Övriga filer

#Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen !BT BitTorrent Incomplete Download Format
2 Filändelsen av filen !C Graphics Converter Pro
3 Filändelsen av filen !QB QBittorrent Partial Download Format
4 Filändelsen av filen !UT UTorrent Incomplete Download
5 Filändelsen av filen #$# ULead Photoimpact Temporary
6 Filändelsen av filen $ Visual Basic Symbol
7 Filändelsen av filen $$A OS/2
8 Filändelsen av filen $? TR-DOS ZX Spectrum Format In HOBETA Format
9 Filändelsen av filen $B TR-DOS Basic
10 Filändelsen av filen $D TR-DOS Data
11 Filändelsen av filen $D$ OS/2 Planner Data
12 Filändelsen av filen $DX CA Visual Objects Backup Index
13 Filändelsen av filen $ED Microsoft C++ Editor Temporary
14 Filändelsen av filen $LN Borland C++ TLink Response
15 Filändelsen av filen $RR Steinberg Cubase Compressed
16 Filändelsen av filen $VM Windows 3.x Virtual Manager Temporary
17 Filändelsen av filen (D) PcAnywhere Temporary
18 Filändelsen av filen * Apple Mac OS X Certificate Assistant
19 Filändelsen av filen 00A Bentley GEOPAK Resource
20 Filändelsen av filen 00C ProFile 2000 Autosave
21 Filändelsen av filen 00D Bentley GEOPAK Resource
22 Filändelsen av filen 00E Bentley GEOPAK Resource
23 Filändelsen av filen 00F Bentley GEOPAK Resource
24 Filändelsen av filen 00_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
25 Filändelsen av filen 040 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
26 Filändelsen av filen 041 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
27 Filändelsen av filen 043 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
28 Filändelsen av filen 045 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
29 Filändelsen av filen 046 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
30 Filändelsen av filen 047 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
31 Filändelsen av filen 048 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
32 Filändelsen av filen 051 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
33 Filändelsen av filen 052 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
34 Filändelsen av filen 053 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
35 Filändelsen av filen 054 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
36 Filändelsen av filen 055 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
37 Filändelsen av filen 056 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
38 Filändelsen av filen 057 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
39 Filändelsen av filen 058 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
40 Filändelsen av filen 059 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
41 Filändelsen av filen 05_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
42 Filändelsen av filen 060 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
43 Filändelsen av filen 061 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
44 Filändelsen av filen 062 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
45 Filändelsen av filen 063 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
46 Filändelsen av filen 064 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
47 Filändelsen av filen 065 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
48 Filändelsen av filen 066 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
49 Filändelsen av filen 067 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
50 Filändelsen av filen 068 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
51 Filändelsen av filen 069 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
52 Filändelsen av filen 06I ProSeries Tax
53 Filändelsen av filen 06_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
54 Filändelsen av filen 070 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
55 Filändelsen av filen 071 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
56 Filändelsen av filen 072 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
57 Filändelsen av filen 073 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
58 Filändelsen av filen 074 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
59 Filändelsen av filen 076 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
60 Filändelsen av filen 077 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
61 Filändelsen av filen 078 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
62 Filändelsen av filen 079 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
63 Filändelsen av filen 07G ProSeries Tax
64 Filändelsen av filen 07I ProSeries Tax
65 Filändelsen av filen 080 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
66 Filändelsen av filen 083 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
67 Filändelsen av filen 084 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
68 Filändelsen av filen 089 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
69 Filändelsen av filen 08I QuickBooks Return Tax
70 Filändelsen av filen 098 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
71 Filändelsen av filen 099 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
72 Filändelsen av filen 09I ProSeries Tax
73 Filändelsen av filen 09T StudioTax 2009 Income Tax
74 Filändelsen av filen 0NV Cygwin Terminfo
75 Filändelsen av filen 0RV Cygwin Terminfo
76 Filändelsen av filen 1 Unix Section 1 Man Page
77 Filändelsen av filen 10 IBM Voice Type Languages Scripts Data
78 Filändelsen av filen 101 Omnipage Ocr
79 Filändelsen av filen 102 Omnipage Ocr
80 Filändelsen av filen 103 Omnipage Ocr
81 Filändelsen av filen 104 Omnipage Ocr
82 Filändelsen av filen 105 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
83 Filändelsen av filen 106 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
84 Filändelsen av filen 107 FreeBSD
85 Filändelsen av filen 108 FreeBSD
86 Filändelsen av filen 109 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
87 Filändelsen av filen 10NV Cygwin Terminfo
88 Filändelsen av filen 10RV Cygwin Terminfo
89 Filändelsen av filen 110 Omnipage Ocr
90 Filändelsen av filen 111 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
91 Filändelsen av filen 112 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
92 Filändelsen av filen 114 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
93 Filändelsen av filen 115 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
94 Filändelsen av filen 116 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
95 Filändelsen av filen 117 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
96 Filändelsen av filen 118 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
97 Filändelsen av filen 119 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
98 Filändelsen av filen 12 IBM Voice Type Languages Scripts Data
99 Filändelsen av filen 120 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
100 Filändelsen av filen 121 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
101 Filändelsen av filen 122 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
102 Filändelsen av filen 124 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
103 Filändelsen av filen 125 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
104 Filändelsen av filen 126 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
105 Filändelsen av filen 127 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
106 Filändelsen av filen 128 Omnipage Ocr
107 Filändelsen av filen 129 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
108 Filändelsen av filen 12A Microsoft Windows
109 Filändelsen av filen 12M Lotus Smartmaster
110 Filändelsen av filen 13 IBM Voice Type Languages Scripts Data
111 Filändelsen av filen 130 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
112 Filändelsen av filen 131 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
113 Filändelsen av filen 132 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
114 Filändelsen av filen 133 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
115 Filändelsen av filen 134 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
116 Filändelsen av filen 135 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
117 Filändelsen av filen 136 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
118 Filändelsen av filen 137 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
119 Filändelsen av filen 138 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
120 Filändelsen av filen 139 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
121 Filändelsen av filen 13T Intuit Profile Premier
122 Filändelsen av filen 14 IBM Voice Type Languages Scripts Data
123 Filändelsen av filen 140 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
124 Filändelsen av filen 141 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
125 Filändelsen av filen 142 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
126 Filändelsen av filen 143 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
127 Filändelsen av filen 144 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
128 Filändelsen av filen 145 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
129 Filändelsen av filen 146 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
130 Filändelsen av filen 147 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
131 Filändelsen av filen 148 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
132 Filändelsen av filen 149 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
133 Filändelsen av filen 15 IBM Voice Type Languages Scripts Data
134 Filändelsen av filen 150 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
135 Filändelsen av filen 151 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
136 Filändelsen av filen 152 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
137 Filändelsen av filen 153 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
138 Filändelsen av filen 154 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
139 Filändelsen av filen 155 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
140 Filändelsen av filen 156 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
141 Filändelsen av filen 157 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
142 Filändelsen av filen 158 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
143 Filändelsen av filen 159 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
144 Filändelsen av filen 160 Omnipage Ocr
145 Filändelsen av filen 161 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
146 Filändelsen av filen 162 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
147 Filändelsen av filen 163 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
148 Filändelsen av filen 164 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
149 Filändelsen av filen 165 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
150 Filändelsen av filen 166 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
151 Filändelsen av filen 167 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
152 Filändelsen av filen 168 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
153 Filändelsen av filen 169 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
154 Filändelsen av filen 17 IBM Voice Type Languages Scripts Data
155 Filändelsen av filen 170 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
156 Filändelsen av filen 171 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
157 Filändelsen av filen 172 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
158 Filändelsen av filen 173 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
159 Filändelsen av filen 174 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
160 Filändelsen av filen 176 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
161 Filändelsen av filen 178 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
162 Filändelsen av filen 179 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
163 Filändelsen av filen 18 IBM Voice Type Languages Scripts Data
164 Filändelsen av filen 180 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
165 Filändelsen av filen 181 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
166 Filändelsen av filen 182 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
167 Filändelsen av filen 183 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
168 Filändelsen av filen 184 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
169 Filändelsen av filen 185 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
170 Filändelsen av filen 186 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
171 Filändelsen av filen 187 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
172 Filändelsen av filen 188 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
173 Filändelsen av filen 189 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
174 Filändelsen av filen 190 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
175 Filändelsen av filen 191 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
176 Filändelsen av filen 192 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
177 Filändelsen av filen 193 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
178 Filändelsen av filen 194 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
179 Filändelsen av filen 195 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
180 Filändelsen av filen 196 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
181 Filändelsen av filen 197 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
182 Filändelsen av filen 198 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
183 Filändelsen av filen 199 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
184 Filändelsen av filen 1M Cygwin Main
185 Filändelsen av filen 1PA QuickBooks Form
186 Filändelsen av filen 1T Fortran
187 Filändelsen av filen 2 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
188 Filändelsen av filen 200 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
189 Filändelsen av filen 202 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
190 Filändelsen av filen 203 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
191 Filändelsen av filen 204 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
192 Filändelsen av filen 205 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
193 Filändelsen av filen 206 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
194 Filändelsen av filen 207 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
195 Filändelsen av filen 208 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
196 Filändelsen av filen 209 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
197 Filändelsen av filen 210 StarMoney Bpd Hbcioffl 280
198 Filändelsen av filen 211 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
199 Filändelsen av filen 214 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
200 Filändelsen av filen 215 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
201 Filändelsen av filen 216 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
202 Filändelsen av filen 217 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
203 Filändelsen av filen 218 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
204 Filändelsen av filen 219 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
205 Filändelsen av filen 22 Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music
206 Filändelsen av filen 220 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
207 Filändelsen av filen 221 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
208 Filändelsen av filen 222 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
209 Filändelsen av filen 223 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
210 Filändelsen av filen 224 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
211 Filändelsen av filen 225 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
212 Filändelsen av filen 226 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
213 Filändelsen av filen 227 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
214 Filändelsen av filen 228 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
215 Filändelsen av filen 229 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
216 Filändelsen av filen 230 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
217 Filändelsen av filen 231 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
218 Filändelsen av filen 233 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
219 Filändelsen av filen 234 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
220 Filändelsen av filen 235 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
221 Filändelsen av filen 236 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
222 Filändelsen av filen 237 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
223 Filändelsen av filen 238 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
224 Filändelsen av filen 239 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
225 Filändelsen av filen 25NV Cygwin Terminfo
226 Filändelsen av filen 25RV Cygwin Terminfo
227 Filändelsen av filen 2C FreeBSD
228 Filändelsen av filen 2DK OS/2 Saved SKF Format
229 Filändelsen av filen 2DL ArchiCAD 2D Lines Data
230 Filändelsen av filen 3 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
231 Filändelsen av filen 320 Scream Tracker 32
232 Filändelsen av filen 323 H.323 Internet Telephony Format
233 Filändelsen av filen 340 Chromelion Demo Data Format
234 Filändelsen av filen 3H 3B2 Tag Header
235 Filändelsen av filen 3IN MSN Setup Information
236 Filändelsen av filen 3PM8 Apple MAC OS X
237 Filändelsen av filen 3TF Crystal Reports
238 Filändelsen av filen 3TH Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data
239 Filändelsen av filen 3X Cygwin Main
240 Filändelsen av filen 4 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
241 Filändelsen av filen 42M Genero Report Writer BDL Functions
242 Filändelsen av filen 47 FreeBSD
243 Filändelsen av filen 4DR 4th Dimension Data Resource
244 Filändelsen av filen 4DS 4th Dimension Database Windows Data Segment
245 Filändelsen av filen 4DX 4th Dimension Plugin
246 Filändelsen av filen 4FI 4th Dimension Insider Format
247 Filändelsen av filen 4SW 4DOS Swap
248 Filändelsen av filen 5 FreeBSD
249 Filändelsen av filen 5A Linux
250 Filändelsen av filen 5D Microsoft Works
251 Filändelsen av filen 5VW 5Views Packet Capture
252 Filändelsen av filen 5XB POD HD500X Bundle
253 Filändelsen av filen 6 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
254 Filändelsen av filen 67C FLEXnet Manager
255 Filändelsen av filen 7INI Adobe Extensions Manager
256 Filändelsen av filen 8 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
257 Filändelsen av filen 822 Pro/Engineer WildFire
258 Filändelsen av filen 83P TI-83 Calculator Format
259 Filändelsen av filen 850 Visual Foxpro 98
260 Filändelsen av filen 852 Microsoft Visual FoxPro
261 Filändelsen av filen 866 Visual Foxpro 98
262 Filändelsen av filen 89U Texas Instruments TI-89 OS Upgrade
263 Filändelsen av filen 8B? Photoline Extension
264 Filändelsen av filen 8BAM Adobe Photoshop For Mac Plugin
265 Filändelsen av filen 8BBR Adobe Photoshop Brushes
266 Filändelsen av filen 8BCO Adobe Photoshop For Mac Color Table
267 Filändelsen av filen 8BCT Adobe Photoshop For Mac Palette
268 Filändelsen av filen 8BDT Adobe Photoshop For Mac Duotone
269 Filändelsen av filen 8BEM Adobe Photoshop Path
270 Filändelsen av filen 8BFK Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins
271 Filändelsen av filen 8BFM Adobe Photoshop For Mac Filter
272 Filändelsen av filen 8BP Adobe PhotoShop Import
273 Filändelsen av filen 8BPI Adobe Photoshop Extension
274 Filändelsen av filen 8BXM Adobe Photoshop For Mac Extension
275 Filändelsen av filen 8BYM Adobe Photoshop
276 Filändelsen av filen 8LY Adobe Photoshop Plugin
277 Filändelsen av filen 8TY Adobe Photoshop
278 Filändelsen av filen 8XC Texas Instruments TI-82-Plus Complex
279 Filändelsen av filen 8XP TI-83 Plus Calculator Format
280 Filändelsen av filen 9 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
281 Filändelsen av filen 917 Trend Antivirus Format
282 Filändelsen av filen 92D Texas Instruments TI-92
283 Filändelsen av filen ?RS Corel WordPerfect Support
284 Filändelsen av filen @@1 HiDownload Temporary
285 Filändelsen av filen @@2 HiDownload Temporary
286 Filändelsen av filen A$V QuarkXpress Automatically Saved Project
287 Filändelsen av filen A21 Soundweb Firmware
288 Filändelsen av filen A2A IBM Voice Type Languages Vocabels
289 Filändelsen av filen A2D AVStoDVD Project Format
290 Filändelsen av filen A31 Adobe Authorware Library
291 Filändelsen av filen A3P Alice 3 Project
292 Filändelsen av filen A3R Alan Resource Data Format
293 Filändelsen av filen A41 Adobe Authorware Library
294 Filändelsen av filen A4R Adobe Authorware Package Course
295 Filändelsen av filen A51 Adobe Authorware Library
