099 Filändelsen av filen DUP0 Samsung Kies Duplicate Media
1100 Filändelsen av filen DUP1 Samsung Kies Duplicate Media
1101 Filändelsen av filen DUP2 Samsung Kies Duplicate Media
1102 Filändelsen av filen DUS Readiris Font Dictionary
1103 Filändelsen av filen DVAM DVDAuthor Data Format
1104 Filändelsen av filen DVDFAB6 DVDFab Key
1105 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2DVD DVDFab Data Format
1106 Filändelsen av filen DVDFABBLURAYDECRYPT DVDFab Format
1107 Filändelsen av filen DVDFABHDDECRYPTER DVDFab HD Decrypter
1108 Filändelsen av filen DVDRIP-INFO Dvd::rip Technical Information
1109 Filändelsen av filen DVS Enterprise Vault DVS
1110 Filändelsen av filen DVTPLUGIN Apple Xcode DVT Extension
1111 Filändelsen av filen DVZ Documents To Go Data
1112 Filändelsen av filen DW1 DeathWatch WebCrawler
1113 Filändelsen av filen DW3 DeathWatch WebCrawler
1114 Filändelsen av filen DWC Emulex DWC Firmware Update Format
1115 Filändelsen av filen DWE Creator Simulator Pattern
1116 Filändelsen av filen DWL TurboCAD Drawing Lock Format
1117 Filändelsen av filen DWLIBRARY Paperless Document Library
1118 Filändelsen av filen DWO Red Hat Linux DWARF Debugging Information
1119 Filändelsen av filen DWPROJ DataWindow Designer Project
1120 Filändelsen av filen DWX DesignWorks Viewer Tools
1121 Filändelsen av filen DX2 Oracle Siebel
1122 Filändelsen av filen DXG Duxbury Braille Translator
1123 Filändelsen av filen DXI PayWindow Database
1124 Filändelsen av filen DXTORYLIC Dxtory Licence
1125 Filändelsen av filen DXV DocXchanger
1126 Filändelsen av filen DXZ Trojan Backdoor Virus
1127 Filändelsen av filen DYN Lotus 1-2-3
1128 Filändelsen av filen DYV WORM_AUTORUN.DYV Worm
1129 Filändelsen av filen DYZ Backdoor.Win32.ProRat.dyz Trojan
1130 Filändelsen av filen DZF IBM SPSS Compressed Data Format
1131 Filändelsen av filen DZL DazzlerMAX
1132 Filändelsen av filen E2E Microsoft BizTalk RFID Log
1133 Filändelsen av filen E2P PonyProg Device
1134 Filändelsen av filen E32 Inno Setup 1.3
1135 Filändelsen av filen E3P E3.series Part
1136 Filändelsen av filen E50 MicroPAVER 5.0
1137 Filändelsen av filen E60 MicroPAVER 6.0
1138 Filändelsen av filen EAC EmEditor Auto Completion
1139 Filändelsen av filen EAL EnergyAccess Log
1140 Filändelsen av filen EBF Pocket PC WindowsCE Form
1141 Filändelsen av filen EBKTML EBook Pro Encoded Temporary
1142 Filändelsen av filen EBL Expedite Bid Amendment Library
1143 Filändelsen av filen EBN Philips Firmware Update Format
1144 Filändelsen av filen EBP Pocket PC Windows CE Project
1145 Filändelsen av filen EBQ CITE Electronic Bill Of Quantities
1146 Filändelsen av filen EBW Encyclopaedia Britannica
1147 Filändelsen av filen EC8 Simplazz 1-2-3 Accountant Export
1148 Filändelsen av filen ECH EasyChem Save
1149 Filändelsen av filen ECI Ettercap Info
1150 Filändelsen av filen ECLIPSEPRODUCT Eclipse Product Maker
1151 Filändelsen av filen ECML Quickbooks Licence
1152 Filändelsen av filen ECT Microsoft Visual C++ Exception Console Template
1153 Filändelsen av filen ECW2002PUZZLE EclipseCrossword Puzzle
1154 Filändelsen av filen ECW2002WORDS EclipseCrossword Word List
1155 Filändelsen av filen ED3 CHARMM Test Format
1156 Filändelsen av filen EDC Kryptel Lite Encrypted Format
1157 Filändelsen av filen EDIF Electronic Design Interchange Format Format
1158 Filändelsen av filen EDN Acrobat Document Format
1159 Filändelsen av filen EDP Multisim
1160 Filändelsen av filen EDPI ExamDiff Pro Session Fle
1161 Filändelsen av filen EDR Embird Color Palette
1162 Filändelsen av filen EEF Embird Project
1163 Filändelsen av filen EEK Arachne Network-Enabled Script
1164 Filändelsen av filen EEP Evidence Eliminator Format
1165 Filändelsen av filen EER Lahey Fortran Error
1166 Filändelsen av filen EET Enlightenment EET Data Format
1167 Filändelsen av filen EEX Oracle Discoverer EUL
1168 Filändelsen av filen EF2 Internet Download Manager Export Format
1169 Filändelsen av filen EFD Parallels Desktop Related
1170 Filändelsen av filen EFG Gambit Extensive Game Format
1171 Filändelsen av filen EFSLIB ESignal EFS Function Library
1172 Filändelsen av filen EGB Encog Binary Format
1173 Filändelsen av filen EGLIB Adobe Edge Animate Symbol Library
1174 Filändelsen av filen EGRID Eclipse Grid Data Format
1175 Filändelsen av filen EGT EagleGet Incomplete Download
1176 Filändelsen av filen EHPX EasyHDR Data Format
1177 Filändelsen av filen EID IBM Voice Type Languages Newuser
1178 Filändelsen av filen EIO DesignBuilder EnergyPlus Model Summary Configuration Output
1179 Filändelsen av filen EKB VisualTablet Data
1180 Filändelsen av filen EKS Metapraxis Empower Data
1181 Filändelsen av filen ELD NEPLAN-DOS Import Or Export
1182 Filändelsen av filen ELF9 ESRI Floating License
1183 Filändelsen av filen ELI DipTrace
1184 Filändelsen av filen ELK Altium Designer Linker Error Message
1185 Filändelsen av filen ELL ATI Radeon Driver
1186 Filändelsen av filen ELO ELO Data
1187 Filändelsen av filen ELT NEPLAN Topology
1188 Filändelsen av filen ELZ Crossword Power Tools Crossword Library
1189 Filändelsen av filen EM2 Emax II Bank
1190 Filändelsen av filen EM4 AEM Stinger Engine Management Computer
1191 Filändelsen av filen EM8 AEM 8860 Engine Management Computer
1192 Filändelsen av filen EM9 AEM 8860 Engine Management Computer
1193 Filändelsen av filen EMAIL Outlook Express Email Message
1194 Filändelsen av filen EMAT ANSYS Element Matrix
1195 Filändelsen av filen EMD Micrografx Media Manager Format
1196 Filändelsen av filen EMD1 Apple GarageBand
1197 Filändelsen av filen EMIX Apple Mail Mailbox Message
1198 Filändelsen av filen EMN Pro/ENGINEER
1199 Filändelsen av filen EMSG SendSafe E-message
1200 Filändelsen av filen ENC1 Kaspersky Anti-Virus Log Format
1201 Filändelsen av filen ENC2 Samsung Galaxy Firmware Update
1202 Filändelsen av filen ENF EndNote Filter Format
1203 Filändelsen av filen ENH CRiSP Harvest
1204 Filändelsen av filen ENIGMA64 Enigma Protector Data Format
1205 Filändelsen av filen ENML Evernote For Android Note
1206 Filändelsen av filen ENREF EverNote Food
1207 Filändelsen av filen ENX IBM Rational XDE
1208 Filändelsen av filen EOB IBM FormatNet Content Engine Data Format
1209 Filändelsen av filen EOI Enfocus Output Intent Template Format
1210 Filändelsen av filen EON EON Studio
1211 Filändelsen av filen EOP EON Studio
1212 Filändelsen av filen EOX EON Studio
1213 Filändelsen av filen EOZ EON Studio
1214 Filändelsen av filen EPB EPublisher
1215 Filändelsen av filen EPIM EssentialPIM Data
1216 Filändelsen av filen EPJ JAVA-clients
1217 Filändelsen av filen EPRJ Pg4uw Project
1218 Filändelsen av filen EQB ESignal Quote Board
1219 Filändelsen av filen EQD EquineMax Data
1220 Filändelsen av filen EQT ReliaSoft Weibull++ 6
1221 Filändelsen av filen EQU AstroDigital.Net Equipment
1222 Filändelsen av filen ERC Ercato Engine
1223 Filändelsen av filen ERF Epson Camera RAW Format
1224 Filändelsen av filen ERIK Xmap
1225 Filändelsen av filen ERO ELibrary Reader Object
1226 Filändelsen av filen ERT Heroes Of Might And Magic 3 Script
1227 Filändelsen av filen ERV ER Mapper ASCII Header
1228 Filändelsen av filen ERWIN ERwin Data Modeler Model Format
1229 Filändelsen av filen ERX ER Data Model
1230 Filändelsen av filen ER_ Microsoft Winhelp Compressed
1231 Filändelsen av filen ESC PRTWin
1232 Filändelsen av filen ESCO Nokia Lumia Windows Phone 7 Firmware
1233 Filändelsen av filen ESCOPY ES Format Explorer Temporary
1234 Filändelsen av filen ESE2 Edius Seek Information
1235 Filändelsen av filen ESK ESignal Scan
1236 Filändelsen av filen ESL Everest Authoring System Screen Library
1237 Filändelsen av filen ESO DesignBuilder EnergyPlus Output
1238 Filändelsen av filen ESQL IBM Integration Bus Module Format
1239 Filändelsen av filen ESV Principia Stock Research Document
1240 Filändelsen av filen ETB2 Timbuktu Pro Resource
1241 Filändelsen av filen ETC EarthTime
1242 Filändelsen av filen ETEX ETutor Questions
1243 Filändelsen av filen ETH Ethnograph Data
1244 Filändelsen av filen ETK Orgadata LogiKal
1245 Filändelsen av filen ETO Microsoft Visual Studio Policy Cache
1246 Filändelsen av filen ETP Visual Studio .NET
1247 Filändelsen av filen ETQ ESignal Time And Quotes
1248 Filändelsen av filen ETZ RAM Elements Model
1249 Filändelsen av filen EUHL Eudora For Mac Help
1250 Filändelsen av filen EV3S LEGO MINDSTORMS Shared
1251 Filändelsen av filen EVC Earthview
1252 Filändelsen av filen EVENT Corel Cataloged Folder Format
1253 Filändelsen av filen EVL EchoView Exported Line
1254 Filändelsen av filen EVN Retrosheet Event
1255 Filändelsen av filen EVS Easy Stand Alone
1256 Filändelsen av filen EWC2 EDIUS WaveForm Cache
1257 Filändelsen av filen EWD3 InstallShield
1258 Filändelsen av filen EWM EWView Geographic Data
1259 Filändelsen av filen EWSMBOX Apple Mail
1260 Filändelsen av filen EWT EWView Trace Data
1261 Filändelsen av filen EWU Embedded Wizard Unit Data Format
1262 Filändelsen av filen EX3 Harvard Graphics Device Driver
1263 Filändelsen av filen EXD Control Information Cache Format
1264 Filändelsen av filen EXG JSDAI Express-G Schema
1265 Filändelsen av filen EXJ Java
1266 Filändelsen av filen EXPRWDASAX Microsoft Expression Web Format
1267 Filändelsen av filen EXPRWDDOCLIB Microsoft Expression Web Format
1268 Filändelsen av filen EXPRWDEDITED Microsoft Expression Web Format
1269 Filändelsen av filen EXPRWDHTT Microsoft Expression Web Format
1270 Filändelsen av filen EXPRWDJS Microsoft Expression Web Format
1271 Filändelsen av filen EXPRWDLIST Microsoft Expression Web Web Package List Format
1272 Filändelsen av filen EXPRWDNAV Microsoft Expression Web Format
1273 Filändelsen av filen EXPRWDSTM Microsoft Expression Web Format
1274 Filändelsen av filen EXPRWDWEB Microsoft Expression Web Format
1275 Filändelsen av filen EXPRWDXSLT Microsoft Expression Web Data Format
1276 Filändelsen av filen EXT Generic Email Attachment
1277 Filändelsen av filen EXTREP SAGE External Representation
1278 Filändelsen av filen EYB Microsoft Encarta Yearbook Update Format
1279 Filändelsen av filen EZD WSxM Image Data Format
1280 Filändelsen av filen EZL EasyLog Log Record Format
1281 Filändelsen av filen EZLOG Skype Extras Manager Log Format
1282 Filändelsen av filen EZT Worm.Win32.AutoRun.ezt Format
1283 Filändelsen av filen EZW EasyOFFER Real Estate Form Format
1284 Filändelsen av filen F#+A RagTime Classic
1285 Filändelsen av filen F#+D RagTime Classic
1286 Filändelsen av filen F01 HEC-RAS Flow
1287 Filändelsen av filen F02 HEC-RAS Flow
1288 Filändelsen av filen F04 HEC-RAS Flow
1289 Filändelsen av filen F05 HEC-RAS Flow
1290 Filändelsen av filen F15 Embird Embroidery Software Data Format
1291 Filändelsen av filen F2F Byteworx FMEA Exported Data
1292 Filändelsen av filen F4G GIGABYTE BIOS Update Format
1293 Filändelsen av filen FAD Office Attribute Database
1294 Filändelsen av filen FAE MS Office 97 Converter DLL
1295 Filändelsen av filen FAG Win32.AutoRun.fag
1296 Filändelsen av filen FAH Folding@home Data Format
1297 Filändelsen av filen FAMILYX My Family Tree Genealogy Data Format
1298 Filändelsen av filen FASTQ FASTQ Format Format
1299 Filändelsen av filen FAVORITE Apple IDVD Favorite
1300 Filändelsen av filen FB! FlashGet Incomplete Download Format
1301 Filändelsen av filen FBEXPLORE FileBoss Format
1302 Filändelsen av filen FBG Shape Pro Ground Surface
1303 Filändelsen av filen FBND Apple Communication Tool
1304 Filändelsen av filen FBPROJ FlippingBook Photo Album Project
1305 Filändelsen av filen FBS Fastbid
1306 Filändelsen av filen FBV FinalBuilder Persistent Variables
1307 Filändelsen av filen FC3 WavePad Sound Editor Data Format
1308 Filändelsen av filen FCA Omnis Web Client
1309 Filändelsen av filen FCB FAAST Builder
1310 Filändelsen av filen FCE EDraw Max Format Format
1311 Filändelsen av filen FCHC Fetch Cache
1312 Filändelsen av filen FCHK Gaussian Checkpoint
1313 Filändelsen av filen FCOD Adobe PageMaker Filter
1314 Filändelsen av filen FCPA Officer Cost Report Data
1315 Filändelsen av filen FCPR Officer Cost Report Data
1316 Filändelsen av filen FCR Cost Report Data
1317 Filändelsen av filen FCXR FileCapsule Deluxe
1318 Filändelsen av filen FCXU FileCapsule Deluxe
1319 Filändelsen av filen FD1 Windows Live Photo Gallery Thumbnail Database
1320 Filändelsen av filen FDE FLAMES Dataset Export
1321 Filändelsen av filen FDK Fluentizer Fluent Dictionary
1322 Filändelsen av filen FDLANG4 FeedDemon Language Resource
1323 Filändelsen av filen FDPART Fresh Download Partial Downloaded
1324 Filändelsen av filen FDRTEMPLATES FDRTools Template
1325 Filändelsen av filen FDSEQ XPS Document Related Data
1326 Filändelsen av filen FDSRCH2 FeedDemon Search Data
1327 Filändelsen av filen FDU Natural Security
1328 Filändelsen av filen FDXSL4 FeedDemon Newspaper Style
1329 Filändelsen av filen FEAP Enterprise Architect Repository Format
1330 Filändelsen av filen FED FORMIK Form Data
1331 Filändelsen av filen FEDB ANSYS Workbench Data Format
1332 Filändelsen av filen FEEDBACK Expression SketchFlow Feedback Format
1333 Filändelsen av filen FEM FEFLOW FEM Problem
1334 Filändelsen av filen FET Free Timetabling Software
1335 Filändelsen av filen FEX WebFOCUS FOCUS Web390 Procedure
1336 Filändelsen av filen FF2 Hello Engines!
1337 Filändelsen av filen FFBEAUTY FaceFilter Data Format
1338 Filändelsen av filen FFBLUSH FaceFilter Blush Data Format
1339 Filändelsen av filen FFD FlashFiler Format
1340 Filändelsen av filen FFINDEX FFmpegSource2 Media Index
1341 Filändelsen av filen FFT Find Fast Indexer Format
1342 Filändelsen av filen FFU Windows Phone Full Flash Update
1343 Filändelsen av filen FFX Find Fast Indexer Index Format
1344 Filändelsen av filen FGDB Fontographer Mac
1345 Filändelsen av filen FGF Nav.Net NG Fusker Generator
1346 Filändelsen av filen FGT FreeGantt Skeleton
1347 Filändelsen av filen FH40 Adobe Freehand For Mac
1348 Filändelsen av filen FHA3 Adobe Freehand For Mac
1349 Filändelsen av filen FHD3 FreeHand
1350 Filändelsen av filen FHM ASIP Meister
1351 Filändelsen av filen FIB File Investigator
1352 Filändelsen av filen FIFF Elekta Neuromag Data
1353 Filändelsen av filen FILE Generic Windows Format
1354 Filändelsen av filen FILELOC Apple Mac OS X Finder Internet Location
1355 Filändelsen av filen FILEPART WinSCP Temporary Download
1356 Filändelsen av filen FILE_CRCS Electronic Arts Origin Client
1357 Filändelsen av filen FIM Fractal Imaginator Data/Parameter
1358 Filändelsen av filen FIO Aldus PhotoStyler Graphics Filter
1359 Filändelsen av filen FIR FireOne Fireworks Show
1360 Filändelsen av filen FIV File Investigator
1361 Filändelsen av filen FJL Rootkit.Win32.Agent.fjl Virus
1362 Filändelsen av filen FJSW Formulator Tarsia Jigsaw
1363 Filändelsen av filen FKC FBackup Catalog
1364 Filändelsen av filen FKD FotoKiss Photo Set Data
1365 Filändelsen av filen FKT KmPlot Data
1366 Filändelsen av filen FL3 Flash 3D Format
1367 Filändelsen av filen FLF Microsoft Dynamics NAV License Format
1368 Filändelsen av filen FLZ MediaShow Data
1369 Filändelsen av filen FMC NCAD
1370 Filändelsen av filen FMD Microsoft Access
1371 Filändelsen av filen FMELIC FME License Format
1372 Filändelsen av filen FMK FaxMaker
1373 Filändelsen av filen FMK$ FileMaker For Mac
1374 Filändelsen av filen FMO DBASE IV Compiled Format
1375 Filändelsen av filen FMPP FLAMES Model Prototype
1376 Filändelsen av filen FMS Lotus Freelance Graphics
1377 Filändelsen av filen FMTR FileMaker Transfer
1378 Filändelsen av filen FMXLIST FME Transformer List Format
1379 Filändelsen av filen FMXT FileMaker Pro Mac
1380 Filändelsen av filen FNA FASTA DNA And Protein Sequence Alignment
1381 Filändelsen av filen FND Windows Saved Search
1382 Filändelsen av filen FNDR Xmap For Mac
1383 Filändelsen av filen FNET FileMaker Network
1384 Filändelsen av filen FNI FileNet IDM Viewer
1385 Filändelsen av filen FNL Microsoft Live Mesh
1386 Filändelsen av filen FNLF Novation Automap License Format
1387 Filändelsen av filen FNM Apache Lucene Field
1388 Filändelsen av filen FNO Atlast Format Notes Organizer CSV Data
1389 Filändelsen av filen FNR Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc.
1390 Filändelsen av filen FNS Apple FontSyncScripting Font Profile
1391 Filändelsen av filen FNSP Apple FontSync Scripting
1392 Filändelsen av filen FOD EZ-Forms ULTRA
1393 Filändelsen av filen FOF EZ-Forms Filled Out Form
1394 Filändelsen av filen FOG4 Fontographer 4
1395 Filändelsen av filen FOM EZ-Forms Fill Out Master Form
1396 Filändelsen av filen FOUNDFILES MAC OS X
1397 Filändelsen av filen FOV MORSE Field Of View
1398 Filändelsen av filen FPC FoxPro Catalog
1399 Filändelsen av filen FPFV File Protected From Virus
1400 Filändelsen av filen FPHOMEOP Microsoft FrontPage Format
1401 Filändelsen av filen FPLIST Microsoft FrontPage List Format
1402 Filändelsen av filen FPLISTDATA Microsoft FrontPage Web Package Format
1403 Filändelsen av filen FPQ Microsoft Visual FoxPro Updatable Query Format
1404 Filändelsen av filen FPR Fruitypro Samples Humanize Presets Grooves
1405 Filändelsen av filen FPSURVEY Microsoft FrontPage Data Format
1406 Filändelsen av filen FPXML Microsoft FrontPage HTML Document Format
1407 Filändelsen av filen FQF FlashFXP Queue
1408 Filändelsen av filen FR4 Fractal Explorer Quaternion Spots In Internal Parametrical Format
1409 Filändelsen av filen FRA Adobe Framemaker
1410 Filändelsen av filen FRAM Adobe Framemaker
1411 Filändelsen av filen FREELIST ArcGIS
1412 Filändelsen av filen FRELF Abbyy FineReader Engine License
1413 Filändelsen av filen FREQ SAM Frequency Model
1414 Filändelsen av filen FRESHCONTACT NAVIGON MobileNavigator Navigation
1415 Filändelsen av filen FRK Macintosh Resource Or Data Fork
1416 Filändelsen av filen FRP PerForm Or FormFlow Form
1417 Filändelsen av filen FRQ Bibexcel
1418 Filändelsen av filen FRV Microsoft FRx
1419 Filändelsen av filen FSEVENTSD-UUID Fseventsd
1420 Filändelsen av filen FSF Microsoft Office Cache
1421 Filändelsen av filen FSN Greeting Card Factory Greeting Card
1422 Filändelsen av filen FSO Adobe Flash Media Server Format System Object
1423 Filändelsen av filen FSP Fsplit Split
1424 Filändelsen av filen FSR File Substring Replacement Utility
1425 Filändelsen av filen FT Lotus Notes Full Test Index
1426 Filändelsen av filen FT30 Adobe PageMaker For Mac Filter
1427 Filändelsen av filen FTB Family Tree Maker Genealogy
1428 Filändelsen av filen FTD FFT Designer Project
1429 Filändelsen av filen FTF Sony Ericsson Xperia Android Firmware
1430 Filändelsen av filen FTIL E-Hastakshar Contract Note
1431 Filändelsen av filen FTK Forensic Toolkit
1432 Filändelsen av filen FTPLOC FTP Location
1433 Filändelsen av filen FTR IRIX
1434 Filändelsen av filen FTV CA CleverPath Forest & Trees
1435 Filändelsen av filen FUD FairUse Wizard Data
1436 Filändelsen av filen FUJ Worm.Win32.AutoRun.fuj Virus
1437 Filändelsen av filen FUN Koolmoves
1438 Filändelsen av filen FUP FairUse Project Format
1439 Filändelsen av filen FUSE_HIDDEN Samba
1440 Filändelsen av filen FV Fresh View Thumbnail Cache
1441 Filändelsen av filen FVP FLUENT Path Line
1442 Filändelsen av filen FVU File Validation Utility Input
1443 Filändelsen av filen FW Firmware Update Format
1444 Filändelsen av filen FW4 Framework IV
1445 Filändelsen av filen FWD Imail Server Forwarded Mail
1446 Filändelsen av filen FWIZ Autodesk Inventor Data Format
1447 Filändelsen av filen FWS FileWrangler Data Format For Format Splitting Configuration
1448 Filändelsen av filen FXCOP Microsoft FxCop Project Format
1449 Filändelsen av filen FXD FoxPro FoxDoc Support
1450 Filändelsen av filen FXI File-Ex Data
1451 Filändelsen av filen FXW ESignal
1452 Filändelsen av filen FYC ESignal
1453 Filändelsen av filen FYI FLOWCAL Desktop
1454 Filändelsen av filen FZD AIRLINE City Data
1455 Filändelsen av filen FZY LexisNexis Concordance Fuzzy
1456 Filändelsen av filen G03 HEC-RAS Geometry
1457 Filändelsen av filen G1S CASIO Calculator Storage Format
1458 Filändelsen av filen G3A Casio Prizm Add-in Format
1459 Filändelsen av filen GAB Dencom Global Address Book Export
1460 Filändelsen av filen GAC Groove
1461 Filändelsen av filen GAD Geodict
1462 Filändelsen av filen GAI Adobe SING Glyphlet Manager
1463 Filändelsen av filen GAP PhotoImpact Pencil Style
1464 Filändelsen av filen GAS Grab-a-Site Project
1465 Filändelsen av filen GAU Flight Simulator Gauge Format
1466 Filändelsen av filen GBD Great Budget Budget Definition
1467 Filändelsen av filen GBF Great Budget Fringe Definition
1468 Filändelsen av filen GBT Adobe Photoshop Format
1469 Filändelsen av filen GCA4PARTY GURPS Character Assistant
1470 Filändelsen av filen GCCV PageMaker Filter
1471 Filändelsen av filen GCDA GCC Gcov Profiling
1472 Filändelsen av filen GCNO GCC Gcov Profiling
1473 Filändelsen av filen GDE GlobalQSL Graphic Editor
1474 Filändelsen av filen GDH SmartWare High-low Graph
1475 Filändelsen av filen GDI Generic Download Install
1476 Filändelsen av filen GDL ArchiCAD Geometric Description Language Data
1477 Filändelsen av filen GDP Scrolling Game Development Kit Project
1478 Filändelsen av filen GDQ SmartWare Quick Graph
1479 Filändelsen av filen GDSP Astound
1480 Filändelsen av filen GDV SmartWare Graphics Screen Driver
1481 Filändelsen av filen GDX GAMS Result
1482 Filändelsen av filen GDYN GIMP Pressure Curves Output
1483 Filändelsen av filen GDZ Genbox Family History Data Initialization
1484 Filändelsen av filen GE6 WinFamily 6 Genealogy
1485 Filändelsen av filen GEB Dr. Hardware
1486 Filändelsen av filen GENH XWE Data Format
1487 Filändelsen av filen GEODATABASE ArcGIS Runtime SDK Data Format
1488 Filändelsen av filen GEOR AriesoGEO Data Format
1489 Filändelsen av filen GEP GeneXproTools Data
1490 Filändelsen av filen GFD GeForms
1491 Filändelsen av filen GFF SignalMap Gene-Finding Format (GFF) Data
1492 Filändelsen av filen GFL GeForms
1493 Filändelsen av filen GFS Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Remote
1494 Filändelsen av filen GG Google Desktop Gadget Format
1495 Filändelsen av filen GGD GASTAR Output
1496 Filändelsen av filen GGG Green Globs & Graphing Equations Game Record
1497 Filändelsen av filen GGI GGI
1498 Filändelsen av filen GGM Green Globs & Graphing Equations Saved State
1499 Filändelsen av filen GHL GitHub Enterprise License Format
1500 Filändelsen av filen GHT Ghost Project
1501 Filändelsen av filen GHUSER Grasshopper Data Format
1502 Filändelsen av filen GITKEEP Gitkeep
1503 Filändelsen av filen GITMODULES Git Module Format
1504 Filändelsen av filen GJF Gaussian Input Data
1505 Filändelsen av filen GKF GAUSS Engine License
1506 Filändelsen av filen GKP GameKeyboard
1507 Filändelsen av filen GLAD GenePattern GLAD
1508 Filändelsen av filen GLINK Google Drive External Format Shortcut
1509 Filändelsen av filen GLK Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Shortcut
1510 Filändelsen av filen GLL EASE SpeakerLab Compiled Text
1511 Filändelsen av filen GLOS Microsoft Word For Mac Glossary
1512 Filändelsen av filen GLP NaviEdit Geoconsult Long Profile
1513 Filändelsen av filen GLU Cyberglue
1514 Filändelsen av filen GLUT OpenGL GLUT
1515 Filändelsen av filen GLUT2 OpenGL Glut-3.6
1516 Filändelsen av filen GLUT3 OpenGL GLUT
1517 Filändelsen av filen GLX DataStudio Experiment
1518 Filändelsen av filen GLY Word Glossary Format
1519 Filändelsen av filen GLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1520 Filändelsen av filen GMZ GameMaker Complete Source
1521 Filändelsen av filen GNS Sound Health Abacus Genesis
1522 Filändelsen av filen GNUCASH GnuCash Financial Data Format
1523 Filändelsen av filen GO! Go!Zilla Unfinished Download
1524 Filändelsen av filen GOA SpiceCAD
1525 Filändelsen av filen GOD God Configuration Format
1526 Filändelsen av filen GOLD Gnome Desktop
1527 Filändelsen av filen GOTOMEETING1082 GoToMeeting Data Format
1528 Filändelsen av filen GOTOMEETING4099 GoToMeeting Data Format
1529 Filändelsen av filen GOTOMEETING4190 GoToMeeting Data Format
1530 Filändelsen av filen GOX The Games Factory Extension
1531 Filändelsen av filen GP Guitar Pro
1532 Filändelsen av filen GP4 Guitar Pro 4 Tablature
1533 Filändelsen av filen GPC Genie Backup Manager Plugin
1534 Filändelsen av filen GPG GNU Privacy Guard Public Keyring
1535 Filändelsen av filen GPRJ Gearotic Motion Project
1536 Filändelsen av filen GPZ IBM DB2 Document Manager Document History
1537 Filändelsen av filen GR4 Pathloss Sharing
1538 Filändelsen av filen GRADS PINGO GrADS Data
1539 Filändelsen av filen GRBDROPFILE GetRight
1540 Filändelsen av filen GRC Affymetrix Grid Control
1541 Filändelsen av filen GRDECL Eclipse Specific
1542 Filändelsen av filen GRI Petrosys Grid
1543 Filändelsen av filen GROUPS WM Keeper CLASSIC Group
1544 Filändelsen av filen GROWLREGDICT Growl Temp Format
1545 Filändelsen av filen GROWLVIEW Growl Display Plugin
1546 Filändelsen av filen GRW SeeYou Waypoint
1547 Filändelsen av filen GS1 Genecyst Save State 1
1548 Filändelsen av filen GSDU GameSave Manager Database Update
1549 Filändelsen av filen GSE GeneSys Export
1550 Filändelsen av filen GSL GoodSync Job List
1551 Filändelsen av filen GSS Multi Game Memory Editor Memory Snapshot
1552 Filändelsen av filen GSVR Ghostscript
1553 Filändelsen av filen GSZ GeoStudio Project
1554 Filändelsen av filen GT2 Graoumf Tracker Music Module (MOD)
1555 Filändelsen av filen GTA Microsoft Groove Tool Archive
1556 Filändelsen av filen GTH Bibexcel
1557 Filändelsen av filen GTI STRUDL Input
1558 Filändelsen av filen GTK-BOOKMARKS Ubuntu Nautilus Bookmarks Format
1559 Filändelsen av filen GTO Quicken Online Data
1560 Filändelsen av filen GW SWAT Groundwater Input
1561 Filändelsen av filen GWF Benthic Golden
1562 Filändelsen av filen GWL Nanoscribe General Writing Language
1563 Filändelsen av filen GWT SpaceStat Generalized Weights Format
1564 Filändelsen av filen GX2 Generic Cadd
1565 Filändelsen av filen GXR GeneXus Report
1566 Filändelsen av filen GZ1 Orgadata LogiKal
1567 Filändelsen av filen GZF Webcopier
1568 Filändelsen av filen GZL Go!Zillalist
1569 Filändelsen av filen GZQUAR BitDefender Quarantine
1570 Filändelsen av filen H00 ARM EPROM HEX
1571 Filändelsen av filen H01 ARM EPROM HEX
1572 Filändelsen av filen H04 GE FIX32 Historical
1573 Filändelsen av filen H08 GE FIX32 Historical
1574 Filändelsen av filen H1D Microsoft Windows
1575 Filändelsen av filen H1H Microsoft Windows Merged Hierarchy Help
1576 Filändelsen av filen H1Q Microsoft Help Merged Query Index Format
1577 Filändelsen av filen H1W Microsoft Windows Keyword Index
1578 Filändelsen av filen H2DRUMKIT Hydrogen Drum Kit
1579 Filändelsen av filen H2W H2testw
1580 Filändelsen av filen H3B POD HD300 Bundle
1581 Filändelsen av filen H4B POD HD400 Bundle
1582 Filändelsen av filen H5 Hierarchical Data Format Version 5
1583 Filändelsen av filen HANG Apple Mac OS X Terminal
1584 Filändelsen av filen HAR E-Sword Harmony Resource
1585 Filändelsen av filen HARX E-sword Harmony
1586 Filändelsen av filen HASH EnCase Forensic Drive Image Hash
1587 Filändelsen av filen HBN Java Hibernate
1588 Filändelsen av filen HCS NHP ESubmission Builder Submission Package
1589 Filändelsen av filen HCT Symantec LiveUpdate
1590 Filändelsen av filen HDF4 HDF4
1591 Filändelsen av filen HDF5 HDF5
1592 Filändelsen av filen HDK HotDocs Registration Format
1593 Filändelsen av filen HDX Delphi MultiHelp Index Format
1594 Filändelsen av filen HE4 HDF4
1595 Filändelsen av filen HEF HEAT Export
1596 Filändelsen av filen HELPINDEX Mariner Software Narrator Index
1597 Filändelsen av filen HEP Novell NetWare Help Librarian Data
1598 Filändelsen av filen HET WinSQL HTML Export Template
1599 Filändelsen av filen HEU Adobe Flash Player Cache Metadata
1600 Filändelsen av filen HEX Hexadecimal Source Format
1601 Filändelsen av filen HEXSEL Hex Editor Neo Data Format
1602 Filändelsen av filen HFA Erdas Imagine Hierarchical
1603 Filändelsen av filen HFO Pinnacle Hollywood FX Object
1604 Filändelsen av filen HFP XnView Filter
1605 Filändelsen av filen HFSS Ansoft HFSS Project
1606 Filändelsen av filen HFX Harvard Graphics F/X
1607 Filändelsen av filen HHL Visual Basic
1608 Filändelsen av filen HHPACK HTC Home Extension
1609 Filändelsen av filen HHR HHsearch Results Format
1610 Filändelsen av filen HIN HyperChem HIN Chemical Modeller Input
1611 Filändelsen av filen HIRO ARToolKit Hiro Marker Data Format
1612 Filändelsen av filen HISF DL_POLY History
1613 Filändelsen av filen HIST MicroStrategy History Data Format
1614 Filändelsen av filen HISU DL_POLY History
1615 Filändelsen av filen HKC HTML-KIT Auto Complete Short Cut
1616 Filändelsen av filen HKF Microsoft.NET Framework
1617 Filändelsen av filen HKL RMCProfile Range Of Values
1618 Filändelsen av filen HKS HTML-KIT Plugin
1619 Filändelsen av filen HL6 Horizontal.Log 6
1620 Filändelsen av filen HLB VMS / VAX Help Library
1621 Filändelsen av filen HLC ESO MIDAS Help Command
1622 Filändelsen av filen HLD Structural Desktop Hold
1623 Filändelsen av filen HLH Ashampoo Photo Optimizer Data Format
1624 Filändelsen av filen HLOG VMware Workstation Log
1625 Filändelsen av filen HLQ ESO MIDAS Help Qualifier
1626 Filändelsen av filen HLSLI Microsoft Visual Studio Data Format
1627 Filändelsen av filen HLT Watcher Database Trades List
1628 Filändelsen av filen HLW Win32/AMalum.EDHZ
1629 Filändelsen av filen HLX ATI Radeon Video Driver Support Format
1630 Filändelsen av filen HM Windows Help Context IDs
1631 Filändelsen av filen HM0 MAGIX Audio Cleaning Lab Waveform
1632 Filändelsen av filen HMAP Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
1633 Filändelsen av filen HMAPDIR Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
1634 Filändelsen av filen HMD SWAT Relative Humidity Input
1635 Filändelsen av filen HMF HOOPS Metafile
1636 Filändelsen av filen HMGD Microsoft Grammar
1637 Filändelsen av filen HMHD Word Hyphenation Format
1638 Filändelsen av filen HMMER SAM HMMER Format
1639 Filändelsen av filen HMMR SAM HMMR
1640 Filändelsen av filen HMSD Microsoft Dictionary
1641 Filändelsen av filen HMX Help & Manual 4 Project
1642 Filändelsen av filen HMY Hemingway Content Management System Plugin
1643 Filändelsen av filen HNUMKHOTEP Globe 3 Ransomware Affected Format
1644 Filändelsen av filen HPLG Apple ITunes Device Plugin
1645 Filändelsen av filen HPM Procomm Plus Alternate Main Menu
1646 Filändelsen av filen HPRJ Heroglyph Project
1647 Filändelsen av filen HPROF Java Heap Dump
1648 Filändelsen av filen HQL Microsoft Windows Azure Data Query Format
1649 Filändelsen av filen HQP CP/M Disc Utility Information Data Format
1650 Filändelsen av filen HRD MSC Patran Device-dependent Hardcopy
1651 Filändelsen av filen HRM Polar ProTrainer Pulse Rate Save
1652 Filändelsen av filen HRS Holder Reporting System
1653 Filändelsen av filen HRX Herolab EasyWin32
1654 Filändelsen av filen HSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
1655 Filändelsen av filen HSR RezeptAssist Import Or Export
1656 Filändelsen av filen HSS Adobe Dreamweaver Snippet
1657 Filändelsen av filen HSX Health & Safety Xpert Project
1658 Filändelsen av filen HT1 Google Desktop Application Data
1659 Filändelsen av filen HTI Microsoft Windows WinHelp Related
1660 Filändelsen av filen HTM~ HTML Hypertext Markup Language Web Page Format
1661 Filändelsen av filen HUD SmartWare Dictionary
1662 Filändelsen av filen HVIF Haiku Vector Icon Format
1663 Filändelsen av filen HW Marvelous Designer Hardware ID Data Format
1664 Filändelsen av filen HWL Corel WordPerfect Shared Writing Tools 9.0
1665 Filändelsen av filen HWOF Microsoft Office For Mac Help
1666 Filändelsen av filen HWX RSNetWorx Registration
1667 Filändelsen av filen HXA Microsoft Help 2 Attribute Definition Format
1668 Filändelsen av filen HXC Microsoft Help 2 Collection Definition Format
1669 Filändelsen av filen HXD Microsoft Help Validator
1670 Filändelsen av filen HXE Microsoft Help 2 Sample Definition Format
1671 Filändelsen av filen HXF Microsoft Help Include
1672 Filändelsen av filen HXH Microsoft Help Merged Hierarchy
1673 Filändelsen av filen HXK Microsoft Help 2 Index Format
1674 Filändelsen av filen HXL Microsoft Help Registered Namespace List
1675 Filändelsen av filen HXR Microsoft Help Data
1676 Filändelsen av filen HXT Microsoft Help 2 Table Of Contents Format
1677 Filändelsen av filen HY1 Ventura Publisher Hyphenation Algorithm
1678 Filändelsen av filen HY2 Ventura Publisher Hyphenation Algorithms
1679 Filändelsen av filen HYC Corel WordPerfect Data
1680 Filändelsen av filen HYD Corel WordPerfect Hyphenation Dictionary
1681 Filändelsen av filen HYP Dictionary Information Format
1682 Filändelsen av filen HYQ CARE-S InfoWorks Hydrograph
1683 Filändelsen av filen HZD SeisWorks
1684 Filändelsen av filen H_ Microsoft Winhelp Compressed
1685 Filändelsen av filen I1C IBM Voice Type Languages Newuser
1686 Filändelsen av filen I1I IBM Voice Type Languages Newuser
1687 Filändelsen av filen I2C IBM Voice Type Languages Newuser
1688 Filändelsen av filen I2I IBM Voice Type Languages Newuser
1689 Filändelsen av filen I32 NI LabView
1690 Filändelsen av filen I3C IBM Voice Type Languages Newuser
1691 Filändelsen av filen I3I IBM Voice Type Languages Newuser
1692 Filändelsen av filen I64 Interactive Disassembler
1693 Filändelsen av filen IA Internet Archive Format
1694 Filändelsen av filen IA1 Infinite Algebra 1
1695 Filändelsen av filen IA2 Infinite Algebra Assignment
1696 Filändelsen av filen IAD Symantec Patch Management
1697 Filändelsen av filen IADCOMPONENT IAd Producer Component Format
1698 Filändelsen av filen IAK MAIL.DAT Information Access Key
1699 Filändelsen av filen IAL Microsoft SharePoint List Activity
1700 Filändelsen av filen IAR CD Katalog
1701 Filändelsen av filen IBANK IBank Accounting Data
1702 Filändelsen av filen IBG IBridge Project Workspace
1703 Filändelsen av filen IBN WinIQSIM
1704 Filändelsen av filen IBO IB Objects Data Format
1705 Filändelsen av filen IBS I2 IBase
1706 Filändelsen av filen IBV IGOR Pro Binary Variable
1707 Filändelsen av filen IBW IGOR Pro Binary Wave
1708 Filändelsen av filen IBX Interscope BlackBox
1709 Filändelsen av filen IBY Symbian ROM Image Component Include
1710 Filändelsen av filen IC0 HSPICE Output
1711 Filändelsen av filen IC4 SADiE Interchange Data
1712 Filändelsen av filen ICAL ICalendar Format
1713 Filändelsen av filen ICALENDAR ICalendar Format
1714 Filändelsen av filen ICHATTRANSFER Apple IChat Transfer
1715 Filändelsen av filen ICI Ampac
1716 Filändelsen av filen ICMA InCopy Assignment Format
1717 Filändelsen av filen ICMS RagTime Extensions
1718 Filändelsen av filen ICONBOX IconBox
1719 Filändelsen av filen ICONBOXICON IconBox
1720 Filändelsen av filen ICONTAINER CandyBar IContainer Format
1721 Filändelsen av filen ICQ ICQ Archive
1722 Filändelsen av filen ICS ICalendar Format
1723 Filändelsen av filen ICX Remote Call Profiler Summary View
1724 Filändelsen av filen ICXS ITunes
1725 Filändelsen av filen ICZ Lib2Def Output
1726 Filändelsen av filen ID Lotus Notes User ID Format
1727 Filändelsen av filen ID0 Interactive Disassembler Database Format
1728 Filändelsen av filen ID3 IData 3 Data
1729 Filändelsen av filen IDA Microsoft IIS Server
1730 Filändelsen av filen IDATA IData 2 Data
1731 Filändelsen av filen IDEMO InstantDemo Project
1732 Filändelsen av filen IDENTCACHE Delphi Temporary Cache
1733 Filändelsen av filen IDH OpenCBM
1734 Filändelsen av filen IDI I-DEAS Web Access
1735 Filändelsen av filen IDIF Netscape Saved Address Book Identification
1736 Filändelsen av filen IDLK Adobe InDesign Lock Format
1737 Filändelsen av filen IDLL CodeWarrior DLL
1738 Filändelsen av filen IDM IData Mobile Data
1739 Filändelsen av filen IDP IBM Personal Communications Interchange Document Profile
1740 Filändelsen av filen IDQ Microsoft Internet Explorer Data Query
1741 Filändelsen av filen IDX Index Format
1742 Filändelsen av filen IDY Micro Focus Studio Enterprise Edition Data Format
1743 Filändelsen av filen IDZ I-DEAS Web Access
1744 Filändelsen av filen IEC Microsoft HTML Converter
1745 Filändelsen av filen IEI Image Eye Thumbnail Cache
1746 Filändelsen av filen IEL ParticleIllusion SE Emitter Library
1747 Filändelsen av filen IENV IData 3 Envelope Template
1748 Filändelsen av filen IFL 3ds Max Image Format List
1749 Filändelsen av filen IFM Brighterion IPrevent Fraud Model
1750 Filändelsen av filen IFN IGOR Pro Formatted Notebook
1751 Filändelsen av filen IFX Rational XDE
1752 Filändelsen av filen IGJ IGrafx Process Published Web Content Format
1753 Filändelsen av filen IHC Proficy Historian
1754 Filändelsen av filen IHE Interlace Hires Editor Picture Image Format
1755 Filändelsen av filen IHF IGOR Pro Help
1756 Filändelsen av filen IHS Bink Inbound History
1757 Filändelsen av filen IID IInstaller Idirectory
1758 Filändelsen av filen III Know Your Stuff
1759 Filändelsen av filen IIX Translation Memory Index Format
1760 Filändelsen av filen IL3 ParticleIllusion 3 Emitter Library
1761 Filändelsen av filen ILABEL IData 3 Template Label
1762 Filändelsen av filen ILB Scream Tracker Data
1763 Filändelsen av filen ILF Alim
1764 Filändelsen av filen ILG MakeIndex Error Log
1765 Filändelsen av filen ILOCK IData
1766 Filändelsen av filen ILP Gurobi Optimizer Temporary
1767 Filändelsen av filen ILR Unity 3D License Request Format
1768 Filändelsen av filen ILS Internet Security And Acceleration Server Summary
1769 Filändelsen av filen ILX Interlex Vocabulary
1770 Filändelsen av filen IMAPMBOX IMAP Mailbox
1771 Filändelsen av filen IMB IncredMail Adress Book And Temporary Contacts
1772 Filändelsen av filen IMGCACHE Compressed Picture Cache Format
1773 Filändelsen av filen IMK IncrediMail Licence
1774 Filändelsen av filen IMN IncrediMail Notify
1775 Filändelsen av filen IMOVIELIBRARY IMovie Event Library
1776 Filändelsen av filen IMS IconForge Create Executable Library Data
1777 Filändelsen av filen IMY IMelody Ringtone Format
1778 Filändelsen av filen IN Spyware Format
1779 Filändelsen av filen IN3 Harvard Graphics Input Device Driver
1780 Filändelsen av filen IN4 InfoBlaster IN4 Registry
1781 Filändelsen av filen IN7 Ox Data
1782 Filändelsen av filen INCA InCopy CS3 Assignment Format
1783 Filändelsen av filen INDEX Eclipse Help Index
1784 Filändelsen av filen INDEXARRAYS Mac OS X Spotlight
1785 Filändelsen av filen INDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
1786 Filändelsen av filen INDEXDIRECTORY Mac OS X Spotlight
1787 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONS Mac OS X Spotlight
1788 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONTABLE Mac OS X Spotlight
1789 Filändelsen av filen INDK Adobe InDesign Shortcut Set Format
1790 Filändelsen av filen INETLOC Internet Location
1791 Filändelsen av filen INFO-1 Cygwin Info
1792 Filändelsen av filen INFO-10 Cygwin Info
1793 Filändelsen av filen INFO-11 Cygwin Info
1794 Filändelsen av filen INFO-12 Cygwin Info
1795 Filändelsen av filen INFO-13 Cygwin Info
1796 Filändelsen av filen INFO-14 Cygwin Info
1797 Filändelsen av filen INFO-15 Cygwin Info
1798 Filändelsen av filen INFO-16 Cygwin Info
1799 Filändelsen av filen INFO-17 Cygwin Info
1800 Filändelsen av filen INFO-18 Cygwin Info
1801 Filändelsen av filen INFO-19 Cygwin Info
1802 Filändelsen av filen INFO-2 Cygwin Info
1803 Filändelsen av filen INFO-20 Cygwin Info
1804 Filändelsen av filen INFO-21 Cygwin Info
1805 Filändelsen av filen INFO-22 Cygwin Info
1806 Filändelsen av filen INFO-23 Cygwin Info
1807 Filändelsen av filen INFO-24 Cygwin Info
1808 Filändelsen av filen INFO-25 Cygwin Info
1809 Filändelsen av filen INFO-26 Cygwin Info
1810 Filändelsen av filen INFO-27 Cygwin Info
1811 Filändelsen av filen INFO-28 Cygwin Info
1812 Filändelsen av filen INFO-29 Cygwin Info
1813 Filändelsen av filen INFO-3 Cygwin Info
1814 Filändelsen av filen INFO-30 Cygwin Info
1815 Filändelsen av filen INFO-4 Cygwin Info
1816 Filändelsen av filen INFO-5 Cygwin Info
1817 Filändelsen av filen INFO-6 Cygwin Info
1818 Filändelsen av filen INFO-7 Cygwin Info
1819 Filändelsen av filen INFO-8 Cygwin Info
1820 Filändelsen av filen INFO-9 Cygwin Info
1821 Filändelsen av filen ING MasterCook Ingredients Format
1822 Filändelsen av filen INH Microsoft Visual Basic Basfwin
1823 Filändelsen av filen INIT WM Keeper CLASSIC Temporary Keys
1824 Filändelsen av filen INIX Adobe InDesign
1825 Filändelsen av filen INJ DAZ Studio 3D Morph Injection Data Format
1826 Filändelsen av filen INJB Adobe InDesign
1827 Filändelsen av filen INLK Adobe InDesign Lock Format
1828 Filändelsen av filen INM FaxMaster Document
1829 Filändelsen av filen INPUTPLUGIN Apple Mac OS X PluginIM Input Method
1830 Filändelsen av filen INPX PTV Vissim Network
1831 Filändelsen av filen INSP Microsoft Visual Studio Inspector
1832 Filändelsen av filen INSPXE Intel Inspector Results Format
1833 Filändelsen av filen INST RMCProfile Peak Profile
1834 Filändelsen av filen INSTALLHELPER Apple Mac OS X Install Helper Document
1835 Filändelsen av filen INSTALLLOG Microsoft .NET Installation Log
1836 Filändelsen av filen INSTANTRENAME Quick Format Rename Format
1837 Filändelsen av filen INT? Quicken For Mac
1838 Filändelsen av filen INTU Quicken For Mac
1839 Filändelsen av filen INVENTOR SGI Open Inventor
1840 Filändelsen av filen IOBIT Advanced SystemCare Rollback Format
1841 Filändelsen av filen IOBJ Microsoft Visual Studio Intermediate Object Format
1842 Filändelsen av filen IOC Winamp Io Extension
1843 Filändelsen av filen IOR Maxwell Render Index Of Refraction
1844 Filändelsen av filen IOS Apple IOS Data Format
1845 Filändelsen av filen IP3 ParticleIllusion Project
1846 Filändelsen av filen IPA IPhone Application
1847 Filändelsen av filen IPFIX Wireshark Captured Data Format
1848 Filändelsen av filen IPI Microsoft Windows Installer
1849 Filändelsen av filen IPK Shana Informed Filler Format
1850 Filändelsen av filen IPKG Indicore SDK Package
1851 Filändelsen av filen IPL22 PLATO Learning Network Temporary
1852 Filändelsen av filen IPO InstallShield Object Project
1853 Filändelsen av filen IPSW IPod And IPhone Software Update Format
1854 Filändelsen av filen IPSX IPhone Firmware Update Format
1855 Filändelsen av filen IPUTILS Gnome Desktop
1856 Filändelsen av filen IQC CADIQ Comparison Analysis Result
1857 Filändelsen av filen IQD Impromptu Defintion
1858 Filändelsen av filen IQF Integra Query
1859 Filändelsen av filen IQP 20-20 Office Sales Exported Quote
1860 Filändelsen av filen IQR Cadiq View Analysis Results Data
1861 Filändelsen av filen IQS CADIQ Summary Log
1862 Filändelsen av filen IQT Tektronix
1863 Filändelsen av filen IQU AmeriCalc Update
1864 Filändelsen av filen IRD Microsoft Money Temporary
1865 Filändelsen av filen IRG Sofya Database Interclass Relation Graph
1866 Filändelsen av filen IRIX64BIT Irix 64 Bit Make
1867 Filändelsen av filen IS2 SmartWare Input Screen