296 Filändelsen av filen A5D Adobe Authorware Model
297 Filändelsen av filen A5M Adobe Authorware Unpackaged
298 Filändelsen av filen A5P Adobe Authorware Package Without Runtime
299 Filändelsen av filen A5RPT Alpha Five Project Report
300 Filändelsen av filen A64RPT AIDA64 Report Format
301 Filändelsen av filen A6D Adobe Authorware Model
302 Filändelsen av filen A6L Adobe Authorware Library
303 Filändelsen av filen A6M Adobe Authorware Unpackaged
304 Filändelsen av filen A6R Adobe Authorware Packaged Format Without Runtime
305 Filändelsen av filen A6W Adobe Authorware Unpackaged
306 Filändelsen av filen A7D Adobe Authorware Model
307 Filändelsen av filen A7L Adobe Authorware Library
308 Filändelsen av filen A7M Adobe Authorware Unpackaged
309 Filändelsen av filen A7W Adobe Authorware Unpackaged
310 Filändelsen av filen A83 EightyOne Sinclair ZX81 ROM Image Format
311 Filändelsen av filen AAA Sybase SQLAnywhere Temporary
312 Filändelsen av filen AACX AdminStudio Data Format
313 Filändelsen av filen AAN Pro Tools Analysis Data Format
314 Filändelsen av filen AAPKG ArchestrA IDE Package
315 Filändelsen av filen AAS Adobe Authorware Shocked Packet
316 Filändelsen av filen AAT ArcInfo Line Data
317 Filändelsen av filen AATREND ActiveFactory Trend
318 Filändelsen av filen AAWDEF Ad-Aware Definitions Format
319 Filändelsen av filen AB4 AB4 Accounting & Business Data
320 Filändelsen av filen AB6 ABStat Data
321 Filändelsen av filen AB8 ABStat Data
322 Filändelsen av filen ABCDG Apple AddessBook
323 Filändelsen av filen ABCDP Address Book Card Data
324 Filändelsen av filen ABE Application Boundaries Enforcer
325 Filändelsen av filen ABN Alpha Five
326 Filändelsen av filen ABNF JCard To VCard Data Format
327 Filändelsen av filen ABO Applix Builder Data Format
328 Filändelsen av filen ABR Adobe Photoshop Brushes Format
329 Filändelsen av filen ABST Adobe HDS Bootstrap Data Format
330 Filändelsen av filen ABT The Arbiter Game Schedule
331 Filändelsen av filen ABU ACT! E-mail Address Book
332 Filändelsen av filen AC$ AutoCAD Temporary Format
333 Filändelsen av filen AC0 SPICE AC/frequence Domain Output
334 Filändelsen av filen AC1 SPICE AC/frequence Domain Output
335 Filändelsen av filen AC2 SPICE AC/frequency Domain Output
336 Filändelsen av filen AC4 SPICE AC/frequence Domain Output
337 Filändelsen av filen AC7 SPICE AC/frequence Domain Output
338 Filändelsen av filen AC8 SPICE AC/frequence Domain Output
339 Filändelsen av filen AC9 SPICE AC/frequence Domain Output
340 Filändelsen av filen ACA2 Fontographer
341 Filändelsen av filen ACC Quicken 2002 Internet Common Format
342 Filändelsen av filen ACCESSOR Microsoft Visual Studio Accessor
343 Filändelsen av filen ACCTL Microsoft Office InfoPath Data Format
344 Filändelsen av filen ACDB Riviera-PRO Coverage Database Format
345 Filändelsen av filen ACFF Volocity Library Clipping Format
346 Filändelsen av filen ACGD ACG System Predictive Model
347 Filändelsen av filen ACGL ACG System Licence
348 Filändelsen av filen ACH Medlin Payroll Software Automated Clearing House
349 Filändelsen av filen ACI ACI Development Appraisal
350 Filändelsen av filen ACK Swifty
351 Filändelsen av filen ACL AutoCorrect List Format
352 Filändelsen av filen ACLOCK Amazing Clock
353 Filändelsen av filen ACLX InstallShield Analysis App Project Format
354 Filändelsen av filen ACMD Apache Commander Project
355 Filändelsen av filen ACQ AcqURL Bookmark Manager
356 Filändelsen av filen ACRS Adobe Authorware
357 Filändelsen av filen ACS Agent Character Format
358 Filändelsen av filen ACT! ACT!
359 Filändelsen av filen ACZ AppCraft Project Format
360 Filändelsen av filen AD After Dark Screensaver
361 Filändelsen av filen AD3E Adobe Dimensions Mac
362 Filändelsen av filen AD65 PageMaker 6.5
363 Filändelsen av filen ADADOWNLOAD Adobe Download Assistant Partially Completed Download
364 Filändelsen av filen ADBLOCK Alpha Five Temporary
365 Filändelsen av filen ADD Dynamics AX Developer Documentation Format
366 Filändelsen av filen ADDRESSBOOKLOCKS Mac OS X (macOS) Address Book Data Format
367 Filändelsen av filen ADH Audible Manager
368 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICON Adium Dock Icon
369 Filändelsen av filen ADIUMEMOTICONSET Adium Emoticon Set
370 Filändelsen av filen ADIUMLIBPURPLEPLUGIN Adium Lib Purple Plugin
371 Filändelsen av filen ADIUMMESSAGESTYLE Adium Message Style
372 Filändelsen av filen ADIUMPLUGIN Adium Plugin
373 Filändelsen av filen ADIUMSERVICEICONS Adium Service Icons
374 Filändelsen av filen ADIUMSTATUSICONS Adium Status Icon
375 Filändelsen av filen ADJUSTED PLINK Basic Multiple-testing Corrections Format
376 Filändelsen av filen ADLS ADL Workbench
377 Filändelsen av filen ADOBEBRIDGE Adobe Bridge
378 Filändelsen av filen ADOBENET Adobe Production Studio
379 Filändelsen av filen ADOBEPASSDB_1 Adobe Android Data Format
380 Filändelsen av filen ADPCM ADPCM Audio Format
381 Filändelsen av filen ADTG Advanced Data TableGram
382 Filändelsen av filen ADVIXEPROJ Intel Advisor Project Format
383 Filändelsen av filen AECACHE Adobe After Effects Cache Format
384 Filändelsen av filen AEDT ANSYS Electronics Desktop Data Format
385 Filändelsen av filen AEPKEY Advanced Encryption Package Key Format
386 Filändelsen av filen AER Adobe Atmosphere
387 Filändelsen av filen AERIZE-EXPLORER Aerize Explorer Data Format
388 Filändelsen av filen AEV NotePad++ Text Editor Data Format
389 Filändelsen av filen AFG Tablet Assembly
390 Filändelsen av filen AFL XMap Related
391 Filändelsen av filen AFPLOC Apple Filing Protocol Location
392 Filändelsen av filen AFR FreeBSD
393 Filändelsen av filen AFZ Family Tree Backup
394 Filändelsen av filen AG4 Microsoft Access G4
395 Filändelsen av filen AGD2 Adobe FreeHand 7 For Mac
396 Filändelsen av filen AGENT Forte Agent And FreeAgent Data
397 Filändelsen av filen AGF Atlas GIS Native Binary Geodataset
398 Filändelsen av filen AGLIB Adobe Photoshop Lightroom Library Format
399 Filändelsen av filen AGMODULE Adobe Lightroom Module
400 Filändelsen av filen AGSC XWE Data Format
401 Filändelsen av filen AGTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
402 Filändelsen av filen AGW Aspen Graphics
403 Filändelsen av filen AGWL Abstract Grid Workflow Language
404 Filändelsen av filen AGX Rational XDE
405 Filändelsen av filen AGX1 Adobe FreeHand For Mac Extension
406 Filändelsen av filen AH FreeBSD
407 Filändelsen av filen AHD Microsoft Dynamics AX On-line Help Data Format
408 Filändelsen av filen AHI Microsoft Dynamics AX Online Help Index Format
409 Filändelsen av filen AHP AutoCAD Help
410 Filändelsen av filen AI65 Adobe PageMaker For Mac Extension
411 Filändelsen av filen AIH Attribute Index
412 Filändelsen av filen AIJ Oracle After-Image Journal
413 Filändelsen av filen AIL AutoImager
414 Filändelsen av filen AIRAPPLICATION Adobe AIR Application
415 Filändelsen av filen AIRPORTS RealFlight Airports Data
416 Filändelsen av filen AJG AJC Grep Project
417 Filändelsen av filen AKF Adobe Acrobat Key
418 Filändelsen av filen AKW Adobe RoboHelp Help Project Index Designer
419 Filändelsen av filen AL3 Electronic Data Interchange
420 Filändelsen av filen ALARMZ Alarmz Alarm
421 Filändelsen av filen ALB6 Adobe PageMaker For Mac
422 Filändelsen av filen ALBUM Thumbnail Cache
423 Filändelsen av filen ALBUMMETADATA Apple IOS Photo Album Metadata Format
424 Filändelsen av filen ALBW Zoom Player Data Format
425 Filändelsen av filen ALC4 Adobe PageMaker For Mac Dictionary
426 Filändelsen av filen ALCO URL Manager Pro
427 Filändelsen av filen ALD2 Adobe PageMaker For Mac
428 Filändelsen av filen ALD3 Adobe PageMaker 3 For Mac
429 Filändelsen av filen ALD4 Adobe Pagemaker 4 For Mac
430 Filändelsen av filen ALD6 Adobe PageMaker 6 For Mac
431 Filändelsen av filen ALDF Aldefaer Data
432 Filändelsen av filen ALF6 PageMaker Default
433 Filändelsen av filen ALH5 Adobe PageMaker Add-in
434 Filändelsen av filen ALLELENOSNP PLINK Allele Mismatch Report Format
435 Filändelsen av filen ALM Alpha Five Database Information
436 Filändelsen av filen ALMB Mac OS 8.1 Action Module Data
437 Filändelsen av filen ALMN Location Manager Module
438 Filändelsen av filen ALPHA GIMP Data Format
439 Filändelsen av filen ALT Dynamics AX Temporary Format
440 Filändelsen av filen ALT4 Adobe PageMaker For Mac
441 Filändelsen av filen ALTH QuickHelp For Mac
442 Filändelsen av filen ALTOVA_LICENSES Altova Licence Data Format
443 Filändelsen av filen ALTP QuickHelp
444 Filändelsen av filen ALTV QuickView Help
445 Filändelsen av filen ALY Sage ACT!
446 Filändelsen av filen AM3 AutoPlay Menu Studio Ver.3 Data
447 Filändelsen av filen AMAYA Amaya
448 Filändelsen av filen AME ACT! E-mail System Library
449 Filändelsen av filen AMEPROJ Adobe Media Encoder Format
450 Filändelsen av filen AMEPROJCC Adobe Media Encoder Project Format
451 Filändelsen av filen AMEPROJCS5 Adobe Media Encoder Format
452 Filändelsen av filen AMEPROJCS55 Adobe Media Encoder CS 5.5 Project Format
453 Filändelsen av filen AMEPROJCS6 Adobe Media Encoder Project Format
454 Filändelsen av filen AMES NASA Ames Data Exchange Format Format
455 Filändelsen av filen AMF0 Charles AMF Dump Format
456 Filändelsen av filen AMF3 Charles AMF Dump Format
457 Filändelsen av filen AMIPRO Ami Pro Table Structure
458 Filändelsen av filen AMJ AceMoney
459 Filändelsen av filen AMO AIM AOL Instant Messenger UI Extension
460 Filändelsen av filen AMODEL ActiveModeler Project
461 Filändelsen av filen AMPLXEPROJ Intel VTune Amplifier XE Project Format
462 Filändelsen av filen AMT ABBYY Finereader 5.0 Pro
463 Filändelsen av filen AMT50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Template
464 Filändelsen av filen AMT60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Template
465 Filändelsen av filen AMTS XWE Data Format
466 Filändelsen av filen ANAT XNBC Network Anatomy
467 Filändelsen av filen ANB I2 Analysts Notebook Analytical Chart Format
468 Filändelsen av filen ANC Alphacam NC Program
469 Filändelsen av filen ANH ActivTrak Net View History
470 Filändelsen av filen ANISO Chemical Crystallography
471 Filändelsen av filen ANNOT Adobe Digital Editions Annotations Format
472 Filändelsen av filen ANR DeLorme Street Atlas Route
473 Filändelsen av filen ANSA LS-OPT ANSA Morph Data Format
474 Filändelsen av filen ANT CalcAnt Saved Calculation
475 Filändelsen av filen ANTIHACKER2017 Xorist (variant) Ransomware Affected Format
476 Filändelsen av filen ANYDVD AnyDVD Registration Key Format
477 Filändelsen av filen AO ActionOutline Data
478 Filändelsen av filen AOD Microsoft Dynamics AX Object Data Format
479 Filändelsen av filen AOL America On-line Related Format
480 Filändelsen av filen AP0 Microsoft Windows APW_data
481 Filändelsen av filen AP11 Siemens TIA V11 Data Format
482 Filändelsen av filen AP12 TIA Version 12 Project Format
483 Filändelsen av filen AP13 TIA Portal Project Format
484 Filändelsen av filen AP2 ActivInspire Resource Pack
485 Filändelsen av filen AP3 Asprova Project
486 Filändelsen av filen APC AiroPeek Wireless Trace Capture
487 Filändelsen av filen APCDOC Ashampoo Photo Commander
488 Filändelsen av filen APDETECTED Apple IPhoto
489 Filändelsen av filen APERTUREEDIT Apple Aperture
490 Filändelsen av filen APERTUREEXPORT Apple Aperture
491 Filändelsen av filen APF Adobe Profile Format
492 Filändelsen av filen APFACENAME Apple IPhoto Face Data
493 Filändelsen av filen APFOLDER Apple Photos Data Format
494 Filändelsen av filen APKG Anki Deck Package Format
495 Filändelsen av filen APLMODEL Apple ICal
496 Filändelsen av filen APLN Adobe InDesign 3rd Party Extension
497 Filändelsen av filen APMASTER Apple Photos Data Format
498 Filändelsen av filen APMX64 API Monitor Data Format
499 Filändelsen av filen APMX86 API Monitor Captured Data Format
500 Filändelsen av filen APP-SE Sony Ericsson XPERIA X10
501 Filändelsen av filen APPDATA VMWare Cache
502 Filändelsen av filen APPDOWNLOAD Mac App Store Partially Downloaded App
503 Filändelsen av filen APPICON VMWare Cache
504 Filändelsen av filen APPLACE Apple Photos Data Format
505 Filändelsen av filen APPLESYNCINFO IOS
506 Filändelsen av filen APPROJ ActivePresenter Project Format
507 Filändelsen av filen APPUP Erlang Application Upgrade Format
508 Filändelsen av filen APSMARTALBUM Apple Aperture
509 Filändelsen av filen APVAULT Apple Aperture Vault
510 Filändelsen av filen APVERSION Apple Photos Data Format
511 Filändelsen av filen APVOLUME Apple Photos Data Format
512 Filändelsen av filen AQ1 AptiQuiz Test
513 Filändelsen av filen AQA AptiQuiz Result
514 Filändelsen av filen AQDB ANSYS Workbench Data Format
515 Filändelsen av filen AQP Quizmaker 08 And Older Quiz
516 Filändelsen av filen AQQ AQQ Extension
517 Filändelsen av filen AQZ Amateur Radio Questionary Data
518 Filändelsen av filen ARCADE GameSpy Arcade Data Format
519 Filändelsen av filen AREN Advanced Renamer Data Format
520 Filändelsen av filen ARESCOL Ares Data Format
521 Filändelsen av filen ARIA2 UGet Aria2 Incomplete Download Format
522 Filändelsen av filen ARLNK Ares Galaxy Data Format
523 Filändelsen av filen ARPI Adobe Extension
524 Filändelsen av filen ARR Advanced RAR Password Recovery Project
525 Filändelsen av filen ART50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Designs
526 Filändelsen av filen ART60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Designs
527 Filändelsen av filen ARTF Adobe FreeHand Xtra
528 Filändelsen av filen ARTICLE Twixl Publisher Article Format
529 Filändelsen av filen ARTPRO2 Prophet V Format
530 Filändelsen av filen ARTX Artisteer Project
531 Filändelsen av filen ARTZ Adobe Illustrator For Mac
532 Filändelsen av filen ARU Autorun.aru Malicious
533 Filändelsen av filen AS$ Microsoft Word Temporary
534 Filändelsen av filen AS2 ACTIVstudio Resource
535 Filändelsen av filen AS3A ActivInspire Resource
536 Filändelsen av filen ASAB Repo Temporary Output Data Format
537 Filändelsen av filen ASAR Electron ASAR Archive Format
538 Filändelsen av filen ASCM Adobe Content Server Message
539 Filändelsen av filen ASDATABASE Microsoft Visual Studio Data Format
540 Filändelsen av filen ASEP Separator For Mac
541 Filändelsen av filen ASHLANG Ashampoo Media Player+
542 Filändelsen av filen ASO Sage Accpac Simply ASO Import
543 Filändelsen av filen ASPR ASProtect Related
544 Filändelsen av filen ASS Aegisub Advanced Substation Alpha Format
545 Filändelsen av filen ASSECURITYINFORMATION Microsoft Analysis Services Database Format
546 Filändelsen av filen ASSISTANT HP Printer Utility For Mac Assistant Plugin
547 Filändelsen av filen ASSY Siemens NX Assembly Data Format
548 Filändelsen av filen AST2 Astrotite
549 Filändelsen av filen AT3P AmpliTube Preset Format
550 Filändelsen av filen AT65 Adobe PageMaker For Mac
551 Filändelsen av filen ATB AnetHelp Tools
552 Filändelsen av filen ATC_LIST ATube Catcher Data Format
553 Filändelsen av filen ATD Microsoft Systems Management Server
554 Filändelsen av filen ATLOC Apple Mac OS X Finder
555 Filändelsen av filen ATLS Artlantis Studio Shader Data Format
556 Filändelsen av filen ATMC Adobe Type Manager
557 Filändelsen av filen ATOMS Ribbons Atoms
558 Filändelsen av filen ATPINF Automise Project Information Format
559 Filändelsen av filen ATV ACT!
560 Filändelsen av filen ATW Attityd Survey Program Data Format
561 Filändelsen av filen ATX5 Automise Project Format
562 Filändelsen av filen ATZ3 Automise
563 Filändelsen av filen AUM Adobe Update Manager Data
564 Filändelsen av filen AURX AutoREALM Project
565 Filändelsen av filen AUS AutoREALM Symbols
566 Filändelsen av filen AUZ Ableton Authorization Format
567 Filändelsen av filen AVASTLIC Avast! License Format
568 Filändelsen av filen AVASTVPN Avast SecureLine License Format
569 Filändelsen av filen AVGDI AVG Internet Security Data Format
570 Filändelsen av filen AVGDX AVG Diagnostics Format
571 Filändelsen av filen AVGF AVG Internet Security Data Format
572 Filändelsen av filen AVGLIC AVG Internet Security License Format
573 Filändelsen av filen AVI-2 GOM Media Player Data Format
574 Filändelsen av filen AVI-3 GOM Media Player Data Format
575 Filändelsen av filen AVM AVG Incremental Persistent
576 Filändelsen av filen AVRO Apache Avro Serialized Data Format
577 Filändelsen av filen AVROLAYOUT Avro Keyboard Layout Format
578 Filändelsen av filen AVST VirtualDub Template
579 Filändelsen av filen AWC Emulex AWC Firmware Update Format
580 Filändelsen av filen AWF Adobe WorkFlow Workgroup Plugin
581 Filändelsen av filen AWKW Awkwords Word Generator Format
582 Filändelsen av filen AWR Ad-Aware Reference
583 Filändelsen av filen AWSES Active WebCam Data Format
584 Filändelsen av filen AWSHORTCUT ActiveWords Shortcut
585 Filändelsen av filen AWX Microsoft DirectX
586 Filändelsen av filen AX3 Apex Sketch
587 Filändelsen av filen AXQ Edit Rocket Ada Editor
588 Filändelsen av filen AXW Analyzer StateForms
589 Filändelsen av filen AYC2 CS-80V Data Format
590 Filändelsen av filen AYT Ayat Data Format
591 Filändelsen av filen AZ WinDVD Related
592 Filändelsen av filen AZ! Vuze Partial Download Format
593 Filändelsen av filen AZL Amazon Kindle Data Format
594 Filändelsen av filen AZM Amazon Kindle Data Format
595 Filändelsen av filen AZT AutoZilla Template Data Format
596 Filändelsen av filen AZW3F Amazon Kindle Metadata
597 Filändelsen av filen AZW3R Amazon Kindle Metadata
598 Filändelsen av filen B IBM Lotus Applause Batch List Format
599 Filändelsen av filen B25 Ovation Pro For RISC OS DDL
600 Filändelsen av filen B4A Native Instruments B4 II Data Format
601 Filändelsen av filen B4F Burn4Free Project Format
602 Filändelsen av filen B4P Native Instruments B4 II Preset Format
603 Filändelsen av filen B5 MDBG Chinese-English Dictionary
604 Filändelsen av filen B6L Blindwrite License
605 Filändelsen av filen BABL DeBabelizer
606 Filändelsen av filen BACK RMCProfile Coefficient
607 Filändelsen av filen BAG PMMail Mail Index
608 Filändelsen av filen BAGGAGE InstallAware Setup Dialog Baggage Format
609 Filändelsen av filen BAK2 Microsoft FrontPage
610 Filändelsen av filen BAKA XWE Data Format
611 Filändelsen av filen BAMP Easy Button & Menu Maker Project
612 Filändelsen av filen BAN MegaHAL Non-keyword List
613 Filändelsen av filen BAROC IBM Tivoli Console Adapter Description Format
614 Filändelsen av filen BASEBINARY Apple Mac OS X AirPort Base Station Binary
615 Filändelsen av filen BASEPROJ DNA Baser Sequence Aligner Project
616 Filändelsen av filen BAW BrainLED AlfaWave Session
617 Filändelsen av filen BB0 BBC Micro Picture Image Format
618 Filändelsen av filen BB1 BBC Micro Picture Image Format
619 Filändelsen av filen BB2 XBBS-OS/2, XGROUP, AV, ZTree Archiver Control
620 Filändelsen av filen BBI LinkOne Data
621 Filändelsen av filen BBL TeX/BibTeX Bibliographic Reference Format
622 Filändelsen av filen BBLX E-Sword Bible
623 Filändelsen av filen BBR BlackBerry 10 Native SDK Manifest Data Format
624 Filändelsen av filen BBSONG Beepola Data Format
625 Filändelsen av filen BC BitComet Partially Downloaded Format
626 Filändelsen av filen BC! BitComet Incomplete Format
627 Filändelsen av filen BCB Borland C++ Builder
628 Filändelsen av filen BCG Binary Coded Graph Data Format
629 Filändelsen av filen BCH Datalex Entrypoint 90 Data
630 Filändelsen av filen BCSS Beyond Compare Snapshot Data Format
631 Filändelsen av filen BCTPURI Vuze Data Format
632 Filändelsen av filen BCURI Vuze Data Format
633 Filändelsen av filen BD2 Lacerte Tax Tax
634 Filändelsen av filen BDCM Microsoft Visual Studio BDC Model
635 Filändelsen av filen BDCR Microsoft Visual Studio BDC Resource
636 Filändelsen av filen BDCT BBEdit Dictionary
637 Filändelsen av filen BDE Pro/ENGINEER Temporary
638 Filändelsen av filen BDI Pro/ENGINEER Temporary
639 Filändelsen av filen BDJO Java BD-J Object Descriptor
640 Filändelsen av filen BDOC DigiDoc Client Container
641 Filändelsen av filen BDSGROUP BDS Project Group
642 Filändelsen av filen BDSTEMPLATELIB RAD Studio Template Library Format
643 Filändelsen av filen BDT Lingvo Dictionary
644 Filändelsen av filen BDTD Java Sun Binary DTD
645 Filändelsen av filen BDV BitDefender Vault
646 Filändelsen av filen BDW Budget Data
647 Filändelsen av filen BDX BitDefender
648 Filändelsen av filen BEB EEC Analyzer
649 Filändelsen av filen BEH CRiSP Calibration
650 Filändelsen av filen BEN SiSoftware Sandra
651 Filändelsen av filen BEVEL FontTwister Bevel
652 Filändelsen av filen BEW PTV VISSIM Cost Data Format
653 Filändelsen av filen BFC Windows Briefcase Format
654 Filändelsen av filen BFP Benchmark Factory Project
655 Filändelsen av filen BFR Network Instruments Observer
656 Filändelsen av filen BG00 XWE Data Format
657 Filändelsen av filen BGO Bigoven Recipe Card
658 Filändelsen av filen BGR Girder Binary Plugin