1868 Filändelsen av filen IS3 SmartWare Input Screen
1869 Filändelsen av filen IS4 SmartWare Input Screen
1870 Filändelsen av filen ISALLIC ISale License
1871 Filändelsen av filen ISCORRUPT Skype
1872 Filändelsen av filen ISL InstallShield Temporary Installer
1873 Filändelsen av filen ISN Installer Source Formats
1874 Filändelsen av filen ISV IDL ITools State
1875 Filändelsen av filen ITB ITunes Library Extras
1876 Filändelsen av filen ITC ITunes Cover Flow Data Format
1877 Filändelsen av filen ITD SDL Trados Translation
1878 Filändelsen av filen ITQ SAIA S-Web Variable Initialization
1879 Filändelsen av filen ITSS Microsoft Infotech Storage System Format
1880 Filändelsen av filen ITV Nostalgia Emulator Intellivision ROM Image Format
1881 Filändelsen av filen ITXIB Apple ITunes Dump
1882 Filändelsen av filen IVI MSDN InfoViewer Topic
1883 Filändelsen av filen IVN Phase One Media Pro Data Format
1884 Filändelsen av filen IVWR IntelliView Offline Report
1885 Filändelsen av filen IVX Beyond 20/20 Microdata Directory
1886 Filändelsen av filen IWB Common Format Format
1887 Filändelsen av filen IWL WebSite X5 License
1888 Filändelsen av filen IWM IWriteMusic
1889 Filändelsen av filen IWP InfinityQS ESPC
1890 Filändelsen av filen IWS Trojan-Downloader.JS.Agent Format
1891 Filändelsen av filen IX3 Instant.Exe 3.0 Script
1892 Filändelsen av filen IXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
1893 Filändelsen av filen IXF Integration Exchange Format
1894 Filändelsen av filen IXS ArcView Geocoding Index For Read-write Shape
1895 Filändelsen av filen IZD Intrexx Application Export Format
1896 Filändelsen av filen J3D Atari Jaguar 3D Object Data Format
1897 Filändelsen av filen JAD Java Application Descriptor Format
1898 Filändelsen av filen JAR_NEW WOW! Data Format
1899 Filändelsen av filen JC FlashGet Partial Download
1900 Filändelsen av filen JC! FlashGet Incomplete Download
1901 Filändelsen av filen JCC Code Crusader Project Data
1902 Filändelsen av filen JD JDownloader Data Format
1903 Filändelsen av filen JDW BlackBerry JDE
1904 Filändelsen av filen JDX JSpell Dictionary
1905 Filändelsen av filen JEWELQUEST2SAVEDGAME Jewel Quest Saved Game Format
1906 Filändelsen av filen JFD JAWS Synopsis
1907 Filändelsen av filen JFL SigmaPlot
1908 Filändelsen av filen JFR WJVN Fragment
1909 Filändelsen av filen JGD Corel PaintShop Photo Pro Gradients
1910 Filändelsen av filen JHM Java Help Mapping
1911 Filändelsen av filen JJF Flash Jester Jugglor
1912 Filändelsen av filen JJJS Claris Organizer Format
1913 Filändelsen av filen JLS JAWS
1914 Filändelsen av filen JMS Voxtron TeleButler Interactive Voice Response Call Flow
1915 Filändelsen av filen JMX Apache JMeter
1916 Filändelsen av filen JNL Ingres Journal
1917 Filändelsen av filen JOD Microsoft Jet OLEDB.4.0
1918 Filändelsen av filen JOR Microsoft SQL Server Journal
1919 Filändelsen av filen JOT Jot+ Notes Note Data
1920 Filändelsen av filen JP4 Electric Quilt
1921 Filändelsen av filen JP5 Electric Quilt
1922 Filändelsen av filen JPB Publish Manager Report
1923 Filändelsen av filen JPT Jprobe Threadalyzer Memory Snapshot
1924 Filändelsen av filen JQX Microsoft Windows Help Related
1925 Filändelsen av filen JRS Exchange Reserve Transaction Log Format
1926 Filändelsen av filen JSEE EmEditor Data Format
1927 Filändelsen av filen JSF Adobe Fireworks Batch Script
1928 Filändelsen av filen JSHTM Visual Studio Code Data Format
1929 Filändelsen av filen JSK JetAudio
1930 Filändelsen av filen JSML JSim Model
1931 Filändelsen av filen JSONLD Microsoft Visual Studio Data Format
1932 Filändelsen av filen JSV Java Structure Viewer
1933 Filändelsen av filen JTK Sun Microsystems Java Toolkit
1934 Filändelsen av filen JTL JMeter Test Results
1935 Filändelsen av filen JVDB The Journal Volume Database Format
1936 Filändelsen av filen JWG Java
1937 Filändelsen av filen JWR LegaSuite GUI J Walk Runtime
1938 Filändelsen av filen K MacroModel Chemical Modeller Output
1939 Filändelsen av filen K02 Clarion
1940 Filändelsen av filen K03 Clarion DOS Database Key
1941 Filändelsen av filen K1 DataFlex Index
1942 Filändelsen av filen K12 DataFlex Index
1943 Filändelsen av filen K2 DataFlex Index
1944 Filändelsen av filen K3 DataFlex Index
1945 Filändelsen av filen K4 DataFlex Index
1946 Filändelsen av filen K5 DataFlex Index
1947 Filändelsen av filen K7 DataFlex Index
1948 Filändelsen av filen KAB KMail Address Book Format
1949 Filändelsen av filen KAD Kore User
1950 Filändelsen av filen KAL KManager Calibration Data
1951 Filändelsen av filen KAN Kwalitan Annotation
1952 Filändelsen av filen KAS Karaoke
1953 Filändelsen av filen KBF MyInfo Document
1954 Filändelsen av filen KBN TeamSpeak Keybinding
1955 Filändelsen av filen KBR8 Knowledge Master Data Format
1956 Filändelsen av filen KBRF Knowledge Master Format
1957 Filändelsen av filen KBX GNU Privacy Guard Keybox
1958 Filändelsen av filen KCT Keyman Developer Customization Source
1959 Filändelsen av filen KD3 Yayoi Kaikei Accounting Data
1960 Filändelsen av filen KDELNK KDE Desktop
1961 Filändelsen av filen KDF KARMA MW/Triton Data
1962 Filändelsen av filen KDL Kill The Deadline Storage
1963 Filändelsen av filen KDT Medbasin Evaporation Data
1964 Filändelsen av filen KDX Google Earth Import Definition
1965 Filändelsen av filen KER ENVI Filter Kernels
1966 Filändelsen av filen KETURACOMPARISON Araxis Merge Comparison Data Format
1967 Filändelsen av filen KEV JAWS Preload
1968 Filändelsen av filen KEY Licence Or Encrypted Security Format
1969 Filändelsen av filen KEYLIST UltraEdit Data Format
1970 Filändelsen av filen KEYTAB Unix Kerberos Encrypted Key
1971 Filändelsen av filen KFG Adobe Acrobat Rule
1972 Filändelsen av filen KFL Microsoft Outlook 2007/2010 RSS Feed List
1973 Filändelsen av filen KHD Dynamics AX Kernel Help Data Format
1974 Filändelsen av filen KHI Dynamics AX Kernel Help Index Format
1975 Filändelsen av filen KID2 Kid Pix
1976 Filändelsen av filen KIDS Kid Pix
1977 Filändelsen av filen KIF AutoCAD Key Index
1978 Filändelsen av filen KIM Commodore KIM-1 Image Format
1979 Filändelsen av filen KKW Adobe RoboHelp Keyword Help Project Index
1980 Filändelsen av filen KLF KaloMa
1981 Filändelsen av filen KLK Orgadata LogiKal
1982 Filändelsen av filen KLP CLIP PROJECT Terminal-strip Project
1983 Filändelsen av filen KM BMC Patrol
1984 Filändelsen av filen KMA Correlate Archive Knowledge Map
1985 Filändelsen av filen KMDR Kommander
1986 Filändelsen av filen KMF Kwalitan Memo
1987 Filändelsen av filen KMMP Knowledge Master Data Format
1988 Filändelsen av filen KMN Keyman Developer Source
1989 Filändelsen av filen KMR KnowledgeMill Link Format
1990 Filändelsen av filen KMS Correlate Solution Topic
1991 Filändelsen av filen KMX Keyman Desktop Compiled Keyboard
1992 Filändelsen av filen KNF Orchida Knitting System
1993 Filändelsen av filen KNNK OmniPage
1994 Filändelsen av filen KOE AquesTone Vocal Synthesizer Syllable
1995 Filändelsen av filen KOK KaraFun Karaoke Data Format
1996 Filändelsen av filen KPE KORE Performance
1997 Filändelsen av filen KPJ Keyman Developer Project
1998 Filändelsen av filen KRB Pyke Knowledge Rule Base Format
1999 Filändelsen av filen KRG Sybase Adaptive Server Information
2000 Filändelsen av filen KS-IA1 Infinite Algebra
2001 Filändelsen av filen KSD Absynth Kore Patch Format
2002 Filändelsen av filen KSDS Absynth Kore Patch Format
2003 Filändelsen av filen KSI Alloy Blending System ASCII Data
2004 Filändelsen av filen KSL Karaoke Song List Creator Song List
2005 Filändelsen av filen KTL LILO Linux Bootloader Data Format
2006 Filändelsen av filen KTX Kwaitan
2007 Filändelsen av filen KVK Keyman Desktop On Screen Keyboard
2008 Filändelsen av filen KVML KWordQuiz Data Format
2009 Filändelsen av filen KWB Kwalitan Work
2010 Filändelsen av filen KWF Delphi Pascal Chart
2011 Filändelsen av filen KWL KWalletManager
2012 Filändelsen av filen KWM WebMoney Key Format
2013 Filändelsen av filen KXX Custom Keyman Engine Product
2014 Filändelsen av filen KYN ALSee Thumbnail Cache
2015 Filändelsen av filen KYR Lotus Domino Key Ring Format
2016 Filändelsen av filen L2L IBM Voice Type Languages Addword
2017 Filändelsen av filen L2P BM Voice Type Languages Addword
2018 Filändelsen av filen L5K RSLogix 5000
2019 Filändelsen av filen LABX CASSY Lab
2020 Filändelsen av filen LAE Local Authentication Export
2021 Filändelsen av filen LAF Lingoes Appendix
2022 Filändelsen av filen LAI GNU Libtool Temporary
2023 Filändelsen av filen LANALYSER Novell Netware LANalyzer Trace
2024 Filändelsen av filen LAND Userland Frontier
2025 Filändelsen av filen LAO EPSON SMART PANEL
2026 Filändelsen av filen LAR Liquid Audio Player Registration
2027 Filändelsen av filen LASTBUILDSTATE MSBuild Exported Build
2028 Filändelsen av filen LAT LaTeX
2029 Filändelsen av filen LAUNCHEREX_SOURCERECORD Foston Google Android
2030 Filändelsen av filen LAV Liquid Audio Player Voucher
2031 Filändelsen av filen LAY DVD Studio Pro Layout Format
2032 Filändelsen av filen LAYERDIAGRAM Microsoft Visual Studio Layer Diagram
2033 Filändelsen av filen LBA Liberty BASIC
2034 Filändelsen av filen LBD Life Balance User Data
2035 Filändelsen av filen LBE Life Balance Xml-based Data Exchange
2036 Filändelsen av filen LBG DBASE IV Label Generator Data
2037 Filändelsen av filen LBO DBASE IV Compiled Label
2038 Filändelsen av filen LBP ProWORX Nxt Logic Pointer
2039 Filändelsen av filen LBXDTP Libronix DLS Data Type
2040 Filändelsen av filen LBXLLS Logos Libronix 3.0
2041 Filändelsen av filen LCI IBM Voice Type Languages Newuser
2042 Filändelsen av filen LCK Program Lock Format
2043 Filändelsen av filen LCL Localization
2044 Filändelsen av filen LCLW ClarisWorks Art Library
2045 Filändelsen av filen LCP FARSITE Landscape Data
2046 Filändelsen av filen LCS ACT! History
2047 Filändelsen av filen LCT Electrical Filter Design
2048 Filändelsen av filen LCX LC Model
2049 Filändelsen av filen LD1 DBASE Overlay
2050 Filändelsen av filen LDB Microsoft Access Lock Format
2051 Filändelsen av filen LDD LEGO Digital Designer
2052 Filändelsen av filen LDL Corel Paradox Delivered Library
2053 Filändelsen av filen LDP Label Designer Plus DELUXE Data
2054 Filändelsen av filen LDWF Android Related Data Format
2055 Filändelsen av filen LDX Liquid Studio Liquid Executable Bytecode
2056 Filändelsen av filen LEGAL DaveTech Legal Document
2057 Filändelsen av filen LEP Label And Envelope Designer Plus 2000
2058 Filändelsen av filen LER LopeEdit Results Format
2059 Filändelsen av filen LET Nuke Randomic Life Generator
2060 Filändelsen av filen LETTER Undeliverable Mail Format
2061 Filändelsen av filen LFA Life Forms
2062 Filändelsen av filen LFB Laserfiche Briefcase Format
2063 Filändelsen av filen LFM LifeForm Format
2064 Filändelsen av filen LG0 IBM Tivoli Monitoring Log
2065 Filändelsen av filen LG1 IBM Tivoli Monitoring Log Backup
2066 Filändelsen av filen LG2 HotMux Thermocouple Data Log
2067 Filändelsen av filen LGA Microsoft Windows Application Log
2068 Filändelsen av filen LGD Windows Application Log
2069 Filändelsen av filen LGE Log Data Format
2070 Filändelsen av filen LGG Microsoft Windows Application Log
2071 Filändelsen av filen LGJ Microsoft Windows Application Log
2072 Filändelsen av filen LGK Microsoft Windows Application Log
2073 Filändelsen av filen LGM Microsoft Windows Application Log
2074 Filändelsen av filen LGN Microsoft Windows Application Log
2075 Filändelsen av filen LGQ Microsoft Windows Application Log
2076 Filändelsen av filen LGR Microsoft Windows Application Log
2077 Filändelsen av filen LGV Debugging Tools For Windows Logger Log
2078 Filändelsen av filen LGW ANSYS
2079 Filändelsen av filen LGZ Windows Application Log
2080 Filändelsen av filen LHX LineTracker Firmware Upgrade
2081 Filändelsen av filen LI5 LOGINventory Data Format
2082 Filändelsen av filen LIA P-CAD Schematics Library
2083 Filändelsen av filen LIB4D Cinema 4D Library
2084 Filändelsen av filen LIC Software License Format
2085 Filändelsen av filen LICENSEKEY IPartition License Key Format
2086 Filändelsen av filen LICKEY AVS4YOU License Key
2087 Filändelsen av filen LICRYPT Encrypted
2088 Filändelsen av filen LIG INet-Server
2089 Filändelsen av filen LIJS Apple Photos Data Format
2090 Filändelsen av filen LIK Trojan.Win32.Agent.lik
2091 Filändelsen av filen LINK IPod Link Format
2092 Filändelsen av filen LITEMOD Minecraft Mod
2093 Filändelsen av filen LITTLE Mozilla Firefox Start-up Cache
2094 Filändelsen av filen LIV Living Actor Actor
2095 Filändelsen av filen LIVESUBSCRIBE Symantec Antivirus Update Catalog
2096 Filändelsen av filen LKH Worm.Generic.LKH Virus
2097 Filändelsen av filen LKO Microsoft Outlook Express
2098 Filändelsen av filen LKR MPLAB Linker
2099 Filändelsen av filen LLP VersaPro Local Logic Block
2100 Filändelsen av filen LLT Liquidity Lighthouse Transaction Format
2101 Filändelsen av filen LLV Lizard Safeguard License
2102 Filändelsen av filen LM Microsoft Windows System Data Format
2103 Filändelsen av filen LMBS Adobe Photoshop For Mac Filter
2104 Filändelsen av filen LMD Abbyy Finereader Sprint
2105 Filändelsen av filen LMF Library Mapping And Altera Data Interchange
2106 Filändelsen av filen LMH Memory Hacking Software Memory
2107 Filändelsen av filen LMLPACK Kashmir 3D Link
2108 Filändelsen av filen LMR QuickBooks Loan Manager Data
2109 Filändelsen av filen LMT RPG Maker 2000/2003 Map Tree
2110 Filändelsen av filen LNA Xilinx ISE
2111 Filändelsen av filen LNF Oyoaha Lookandfeel Interface Elements
2112 Filändelsen av filen LNGX KeePaas Language
2113 Filändelsen av filen LNM Corel WordPerfect SGML Alias
2114 Filändelsen av filen LOADED_1 JavaScript Cache Format
2115 Filändelsen av filen LOADED_3 JavaScript Cache Format
2116 Filändelsen av filen LOADTEST Microsoft Visual Studio Load Test
2117 Filändelsen av filen LOCAL Delphi User-specific Project Options
2118 Filändelsen av filen LOCALSTORAGE-JOURNAL Google Chrome Rollback Journal
2119 Filändelsen av filen LOCK Lock Format
2120 Filändelsen av filen LOCK_SYNC Synchronization Lock
2121 Filändelsen av filen LOGG XWE Data Format
2122 Filändelsen av filen LOGONVISTA LogonStudio Windows Vista Logon Screen
2123 Filändelsen av filen LOGONXP LogonStudio Windows XP Logon Screen
2124 Filändelsen av filen LOK W32/Rbot-WE Log
2125 Filändelsen av filen LON Aquaterra Profile Data
2126 Filändelsen av filen LOOKLIBRARY Corel Painter Looks Library Format
2127 Filändelsen av filen LOOV Smadav Virus Definitions Format
2128 Filändelsen av filen LOT LaTex Auxiliary Format For List Of Tables
2129 Filändelsen av filen LOV SAP Business Objects
2130 Filändelsen av filen LPA LPA View Laser Particle Analyser
2131 Filändelsen av filen LPF Orgadata LogiKal
2132 Filändelsen av filen LPI Free Pascal Lazarus Project Information
2133 Filändelsen av filen LPJ LIMDEP Project Format
2134 Filändelsen av filen LPN LVPLAN
2135 Filändelsen av filen LPO AEROoffice Trajectory Data Format
2136 Filändelsen av filen LPT LogPlot Compiled Boring Log
2137 Filändelsen av filen LPU Passolo Localization Project
2138 Filändelsen av filen LPW IRIS Laserform Lforms
2139 Filändelsen av filen LQF LeechFTP Save Queue
2140 Filändelsen av filen LQP Liquid Audio Player Passport Data Format
2141 Filändelsen av filen LQU LeapFTP Queue Data Format
2142 Filändelsen av filen LR Chaos Desktop Layer List
2143 Filändelsen av filen LRC Lyrics Format
2144 Filändelsen av filen LRCAT-JOURNAL Adobe Photoshop Lightroom
2145 Filändelsen av filen LRD Microsoft Money Lock
2146 Filändelsen av filen LRL SmartWare Local Resource Library
2147 Filändelsen av filen LRM Microsoft Encarta Class Server Learning Resource
2148 Filändelsen av filen LRTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
2149 Filändelsen av filen LRY Konica Minolta Data Management Software Reference Data
2150 Filändelsen av filen LSA Lotus Designer Agent
2151 Filändelsen av filen LSAPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Logical Datacenter Diagram Toolbox Prototype
2152 Filändelsen av filen LSC LOGO! Soft Comfort
2153 Filändelsen av filen LSG LimeSurvey Group Structure XML Document Format
2154 Filändelsen av filen LSLIBRARY Littlesnapper User Library Package
2155 Filändelsen av filen LSQ IBM Voice Type Languages Addword
2156 Filändelsen av filen LSTX E-Sword Verse List
2157 Filändelsen av filen LSZ Learning Score Zip
2158 Filändelsen av filen LTB Amma Little Setup Builder
2159 Filändelsen av filen LTC LTC Syntactically Analyzed Text
2160 Filändelsen av filen LTCX LTC Syntactically Analyzed Text XML
2161 Filändelsen av filen LTD LivingTime Data
2162 Filändelsen av filen LTH Roxio Label Creator Style
2163 Filändelsen av filen LTKEY LeaderTask Key
2164 Filändelsen av filen LTL DIALux Luminaire Data
2165 Filändelsen av filen LUAR UltraDefrag Lua Report
2166 Filändelsen av filen LUCS Amaya Tools
2167 Filändelsen av filen LUD CARE-S InfoWorks Land Use
2168 Filändelsen av filen LUM Luminous Song List
2169 Filändelsen av filen LUZ Spectramap
2170 Filändelsen av filen LVCLASS LabVIEW Class Library
2171 Filändelsen av filen LVIX Lightworks Video Index
2172 Filändelsen av filen LVLAD LabVIEW Ladder Diagram Format
2173 Filändelsen av filen LVLIB LabVIEW Project Library
2174 Filändelsen av filen LVLIBP LabVIEW Packed Project Library
2175 Filändelsen av filen LVR Microsoft Visual Studio Environment Snapshot
2176 Filändelsen av filen LW2 Lightwright Show Data
2177 Filändelsen av filen LW3 Lightwright Data
2178 Filändelsen av filen LW5 Lightwright Show Data
2179 Filändelsen av filen LWAV XWE Data Format
2180 Filändelsen av filen LWL Lightwright Printed Paperwork Formatting Instructions
2181 Filändelsen av filen LWM LittleWays Map
2182 Filändelsen av filen LWQ SWAT Lake Water Quality Input
2183 Filändelsen av filen LWT Lightwright Attribute List
2184 Filändelsen av filen LWTB Likno Web Tabs Builder
2185 Filändelsen av filen LWTP LimeWire Theme Pack
2186 Filändelsen av filen LWZ LightWave 3D Plugin
2187 Filändelsen av filen LXA Microsoft Speech Lexicon Format
2188 Filändelsen av filen LXD EDictionary Reader Dictionary Data
2189 Filändelsen av filen LXE Luxology Modo Environment Preset Format
2190 Filändelsen av filen LYR ArcView Layer Format
2191 Filändelsen av filen M!95 Adobe Director For Mac
2192 Filändelsen av filen M10 Microsoft Money 2002 Data
2193 Filändelsen av filen M11 Microsoft Money 2003 Data
2194 Filändelsen av filen M12 Akregator Format
2195 Filändelsen av filen M16 Microsoft Money 2007 Data
2196 Filändelsen av filen M1C IBM Voice Type Languages Newuser
2197 Filändelsen av filen M1I IBM Voice Type Languages Newuser
2198 Filändelsen av filen M25 Symantec Endpoint Protection Manager
2199 Filändelsen av filen M2C IBM Voice Type Languages Newuser
2200 Filändelsen av filen M2I IBM Voice Type Languages Newuser
2201 Filändelsen av filen M2L Maxthon Language Package
2202 Filändelsen av filen M3C IBM Voice Type Languages Newuser
2203 Filändelsen av filen M3I IBM Voice Type Languages Newuser
2204 Filändelsen av filen M3R Autodesk Moldflow 3D Fill+pack Restart Data Format
2205 Filändelsen av filen M3X MAGIX Digital Photo Maker PhotoCD Playlist
2206 Filändelsen av filen M4C IBM Voice Type Language Newuser
2207 Filändelsen av filen M4D Sage MAS 90 Data
2208 Filändelsen av filen M4I IBM Voice Type Languages Newuser
2209 Filändelsen av filen M4L Sage MAS 90 Data
2210 Filändelsen av filen M68 Turbo Pascal Dos
2211 Filändelsen av filen M7P Multilizer PDF Translator Project
2212 Filändelsen av filen M?? Ingres Modify Table/Index
2213 Filändelsen av filen MA2 Bibexcel
2214 Filändelsen av filen MAB Mozilla Address Book
2215 Filändelsen av filen MAD Access Module Shortcut
2216 Filändelsen av filen MAF Microsoft Access Form Shortcut Format
2217 Filändelsen av filen MAG Access Diagram Shortcut Format
2218 Filändelsen av filen MAILLOC Apple Mac OS X Finder Mail Internet Location
2219 Filändelsen av filen MAILPLANELICENSE Mailplane License Format
2220 Filändelsen av filen MAILTOLOC Mail Internet Location Format
2221 Filändelsen av filen MAIN FileMaker Dictionary
2222 Filändelsen av filen MAJ Camduct Job
2223 Filändelsen av filen MAKER Adobe Framemaker
2224 Filändelsen av filen MANAGED_MANIFEST Silverlight Manifest
2225 Filändelsen av filen MAR Mozilla Archive
2226 Filändelsen av filen MATCH-RDB RDB
2227 Filändelsen av filen MATH AnalyticMath
2228 Filändelsen av filen MATX XWE Data Format
2229 Filändelsen av filen MAU Media Attachment Unit
2230 Filändelsen av filen MAXD PaperPort Annotation
2231 Filändelsen av filen MAXM Paperport
2232 Filändelsen av filen MB3 Minimal Board Editor (MBE)
2233 Filändelsen av filen MBA Martus Human Rights Bulletin System
2234 Filändelsen av filen MBB Kodak EasyShare Data Format
2235 Filändelsen av filen MBC Mulberry E-mail Client Cache
2236 Filändelsen av filen MBS Opera Mailbox Format
2237 Filändelsen av filen MBXML MeBible XML Data Format
2238 Filändelsen av filen MC2 MasterCook 5 Cookbook Format
2239 Filändelsen av filen MCACC MCACC Measurement Data
2240 Filändelsen av filen MCB NEPLAN Project
2241 Filändelsen av filen MCFI Maya Initial Fluid Cache Format
2242 Filändelsen av filen MCFP Maya Fluid Cache Playback Format
2243 Filändelsen av filen MCI Media Control Interface Format
2244 Filändelsen av filen MCO Live Messenger Winks Format
2245 Filändelsen av filen MCUSW Nokia Mobile Phones With Symbian Firmware
2246 Filändelsen av filen MD03 Adobe Director
2247 Filändelsen av filen MD2P MessengerDiscovery
2248 Filändelsen av filen MD2S MessengerDiscovery
2249 Filändelsen av filen MD5 MD5 Checksum Format
2250 Filändelsen av filen MD95 Macromedia Director 5 For Mac Data Format
2251 Filändelsen av filen MDAT REW Measurement
2252 Filändelsen av filen MDC Image Minolta RD175
2253 Filändelsen av filen MDCS MATlab Saved Session Format
2254 Filändelsen av filen MDES Trimaran Machine Description
2255 Filändelsen av filen MDG Enterprise Architect
2256 Filändelsen av filen MDLP Simulink Protected Model Format
2257 Filändelsen av filen MDOC Visual Studio Code Data Format
2258 Filändelsen av filen MDPL MacDraw II
2259 Filändelsen av filen MDRW MacDraw
2260 Filändelsen av filen MDU D-Flow FM Model Data Format
2261 Filändelsen av filen MDUS MessengerDiscovery
2262 Filändelsen av filen MDW Access Workgroup Format
2263 Filändelsen av filen MEA Mastersizer 2000 Sample Analysis
2264 Filändelsen av filen MECHDB ANSYS Mechanical Database Format
2265 Filändelsen av filen MECONTACT Microsoft Live Messenger
2266 Filändelsen av filen MEMB Pro/ENGINEER Temporary
2267 Filändelsen av filen MEMX E-Sword 9.x Memory Verses Data Format
2268 Filändelsen av filen MEN MenuPro Restaurant Menu Design
2269 Filändelsen av filen MENUDATA VMWare Cache
2270 Filändelsen av filen MEQ Corel WordPerfect Macro Editor Print Queue
2271 Filändelsen av filen MERLINLICENSE Merlin License Format
2272 Filändelsen av filen MES Corel WordPerfect Macro Editor Work Space
2273 Filändelsen av filen MESA OpenGL GLUT
2274 Filändelsen av filen METASTOCK Metastock Data
2275 Filändelsen av filen METRICLOG Apple IOS Diagnostic
2276 Filändelsen av filen MEU DOS Shell Menu Group
2277 Filändelsen av filen MEX4 Sun-4/SPARC Dynamically Linked Subroutines
2278 Filändelsen av filen MEXDS MATlab Dynamically Linked Subroutines
2279 Filändelsen av filen MEXHP3 Matlab HP9000/series 300 Dynamically Linked Subroutines
2280 Filändelsen av filen MEXHP7 Matlab HP9000/series 700 Dynamically Linked Subroutines
2281 Filändelsen av filen MEXN Matlab NeXT Dynamically Linked Subroutines
2282 Filändelsen av filen MEXRS6 Matlab IBM RS/6000 Dynamically Linked Subroutines
2283 Filändelsen av filen MEXSG Matlab Dynamically Linked Subroutine
2284 Filändelsen av filen MEXW64 MATlab Compiled Function Format
2285 Filändelsen av filen MF2 Authorware Mediator5 Multimedia
2286 Filändelsen av filen MFASL Netscape XUL Fastload Format
2287 Filändelsen av filen MFG ProEngineer Manufacturing
2288 Filändelsen av filen MFI Windows 98 Resource Kit
2289 Filändelsen av filen MFIL Blizzard Software Update Format
2290 Filändelsen av filen MFJ MOBCAL Data
2291 Filändelsen av filen MFR Autodesk Moldflow Result
2292 Filändelsen av filen MFU Backdoor.Win32.Agent.mfu Virus Format
2293 Filändelsen av filen MGD Master Grade Gradebook
2294 Filändelsen av filen MGDATABASE MacGourmet Deluxe Database Format
2295 Filändelsen av filen MGE MGE Data Server Project
2296 Filändelsen av filen MGM MGCSoft Equation Editor Macro Format Format
2297 Filändelsen av filen MGO MacGourmet Recipe Format
2298 Filändelsen av filen MGRP NI MASCHINE 1.x Audio Project Related Data Format
2299 Filändelsen av filen MGSPOT MacGourmet Metadata
2300 Filändelsen av filen MHV Husqvarna Viking Data
2301 Filändelsen av filen MI AutoVue Graphic Plugin
2302 Filändelsen av filen MICROKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
2303 Filändelsen av filen MIH MRtrix Image Header
2304 Filändelsen av filen MINIDSF XWE Data Format
2305 Filändelsen av filen MIV MapImagery Vendor Profile
2306 Filändelsen av filen MJ3 Id Software Online Sale
2307 Filändelsen av filen MJDOC MacJournal Document
2308 Filändelsen av filen MJG Trojan
2309 Filändelsen av filen MJR Media Jukebox Registration
2310 Filändelsen av filen MJZ Trojan.Win32.Agent.mjz
2311 Filändelsen av filen MKC MagicKey Currency Exchange Rate
2312 Filändelsen av filen MKH WinMark Pro Mark
2313 Filändelsen av filen ML2 Tripos MOL2 Molecule
2314 Filändelsen av filen ML4 Milestones 4 Schedule
2315 Filändelsen av filen ML9 Milestones Professional 2004U Schedule
2316 Filändelsen av filen MLE MAirList Event List
2317 Filändelsen av filen MLG IBM Communications Server Message
2318 Filändelsen av filen MLIB Model Library
2319 Filändelsen av filen MLOCATE Gnome Desktop
2320 Filändelsen av filen MLR Mollier Sketcher
2321 Filändelsen av filen MLT Forecast Pro Multivariate Forecast
2322 Filändelsen av filen MLV LabVIEW Mathscript
2323 Filändelsen av filen MLW MainLog Data
2324 Filändelsen av filen MM4 Microsoft Windows Word Processing Format
2325 Filändelsen av filen MMB MultiMedia Builder
2326 Filändelsen av filen MMDR Adobe Director
2327 Filändelsen av filen MMLIC Mobile Master License Format
2328 Filändelsen av filen MMPA MoreMotion Application Studio Page
2329 Filändelsen av filen MMT CoCo Systems VisiMap
2330 Filändelsen av filen MN1 Microsoft Money Version 1 Data
2331 Filändelsen av filen MN4 Microsoft Money 95 Data
2332 Filändelsen av filen MN5 Microsoft Money 97 Data
2333 Filändelsen av filen MN6 Microsoft Money 98 Data
2334 Filändelsen av filen MN7 Microsoft Money 99 Data
2335 Filändelsen av filen MN8 Microsoft Money 2000 Data
2336 Filändelsen av filen MN9 Microsoft Money 2001 Data
2337 Filändelsen av filen MNB MuPAD
2338 Filändelsen av filen MNE Microsoft Money
2339 Filändelsen av filen MNF ADAMS/Flex
2340 Filändelsen av filen MNIT FlashPeak SlimBrowser
2341 Filändelsen av filen MNL AutoCAD Menu LISP Format
2342 Filändelsen av filen MNP Ultrasoft Money
2343 Filändelsen av filen MNX FoxPro Menu
2344 Filändelsen av filen MODE2V3 Xcode Project Related
2345 Filändelsen av filen MODELPROJ Microsoft Visual Studio Modelling Project
2346 Filändelsen av filen MOL2 Portable Representation Of A SYBYL Molecule
2347 Filändelsen av filen MOLOGIQ HTC EVO 3D
2348 Filändelsen av filen MONTAGE Montage Screenplay Format
2349 Filändelsen av filen MONTE CRiSP Harvest
2350 Filändelsen av filen MOOD Amarok Moodbar Data
2351 Filändelsen av filen MOP MOPAC Input Format
2352 Filändelsen av filen MOPINT Mopac Internal Chemical Modeller Input
2353 Filändelsen av filen MOPOUT MOPAC Chemical Output
2354 Filändelsen av filen MOR Corel Shared Writing Tools
2355 Filändelsen av filen MORG Morg
2356 Filändelsen av filen MOTN Apple Motion Motion
2357 Filändelsen av filen MOZ-DELETE Mozilla Firefox Update
2358 Filändelsen av filen MOZ-UPGRADE Mozilla Firefox Upgrade
2359 Filändelsen av filen MP5 Maple Windows DOS
2360 Filändelsen av filen MP8 NI Multisim V8 Project
2361 Filändelsen av filen MPCD MPViewer Data Format
2362 Filändelsen av filen MPCPL Media Player Classic Playlist
2363 Filändelsen av filen MPH Microsoft Publisher
2364 Filändelsen av filen MPLF CodeWarrior Library
2365 Filändelsen av filen MPLOG Wireshark Micropross Mplog Format
2366 Filändelsen av filen MPRJ Maschine Project
2367 Filändelsen av filen MPSY CodeWarrior Debug Symb
2368 Filändelsen av filen MQH MetaTrader Trading Terminal
2369 Filändelsen av filen MQL MetaTrader Indicator
2370 Filändelsen av filen MRCR1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
2371 Filändelsen av filen MREC MADRIX Record
2372 Filändelsen av filen MRK DPOF Auto Print Order Format
2373 Filändelsen av filen MRO SharpEye Music Reader
2374 Filändelsen av filen MRP Infinity Solution Plot
2375 Filändelsen av filen MRV MarvinSketch
2376 Filändelsen av filen MS-DVR AVS Media Player Data Format
2377 Filändelsen av filen MS-TNEF MS Transport Neutral Encapsulation Format
2378 Filändelsen av filen MS2 SEQUEST Ms2
2379 Filändelsen av filen MSCG Microsoft Clip Art Gallery For Mac
2380 Filändelsen av filen MSE-INSTALLER Magic Set Editor Installer
2381 Filändelsen av filen MSF Mail Summary Format
2382 Filändelsen av filen MSGR Microsoft Graph 5
2383 Filändelsen av filen MSHXML Microsoft XML Typedata
2384 Filändelsen av filen MSI Windows Installer Package
2385 Filändelsen av filen MSJ MicroSurvey CAD Temporary
2386 Filändelsen av filen MSO Inline E-mail Attachment
2387 Filändelsen av filen MSOF Microsoft Office For Mac
2388 Filändelsen av filen MSRCINCIDENT Windows Remote Assistance Invitation Format
2389 Filändelsen av filen MSTAT SAM Domain Output
2390 Filändelsen av filen MSTT Prosa Minispecification
2391 Filändelsen av filen MSU Windows Vista Update Package
2392 Filändelsen av filen MSWK Microsoft Works For Mac
2393 Filändelsen av filen MTA Samsung AllShare Metadata Format
2394 Filändelsen av filen MTD Musicnotes Digital Sheet Music Format
2395 Filändelsen av filen MTDD MEDITECH Document Definition
2396 Filändelsen av filen MTG Making The Grade
2397 Filändelsen av filen MTHD MOPEKS Method
2398 Filändelsen av filen MTKEY ProDAD Heroglyph License
2399 Filändelsen av filen MTO FastCAM MTO Data
2400 Filändelsen av filen MULIB Adobe Muse Exported Library
2401 Filändelsen av filen MULT SAM Alignment Output
2402 Filändelsen av filen MUSX Min‐U‐Script Xpress Transcript Data
2403 Filändelsen av filen MUT Integrative Genomics Viewer Mutations List
2404 Filändelsen av filen MVF AutoFlix Stop Frame
2405 Filändelsen av filen MVI AutoCAD Movie Command Format
2406 Filändelsen av filen MVQ MvQuery Query Data Format
2407 Filändelsen av filen MW2 MicroWorlds Logo Activity
2408 Filändelsen av filen MW2D Apple MacWrite
2409 Filändelsen av filen MW2S MacWrite II Model
2410 Filändelsen av filen MWC Make Project Creator Input
2411 Filändelsen av filen MWDP CodeWarrior Debugger
2412 Filändelsen av filen MWI Medlin Payroll Software Invoice Layout Information
2413 Filändelsen av filen MWLIC MoneyWell License Format
2414 Filändelsen av filen MXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
2415 Filändelsen av filen MXC3 Magix Photo Manager Thumbnail Cache
2416 Filändelsen av filen MXFD ABBYY Form
2417 Filändelsen av filen MXIT MXit Data
2418 Filändelsen av filen MXM MixMeister BPM Calculation Format
2419 Filändelsen av filen MXN Miinoto Exchangeable Note Format
2420 Filändelsen av filen MXPRJ Maschine 2.0 Project
2421 Filändelsen av filen MXSD IBM WebSphere Message Definition
2422 Filändelsen av filen MXZ Maximizer Data
2423 Filändelsen av filen MYB MYOB Data
2424 Filändelsen av filen MYE MYOB
2425 Filändelsen av filen MYOB MYOB Data
2426 Filändelsen av filen MYOX MYOB Data
2427 Filändelsen av filen MYSQL MySQL Data Format
2428 Filändelsen av filen MYSQLI MySQL Native Driver For PHP Data Format
2429 Filändelsen av filen MZ2 Maze-solver MZ2
2430 Filändelsen av filen MZB MegaZeux Board
2431 Filändelsen av filen MZE Maze Creator
2432 Filändelsen av filen MZT MOZART Template
2433 Filändelsen av filen MZV Viewpoint Media Player ZoomView Titles
2434 Filändelsen av filen MZZ Microsoft .NET Download Package
2435 Filändelsen av filen M_P Pro/ENGINEER Temporary
2436 Filändelsen av filen N88 Apple IOS Kernel Cache
2437 Filändelsen av filen N92 Apple IOS Firmware
2438 Filändelsen av filen NA2 Netscape Address Book Format
2439 Filändelsen av filen NAB Netscape Communicator Addressbook
2440 Filändelsen av filen NACL NameCleaner
2441 Filändelsen av filen NAF TRAKTOR Service
2442 Filändelsen av filen NAL System Management Server Network Abstraction Layer
2443 Filändelsen av filen NANOPAD2_SET KORG Kontrol Editor Scene Data Format
2444 Filändelsen av filen NAV2 WinAVI Temporary Navigation Format
2445 Filändelsen av filen NB2 Newsbin Unfinished Download
2446 Filändelsen av filen NBR Saved Benchmark Result
2447 Filändelsen av filen NC2 NewsLeecher Cache
2448 Filändelsen av filen NC? FlashGet Download Manager Incomplete Download
2449 Filändelsen av filen NCAK1 Native Instruments Audio Kontrol 1 Template Format
2450 Filändelsen av filen NCC CNC (Computer Numeric Control) Control Format (CamView 3D)
2451 Filändelsen av filen NCH Outlook Express Folder Format
2452 Filändelsen av filen NCMM NI Maschine Mikro Template Format
2453 Filändelsen av filen NCOMP SAM Dirichlet Mixture Prior Library
2454 Filändelsen av filen NCSS NCSS Data
2455 Filändelsen av filen ND5 Renamed NDS Format
2456 Filändelsen av filen NDL Lotus Notes Doclink Format
2457 Filändelsen av filen NDOTS Ribbons Ndots
2458 Filändelsen av filen NDT NEPLAN External Program Import Or Export
2459 Filändelsen av filen NDV ENVI N-D Visualizer State
2460 Filändelsen av filen NEPPRJ NEPLAN Project
2461 Filändelsen av filen NERO_SCOUT_VIDEO Nero ShowTime Data Format
2462 Filändelsen av filen NERO_SEARCH_EMAIL_RESULT Nero Search Format
2463 Filändelsen av filen NETKIT Gnome Desktop
2464 Filändelsen av filen NETRC .netrc TCP/IP Settings
2465 Filändelsen av filen NEULICENSE Neu License
2466 Filändelsen av filen NEX Neuroexplorer Neurological Data
2467 Filändelsen av filen NFS Network Format System Temporary Format
2468 Filändelsen av filen NFT NetObjects Fusion System
2469 Filändelsen av filen NFX NetObjects Fusion Components Bbscomp
2470 Filändelsen av filen NGD NimbleGen Gene Description Format
2471 Filändelsen av filen NGE NeXus Personal Security Client Data Format
2472 Filändelsen av filen NGO Nick-O-Matic Design Factory Project
2473 Filändelsen av filen NGR NEPLAN Graphic Data
2474 Filändelsen av filen NGS NGSSniff
2475 Filändelsen av filen NHA Native Noah Format
2476 Filändelsen av filen NHP NOAA Hydrophone Data
2477 Filändelsen av filen NI NetObjects Fusion Preview
2478 Filändelsen av filen NICK Outlook 2000 Nickname Format
2479 Filändelsen av filen NICNT Native Instruments KONTAKT Library
2480 Filändelsen av filen NICRASH TRAKTOR Crash Report
2481 Filändelsen av filen NID Nikon Capture IPTC Data
2482 Filändelsen av filen NIX Rational XDE
2483 Filändelsen av filen NJB Nikon Photo Index Format
2484 Filändelsen av filen NJF IBM Lotus Domino
2485 Filändelsen av filen NK2 Outlook 2002 Nickname Format
2486 Filändelsen av filen NKD Nikon ViewNX Thumbnail Cache
2487 Filändelsen av filen NKPLE Nuke Script Format
2488 Filändelsen av filen NKR KONTAKT Resource Container
2489 Filändelsen av filen NL2 ESignal Market Depth
2490 Filändelsen av filen NLG Nestopia Language
2491 Filändelsen av filen NLK Outlook 2003 E-mail Cookie
2492 Filändelsen av filen NLP Newsletter Profi 2001 Data Format
2493 Filändelsen av filen NLR NLREG Nonlinear Regression Control
2494 Filändelsen av filen NLV Nikon Capture LCHE Editor
2495 Filändelsen av filen NMI SwordSearcher
2496 Filändelsen av filen NMO Virtools Behavioral Objects
2497 Filändelsen av filen NMR WxNUTS Histogram
2498 Filändelsen av filen NMS Numega SoftICE Loader Format Including Debugging Info
2499 Filändelsen av filen NMU EMC Documentum Client Library Query Cache
2500 Filändelsen av filen NMV Nintendulator Movie Capture
2501 Filändelsen av filen NMW Microsoft NetMeeting T126_Whiteboard
2502 Filändelsen av filen NND CYMFLOW Network Data Format
2503 Filändelsen av filen NNTP NewsWatcher
2504 Filändelsen av filen NNVS NextNine VNC Player VNC Session
2505 Filändelsen av filen NNW NeuralWare NeuralWorks
2506 Filändelsen av filen NODES PowerFolder Nodes
2507 Filändelsen av filen NOMEDIA Android No Media Format
2508 Filändelsen av filen NOTX E-Sword Study
2509 Filändelsen av filen NOV NI Battery Cache
2510 Filändelsen av filen NOX Wave IRIS NOx
2511 Filändelsen av filen NPA ReliaSoft Weibull++
2512 Filändelsen av filen NPC QuickBooks Online Banking
2513 Filändelsen av filen NPG Magentic Download
2514 Filändelsen av filen NPK N-Track Studio Peak
2515 Filändelsen av filen NPM CorelDRAW 10 Draw Media Lines
2516 Filändelsen av filen NPO Nonpareil Redundancy Summary
2517 Filändelsen av filen NPW NPassword
2518 Filändelsen av filen NPX TroublePix Licence
2519 Filändelsen av filen NPZ GameGuard Update
2520 Filändelsen av filen NQA NQuery Advisor Data
2521 Filändelsen av filen NQF NOD32 Quarantine
2522 Filändelsen av filen NQI NOD32 Quarantine
2523 Filändelsen av filen NQST SoundEdit
2524 Filändelsen av filen NRE Nero CD EXTRA Compilation
2525 Filändelsen av filen NRF IBM Domino Notes Redirection
2526 Filändelsen av filen NRJ Nero JukeBox Compilation
2527 Filändelsen av filen NRPROJ .NET Reactor Project Format
2528 Filändelsen av filen NRX NeatReceipts SCANALIZER Expense Report
2529 Filändelsen av filen NS NSwin Project
2530 Filändelsen av filen NS1 NetStumbler NS1 Log
2531 Filändelsen av filen NSB_SEARCH_MORE Nero Search Data Format
2532 Filändelsen av filen NSLLOC Apple Mac OS X Finder NSL Internet Location
2533 Filändelsen av filen NSPL Netscape Navigator Plugin
2534 Filändelsen av filen NSS Magentic Screensaver Format
2535 Filändelsen av filen NSZ Benchmark Data Format Used By NVidia NTune Tool
2536 Filändelsen av filen NTD NinjaTrader
2537 Filändelsen av filen NTH Nokia Series 40 Theme Format
2538 Filändelsen av filen NTT MediaFACE Template
2539 Filändelsen av filen NTV PatternSmith Import
2540 Filändelsen av filen NTZ InVircible Antivirus Directory Integrity Information
2541 Filändelsen av filen NUB Xerox FreeFlow NUB Init
2542 Filändelsen av filen NUC PAML Data
2543 Filändelsen av filen NUD Now Up-To-Date Calendar Data
2544 Filändelsen av filen NUF Procomm Plus New User Message
2545 Filändelsen av filen NUGG SAP Generated Nugg
2546 Filändelsen av filen NULL NULL Image Format
2547 Filändelsen av filen NUM Diction
2548 Filändelsen av filen NUP Smart Security Update Format
2549 Filändelsen av filen NVD Navidoc
2550 Filändelsen av filen NVI NVIDIA Driver Format
2551 Filändelsen av filen NVJ Net Vampire Job
2552 Filändelsen av filen NVP Net Vampire Job
2553 Filändelsen av filen NVR NeverForget
2554 Filändelsen av filen NVT NeuraLynx Video Tracker
2555 Filändelsen av filen NVX NvStructural Extension
2556 Filändelsen av filen NVZ Novelty Actor
2557 Filändelsen av filen NW3 Novell Netware.3x
2558 Filändelsen av filen NW4 Netware.4x
2559 Filändelsen av filen NWELICENSE Nisus Writer Pro License
2560 Filändelsen av filen NWM Sony NWM Display Screen Format
2561 Filändelsen av filen NWUT NetWare Tools
2562 Filändelsen av filen NXB Nexus Race Software Raw Data
2563 Filändelsen av filen NXN Avid Interplay Permanent License
2564 Filändelsen av filen NZL Corel Painter Nozzle
2565 Filändelsen av filen NZN RMCProfile List
2566 Filändelsen av filen O8O Mediator 5 Repository Tabs Vorlagen.006
2567 Filändelsen av filen OAS Microsoft Outlook Attachment Sniffer
2568 Filändelsen av filen OAW OpenArchitectureWare Workflow
2569 Filändelsen av filen OB IBM LinkWay Object
2570 Filändelsen av filen OB! Orbit Downloader Incomplete Download
2571 Filändelsen av filen OBL TrueSpace
2572 Filändelsen av filen OBS WAsP Obstacle List
2573 Filändelsen av filen OBV 3D Photo Browser Thumbnail Cache
2574 Filändelsen av filen OBX Rational XDE
2575 Filändelsen av filen OC9 OrgCon Organization
2576 Filändelsen av filen OCEN EdGCM Data
2577 Filändelsen av filen OCF OM2 Cipher
2578 Filändelsen av filen OCG Osprey Custom Graph
2579 Filändelsen av filen OCM Netscape Communicator Aim
2580 Filändelsen av filen OCV OCV Training Data
2581 Filändelsen av filen OD5 Omnis 5 Database Format
2582 Filändelsen av filen ODCDATABASEFILE Microsoft Office Data Format
2583 Filändelsen av filen ODCNEWFILE Microsoft Office Data Connection
2584 Filändelsen av filen ODCTABLEFILE Microsoft Office
2585 Filändelsen av filen ODE Microsoft Office
2586 Filändelsen av filen ODF OpenDocument Formula
2587 Filändelsen av filen ODTPC Oracle User Productivity Kit Presentation
2588 Filändelsen av filen ODV Ocean Data View Data
2589 Filändelsen av filen ODVI LaTeX
2590 Filändelsen av filen OEACCAOUNT Windows Mail
2591 Filändelsen av filen OEF Optim Export
2592 Filändelsen av filen OEMIGACCOUNT Outlook Express Temporary
2593 Filändelsen av filen OET ESignal Order Entry Ticket
2594 Filändelsen av filen OFA Kodak OfotoNow
2595 Filändelsen av filen OFD ObjectView Form Definition
2596 Filändelsen av filen OFFSETS Offset
2597 Filändelsen av filen OFP Objecteering Project
2598 Filändelsen av filen OGO Origin Graphic Object
2599 Filändelsen av filen OH4 Overhoor List
2600 Filändelsen av filen OHP MS-DOS 7
2601 Filändelsen av filen OHS Bink Outbound History
2602 Filändelsen av filen OK Qedit
2603 Filändelsen av filen OKX OKScript
2604 Filändelsen av filen OLB OLE Object Library
2605 Filändelsen av filen OLB2 CanOpener Library
2606 Filändelsen av filen OLF OyezForms Legal Documents
2607 Filändelsen av filen OLK14EXACCOUNT Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
2608 Filändelsen av filen OLK14FOLDER Microsoft Outlook 2011 For Mac Folder
2609 Filändelsen av filen OLK14MSGATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Message Attachment
2610 Filändelsen av filen OLK14RECENT Microsoft Outlook 2011 For Mac Recent Address
2611 Filändelsen av filen OLK14SCHEDULE Microsoft Outlook 2011 For Mac Schedule
2612 Filändelsen av filen OLK14SEARCH Microsoft Outlook 2011 For Mac Saved Search
2613 Filändelsen av filen OLK14UID Microsoft Outlook 2011 For Mac UID
2614 Filändelsen av filen OLN Microsoft Visual C++ Outline Examples
2615 Filändelsen av filen OLS Microsoft Office List Shortcut
2616 Filändelsen av filen OLY AFP Advanced Function Presentation Overlay Resource
2617 Filändelsen av filen OMEG Mathematica For Mac
2618 Filändelsen av filen OMR OMR Template
2619 Filändelsen av filen OMS Order Maven
2620 Filändelsen av filen OMT SITH HLA Object Model Template
2621 Filändelsen av filen OMU XWE Data Format
2622 Filändelsen av filen ON2 On2 Encoded FLV
2623 Filändelsen av filen ONB OpenModelica Document Format
2624 Filändelsen av filen ONBATCH ON1 Photo Data Format
2625 Filändelsen av filen ONECACHE Microsoft OneNote Cache
2626 Filändelsen av filen ONEFFECTS Perfect Effects Data Format