659 Filändelsen av filen BH2PCM XWE Data Format
660 Filändelsen av filen BHF PcAnywhere Host
661 Filändelsen av filen BHP BHP Survey Tool Data
662 Filändelsen av filen BID BidMaker
663 Filändelsen av filen BIDLIST Bulk Image Downloader Data Format
664 Filändelsen av filen BIDQUEUE Bulk Image Downloader Queue Format
665 Filändelsen av filen BII Basilisk II Data Format
666 Filändelsen av filen BIN3 LabVIEW Data
667 Filändelsen av filen BITSTAK Bitstak Ransomware Affected Data Format
668 Filändelsen av filen BJK Blaise
669 Filändelsen av filen BKD Book Library Local Dos Exploit
670 Filändelsen av filen BKG UWXAFS Project Binary Format Data
671 Filändelsen av filen BKMK Yummy FTP Bookmark Format
672 Filändelsen av filen BKR ReplaceEm Format Set
673 Filändelsen av filen BKY Bookkey Bookmark/keyword Data
674 Filändelsen av filen BLA Adobe Black Colour Separation
675 Filändelsen av filen BLIF Berkeley Logic Interchange Format Format
676 Filändelsen av filen BLO IBM DB2 Binary Large Object Data Format
677 Filändelsen av filen BLUEBUTTON VA Blue Button Text
678 Filändelsen av filen BLUEJ BlueJ Package Format
679 Filändelsen av filen BLUESTACKS BlueStacks App Player Data Format
680 Filändelsen av filen BMB Pro/ENGINEER Temporary
681 Filändelsen av filen BMD5 BookmarkingDaemon
682 Filändelsen av filen BMDX XWE Data Format
683 Filändelsen av filen BMT Alpha Five Image Library
684 Filändelsen av filen BMW W32/Liji-A Virus
685 Filändelsen av filen BNF IBM Voice Type Languages Map
686 Filändelsen av filen BNL MicroSim PCBoard Netlist
687 Filändelsen av filen BOF IBM Voice Type Languages Tasks Enroll
688 Filändelsen av filen BONDS Ribbons Bonds
689 Filändelsen av filen BOOTSKIN Stardock Bootskin Format
690 Filändelsen av filen BOW BO2K Data Format
691 Filändelsen av filen BP2 AutoCAD Batch Plot Format
692 Filändelsen av filen BP3 AutoCAD Batch Plot Format
693 Filändelsen av filen BPC BuildPro
694 Filändelsen av filen BPDX Acrobat Batch PDX Format
695 Filändelsen av filen BPHYS Blender Cache Format
696 Filändelsen av filen BPI IBM Voice Type Languages New User
697 Filändelsen av filen BPJ Boxsim Simulation
698 Filändelsen av filen BPL AutoCAD Batch Plot Format
699 Filändelsen av filen BPRC Palm OS Desktop Data Format
700 Filändelsen av filen BPS BPS Virus Format
701 Filändelsen av filen BPV BallPark Business Valuation Valuation Scenario
702 Filändelsen av filen BQF Backdoor.Win32.Ciadoor.bqf Trojan
703 Filändelsen av filen BQS BillQuick Database Format
704 Filändelsen av filen BQY Brio Query Format
705 Filändelsen av filen BR Omnis Data
706 Filändelsen av filen BR1 Total Commander Cached Button Bar Icons
707 Filändelsen av filen BR2 Total Commander Cached Button Bar Icons
708 Filändelsen av filen BRA Linux
709 Filändelsen av filen BRAGG Bragg Profile
710 Filändelsen av filen BRB Bryce Object Export
711 Filändelsen av filen BREW Homebrew
712 Filändelsen av filen BRIDGECACHE Adobe Bridge Cache
713 Filändelsen av filen BRIDGECACHET Adobe Bridge Cache
714 Filändelsen av filen BRIDGELABELSANDRATINGS Adobe Bridge
715 Filändelsen av filen BRIDGESORT Adobe Bridge Cabinet
716 Filändelsen av filen BRSEQ Nintendo Wii Binary Revolution Sequence Format
717 Filändelsen av filen BRSTMSPM XWE Data Format
718 Filändelsen av filen BRU Brutus Restore
719 Filändelsen av filen BRV BraveViewer Thumbnail Cache
720 Filändelsen av filen BRW PointCentral Financial Institutions Loan Format
721 Filändelsen av filen BRY2 Bryce 2
722 Filändelsen av filen BSCS Balanced Scorecard Designer
723 Filändelsen av filen BSCT Balanced Scorecard Designer Strategy
724 Filändelsen av filen BSDESIGN Bootstrap Studio Design Project Format
725 Filändelsen av filen BSDF ZEMAX Scattering Distribution Data
726 Filändelsen av filen BSE CRiSP Harvest
727 Filändelsen av filen BSI Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
728 Filändelsen av filen BSIG Clam Antivirus Binary Signature Format
729 Filändelsen av filen BSMX BeerSmith
730 Filändelsen av filen BSN Autodesk TR-55 Detention Basin Storage Data
731 Filändelsen av filen BSPROJ Banned Story Project
732 Filändelsen av filen BST BibTeX Style Document
733 Filändelsen av filen BSW Business Scorecard Manager Workspace
734 Filändelsen av filen BSX PBASIC Preprocessor Output
735 Filändelsen av filen BSY VTrain Learning Cardfile
736 Filändelsen av filen BT! BitSpirit Incomplete Download Format
737 Filändelsen av filen BT0 Band-in-a-Box Temporary
738 Filändelsen av filen BT1 Battery Analyzer Test
739 Filändelsen av filen BT2 Batch Barcode Maker
740 Filändelsen av filen BT5 ERP5 Business Template
741 Filändelsen av filen BTH Bathy Recorder Data
742 Filändelsen av filen BTKEY BitTorrent License Key
743 Filändelsen av filen BTL SolidWorks Sheet Metal Bend Table
744 Filändelsen av filen BTPL BluffTitler Data Format
745 Filändelsen av filen BTSKEY BitTorrent Sync Data Format
746 Filändelsen av filen BTST Norton SystemWorks Info
747 Filändelsen av filen BTU Diablo BTU Calculator
748 Filändelsen av filen BTV AppleTalk Desktop Database Format
749 Filändelsen av filen BTWSENDTO Microsoft Windows Bluetooth Related
750 Filändelsen av filen BU Pegasus Mail Temporary
751 Filändelsen av filen BUF Buffer Format
752 Filändelsen av filen BUGSENSE BugSense
753 Filändelsen av filen BUK Malicious Data Format
754 Filändelsen av filen BUL Bullseye Data Format
755 Filändelsen av filen BV1 Corel WordPerfect Overflow
756 Filändelsen av filen BV2 Corel WordPerfect Overflow
757 Filändelsen av filen BV3 Corel WordPerfect Overflow
758 Filändelsen av filen BV4 Corel WordPerfect Overflow
759 Filändelsen av filen BV5 Corel WordPerfect Overflow
760 Filändelsen av filen BV6 Corel WordPerfect Overflow
761 Filändelsen av filen BV7 Corel WordPerfect Overflow
762 Filändelsen av filen BV8 Corel WordPerfect Overflow
763 Filändelsen av filen BV9 Corel WordPerfect Overflow
764 Filändelsen av filen BVC IBM Voice Type Languages Newuser
765 Filändelsen av filen BVI IBM Voice Type Languages Newuser
766 Filändelsen av filen BVXD OptiTune Manifest
767 Filändelsen av filen BVY Breevy Text Snippet Format
768 Filändelsen av filen BWE Black And White 2 Environment Data
769 Filändelsen av filen BWM Blaise
770 Filändelsen av filen BWX HP BridgeWorks Data Format
771 Filändelsen av filen BX Opera
772 Filändelsen av filen BXF Breeder EXchange Format Format
773 Filändelsen av filen BXI Blaise
774 Filändelsen av filen BXM BasicX-24 Basic Express Compiler Map
775 Filändelsen av filen BXU PictureGear Studio
776 Filändelsen av filen BXZ Itaup.bxz Malware Data Format
777 Filändelsen av filen BY PSpice
778 Filändelsen av filen BYTES Unity Binary Text Asset Data Format
779 Filändelsen av filen BZM Business Map
780 Filändelsen av filen BZZ BuzzBundle Project
781 Filändelsen av filen C11 CARE-S InfoWorks User Defined Pollutant Detail
782 Filändelsen av filen C1P Capture One Preview Data Format
783 Filändelsen av filen C1S Photo Cache
784 Filändelsen av filen C1W Capture One Work Data Format
785 Filändelsen av filen C21 CARE-S InfoWorks Defined Pollutant Detail
786 Filändelsen av filen C2K Microsoft Project Holidays
787 Filändelsen av filen C2U Texas Instruments CBL 2 OS Format
788 Filändelsen av filen C2W WaterCAD
789 Filändelsen av filen C2X WinOnCD
790 Filändelsen av filen C3D1 Chem3D Cartesian 1 Chemical Modeller
791 Filändelsen av filen C3D2 Chem3D Cartesian 2 Chemical Modeller
792 Filändelsen av filen C3L CommView License Format
793 Filändelsen av filen C4DUPDATE Cinema 4D Update
794 Filändelsen av filen CA Initial Telnet Cache
795 Filändelsen av filen CA2 Delphi Install Disk12
796 Filändelsen av filen CA4 Delphi Installation
797 Filändelsen av filen CA5 Delphi Installation
798 Filändelsen av filen CABAL Haskell Cabal
799 Filändelsen av filen CACHE Cache Format
800 Filändelsen av filen CACHE-2 VLC Media Player Font Cache
801 Filändelsen av filen CACHE-3 VLC Media Player Font Cache
802 Filändelsen av filen CACHE2 Pro/ENGINEER
803 Filändelsen av filen CACHEDMSG Valve Steam Cache Format
804 Filändelsen av filen CACHED_ICON HERE Maps For Android Icon Cache Format
805 Filändelsen av filen CAH Ulead Photo Explorer Thumbnail Cache
806 Filändelsen av filen CAKEWALKSTUDIOWARE Cakewalk Studioware Data Format
807 Filändelsen av filen CALB Coolect Album Format
808 Filändelsen av filen CALENDARLOCKS Apple Calendar Format
809 Filändelsen av filen CALIB Chief Architect Library Format
810 Filändelsen av filen CALIBRE Calibre Device Data Format
811 Filändelsen av filen CALIBZ Chief Architect Symbol
812 Filändelsen av filen CALX Calendar Printing Assistant Template
813 Filändelsen av filen CAMERROR Camtasia Studio Error Log Format
814 Filändelsen av filen CANF CanOpener
815 Filändelsen av filen CAPXML Capella XML Document Format
816 Filändelsen av filen CARO Adobe Acrobat Creatorcode
817 Filändelsen av filen CAS Autodesk AutoCAD License Format
818 Filändelsen av filen CASTEP CASTEP Data Format
819 Filändelsen av filen CAT4D Cinema 4D Catalog
820 Filändelsen av filen CATOM Chief Architect Catalogue
821 Filändelsen av filen CB1 CARE-S InfoWorks Biochemical Oxygen Detail
822 Filändelsen av filen CB4 Actuate Analytics
823 Filändelsen av filen CBB ChessBase Search Booster
824 Filändelsen av filen CBD Corel WordPerfect Dictionary
825 Filändelsen av filen CBDS Comic Book DS Format
826 Filändelsen av filen CBN PaperMaster Cabinet
827 Filändelsen av filen CBO Microsoft Interactive Training
828 Filändelsen av filen CBPLUGIN Code::Blocks Plugin
829 Filändelsen av filen CBPROJ C++ Builder Project
830 Filändelsen av filen CBX Rational XDE
831 Filändelsen av filen CBXML CodeBox XML Library
832 Filändelsen av filen CC1 Briggs Softworks Calendar Commander
833 Filändelsen av filen CC2 Calendar Commander Calendar Data Format
834 Filändelsen av filen CC3 CUEcards Data Format
835 Filändelsen av filen CCBI CocosBuilder Data Format
836 Filändelsen av filen CCE Calendar Creator 2 Event
837 Filändelsen av filen CCJ Crossword Compiler Compiled Crossword Applet
838 Filändelsen av filen CCL CCTools Levelset
839 Filändelsen av filen CCLD Construction Clouds Data Format
840 Filändelsen av filen CCMG STAR-CD Solver Ready Geometry Data Format
841 Filändelsen av filen CCMP STAR-CD Results Data Format
842 Filändelsen av filen CCMT STAR-CD Transient Data Format
843 Filändelsen av filen CCO Apple Cocoa
844 Filändelsen av filen CCP4 Collaborative Computational Project Number 4 Format Format
845 Filändelsen av filen CCS TrialDirector Clip Script Format
846 Filändelsen av filen CCU CryptLoad Update Data Format
847 Filändelsen av filen CCWSLN Connected Components Workbench
848 Filändelsen av filen CDADJ Cyberlink PowerDirector Data Format
849 Filändelsen av filen CDBCMSG CIM Database CMSG Data Format
850 Filändelsen av filen CDF-MS ClickOnce Compiled Manifest Format
851 Filändelsen av filen CDFX Cindex
852 Filändelsen av filen CDJ DiscJuggler CD-ROM Data
853 Filändelsen av filen CDRX Bosch Crash Data Retrieval Data Format
854 Filändelsen av filen CDV CatDV Catalog
855 Filändelsen av filen CDWS CorelDraw Workspace Format
856 Filändelsen av filen CDY Cinderella Construction Data Format
857 Filändelsen av filen CDZ ROM With A View Project Format
858 Filändelsen av filen CE0 Winewar Worm
859 Filändelsen av filen CEDF TC Configuration Editor Data Format
860 Filändelsen av filen CELL CASTEP Supercell Material Data
861 Filändelsen av filen CEO Winewar Worm
862 Filändelsen av filen CERBER Cerber Ransomware Affected Data Format
863 Filändelsen av filen CERTSIGNINGREQUEST Apple Mac OS X Certificate Assistant
864 Filändelsen av filen CET Hitachi Cobol
865 Filändelsen av filen CETRAINER DBVM
866 Filändelsen av filen CF1 Common Format Format 1 Format
867 Filändelsen av filen CF5 DocuWare
868 Filändelsen av filen CF7 Toshiba ConfigFree Profile Handling Module
869 Filändelsen av filen CFB Disk Drill Recovered
870 Filändelsen av filen CFDI Comprobante Fiscal Digital Por Internet
871 Filändelsen av filen CFK Microsoft Developer Studio Diagram
872 Filändelsen av filen CFL IMVU Product Format
873 Filändelsen av filen CFOS6LINK CFos IPv6 Link Registration Data Format
874 Filändelsen av filen CFOSSPEED CFosSpeed Registration Key Format
875 Filändelsen av filen CFPRESET SA Color Finesse Plugin For Adobe After Effects
876 Filändelsen av filen CFW ChemFinder Form
877 Filändelsen av filen CFX Magix Movie Edit Pro
878 Filändelsen av filen CFXXE Possibly Malware
879 Filändelsen av filen CGD CricketGraph Data
880 Filändelsen av filen CGINC Unity Custom Shader Include
881 Filändelsen av filen CGNS CFD General Notation System Data Format
882 Filändelsen av filen CGT Gold Parsing System Compiled Grammar Table
883 Filändelsen av filen CH10 Irig 106 Original Recording
884 Filändelsen av filen CH4 WSxM
885 Filändelsen av filen CH5 VisIt
886 Filändelsen av filen CH6 ZX-Paintbrush Character Format
887 Filändelsen av filen CH8 ZX-Paintbrush Character Format
888 Filändelsen av filen CHAP MP4 Movie Chapter
889 Filändelsen av filen CHAPTERS ChapterGrabber Data Format
890 Filändelsen av filen CHARMM CHARMm Chemical Modeller Input
891 Filändelsen av filen CHATLOG Adium Chat Log
892 Filändelsen av filen CHECK CASTEP Check Binary Data Format
893 Filändelsen av filen CHEM WRF/CHEM Chemical Data Format
894 Filändelsen av filen CHI Microsoft Help Index
895 Filändelsen av filen CHJ IBM SPSS Interview Cache
896 Filändelsen av filen CHK ScanDisk Format Fragment
897 Filändelsen av filen CHKN IMVU Create Mode Temporary
898 Filändelsen av filen CHKSPLIT Incredible Bee Archiver Checksum
899 Filändelsen av filen CHLS Charles Session Format
900 Filändelsen av filen CHM_1029 Microsoft Installation Data Format
901 Filändelsen av filen CHO Animation:Master Choreography
902 Filändelsen av filen CHQ Microsoft Help Combined Full-text Search
903 Filändelsen av filen CHUNK001 File Splitter Split Archive Part 1
904 Filändelsen av filen CHW Compiled Help Index Format
905 Filändelsen av filen CHY FileMaker Pro Data Format
906 Filändelsen av filen CI CitectSCADA Format
907 Filändelsen av filen CIA Sheffield Dictionary Data Format
908 Filändelsen av filen CIC Hitachi Ladder Editor Circuit Comment Format
909 Filändelsen av filen CIDA Xplorer² Scrap Document Format
910 Filändelsen av filen CIE CIE Format Format Format - Color Information Format
911 Filändelsen av filen CIH Chernobyl Virus Data Format
912 Filändelsen av filen CII Caesar II
913 Filändelsen av filen CILX Volume Activation Management Tool Data Format
914 Filändelsen av filen CIN96LM Microsoft Cinemania
915 Filändelsen av filen CIN96UPD Microsoft Cinemania Format
916 Filändelsen av filen CIO SWAT Master Watershed
917 Filändelsen av filen CIRC Logisim Circuit
918 Filändelsen av filen CIS CheckInbox
919 Filändelsen av filen CIS2 ProSteel Document Format
920 Filändelsen av filen CITRIODOWNLOAD Citrio Incomplete Download Format
921 Filändelsen av filen CITRIXONLINE GoToMeeting Data Format
922 Filändelsen av filen CITRIXONLINE312 GoToMeeting Data Format
923 Filändelsen av filen CITRIXONLINE393 GoToMeeting Data Format
924 Filändelsen av filen CIV5SLN Civilization 5 Game Data Format
925 Filändelsen av filen CIW Web Of Science Export
926 Filändelsen av filen CIX Rational XDE
927 Filändelsen av filen CL Cursor Library
928 Filändelsen av filen CL3 Easy CD Creator CD Layout
929 Filändelsen av filen CL7 Free Clipboard Viewer Data Format
930 Filändelsen av filen CLAM Adobe InDesign Dictionary
931 Filändelsen av filen CLAS Java Class
932 Filändelsen av filen CLASSDIAGRAM Microsoft Visual Studio Class Diagram
933 Filändelsen av filen CLB Super NoteTab ClipBook Template Format
934 Filändelsen av filen CLC Microsoft Schedule+ 7 Habits Mission Statement
935 Filändelsen av filen CLDCVT CD-LabelPrint Converted Data
936 Filändelsen av filen CLE Icon Lock-iT Locked Format Indicator
937 Filändelsen av filen CLEAN Instagram For Android Cache Format
938 Filändelsen av filen CLF ListPro
939 Filändelsen av filen CLI Client Management System Customer
940 Filändelsen av filen CLIB CATS Library Data Format
941 Filändelsen av filen CLIPPING Apple Mac OS X Finder
942 Filändelsen av filen CLJX Visual Studio Code Data Format
943 Filändelsen av filen CLKB Clicker Book Data Format
944 Filändelsen av filen CLKK Clicker Keyboard
945 Filändelsen av filen CLKP Clicker Palette Format
946 Filändelsen av filen CLKT Clicker Template
947 Filändelsen av filen CLKW Clicker Word Bank
948 Filändelsen av filen CLKX Clicker Grid Set
949 Filändelsen av filen CLL Crick Software Clicker
950 Filändelsen av filen CLMLIC Clipboard Master License Format
951 Filändelsen av filen CLOG SpreadMaster Client Log Format
952 Filändelsen av filen CLONECD CloneCD Registration Data Format
953 Filändelsen av filen CLONEDVD CloneDVD Registration Data Format
954 Filändelsen av filen CLONEDVDMOBILE CloneDVD Mobile Registration Key Format
955 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB Apple Photos Database Format
956 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB-SHM Apple Photos Database Related Data Format
957 Filändelsen av filen CLOUDPHOTODB-WAL Apple Photos Database Format
958 Filändelsen av filen CLPPRJ CodeLobster PHP Edition Project
959 Filändelsen av filen CLR Flash Color Set
960 Filändelsen av filen CLS LaTeX Document Class Format
961 Filändelsen av filen CLSJ Cyberlink PowerDVD Data Format
962 Filändelsen av filen CM3 CaseMap Data
963 Filändelsen av filen CM4 ClipMate Data
964 Filändelsen av filen CM5 LexisNexis Case Analysis
965 Filändelsen av filen CM8 CaseMap Case
966 Filändelsen av filen CMC Comic Collector Collection Data
967 Filändelsen av filen CMDF CrystalMaker Data
968 Filändelsen av filen CMDT Claris Dictionary
969 Filändelsen av filen CMH PLINK Test Report Format
970 Filändelsen av filen CMM Corel Multimedia Manager Album
971 Filändelsen av filen CMMCD Camtasia Studio MenuMaker Project
972 Filändelsen av filen CMN Systems Management Server (SMS) Update
973 Filändelsen av filen CMP7 Araxis Merge Comparison Data Format
974 Filändelsen av filen CMRBK CaseMap ReportBook Definition
975 Filändelsen av filen CMTX E-Sword Commentary
976 Filändelsen av filen CMW Microsoft Office Custom Maintenance Wizard Data
977 Filändelsen av filen CMY CorelDraw Custom
978 Filändelsen av filen CN CNwin/MLwin Account
979 Filändelsen av filen CN3 CN3D
980 Filändelsen av filen CNB Pegasus Mail Noticeboard Mail Stored Message
981 Filändelsen av filen CNJ Acharya Conjunct Data Format
982 Filändelsen av filen CNK Microsoft Dynamics GP Chunk
983 Filändelsen av filen CNO INet-Server Error Description
984 Filändelsen av filen CNR Pegasus Mail Mail Message Stored In Systemwide Folder
985 Filändelsen av filen CNX Pegasus Mail
986 Filändelsen av filen COC Bibexcel
987 Filändelsen av filen COE Xilinx BRAM Initialization
988 Filändelsen av filen COG SolidWorks Compiled Log Format
989 Filändelsen av filen COK INet-Server Error Report
990 Filändelsen av filen COLLAB Collaborate Collaboration Data Format
991 Filändelsen av filen COLLOQUYTRANSCRIPT Colloquy Chat Transcript
992 Filändelsen av filen COLORS SAM Makelogo Color
993 Filändelsen av filen COMICSTL Comic Life Stylesheet Format
994 Filändelsen av filen COMMANDERDOC Apple Qmaster
995 Filändelsen av filen COMP CodeWarrior Compiler
996 Filändelsen av filen COMPARISON Merge Comparison Report
997 Filändelsen av filen COMPARISON7 Araxis Merge Comparison Data Format
998 Filändelsen av filen COMPLETE SendSafe Deciphered E-message
999 Filändelsen av filen COMPO DAZ 3D Carrara Pro 7 Or 8 Temporary
1000 Filändelsen av filen COMPONENTDIAGRAM Microsoft Visual Studio Component Diagram
1001 Filändelsen av filen COMPOSITIONMODEL Invantive Composition Data Model
1002 Filändelsen av filen CON Corel WordPerfect Concordance Format
1003 Filändelsen av filen CONSIS Sciral Consistency Data Format
1004 Filändelsen av filen CONSOLE Widows NT Console
1005 Filändelsen av filen CONTACTS Contact Format
1006 Filändelsen av filen CONTENTPROJ XNA Game Studio Game Content Project
1007 Filändelsen av filen CONTENTS MAC OS X
1008 Filändelsen av filen CONTENTSOFCLIPBOARD WinXP Powertoy
1009 Filändelsen av filen CONTOUR Contour Screenplay Format
1010 Filändelsen av filen COOKIEDB Unknown Format Extension Format
1011 Filändelsen av filen COOL QB - Text Analyzer Vocabulary List
1012 Filändelsen av filen COORDS Ribbons Coords
1013 Filändelsen av filen COS2 Pinnacle Studio Cache Format
1014 Filändelsen av filen COUNTER Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
1015 Filändelsen av filen COUNTRY_HISTORY HERE Maps For Android Data Format
1016 Filändelsen av filen COZ EFILive Calibration Data Format
1017 Filändelsen av filen CP1 CARE-S InfoWorks Phosphorus Detail
1018 Filändelsen av filen CP3 Grand Prix 3 Cockpit Shape Format