2627 Filändelsen av filen ONETMP Microsoft OneNote Temporary
2628 Filändelsen av filen ONETOC Microsoft OneNote Table Of Contents
2629 Filändelsen av filen ONW Omron HMI NTST
2630 Filändelsen av filen OOK Arachne Batch Script
2631 Filändelsen av filen OP ESignal OptionsPlus
2632 Filändelsen av filen OP4 Nastran Output
2633 Filändelsen av filen OPDOWNLOAD Opera Partially Downloaded Format
2634 Filändelsen av filen OPI Adlib OCR Processing Information
2635 Filändelsen av filen OPP IPhotoDVD
2636 Filändelsen av filen OPR OPRO X Browser
2637 Filändelsen av filen OP_ GKSetup Support
2638 Filändelsen av filen OR8 Rational Rose Oracle8 Database Model Report
2639 Filändelsen av filen ORD OMAX Routed Data Format
2640 Filändelsen av filen ORG2+ Lotus Organizer
2641 Filändelsen av filen ORIGINAL Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
2642 Filändelsen av filen ORMDESIGNER ORM Designer Project
2643 Filändelsen av filen OS3 OS/2 Warp 3
2644 Filändelsen av filen OSA W32/Sober-AD
2645 Filändelsen av filen OSD Open Software Description
2646 Filändelsen av filen OSL OckamSoft Log
2647 Filändelsen av filen OST Outlook Offline Folder Format
2648 Filändelsen av filen OSW ONESWING Contents
2649 Filändelsen av filen OTC OpenDocument Chart Template
2650 Filändelsen av filen OTR IRIX Complied FTR
2651 Filändelsen av filen OUT1 UltraEdit Data Format
2652 Filändelsen av filen OUTJOB Altium Designer Data Format
2653 Filändelsen av filen OUTLINE FontTwister Letter Outline
2654 Filändelsen av filen OUV Sphinx Open Ended Responses Format
2655 Filändelsen av filen OUX Bibexcel
2656 Filändelsen av filen OVD ObjectVision Data
2657 Filändelsen av filen OVLX E-Sword Overlay Data Format
2658 Filändelsen av filen OVOLOG OoVoo Log
2659 Filändelsen av filen OWG OutWit Gear Database
2660 Filändelsen av filen OWM OutWit XML Mashup Format
2661 Filändelsen av filen OWT Ancestry.com OneWorldTree
2662 Filändelsen av filen OXD PS3 Proxy Server
2663 Filändelsen av filen OXF IBM Rational Rhapsody
2664 Filändelsen av filen OYZ Lotus Approach Alternate DBASE Index
2665 Filändelsen av filen OZP Orgadata LogiKal
2666 Filändelsen av filen P0 WOW! Data Format
2667 Filändelsen av filen P02 PAR Recovery Volume
2668 Filändelsen av filen P03 PAR Recovery Volume
2669 Filändelsen av filen P04 PAR Recovery Volume
2670 Filändelsen av filen P05 PAR Recovery Volume
2671 Filändelsen av filen P06 Parity Archive Volume Set
2672 Filändelsen av filen P07 PAR Recovery Volume
2673 Filändelsen av filen P08 PAR Recovery Volume
2674 Filändelsen av filen P09 PAR Recovery Volume
2675 Filändelsen av filen P10 Certificate Request Format
2676 Filändelsen av filen P11 PAR Recovery Volume
2677 Filändelsen av filen P14 PAR Recovery Volume
2678 Filändelsen av filen P18 QuickPar Recovery Volume Format
2679 Filändelsen av filen P19 PAR Recovery Volume
2680 Filändelsen av filen P1I IBM Voice Type Languages Newuser
2681 Filändelsen av filen P20 PAR Recovery Volume
2682 Filändelsen av filen P25 PAR Recovery Volume
2683 Filändelsen av filen P2A IBM Voice Type Languages Vocables
2684 Filändelsen av filen P2C IBM Voice Type Languages Newuser
2685 Filändelsen av filen P2F Wamit
2686 Filändelsen av filen P2KC P2KTools Mod
2687 Filändelsen av filen P2P FolderShare Placeholder Format
2688 Filändelsen av filen P30 PAR Recovery Volume
2689 Filändelsen av filen P3C IBM Voice Type Languages Newuser
2690 Filändelsen av filen P3I Pixie
2691 Filändelsen av filen P7M Digitally Encrypted Message
2692 Filändelsen av filen P7R Certificate Request Response Format
2693 Filändelsen av filen PA2M SAM Alignment
2694 Filändelsen av filen PA3 Turbo Pascal Dos
2695 Filändelsen av filen PA4 Turbo Pascal Dos
2696 Filändelsen av filen PA5 Turbo Pascal Dos
2697 Filändelsen av filen PAA PAF Personal Ancestral Format Data
2698 Filändelsen av filen PAD ACT! Database Pointer Format
2699 Filändelsen av filen PADL Pyro Audio Creator Data Disk Layout Format
2700 Filändelsen av filen PAF2 Code Composer Studio Compiled
2701 Filändelsen av filen PAKM PAKM Package Format
2702 Filändelsen av filen PAMP Poweramp Album Art Format
2703 Filändelsen av filen PANDO Pando Format
2704 Filändelsen av filen PAO Xilinx Source List
2705 Filändelsen av filen PAPERLIBRARY Corel Painter Paper Library Format
2706 Filändelsen av filen PAR3 PAR3 Recovery Volume
2707 Filändelsen av filen PART Partially Downloaded Format
2708 Filändelsen av filen PART1 NetObjects Fusion System
2709 Filändelsen av filen PART2 NetObjects Fusion System
2710 Filändelsen av filen PART3 NetObjects Fusion System
2711 Filändelsen av filen PART4 NetObjects Fusion System
2712 Filändelsen av filen PART5 NetObjects Fusion System
2713 Filändelsen av filen PARTIAL Internet Explorer Partially Downloaded Format
2714 Filändelsen av filen PATCH Patch
2715 Filändelsen av filen PAUX PlasTeX
2716 Filändelsen av filen PAV Panda Antivirus
2717 Filändelsen av filen PB1 Broderbund 3D Home Architect
2718 Filändelsen av filen PBC Parrot Compiled Byte Code
2719 Filändelsen av filen PBE Proton Plus Compiler
2720 Filändelsen av filen PBH PowerBasic Help
2721 Filändelsen av filen PBTX PowerBuilder Target Data Format
2722 Filändelsen av filen PBU PowerBASIC Unit
2723 Filändelsen av filen PCBDOC Printed Circuit Board Description
2724 Filändelsen av filen PCKGDEP Microsoft Windows Package Deployment Format
2725 Filändelsen av filen PCMI ABB PCM600 Pre-configured IED
2726 Filändelsen av filen PCMP ABB PCM600 Project
2727 Filändelsen av filen PCMT ABB PCM600 Template IED
2728 Filändelsen av filen PCQ Pfaff Embroidery
2729 Filändelsen av filen PD3 3D Studio Max
2730 Filändelsen av filen PD6 Lacerte Tax
2731 Filändelsen av filen PDA Image Print Shop Deluxe
2732 Filändelsen av filen PDJ Pioneer CDJ-1000MK3 Index Format
2733 Filändelsen av filen PDOC Grabdp
2734 Filändelsen av filen PDVR QuickDraw GX
2735 Filändelsen av filen PE PatentEase
2736 Filändelsen av filen PED Corel WordPerfect Program Editor Delete Save
2737 Filändelsen av filen PEE Sage Timberline Estimating
2738 Filändelsen av filen PEL IBM Forms Log
2739 Filändelsen av filen PEQ Corel WordPerfect Program Editor Print Queue
2740 Filändelsen av filen PERSPECTIVE Xcode Project Related
2741 Filändelsen av filen PERSPECTIVEV3 Xcode Project Related
2742 Filändelsen av filen PES Brother Embroidery Format
2743 Filändelsen av filen PF3 SmartWare Project Source Code
2744 Filändelsen av filen PFCOLORS Pixelformer Colors Format
2745 Filändelsen av filen PFO Pismo Format Mount Audit Package
2746 Filändelsen av filen PFT Corel WordPerfect Temporary
2747 Filändelsen av filen PGA PowerGREP Action
2748 Filändelsen av filen PGDATA URL Melter Data
2749 Filändelsen av filen PGL PowerGREP Library
2750 Filändelsen av filen PGP PGP Security Key
2751 Filändelsen av filen PGR PowerGREP Results
2752 Filändelsen av filen PGSR PowerGREP Sequence Results Format
2753 Filändelsen av filen PHA PTC Creo Data Format
2754 Filändelsen av filen PHI SPOCK PhiMap
2755 Filändelsen av filen PHJ PhCNC Project
2756 Filändelsen av filen PHP2 PHP Version 2 Script (HyperText PreProcessor)
2757 Filändelsen av filen PHS XtalView Phase
2758 Filändelsen av filen PHV Husqvarna Viking Data
2759 Filändelsen av filen PHW PhotoWebber Session
2760 Filändelsen av filen PI$ Microsoft Compressed PIF
2761 Filändelsen av filen PIA PanaVue ImageAssembler
2762 Filändelsen av filen PID Process ID Format
2763 Filändelsen av filen PIDB Parser Information Database
2764 Filändelsen av filen PIK Protel 99 PIK
2765 Filändelsen av filen PIL CMA Microdialysis Trend Data
2766 Filändelsen av filen PIMX Adobe Photoshop
2767 Filändelsen av filen PINS Protégé Instance Format
2768 Filändelsen av filen PINSTALL Google Picasa
2769 Filändelsen av filen PIPL Adobe Photoshop SDK Samplecode Colorpicker
2770 Filändelsen av filen PIQ Piped Technology Information Query
2771 Filändelsen av filen PIQT Apple QuickTime Still
2772 Filändelsen av filen PJ4 Electric Quilt
2773 Filändelsen av filen PJB IBM InfoSphere Information Server Manager
2774 Filändelsen av filen PJC Master Genealogist
2775 Filändelsen av filen PJD Portfolio Exported Categories
2776 Filändelsen av filen PJF IAddress Postal Job
2777 Filändelsen av filen PJL ProCite Term Lists And Journal Title Lists
2778 Filändelsen av filen PJR DVDx Project
2779 Filändelsen av filen PKGUNDEF Microsoft Visual Studio Shell
2780 Filändelsen av filen PKGX Configuration Manager Prestage Content
2781 Filändelsen av filen PKINSTALLSANDBOXMANAGER Apple MacOS (OS X) Data Format
2782 Filändelsen av filen PKL Exchange Migration Wizard Packing
2783 Filändelsen av filen PKP Privacy Killer Plug-in Manager
2784 Filändelsen av filen PKPASS Passbook Pass Format
2785 Filändelsen av filen PKX Rational XDE
2786 Filändelsen av filen PKY PockeTTY Security Certificate
2787 Filändelsen av filen PL3 Harvard Chart Palette
2788 Filändelsen av filen PLANTUML PlantUML
2789 Filändelsen av filen PLAYSET Souptoys Playset Format
2790 Filändelsen av filen PLB FoxPro Library
2791 Filändelsen av filen PLEXAPP Plex Package
2792 Filändelsen av filen PLGX KeePass Optional Plugin Format
2793 Filändelsen av filen PLIB SAM Dirichlet Mixture Prior Library
2794 Filändelsen av filen PLJ Plus 2D Job
2795 Filändelsen av filen PLL CA Clipper 5 Prelinked Library
2796 Filändelsen av filen PLMX PDXpert Data Format
2797 Filändelsen av filen PLP Messenger Plus! Sound Pack
2798 Filändelsen av filen PLQ TAK 2000 Heat Rate Plot
2799 Filändelsen av filen PLSK Messenger Plus! Live Skin Pack
2800 Filändelsen av filen PM! Pegasus Mail Address Book
2801 Filändelsen av filen PM$ Pegasus Mail Temporary
2802 Filändelsen av filen PM2 Pegasus Mail Uid Information
2803 Filändelsen av filen PM5F Adobe PageMaker For Mac
2804 Filändelsen av filen PMA Microsoft Windows Performance Monitor Data
2805 Filändelsen av filen PMDH Pegasus Mail For Mac
2806 Filändelsen av filen PME Pegasus Mail Filter Rule Formats
2807 Filändelsen av filen PMJX 3D Digital Scanner
2808 Filändelsen av filen PMN Pegasus Mail Annotation
2809 Filändelsen av filen PMS Pegasus Mail Signature
2810 Filändelsen av filen PMU Pegasus Mail Keyboard Macro
2811 Filändelsen av filen PN Powernoodle Format
2812 Filändelsen av filen PNC IBM Voice Type Languages Scripts Data
2813 Filändelsen av filen PNC1 Norton Utilities
2814 Filändelsen av filen PNDD Norton Disk Doctor
2815 Filändelsen av filen PNDE Norton Utilities
2816 Filändelsen av filen PNFD Norton FormatSaver Data
2817 Filändelsen av filen PNFV Norton FormatSaver Volume
2818 Filändelsen av filen PNFX Norton FormatSaver
2819 Filändelsen av filen PNGWALK Java Data Format
2820 Filändelsen av filen PNH Project ROME Plug-in Archive
2821 Filändelsen av filen PNL TopSolid Nesting Module
2822 Filändelsen av filen PNNU Norton Utilities
2823 Filändelsen av filen PNQ ICQ Ifile
2824 Filändelsen av filen PNRA RealPlayer Formatnte Fippra
2825 Filändelsen av filen PNRM RealPlayer For Mac
2826 Filändelsen av filen PNSD Norton Speed Disk
2827 Filändelsen av filen PNUE Norton UnErase
2828 Filändelsen av filen PNV Pegasus Mail Stored Searches
2829 Filändelsen av filen PNWI Norton Wipe Info
2830 Filändelsen av filen PNX Pegasus Mail RTF Version Of Queued And Draft Message
2831 Filändelsen av filen POLY RMCProfile
2832 Filändelsen av filen POLYS Ribbons Polys
2833 Filändelsen av filen POS IBM Lotus Notes Format
2834 Filändelsen av filen POX Autoslew Sequence
2835 Filändelsen av filen PPB Corel WordPerfect Print Preview Button Bar
2836 Filändelsen av filen PPE S.T.A.L.K.E.R. Post-process Effector
2837 Filändelsen av filen PPK PuTTY Private Key Format
2838 Filändelsen av filen PPLZ Polar ProTrainer Training Plan
2839 Filändelsen av filen PPM_B Nokia PPM Flash Format
2840 Filändelsen av filen PQ Adobe Pagemaker Default Printer Style
2841 Filändelsen av filen PQA Query Application
2842 Filändelsen av filen PQE Ontrack EasyRecovery Recovered Data
2843 Filändelsen av filen PQF Corel Presentations Runtime
2844 Filändelsen av filen PQO PhreeqcI
2845 Filändelsen av filen PQW Corel Presentations Runtime
2846 Filändelsen av filen PQX Power Quest Drive Image Index
2847 Filändelsen av filen PR W32/Brontok-DP Worm
2848 Filändelsen av filen PR0 CheckMark Payroll Software Company Information
2849 Filändelsen av filen PR1 Packrat 4.0 Data
2850 Filändelsen av filen PR3 DBASE IV PostScript Printer Driver
2851 Filändelsen av filen PR5 CheckMark Payroll Distribution
2852 Filändelsen av filen PRETTY SAM Prettyalign Output
2853 Filändelsen av filen PREVIEW7 WindowBlinds Temporary
2854 Filändelsen av filen PREXPORT Adobe Premiere Pro Preset Format
2855 Filändelsen av filen PRH Macromedia ColdFusion Studio Project
2856 Filändelsen av filen PRJPCB Altium Designer Project
2857 Filändelsen av filen PRMDC Adobe Premiere Pro Metadata Cache
2858 Filändelsen av filen PRMR Adobe Premiere For Mac
2859 Filändelsen av filen PROCPS Gnome Desktop
2860 Filändelsen av filen PROCSPEC SpectraSuite Data Format
2861 Filändelsen av filen PROJ Apple NeXT Interface Builder Project
2862 Filändelsen av filen PROJDATA Microsoft Visual C# Project Data
2863 Filändelsen av filen PROOFINGTOOL Microsoft Office Proofing Tool
2864 Filändelsen av filen PROVBANK Prophet-V2 Data Format
2865 Filändelsen av filen PRQ InstallShield Prerequisite
2866 Filändelsen av filen PRTC OmniPage
2867 Filändelsen av filen PRU IBM Tivoli Storage Manager Pruned Entry
2868 Filändelsen av filen PS2XML Windows PowerShell
2869 Filändelsen av filen PS7 Corel PaintShop Photo Pro
2870 Filändelsen av filen PSAR PSP Update Format
2871 Filändelsen av filen PSCX PSCAD Power System Simulation Software XML Case
2872 Filändelsen av filen PSDOWNLOAD Apple Mac OS X PubSub Agent Enclosure Download
2873 Filändelsen av filen PSE10DB Adobe Photoshop Elements Data Format
2874 Filändelsen av filen PSE8DB Adobe Reader Data Format
2875 Filändelsen av filen PSE9DB Adobe Photoshop Elements Data Format
2876 Filändelsen av filen PSI PrimalScript Online Help Shortcut
2877 Filändelsen av filen PSIP Microsoft Works 1.1 For Mac Data Format
2878 Filändelsen av filen PSL PSCAD Power System Simulation Library
2879 Filändelsen av filen PSLC Messenger Plus! Packaged Scripts
2880 Filändelsen av filen PSLIC PureSync License Format
2881 Filändelsen av filen PSLX PSCAD Power System Simulation Software XML Library
2882 Filändelsen av filen PSMDCP NuGet Metadata Format
2883 Filändelsen av filen PSMODEL Delcam Powershape
2884 Filändelsen av filen PSOD Roxio Easy Media Creator Album
2885 Filändelsen av filen PSPDEFORMATIONMAP PaintShop Pro Deformation Map
2886 Filändelsen av filen PSPENVIROMENTMAP PaintShop Pro Environment Map
2887 Filändelsen av filen PSPENVIRONMENTMAP Corel PaintShop Pro Format
2888 Filändelsen av filen PSPGRADIENT PaintShop Pro Gradient
2889 Filändelsen av filen PSPPALETTE Corel PaintShop Pro Data Format
2890 Filändelsen av filen PSPROJ PyScripter Project
2891 Filändelsen av filen PSPSELECTION PaintShop Pro Saved Selection
2892 Filändelsen av filen PSPSHAPE Paint Shop Pro Shape
2893 Filändelsen av filen PSPSTYLEDLINE PaintShop Pro Styled Line
2894 Filändelsen av filen PSPT Apple Format Exchange
2895 Filändelsen av filen PSQL AreskiCC
2896 Filändelsen av filen PSTT STAR-CD Transient Results Data Format
2897 Filändelsen av filen PT Panther Project Format
2898 Filändelsen av filen PT3 Harvard Device Driver
2899 Filändelsen av filen PT4 Pro Tools 4 (16 Bit) Session
2900 Filändelsen av filen PT5 Pro Tools 5 Session
2901 Filändelsen av filen PT7 Stitch R-XP Design Format
2902 Filändelsen av filen PTC ABBYY Finereader 5.0 Pro
2903 Filändelsen av filen PTD Pro/ENGINEER Table
2904 Filändelsen av filen PTDB Peachtree Accounting Data
2905 Filändelsen av filen PTE PicturesToExe Project
2906 Filändelsen av filen PTGBATCH PTGui Batch List Format
2907 Filändelsen av filen PTH 4D Path Document
2908 Filändelsen av filen PTN2 PaperPort Thumbnail Cache
2909 Filändelsen av filen PTQ Pianoteq Extension
2910 Filändelsen av filen PTR OS/2 Cursor Image Format
2911 Filändelsen av filen PTRACK SAM Predict_track
2912 Filändelsen av filen PTTS CASIA-OLHWDB Page
2913 Filändelsen av filen PTV MemoriesOnTV Photo Slide Show Project
2914 Filändelsen av filen PU PlantUML
2915 Filändelsen av filen PUBLISHPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2916 Filändelsen av filen PV CONSEL Output P-Value
2917 Filändelsen av filen PVF PageRecall
2918 Filändelsen av filen PVG Encarta World Atlas Pushpins
2919 Filändelsen av filen PVK Private Key Format
2920 Filändelsen av filen PVN Desing & Print Business Edition
2921 Filändelsen av filen PVTP ParaView Visualization Toolkit Parallel Polygonal Data
2922 Filändelsen av filen PVTR Visualization Toolkit Parallel Rectilinear Grid Data
2923 Filändelsen av filen PVTS Visualization Toolkit Parallel Structured Points Data
2924 Filändelsen av filen PVTU ParaView Visualization Toolkit Parallel Unstructured Points Data
2925 Filändelsen av filen PVU PaleoVu Paleoenvironmental Data
2926 Filändelsen av filen PVV Power Vision WinPV
2927 Filändelsen av filen PW7 Plant Wizard 7 Data Format
2928 Filändelsen av filen PWK Password Keeper
2929 Filändelsen av filen PWM WM Keeper CLASSIC Purse
2930 Filändelsen av filen PWO WinNonlin Output
2931 Filändelsen av filen PWR XPower Power Report
2932 Filändelsen av filen PWRE PasswordTools Data
2933 Filändelsen av filen PX5 Poker Pal Third-party Extension
2934 Filändelsen av filen PXW TWAIN32 Data Format
2935 Filändelsen av filen PXX Encrypted Keyman Customisation
2936 Filändelsen av filen PXY Topocad
2937 Filändelsen av filen PYG IBM Cognos 7
2938 Filändelsen av filen PYH IBM Cognos 7
2939 Filändelsen av filen PYI IBM Cognos 7
2940 Filändelsen av filen PYJ IBM Cognos 8
2941 Filändelsen av filen PZD Pocket Zone Drawing
2942 Filändelsen av filen PZF GraphPad Prism Project
2943 Filändelsen av filen PZM GraphPad Prism Project
2944 Filändelsen av filen PZO Pizazz Plus Overlay Data
2945 Filändelsen av filen Q00 Quicken 2000
2946 Filändelsen av filen Q01 Quicken 2001
2947 Filändelsen av filen Q06 QuickTax 2006
2948 Filändelsen av filen Q3X QuickDraw 3D Extension
2949 Filändelsen av filen Q98 Quicken 98
2950 Filändelsen av filen QAF Qedoc Quiz Player Autolaunch Data Format
2951 Filändelsen av filen QAP Omnis Quartz Application
2952 Filändelsen av filen QB Diploma Question
2953 Filändelsen av filen QB1 Quicken Data
2954 Filändelsen av filen QB2008 Quickbook 2009 For Mac Backup
2955 Filändelsen av filen QB2013 QuickBooks 2013 For Mac Backup
2956 Filändelsen av filen QBA QuickBooks Accountant Review Copy
2957 Filändelsen av filen QBE Corel Quattro Pro Saved Query
2958 Filändelsen av filen QBI QuickBooks Image
2959 Filändelsen av filen QBR Quickbooks Report Template
2960 Filändelsen av filen QBS Microsoft QuickBasic Program Format
2961 Filändelsen av filen QBT QuicBooks Temporary Rebuild
2962 Filändelsen av filen QBY Quickbooks Accountants Import
2963 Filändelsen av filen QCH Quicken DOS Data
2964 Filändelsen av filen QCI Massively Parallel Quantum Chemistry Program
2965 Filändelsen av filen QCK Jigsaw 2 Astrological Tool
2966 Filändelsen av filen QCOW QEMU Copy-On-Write
2967 Filändelsen av filen QCOW2 QEMU Copy-On-Write
2968 Filändelsen av filen QD3 Omnis Quartz Segment 3 Data
2969 Filändelsen av filen QD3D QuickDraw 3D Meta
2970 Filändelsen av filen QDES DatabaseSpy Format
2971 Filändelsen av filen QDI Quicken Dictionary Data
2972 Filändelsen av filen QDLX Quicken For Mac Data
2973 Filändelsen av filen QDM FsQCA Data
2974 Filändelsen av filen QDS Windows Directory Query Format
2975 Filändelsen av filen QEF Microsoft Excel Query
2976 Filändelsen av filen QEM ExpensAble Report
2977 Filändelsen av filen QES Askiadesign Questionnaire
2978 Filändelsen av filen QEX ExpensAble Data
2979 Filändelsen av filen QFD Quicken Data
2980 Filändelsen av filen QFI Quicken 2002 Data
2981 Filändelsen av filen QFP Quicken Financial Planner Add-on
2982 Filändelsen av filen QHF QIP Saved History
2983 Filändelsen av filen QID Quicken
2984 Filändelsen av filen QIN CARE-S InfoWorks Inflow
2985 Filändelsen av filen QIP QIP Infium Account
2986 Filändelsen av filen QIX Quicken DOS Data
2987 Filändelsen av filen QKEX QuicKeys Mac Extension
2988 Filändelsen av filen QKPT KaleidaGraph
2989 Filändelsen av filen QKR Quickr Attachment Link
2990 Filändelsen av filen QKT Microsoft Works
2991 Filändelsen av filen QL Qedit
2992 Filändelsen av filen QLB Microsoft QuickBasic Library
2993 Filändelsen av filen QLC Adobe PostScript Help
2994 Filändelsen av filen QLD MassLynx Quantation Data
2995 Filändelsen av filen QLV QGIS LayerVersion Data Format
2996 Filändelsen av filen QMA Qedit
2997 Filändelsen av filen QMB Quick Menu Builder Saved
2998 Filändelsen av filen QMBL LabQuest Results
2999 Filändelsen av filen QME Quicken Win Version 3
3000 Filändelsen av filen QMETHOD AB SCIEX MultiQuant Quantitation Method
3001 Filändelsen av filen QML Quicken DOS Data
3002 Filändelsen av filen QMSB Questionmark Secure
3003 Filändelsen av filen QMT Quicken Memory List
3004 Filändelsen av filen QMTF Intuit Quicken Data
3005 Filändelsen av filen QNT Chromeleon Quantification Method
3006 Filändelsen av filen QNX Quicken Index
3007 Filändelsen av filen QOB QuickBooks 2010 Pro
3008 Filändelsen av filen QOT Sierra Print Artist Quotes
3009 Filändelsen av filen QP1 QuickPar Cache
3010 Filändelsen av filen QP2 QuickPar Cache
3011 Filändelsen av filen QPA Quicktime Player Addition
3012 Filändelsen av filen QPC KaleidaGraph Plot
3013 Filändelsen av filen QPCT KaleidaGraph Plot
3014 Filändelsen av filen QPD Quicken QuickPay Windows 3.0 Add-on
3015 Filändelsen av filen QPI Quicken Win Version 3
3016 Filändelsen av filen QPL KaleidaGraph Layout
3017 Filändelsen av filen QPROJ FreeQ IDE Project
3018 Filändelsen av filen QPS Timeasure
3019 Filändelsen av filen QR2 Delphi Database Quick Report
3020 Filändelsen av filen QRS Corel WordPerfect Equation Editor Support
3021 Filändelsen av filen QSESSION AB SCIEX MultiQuant Quantitation Session
3022 Filändelsen av filen QSR CARE-S InfoWorks Water Quality Simulation Results
3023 Filändelsen av filen QSTY KaleidaGraph Style
3024 Filändelsen av filen QTB ExamView QuickTake Question Bank
3025 Filändelsen av filen QTFF QuickTime Format Format Data Format
3026 Filändelsen av filen QTMP Qtracker Mapshot Pack Format
3027 Filändelsen av filen QTV QuickTime Virtual Reality
3028 Filändelsen av filen QTXS Apple QuickTime
3029 Filändelsen av filen QUA Avira AntiVir Quarantined Format
3030 Filändelsen av filen QUALSOFTCODE Speedy Browser Code Archive
3031 Filändelsen av filen QUE CuteFTP Queue
3032 Filändelsen av filen QUI Orgadata LogiKal
3033 Filändelsen av filen QUO ESignal Qoute
3034 Filändelsen av filen QUP QuickTime Update Package
3035 Filändelsen av filen QUT IBM Voice Type Languages Vocable
3036 Filändelsen av filen QW5 Quicken Win Version 5
3037 Filändelsen av filen QWB Microsoft Money Quotes WriteBack Import
3038 Filändelsen av filen QWP Quiptics Puzzle Format
3039 Filändelsen av filen QWQ OpenQwaq Auto-Launch Format
3040 Filändelsen av filen QXL QuarkXPress Library
3041 Filändelsen av filen QXML Question Master Administration Tool Output
3042 Filändelsen av filen QZ Create A Quiz Data
3043 Filändelsen av filen QZS QuizPro Data
3044 Filändelsen av filen R*CH BBEdit
3045 Filändelsen av filen R2D RISA-2D
3046 Filändelsen av filen RAC Venue Race Application
3047 Filändelsen av filen RADIUMKEY2 Radium 2 License Format
3048 Filändelsen av filen RAG RAM Advanse Generator
3049 Filändelsen av filen RAI SPEFO
3050 Filändelsen av filen RAID10 Globe [variant] Ransomware Affected Format
3051 Filändelsen av filen RAMD Repeat After Me Document
3052 Filändelsen av filen RAN Dexterpen
3053 Filändelsen av filen RAP Magix Music Studio Rap
3054 Filändelsen av filen RASKINLICENSE Raskin License Format
3055 Filändelsen av filen RAT PICS Rating Format
3056 Filändelsen av filen RA_ Resco Photo Viewer Thumbnail Cache
3057 Filändelsen av filen RB1 R:Base Data Format
3058 Filändelsen av filen RB2 R:Base Data Format
3059 Filändelsen av filen RB3 R:BASE Data
3060 Filändelsen av filen RBA RegexBuddy Regular Expression
3061 Filändelsen av filen RBG RegexBuddy GREP Action
3062 Filändelsen av filen RBI EBahn Reader
3063 Filändelsen av filen RBL RegexBuddy Library
3064 Filändelsen av filen RBM Propellerhead ReBirth Modulation V2.0
3065 Filändelsen av filen RBO REALbasic Class
3066 Filändelsen av filen RCB Ripple Chat Bot Document
3067 Filändelsen av filen RCH SWAT Reach Output
3068 Filändelsen av filen RCN QRacing Track
3069 Filändelsen av filen RCQ RESTClient Requests Data Format
3070 Filändelsen av filen RCV Eudora Temporary Download
3071 Filändelsen av filen RDAT RNA Data (RDAT)
3072 Filändelsen av filen RDD ALTA
3073 Filändelsen av filen RDV NTgraph
3074 Filändelsen av filen RDY INet-Server
3075 Filändelsen av filen REAL Gnome Desktop
3076 Filändelsen av filen REAPEAKS REAPER Scratch
3077 Filändelsen av filen RECO Evernote
3078 Filändelsen av filen REDIR Spotify Executable Redirect Format
3079 Filändelsen av filen REFI E-Sword Reference IOS Notes
3080 Filändelsen av filen REFX E-Sword Reference Library Note
3081 Filändelsen av filen REGI Kagi Registration Module
3082 Filändelsen av filen REGS Netscape Registry
3083 Filändelsen av filen REGULARIZER SAM Transition Regularizer
3084 Filändelsen av filen RELOC Windows EXE Relocation Section Format
3085 Filändelsen av filen REM BlackBerry Encrypted Data Format
3086 Filändelsen av filen RENDERMAN Pixar RenderMan 3.1 Specification
3087 Filändelsen av filen REPX XtraReports Report Definition
3088 Filändelsen av filen REQ SSL Certificate Request Format
3089 Filändelsen av filen REW MRMC Markov Reward Model Checker Definition
3090 Filändelsen av filen REWI MRMC Markov Reward Model Checker Definition
3091 Filändelsen av filen REX2 ReCycle Program Format
3092 Filändelsen av filen RF0 SmartWare Runtime Project
3093 Filändelsen av filen RF2 SmartWare Runtime Project
3094 Filändelsen av filen RF3 SmartWare Runtime Project
3095 Filändelsen av filen RF4 SmartWare Runtime Project
3096 Filändelsen av filen RF5 Tektronix
3097 Filändelsen av filen RFB RoboForm Bookmark Format
3098 Filändelsen av filen RFC RoboForm Contact Format
3099 Filändelsen av filen RFE RockFlow Log
3100 Filändelsen av filen RFG RFG Integrator System Database
3101 Filändelsen av filen RFI SPEFO Stellar Spectra Analysis
3102 Filändelsen av filen RFL ANSYS Format
3103 Filändelsen av filen RFN RoboForm Safenote Format
3104 Filändelsen av filen RFP RoboForm Passcard Format
3105 Filändelsen av filen RFR Adobe Photoshop Frame Filter
3106 Filändelsen av filen RFV Restricted Focus Viewer Input
3107 Filändelsen av filen RFX RoboForm Blocked Passcard
3108 Filändelsen av filen RGF Advanced Registry Tracer Scan Data
3109 Filändelsen av filen RHA Adobe RoboHelp AIR Help Project
3110 Filändelsen av filen RHK Backdoor.Win32.Rbot.rhk Trojan Virus
3111 Filändelsen av filen RHP Encore Format Format Format
3112 Filändelsen av filen RI Lotus 1-2-3 Data
3113 Filändelsen av filen RIBBONS Ribbons
3114 Filändelsen av filen RIP Lotus Notes Error
3115 Filändelsen av filen RIV CRiSP Harvest
3116 Filändelsen av filen RJT RealPlayer Track Info Style
3117 Filändelsen av filen RL7 PcAnywhere Remote Session Log Format
3118 Filändelsen av filen RLD Norton Commander Temporary
3119 Filändelsen av filen RLG Weibull++
3120 Filändelsen av filen RLOG MPICH Log
3121 Filändelsen av filen RLT ReliaSoft BlockSim & Weibull++
3122 Filändelsen av filen RLX XMetaL Compiled Form
3123 Filändelsen av filen RM3D RiskMetrics RiskManager
3124 Filändelsen av filen RMC RMCalc
3125 Filändelsen av filen RMDP Alan Wake Game Data
3126 Filändelsen av filen RMF Adobe Rights Management Document
3127 Filändelsen av filen RMGC RootsMagic Genealogy Database
3128 Filändelsen av filen RMK CA Clipper RMake Makefile
3129 Filändelsen av filen RNA Malware
3130 Filändelsen av filen RNT EdgeCAM Licensing Data
3131 Filändelsen av filen ROH Avantes
3132 Filändelsen av filen ROV Report Object Variable
3133 Filändelsen av filen ROW Actuate E.Report HTML Report Document
3134 Filändelsen av filen ROZ ASc TimeTables Timetable
3135 Filändelsen av filen RPC Visual Basic Crystal Reports
3136 Filändelsen av filen RPE Performance Analyzer
3137 Filändelsen av filen RPLN Adobe InDesign Required Function Library
3138 Filändelsen av filen RPMSG Outlook Restricted Permission Message
3139 Filändelsen av filen RPO IBM XL C/C++ For Linux Compiler
3140 Filändelsen av filen RPR IBM Voice Type Languages Vocabels
3141 Filändelsen av filen RPT2 ESignal Report
3142 Filändelsen av filen RPW RPWiz Project
3143 Filändelsen av filen RPX Repute Tutorial
3144 Filändelsen av filen RQC Micro Focus Revolve
3145 Filändelsen av filen RQM IBM RequisitePro Metrics Report
3146 Filändelsen av filen RQT Report Quality Plotting Module
3147 Filändelsen av filen RRG JRiver Media Center License
3148 Filändelsen av filen RRS4 Remo Recover Recovery Session Format
3149 Filändelsen av filen RSA RSA Certificate Format
3150 Filändelsen av filen RSD-JOURNAL REALSQLDatabase Journal
3151 Filändelsen av filen RSDS SharePoint Shared Data Source
3152 Filändelsen av filen RSED ResEdit
3153 Filändelsen av filen RSF Mediafour MacDrive Macintosh Resource Fork
3154 Filändelsen av filen RSFX Reflection
3155 Filändelsen av filen RSI Reactis
3156 Filändelsen av filen RSM ReliaSoft MPC 3 Format
3157 Filändelsen av filen RSML RealPlayer ML
3158 Filändelsen av filen RSNP Regsnap Data Format
3159 Filändelsen av filen RSP Linker Response Format
3160 Filändelsen av filen RSPAG ABB RobotStudio Data Format
3161 Filändelsen av filen RSRS Buddy API
3162 Filändelsen av filen RS_ Macintosh Resource Fork
3163 Filändelsen av filen RTB Rhino 3D Toolbar Collection
3164 Filändelsen av filen RTE OziExplorer Route Format
3165 Filändelsen av filen RTH ANSYS Results
3166 Filändelsen av filen RTM LabVIEW Run-Time Menu Format
3167 Filändelsen av filen RTN MeasureMind 3D
3168 Filändelsen av filen RTR Astrotite 200X Offline Data Repair
3169 Filändelsen av filen RTT Ragtime
3170 Filändelsen av filen RTU RivaTuner Update
3171 Filändelsen av filen RT_ Microsoft Windows Winhelp Compressed
3172 Filändelsen av filen RUJ Oracle Recovery-Unit Journal
3173 Filändelsen av filen RUP IBM Rational Unified Process
3174 Filändelsen av filen RUS Navitel Navigator Map
3175 Filändelsen av filen RV3 Newsbin Pro
3176 Filändelsen av filen RVG Revit External Group
3177 Filändelsen av filen RVW ReviewMate Review
3178 Filändelsen av filen RW Navicat For MySQL
3179 Filändelsen av filen RW5 Survey Pro Data
3180 Filändelsen av filen RWA Weibull++
3181 Filändelsen av filen RWAR XWE Data Format
3182 Filändelsen av filen RWAV XWE Data Format
3183 Filändelsen av filen RWC WAsP Regional Wind Climate
3184 Filändelsen av filen RWLIBRARY Paperless Receipt Library
3185 Filändelsen av filen RWO Matlab Output
3186 Filändelsen av filen RWR RiffWorks IntelliRiffer
3187 Filändelsen av filen RWTL HyperRESEARCH
3188 Filändelsen av filen RWX Netscape Live 3D
3189 Filändelsen av filen RWZ Outlook Rules Wizard Format
3190 Filändelsen av filen RXC Roxio Certificate Format
3191 Filändelsen av filen RXD Attachmate Reflection X Manager Definition
3192 Filändelsen av filen RXM Reflection X Multi Session
3193 Filändelsen av filen RXPROJ RPG Maker Project
3194 Filändelsen av filen RZLAYER YouTube Movie Maker Data Format
3195 Filändelsen av filen RZMMPT YouTube Movie Maker Template Format
3196 Filändelsen av filen S#+A RagTime 2
3197 Filändelsen av filen S03 Corel WordPerfect Distribution
3198 Filändelsen av filen S1P Touchstone 1 S-parameter Data
3199 Filändelsen av filen S2D Agilent EEsof EDA S-parameter Data
3200 Filändelsen av filen S2MI Starcraft 2 Cache
3201 Filändelsen av filen S2P Touchstone 4 S-parameters Data
3202 Filändelsen av filen S2T Scia2Tekla Plugin
3203 Filändelsen av filen S31 SmartWhois
3204 Filändelsen av filen S3P Touchstone 9 S-parameters Data
3205 Filändelsen av filen S4P Touchstone 16 S-parameters Data
3206 Filändelsen av filen S7P SubSeven Trojan
3207 Filändelsen av filen S8 SIMUL8 Simulation Data Format
3208 Filändelsen av filen SA3 WinDS PRO Data Format
3209 Filändelsen av filen SACD JRiver Media Center Data Format
3210 Filändelsen av filen SAJ Sage 50 Folder
3211 Filändelsen av filen SAMBA3 Gnome Desktop
3212 Filändelsen av filen SAMRC SAM Default Parameters
3213 Filändelsen av filen SAPSSD SAP Related
3214 Filändelsen av filen SAS7BNDX SAS Index
3215 Filändelsen av filen SAVF AS400Manager JAVA
3216 Filändelsen av filen SAY Saya Matrix Accounting Database
3217 Filändelsen av filen SB1 MemoryMixer Album
3218 Filändelsen av filen SB7 SetupBuilder Project
3219 Filändelsen av filen SBA SpeedBalance Accounting Data
3220 Filändelsen av filen SBC Office Accounting Company Shortcut Format
3221 Filändelsen av filen SBFM SlimBrowser Data Format
3222 Filändelsen av filen SBIN Cisco Unsigned Firmware Image Format
3223 Filändelsen av filen SBJB SlimBrowser Data Format
3224 Filändelsen av filen SBK Creative Labs EMU SoundFont V1 Bank Format
3225 Filändelsen av filen SBL Arquitienda Graphic Symbol Library
3226 Filändelsen av filen SBO SAP Business One SDK Add-on Related
3227 Filändelsen av filen SBS Spybot Search And Destroy Includes Format
3228 Filändelsen av filen SBSTORE Mozilla Firefox
3229 Filändelsen av filen SC2LOCALE Blizzard StarCraft 2 Localization Format
3230 Filändelsen av filen SCAT RealView Scatter-loading
3231 Filändelsen av filen SCBO MacBook EFI Unlock Data Format
3232 Filändelsen av filen SCE SoftCuisine Data Exchange
3233 Filändelsen av filen SCI Virtumonde / Vundo Trojan Infected Format
3234 Filändelsen av filen SCL Scala Scale
3235 Filändelsen av filen SCMT GXS Application Integrator XML Constraint
3236 Filändelsen av filen SCORE Learning Score
3237 Filändelsen av filen SCQ SAS Sequential Access
3238 Filändelsen av filen SCREEM SCREEM
3239 Filändelsen av filen SCVINFO Windows Communication Foundation WCF Metadata
3240 Filändelsen av filen SCY ReaGeniX Security
3241 Filändelsen av filen SCZ Wingz Script Format
3242 Filändelsen av filen SDBZ Symantec Support Tool Information
3243 Filändelsen av filen SDE Drumbeat Exported Data
3244 Filändelsen av filen SDLTM SDL Trados Studio
3245 Filändelsen av filen SDMDOCUMENT Microsoft SDM Document
3246 Filändelsen av filen SDN Smart Diary Suite Ingredients Format
3247 Filändelsen av filen SDPC Cocreate SolidDesigner Data
3248 Filändelsen av filen SDXF Structured Data EXchange Format Format
3249 Filändelsen av filen SDY StarMoney
3250 Filändelsen av filen SEARCH-MS Windows Saved Search Format
3251 Filändelsen av filen SEC PGP Secret Key Ring
3252 Filändelsen av filen SECSTORE Adobe Secstore
3253 Filändelsen av filen SECURE Septium Secure Document
3254 Filändelsen av filen SECURITY Javasoft Jre 1.3 Lib Security
3255 Filändelsen av filen SEEXPL Microsoft Visual Studio Format
3256 Filändelsen av filen SEG2 Stuffit Mac Format Type
3257 Filändelsen av filen SEG3 StuffIt Segment
3258 Filändelsen av filen SEGN StuffIt Segment
3259 Filändelsen av filen SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY Corel Painter Selection Portfolio Library Format
3260 Filändelsen av filen SEQUENCEDIAGRAM Microsoft Visual Studio Sequence Diagram
3261 Filändelsen av filen SERVER Bonobo Activation API
3262 Filändelsen av filen SEW Janome Sewing Machine Stitch Format
3263 Filändelsen av filen SF Minecraft JAR Signature Format
3264 Filändelsen av filen SF3 STATGRAPHICS Data
3265 Filändelsen av filen SFA Sony Sound Forge
3266 Filändelsen av filen SFM Dart PRO Soundtree Structure
3267 Filändelsen av filen SFT Microsoft App-V Sequencer Format
3268 Filändelsen av filen SFTDDE Microsoft App-V Data Format
3269 Filändelsen av filen SFV Simple Format Verification Format
3270 Filändelsen av filen SGCPO Case CATalyst
3271 Filändelsen av filen SGNGL Case CATalyst
3272 Filändelsen av filen SGO ECU Update
3273 Filändelsen av filen SGP STATGRAPHICS Plus Statistics Format
3274 Filändelsen av filen SGSTN Case CATalyst
3275 Filändelsen av filen SGX IBM Rational XDE
3276 Filändelsen av filen SH3L Sweet Home 3D Language Library Format
3277 Filändelsen av filen SH3T Sweet Home 3D Textures Library Format
3278 Filändelsen av filen SHA1 SHA-1 Hash Format
3279 Filändelsen av filen SHA256 FileVerifier++ SHA-256 Hashes Format
3280 Filändelsen av filen SHA512 SHA 512 Hash Format
3281 Filändelsen av filen SHADERS_CACHE Google Android Data Format
3282 Filändelsen av filen SHADOWINDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
3283 Filändelsen av filen SHADOWINDEXGROUPS Mac OS X Spotlight
3284 Filändelsen av filen SHADOWINDEXTERMIDS Mac OS X Spotlight
3285 Filändelsen av filen SHAPE Dia Diagram Editor Shape
3286 Filändelsen av filen SHF Pretty Good Privacy (PGP) Share
3287 Filändelsen av filen SHFT Shift Work Calendar
3288 Filändelsen av filen SHLB Mozilla
3289 Filändelsen av filen SHM Corel WordPerfect Shell Macro Library
3290 Filändelsen av filen SHORTCUT Asutype Shortcut
3291 Filändelsen av filen SHS Microsoft Scrap Format
3292 Filändelsen av filen SHU SnippetHub Data Format
3293 Filändelsen av filen SHUTDOWNSTALL Mac OS X Log
3294 Filändelsen av filen SHV Husqvarna Viking Embroidery Format
3295 Filändelsen av filen SIC Quicken 2002 Order
3296 Filändelsen av filen SIDB ITunes Authorization Data Format
3297 Filändelsen av filen SIDD ITunes Authorization Data Format
3298 Filändelsen av filen SIDN Apple ITunes Authorization Data
3299 Filändelsen av filen SIDX SharpMap Spatial Index Format
3300 Filändelsen av filen SIL SmartInspect Log
3301 Filändelsen av filen SILO VisIt Hydrodynamical Numerical Simulation Data
3302 Filändelsen av filen SIM Intel VTune Performance Monitor Format
3303 Filändelsen av filen SINF Apple IOS Digital Rights Management
3304 Filändelsen av filen SIS Symbian Installation Format
3305 Filändelsen av filen SISDM Ovi Store DRM-Protected Application
3306 Filändelsen av filen SISX Symbian OS Installation Format
3307 Filändelsen av filen SISXDM Nokia Ovi Store DRM-Protected Application
3308 Filändelsen av filen SITL StuffIt Library
3309 Filändelsen av filen SITO StuffIt Translator
3310 Filändelsen av filen SK Safari History Index Format
3311 Filändelsen av filen SKA Happy99 Virus
3312 Filändelsen av filen SKG Skrooge Data
3313 Filändelsen av filen SKINDEX Mail Index Format
3314 Filändelsen av filen SKR PGP Private Keyring
3315 Filändelsen av filen SKT SSEYO Koan
3316 Filändelsen av filen SL00 HLSW Game Server Tool
3317 Filändelsen av filen SL01 HLSW Game Server Tool
3318 Filändelsen av filen SL02 HLSW Game Server Tool
3319 Filändelsen av filen SL03 HLSW Game Server Tool
3320 Filändelsen av filen SL05 HLSW Game Server Tool
3321 Filändelsen av filen SL06 HLSW Game Server Tool
3322 Filändelsen av filen SL07 HLSW Game Server Tool
3323 Filändelsen av filen SL08 HLSW Game Server Tool
3324 Filändelsen av filen SL09 HLSW Game Server Tool
3325 Filändelsen av filen SL10 HLSW Game Server Tool
3326 Filändelsen av filen SL11 HLSW Game Server Tool
3327 Filändelsen av filen SL12 HLSW Game Server Tool
3328 Filändelsen av filen SL13 HLSW Game Server Tool
3329 Filändelsen av filen SL14 HLSW Game Server Tool
3330 Filändelsen av filen SL15 HLSW Game Server Tool
3331 Filändelsen av filen SL16 HLSW Game Server Tool
3332 Filändelsen av filen SL17 HLSW Game Server Tool
3333 Filändelsen av filen SL18 HLSW Game Server Tool
3334 Filändelsen av filen SL19 HLSW Game Server Tool
3335 Filändelsen av filen SL20 HLSW Game Server Tool
3336 Filändelsen av filen SL21 HLSW Game Server Tool
3337 Filändelsen av filen SL23 HLSW Game Server Tool
3338 Filändelsen av filen SL24 HLSW Game Server Tool
3339 Filändelsen av filen SL25 HLSW Game Server Tool
3340 Filändelsen av filen SL26 HLSW Game Server Tool
3341 Filändelsen av filen SL27 HLSW Game Server Tool
3342 Filändelsen av filen SL28 HLSW Game Server Tool
3343 Filändelsen av filen SL29 HLSW Game Server Tool
3344 Filändelsen av filen SL30 HLSW Game Server Tool
3345 Filändelsen av filen SLB PSpice Symbols Library Format
3346 Filändelsen av filen SLDFVT SolidWorks Favorite Data Format
3347 Filändelsen av filen SLDSTD SolidWorks Drafting Standard
3348 Filändelsen av filen SLF Symantec License Format
3349 Filändelsen av filen SLG Chromeleon Audit Trail
3350 Filändelsen av filen SLI ENVI Spectral Library
3351 Filändelsen av filen SLIB Synopsys Interface Timing Specification Model
3352 Filändelsen av filen SLIP CodeGear Licence
3353 Filändelsen av filen SLNK SAP Business All-in-One Extension
3354 Filändelsen av filen SLOG Autodesk Revit Worksharing Log Format
3355 Filändelsen av filen SLR ArcSWAT Solar Radiation Input
3356 Filändelsen av filen SLREQX Simulink Requirements Data Format
3357 Filändelsen av filen SLS Image Playlist
3358 Filändelsen av filen SLTX MATlab Model Template Format
3359 Filändelsen av filen SLUPKG-MS XrML Digital License Package
3360 Filändelsen av filen SLV Silva Import And Export
3361 Filändelsen av filen SLW Settler LITE Data
3362 Filändelsen av filen SM2 RHK Technology Proprietary
3363 Filändelsen av filen SM3 DataCAD Symbol
3364 Filändelsen av filen SM4 RHK Technology Proprietary
3365 Filändelsen av filen SMARTFTP SmartFTP Data Format
3366 Filändelsen av filen SMB Autodesk Symbol Library
3367 Filändelsen av filen SMCL Stata Log
3368 Filändelsen av filen SMDL SQL Server Updated Model
3369 Filändelsen av filen SMGXML SolidWorks Composer Product Format
3370 Filändelsen av filen SMOL Spartan Molecule Data
3371 Filändelsen av filen SMPAK SuperMemo UX
3372 Filändelsen av filen SMPKG SmartMusic Package Format
3373 Filändelsen av filen SMPO Scalado SpeedView Meta Object
3374 Filändelsen av filen SMPS LINDO API
3375 Filändelsen av filen SMRD Adobe InDesign Filter Format
3376 Filändelsen av filen SMST Adobe Soundbooth Music Score Toolkit
3377 Filändelsen av filen SMTMP Trojan:Win32/FakeSysdef Folder
3378 Filändelsen av filen SMWT Adobe InDesign Filter
3379 Filändelsen av filen SMX Rational XDE
3380 Filändelsen av filen SNA ZX80 Spectrum Mirage Emulator Snapshot Format
3381 Filändelsen av filen SNAPDOC Ashampoo Snap
3382 Filändelsen av filen SNAPFIREPROJECT Corel Snapfire Project
3383 Filändelsen av filen SNAPSHOT ZX Spectrum Emulator Mirage Microdrive Snapshot Format
3384 Filändelsen av filen SNM Netscape Mail Index
3385 Filändelsen av filen SNR Mail.Dat Seed Name
3386 Filändelsen av filen SNT Sticky Notes Format
3387 Filändelsen av filen SNU AVG Anti-Virus
3388 Filändelsen av filen SOA Sage MAS 90 Accounting Software Data
3389 Filändelsen av filen SOC Colour Palettes And Various Style Elements
3390 Filändelsen av filen SOF Quartus II SRAM Object
3391 Filändelsen av filen SOM Corel Paradox Sort Information
3392 Filändelsen av filen SOP Malware Word.sop Data Format
3393 Filändelsen av filen SOR Corel Paradox Sort Definition
3394 Filändelsen av filen SOV 3DCS Advanced Analyzer/Optimizer SOVA Model