1019 Filändelsen av filen CPAA Adobe Captivate Shared Action Data Format
1020 Filändelsen av filen CPJ NVidia CUDA Project Format
1021 Filändelsen av filen CPLN KalOnline Extended Module Format
1022 Filändelsen av filen CPO Corel Print House Data
1023 Filändelsen av filen CPT2 M-Tron Pro Library
1024 Filändelsen av filen CPU SiSoftware Sandra
1025 Filändelsen av filen CPUPROFILE Google Chrome DevTools Data Format
1026 Filändelsen av filen CQE Cumulus 6 Data Format
1027 Filändelsen av filen CQF PcAnywhere Command Queue Format
1028 Filändelsen av filen CQS ConQuest Search Data Format
1029 Filändelsen av filen CQT MAIL.DAT Container Quantity Data
1030 Filändelsen av filen CR1 LoggerNet CRBasic Source
1031 Filändelsen av filen CR5 Survey Pro Coordinate
1032 Filändelsen av filen CRASHED AbiWord Crash-Saved Document
1033 Filändelsen av filen CRC Total Commander Checksum Format
1034 Filändelsen av filen CRD Windows CardSpace Format
1035 Filändelsen av filen CRDOWNLOAD Chrome Partially Downloaded Format
1036 Filändelsen av filen CRH EN-CC Truss Geometry
1037 Filändelsen av filen CRI Crystal Reports
1038 Filändelsen av filen CRINF DecryptorMax Or CryptInfinite Ransomware Affected Data Format
1039 Filändelsen av filen CRO CropWat Data Format
1040 Filändelsen av filen CRON Unraid OS Cron Data Format
1041 Filändelsen av filen CROSSDB Mixvibes Cross Collection Data Format
1042 Filändelsen av filen CRPD Microsoft Windows SignTool Data Format
1043 Filändelsen av filen CRQ Blackboard Course Request Data Format
1044 Filändelsen av filen CRR Complete Genomics Analysis Tools CRR Data Format
1045 Filändelsen av filen CRS3 OmniPage Lite
1046 Filändelsen av filen CRYP1 CryptXXX Ransomware Affected Data Format
1047 Filändelsen av filen CRYPT8 WhatsApp Messenger Message Database Format
1048 Filändelsen av filen CRYPTOWALL Encrypted Format By Cryptowall Ransomware Format
1049 Filändelsen av filen CRYPT_KEYSTORE BlackBerry 10 Data Format
1050 Filändelsen av filen CRYPZ CryptXXX Ransomware Affected Data Format
1051 Filändelsen av filen CS80V2 CS-80V Data Format
1052 Filändelsen av filen CSAC Web Research Collection Optimization Temporary
1053 Filändelsen av filen CSATTR Microsoft Visual Studio Attractor
1054 Filändelsen av filen CSCFT Colasoft Capsa Data Format
1055 Filändelsen av filen CSCONT Capsa Name Table Format
1056 Filändelsen av filen CSCPFLT Colasoft Capsa Project Filter Format
1057 Filändelsen av filen CSCPRO Colasoft Capsa Protocol Format
1058 Filändelsen av filen CSCPROJ Colasoft Capsa Project Format
1059 Filändelsen av filen CSCTA Capsa Time Analyze Data Format
1060 Filändelsen av filen CSCTF Colasoft Capsa Data Format
1061 Filändelsen av filen CSDEF Microsoft Visual Studio Data Format
1062 Filändelsen av filen CSDL ADO.NET Metadata Format
1063 Filändelsen av filen CSDPROJ C# Device Project
1064 Filändelsen av filen CSH Photoshop Custom Shapes Format
1065 Filändelsen av filen CSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
1066 Filändelsen av filen CSLOG CodeSite Log Format
1067 Filändelsen av filen CSOM Eudora For Mac
1068 Filändelsen av filen CSPL Firefox Data Format
1069 Filändelsen av filen CSSTORE Apple Mac OS X Cache
1070 Filändelsen av filen CT0 Tajima TBF Condition
1071 Filändelsen av filen CT1 SMS Proposed Site Control
1072 Filändelsen av filen CT4IM CrazyTalk Data Format
1073 Filändelsen av filen CT7 CaseMap Case Analysis Template
1074 Filändelsen av filen CT8 CaseMap Case Template
1075 Filändelsen av filen CTBL Xamine NSCL
1076 Filändelsen av filen CTF AVG Update Control Format
1077 Filändelsen av filen CTG BMC Software PATROL Format
1078 Filändelsen av filen CTMDPI MRMC Markov Reward Model Checker Matrix
1079 Filändelsen av filen CTO Microsoft Visual Studio Binary Command Table Output
1080 Filändelsen av filen CTR BrainVoyager QX Contrast
1081 Filändelsen av filen CTRL Oracle WebLogic Workshop Controls Format
1082 Filändelsen av filen CTSYM Microsoft Visual Studio Command Table Output
1083 Filändelsen av filen CU1 Photoline 4 Curve
1084 Filändelsen av filen CU3 Photoline Curves Clut
1085 Filändelsen av filen CU? Photoline Clut
1086 Filändelsen av filen CUF Turbo C Utilities Form Definition
1087 Filändelsen av filen CUJ Personal Backup Data Format
1088 Filändelsen av filen CUL Windows Cursor Library
1089 Filändelsen av filen CURSEMOD Curse Client Mod
1090 Filändelsen av filen CUST QuarkXPress Mac Format Type
1091 Filändelsen av filen CUTECUTPROJECT Cute Cut Project
1092 Filändelsen av filen CV Microsoft CodeView Information Screen
1093 Filändelsen av filen CV2 Adobe Audition Data Format
1094 Filändelsen av filen CVF CPU-Z Validation Format
1095 Filändelsen av filen CVR Microsoft Crash Report Format
1096 Filändelsen av filen CVZ Card Vault Inventory
1097 Filändelsen av filen CW7 COMPRESS Related
1098 Filändelsen av filen CWIE CodeWarrior
1099 Filändelsen av filen CWL ClarisWorks Library
1100 Filändelsen av filen CWLINK CodeWarrior
1101 Filändelsen av filen CWM WebSphere Map Designer Express Map Definition
1102 Filändelsen av filen CWR Crystal Reports Report
1103 Filändelsen av filen CXA ANSYS Fluent Animation Metadata
1104 Filändelsen av filen CXB Custody X Change Data
1105 Filändelsen av filen CXBML Business Process Modeler Model Format
1106 Filändelsen av filen CXC Custody X Change Data Format
1107 Filändelsen av filen CXF Picasa Collage Format
1108 Filändelsen av filen CXL Business Integrator Extract Schema
1109 Filändelsen av filen CXML Microsoft Silverlight Server Side Data
1110 Filändelsen av filen CXQ SillyDl.CXQ Downloading Trojan
1111 Filändelsen av filen CXV Custody X Change Data
1112 Filändelsen av filen CYL Ribbons Cylinder
1113 Filändelsen av filen CYT Yenka Simulation Data Format
1114 Filändelsen av filen CZ Czech Language Translation
1115 Filändelsen av filen CZN RMCProfile Atom List
1116 Filändelsen av filen C_ Microsoft Winhelp Compressed
1117 Filändelsen av filen D02 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1118 Filändelsen av filen D03 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1119 Filändelsen av filen D05 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1120 Filändelsen av filen D07 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1121 Filändelsen av filen D08 DeductionPro 2008
1122 Filändelsen av filen D10 IRIG 106 Recording Directory
1123 Filändelsen av filen D11 Macro Mania Data
1124 Filändelsen av filen D2A Avisynth MPAsource Plugin Scan
1125 Filändelsen av filen D2CT Disinfectant For Mac
1126 Filändelsen av filen D32 Lotus Visualisation
1127 Filändelsen av filen D41 CCS64 Data Format
1128 Filändelsen av filen D43 IAR Debug
1129 Filändelsen av filen D4C Dataphor Data Format
1130 Filändelsen av filen DA$ Microsoft Compressed DAT
1131 Filändelsen av filen DA4 SeeYou Waypoint
1132 Filändelsen av filen DAC Dynacom Accounting Data
1133 Filändelsen av filen DAD2 Canvas For Mac
1134 Filändelsen av filen DAI Dream Aquarium Patch
1135 Filändelsen av filen DAILY Day Log Format
1136 Filändelsen av filen DAN D-MAS Analysis System Patient
1137 Filändelsen av filen DAQ Data Acquisition Toolbox
1138 Filändelsen av filen DARKNESS Rakhni Ransomware Affected Data Format
1139 Filändelsen av filen DARTCLIP Dartfish Metadata
1140 Filändelsen av filen DAT-SHM EmClient Data
1141 Filändelsen av filen DAT-WAL EM Client WAL Data Format
1142 Filändelsen av filen DAT2 XYplorer Thumbnail Cache
1143 Filändelsen av filen DATABASE Serato DJ Database Format
1144 Filändelsen av filen DATACONTRACT Web Service Software Factory Installer
1145 Filändelsen av filen DAT_BAK_48396 Calibre Data Format
1146 Filändelsen av filen DAT_DEFAULT Siemens NX Data Format
1147 Filändelsen av filen DAW Hasbro Scramble CDROM OWL2 List Format
1148 Filändelsen av filen DAWG Eliot Dictionary
1149 Filändelsen av filen DA_ GKSetup Support
1150 Filändelsen av filen DB$ DBASE Temporary
1151 Filändelsen av filen DB2IND Microsoft Visual Studio DB2 Index
1152 Filändelsen av filen DB2SP Microsoft Visual Studio DB2 Create Procedure Statement
1153 Filändelsen av filen DB2UDF Microsoft Visual Studio DB2 User Defined Function
1154 Filändelsen av filen DBAG WinSQL DataBag
1155 Filändelsen av filen DBAT Quicken For Mac Data
1156 Filändelsen av filen DBDIF DatabaseSpy Comparison Data Format
1157 Filändelsen av filen DBITS XYplorer Hash Data Format
1158 Filändelsen av filen DBLINK Altium Designer Database Link
1159 Filändelsen av filen DBMANIFEST Database Manifest
1160 Filändelsen av filen DBMC Netscape Cache Log
1161 Filändelsen av filen DBNW Netscape News
1162 Filändelsen av filen DBSCHEMA Database Schema
1163 Filändelsen av filen DBSDIF DatabaseSpy Format
1164 Filändelsen av filen DBX Outlook Express E-mail Folder
1165 Filändelsen av filen DC0 OpenBSD
1166 Filändelsen av filen DC2 Kodak DC25 Digital Camera Format
1167 Filändelsen av filen DCDC Astound Presentation
1168 Filändelsen av filen DCOVER Disc Cover Format
1169 Filändelsen av filen DCPIL Delphi Compiler Symbolic Information
1170 Filändelsen av filen DCPY Disk Copy
1171 Filändelsen av filen DCT Dictionary Format
1172 Filändelsen av filen DCT5 Microsoft Word 5 For Mac Dictionary
1173 Filändelsen av filen DCTMP DC++ Partially Downloaded Format
1174 Filändelsen av filen DCTX Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1175 Filändelsen av filen DCTXC Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1176 Filändelsen av filen DDD Adobe Distiller Format
1177 Filändelsen av filen DDG DucatiDiag Data Format
1178 Filändelsen av filen DDM Alpha Five Table Objects
1179 Filändelsen av filen DDOC DigiDoc Client Container
1180 Filändelsen av filen DDWSCAN Disk Drill Data Format
1181 Filändelsen av filen DDX Alpha Five Data Dictionary Index
1182 Filändelsen av filen DE2 XWE Data Format
1183 Filändelsen av filen DEBIAN Debian Related
1184 Filändelsen av filen DEBUGLOG MyDefrag Data Format
1185 Filändelsen av filen DECK Microsoft Office For Mac Query
1186 Filändelsen av filen DECRYPT Decrypted Microsoft ESD Format
1187 Filändelsen av filen DECRYPT2017 Globe 3 Ransomware Affected Format
1188 Filändelsen av filen DEE Creator Simulator Description
1189 Filändelsen av filen DEFAULTSITE 1&1 Defaultsite Format
1190 Filändelsen av filen DEFORM FontTwister Deform Guide Line
1191 Filändelsen av filen DEFT Juice Grinder Data Format
1192 Filändelsen av filen DEL Apple Safari
1193 Filändelsen av filen DELF Malicious Or Virus
1194 Filändelsen av filen DEMOCRACY VLC Media Player Data Format
1195 Filändelsen av filen DEOS Driver Easy Offline Scan Format
1196 Filändelsen av filen DES-SE Sony Ericsson XPERIA X10
1197 Filändelsen av filen DESCRIPTION Multilizer PDF Translator Description
1198 Filändelsen av filen DESKSOFTLICENSE DeskSoft License Format
1199 Filändelsen av filen DESKTOP Desktop Entry Format
1200 Filändelsen av filen DEU Adobe Reader German Language
1201 Filändelsen av filen DEVICESALT NOOK Device Salt Format
1202 Filändelsen av filen DF Corel Paradox Table Filter
1203 Filändelsen av filen DF10 IRIG 106 Recording Directory
1204 Filändelsen av filen DG-KEY DigiGuide Key
1205 Filändelsen av filen DG3 DeltaGraph
1206 Filändelsen av filen DGE Micro Focus Enterprise Developer Declaration Data Format
1207 Filändelsen av filen DGI HDConvertToX Input
1208 Filändelsen av filen DGIMGLIB DigiGuide Image Library Format
1209 Filändelsen av filen DGMARKER DigiGuide Description Format
1210 Filändelsen av filen DGPRINT DigiGuide Print Template
1211 Filändelsen av filen DGRECOMMEND DigiGuide Format
1212 Filändelsen av filen DGX IBM Rational XDE
1213 Filändelsen av filen DHV Doc-To-Help Format Lock Format
1214 Filändelsen av filen DHY Adobe Bridge
1215 Filändelsen av filen DIAG Microsoft Windows Troubleshooting Pack Designer Data Format
1216 Filändelsen av filen DIAGSESSION Microsoft Visual Studio Diagnostic Session Format
1217 Filändelsen av filen DIALOG UltraEdit Data Format
1218 Filändelsen av filen DIC Dictionary Format
1219 Filändelsen av filen DICT Sunnysoft InterWrite
1220 Filändelsen av filen DID Adobe Distiller/Bridge
1221 Filändelsen av filen DIGEST HERE Maps For Android Data Format
1222 Filändelsen av filen DIL Delphi
1223 Filändelsen av filen DIN DataEase Installation Script
1224 Filändelsen av filen DIPX DVDInfoPro Data Format
1225 Filändelsen av filen DIR00 Disk Defrag Error Or Dump
1226 Filändelsen av filen DISABLED Spybot - Search & Destroy Disabled Format
1227 Filändelsen av filen DISKDEFINES Linux LiveCD Information Format
1228 Filändelsen av filen DISPOSITION-NOTIFICATION Message Disposition Notification Format
1229 Filändelsen av filen DIST-RDB SAM Scoring
1230 Filändelsen av filen DISTZ Apple Mac OS X Installer Distribution
1231 Filändelsen av filen DJ DJGPP Docs
1232 Filändelsen av filen DJA DunDjinni
1233 Filändelsen av filen DJAE Digital Juice For Adobe After Effects Data Format
1234 Filändelsen av filen DJD Digital Juice Data Format
1235 Filändelsen av filen DJF NTI Drive Backup
1236 Filändelsen av filen DJREVEALERS Digital Juice Data Format
1237 Filändelsen av filen DJSWIPES Digital Juice Data Format
1238 Filändelsen av filen DKE DriveLock FDE Disk Key Format
1239 Filändelsen av filen DKL DupKiller Format List Format
1240 Filändelsen av filen DKLANG DKLang Translation Editor Translation
1241 Filändelsen av filen DKN ONETEP Density Kernel Data Format
1242 Filändelsen av filen DL0 Abbyy Finereader 4.0 Sprint
1243 Filändelsen av filen DLB Troj/Dloadr-AHT
1244 Filändelsen av filen DLCT AppleScript Dialect
1245 Filändelsen av filen DLE 3D Studio Max Plugin
1246 Filändelsen av filen DLI Win32.Sober.AD@mm
1247 Filändelsen av filen DLL1 ASUS ExpressGate (Splashtop)
1248 Filändelsen av filen DLLX Backdoor.Bot
1249 Filändelsen av filen DLL_NON_OPT Adobe
1250 Filändelsen av filen DLL_RESP Microsoft Windows Live Messenger Contact Related
1251 Filändelsen av filen DLM Akamai Download Manager Format
1252 Filändelsen av filen DLOG Pro Tools Log Format
1253 Filändelsen av filen DLPF DinkeyLook Diagnostic Information
1254 Filändelsen av filen DLT VCTEditor Data Format
1255 Filändelsen av filen DLTEMP UC Browser Incomplete Download Format
1256 Filändelsen av filen DLV4 Catia
1257 Filändelsen av filen DLY Xilinx ISE ReportGen Delay Information Format
1258 Filändelsen av filen DLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1259 Filändelsen av filen DMDZ SQL Developer Data Modeler Design Format
1260 Filändelsen av filen DMFR Download Master Incomplete Download
1261 Filändelsen av filen DMIT Autodesk Simulation Data Format
1262 Filändelsen av filen DMMS DropMind Map Style
1263 Filändelsen av filen DMN SAS Metadata
1264 Filändelsen av filen DMPX ORACLE Dump Data Format
1265 Filändelsen av filen DMX-INFO DriverMax Driver Information Format
1266 Filändelsen av filen DMY SEMIA LTST DB Time Series Data
1267 Filändelsen av filen DNB Microsoft Windows Dns Database Format
1268 Filändelsen av filen DND ClustalW2 Tree
1269 Filändelsen av filen DNN DotNetNuke Manifest
1270 Filändelsen av filen DNX IBM Rational Software
1271 Filändelsen av filen DOCBOOK OXygen XML Editor Data Format
1272 Filändelsen av filen DOCK DragThing Dock
1273 Filändelsen av filen DOCKLET ObjectDock Docklet
1274 Filändelsen av filen DOCMETA Bukkit Information Format
1275 Filändelsen av filen DOCSTORE Adobe Photoshop Lightroom Cache Format
1276 Filändelsen av filen DOE Rockwell Arena Model
1277 Filändelsen av filen DOI BiRT Data Object Instance
1278 Filändelsen av filen DOM DomPlayer Malicious Data Format
1279 Filändelsen av filen DON OpenOffice.org Log
1280 Filändelsen av filen DONE Cygwin Post-install
1281 Filändelsen av filen DONOTPRESENT Apple Mac OS X Time Machine Resource Fork
1282 Filändelsen av filen DOP Digital Orchestrator Pro
1283 Filändelsen av filen DOST DoStudio Subtitle Format
1284 Filändelsen av filen DOTFUPROJ Microsoft Visual Studio Project Format
1285 Filändelsen av filen DOWNLOADING Pando Incomplete Download Format
1286 Filändelsen av filen DOXY Doxygen
1287 Filändelsen av filen DPC Microsoft Office Resource
1288 Filändelsen av filen DPCACHE Apple IPhoto Cache
1289 Filändelsen av filen DPH BAT Detector Plane Histogram Data Format
1290 Filändelsen av filen DPI Adlib Express Document Processing Information Settings
1291 Filändelsen av filen DPRJ VideoReDo TVSuite DVD Project
1292 Filändelsen av filen DPRO MacDraw Pro
1293 Filändelsen av filen DPSML Portal Structure Markup Language Dynamic Page Format
1294 Filändelsen av filen DQC CP/M Disk Information Data Format
1295 Filändelsen av filen DR DRM Rights Object
1296 Filändelsen av filen DR3 V-Control Import Driver
1297 Filändelsen av filen DRB Dr. Beam
1298 Filändelsen av filen DRC DRM Rights Object
1299 Filändelsen av filen DRE DReport Exported Report
1300 Filändelsen av filen DRI Microsoft SQL Server Replication
1301 Filändelsen av filen DRK Race Studio Download Format
1302 Filändelsen av filen DRR Altium Designer Drill Report
1303 Filändelsen av filen DRS Corel WordPerfect Driver Resource
1304 Filändelsen av filen DRT PSpice Or PCB Designer Custom Derating
1305 Filändelsen av filen DRWR Drop Drawers Drawer
1306 Filändelsen av filen DRX Adobe Photoshop Tutorial
1307 Filändelsen av filen DS10 WinDS PRO Data Format
1308 Filändelsen av filen DS3 WinDS PRO Data Format
1309 Filändelsen av filen DS5 WinDS PRO Data Format
1310 Filändelsen av filen DS6 WinDS PRO Data Format
1311 Filändelsen av filen DS7 WinDS PRO Data Format
1312 Filändelsen av filen DS8 WinDS PRO Data Format
1313 Filändelsen av filen DS9 WinDS PRO Data Format
1314 Filändelsen av filen DSC Nikon Disk Identification Format
1315 Filändelsen av filen DSDIC HelpSmith Dictionary Format
1316 Filändelsen av filen DSFT Microsoft Application Virtualization Differential SFT
1317 Filändelsen av filen DSGL Microsoft Visual Studio Shader Graph Format
1318 Filändelsen av filen DSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
1319 Filändelsen av filen DSHB Garmin Dashboard Format
1320 Filändelsen av filen DSIM Digital Simulator
1321 Filändelsen av filen DSJT= Adobe Director For Resources
1322 Filändelsen av filen DSKIN DockX Skin
1323 Filändelsen av filen DSKU Apple Disk Utility Data Format
1324 Filändelsen av filen DSL Damaged Sector List
1325 Filändelsen av filen DSPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Prototype
1326 Filändelsen av filen DSSLIDESHOW Desktop Sidebar Slideshow Panel
1327 Filändelsen av filen DSTA Keysight PLTS State Data Format
1328 Filändelsen av filen DSTL Acrobat Distiller
1329 Filändelsen av filen DSTUDIO DownloadStudio Incomplete Download
1330 Filändelsen av filen DSTV Tekla Structures NC Data Format
1331 Filändelsen av filen DSU ProWORX Nxt Data Setup
1332 Filändelsen av filen DT4 BioSonics Data
1333 Filändelsen av filen DT5 Brothers Keeper Data Format
1334 Filändelsen av filen DT? LoseThos Data
1335 Filändelsen av filen DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded Format
1336 Filändelsen av filen DTB2 Timbuku Pro DropIn
1337 Filändelsen av filen DTC Microsoft Windows Application Log
1338 Filändelsen av filen DTE DoroTree Family Tree Data Format
1339 Filändelsen av filen DTERMLICENCE DTerm Licence
1340 Filändelsen av filen DTH Microsoft Windows Application Log
1341 Filändelsen av filen DTHUMB Google Android Data Thumbnail Format
1342 Filändelsen av filen DTJ Microsoft Windows Application Log
1343 Filändelsen av filen DTK XWE Data Format
1344 Filändelsen av filen DTPROJ SQL Integration Services Project
1345 Filändelsen av filen DTQ Microsoft Visual Studio .NET SQL Query Format
1346 Filändelsen av filen DTSEARCHTASK DtSearch Indexing Task Format
1347 Filändelsen av filen DTT IBM AS/400 Data Transfer
1348 Filändelsen av filen DT_ Macintosh Data Fork
1349 Filändelsen av filen DUBASKIN Kingsoft Internet Security Data Format
1350 Filändelsen av filen DUCF DinkeyChange Update Code
1351 Filändelsen av filen DUD DirectUpdate Data Format
1352 Filändelsen av filen DUH Storm And Sanitary Analysis DUH Data Format
1353 Filändelsen av filen DUMODULE Apple Mac OS X Disk Utility Plugin Module
1354 Filändelsen av filen DUMP Google BreakPad Crash Log Format
1355 Filändelsen av filen DUO Microsoft Access
1356 Filändelsen av filen DUP0 Samsung Kies Duplicate Media
1357 Filändelsen av filen DUP1 Samsung Kies Duplicate Media
1358 Filändelsen av filen DUP2 Samsung Kies Duplicate Media
1359 Filändelsen av filen DUPEGURU DupeGuru Duplicate Format List Format
1360 Filändelsen av filen DUS Readiris Font Dictionary
1361 Filändelsen av filen DVAM DVDAuthor Data Format
1362 Filändelsen av filen DVDFAB5 DVDFab Data Format
1363 Filändelsen av filen DVDFAB6 DVDFab Key
1364 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2BLURAY DVDFab Data Format
1365 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2DVD DVDFab Data Format
1366 Filändelsen av filen DVDFABBLURAY2MOBILE DVDFab Format
1367 Filändelsen av filen DVDFABBLURAYDECRYPT DVDFab Format
1368 Filändelsen av filen DVDFABDECRYPTER DVDFab Decrypter Format
1369 Filändelsen av filen DVDFABDVD2DVD DVDFab Format
1370 Filändelsen av filen DVDFABDVD2MOBILE DVDFab Data Format
1371 Filändelsen av filen DVDFABDVDDECRYT DVDFab Format
1372 Filändelsen av filen DVDFABFILE2BLURAY DVDFab Data Format
1373 Filändelsen av filen DVDFABFILE2DVD DVDFab Format
1374 Filändelsen av filen DVDFABFILE2MOBILE DVDFab Data Format
1375 Filändelsen av filen DVDFABFILEMOVER DVDFab Data Format
1376 Filändelsen av filen DVDFABGOLD5 DVDFab Data Format
1377 Filändelsen av filen DVDFABHDDECRYPTER DVDFab HD Decrypter
1378 Filändelsen av filen DVDFABMOBILE DVDFab Data Format
1379 Filändelsen av filen DVDFABMOBILE2DTO3D DVDFab Format
1380 Filändelsen av filen DVDFABPLATINUM5 DVDFab Platinum Data Format
1381 Filändelsen av filen DVDRIP-INFO Dvd::rip Technical Information
1382 Filändelsen av filen DVO Cookn Recipe Organizer Cookbook Data Format
1383 Filändelsen av filen DVS Enterprise Vault DVS
1384 Filändelsen av filen DVTPLUGIN Apple Xcode DVT Extension
1385 Filändelsen av filen DVV NiceLabel Pro Default Values Data Format
1386 Filändelsen av filen DVZ Documents To Go Data
1387 Filändelsen av filen DW1 DeathWatch WebCrawler
1388 Filändelsen av filen DW3 DeathWatch WebCrawler
1389 Filändelsen av filen DWC Emulex DWC Firmware Update Format
1390 Filändelsen av filen DWE Creator Simulator Pattern
1391 Filändelsen av filen DWL TurboCAD Drawing Lock Format
1392 Filändelsen av filen DWLIBRARY Paperless Document Library
1393 Filändelsen av filen DWO Red Hat Linux DWARF Debugging Information
1394 Filändelsen av filen DWPROJ DataWindow Designer Project
1395 Filändelsen av filen DWX DesignWorks Viewer Tools
1396 Filändelsen av filen DX2 Oracle Siebel
1397 Filändelsen av filen DXG Duxbury Braille Translator
1398 Filändelsen av filen DXI PayWindow Database
1399 Filändelsen av filen DXTORYLIC Dxtory Licence
1400 Filändelsen av filen DXV DocXchanger
1401 Filändelsen av filen DXZ Trojan Backdoor Virus
1402 Filändelsen av filen DYN Lotus 1-2-3
1403 Filändelsen av filen DYR PSS E Dynamics Data Format
1404 Filändelsen av filen DYV WORM_AUTORUN.DYV Worm
1405 Filändelsen av filen DYZ Backdoor.Win32.ProRat.dyz Trojan
1406 Filändelsen av filen DZ3DT Cyberlink PowerDirector Data Format
1407 Filändelsen av filen DZA Cyberlink PowerDirector Data Format
1408 Filändelsen av filen DZBL Cyberlink PowerDirector Effect Extractor Data Format
1409 Filändelsen av filen DZEP Cyberlink PowerDirector Effect Extractor Data Format
1410 Filändelsen av filen DZF IBM SPSS Compressed Data Format
1411 Filändelsen av filen DZL DazzlerMAX
1412 Filändelsen av filen DZPRJ Deep Zoom Composer Project Format
1413 Filändelsen av filen DZTR Cyberlink PowerDirector Data Format
1414 Filändelsen av filen E2E Microsoft BizTalk RFID Log
1415 Filändelsen av filen E2P PonyProg Device
1416 Filändelsen av filen E32 Inno Setup 1.3
1417 Filändelsen av filen E3P E3.series Part
1418 Filändelsen av filen E4XMI Eclipse Application Model Data Format
1419 Filändelsen av filen E50 MicroPAVER 5.0
1420 Filändelsen av filen E60 MicroPAVER 6.0
1421 Filändelsen av filen EAC EmEditor Auto Completion
1422 Filändelsen av filen EAL EnergyAccess Log
1423 Filändelsen av filen EAM XWE Data Format
1424 Filändelsen av filen EAS-MS Microsoft Office Live Meeting Data Format
1425 Filändelsen av filen EAX ERwin Exported Data Model Format
1426 Filändelsen av filen EBB Empower Business Bulletin Data Format
1427 Filändelsen av filen EBF Pocket PC WindowsCE Form
1428 Filändelsen av filen EBKTML EBook Pro Encoded Temporary
1429 Filändelsen av filen EBL Expedite Bid Amendment Library
1430 Filändelsen av filen EBN Philips Firmware Update Format
1431 Filändelsen av filen EBP Pocket PC Windows CE Project
1432 Filändelsen av filen EBQ CITE Electronic Bill Of Quantities
1433 Filändelsen av filen EBTS Electronic Biometric Transmission Standard Format
1434 Filändelsen av filen EBW Encyclopaedia Britannica
1435 Filändelsen av filen EC8 Simplazz 1-2-3 Accountant Export
1436 Filändelsen av filen ECH EasyChem Save
1437 Filändelsen av filen ECI Ettercap Info
1438 Filändelsen av filen ECLIPSEPRODUCT Eclipse Product Maker
1439 Filändelsen av filen ECML Quickbooks Licence
1440 Filändelsen av filen ECN ECN Analysis Electrochemical Noise Data Format
1441 Filändelsen av filen ECT Microsoft Visual C++ Exception Console Template
1442 Filändelsen av filen ECW2002PUZZLE EclipseCrossword Puzzle
1443 Filändelsen av filen ECW2002WORDS EclipseCrossword Word List
1444 Filändelsen av filen ED2 CHARMM Test Data Format
1445 Filändelsen av filen ED3 CHARMM Test Format
1446 Filändelsen av filen EDC Kryptel Lite Encrypted Format
1447 Filändelsen av filen EDIF Electronic Design Interchange Format Format
1448 Filändelsen av filen EDN Acrobat Document Format
1449 Filändelsen av filen EDP Multisim
1450 Filändelsen av filen EDPI ExamDiff Pro Session Fle
1451 Filändelsen av filen EDR Embird Color Palette
1452 Filändelsen av filen EEF Embird Project
1453 Filändelsen av filen EEK Arachne Network-Enabled Script
1454 Filändelsen av filen EEL Atmosphere Embedded Element Library Format
1455 Filändelsen av filen EEP Evidence Eliminator Format
1456 Filändelsen av filen EER Lahey Fortran Error
1457 Filändelsen av filen EET Enlightenment EET Data Format
1458 Filändelsen av filen EEX Oracle Discoverer EUL
1459 Filändelsen av filen EF2 Internet Download Manager Export Format
1460 Filändelsen av filen EFC Technics Sx KN 6000 Keyboard Effect Memory Data Format
1461 Filändelsen av filen EFD Parallels Desktop Related
1462 Filändelsen av filen EFG Gambit Extensive Game Format
1463 Filändelsen av filen EFL9 ESRI License Information Format
1464 Filändelsen av filen EFSLIB ESignal EFS Function Library
1465 Filändelsen av filen EGB Encog Binary Format
1466 Filändelsen av filen EGLIB Adobe Edge Animate Symbol Library
1467 Filändelsen av filen EGRID Eclipse Grid Data Format
1468 Filändelsen av filen EGT EagleGet Incomplete Download
1469 Filändelsen av filen EGTREE EventGhost Data Format
1470 Filändelsen av filen EHF MicroEmacs Data Format
1471 Filändelsen av filen EHM EasyHDR Data Format
1472 Filändelsen av filen EHPX EasyHDR Data Format
1473 Filändelsen av filen EHTX EasyHDR Data Format
1474 Filändelsen av filen EID IBM Voice Type Languages Newuser
1475 Filändelsen av filen EIG Easy Index Generator Data Format
1476 Filändelsen av filen EIO DesignBuilder EnergyPlus Model Summary Configuration Output
1477 Filändelsen av filen EKB VisualTablet Data
1478 Filändelsen av filen EKS Metapraxis Empower Data
1479 Filändelsen av filen EL3 Canon Easy-PhotoPrint EX Data Format
1480 Filändelsen av filen ELD NEPLAN-DOS Import Or Export
1481 Filändelsen av filen ELF9 ESRI Floating License
1482 Filändelsen av filen ELI DipTrace
1483 Filändelsen av filen ELK Altium Designer Linker Error Message
1484 Filändelsen av filen ELL ATI Radeon Driver
1485 Filändelsen av filen ELO ELO Data
1486 Filändelsen av filen ELPX Elluminate Plan! Plan Format
1487 Filändelsen av filen ELT NEPLAN Topology
1488 Filändelsen av filen ELZ Crossword Power Tools Crossword Library
1489 Filändelsen av filen EM2 Emax II Bank
1490 Filändelsen av filen EM4 AEM Stinger Engine Management Computer
1491 Filändelsen av filen EM8 AEM 8860 Engine Management Computer
1492 Filändelsen av filen EM9 AEM 8860 Engine Management Computer
1493 Filändelsen av filen EMAIL Outlook Express Email Message
1494 Filändelsen av filen EMAT ANSYS Element Matrix
1495 Filändelsen av filen EMBL IEMBL Nucleotide Format Format
1496 Filändelsen av filen EMD Micrografx Media Manager Format
1497 Filändelsen av filen EMD1 Apple GarageBand
1498 Filändelsen av filen EMFF XWE Format
1499 Filändelsen av filen EMIX Apple Mail Mailbox Message
1500 Filändelsen av filen EMN Pro/ENGINEER
1501 Filändelsen av filen EMPTYBINARYREGISTRY Microsoft Office Client Virtualization Handler Data Format
1502 Filändelsen av filen EMSG SendSafe E-message
1503 Filändelsen av filen ENC1 Kaspersky Anti-Virus Log Format
1504 Filändelsen av filen ENC2 Samsung Galaxy Firmware Update
1505 Filändelsen av filen ENCR Texas Instruments Flash RAW Data Format
1506 Filändelsen av filen ENCRYPT Alpha Ransomware Affected Data Format
1507 Filändelsen av filen ENCRYPTED KeRanger OS X Ransomware Affected Format
1508 Filändelsen av filen ENE GROningen MAchine For Chemical Simulations Binary Energy Data Format
1509 Filändelsen av filen ENEWS Mobipocket Reader Data Format
1510 Filändelsen av filen ENF EndNote Filter Format
1511 Filändelsen av filen ENFF Extended Neutral Format Format Format
1512 Filändelsen av filen ENGD ANSYS Data Format
1513 Filändelsen av filen ENH CRiSP Harvest
1514 Filändelsen av filen ENIGMA64 Enigma Protector Data Format
1515 Filändelsen av filen ENLIC Enounce License Data Format
1516 Filändelsen av filen ENML Evernote For Android Note
1517 Filändelsen av filen ENREF EverNote Food
1518 Filändelsen av filen ENTH XWE Data Format
1519 Filändelsen av filen ENU ATI Radeon Video Software Data Format
1520 Filändelsen av filen ENX IBM Rational XDE
1521 Filändelsen av filen EO1 Mobile Phone Examiner Data Format
1522 Filändelsen av filen EOB IBM FormatNet Content Engine Data Format
1523 Filändelsen av filen EOI Enfocus Output Intent Template Format
1524 Filändelsen av filen EON EON Studio
1525 Filändelsen av filen EOP EON Studio
1526 Filändelsen av filen EOX EON Studio
1527 Filändelsen av filen EOZ EON Studio
1528 Filändelsen av filen EPB EPublisher
1529 Filändelsen av filen EPIM EssentialPIM Data
1530 Filändelsen av filen EPJ JAVA-clients
1531 Filändelsen av filen EPRJ Pg4uw Project
1532 Filändelsen av filen EQA WinISI Equation Data Format
1533 Filändelsen av filen EQB ESignal Quote Board
1534 Filändelsen av filen EQD EquineMax Data
1535 Filändelsen av filen EQT ReliaSoft Weibull++ 6
1536 Filändelsen av filen EQU AstroDigital.Net Equipment
1537 Filändelsen av filen ERC Ercato Engine
1538 Filändelsen av filen ERF Epson Camera RAW Format
1539 Filändelsen av filen ERIK Xmap
1540 Filändelsen av filen ERO ELibrary Reader Object
1541 Filändelsen av filen ERSY Eraser Project Format
1542 Filändelsen av filen ERT Heroes Of Might And Magic 3 Script
1543 Filändelsen av filen ERV ER Mapper ASCII Header
1544 Filändelsen av filen ERWIN ERwin Data Modeler Model Format
1545 Filändelsen av filen ERWIN_TMPL CA ERwin Template Format
1546 Filändelsen av filen ERX ER Data Model
1547 Filändelsen av filen ER_ Microsoft Winhelp Compressed
1548 Filändelsen av filen ESAV ANSYS Element Saved Data Format
1549 Filändelsen av filen ESC PRTWin
1550 Filändelsen av filen ESCO Nokia Lumia Windows Phone 7 Firmware
1551 Filändelsen av filen ESCOPY ES Format Explorer Temporary
1552 Filändelsen av filen ESE2 Edius Seek Information
1553 Filändelsen av filen ESK ESignal Scan
1554 Filändelsen av filen ESL Everest Authoring System Screen Library
1555 Filändelsen av filen ESO DesignBuilder EnergyPlus Output
1556 Filändelsen av filen ESQL IBM Integration Bus Module Format
1557 Filändelsen av filen ESR 4D Database External Data Format
1558 Filändelsen av filen ESV Principia Stock Research Document
1559 Filändelsen av filen ETB2 Timbuktu Pro Resource
1560 Filändelsen av filen ETC EarthTime
1561 Filändelsen av filen ETEX ETutor Questions
1562 Filändelsen av filen ETH Ethnograph Data
1563 Filändelsen av filen ETK Orgadata LogiKal
1564 Filändelsen av filen ETO Microsoft Visual Studio Policy Cache
1565 Filändelsen av filen ETP Visual Studio .NET
1566 Filändelsen av filen ETQ ESignal Time And Quotes
1567 Filändelsen av filen ETZ RAM Elements Model
1568 Filändelsen av filen EUHL Eudora For Mac Help
1569 Filändelsen av filen EV3S LEGO MINDSTORMS Shared
1570 Filändelsen av filen EVC Earthview
1571 Filändelsen av filen EVENT Corel Cataloged Folder Format
1572 Filändelsen av filen EVL EchoView Exported Line
1573 Filändelsen av filen EVN Retrosheet Event
1574 Filändelsen av filen EVS Easy Stand Alone
1575 Filändelsen av filen EWC2 EDIUS WaveForm Cache
1576 Filändelsen av filen EWD3 InstallShield
1577 Filändelsen av filen EWM EWView Geographic Data
1578 Filändelsen av filen EWNET Ultiboard Netlist Data Format
1579 Filändelsen av filen EWSMBOX Apple Mail
1580 Filändelsen av filen EWT EWView Trace Data
1581 Filändelsen av filen EWU Embedded Wizard Unit Data Format
1582 Filändelsen av filen EX3 Harvard Graphics Device Driver
1583 Filändelsen av filen EX5 MetaTrader Program Format
1584 Filändelsen av filen EXAM ProfExam Exam Data Format
1585 Filändelsen av filen EXD Control Information Cache Format
1586 Filändelsen av filen EXE_0002 Microsoft Outlook Inbox Repair Tool Update Format
1587 Filändelsen av filen EXG JSDAI Express-G Schema
1588 Filändelsen av filen EXHIBEO Exhibeo Photo Gallery Format
1589 Filändelsen av filen EXJ Java
1590 Filändelsen av filen EXMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
1591 Filändelsen av filen EXO Motorola EXORmacs Data Format
1592 Filändelsen av filen EXPANDRIVELICENSE EpxanDrive License Format
1593 Filändelsen av filen EXPRWDASAX Microsoft Expression Web Format
1594 Filändelsen av filen EXPRWDASMX Microsoft Expression Web Format
1595 Filändelsen av filen EXPRWDBOT Microsoft Expression Web Format
1596 Filändelsen av filen EXPRWDCSS Microsoft Expression Web Format
1597 Filändelsen av filen EXPRWDDOCLIB Microsoft Expression Web Format
1598 Filändelsen av filen EXPRWDEDITED Microsoft Expression Web Format
1599 Filändelsen av filen EXPRWDHOMEOP Microsoft Expression Web Format
1600 Filändelsen av filen EXPRWDHOMEPG Microsoft Expression Web Data Format
1601 Filändelsen av filen EXPRWDHTML Microsoft Expression Web Format
1602 Filändelsen av filen EXPRWDHTT Microsoft Expression Web Format
1603 Filändelsen av filen EXPRWDJS Microsoft Expression Web Format
1604 Filändelsen av filen EXPRWDLINKBAR Microsoft Expression Web Format
1605 Filändelsen av filen EXPRWDLIST Microsoft Expression Web Web Package List Format
1606 Filändelsen av filen EXPRWDLISTDATA Microsoft Expression Web Format
1607 Filändelsen av filen EXPRWDMASTER Microsoft Expression Web Format
1608 Filändelsen av filen EXPRWDNAV Microsoft Expression Web Format
1609 Filändelsen av filen EXPRWDNOPUB Microsoft Expression Web Format
1610 Filändelsen av filen EXPRWDOPEN Microsoft Expression Web Format
1611 Filändelsen av filen EXPRWDPICLIB Microsoft Expression Web Format
1612 Filändelsen av filen EXPRWDRESX Microsoft Expression Web Format
1613 Filändelsen av filen EXPRWDSHTM Microsoft Expression Web Format
1614 Filändelsen av filen EXPRWDSHTML Microsoft Expression Web Format
1615 Filändelsen av filen EXPRWDSITEMAP Microsoft Expression Web Format
1616 Filändelsen av filen EXPRWDSKIN Microsoft Expression Web Format
1617 Filändelsen av filen EXPRWDSTM Microsoft Expression Web Format
1618 Filändelsen av filen EXPRWDSURVEY Microsoft Expression Web Format
1619 Filändelsen av filen EXPRWDTHEME Microsoft Expression Web Package Theme Format
1620 Filändelsen av filen EXPRWDTXT Microsoft Expression Web Format
1621 Filändelsen av filen EXPRWDUNKNOWN Microsoft Expression Web Format
1622 Filändelsen av filen EXPRWDWEB Microsoft Expression Web Format
1623 Filändelsen av filen EXPRWDWFDOCLIB Microsoft Expression Web Document Library Format
1624 Filändelsen av filen EXPRWDXML Microsoft Expression Web XML Document Format
1625 Filändelsen av filen EXPRWDXOML Microsoft Expression Web Workflow Format
1626 Filändelsen av filen EXPRWDXSLT Microsoft Expression Web Data Format
1627 Filändelsen av filen EXT Generic Email Attachment
1628 Filändelsen av filen EXTREP SAGE External Representation
1629 Filändelsen av filen EYAML Visual Studio Code Data Format
1630 Filändelsen av filen EYB Microsoft Encarta Yearbook Update Format
1631 Filändelsen av filen EYML Visual Studio Code Data Format
1632 Filändelsen av filen EZD WSxM Image Data Format
1633 Filändelsen av filen EZL EasyLog Log Record Format
1634 Filändelsen av filen EZLOG Skype Extras Manager Log Format
1635 Filändelsen av filen EZT Worm.Win32.AutoRun.ezt Format
1636 Filändelsen av filen EZW EasyOFFER Real Estate Form Format
1637 Filändelsen av filen EZZ Alpha Crypt Virus Encrypted Data Format
1638 Filändelsen av filen F#+A RagTime Classic
1639 Filändelsen av filen F#+D RagTime Classic
1640 Filändelsen av filen F01 HEC-RAS Flow
1641 Filändelsen av filen F02 HEC-RAS Flow
1642 Filändelsen av filen F04 HEC-RAS Flow
1643 Filändelsen av filen F05 HEC-RAS Flow
1644 Filändelsen av filen F14 Embird Data Format
1645 Filändelsen av filen F15 Embird Embroidery Software Data Format
1646 Filändelsen av filen F2F Byteworx FMEA Exported Data
1647 Filändelsen av filen F2G GIGABYTE BIOS Update Format
1648 Filändelsen av filen F3G GIGABYTE BIOS Update Format
1649 Filändelsen av filen F3S GIGABYTE BIOS Update Format
1650 Filändelsen av filen F4G GIGABYTE BIOS Update Format
1651 Filändelsen av filen F5G GIGABYTE BIOS Update Format
1652 Filändelsen av filen F6G GIGABYTE BIOS Update Format
1653 Filändelsen av filen FABPFPKG DVDFab Format
1654 Filändelsen av filen FAD Office Attribute Database
1655 Filändelsen av filen FAE MS Office 97 Converter DLL
1656 Filändelsen av filen FAG Win32.AutoRun.fag
1657 Filändelsen av filen FAH Folding@home Data Format
1658 Filändelsen av filen FAI FASTA Index Format
1659 Filändelsen av filen FAMILYX My Family Tree Genealogy Data Format
1660 Filändelsen av filen FAMILYXS My Family Tree Family Format
1661 Filändelsen av filen FASTQ FASTQ Format Format
1662 Filändelsen av filen FAVORITE Apple IDVD Favorite
1663 Filändelsen av filen FB! FlashGet Incomplete Download Format
1664 Filändelsen av filen FB2K-COMPONENT Foobar2000 Application Data Format
1665 Filändelsen av filen FBAT FAR Batch Compile Format
1666 Filändelsen av filen FBEXPLORE FileBoss Format
1667 Filändelsen av filen FBFILESETX FileBoss Format
1668 Filändelsen av filen FBG Shape Pro Ground Surface
1669 Filändelsen av filen FBND Apple Communication Tool
1670 Filändelsen av filen FBPROJ FlippingBook Photo Album Project
1671 Filändelsen av filen FBS Fastbid
1672 Filändelsen av filen FBV FinalBuilder Persistent Variables
1673 Filändelsen av filen FBWINSX FileBoss Data Format
1674 Filändelsen av filen FC Harvard Graphics 2.0 Spell Checking Dictionary Format
1675 Filändelsen av filen FC3 WavePad Sound Editor Data Format
1676 Filändelsen av filen FCA Omnis Web Client
1677 Filändelsen av filen FCB FAAST Builder
1678 Filändelsen av filen FCE EDraw Max Format Format
1679 Filändelsen av filen FCHC Fetch Cache
1680 Filändelsen av filen FCHK Gaussian Checkpoint
1681 Filändelsen av filen FCOD Adobe PageMaker Filter
1682 Filändelsen av filen FCPA Officer Cost Report Data
1683 Filändelsen av filen FCPEVENT Final Cut Pro Event Format
1684 Filändelsen av filen FCPR Officer Cost Report Data
1685 Filändelsen av filen FCR Cost Report Data
1686 Filändelsen av filen FCXR FileCapsule Deluxe
1687 Filändelsen av filen FCXU FileCapsule Deluxe
1688 Filändelsen av filen FD1 Windows Live Photo Gallery Thumbnail Database
1689 Filändelsen av filen FDATA NONMEM Data Format
1690 Filändelsen av filen FDE FLAMES Dataset Export
1691 Filändelsen av filen FDFF Fast Duplicate Format Finder Data Format
1692 Filändelsen av filen FDK Fluentizer Fluent Dictionary
1693 Filändelsen av filen FDLANG2 FeedDemon Language Resource Format
1694 Filändelsen av filen FDLANG4 FeedDemon Language Resource
1695 Filändelsen av filen FDPART Fresh Download Partial Downloaded
1696 Filändelsen av filen FDRTEMPLATES FDRTools Template
1697 Filändelsen av filen FDSEQ XPS Document Related Data
1698 Filändelsen av filen FDSRCH2 FeedDemon Search Data
1699 Filändelsen av filen FDU Natural Security
1700 Filändelsen av filen FDXSL4 FeedDemon Newspaper Style
1701 Filändelsen av filen FEA FilZip Data Format
1702 Filändelsen av filen FEAP Enterprise Architect Repository Format
1703 Filändelsen av filen FED FORMIK Form Data
1704 Filändelsen av filen FEDB ANSYS Workbench Data Format
1705 Filändelsen av filen FEED JRiver Media Center Data Format
1706 Filändelsen av filen FEEDBACK Expression SketchFlow Feedback Format
1707 Filändelsen av filen FEM FEFLOW FEM Problem
1708 Filändelsen av filen FET Free Timetabling Software
1709 Filändelsen av filen FEX WebFOCUS FOCUS Web390 Procedure
1710 Filändelsen av filen FEY FCS Express Layout Format
1711 Filändelsen av filen FE_LAUNCH FCS Express Data Format
1712 Filändelsen av filen FF2 Hello Engines!
1713 Filändelsen av filen FFBEAUTY FaceFilter Data Format
1714 Filändelsen av filen FFBLUSH FaceFilter Blush Data Format
1715 Filändelsen av filen FFCMD Filter Forge Data Format
1716 Filändelsen av filen FFD FlashFiler Format
1717 Filändelsen av filen FFEBROW FaceFilter Eye Brow Data Format
1718 Filändelsen av filen FFEIRIS FaceFilter Data Format
1719 Filändelsen av filen FFELINE FaceFilter Eye Line Format
1720 Filändelsen av filen FFESHADOW FaceFilter Eye Shadow Format
1721 Filändelsen av filen FFFOCUSLAYER FaceFilter Data Format
1722 Filändelsen av filen FFHILIGHT FaceFilter Data Format
1723 Filändelsen av filen FFINDEX FFmpegSource2 Media Index
1724 Filändelsen av filen FFLIP FaceFilter Data Format
1725 Filändelsen av filen FFPROJECT FaceFilter Project Format
1726 Filändelsen av filen FFT Find Fast Indexer Format
1727 Filändelsen av filen FFU Windows Phone Full Flash Update
1728 Filändelsen av filen FFX Find Fast Indexer Index Format
1729 Filändelsen av filen FFXML Filter Forge Data Format
1730 Filändelsen av filen FGDB Fontographer Mac
1731 Filändelsen av filen FGF Nav.Net NG Fusker Generator
1732 Filändelsen av filen FGT FreeGantt Skeleton
1733 Filändelsen av filen FH40 Adobe Freehand For Mac
1734 Filändelsen av filen FHA3 Adobe Freehand For Mac
1735 Filändelsen av filen FHD3 FreeHand
1736 Filändelsen av filen FHM ASIP Meister
1737 Filändelsen av filen FHQ Family Historian Query Format
1738 Filändelsen av filen FHR Family Historian Report Format
1739 Filändelsen av filen FHT Family Historian Text Scheme Format
1740 Filändelsen av filen FH_PROJ Family Historian Data Format
1741 Filändelsen av filen FIB File Investigator
1742 Filändelsen av filen FIFF Elekta Neuromag Data
1743 Filändelsen av filen FILE Generic Windows Format
1744 Filändelsen av filen FILELOC Apple Mac OS X Finder Internet Location
1745 Filändelsen av filen FILEPART WinSCP Temporary Download
1746 Filändelsen av filen FILETABLELOCK Eclipse Lock Data Format
1747 Filändelsen av filen FILE_CRCS Electronic Arts Origin Client
1748 Filändelsen av filen FILP XWE Data Format
1749 Filändelsen av filen FIM Fractal Imaginator Data/Parameter
1750 Filändelsen av filen FINGNET Fing Saved Network Information Format
1751 Filändelsen av filen FINS Autodesk Inventor Data Format
1752 Filändelsen av filen FIO Aldus PhotoStyler Graphics Filter
1753 Filändelsen av filen FIR FireOne Fireworks Show
1754 Filändelsen av filen FIRMWARE WOW! Firmware Format
1755 Filändelsen av filen FITREG Netfabb Basic Data Format
1756 Filändelsen av filen FIV File Investigator
1757 Filändelsen av filen FJL Rootkit.Win32.Agent.fjl Virus