3395 Filändelsen av filen SP SPICE Data Format
3396 Filändelsen av filen SP1 Microsoft Windows XP With Service Pack 1 Installation
3397 Filändelsen av filen SP7 SAS Permanent Utility
3398 Filändelsen av filen SPAR Spartan Chemical Modeller Output
3399 Filändelsen av filen SPBM VMware VSphere Storage Policy Based Management Data Format
3400 Filändelsen av filen SPDATA Microsoft Visual Studio
3401 Filändelsen av filen SPDESIGNASAX SharePoint Designer
3402 Filändelsen av filen SPDESIGNASMX SharePoint Designer
3403 Filändelsen av filen SPDESIGNBAR SharePoint Designer
3404 Filändelsen av filen SPDESIGNBOT SharePoint Designer
3405 Filändelsen av filen SPDESIGNCSS SharePoint Designer
3406 Filändelsen av filen SPDESIGNDOCLIB SharePoint Designer Design Library
3407 Filändelsen av filen SPDESIGNEDITED SharePoint Designer Format
3408 Filändelsen av filen SPDESIGNFILE SharePoint Designer
3409 Filändelsen av filen SPDESIGNHOMEOP SharePoint Designer
3410 Filändelsen av filen SPDESIGNHOMEPG SharePoint Designer
3411 Filändelsen av filen SPDESIGNHTML SharePoint Designer
3412 Filändelsen av filen SPDESIGNHTT SharePoint Designer
3413 Filändelsen av filen SPDESIGNLIST SharePoint Designer
3414 Filändelsen av filen SPDESIGNLISTDATA SharePoint Designer
3415 Filändelsen av filen SPDESIGNMASTER SharePoint Designer
3416 Filändelsen av filen SPDESIGNNAV SharePoint Designer
3417 Filändelsen av filen SPDESIGNNOPUB SharePoint Designer
3418 Filändelsen av filen SPDESIGNPICLIB SharePoint Designer
3419 Filändelsen av filen SPDESIGNRESX SharePoint Designer
3420 Filändelsen av filen SPDESIGNSTM Microsoft Office SharePoint Designer Format
3421 Filändelsen av filen SPDESIGNSURVEY SharePoint Designer
3422 Filändelsen av filen SPDESIGNTHEME SharePoint Designer Theme
3423 Filändelsen av filen SPDESIGNTXT SharePoint Designer
3424 Filändelsen av filen SPDESIGNUNKNOWN SharePoint Designer
3425 Filändelsen av filen SPDESIGNWEB SharePoint Designer
3426 Filändelsen av filen SPDESIGNWFDOCLIB SharePoint Designer
3427 Filändelsen av filen SPDESIGNXML SharePoint Designer
3428 Filändelsen av filen SPDESIGNXOML SharePoint Designer
3429 Filändelsen av filen SPDESIGNXSLT SharePoint Designer
3430 Filändelsen av filen SPFS Spider VMS Format Storage Format
3431 Filändelsen av filen SPH Ribbons Sphere Format
3432 Filändelsen av filen SPIN Apple Mac OS X Console Spin Report
3433 Filändelsen av filen SPINPUT Spartan Job
3434 Filändelsen av filen SPK Synology Package
3435 Filändelsen av filen SPKZ Scribe Template
3436 Filändelsen av filen SPL7 SPlan Data
3437 Filändelsen av filen SPLSP SmartPLS Project
3438 Filändelsen av filen SPLX Code Package
3439 Filändelsen av filen SPM Corel WordPerfect
3440 Filändelsen av filen SPMO SpeedView Meta Object
3441 Filändelsen av filen SPN Corel WordPerfect Distribution
3442 Filändelsen av filen SPRJ Microsoft Application Virtualization Sequencer Project
3443 Filändelsen av filen SPRX Sony Playstation 3 SPRX Firmware
3444 Filändelsen av filen SPSS SPSS
3445 Filändelsen av filen SPVCHAIN MultiBit Blockchain Data Format
3446 Filändelsen av filen SQLITE-SHM SQLite Shared Memory
3447 Filändelsen av filen SQLITE-WAL SQLite Quasi-persistent
3448 Filändelsen av filen SQLITE3-JOURNAL SQLite Temporary
3449 Filändelsen av filen SQN SAS Sequential Access
3450 Filändelsen av filen SQU LabWindows/CVI Test Executive Toolkit Sequence
3451 Filändelsen av filen SQY Xaira Query
3452 Filändelsen av filen SR0 SecuROM Analysis Format
3453 Filändelsen av filen SRA Powerbuilder Application
3454 Filändelsen av filen SRD PowerBuilder Data Window
3455 Filändelsen av filen SRE Windows CE 5.0
3456 Filändelsen av filen SRJ PowerBuilder Project
3457 Filändelsen av filen SRQ Microsoft Windows Server Unprocessed Request
3458 Filändelsen av filen SS7 XWE Data Format
3459 Filändelsen av filen SSD WindowBlinds Skin Format List
3460 Filändelsen av filen SSD01 Unix SAS Data Sets
3461 Filändelsen av filen SSDF Simple Structured Data Format Format
3462 Filändelsen av filen SSE StrataSearch
3463 Filändelsen av filen SSG Single-Step Goal Template
3464 Filändelsen av filen SSH Data Fellows Secure Shell Document
3465 Filändelsen av filen SSISDEPLOYMENTMANIFEST Microsoft Visual Studio Deployment
3466 Filändelsen av filen SSJ STAR Splice Junction Data Format
3467 Filändelsen av filen SSLF HLSW Shared Server List Format
3468 Filändelsen av filen SSN Shutdown Scheduler Shared Notes Data
3469 Filändelsen av filen SSO_PT Foxit Reader Data Format
3470 Filändelsen av filen SSS~ WindowBlinds Temporary
3471 Filändelsen av filen SST Serialized Certificate Store Format
3472 Filändelsen av filen SSU Systems Management Server Hierarchy Manager Site Update
3473 Filändelsen av filen SSW Sealed Flash Format
3474 Filändelsen av filen SSY W32/Sober-AD
3475 Filändelsen av filen ST0 SPICE Status
3476 Filändelsen av filen ST1 SPICE Status
3477 Filändelsen av filen ST2 SPICE Status
3478 Filändelsen av filen ST3 SPICE Status
3479 Filändelsen av filen ST9 SPICE Status
3480 Filändelsen av filen STAT Statistics
3481 Filändelsen av filen STATE Windows Photo Gallery User
3482 Filändelsen av filen STATUS UDraw(Graph)
3483 Filändelsen av filen STDID Token Seed Data Format
3484 Filändelsen av filen STH Lotus Domino Stash Format
3485 Filändelsen av filen STMB Synclavier Timbre Format
3486 Filändelsen av filen STOREINFO Nokia Ovi Music Player Data Format
3487 Filändelsen av filen STORYMILL StoryMill Project Format
3488 Filändelsen av filen STOT Mac OS Help Index
3489 Filändelsen av filen STRK Geologger Track Format
3490 Filändelsen av filen STUB Mac OS X Stub Library
3491 Filändelsen av filen STVPROJ Microsoft Visual Studio
3492 Filändelsen av filen SU3 Su3De
3493 Filändelsen av filen SUA SeeYou Airspace
3494 Filändelsen av filen SUBLIME-PACKAGE Sublime Text Compressed Extension Package
3495 Filändelsen av filen SUC Softrans Hello Engines! 2.1
3496 Filändelsen av filen SUCATALOG Apple Mac OS X Software Update SUCatalog
3497 Filändelsen av filen SUM Garmin Checksum Format
3498 Filändelsen av filen SUN4 SunOS Solaris 4
3499 Filändelsen av filen SUT ELITEpro Data Logger
3500 Filändelsen av filen SV4CRC GnuWin32 CPIO Checksum Data
3501 Filändelsen av filen SVCLOG Microsoft Visual Studio Diagnostics
3502 Filändelsen av filen SVCMAP Windows Communication Foundation WCF Reference
3503 Filändelsen av filen SVN-WORK Subversion Cache Format
3504 Filändelsen av filen SW0 SPICE Sweep Operations Output
3505 Filändelsen av filen SW1 SPICE Sweep Operations Output
3506 Filändelsen av filen SW2 SPICE Sweep Operations Output Format
3507 Filändelsen av filen SW3 SPICE Sweep Operations Output
3508 Filändelsen av filen SW4 SPICE Sweep Operations Output
3509 Filändelsen av filen SW5 SPICE Sweep Operations Output
3510 Filändelsen av filen SW6 SPICE Sweep Operations Output
3511 Filändelsen av filen SW7 SPICE Sweep Operations Output
3512 Filändelsen av filen SW8 SPICE Sweep Operations Output
3513 Filändelsen av filen SW9 SPICE Sweep Operations Output
3514 Filändelsen av filen SWATCH Autodesk Maya FCheck Data Format
3515 Filändelsen av filen SWB Adobe Photoshop
3516 Filändelsen av filen SWEB SpiderWEB Document
3517 Filändelsen av filen SWISH-E SWISH-E
3518 Filändelsen av filen SWITCHBOARD Adobe SwitchBoard Server
3519 Filändelsen av filen SWJ SolidWorks Journal Format
3520 Filändelsen av filen SWLT SafeWallet
3521 Filändelsen av filen SWN Vim Temporary
3522 Filändelsen av filen SWO Vim Temporary
3523 Filändelsen av filen SWP Vi Swap Format
3524 Filändelsen av filen SWQ SWAT Stream Water Quality Input
3525 Filändelsen av filen SWTAG Adobe Creative Suite Software Tag
3526 Filändelsen av filen SXM StarMath Formula
3527 Filändelsen av filen SY0 WordExpress
3528 Filändelsen av filen SY1 Synth 1 Patch
3529 Filändelsen av filen SY7 Synchro Studio 7 Output
3530 Filändelsen av filen SYC Sniffer Capture
3531 Filändelsen av filen SYD SYSTAT Data
3532 Filändelsen av filen SYG SYSTAT Graph
3533 Filändelsen av filen SYNC Apple ColorSync
3534 Filändelsen av filen SYNDARTICLE Paralllels Desktop
3535 Filändelsen av filen SYNK5LICENCE Synk 5 Licence
3536 Filändelsen av filen SYNKLICENCE Synk Licence
3537 Filändelsen av filen SYR Xilinx XST Synthesis Report Format
3538 Filändelsen av filen SYS-OLD Cygwin Terminfo
3539 Filändelsen av filen SYSK Cygwin Terminfo
3540 Filändelsen av filen SYSTEMINCLUDEDIRECTORIESLIST Java Language
3541 Filändelsen av filen SYV Outline 4D
3542 Filändelsen av filen SY~ CorelDRAW
3543 Filändelsen av filen SZ3 ScreamTracker V3
3544 Filändelsen av filen SZF SilverDAT II Data Exchange Format
3545 Filändelsen av filen SZP SecureZIP Policy
3546 Filändelsen av filen T$2A Timbuktu Pro
3547 Filändelsen av filen T$AB Timbuktu Pro Address Book
3548 Filändelsen av filen T$M AVG Internet Security Temporary Format
3549 Filändelsen av filen T00 TaxCut Federal Data
3550 Filändelsen av filen T13 H&R Block Tax Software Tax Return
3551 Filändelsen av filen T16 DAMASK
3552 Filändelsen av filen T2S Tier2
3553 Filändelsen av filen T32 Drive Image 5
3554 Filändelsen av filen T3V TADS 3 Saved Position
3555 Filändelsen av filen T44 DBASE IV Temporary
3556 Filändelsen av filen T49 HP48/HP49 Specific
3557 Filändelsen av filen T80 TANK - API 650/653 Output Document
3558 Filändelsen av filen TA1 TaxACT 2001 Tax Form
3559 Filändelsen av filen TA9 TaxACT Tax Document
3560 Filändelsen av filen TAG DataFlex Query Tag
3561 Filändelsen av filen TAGUIT ThinBasic Debugger Format
3562 Filändelsen av filen TAL BrainVoyager QX Talairach Coordinate
3563 Filändelsen av filen TAN Amazon Kindle
3564 Filändelsen av filen TARCT ThinBasic Data Format
3565 Filändelsen av filen TAX13 TurboTax Tax Return
3566 Filändelsen av filen TAX2013 TurboTax Tax Return
3567 Filändelsen av filen TB3 Intel VTune Performance Monitor Sampling Data
3568 Filändelsen av filen TB5 Intel VTune Performance Monitor Sampling Data
3569 Filändelsen av filen TBA DB/Text Database Primary Textbase Definition
3570 Filändelsen av filen TBASICCX ThinBasic Script Format
3571 Filändelsen av filen TBD Document System Document Source Code
3572 Filändelsen av filen TBF Trellian Button Factory
3573 Filändelsen av filen TBS TuneUp Utilities Boot Screen
3574 Filändelsen av filen TBT Timbuktu Pro Remote Control Software
3575 Filändelsen av filen TBV Turbo-BrainVoyager Data
3576 Filändelsen av filen TCB Tokyo Cabinet TBZIP
3577 Filändelsen av filen TCF TTWin 3 Certificate Licensing
3578 Filändelsen av filen TCLOG TestComplete Log
3579 Filändelsen av filen TCZ PSTextMerge Script Format
3580 Filändelsen av filen TCZL Tiny Core Linux Xlib
3581 Filändelsen av filen TDAT Codewarrior Mac
3582 Filändelsen av filen TDC ALLCapture Project
3583 Filändelsen av filen TDK Borland Turbo Debugger Keystroke Recording
3584 Filändelsen av filen TDLOG Microsoft Visual Studio
3585 Filändelsen av filen TDMS LabVIEW TDMS
3586 Filändelsen av filen TDMS_INDEX LabVIEW
3587 Filändelsen av filen TDV DIAdem VIEW Module Setup Information
3588 Filändelsen av filen TDY TODAY BuildProfessional Application
3589 Filändelsen av filen TEBR Tiny EBook Reader Format
3590 Filändelsen av filen TEC TECkit Compiled Mapping Format
3591 Filändelsen av filen TEMP Temporary (Temp) Format
3592 Filändelsen av filen TEMPORARYITEMS Mac OS X Temporary
3593 Filändelsen av filen TEN TeeChart For .NET Chart Control Template
3594 Filändelsen av filen TEP TopiaryExplorer Project
3595 Filändelsen av filen TEQ Saia S-Web-Editor PCD
3596 Filändelsen av filen TER TerraGen Landscape
3597 Filändelsen av filen TERM Apple Mac OS X Terminal
3598 Filändelsen av filen TERMS Cygwin Demos
3599 Filändelsen av filen TES TECO Macro
3600 Filändelsen av filen TEXTEXPANDER TextExpander
3601 Filändelsen av filen TEXTS Ribbons Texts
3602 Filändelsen av filen TEXTUTILS Gnome Desktop
3603 Filändelsen av filen TFH Turbo Profiler Help
3604 Filändelsen av filen TFIL Blizzard Software Update Format
3605 Filändelsen av filen TFL Tific Client
3606 Filändelsen av filen TFP ProWORX Nxt Full Page Data
3607 Filändelsen av filen TFS Turbo Profiler Statistical Information
3608 Filändelsen av filen TFT Text Formatter Plus Text Information
3609 Filändelsen av filen TFX Tax Exchange
3610 Filändelsen av filen TGC Terragen Node Clip
3611 Filändelsen av filen TGL SkyMap Pro Target List
3612 Filändelsen av filen TGMD ThumbGen Movie Metadata
3613 Filändelsen av filen TGMG TabGroups Manager For Firefox Exported Group
3614 Filändelsen av filen TGP TGPGuiLib Terragen Plugin
3615 Filändelsen av filen TGS GSTree Phylogenetic Tree Information
3616 Filändelsen av filen THF PcAnywhere Thin Host
3617 Filändelsen av filen THS Corel WordPerfect Thesaurus Dictionary
3618 Filändelsen av filen THUMBDATA Google Android Thumbnail Database
3619 Filändelsen av filen THUMBDATA3 Google Android Thumbnail Database
3620 Filändelsen av filen THUMBDATA3--1763508120 Android Thumbnail Index
3621 Filändelsen av filen THUMBDATA3--1967290299 Android Thumbnail Index
3622 Filändelsen av filen THUMBDATA3--NUMBER Android MediaProvider Thumbnail Database
3623 Filändelsen av filen THUMBDATA33 Google Android Thumbnail Database Format
3624 Filändelsen av filen THUMBDATA4 Google Android Thumbnail Database
3625 Filändelsen av filen THUMBDATA4--1763508120 Android Thumbnail Index
3626 Filändelsen av filen THUMBDATA4--1967290299 Android Thumbnail Index
3627 Filändelsen av filen THUMBDATA5 Google Android Thumbnail Database
3628 Filändelsen av filen THUMBDATA5--1763508120_0 Android Thumbnail Index
3629 Filändelsen av filen THUMBDATA5--1967290299_0 Android Thumbnail Index
3630 Filändelsen av filen THUMBDATA5--1967290299_3 Android Thumbnail Index Format
3631 Filändelsen av filen THUMBDATA5--1967290299_5 Android Thumbnail Index Format
3632 Filändelsen av filen THUMBDATA5-1763508120_12 Android Thumbnail Index Format
3633 Filändelsen av filen THUMBDATA5-1763508120_5 Android Thumbnail Index Format
3634 Filändelsen av filen THUMBDATA5-1763508120_7 Android Thumbnail Index Format
3635 Filändelsen av filen THUMBDATA5-1763508120_8 Android Thumbnail Index Format
3636 Filändelsen av filen THUMBNAIL Google Android Thumbnail Cache Format
3637 Filändelsen av filen TIC TruKnox Cache
3638 Filändelsen av filen TID TruKnox Transfer Details
3639 Filändelsen av filen TII Apache Lucene Term Info Index
3640 Filändelsen av filen TINY Gnome Desktop
3641 Filändelsen av filen TIP TuneUp Utilities Icon Package
3642 Filändelsen av filen TIW Bentley InRoads
3643 Filändelsen av filen TJF IBM Rational ClearCase Transaction
3644 Filändelsen av filen TKB TicketBench Data
3645 Filändelsen av filen TKL Takeoff Live PDF Working Data
3646 Filändelsen av filen TKM TkMOO-light
3647 Filändelsen av filen TKN Liberty BASIC Application Distribution
3648 Filändelsen av filen TKO Win32/Oficla Trojan Format
3649 Filändelsen av filen TKW TK Solver
3650 Filändelsen av filen TLA TuneUp Utilities Startup Logo
3651 Filändelsen av filen TLB OLE Type Library
3652 Filändelsen av filen TLIC Trust Lincense
3653 Filändelsen av filen TLM Timeline Maker Timeline
3654 Filändelsen av filen TLQ Art Explosion T-Shirt Factory Deluxe
3655 Filändelsen av filen TLR Tableau Offline License Registration
3656 Filändelsen av filen TLS TuneUp Utilities Logon Screen
3657 Filändelsen av filen TLV TruLASER View Geometry Data
3658 Filändelsen av filen TM1 TimeWise
3659 Filändelsen av filen TMB Timbuktu Pro Connection Document
3660 Filändelsen av filen TMBAK TextMaker Data Format
3661 Filändelsen av filen TMK Turbo Pascal Tour
3662 Filändelsen av filen TML PADGen
3663 Filändelsen av filen TMM TimeMap Metadata
3664 Filändelsen av filen TMQ TestMaster
3665 Filändelsen av filen TNA Topocad Net Adjustment
3666 Filändelsen av filen TNEF Transport Neutral Encapsulation Format
3667 Filändelsen av filen TNSP TI-Nspire PublishView Document
3668 Filändelsen av filen TNT TurnTool 3D Model
3669 Filändelsen av filen TNX PCL Toolkit Text Extraction
3670 Filändelsen av filen TOB ZEMAX Object Data
3671 Filändelsen av filen TOC Eudora Table Of Contents
3672 Filändelsen av filen TOCF Eudora For Mac TOC
3673 Filändelsen av filen TOE Touch Environment Project
3674 Filändelsen av filen TOF Mr. Photo Temporary Thumbnail
3675 Filändelsen av filen TOK Borland C++ 4.x External Tokens
3676 Filändelsen av filen TON FMS32 Protocol
3677 Filändelsen av filen TOOL Apple Mac OS X Terminal
3678 Filändelsen av filen TOOLS DJGPP Tools
3679 Filändelsen av filen TOP Evernote Handwritten Notes And Sketches Format
3680 Filändelsen av filen TOPX E-sword Topic Note
3681 Filändelsen av filen TORCHDOWNLOAD Torch Web Browser Partial Download
3682 Filändelsen av filen TORRENT BitTorrent Format
3683 Filändelsen av filen TOX Touch Component
3684 Filändelsen av filen TP7 MODTRAN
3685 Filändelsen av filen TPA CorelDRAW Custom Graphic
3686 Filändelsen av filen TPDB8S ThumbsPlus Data Format
3687 Filändelsen av filen TPE Clarion Example
3688 Filändelsen av filen TPG TREAT Project
3689 Filändelsen av filen TPK Tizen Application Package
3690 Filändelsen av filen TPL Document Template
3691 Filändelsen av filen TPP Borland Pascal Protected Mode Units
3692 Filändelsen av filen TPT ThumbsPlus Thumbnail Template
3693 Filändelsen av filen TPW Borland Turbo Pascal Unit
3694 Filändelsen av filen TQF Rational Test RealTime
3695 Filändelsen av filen TR0 SPICE Transient Analysis Output
3696 Filändelsen av filen TR1 IBM Voice Type Languages Addword
3697 Filändelsen av filen TR4 SPICE Transient Analysis Output
3698 Filändelsen av filen TR6 SPICE Transient Analysis Output
3699 Filändelsen av filen TR7 SPICE Transient Analysis Output
3700 Filändelsen av filen TR8 SPICE Transient Analysis Output
3701 Filändelsen av filen TR9 SPICE Transient Analysis Output
3702 Filändelsen av filen TRACE VMware ThinApp Trace Log Format
3703 Filändelsen av filen TRASHES Google Android Mobile Phone
3704 Filändelsen av filen TRASHINFO Trash Storage Metadata
3705 Filändelsen av filen TRB Animation Master Turbulence Extension
3706 Filändelsen av filen TRCE Corel Trace
3707 Filändelsen av filen TREE ES-Builder Tree
3708 Filändelsen av filen TRF LFToolkit Transformation Rules
3709 Filändelsen av filen TRG Symantec LiveUpdate
3710 Filändelsen av filen TRO IBM Voice Type Languages Vocable
3711 Filändelsen av filen TRR GROMACS Full-precision Trajectory
3712 Filändelsen av filen TRV Traverse PC Desktop Survey Data
3713 Filändelsen av filen TRZ Norton Antivirus Rapidrelease Definition Update
3714 Filändelsen av filen TS2 Time Stamp Project Information
3715 Filändelsen av filen TSF ProWORX Nxt Symbol Format
3716 Filändelsen av filen TSG TSG Data
3717 Filändelsen av filen TSM Turbo Assembler For OS/2 Manual Format Format
3718 Filändelsen av filen TSN RatLab Toolkit
3719 Filändelsen av filen TSQL Microsoft SQL Server Template Format
3720 Filändelsen av filen TSR TSR Launcher
3721 Filändelsen av filen TSS Team Sports Scheduling System Project Format
3722 Filändelsen av filen TSTREAM SwarmPlayer Streaming Torrent
3723 Filändelsen av filen TT13 TurboTax 2013 Tax Return
3724 Filändelsen av filen TT4 TempTale
3725 Filändelsen av filen TTBS Microsoft PowerPoint For Mac Toolbar
3726 Filändelsen av filen TTD Tinytag Data Log
3727 Filändelsen av filen TTI Beast Trojan
3728 Filändelsen av filen TTN Bentley InRoads Topologically Triangulated Network
3729 Filändelsen av filen TTX Trados TagEditor Format
3730 Filändelsen av filen TTY Macromedia Dreamweaver
3731 Filändelsen av filen TU2006CODE TuneUp Data Format
3732 Filändelsen av filen TU2008CODE TuneUp Utilities Format
3733 Filändelsen av filen TU2011CODE TuneUp Data Format
3734 Filändelsen av filen TU2012CODE TuneUp Utilities Format
3735 Filändelsen av filen TU2013CODE TuneUp Data Format
3736 Filändelsen av filen TUW Microsoft Office
3737 Filändelsen av filen TV1 Corel WordPerfect Overflow
3738 Filändelsen av filen TV2 Corel WordPerfect Overflow
3739 Filändelsen av filen TV3 Corel WordPerfect Overflow
3740 Filändelsen av filen TV4 Corel WordPerfect Overflow
3741 Filändelsen av filen TV5 Corel WordPerfect Overflow
3742 Filändelsen av filen TV6 Corel WordPerfect Overflow
3743 Filändelsen av filen TV7 Corel WordPerfect Overflow
3744 Filändelsen av filen TV8 Corel WordPerfect Overflow
3745 Filändelsen av filen TV9 Corel WordPerfect Overflow
3746 Filändelsen av filen TVD Apache Lucene Term Vector Documents
3747 Filändelsen av filen TVEX Apple QuickTime MoviePlayer Extension
3748 Filändelsen av filen TVL TurboTax Format
3749 Filändelsen av filen TVM The Tube
3750 Filändelsen av filen TVP TVP Animation Animation Data
3751 Filändelsen av filen TVR Navicat For MySQL
3752 Filändelsen av filen TVT IBM Lenovo ThinkVantage Rescue And Recovery
3753 Filändelsen av filen TVX Apache Lucene Term Vector Index
3754 Filändelsen av filen TWAIN Adobe Acrobat TWAIN 1.8 Specification
3755 Filändelsen av filen TWD MindMapper Brainstorm And Visual Map
3756 Filändelsen av filen TWE ThinkWave Educator Data
3757 Filändelsen av filen TWG CARE-S InfoWorks Trade Waste
3758 Filändelsen av filen TWI SDDS Toolkit
3759 Filändelsen av filen TWK TweakS
3760 Filändelsen av filen TX Photoline 5 Help
3761 Filändelsen av filen TX0 Portable Radiation Package Data
3762 Filändelsen av filen TXP4 TMPGEnc Project Format
3763 Filändelsen av filen TXS Beast Trojan Data Format
3764 Filändelsen av filen TXT12 IRI Scouting Database XML
3765 Filändelsen av filen TXTDT TitleWriter DVD Text Data
3766 Filändelsen av filen TXU CncCUT Program Text