1758 Filändelsen av filen FJSW Formulator Tarsia Jigsaw
1759 Filändelsen av filen FKC FBackup Catalog
1760 Filändelsen av filen FKD FotoKiss Photo Set Data
1761 Filändelsen av filen FKT KmPlot Data
1762 Filändelsen av filen FL3 Flash 3D Format
1763 Filändelsen av filen FLAT Flat Data Format
1764 Filändelsen av filen FLF Microsoft Dynamics NAV License Format
1765 Filändelsen av filen FLIB Foxit Reader Data Format
1766 Filändelsen av filen FLINSTALLER FL Studio Installer Data Format
1767 Filändelsen av filen FLKEY Fruity Loops Studio Data Format
1768 Filändelsen av filen FLOWMAPLIBRARY Corel Painter Flowmap Library Format
1769 Filändelsen av filen FLZ MediaShow Data
1770 Filändelsen av filen FMC NCAD
1771 Filändelsen av filen FMD Microsoft Access
1772 Filändelsen av filen FMEDB Foto-Mosaik-Edda Mosaic Database Format
1773 Filändelsen av filen FMELIC FME License Format
1774 Filändelsen av filen FMK FaxMaker
1775 Filändelsen av filen FMK$ FileMaker For Mac
1776 Filändelsen av filen FMO DBASE IV Compiled Format
1777 Filändelsen av filen FMPP FLAMES Model Prototype
1778 Filändelsen av filen FMPUR FileMaker Pro Runtime Solution Format
1779 Filändelsen av filen FMS Lotus Freelance Graphics
1780 Filändelsen av filen FMTR FileMaker Transfer
1781 Filändelsen av filen FMXLIST FME Transformer List Format
1782 Filändelsen av filen FMXT FileMaker Pro Mac
1783 Filändelsen av filen FNA FASTA DNA And Protein Sequence Alignment
1784 Filändelsen av filen FND Windows Saved Search
1785 Filändelsen av filen FNDR Xmap For Mac
1786 Filändelsen av filen FNET FileMaker Network
1787 Filändelsen av filen FNI FileNet IDM Viewer
1788 Filändelsen av filen FNL Microsoft Live Mesh
1789 Filändelsen av filen FNLF Novation Automap License Format
1790 Filändelsen av filen FNM Apache Lucene Field
1791 Filändelsen av filen FNO Atlast Format Notes Organizer CSV Data
1792 Filändelsen av filen FNR Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc.
1793 Filändelsen av filen FNS Apple FontSyncScripting Font Profile
1794 Filändelsen av filen FNSP Apple FontSync Scripting
1795 Filändelsen av filen FNW FLARENET Model Data Format
1796 Filändelsen av filen FOD EZ-Forms ULTRA
1797 Filändelsen av filen FOF EZ-Forms Filled Out Form
1798 Filändelsen av filen FOG4 Fontographer 4
1799 Filändelsen av filen FOLDERMETADATA Portal Structure Markup Language Folder Data Format
1800 Filändelsen av filen FOLI Foliaro Data Format
1801 Filändelsen av filen FOLIO Adobe Digital Publishing Suite Folio Data Format
1802 Filändelsen av filen FOM EZ-Forms Fill Out Master Form
1803 Filändelsen av filen FOUNDFILES MAC OS X
1804 Filändelsen av filen FOV MORSE Field Of View
1805 Filändelsen av filen FP6 FileMaker Pro Data Format
1806 Filändelsen av filen FPC FoxPro Catalog
1807 Filändelsen av filen FPDOCLIB Microsoft FrontPage Document Library Format
1808 Filändelsen av filen FPFV File Protected From Virus
1809 Filändelsen av filen FPHOMEOP Microsoft FrontPage Format
1810 Filändelsen av filen FPHOMEPG Microsoft FrontPage Format
1811 Filändelsen av filen FPHTML Microsoft FrontPage Format
1812 Filändelsen av filen FPLINKBAR Microsoft FrontPage Format
1813 Filändelsen av filen FPLIST Microsoft FrontPage List Format
1814 Filändelsen av filen FPLISTDATA Microsoft FrontPage Web Package Format
1815 Filändelsen av filen FPNAV Microsoft FrontPage Data Format
1816 Filändelsen av filen FPNOPUB Microsoft FrontPage Data Format
1817 Filändelsen av filen FPOPEN Microsoft FrontPage Format
1818 Filändelsen av filen FPPICLIB Microsoft FrontPage Data Format
1819 Filändelsen av filen FPQ Microsoft Visual FoxPro Updatable Query Format
1820 Filändelsen av filen FPR Fruitypro Samples Humanize Presets Grooves
1821 Filändelsen av filen FPRG Flowgorithm Data Format
1822 Filändelsen av filen FPSML Portal Structure Markup Language Fragment Definition Format
1823 Filändelsen av filen FPSURVEY Microsoft FrontPage Data Format
1824 Filändelsen av filen FPWEB Microsoft FrontPage Disk Based Web Format
1825 Filändelsen av filen FPXML Microsoft FrontPage HTML Document Format
1826 Filändelsen av filen FP_FOLDER_INFO Microsoft SharePoint Data Format
1827 Filändelsen av filen FQ FASTQ Format Format
1828 Filändelsen av filen FQF FlashFXP Queue
1829 Filändelsen av filen FR4 Fractal Explorer Quaternion Spots In Internal Parametrical Format
1830 Filändelsen av filen FRA Adobe Framemaker
1831 Filändelsen av filen FRAGMENT IBM DB2 Object Format
1832 Filändelsen av filen FRAM Adobe Framemaker
1833 Filändelsen av filen FREELIST ArcGIS
1834 Filändelsen av filen FRELF Abbyy FineReader Engine License
1835 Filändelsen av filen FREQ SAM Frequency Model
1836 Filändelsen av filen FRES Autodesk Inventor Results Format
1837 Filändelsen av filen FRESHCONTACT NAVIGON MobileNavigator Navigation
1838 Filändelsen av filen FRK Macintosh Resource Or Data Fork
1839 Filändelsen av filen FRP PerForm Or FormFlow Form
1840 Filändelsen av filen FRQ Bibexcel
1841 Filändelsen av filen FRV Microsoft FRx
1842 Filändelsen av filen FSAT Autodesk Inventor Data Format
1843 Filändelsen av filen FSEVENTSD-UUID Fseventsd
1844 Filändelsen av filen FSF Microsoft Office Cache
1845 Filändelsen av filen FSN Greeting Card Factory Greeting Card
1846 Filändelsen av filen FSO Adobe Flash Media Server Format System Object
1847 Filändelsen av filen FSP Fsplit Split
1848 Filändelsen av filen FSR File Substring Replacement Utility
1849 Filändelsen av filen FSSX FolderSizes Data Format
1850 Filändelsen av filen FT Lotus Notes Full Test Index
1851 Filändelsen av filen FT30 Adobe PageMaker For Mac Filter
1852 Filändelsen av filen FTB Family Tree Maker Genealogy
1853 Filändelsen av filen FTD FFT Designer Project
1854 Filändelsen av filen FTES Autodesk Inventor Data Format
1855 Filändelsen av filen FTF Sony Ericsson Xperia Android Firmware
1856 Filändelsen av filen FTIL E-Hastakshar Contract Note
1857 Filändelsen av filen FTK Forensic Toolkit
1858 Filändelsen av filen FTPLOC FTP Location
1859 Filändelsen av filen FTR IRIX
1860 Filändelsen av filen FTV CA CleverPath Forest & Trees
1861 Filändelsen av filen FUCKED Manifestus Ransomware Affected Format
1862 Filändelsen av filen FUD FairUse Wizard Data
1863 Filändelsen av filen FUJ Worm.Win32.AutoRun.fuj Virus
1864 Filändelsen av filen FUN Koolmoves
1865 Filändelsen av filen FUP FairUse Project Format
1866 Filändelsen av filen FUSE_HIDDEN Samba
1867 Filändelsen av filen FV Fresh View Thumbnail Cache
1868 Filändelsen av filen FVL Sanscript Library Cabinet Format
1869 Filändelsen av filen FVP FLUENT Path Line
1870 Filändelsen av filen FVU File Validation Utility Input
1871 Filändelsen av filen FW Firmware Update Format
1872 Filändelsen av filen FW4 Framework IV
1873 Filändelsen av filen FWA Manew20 Data Format
1874 Filändelsen av filen FWC SIMATIC WinCC Project Format
1875 Filändelsen av filen FWD Imail Server Forwarded Mail
1876 Filändelsen av filen FWDICT Freeway Pro User Dictionary Format
1877 Filändelsen av filen FWIZ Autodesk Inventor Data Format
1878 Filändelsen av filen FWKEY FlexiWrite Document Lock Format
1879 Filändelsen av filen FWLIC FlexiWrite License Format
1880 Filändelsen av filen FWS FileWrangler Data Format For Format Splitting Configuration
1881 Filändelsen av filen FWU Ricoh Firmware Update Format
1882 Filändelsen av filen FXCOP Microsoft FxCop Project Format
1883 Filändelsen av filen FXD FoxPro FoxDoc Support
1884 Filändelsen av filen FXI File-Ex Data
1885 Filändelsen av filen FXW ESignal
1886 Filändelsen av filen FYC ESignal
1887 Filändelsen av filen FYI FLOWCAL Desktop
1888 Filändelsen av filen FZBZ Fritzing Bundled Binary Data Format
1889 Filändelsen av filen FZD AIRLINE City Data
1890 Filändelsen av filen FZH Form-Z Help Index Format
1891 Filändelsen av filen FZM Fritzing Application Data Format
1892 Filändelsen av filen FZPZ Fritzing Data Format
1893 Filändelsen av filen FZY LexisNexis Concordance Fuzzy
1894 Filändelsen av filen G03 HEC-RAS Geometry
1895 Filändelsen av filen G1E CASIO Calculator Storage Format
1896 Filändelsen av filen G1N CASIO Calculator Storage Format
1897 Filändelsen av filen G1S CASIO Calculator Storage Format
1898 Filändelsen av filen G2E CASIO Calculator Storage Format
1899 Filändelsen av filen G2N FontForge Glyph To Name Map Format
1900 Filändelsen av filen G2P CMU Sphinx Model Format
1901 Filändelsen av filen G2R CASIO Calculator Memory Data Format
1902 Filändelsen av filen G3A Casio Prizm Add-in Format
1903 Filändelsen av filen GAA GAL-ANA Data Format
1904 Filändelsen av filen GAB Dencom Global Address Book Export
1905 Filändelsen av filen GAC Groove
1906 Filändelsen av filen GAD Geodict
1907 Filändelsen av filen GAI Adobe SING Glyphlet Manager
1908 Filändelsen av filen GAP PhotoImpact Pencil Style
1909 Filändelsen av filen GAS Grab-a-Site Project
1910 Filändelsen av filen GASX GOM Media Player Data Format
1911 Filändelsen av filen GAU Flight Simulator Gauge Format
1912 Filändelsen av filen GBADS DeSmuME ROM Image Format
1913 Filändelsen av filen GBD Great Budget Budget Definition
1914 Filändelsen av filen GBF Great Budget Fringe Definition
1915 Filändelsen av filen GBT Adobe Photoshop Format
1916 Filändelsen av filen GBTS XWE Format
1917 Filändelsen av filen GC2 GENECLUSTER GC2 Output Data Format
1918 Filändelsen av filen GCA4PARTY GURPS Character Assistant
1919 Filändelsen av filen GCCV PageMaker Filter
1920 Filändelsen av filen GCDA GCC Gcov Profiling
1921 Filändelsen av filen GCNO GCC Gcov Profiling
1922 Filändelsen av filen GD3 GreatFamily Tree Data Format
1923 Filändelsen av filen GDE GlobalQSL Graphic Editor
1924 Filändelsen av filen GDH SmartWare High-low Graph
1925 Filändelsen av filen GDI Generic Download Install
1926 Filändelsen av filen GDL ArchiCAD Geometric Description Language Data
1927 Filändelsen av filen GDOCX Link To Google Docs Web Application Document Format
1928 Filändelsen av filen GDP Scrolling Game Development Kit Project
1929 Filändelsen av filen GDQ SmartWare Quick Graph
1930 Filändelsen av filen GDSP Astound
1931 Filändelsen av filen GDV SmartWare Graphics Screen Driver
1932 Filändelsen av filen GDX GAMS Result
1933 Filändelsen av filen GDYN GIMP Pressure Curves Output
1934 Filändelsen av filen GDZ Genbox Family History Data Initialization
1935 Filändelsen av filen GE6 WinFamily 6 Genealogy
1936 Filändelsen av filen GEB Dr. Hardware
1937 Filändelsen av filen GEFICKT Jigsaw (variant) Ransomware Affected Format
1938 Filändelsen av filen GENH XWE Data Format
1939 Filändelsen av filen GEODATABASE ArcGIS Runtime SDK Data Format
1940 Filändelsen av filen GEOM AVS Application Visualization System Data Format
1941 Filändelsen av filen GEOR AriesoGEO Data Format
1942 Filändelsen av filen GEOT AriesoGEO Data Format
1943 Filändelsen av filen GEP GeneXproTools Data
1944 Filändelsen av filen GEPHI Gephi Project Format
1945 Filändelsen av filen GETVIEWPORTINFO Google Maps API Traffic Info Format
1946 Filändelsen av filen GEZ XWE Data Format
1947 Filändelsen av filen GFD GeForms
1948 Filändelsen av filen GFF SignalMap Gene-Finding Format (GFF) Data
1949 Filändelsen av filen GFL GeForms
1950 Filändelsen av filen GFN Gretl Function Package Format
1951 Filändelsen av filen GFS Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Remote
1952 Filändelsen av filen GG Google Desktop Gadget Format
1953 Filändelsen av filen GGC Google Desktop Gadget Container Format
1954 Filändelsen av filen GGD GASTAR Output
1955 Filändelsen av filen GGG Green Globs & Graphing Equations Game Record
1956 Filändelsen av filen GGI GGI
1957 Filändelsen av filen GGM Green Globs & Graphing Equations Saved State
1958 Filändelsen av filen GHASH Gizmo Central Data Format
1959 Filändelsen av filen GHL GitHub Enterprise License Format
1960 Filändelsen av filen GHLAYOUT Grasshopper Data Format
1961 Filändelsen av filen GHT Ghost Project
1962 Filändelsen av filen GHUSER Grasshopper Data Format
1963 Filändelsen av filen GIFT Moodle GIFT Format Format
1964 Filändelsen av filen GITKEEP Gitkeep
1965 Filändelsen av filen GITMODULES Git Module Format
1966 Filändelsen av filen GJF Gaussian Input Data
1967 Filändelsen av filen GKF GAUSS Engine License
1968 Filändelsen av filen GKP GameKeyboard
1969 Filändelsen av filen GLAD GenePattern GLAD
1970 Filändelsen av filen GLINK Google Drive External Format Shortcut
1971 Filändelsen av filen GLK Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Shortcut
1972 Filändelsen av filen GLL EASE SpeakerLab Compiled Text
1973 Filändelsen av filen GLOBE Globe Ransomware Affected Format
1974 Filändelsen av filen GLOS Microsoft Word For Mac Glossary
1975 Filändelsen av filen GLP NaviEdit Geoconsult Long Profile
1976 Filändelsen av filen GLR ImageDupeless Data Format
1977 Filändelsen av filen GLSL OpenGL Shading Language Source Code Format
1978 Filändelsen av filen GLU Cyberglue
1979 Filändelsen av filen GLUT OpenGL GLUT
1980 Filändelsen av filen GLUT2 OpenGL Glut-3.6
1981 Filändelsen av filen GLUT3 OpenGL GLUT
1982 Filändelsen av filen GLX DataStudio Experiment
1983 Filändelsen av filen GLY Word Glossary Format
1984 Filändelsen av filen GLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1985 Filändelsen av filen GMA SAPS Data Format
1986 Filändelsen av filen GMAD Valve Steam Resource Format
1987 Filändelsen av filen GMB WinDS PRO Format
1988 Filändelsen av filen GMBL Logger Data Format
1989 Filändelsen av filen GMEZ GameMaker Studio Extension Format
1990 Filändelsen av filen GMZ GameMaker Complete Source
1991 Filändelsen av filen GNH GravoStyle Data Format
1992 Filändelsen av filen GNS Sound Health Abacus Genesis
1993 Filändelsen av filen GNUCASH GnuCash Financial Data Format
1994 Filändelsen av filen GNX Microsoft PowerPoint Data Format
1995 Filändelsen av filen GO! Go!Zilla Unfinished Download
1996 Filändelsen av filen GOA SpiceCAD
1997 Filändelsen av filen GOD God Configuration Format
1998 Filändelsen av filen GOLD Gnome Desktop
1999 Filändelsen av filen GOTOMEETING GoToMeeting Data Format
2000 Filändelsen av filen GOTOMEETING1082 GoToMeeting Data Format
2001 Filändelsen av filen GOTOMEETING2539 GoToMeeting Data Format
2002 Filändelsen av filen GOTOMEETING3499 GoToMeeting Data Format
2003 Filändelsen av filen GOTOMEETING3880 GoToMeeting Data Format
2004 Filändelsen av filen GOTOMEETING3911 GoToMeeting Data Format
2005 Filändelsen av filen GOTOMEETING4007 GoToMeeting Data Format
2006 Filändelsen av filen GOTOMEETING4062 GoToMeeting Data Format
2007 Filändelsen av filen GOTOMEETING4099 GoToMeeting Data Format
2008 Filändelsen av filen GOTOMEETING4151 GoToMeeting Data Format
2009 Filändelsen av filen GOTOMEETING4190 GoToMeeting Data Format
2010 Filändelsen av filen GOTOMEETING4288 GoToMeeting Data Format
2011 Filändelsen av filen GOTOMEETING4340 GoToMeeting Data Format
2012 Filändelsen av filen GOTOMEETING4376 GoToMeeting Data Format
2013 Filändelsen av filen GOTOMEETING4419 GoToMeeting Data Format
2014 Filändelsen av filen GOX The Games Factory Extension
2015 Filändelsen av filen GOZ ZBrush GoZ Data Format
2016 Filändelsen av filen GP Guitar Pro
2017 Filändelsen av filen GP4 Guitar Pro 4 Tablature
2018 Filändelsen av filen GPC Genie Backup Manager Plugin
2019 Filändelsen av filen GPG GNU Privacy Guard Public Keyring
2020 Filändelsen av filen GPKG Gramps Package Format
2021 Filändelsen av filen GPRJ Gearotic Motion Project
2022 Filändelsen av filen GPROP GPhotoShow Image Property Data Format
2023 Filändelsen av filen GPSCAN GrandPerspective Scan Data Format
2024 Filändelsen av filen GPZ IBM DB2 Document Manager Document History
2025 Filändelsen av filen GR4 Pathloss Sharing
2026 Filändelsen av filen GR8 Stock Study Guide Data Format
2027 Filändelsen av filen GRADS PINGO GrADS Data
2028 Filändelsen av filen GRAMPS Gramps Data Format
2029 Filändelsen av filen GRBDROPFILE GetRight
2030 Filändelsen av filen GRC Affymetrix Grid Control
2031 Filändelsen av filen GRDB Gramps Database Format
2032 Filändelsen av filen GRDECL Eclipse Specific
2033 Filändelsen av filen GREENSHOT Greenshot Data Format
2034 Filändelsen av filen GRI Petrosys Grid
2035 Filändelsen av filen GRIND Juice Grinder Juice Recipe Format
2036 Filändelsen av filen GRLDR GRUB4DOS Internal Loader Data Format
2037 Filändelsen av filen GROUPS WM Keeper CLASSIC Group
2038 Filändelsen av filen GROV Reason Data Format
2039 Filändelsen av filen GROWLREGDICT Growl Temp Format
2040 Filändelsen av filen GROWLVIEW Growl Display Plugin
2041 Filändelsen av filen GRPH GRPH Data Format
2042 Filändelsen av filen GRW SeeYou Waypoint
2043 Filändelsen av filen GS1 Genecyst Save State 1
2044 Filändelsen av filen GSDU GameSave Manager Database Update
2045 Filändelsen av filen GSE GeneSys Export
2046 Filändelsen av filen GSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
2047 Filändelsen av filen GSITE Google Drive Data Format
2048 Filändelsen av filen GSL GoodSync Job List
2049 Filändelsen av filen GSO GoldenSection Notes Data Format
2050 Filändelsen av filen GSS Multi Game Memory Editor Memory Snapshot
2051 Filändelsen av filen GSVR Ghostscript
2052 Filändelsen av filen GSZ GeoStudio Project
2053 Filändelsen av filen GT2 Graoumf Tracker Music Module (MOD)
2054 Filändelsen av filen GTA Microsoft Groove Tool Archive
2055 Filändelsen av filen GTB Midas GTS NX Data Format
2056 Filändelsen av filen GTH Bibexcel
2057 Filändelsen av filen GTI STRUDL Input
2058 Filändelsen av filen GTK-BOOKMARKS Ubuntu Nautilus Bookmarks Format
2059 Filändelsen av filen GTO Quicken Online Data
2060 Filändelsen av filen GTT Guntrams Tabletweaving Thingy Data Format
2061 Filändelsen av filen GVD Gladinet Cloud Data Format
2062 Filändelsen av filen GVF Genome Variation Format Format
2063 Filändelsen av filen GW SWAT Groundwater Input
2064 Filändelsen av filen GWF Benthic Golden
2065 Filändelsen av filen GWL Nanoscribe General Writing Language
2066 Filändelsen av filen GWT SpaceStat Generalized Weights Format
2067 Filändelsen av filen GX2 Generic Cadd
2068 Filändelsen av filen GXKEY GameEx Registy Data Format
2069 Filändelsen av filen GXR GeneXus Report
2070 Filändelsen av filen GYM_ZIP XWE Data Format
2071 Filändelsen av filen GZ1 Orgadata LogiKal
2072 Filändelsen av filen GZF Webcopier
2073 Filändelsen av filen GZL Go!Zillalist
2074 Filändelsen av filen GZQUAR BitDefender Quarantine
2075 Filändelsen av filen H00 ARM EPROM HEX
2076 Filändelsen av filen H01 ARM EPROM HEX
2077 Filändelsen av filen H02 Flash ROM Hex Data Format
2078 Filändelsen av filen H04 GE FIX32 Historical
2079 Filändelsen av filen H08 GE FIX32 Historical
2080 Filändelsen av filen H1D Microsoft Windows
2081 Filändelsen av filen H1H Microsoft Windows Merged Hierarchy Help
2082 Filändelsen av filen H1Q Microsoft Help Merged Query Index Format
2083 Filändelsen av filen H1W Microsoft Windows Keyword Index
2084 Filändelsen av filen H2DRUMKIT Hydrogen Drum Kit
2085 Filändelsen av filen H2W H2testw
2086 Filändelsen av filen H3B POD HD300 Bundle
2087 Filändelsen av filen H4B POD HD400 Bundle
2088 Filändelsen av filen H5 Hierarchical Data Format Version 5
2089 Filändelsen av filen H64 Audioless H.264 Video Data Format
2090 Filändelsen av filen HALOG IEInspector HTTP Analyzer Log Format
2091 Filändelsen av filen HAMACHI Hamachi Client Data Format
2092 Filändelsen av filen HANG Apple Mac OS X Terminal
2093 Filändelsen av filen HAR E-Sword Harmony Resource
2094 Filändelsen av filen HARX E-sword Harmony
2095 Filändelsen av filen HASH EnCase Forensic Drive Image Hash
2096 Filändelsen av filen HB HotBasic Data Format
2097 Filändelsen av filen HBN Java Hibernate
2098 Filändelsen av filen HCA Hammer Call Analyzer Network Traffic Data Format
2099 Filändelsen av filen HCJ Hashcat Data Format
2100 Filändelsen av filen HCKX Windows Hardware Certification Kit Package Format
2101 Filändelsen av filen HCS NHP ESubmission Builder Submission Package
2102 Filändelsen av filen HCT Symantec LiveUpdate
2103 Filändelsen av filen HD VistaCodecs Data Format
2104 Filändelsen av filen HDF4 HDF4
2105 Filändelsen av filen HDF5 HDF5
2106 Filändelsen av filen HDG HDGraph Data Format
2107 Filändelsen av filen HDK HotDocs Registration Format
2108 Filändelsen av filen HDX Delphi MultiHelp Index Format
2109 Filändelsen av filen HE4 HDF4
2110 Filändelsen av filen HEAPSNAPSHOT Heap Snapshot Data Format
2111 Filändelsen av filen HEF HEAT Export
2112 Filändelsen av filen HEJS HippoEDIT Bundle Format
2113 Filändelsen av filen HELPINDEX Mariner Software Narrator Index
2114 Filändelsen av filen HEM Holdem Manager Player Poker Statistic Data Format
2115 Filändelsen av filen HEP Novell NetWare Help Librarian Data
2116 Filändelsen av filen HEPRJ HippoEDIT Project Format
2117 Filändelsen av filen HET WinSQL HTML Export Template
2118 Filändelsen av filen HEU Adobe Flash Player Cache Metadata
2119 Filändelsen av filen HEX Hexadecimal Source Format
2120 Filändelsen av filen HEXBOOK HHD Software Hex Editor Bookmarks Format
2121 Filändelsen av filen HEXHIS Hex Editor Neo History Data Format
2122 Filändelsen av filen HEXLIC Hex Editor Neo Data Format
2123 Filändelsen av filen HEXPATCH Free Hex Editor Neo Patch Format
2124 Filändelsen av filen HEXSEL Hex Editor Neo Data Format
2125 Filändelsen av filen HEXSET Free Hex Editor Neo Data Format
2126 Filändelsen av filen HFA Erdas Imagine Hierarchical
2127 Filändelsen av filen HFG HeroForge Anew Character Data Format
2128 Filändelsen av filen HFO Pinnacle Hollywood FX Object
2129 Filändelsen av filen HFP XnView Filter
2130 Filändelsen av filen HFSS Ansoft HFSS Project
2131 Filändelsen av filen HFX Harvard Graphics F/X
2132 Filändelsen av filen HGC1 XWE Data Format
2133 Filändelsen av filen HGDATA Altair HyperGraph Data Format
2134 Filändelsen av filen HGM Sublime Text Data Format
2135 Filändelsen av filen HH7 PcAnywhere Log Format
2136 Filändelsen av filen HHB LIGPLOT Data Format
2137 Filändelsen av filen HHL Visual Basic
2138 Filändelsen av filen HHM HHsearch Database Format
2139 Filändelsen av filen HHPACK HTC Home Extension
2140 Filändelsen av filen HHR HHsearch Results Format
2141 Filändelsen av filen HIN HyperChem HIN Chemical Modeller Input
2142 Filändelsen av filen HIRO ARToolKit Hiro Marker Data Format
2143 Filändelsen av filen HISF DL_POLY History
2144 Filändelsen av filen HIST MicroStrategy History Data Format
2145 Filändelsen av filen HISU DL_POLY History
2146 Filändelsen av filen HKC HTML-KIT Auto Complete Short Cut
2147 Filändelsen av filen HKF Microsoft.NET Framework
2148 Filändelsen av filen HKL RMCProfile Range Of Values
2149 Filändelsen av filen HKS HTML-KIT Plugin
2150 Filändelsen av filen HL6 Horizontal.Log 6
2151 Filändelsen av filen HL7 HL7 Standard Format Data Format
2152 Filändelsen av filen HLB VMS / VAX Help Library
2153 Filändelsen av filen HLC ESO MIDAS Help Command
2154 Filändelsen av filen HLD Structural Desktop Hold
2155 Filändelsen av filen HLH Ashampoo Photo Optimizer Data Format
2156 Filändelsen av filen HLOG VMware Workstation Log
2157 Filändelsen av filen HLQ ESO MIDAS Help Qualifier
2158 Filändelsen av filen HLSLI Microsoft Visual Studio Data Format
2159 Filändelsen av filen HLT Watcher Database Trades List