3767 Filändelsen av filen TXV RapidReader TextVision
3768 Filändelsen av filen TYM Adobe PageMaker Time Stamp
3769 Filändelsen av filen TZD Netscape Communicator
3770 Filändelsen av filen TZXSRT1 TurboZIP Data Format
3771 Filändelsen av filen U08 UFile Data
3772 Filändelsen av filen U32 Authorware Cover
3773 Filändelsen av filen U96 EasyZip Temporary
3774 Filändelsen av filen UAL Entrust Unattended Login Credentials
3775 Filändelsen av filen UBM IPhoto Mtwain Install
3776 Filändelsen av filen UCLS ObjectAid UML Explorer Class Diagram
3777 Filändelsen av filen UCR MicroSim PCBoard Unrouted Nets Report
3778 Filändelsen av filen UCV Universal Converter Conversion
3779 Filändelsen av filen UCX Rational XDE
3780 Filändelsen av filen UDA ZEMAX Model Data
3781 Filändelsen av filen UDG UDraw(Graph)
3782 Filändelsen av filen UDID Google Android Unique Device IDentifier
3783 Filändelsen av filen UDT User Defined Type Data Format
3784 Filändelsen av filen UDX PI Expert Design Software
3785 Filändelsen av filen UF Crestron SIMPL+ X Generation Compiled Data Format
3786 Filändelsen av filen UFA GIF Animator Animation Object Information
3787 Filändelsen av filen UFC SATURN Suite
3788 Filändelsen av filen UFF DataWave SciWorks Physiological Data
3789 Filändelsen av filen UFI UFOCaptureV2
3790 Filändelsen av filen UIC COCO Unit ICon
3791 Filändelsen av filen UID IBM Voice Type Users
3792 Filändelsen av filen UIL IBM AIX User Interface Language
3793 Filändelsen av filen UIR LabWindows User Interface Resource
3794 Filändelsen av filen UIZ Spybot Search & Destroy Updater
3795 Filändelsen av filen UKE Ulead VideoStudio Data Format
3796 Filändelsen av filen UKS Microsoft Works
3797 Filändelsen av filen UKY UltraMixer Licence Key
3798 Filändelsen av filen ULB COBOL Unisys Library
3799 Filändelsen av filen ULD Unified Luminaire Datafile
3800 Filändelsen av filen ULI Microsoft Office Data Format
3801 Filändelsen av filen ULS NetMeeting User Location Service Format
3802 Filändelsen av filen UMLX Visual UML XML Model
3803 Filändelsen av filen UMM Unified Molecular Modeling
3804 Filändelsen av filen UMR MyEclipse UML Model Repository
3805 Filändelsen av filen UNA SIMS Unauthorized Data
3806 Filändelsen av filen UNAVAILABLE Al-Namrood Ransomware Affected Format
3807 Filändelsen av filen UNF Btreive Unformatted
3808 Filändelsen av filen UNIX Unix
3809 Filändelsen av filen UNK UVProbe Format
3810 Filändelsen av filen UNKNOWN Unknown Format Type
3811 Filändelsen av filen UNL Garmin Unlock Format
3812 Filändelsen av filen UNQ ACT! 3.0 Email Message Attachment
3813 Filändelsen av filen UNV BusinessObjects Universe
3814 Filändelsen av filen UOL PhotoImpact Clipart Image
3815 Filändelsen av filen UPC Ultimate Paint Component
3816 Filändelsen av filen UPG Firmware Upgrade Format
3817 Filändelsen av filen UPI Ulead PhotoImpact Plugin
3818 Filändelsen av filen UPJ Ulead Project
3819 Filändelsen av filen UPM PenMail
3820 Filändelsen av filen UPO DBASE Compiled Update Data
3821 Filändelsen av filen UPS Microsoft Works
3822 Filändelsen av filen UPZ StarMoney Agent Download
3823 Filändelsen av filen URD-JOURNAL Ultra Recall Journal Update
3824 Filändelsen av filen URP Universal Report
3825 Filändelsen av filen URR Uniface Signatures Format
3826 Filändelsen av filen USB SiSoftware Sandra
3827 Filändelsen av filen USECASEDIAGRAM Microsoft Visual Studio Use Case Diagram
3828 Filändelsen av filen USH Creston SIMPL Windows
3829 Filändelsen av filen USL ProWORX Nxt USL Loadable
3830 Filändelsen av filen USP PageMaker Printer Font
3831 Filändelsen av filen USZ Stardock WindowBlinds SkinStudio Data Format
3832 Filändelsen av filen UTL QuickBooks Data
3833 Filändelsen av filen UTPART µTorrent Unfinished Download
3834 Filändelsen av filen UV2 µVision Project
3835 Filändelsen av filen UVR UVR Mesh
3836 Filändelsen av filen UXDC Microsoft Excel Data Retrieval Service Connection
3837 Filändelsen av filen UZY Backdoor.Sokacaps
3838 Filändelsen av filen V03 Axialis Thumbnail Cache
3839 Filändelsen av filen V11O ACDSee Offline Media
3840 Filändelsen av filen V11PF ACDSee Private Folder
3841 Filändelsen av filen V2 Microsoft Live Messenger Data
3842 Filändelsen av filen V2X TI Connect Data Format
3843 Filändelsen av filen V60PP ACDSee Pro Data Format
3844 Filändelsen av filen V60PPF ACDSee Data Format
3845 Filändelsen av filen V80UPF ACDSee Photo Manager Private Folder Format
3846 Filändelsen av filen V8P ACDSee Photo Manager Data Format
3847 Filändelsen av filen VAF Microsoft Visual Studio Common Tools Analyzer Server Project Item
3848 Filändelsen av filen VAM MS Visual Studio Common Tools Vanalyzer Project Item
3849 Filändelsen av filen VAPPLAUNCHER System Center Configuration Manager Format
3850 Filändelsen av filen VAS XWE Data Format
3851 Filändelsen av filen VBA Visual Basic VBA Module
3852 Filändelsen av filen VBDPROJ Visual Basic .NET Device Project
3853 Filändelsen av filen VBL Visual Basic User Control Licensing
3854 Filändelsen av filen VBN Symantec AntiVirus Quarantined
3855 Filändelsen av filen VBO Microsoft Access Package Deployment References
3856 Filändelsen av filen VBT Spyware Doctor Temporary Scan Format
3857 Filändelsen av filen VBTLOG VBTheory Calculator
3858 Filändelsen av filen VCB VMware Consolidated Backup
3859 Filändelsen av filen VCC VersaCheck
3860 Filändelsen av filen VCH Master Genealogist Genealogy Chart
3861 Filändelsen av filen VDAT SkyGazer Data
3862 Filändelsen av filen VDF AntiVir Virus Definition
3863 Filändelsen av filen VDJSEND VirtualDJ Send Format
3864 Filändelsen av filen VDOC Superior SQL Builder Project
3865 Filändelsen av filen VDPLUGIN VirtualDub Plugin
3866 Filändelsen av filen VDZ Schneider Vijeo Designer Project
3867 Filändelsen av filen VED Visionaire Studio Data Format
3868 Filändelsen av filen VEL NEPLAN Network Differences
3869 Filändelsen av filen VER Version Record
3870 Filändelsen av filen VERSION Linux Gated Daemon
3871 Filändelsen av filen VERT QT Shader
3872 Filändelsen av filen VES C Visual Explorer Saved State
3873 Filändelsen av filen VEW Novell GroupWise E-mail View
3874 Filändelsen av filen VFJ Personal Backup Data Format
3875 Filändelsen av filen VFP TMPGEnc VFAPI Extension
3876 Filändelsen av filen VFR UEFI VFR Code Format
3877 Filändelsen av filen VFX Animation Master Volumetric Effect Extension
3878 Filändelsen av filen VH WinHelp VH
3879 Filändelsen av filen VHDDAT VirtuaGirl HD Model Package Data
3880 Filändelsen av filen VHDDLD VirtuaGirl HD
3881 Filändelsen av filen VHDINF VirtuaGirl HD Model Package Installation
3882 Filändelsen av filen VHDSHOWS VirtuaGirl HD Video Show
3883 Filändelsen av filen VHDTRAILERS VirtuaGirlHD Video Trailer
3884 Filändelsen av filen VHM HotMux Thermocouple Data Log
3885 Filändelsen av filen VI1 Kaspersky Anti-Virus
3886 Filändelsen av filen VI2 Kaspersky Anti-Virus
3887 Filändelsen av filen VIB Chemsoft Export/Import MSDS Data
3888 Filändelsen av filen VIH Video Metadata
3889 Filändelsen av filen VIR Virus-Infected Format
3890 Filändelsen av filen VIX ACUCOBOL-GT Index
3891 Filändelsen av filen VJB Visustin Job
3892 Filändelsen av filen VJSPROJ Microsoft Visual J# Project
3893 Filändelsen av filen VKF Videonizer Activation Key
3894 Filändelsen av filen VLB Corel Ventura Library
3895 Filändelsen av filen VLCL VMware Localization Format
3896 Filändelsen av filen VLD DataFlex Variable Length Datafile
3897 Filändelsen av filen VLM Novell Netware Virtual Loadable Module
3898 Filändelsen av filen VLMC VLMC Project
3899 Filändelsen av filen VLR Visual Liturgy Lectionary Plan
3900 Filändelsen av filen VLZ PTV Vissim Compiled Delay Data Format
3901 Filändelsen av filen VMAP ManGoS
3902 Filändelsen av filen VMB Quicken 2002 Order
3903 Filändelsen av filen VMBX HP TRIM Outlook Saved Message
3904 Filändelsen av filen VMCZ Hyper-V Imported Virtual Machine Format
3905 Filändelsen av filen VMDK-CONVERTTMP VMWare Fusion Temporary Format
3906 Filändelsen av filen VMEM VMware Virtual Machines Paging
3907 Filändelsen av filen VMF_AUTOSAVE Valve Hammer Editor Autosave Format
3908 Filändelsen av filen VMG Nokia Text Message
3909 Filändelsen av filen VMHF VMware Hot Fix Format
3910 Filändelsen av filen VMHR VMware Hot Fix Request Format
3911 Filändelsen av filen VMLOG VMware Replay Recording
3912 Filändelsen av filen VMOAPP VMware VCenter Orchestrator Application
3913 Filändelsen av filen VMOD Vassal Module
3914 Filändelsen av filen VMP VinylMaster Pro
3915 Filändelsen av filen VMSG VMware Application Message Format
3916 Filändelsen av filen VMXA VMware ACE Master Configuration
3917 Filändelsen av filen VNCLOC Screen Sharing VNC Internet Location
3918 Filändelsen av filen VNS Visual Net Server
3919 Filändelsen av filen VOCA Julius Vocabulary
3920 Filändelsen av filen VOM Viseme Mapping
3921 Filändelsen av filen VOP Visual OTTHYMO Project
3922 Filändelsen av filen VP4 Crystal Player Data Format
3923 Filändelsen av filen VPA VPchat Chat Gestures Format
3924 Filändelsen av filen VPC6 Virtual Machine Package
3925 Filändelsen av filen VPC7 Virtual Machine Package
3926 Filändelsen av filen VPLUGIN Orcs Must Die! Plugin
3927 Filändelsen av filen VPO VASTprogrammer
3928 Filändelsen av filen VPU Avast! Update Package
3929 Filändelsen av filen VPW SlickEdit Workspace
3930 Filändelsen av filen VR1 Advance Design Results
3931 Filändelsen av filen VRGE08TASK Microsoft Entourage 2008 Task
3932 Filändelsen av filen VRJ Netscape Navigator
3933 Filändelsen av filen VRM Corel Quattro Pro Overlay
3934 Filändelsen av filen VRT Viscape For Netscape Navigator
3935 Filändelsen av filen VS1 Vistumbler Export
3936 Filändelsen av filen VS3 VSampler
3937 Filändelsen av filen VSDIR Microsoft Visual Studio IDE NewFileItems
3938 Filändelsen av filen VSF V+ VComm Signal Or Record
3939 Filändelsen av filen VSIXMANIFEST Microsoft Visual Studio VSIX Manifest
3940 Filändelsen av filen VSMETA Synology Video Station Metadata Format
3941 Filändelsen av filen VSO NVidia Compiled Vertex Shader
3942 Filändelsen av filen VSSCC Microsoft Visual Studio Temporary
3943 Filändelsen av filen VST3 Cubase Plugin
3944 Filändelsen av filen VSTO Microsoft Visual Studio
3945 Filändelsen av filen VSWP VMware Virtual Memory
3946 Filändelsen av filen VTBL PIPE-FLO Professional Valve Data Table
3947 Filändelsen av filen VTC ReliaSoft Related
3948 Filändelsen av filen VTI Visualization Toolkit Image Data
3949 Filändelsen av filen VTL Vocabulary Trainer
3950 Filändelsen av filen VTR Visualization Toolkit Rectilinear Grid Data
3951 Filändelsen av filen VTSCR Visual Trading Systems
3952 Filändelsen av filen VTT VisionTools Pro-e Project
3953 Filändelsen av filen VTU Visualization Toolkit Unstructured Points Data
3954 Filändelsen av filen VWR Ixia IxVeriWave RAW 802.11 Capture
3955 Filändelsen av filen VWS SmartWare Standard View
3956 Filändelsen av filen VX Opera
3957 Filändelsen av filen VXE Agilent VEE Runtime Program
3958 Filändelsen av filen VXF Microsoft Money
3959 Filändelsen av filen VXM VTask Studio Data Format
3960 Filändelsen av filen VXP Intel VTune Performance Monitor Pack And Go
3961 Filändelsen av filen VXT Test Automation Editor XML Test Module
3962 Filändelsen av filen VZD INM VizionDB
3963 Filändelsen av filen VZR Sinowal.vzr Malware
3964 Filändelsen av filen VZX INM VizionDB
3965 Filändelsen av filen W20 Windows 2000 Related
3966 Filändelsen av filen W2M Solo Explorer Transcription
3967 Filändelsen av filen W2P Webit
3968 Filändelsen av filen W31 Windows 3.1 Startup
3969 Filändelsen av filen W3L W3launch
3970 Filändelsen av filen W44 DBASE Temporary
3971 Filändelsen av filen W95 Windows 95 Data
3972 Filändelsen av filen W98 Microsoft Windows 98 Related Data
3973 Filändelsen av filen WA0 Magix Music Studio
3974 Filändelsen av filen WAC WISCO Accounts Storage
3975 Filändelsen av filen WAF Microsoft Internet Explorer For Mac Cache
3976 Filändelsen av filen WAJ WinAutomation
3977 Filändelsen av filen WAT IBM Voice Type Languages Map
3978 Filändelsen av filen WB Apple Logic Studio WaveBurner Document
3979 Filändelsen av filen WBA WindowBlinds Compressed Skin
3980 Filändelsen av filen WBDP ANSYS Workbench Project Global
3981 Filändelsen av filen WBO DataFlex Web Business Object
3982 Filändelsen av filen WBPJ ANSYS Workbench Project
3983 Filändelsen av filen WCAP Wireless Diagnostics Captured Packet Format
3984 Filändelsen av filen WCH Corel WordPerfect Macro Facility
3985 Filändelsen av filen WCINV-MS-P2P Windows Meeting Space
3986 Filändelsen av filen WCK WaterCAD
3987 Filändelsen av filen WCST Wirecast Document
3988 Filändelsen av filen WCT WordCast Project
3989 Filändelsen av filen WCXF WorldCard Exchange
3990 Filändelsen av filen WDD AutoCAD Electrical Description List
3991 Filändelsen av filen WDGP Word For Mac Add-in
3992 Filändelsen av filen WDIC Word 5 For Mac Extension
3993 Filändelsen av filen WDLL Word 6 For Mac Add-in
3994 Filändelsen av filen WDN AutoCAD Electrical Project-related
3995 Filändelsen av filen WDSEML Thunderbird Searchable Email Format
3996 Filändelsen av filen WDSP WebDrive Data Format
3997 Filändelsen av filen WDT WinSQL Schema Diff Template
3998 Filändelsen av filen WDV TracePlus Web Detective
3999 Filändelsen av filen WDX Total Commander Content Plugin
4000 Filändelsen av filen WDY WINDEV Run-time Template
4001 Filändelsen av filen WEBINAR GoToWebinar Session
4002 Filändelsen av filen WEBINFO Visual Studio .NET
4003 Filändelsen av filen WEBPART Microsoft SharePoint Web Part
4004 Filändelsen av filen WEBTESTRESULT Microsoft Visual Studio Web Test Result
4005 Filändelsen av filen WEF Exchange Format System Format
4006 Filändelsen av filen WEIGHTOUTPUT SAM Sequence
4007 Filändelsen av filen WEIGHTS SAM Sequence Weights
4008 Filändelsen av filen WET WinSQL Export Template
4009 Filändelsen av filen WF1 EViews Work
4010 Filändelsen av filen WFF Dataplore Wavelet Filter
4011 Filändelsen av filen WFK Delphi
4012 Filändelsen av filen WFL Offline Design For Workflow Process
4013 Filändelsen av filen WFLOW Apple Mac OS X Automator Workflow
4014 Filändelsen av filen WFO Delphi Runimage
4015 Filändelsen av filen WFV DataSet Vision Query Report
4016 Filändelsen av filen WFX WinFax
4017 Filändelsen av filen WGN SWAT Wather Generator Input
4018 Filändelsen av filen WGS Walk-Graph Segment Format
4019 Filändelsen av filen WHLP Microsoft Word For Mac Help
4020 Filändelsen av filen WIBUCMRAU CodeMeter License Request Format
4021 Filändelsen av filen WIF Weaving Information Format
4022 Filändelsen av filen WIFF AB SCIEX Windows Interchange Format Format
4023 Filändelsen av filen WIN32 GetDiz Data Format
4024 Filändelsen av filen WINDOWSLIVESYNCOVERLAYCHANGED Microsoft Windows Live Sync Format
4025 Filändelsen av filen WINMD Windows Runtime Metadata Output
4026 Filändelsen av filen WIP CyberScrub Privacy Suite Wipe
4027 Filändelsen av filen WIPEINFO Norton Utilities Sendto
4028 Filändelsen av filen WIPESLACK Norton Utilities Sendto
4029 Filändelsen av filen WIRE Wavefront Studio Wireframe
4030 Filändelsen av filen WIT WebIdeaTree Project
4031 Filändelsen av filen WIX Xara Internal Graphics Data
4032 Filändelsen av filen WIXLIB WiX Library
4033 Filändelsen av filen WIXMSP WiX XML Patch
4034 Filändelsen av filen WIXMST WiX Transform
4035 Filändelsen av filen WIXOBJ WiX Object
4036 Filändelsen av filen WIXPDB WiX Debug
4037 Filändelsen av filen WIXPROJ WiX Windows Installer XML Project
4038 Filändelsen av filen WJE WinJournal Entry
4039 Filändelsen av filen WL WISCO Word Power Word Lists And Definitions
4040 Filändelsen av filen WLC Microsoft Live Mesh
4041 Filändelsen av filen WLG Well Logger V1
4042 Filändelsen av filen WLK Weatherlink Data
4043 Filändelsen av filen WLPGINSTALL3 Windows Live Photo Gallery Data Format
4044 Filändelsen av filen WLT Words Of Worship
4045 Filändelsen av filen WM2D Working Model 2D Data
4046 Filändelsen av filen WMB 3D GameStudio Map Entity
4047 Filändelsen av filen WMI WorldMate Itinerary Data
4048 Filändelsen av filen WMR Windows Media Recorder
4049 Filändelsen av filen WMU WIND Tunnel WIND
4050 Filändelsen av filen WNA WIND Tunnel Assignment
4051 Filändelsen av filen WND SWAT Wind Speed Input
4052 Filändelsen av filen WNU WIND Tunnel UMTS Measurement Data
4053 Filändelsen av filen WO DataFlex Web Object
4054 Filändelsen av filen WOCK Route 66 For Mac
4055 Filändelsen av filen WOG WAsP Obstacle Group
4056 Filändelsen av filen WOO Apple WebObjects
4057 Filändelsen av filen WORDLIST Desktop Poet Word List Format
4058 Filändelsen av filen WOV Cakewalk SONAR Cache Clip
4059 Filändelsen av filen WP1 MODAWEC Output Data
4060 Filändelsen av filen WP2 Winplot
4061 Filändelsen av filen WPN Schedule24 Schedule
4062 Filändelsen av filen WPR Apple Logic Studio WaveBurner Plug-in Preset
4063 Filändelsen av filen WPRD Microsoft Word For Mac Print
4064 Filändelsen av filen WPRJ WebZIP Project Format
4065 Filändelsen av filen WQL Microsoft Office
4066 Filändelsen av filen WRAP ShrinkWrap MAC
4067 Filändelsen av filen WRAPPER Gnome Desktop
4068 Filändelsen av filen WRG WAsP Resource Grid
4069 Filändelsen av filen WRM WinRAdiO Memory Format
4070 Filändelsen av filen WRR WAsP Roughness Rose
4071 Filändelsen av filen WSB Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
4072 Filändelsen av filen WSE Wise Format Format
4073 Filändelsen av filen WSG WAsP Site Locations
4074 Filändelsen av filen WSKN Wise Care 365 Data Format
4075 Filändelsen av filen WSL Win-Situ Data Logger
4076 Filändelsen av filen WSMDI Microsoft Visual Studio Test List
4077 Filändelsen av filen WSR Crossword Genius
4078 Filändelsen av filen WSSP CommuniGate Custom Website Definition
4079 Filändelsen av filen WSV Konica Minolta SpectraMagic Data
4080 Filändelsen av filen WSZ Winamp Classic Skin
4081 Filändelsen av filen WT6 602Pro PC Suite Extension
4082 Filändelsen av filen WTA WinTune DLL Dynamic Link Library
4083 Filändelsen av filen WTC Logitech Webcam Format
4084 Filändelsen av filen WTFAV Watchtower Library Favourite
4085 Filändelsen av filen WTG WAsP Wind Turbine Generator
4086 Filändelsen av filen WTH ContamX Weather
4087 Filändelsen av filen WTMP Microsoft Word For Mac 5 Temporary
4088 Filändelsen av filen WTT Likno Web/HTML Tooltips Builder
4089 Filändelsen av filen WUI WhatsUp Gold Network Map Polling Statistics
4090 Filändelsen av filen WUL WinUHA Language Format
4091 Filändelsen av filen WUP WhatsUp Gold Network Map
4092 Filändelsen av filen WVD StarMoney Filter Zvl32
4093 Filändelsen av filen WVM WAVE Input
4094 Filändelsen av filen WW6 Nolo Willmaker 6 Will
4095 Filändelsen av filen WWCX Adobe InCopy
4096 Filändelsen av filen WWD Works Wizard Format
4097 Filändelsen av filen WWG CARE-S InfoWorks Wastewater Data
4098 Filändelsen av filen WWL Microsoft Word Add-in
4099 Filändelsen av filen WWQ SWAT Watershed Water Quality Input
4100 Filändelsen av filen WWR WAsP Resource Grid
4101 Filändelsen av filen WXF WinSQL Scheduled Task
4102 Filändelsen av filen WXR WxWindgets Resource
4103 Filändelsen av filen WYC WyBuild Version Number
4104 Filändelsen av filen WYU WyBuild Update
4105 Filändelsen av filen WZMUL WinZip Registration Format
4106 Filändelsen av filen X01 Corel Paradox Secondary Index
4107 Filändelsen av filen X02 Corel Paradox Secondary Index
4108 Filändelsen av filen X03 Corel Paradox Secondary Index
4109 Filändelsen av filen X04 Corel Paradox Secondary Index
4110 Filändelsen av filen X05 Corel Paradox Secondary Index
4111 Filändelsen av filen X06 Corel Paradox Secondary Index
4112 Filändelsen av filen X07 Corel Paradox Secondary Index
4113 Filändelsen av filen X08 Corel Paradox Secondary Index
4114 Filändelsen av filen X09 Corel Paradox Secondary Index
4115 Filändelsen av filen X1 X1 Desktop Search Saved Search
4116 Filändelsen av filen X1Z X1 Saved Search Archive Format
4117 Filändelsen av filen XA30 XWE Format
4118 Filändelsen av filen XAB Microsoft Outlook Express Address Book
4119 Filändelsen av filen XBB DVIPDFMx Output
4120 Filändelsen av filen XBML SAP Business One Studio Workflow Process Data Format
4121 Filändelsen av filen XBN Xnick Nick Backup
4122 Filändelsen av filen XCO Xilinx CORE Generator Log
4123 Filändelsen av filen XCODEPLUGIN Apple Xcode Extension
4124 Filändelsen av filen XCOF Mac OS Object Library
4125 Filändelsen av filen XCORPUS Xaira Corpora
4126 Filändelsen av filen XCPLUGIN Apple Xcode Extension
4127 Filändelsen av filen XCPLUGINDATA Xcode Plug-in Data
4128 Filändelsen av filen XCTL LabVIEW XControls
4129 Filändelsen av filen XCUSERSTATE Xcode
4130 Filändelsen av filen XDF Externally Defined Function
4131 Filändelsen av filen XDO Oracle BI Publisher Resource Tracking
4132 Filändelsen av filen XDT Win-Test Extra Data
4133 Filändelsen av filen XDU Backdoor.Win32.PcClient.xdu
4134 Filändelsen av filen XDV XeTeX
4135 Filändelsen av filen XENSEARCH XenCenter Saved Search Format
4136 Filändelsen av filen XEO Signwave Auto-Illustrator Extension
4137 Filändelsen av filen XEQ Sage MAS 90 Data
4138 Filändelsen av filen XEVGENXML Adobe Dreamweaver
4139 Filändelsen av filen XFS Gunbound Format
4140 Filändelsen av filen XFZ French FlashCards Vocabulary
4141 Filändelsen av filen XG0 Corel Paradox Secondary Index
4142 Filändelsen av filen XG1 Corel Paradox Secondary Index
4143 Filändelsen av filen XG2 Corel Paradox Secondary Index
4144 Filändelsen av filen XG3 Corel Paradox Secondary Index
4145 Filändelsen av filen XG4 Corel Paradox Secondary Index
4146