2160 Filändelsen av filen HLW Win32/AMalum.EDHZ
2161 Filändelsen av filen HLX ATI Radeon Video Driver Support Format
2162 Filändelsen av filen HM Windows Help Context IDs
2163 Filändelsen av filen HM0 MAGIX Audio Cleaning Lab Waveform
2164 Filändelsen av filen HMAP Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
2165 Filändelsen av filen HMAPDIR Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
2166 Filändelsen av filen HMD SWAT Relative Humidity Input
2167 Filändelsen av filen HMF HOOPS Metafile
2168 Filändelsen av filen HMGD Microsoft Grammar
2169 Filändelsen av filen HMHD Word Hyphenation Format
2170 Filändelsen av filen HMMER SAM HMMER Format
2171 Filändelsen av filen HMMR SAM HMMR
2172 Filändelsen av filen HMSD Microsoft Dictionary
2173 Filändelsen av filen HMX Help & Manual 4 Project
2174 Filändelsen av filen HMY Hemingway Content Management System Plugin
2175 Filändelsen av filen HNUMKHOTEP Globe 3 Ransomware Affected Format
2176 Filändelsen av filen HPLG Apple ITunes Device Plugin
2177 Filändelsen av filen HPM Procomm Plus Alternate Main Menu
2178 Filändelsen av filen HPRJ Heroglyph Project
2179 Filändelsen av filen HPROF Java Heap Dump
2180 Filändelsen av filen HPUX HP Unix Data Format
2181 Filändelsen av filen HQL Microsoft Windows Azure Data Query Format
2182 Filändelsen av filen HQP CP/M Disc Utility Information Data Format
2183 Filändelsen av filen HRD MSC Patran Device-dependent Hardcopy
2184 Filändelsen av filen HRM Polar ProTrainer Pulse Rate Save
2185 Filändelsen av filen HRS Holder Reporting System
2186 Filändelsen av filen HRX Herolab EasyWin32
2187 Filändelsen av filen HS3 HyperRESEARCH Study Data Format
2188 Filändelsen av filen HS6LIC HyperSnap License Format
2189 Filändelsen av filen HS7LIC HyperSnap Data Format
2190 Filändelsen av filen HSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
2191 Filändelsen av filen HSKAT Knowledge Master Data Format
2192 Filändelsen av filen HSN HostScan Hosts Data Format
2193 Filändelsen av filen HSR RezeptAssist Import Or Export
2194 Filändelsen av filen HSS Adobe Dreamweaver Snippet
2195 Filändelsen av filen HSX Health & Safety Xpert Project
2196 Filändelsen av filen HT1 Google Desktop Application Data
2197 Filändelsen av filen HTI Microsoft Windows WinHelp Related
2198 Filändelsen av filen HTM2 Microsoft Office Component Format
2199 Filändelsen av filen HTMHJT TreePad Format
2200 Filändelsen av filen HTML- Adobe Acrobat Reader HTML Data Format
2201 Filändelsen av filen HTM~ HTML Hypertext Markup Language Web Page Format
2202 Filändelsen av filen HTS Troj/DelSpy-E Data Format
2203 Filändelsen av filen HUD SmartWare Dictionary
2204 Filändelsen av filen HVIF Haiku Vector Icon Format
2205 Filändelsen av filen HVJ Havij Project Format
2206 Filändelsen av filen HW Marvelous Designer Hardware ID Data Format
2207 Filändelsen av filen HWAS XWE Data Format
2208 Filändelsen av filen HWL Corel WordPerfect Shared Writing Tools 9.0
2209 Filändelsen av filen HWOF Microsoft Office For Mac Help
2210 Filändelsen av filen HWX RSNetWorx Registration
2211 Filändelsen av filen HXA Microsoft Help 2 Attribute Definition Format
2212 Filändelsen av filen HXC Microsoft Help 2 Collection Definition Format
2213 Filändelsen av filen HXD Microsoft Help Validator
2214 Filändelsen av filen HXE Microsoft Help 2 Sample Definition Format
2215 Filändelsen av filen HXF Microsoft Help Include
2216 Filändelsen av filen HXH Microsoft Help Merged Hierarchy
2217 Filändelsen av filen HXK Microsoft Help 2 Index Format
2218 Filändelsen av filen HXL Microsoft Help Registered Namespace List
2219 Filändelsen av filen HXQ Microsoft Help Merged Query Index Format
2220 Filändelsen av filen HXR Microsoft Help Data
2221 Filändelsen av filen HXT Microsoft Help 2 Table Of Contents Format
2222 Filändelsen av filen HY1 Ventura Publisher Hyphenation Algorithm
2223 Filändelsen av filen HY2 Ventura Publisher Hyphenation Algorithms
2224 Filändelsen av filen HY3 Hy-Tek Data Format
2225 Filändelsen av filen HYC Corel WordPerfect Data
2226 Filändelsen av filen HYD Corel WordPerfect Hyphenation Dictionary
2227 Filändelsen av filen HYP Dictionary Information Format
2228 Filändelsen av filen HYQ CARE-S InfoWorks Hydrograph
2229 Filändelsen av filen HZD SeisWorks
2230 Filändelsen av filen H_ Microsoft Winhelp Compressed
2231 Filändelsen av filen I1C IBM Voice Type Languages Newuser
2232 Filändelsen av filen I1I IBM Voice Type Languages Newuser
2233 Filändelsen av filen I2C IBM Voice Type Languages Newuser
2234 Filändelsen av filen I2I IBM Voice Type Languages Newuser
2235 Filändelsen av filen I32 NI LabView
2236 Filändelsen av filen I3C IBM Voice Type Languages Newuser
2237 Filändelsen av filen I3I IBM Voice Type Languages Newuser
2238 Filändelsen av filen I64 Interactive Disassembler
2239 Filändelsen av filen IA Internet Archive Format
2240 Filändelsen av filen IA1 Infinite Algebra 1
2241 Filändelsen av filen IA2 Infinite Algebra Assignment
2242 Filändelsen av filen IAD Symantec Patch Management
2243 Filändelsen av filen IADCOMPONENT IAd Producer Component Format
2244 Filändelsen av filen IAK MAIL.DAT Information Access Key
2245 Filändelsen av filen IAL Microsoft SharePoint List Activity
2246 Filändelsen av filen IAR CD Katalog
2247 Filändelsen av filen IAW ImageAMMO Wrapper Data Format
2248 Filändelsen av filen IBADR ISOBuster Format
2249 Filändelsen av filen IBANK IBank Accounting Data
2250 Filändelsen av filen IBC Microsoft Office Outlook Data Format
2251 Filändelsen av filen IBDAT ISOBuster Debug Dump Image Format
2252 Filändelsen av filen IBG IBridge Project Workspace
2253 Filändelsen av filen IBN WinIQSIM
2254 Filändelsen av filen IBO IB Objects Data Format
2255 Filändelsen av filen IBS I2 IBase
2256 Filändelsen av filen IBV IGOR Pro Binary Variable
2257 Filändelsen av filen IBW IGOR Pro Binary Wave
2258 Filändelsen av filen IBX Interscope BlackBox
2259 Filändelsen av filen IBY Symbian ROM Image Component Include
2260 Filändelsen av filen IB_LIC IncrediBuild License Format
2261 Filändelsen av filen IB_MON IncrediBuild Data Format
2262 Filändelsen av filen IC0 HSPICE Output
2263 Filändelsen av filen IC4 SADiE Interchange Data
2264 Filändelsen av filen ICAL ICalendar Format
2265 Filändelsen av filen ICALENDAR ICalendar Format
2266 Filändelsen av filen ICHATTRANSFER Apple IChat Transfer
2267 Filändelsen av filen ICI Ampac
2268 Filändelsen av filen ICMA InCopy Assignment Format
2269 Filändelsen av filen ICMS RagTime Extensions
2270 Filändelsen av filen ICONBOX IconBox
2271 Filändelsen av filen ICONBOXICON IconBox
2272 Filändelsen av filen ICONTAINER CandyBar IContainer Format
2273 Filändelsen av filen ICQ ICQ Archive
2274 Filändelsen av filen ICS ICalendar Format
2275 Filändelsen av filen ICX Remote Call Profiler Summary View
2276 Filändelsen av filen ICXS ITunes
2277 Filändelsen av filen ICZ Lib2Def Output
2278 Filändelsen av filen ID Lotus Notes User ID Format
2279 Filändelsen av filen ID0 Interactive Disassembler Database Format
2280 Filändelsen av filen ID3 IData 3 Data
2281 Filändelsen av filen ID3TAG MP3 Skype Recorder Temporary Data Format
2282 Filändelsen av filen IDA Microsoft IIS Server
2283 Filändelsen av filen IDATA IData 2 Data
2284 Filändelsen av filen IDEMO InstantDemo Project
2285 Filändelsen av filen IDENTCACHE Delphi Temporary Cache
2286 Filändelsen av filen IDH OpenCBM
2287 Filändelsen av filen IDI I-DEAS Web Access
2288 Filändelsen av filen IDIF Netscape Saved Address Book Identification
2289 Filändelsen av filen IDJ TEMPPO IDATG Java GUI Info Data Format
2290 Filändelsen av filen IDLK Adobe InDesign Lock Format
2291 Filändelsen av filen IDLL CodeWarrior DLL
2292 Filändelsen av filen IDM IData Mobile Data
2293 Filändelsen av filen IDOL IDle Object Library Format
2294 Filändelsen av filen IDP IBM Personal Communications Interchange Document Profile
2295 Filändelsen av filen IDQ Microsoft Internet Explorer Data Query
2296 Filändelsen av filen IDROO IDroo Data Format
2297 Filändelsen av filen IDRZ Creo View Package Format
2298 Filändelsen av filen IDSP XWE Data Format
2299 Filändelsen av filen IDVI XWE Data Format
2300 Filändelsen av filen IDX Index Format
2301 Filändelsen av filen IDY Micro Focus Studio Enterprise Edition Data Format
2302 Filändelsen av filen IDZ I-DEAS Web Access
2303 Filändelsen av filen IE MyEclipse Image Format
2304 Filändelsen av filen IEC Microsoft HTML Converter
2305 Filändelsen av filen IEI Image Eye Thumbnail Cache
2306 Filändelsen av filen IEL ParticleIllusion SE Emitter Library
2307 Filändelsen av filen IENV IData 3 Envelope Template
2308 Filändelsen av filen IF90 Programmers Notepad Data Format
2309 Filändelsen av filen IFL 3ds Max Image Format List
2310 Filändelsen av filen IFM Brighterion IPrevent Fraud Model
2311 Filändelsen av filen IFN IGOR Pro Formatted Notebook
2312 Filändelsen av filen IFOL Instant Format Opener Data Format
2313 Filändelsen av filen IFX Rational XDE
2314 Filändelsen av filen IGJ IGrafx Process Published Web Content Format
2315 Filändelsen av filen IHC Proficy Historian
2316 Filändelsen av filen IHE Interlace Hires Editor Picture Image Format
2317 Filändelsen av filen IHF IGOR Pro Help
2318 Filändelsen av filen IHS Bink Inbound History
2319 Filändelsen av filen IID IInstaller Idirectory
2320 Filändelsen av filen III Know Your Stuff
2321 Filändelsen av filen IIX Translation Memory Index Format
2322 Filändelsen av filen IKLAX AirParrot Media Data Format
2323 Filändelsen av filen IKM XWE Data Format
2324 Filändelsen av filen IL3 ParticleIllusion 3 Emitter Library
2325 Filändelsen av filen ILABEL IData 3 Template Label
2326 Filändelsen av filen ILB Scream Tracker Data
2327 Filändelsen av filen ILD XWE Data Format
2328 Filändelsen av filen ILF Alim
2329 Filändelsen av filen ILG MakeIndex Error Log
2330 Filändelsen av filen ILJ Honestech VHS To DVD Project Format
2331 Filändelsen av filen ILOCK IData
2332 Filändelsen av filen ILP Gurobi Optimizer Temporary
2333 Filändelsen av filen ILR Unity 3D License Request Format
2334 Filändelsen av filen ILS Internet Security And Acceleration Server Summary
2335 Filändelsen av filen ILX Interlex Vocabulary
2336 Filändelsen av filen IMAGEPORTFOLIOLIBRARY Corel Painter Image Portfolio Format
2337 Filändelsen av filen IMAGES2PDF Images2PDF Project Format
2338 Filändelsen av filen IMAGE_LAST_THUMB Google Android Thumbnail Data Format
2339 Filändelsen av filen IMAPMBOX IMAP Mailbox
2340 Filändelsen av filen IMB IncredMail Adress Book And Temporary Contacts
2341 Filändelsen av filen IMGCACHE Compressed Picture Cache Format
2342 Filändelsen av filen IMK IncrediMail Licence
2343 Filändelsen av filen IMN IncrediMail Notify
2344 Filändelsen av filen IMOVIELIBRARY IMovie Event Library
2345 Filändelsen av filen IMOVIETEAMS Apple IMovie Data Format
2346 Filändelsen av filen IMS IconForge Create Executable Library Data
2347 Filändelsen av filen IMY IMelody Ringtone Format
2348 Filändelsen av filen IN Spyware Format
2349 Filändelsen av filen IN3 Harvard Graphics Input Device Driver
2350 Filändelsen av filen IN4 InfoBlaster IN4 Registry
2351 Filändelsen av filen IN7 Ox Data
2352 Filändelsen av filen INCA InCopy CS3 Assignment Format
2353 Filändelsen av filen INDEX Eclipse Help Index
2354 Filändelsen av filen INDEXARRAYS Mac OS X Spotlight
2355 Filändelsen av filen INDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2356 Filändelsen av filen INDEXDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2357 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONS Mac OS X Spotlight
2358 Filändelsen av filen INDEXPOSITIONTABLE Mac OS X Spotlight
2359 Filändelsen av filen INDK Adobe InDesign Shortcut Set Format
2360 Filändelsen av filen INETLOC Internet Location
2361 Filändelsen av filen INFO-1 Cygwin Info
2362 Filändelsen av filen INFO-10 Cygwin Info
2363 Filändelsen av filen INFO-11 Cygwin Info
2364 Filändelsen av filen INFO-12 Cygwin Info
2365 Filändelsen av filen INFO-13 Cygwin Info
2366 Filändelsen av filen INFO-14 Cygwin Info
2367 Filändelsen av filen INFO-15 Cygwin Info
2368 Filändelsen av filen INFO-16 Cygwin Info
2369 Filändelsen av filen INFO-17 Cygwin Info
2370 Filändelsen av filen INFO-18 Cygwin Info
2371 Filändelsen av filen INFO-19 Cygwin Info
2372 Filändelsen av filen INFO-2 Cygwin Info
2373 Filändelsen av filen INFO-20 Cygwin Info
2374 Filändelsen av filen INFO-21 Cygwin Info
2375 Filändelsen av filen INFO-22 Cygwin Info
2376 Filändelsen av filen INFO-23 Cygwin Info
2377 Filändelsen av filen INFO-24 Cygwin Info
2378 Filändelsen av filen INFO-25 Cygwin Info
2379 Filändelsen av filen INFO-26 Cygwin Info
2380 Filändelsen av filen INFO-27 Cygwin Info
2381 Filändelsen av filen INFO-28 Cygwin Info
2382 Filändelsen av filen INFO-29 Cygwin Info
2383 Filändelsen av filen INFO-3 Cygwin Info
2384 Filändelsen av filen INFO-30 Cygwin Info
2385 Filändelsen av filen INFO-4 Cygwin Info
2386 Filändelsen av filen INFO-5 Cygwin Info
2387 Filändelsen av filen INFO-6 Cygwin Info
2388 Filändelsen av filen INFO-7 Cygwin Info
2389 Filändelsen av filen INFO-8 Cygwin Info
2390 Filändelsen av filen INFO-9 Cygwin Info
2391 Filändelsen av filen ING MasterCook Ingredients Format
2392 Filändelsen av filen INH Microsoft Visual Basic Basfwin
2393 Filändelsen av filen INI-PRODUCTION UEStudio Data Format
2394 Filändelsen av filen INIT WM Keeper CLASSIC Temporary Keys
2395 Filändelsen av filen INIX Adobe InDesign
2396 Filändelsen av filen INJ DAZ Studio 3D Morph Injection Data Format
2397 Filändelsen av filen INJB Adobe InDesign
2398 Filändelsen av filen INLK Adobe InDesign Lock Format
2399 Filändelsen av filen INLX Adobe InDesign Data Format
2400 Filändelsen av filen INM FaxMaster Document
2401 Filändelsen av filen INMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
2402 Filändelsen av filen INPUTPLUGIN Apple Mac OS X PluginIM Input Method
2403 Filändelsen av filen INPX PTV Vissim Network
2404 Filändelsen av filen INSP Microsoft Visual Studio Inspector
2405 Filändelsen av filen INSPXE Intel Inspector Results Format
2406 Filändelsen av filen INSPXEZ Intel Inspector Exported Archive Format
2407 Filändelsen av filen INST RMCProfile Peak Profile
2408 Filändelsen av filen INSTALLHELPER Apple Mac OS X Install Helper Document
2409 Filändelsen av filen INSTALLLOG Microsoft .NET Installation Log
2410 Filändelsen av filen INSTANTRENAME Quick Format Rename Format
2411 Filändelsen av filen INT? Quicken For Mac
2412 Filändelsen av filen INTERFACE Notepad++ Data Format
2413 Filändelsen av filen INTU Quicken For Mac
2414 Filändelsen av filen INVENTOR SGI Open Inventor
2415 Filändelsen av filen IOB Actuate Information Object Format Format Format
2416 Filändelsen av filen IOBIT Advanced SystemCare Rollback Format
2417 Filändelsen av filen IOBJ Microsoft Visual Studio Intermediate Object Format
2418 Filändelsen av filen IOC Winamp Io Extension
2419 Filändelsen av filen IOR Maxwell Render Index Of Refraction
2420 Filändelsen av filen IOS Apple IOS Data Format
2421 Filändelsen av filen IP3 ParticleIllusion Project
2422 Filändelsen av filen IPA IPhone Application
2423 Filändelsen av filen IPFIX Wireshark Captured Data Format
2424 Filändelsen av filen IPFLIB DWOS Implant Kit Format
2425 Filändelsen av filen IPI Microsoft Windows Installer
2426 Filändelsen av filen IPK Shana Informed Filler Format
2427 Filändelsen av filen IPKG Indicore SDK Package
2428 Filändelsen av filen IPL22 PLATO Learning Network Temporary
2429 Filändelsen av filen IPO InstallShield Object Project
2430 Filändelsen av filen IPSW IPod And IPhone Software Update Format
2431 Filändelsen av filen IPSX IPhone Firmware Update Format
2432 Filändelsen av filen IPUTILS Gnome Desktop
2433 Filändelsen av filen IPYNB IPython Notebook Format
2434 Filändelsen av filen IQC CADIQ Comparison Analysis Result
2435 Filändelsen av filen IQD Impromptu Defintion
2436 Filändelsen av filen IQF Integra Query
2437 Filändelsen av filen IQL CADIQ Log Format
2438 Filändelsen av filen IQP 20-20 Office Sales Exported Quote
2439 Filändelsen av filen IQR Cadiq View Analysis Results Data
2440 Filändelsen av filen IQS CADIQ Summary Log
2441 Filändelsen av filen IQT Tektronix
2442 Filändelsen av filen IQU AmeriCalc Update
2443 Filändelsen av filen IR DEAL For Windows Data Format
2444 Filändelsen av filen IRD Microsoft Money Temporary
2445 Filändelsen av filen IRG Sofya Database Interclass Relation Graph
2446 Filändelsen av filen IRIX64BIT Irix 64 Bit Make
2447 Filändelsen av filen IS2 SmartWare Input Screen
2448 Filändelsen av filen IS3 SmartWare Input Screen
2449 Filändelsen av filen IS4 SmartWare Input Screen
2450 Filändelsen av filen ISALLIC ISale License
2451 Filändelsen av filen ISCORRUPT Skype
2452 Filändelsen av filen ISCSI DAEMON Tools Data Format
2453 Filändelsen av filen ISL InstallShield Temporary Installer
2454 Filändelsen av filen ISN Installer Source Formats
2455 Filändelsen av filen ISPRO InstallSimple Project Format
2456 Filändelsen av filen ISPY ISpy Data Format
2457 Filändelsen av filen ISSUE Adobe Digpub Folio Data Format
2458 Filändelsen av filen ISV IDL ITools State
2459 Filändelsen av filen ITB ITunes Library Extras
2460 Filändelsen av filen ITC ITunes Cover Flow Data Format
2461 Filändelsen av filen ITD SDL Trados Translation
2462 Filändelsen av filen ITQ SAIA S-Web Variable Initialization
2463 Filändelsen av filen ITRACE Microsoft Visual Studio Data Format
2464 Filändelsen av filen ITSS Microsoft Infotech Storage System Format
2465 Filändelsen av filen ITV Nostalgia Emulator Intellivision ROM Image Format
2466 Filändelsen av filen ITXIB Apple ITunes Dump
2467 Filändelsen av filen IUC WyUpdate Data Format
2468 Filändelsen av filen IVAUD XWE Data Format
2469 Filändelsen av filen IVI MSDN InfoViewer Topic
2470 Filändelsen av filen IVN Phase One Media Pro Data Format
2471 Filändelsen av filen IVWR IntelliView Offline Report
2472 Filändelsen av filen IVX Beyond 20/20 Microdata Directory
2473 Filändelsen av filen IWB Common Format Format
2474 Filändelsen av filen IWCF Incomedia WebSite X5 Data Format
2475 Filändelsen av filen IWG ArcView DWG Index Format
2476 Filändelsen av filen IWL WebSite X5 License
2477 Filändelsen av filen IWM IWriteMusic
2478 Filändelsen av filen IWP InfinityQS ESPC
2479 Filändelsen av filen IWS Trojan-Downloader.JS.Agent Format
2480 Filändelsen av filen IWTPK Incomedia WebSite X5 Template Format
2481 Filändelsen av filen IX3 Instant.Exe 3.0 Script
2482 Filändelsen av filen IXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
2483 Filändelsen av filen IXF Integration Exchange Format
2484 Filändelsen av filen IXS ArcView Geocoding Index For Read-write Shape
2485 Filändelsen av filen IZD Intrexx Application Export Format
2486 Filändelsen av filen J3B Digital Juice Data Format
2487 Filändelsen av filen J3D Atari Jaguar 3D Object Data Format
2488 Filändelsen av filen J3MD JMonkeyEngine Material Data Format
2489 Filändelsen av filen JAB JAABA Project Format
2490 Filändelsen av filen JACKSUM Jacksum Data Format
2491 Filändelsen av filen JAD Java Application Descriptor Format
2492 Filändelsen av filen JADD JastAdd Imperative Aspect Format
2493 Filändelsen av filen JAR_NEW WOW! Data Format
2494 Filändelsen av filen JASKIN JAlbum Skin Format
2495 Filändelsen av filen JBB Jbead Data Format
2496 Filändelsen av filen JC FlashGet Partial Download
2497 Filändelsen av filen JC! FlashGet Incomplete Download
2498 Filändelsen av filen JCC Code Crusader Project Data
2499 Filändelsen av filen JCN JobClock TimeSummit Data Format
2500 Filändelsen av filen JCX JetAudio JetChat Data Format
2501 Filändelsen av filen JD JDownloader Data Format
2502 Filändelsen av filen JDD Globus Toolkit Job Description Document Format
2503 Filändelsen av filen JDW BlackBerry JDE
2504 Filändelsen av filen JDX JSpell Dictionary
2505 Filändelsen av filen JEFF Java Explanation Facility Framework Data Format
2506 Filändelsen av filen JEWELQUEST2SAVEDGAME Jewel Quest Saved Game Format
2507 Filändelsen av filen JFD JAWS Synopsis
2508 Filändelsen av filen JFL SigmaPlot
2509 Filändelsen av filen JFR WJVN Fragment
2510 Filändelsen av filen JGD Corel PaintShop Photo Pro Gradients
2511 Filändelsen av filen JHM Java Help Mapping
2512 Filändelsen av filen JIB Sam2p JIB Data Format
2513 Filändelsen av filen JIP JIP Analysis Toolkit Image Format
2514 Filändelsen av filen JJF Flash Jester Jugglor
2515 Filändelsen av filen JJJS Claris Organizer Format
2516 Filändelsen av filen JLM IBM ILOG JViews Maps License Manager Keys Data Format
2517 Filändelsen av filen JLR JetAudio Lyric Data Format
2518 Filändelsen av filen JLS JAWS
2519 Filändelsen av filen JMAP CodeWarrior Data Format
2520 Filändelsen av filen JMS Voxtron TeleButler Interactive Voice Response Call Flow
2521 Filändelsen av filen JMT JMatch Data Format
2522 Filändelsen av filen JMX Apache JMeter
2523 Filändelsen av filen JNK Junk Temporary Data Format
2524 Filändelsen av filen JNL Ingres Journal
2525 Filändelsen av filen JOD Microsoft Jet OLEDB.4.0
2526 Filändelsen av filen JOR Microsoft SQL Server Journal
2527 Filändelsen av filen JOT Jot+ Notes Note Data
2528 Filändelsen av filen JOURNAL Equitrac Cache Format
2529 Filändelsen av filen JP4 Electric Quilt
2530 Filändelsen av filen JP5 Electric Quilt
2531 Filändelsen av filen JPB Publish Manager Report
2532 Filändelsen av filen JPGS CyberLink Power Media Player Data Format
2533 Filändelsen av filen JPT Jprobe Threadalyzer Memory Snapshot
2534 Filändelsen av filen JQX Microsoft Windows Help Related
2535 Filändelsen av filen JRAG JastAdd Declarative Aspect Format
2536 Filändelsen av filen JRM IBM Tivoli Resource Model Builder Data Format
2537 Filändelsen av filen JRMIME HDTracks Downloader Data Format
2538 Filändelsen av filen JRN Journal Data Format
2539 Filändelsen av filen JRS Exchange Reserve Transaction Log Format
2540 Filändelsen av filen JSCSRC Visual Studio Code Data Format
2541 Filändelsen av filen JSEE EmEditor Data Format
2542 Filändelsen av filen JSF Adobe Fireworks Batch Script
2543 Filändelsen av filen JSHTM Visual Studio Code Data Format
2544 Filändelsen av filen JSK JetAudio
2545 Filändelsen av filen JSML JSim Model
2546 Filändelsen av filen JSONLD Microsoft Visual Studio Data Format
2547 Filändelsen av filen JSPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2548 Filändelsen av filen JSV Java Structure Viewer
2549 Filändelsen av filen JTK Sun Microsystems Java Toolkit
2550 Filändelsen av filen JTL JMeter Test Results
2551 Filändelsen av filen JUICERPATCH Juicer Patch Format
2552 Filändelsen av filen JVDB The Journal Volume Database Format
2553 Filändelsen av filen JWG Java
2554 Filändelsen av filen JWR LegaSuite GUI J Walk Runtime
2555 Filändelsen av filen K MacroModel Chemical Modeller Output
2556 Filändelsen av filen K02 Clarion
2557 Filändelsen av filen K03 Clarion DOS Database Key
2558 Filändelsen av filen K1 DataFlex Index
2559 Filändelsen av filen K12 DataFlex Index
2560 Filändelsen av filen K2 DataFlex Index
2561 Filändelsen av filen K3 DataFlex Index
2562 Filändelsen av filen K4 DataFlex Index
2563 Filändelsen av filen K5 DataFlex Index
2564 Filändelsen av filen K7 DataFlex Index
2565 Filändelsen av filen K7P SIMATIC STEP 7 Lite Project Format
2566 Filändelsen av filen KAB KMail Address Book Format
2567 Filändelsen av filen KAD Kore User
2568 Filändelsen av filen KAL KManager Calibration Data
2569 Filändelsen av filen KAN Kwalitan Annotation
2570 Filändelsen av filen KAS Karaoke
2571 Filändelsen av filen KBCF Knowledge Master Data Format
2572 Filändelsen av filen KBCIM Knowledge Master Data Format
2573 Filändelsen av filen KBCLS Knowledge Master Data Format
2574 Filändelsen av filen KBED Knowledge Master Data Format
2575 Filändelsen av filen KBF MyInfo Document
2576 Filändelsen av filen KBGI Knowledge Master Data Format
2577 Filändelsen av filen KBN TeamSpeak Keybinding
2578 Filändelsen av filen KBR8 Knowledge Master Data Format
2579 Filändelsen av filen KBRF Knowledge Master Format
2580 Filändelsen av filen KBTF Knowledge Master Format
2581 Filändelsen av filen KBURL Knowledge Master Data Format
2582 Filändelsen av filen KBWC Knowledge Master Format
2583 Filändelsen av filen KBX GNU Privacy Guard Keybox
2584 Filändelsen av filen KC KeyKit Collection Format
2585 Filändelsen av filen KCD Rshiphop.kcd Malware Format
2586 Filändelsen av filen KCES XWE Data Format
2587 Filändelsen av filen KCEY XWE Data Format
2588 Filändelsen av filen KCT Keyman Developer Customization Source
2589 Filändelsen av filen KD3 Yayoi Kaikei Accounting Data
2590 Filändelsen av filen KDELNK KDE Desktop
2591 Filändelsen av filen KDF KARMA MW/Triton Data
2592 Filändelsen av filen KDL Kill The Deadline Storage
2593 Filändelsen av filen KDT Medbasin Evaporation Data
2594 Filändelsen av filen KDX Google Earth Import Definition
2595 Filändelsen av filen KEEPSAFE Keepsafe Folder Format
2596 Filändelsen av filen KER ENVI Filter Kernels
2597 Filändelsen av filen KETURACOMPARISON Araxis Merge Comparison Data Format
2598 Filändelsen av filen KEV JAWS Preload
2599 Filändelsen av filen KEY Licence Or Encrypted Security Format
2600 Filändelsen av filen KEYBTC@INBOX_COM KeyBTC Ransomware Affected Data Format
2601 Filändelsen av filen KEYHELP UltraEdit Data Format
2602 Filändelsen av filen KEYLIST UltraEdit Data Format
2603 Filändelsen av filen KEYTAB Unix Kerberos Encrypted Key
2604 Filändelsen av filen KFB Pyke Knowledge Fact Base Format
2605 Filändelsen av filen KFG Adobe Acrobat Rule
2606 Filändelsen av filen KFL Microsoft Outlook 2007/2010 RSS Feed List
2607 Filändelsen av filen KHD Dynamics AX Kernel Help Data Format
2608 Filändelsen av filen KHI Dynamics AX Kernel Help Index Format
2609 Filändelsen av filen KID2 Kid Pix
2610 Filändelsen av filen KIDS Kid Pix
2611 Filändelsen av filen KIF AutoCAD Key Index
2612 Filändelsen av filen KIM Commodore KIM-1 Image Format
2613 Filändelsen av filen KIR Kiruna Magnetometer Data Format
2614 Filändelsen av filen KKF Kaleidoscope Kreator Workspace Format
2615 Filändelsen av filen KKW Adobe RoboHelp Keyword Help Project Index
2616 Filändelsen av filen KLA KLARFF Map Data Format
2617 Filändelsen av filen KLF KaloMa
2618 Filändelsen av filen KLK Orgadata LogiKal
2619 Filändelsen av filen KLP CLIP PROJECT Terminal-strip Project
2620 Filändelsen av filen KLW KlattWorks Document Format
2621 Filändelsen av filen KLZ Kaspersky Anti-Virus Update Format
2622 Filändelsen av filen KM BMC Patrol
2623 Filändelsen av filen KM2 ActiveModeler Process Map Format
2624 Filändelsen av filen KMA Correlate Archive Knowledge Map
2625 Filändelsen av filen KMDR Kommander
2626 Filändelsen av filen KMF Kwalitan Memo
2627 Filändelsen av filen KMMP Knowledge Master Data Format
2628 Filändelsen av filen KMN Keyman Developer Source
2629 Filändelsen av filen KMR KnowledgeMill Link Format
2630 Filändelsen av filen KMS Correlate Solution Topic
2631 Filändelsen av filen KMX Keyman Desktop Compiled Keyboard
2632 Filändelsen av filen KNF Orchida Knitting System
2633 Filändelsen av filen KNM KeyNote Data Format
2634 Filändelsen av filen KNNK OmniPage
2635 Filändelsen av filen KODI Kodi Update Data Format
2636 Filändelsen av filen KOE AquesTone Vocal Synthesizer Syllable
2637 Filändelsen av filen KOK KaraFun Karaoke Data Format
2638 Filändelsen av filen KOMODOTOOL Komodo IDE Data Format
2639 Filändelsen av filen KPB KeypadBuilder Project Format
2640 Filändelsen av filen KPE KORE Performance
2641 Filändelsen av filen KPJ Keyman Developer Project
2642 Filändelsen av filen KPROJ Microsoft Visual Studio Preview Format
2643 Filändelsen av filen KQB Pyke Knowledge Question Base Format
2644 Filändelsen av filen KR Appian Server Data Format
2645 Filändelsen av filen KRAKEN Rakhni Ransomware Affected Format
2646 Filändelsen av filen KRB Pyke Knowledge Rule Base Format
2647 Filändelsen av filen KRF KMESS Curve Reference Data Format
2648 Filändelsen av filen KRG Sybase Adaptive Server Information
2649 Filändelsen av filen KS-IA1 Infinite Algebra
2650 Filändelsen av filen KSD Absynth Kore Patch Format
2651 Filändelsen av filen KSDS Absynth Kore Patch Format
2652 Filändelsen av filen KSI Alloy Blending System ASCII Data
2653 Filändelsen av filen KSL Karaoke Song List Creator Song List
2654 Filändelsen av filen KSR Kiwi Syslog Server Daemon Format
2655 Filändelsen av filen KSW Kepler Workflow Document Format
2656 Filändelsen av filen KTL LILO Linux Bootloader Data Format
2657 Filändelsen av filen KTT KeyText Data Format
2658 Filändelsen av filen KTX Kwaitan
2659 Filändelsen av filen KUP Karaoke Song List Creator Database Format
2660 Filändelsen av filen KVK Keyman Desktop On Screen Keyboard
2661 Filändelsen av filen KVML KWordQuiz Data Format
2662 Filändelsen av filen KWB Kwalitan Work
2663 Filändelsen av filen KWF Delphi Pascal Chart
2664 Filändelsen av filen KWL KWalletManager
2665 Filändelsen av filen KWM WebMoney Key Format
2666 Filändelsen av filen KXF Koda FormDesigner Data Format
2667 Filändelsen av filen KXX Custom Keyman Engine Product
2668 Filändelsen av filen KYN ALSee Thumbnail Cache
2669 Filändelsen av filen KYR Lotus Domino Key Ring Format
2670 Filändelsen av filen KYRA Globe Ransomware Affected Format
2671 Filändelsen av filen KZB Kanzi Studio Binary Data Format
2672 Filändelsen av filen L16 JRiver Media Center Data Format
2673 Filändelsen av filen L2L IBM Voice Type Languages Addword
2674 Filändelsen av filen L2P BM Voice Type Languages Addword
2675 Filändelsen av filen L5K RSLogix 5000
2676 Filändelsen av filen L5X Rockwell Automation RSLogix 5000 Import / Export Data Format
2677 Filändelsen av filen L9 Gargoyle Interactive Fiction Story Format
2678 Filändelsen av filen LABX CASSY Lab
2679 Filändelsen av filen LAE Local Authentication Export
2680 Filändelsen av filen LAF Lingoes Appendix
2681 Filändelsen av filen LAI GNU Libtool Temporary
2682 Filändelsen av filen LANALYSER Novell Netware LANalyzer Trace
2683 Filändelsen av filen LAND Userland Frontier
2684 Filändelsen av filen LAO EPSON SMART PANEL
2685 Filändelsen av filen LAR Liquid Audio Player Registration
2686 Filändelsen av filen LAST Valve Steam Data Format
2687 Filändelsen av filen LASTBUILDSTATE MSBuild Exported Build
2688 Filändelsen av filen LAT LaTeX
2689 Filändelsen av filen LAUNCHEREX_SOURCERECORD Foston Google Android
2690 Filändelsen av filen LAV Liquid Audio Player Voucher
2691 Filändelsen av filen LAY DVD Studio Pro Layout Format
2692 Filändelsen av filen LAYERDIAGRAM Microsoft Visual Studio Layer Diagram
2693 Filändelsen av filen LAYX PTV VISSIM Vehicle Network Data Format
2694 Filändelsen av filen LAZ LiquidApps Project Format
2695 Filändelsen av filen LA_ TI Databook Format
2696 Filändelsen av filen LBA Liberty BASIC
2697 Filändelsen av filen LBD Life Balance User Data
2698 Filändelsen av filen LBE Life Balance Xml-based Data Exchange
2699 Filändelsen av filen LBG DBASE IV Label Generator Data
2700 Filändelsen av filen LBO DBASE IV Compiled Label
2701 Filändelsen av filen LBP ProWORX Nxt Logic Pointer
2702 Filändelsen av filen LBXDTP Libronix DLS Data Type
2703 Filändelsen av filen LBXLLS Logos Libronix 3.0
2704 Filändelsen av filen LCI IBM Voice Type Languages Newuser
2705 Filändelsen av filen LCK Program Lock Format
2706 Filändelsen av filen LCL Localization
2707 Filändelsen av filen LCLW ClarisWorks Art Library
2708 Filändelsen av filen LCP FARSITE Landscape Data
2709 Filändelsen av filen LCS ACT! History
2710 Filändelsen av filen LCT Electrical Filter Design
2711 Filändelsen av filen LCX LC Model
2712 Filändelsen av filen LD1 DBASE Overlay
2713 Filändelsen av filen LDB Microsoft Access Lock Format
2714 Filändelsen av filen LDD LEGO Digital Designer
2715 Filändelsen av filen LDE Veeam Explorer Exported Data Format
2716 Filändelsen av filen LDL Corel Paradox Delivered Library
2717 Filändelsen av filen LDML Adobe GoLive Data Format
2718 Filändelsen av filen LDP Label Designer Plus DELUXE Data
2719 Filändelsen av filen LDWF Android Related Data Format
2720 Filändelsen av filen LDX Liquid Studio Liquid Executable Bytecode
2721 Filändelsen av filen LECHIFFRE LeChiffre Ransomware Affected Data Format
2722 Filändelsen av filen LEECHGET LeechGet Incomplete Download Format
2723 Filändelsen av filen LEGAL DaveTech Legal Document
2724 Filändelsen av filen LEGION Legion Ransomware Affected Data Format
2725 Filändelsen av filen LEP Label And Envelope Designer Plus 2000
2726 Filändelsen av filen LER LopeEdit Results Format
2727 Filändelsen av filen LESLI CryptoMix Ransomware Affected Format
2728 Filändelsen av filen LET Nuke Randomic Life Generator
2729 Filändelsen av filen LETTER Undeliverable Mail Format
2730 Filändelsen av filen LEXE SciTE Data Format
2731 Filändelsen av filen LFA Life Forms
2732 Filändelsen av filen LFB Laserfiche Briefcase Format
2733 Filändelsen av filen LFM LifeForm Format
2734 Filändelsen av filen LFNT ReadyNas Remote Data Format
2735 Filändelsen av filen LG0 IBM Tivoli Monitoring Log
2736 Filändelsen av filen LG1 IBM Tivoli Monitoring Log Backup
2737 Filändelsen av filen LG2 HotMux Thermocouple Data Log
2738 Filändelsen av filen LGA Microsoft Windows Application Log
2739 Filändelsen av filen LGD Windows Application Log
2740 Filändelsen av filen LGE Log Data Format
2741 Filändelsen av filen LGG Microsoft Windows Application Log
2742 Filändelsen av filen LGJ Microsoft Windows Application Log
2743 Filändelsen av filen LGK Microsoft Windows Application Log
2744 Filändelsen av filen LGM Microsoft Windows Application Log
2745 Filändelsen av filen LGN Microsoft Windows Application Log
2746 Filändelsen av filen LGQ Microsoft Windows Application Log
2747 Filändelsen av filen LGR Microsoft Windows Application Log
2748 Filändelsen av filen LGU LG Windows CE Upgrade Data Format
2749 Filändelsen av filen LGV Debugging Tools For Windows Logger Log
2750 Filändelsen av filen LGW ANSYS
2751 Filändelsen av filen LGZ Windows Application Log
2752 Filändelsen av filen LHX LineTracker Firmware Upgrade
2753 Filändelsen av filen LI5 LOGINventory Data Format
2754 Filändelsen av filen LIA P-CAD Schematics Library
2755 Filändelsen av filen LIB4D Cinema 4D Library
2756 Filändelsen av filen LIBZIP Camtasia Studio Zipped Library Format
2757 Filändelsen av filen LIC Software License Format
2758 Filändelsen av filen LICENSE RealStrat License Format
2759 Filändelsen av filen LICENSEKEY IPartition License Key Format
2760 Filändelsen av filen LICKEY AVS4YOU License Key
2761 Filändelsen av filen LICRYPT Encrypted
2762 Filändelsen av filen LIG INet-Server
2763 Filändelsen av filen LIJ Apple Photos Data Format
2764 Filändelsen av filen LIJS Apple Photos Data Format
2765 Filändelsen av filen LIK Trojan.Win32.Agent.lik
2766 Filändelsen av filen LINK IPod Link Format
2767 Filändelsen av filen LINQ LINQPad Data Format
2768 Filändelsen av filen LIPG LiPG Parser Data Format
2769 Filändelsen av filen LITEMOD Minecraft Mod
2770 Filändelsen av filen LITTLE Mozilla Firefox Start-up Cache
2771 Filändelsen av filen LIV Living Actor Actor
2772 Filändelsen av filen LIVESUBSCRIBE Symantec Antivirus Update Catalog
2773 Filändelsen av filen LKH Worm.Generic.LKH Virus
2774 Filändelsen av filen LKO Microsoft Outlook Express
2775 Filändelsen av filen LKP Microsoft Systems Management Server (SMS) Data Format
2776 Filändelsen av filen LKR MPLAB Linker
2777 Filändelsen av filen LLF IITM Local Language Data Format
2778 Filändelsen av filen LLG LADSIM Ladder Logic Diagram Format
2779 Filändelsen av filen LLP VersaPro Local Logic Block
2780 Filändelsen av filen LLT Liquidity Lighthouse Transaction Format
2781 Filändelsen av filen LLV Lizard Safeguard License
2782 Filändelsen av filen LM Microsoft Windows System Data Format
2783 Filändelsen av filen LMBS Adobe Photoshop For Mac Filter
2784 Filändelsen av filen LMD Abbyy Finereader Sprint
2785 Filändelsen av filen LMF Library Mapping And Altera Data Interchange
2786 Filändelsen av filen LMH Memory Hacking Software Memory
2787 Filändelsen av filen LMLPACK Kashmir 3D Link
2788 Filändelsen av filen LMP4 GOM Media Player Data Format
2789 Filändelsen av filen LMR QuickBooks Loan Manager Data
2790 Filändelsen av filen LMT RPG Maker 2000/2003 Map Tree
2791 Filändelsen av filen LNA Xilinx ISE
2792 Filändelsen av filen LNF Oyoaha Lookandfeel Interface Elements
2793 Filändelsen av filen LNGX KeePaas Language
2794 Filändelsen av filen LNM Corel WordPerfect SGML Alias
2795 Filändelsen av filen LOADED µTorrent Data Format
2796 Filändelsen av filen LOADED_0 JavaScript Cache Format
2797 Filändelsen av filen LOADED_1 JavaScript Cache Format
2798 Filändelsen av filen LOADED_2 JavaScript Cache Format
2799 Filändelsen av filen LOADED_3 JavaScript Cache Format
2800 Filändelsen av filen LOADTEST Microsoft Visual Studio Load Test
2801 Filändelsen av filen LOCAL Delphi User-specific Project Options
2802 Filändelsen av filen LOCALSTORAGE-JOURNAL Google Chrome Rollback Journal
2803 Filändelsen av filen LOCK Lock Format
2804 Filändelsen av filen LOCKED Various Ransomware Affected Data Format
2805 Filändelsen av filen LOCKY Locky Ransomware Affected Data Format
2806 Filändelsen av filen LOCK_SYNC Synchronization Lock
2807 Filändelsen av filen LOG4NET Apache Log4net Data Format
2808 Filändelsen av filen LOG5 Automise Log Format
2809 Filändelsen av filen LOGBOOK3 SportTracks Log Format
2810 Filändelsen av filen LOGG XWE Data Format
2811 Filändelsen av filen LOGONVISTA LogonStudio Windows Vista Logon Screen
2812 Filändelsen av filen LOGONXP LogonStudio Windows XP Logon Screen
2813 Filändelsen av filen LOK W32/Rbot-WE Log
2814 Filändelsen av filen LON Aquaterra Profile Data
2815 Filändelsen av filen LOOKLIBRARY Corel Painter Looks Library Format
2816 Filändelsen av filen LOOV Smadav Virus Definitions Format
2817 Filändelsen av filen LOR O&O Defrag Agent Data Format
2818 Filändelsen av filen LOT LaTex Auxiliary Format For List Of Tables
2819 Filändelsen av filen LOV SAP Business Objects
2820 Filändelsen av filen LOXONE Loxone Config Project Format
2821 Filändelsen av filen LPA LPA View Laser Particle Analyser
2822 Filändelsen av filen LPAQ5 LPAQ5 Compressed Archive Format
2823 Filändelsen av filen LPF Orgadata LogiKal
2824 Filändelsen av filen LPH PC-lint Precompiled Header Format
2825 Filändelsen av filen LPI Free Pascal Lazarus Project Information
2826 Filändelsen av filen LPJ LIMDEP Project Format
2827 Filändelsen av filen LPN LVPLAN
2828 Filändelsen av filen LPO AEROoffice Trajectory Data Format
2829 Filändelsen av filen LPSX LARSA 4D Section Database Format
2830 Filändelsen av filen LPT LogPlot Compiled Boring Log
2831 Filändelsen av filen LPU Passolo Localization Project
2832 Filändelsen av filen LPV Laser Shows Live Preview Data Format
2833 Filändelsen av filen LPW IRIS Laserform Lforms
2834 Filändelsen av filen LPZ SIMPL Windows Program Format
2835 Filändelsen av filen LQA Logger Pro Automatic Update Format
2836 Filändelsen av filen LQF LeechFTP Save Queue
2837 Filändelsen av filen LQM LG QuickMemo Note Format
2838 Filändelsen av filen LQP Liquid Audio Player Passport Data Format
2839 Filändelsen av filen LQU LeapFTP Queue Data Format
2840 Filändelsen av filen LR Chaos Desktop Layer List
2841 Filändelsen av filen LRC Lyrics Format
2842 Filändelsen av filen LRCAT-JOURNAL Adobe Photoshop Lightroom
2843 Filändelsen av filen LRD Microsoft Money Lock
2844 Filändelsen av filen LREF WPF XAML Cache Format
2845 Filändelsen av filen LRL SmartWare Local Resource Library
2846 Filändelsen av filen LRM Microsoft Encarta Class Server Learning Resource
2847 Filändelsen av filen LRMODULE Adobe Photoshop Lightroom Module Format
2848 Filändelsen av filen LRPREVIEW Adobe Photoshop Lightroom Preview Format
2849 Filändelsen av filen LRREG Adobe Photoshop Lightroom License Format
2850 Filändelsen av filen LRT Yacc Log Format
2851 Filändelsen av filen LRTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
2852 Filändelsen av filen LRY Konica Minolta Data Management Software Reference Data
2853 Filändelsen av filen LSA Lotus Designer Agent
2854 Filändelsen av filen LSAPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Logical Datacenter Diagram Toolbox Prototype
2855 Filändelsen av filen LSC LOGO! Soft Comfort
2856 Filändelsen av filen LSE Oracle Utilities Load Analysis Input Data Format
2857 Filändelsen av filen LSG LimeSurvey Group Structure XML Document Format
2858 Filändelsen av filen LSI Xerox Lightscribe Label Format
2859 Filändelsen av filen LSLIBRARY Littlesnapper User Library Package
2860 Filändelsen av filen LSQ IBM Voice Type Languages Addword
2861 Filändelsen av filen LSTX E-Sword Verse List
2862 Filändelsen av filen LSXPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2863 Filändelsen av filen LSZ Learning Score Zip
2864 Filändelsen av filen LTB Amma Little Setup Builder
2865 Filändelsen av filen LTC LTC Syntactically Analyzed Text
2866 Filändelsen av filen LTCX LTC Syntactically Analyzed Text XML
2867 Filändelsen av filen LTD LivingTime Data
2868 Filändelsen av filen LTH Roxio Label Creator Style
2869 Filändelsen av filen LTKEY LeaderTask Key
2870 Filändelsen av filen LTL DIALux Luminaire Data
2871 Filändelsen av filen LTW IncrediMail Data Format
2872 Filändelsen av filen LUACODEC Reason Remote Lua Codec Format
2873 Filändelsen av filen LUAR UltraDefrag Lua Report
2874 Filändelsen av filen LUCS Amaya Tools
2875 Filändelsen av filen LUD CARE-S InfoWorks Land Use
2876 Filändelsen av filen LUM Luminous Song List
2877 Filändelsen av filen LUZ Spectramap
2878 Filändelsen av filen LV Corel PaintShop Pro Data Format
2879 Filändelsen av filen LVCLASS LabVIEW Class Library
2880 Filändelsen av filen LVIX Lightworks Video Index
2881 Filändelsen av filen LVLAD LabVIEW Ladder Diagram Format
2882 Filändelsen av filen LVLIB LabVIEW Project Library
2883 Filändelsen av filen LVLIBP LabVIEW Packed Project Library
2884 Filändelsen av filen LVPROJ LabVIEW Project Format
2885 Filändelsen av filen LVR Microsoft Visual Studio Environment Snapshot
2886 Filändelsen av filen LVS Daylon Leveller Selection Mask Format
2887 Filändelsen av filen LW2 Lightwright Show Data
2888 Filändelsen av filen LW3 Lightwright Data
2889 Filändelsen av filen LW5 Lightwright Show Data
2890 Filändelsen av filen LWAV XWE Data Format
2891 Filändelsen av filen LWG Microsoft .NET Data Format
2892 Filändelsen av filen LWL Lightwright Printed Paperwork Formatting Instructions
2893 Filändelsen av filen LWM LittleWays Map
2894 Filändelsen av filen LWQ SWAT Lake Water Quality Input
2895 Filändelsen av filen LWT Lightwright Attribute List
2896 Filändelsen av filen LWTB Likno Web Tabs Builder
2897 Filändelsen av filen LWTP LimeWire Theme Pack
2898 Filändelsen av filen LWZ LightWave 3D Plugin
2899 Filändelsen av filen LX01 EnCase Forensic Logical Evidence Format
2900 Filändelsen av filen LXA Microsoft Speech Lexicon Format
2901 Filändelsen av filen LXD EDictionary Reader Dictionary Data
2902 Filändelsen av filen LXE Luxology Modo Environment Preset Format
2903 Filändelsen av filen LXQ Daz Studio Frame List Format
2904 Filändelsen av filen LXR MicroVigene License Request Format
2905 Filändelsen av filen LY2 EAGLE Layout Editor Data Format
2906 Filändelsen av filen LYR ArcView Layer Format
2907 Filändelsen av filen M!95 Adobe Director For Mac
2908 Filändelsen av filen M10 Microsoft Money 2002 Data
2909 Filändelsen av filen M11 Microsoft Money 2003 Data
2910 Filändelsen av filen M12 Akregator Format
2911 Filändelsen av filen M16 Microsoft Money 2007 Data
2912 Filändelsen av filen M1C IBM Voice Type Languages Newuser
2913 Filändelsen av filen M1I IBM Voice Type Languages Newuser
2914 Filändelsen av filen M25 Symantec Endpoint Protection Manager
2915 Filändelsen av filen M2C IBM Voice Type Languages Newuser
2916 Filändelsen av filen M2I IBM Voice Type Languages Newuser
2917 Filändelsen av filen M2L Maxthon Language Package
2918 Filändelsen av filen M3C IBM Voice Type Languages Newuser
2919 Filändelsen av filen M3I IBM Voice Type Languages Newuser
2920 Filändelsen av filen M3R Autodesk Moldflow 3D Fill+pack Restart Data Format
2921 Filändelsen av filen M3X MAGIX Digital Photo Maker PhotoCD Playlist
2922 Filändelsen av filen M4C IBM Voice Type Language Newuser
2923 Filändelsen av filen M4D Sage MAS 90 Data
2924 Filändelsen av filen M4I IBM Voice Type Languages Newuser
2925 Filändelsen av filen M4L Sage MAS 90 Data
2926 Filändelsen av filen M68 Turbo Pascal Dos
2927 Filändelsen av filen M7P Multilizer PDF Translator Project
2928 Filändelsen av filen M?? Ingres Modify Table/Index
2929 Filändelsen av filen MA2 Bibexcel
2930 Filändelsen av filen MAB Mozilla Address Book
2931 Filändelsen av filen MAD Access Module Shortcut
2932 Filändelsen av filen MAF Microsoft Access Form Shortcut Format
2933 Filändelsen av filen MAG Access Diagram Shortcut Format
2934 Filändelsen av filen MAGNET Magnet Link Format
2935 Filändelsen av filen MAILLOC Apple Mac OS X Finder Mail Internet Location
2936 Filändelsen av filen MAILPLANELICENSE Mailplane License Format
2937 Filändelsen av filen MAILTOLOC Mail Internet Location Format
2938 Filändelsen av filen MAILVIEW Microsoft Mail Message View Format
2939 Filändelsen av filen MAIN FileMaker Dictionary
2940 Filändelsen av filen MAJ Camduct Job
2941 Filändelsen av filen MAKER Adobe Framemaker
2942 Filändelsen av filen MANAGED_MANIFEST Silverlight Manifest
2943 Filändelsen av filen MAR Mozilla Archive
2944 Filändelsen av filen MATCH-RDB RDB
2945 Filändelsen av filen MATH AnalyticMath
2946 Filändelsen av filen MATTE GIMP Data Format
2947 Filändelsen av filen MATX XWE Data Format
2948 Filändelsen av filen MAU Media Attachment Unit
2949 Filändelsen av filen MAXD PaperPort Annotation
2950 Filändelsen av filen MAXM Paperport
2951 Filändelsen av filen MB3 Minimal Board Editor (MBE)
2952 Filändelsen av filen MBA Martus Human Rights Bulletin System
2953 Filändelsen av filen MBB Kodak EasyShare Data Format
2954 Filändelsen av filen MBC Mulberry E-mail Client Cache
2955 Filändelsen av filen MBN Sony Ericsson Mainware Format
2956 Filändelsen av filen MBPKG Mobipocket Data Format
2957 Filändelsen av filen MBPV2 Amazon Kindle Data Format
2958 Filändelsen av filen MBS Opera Mailbox Format
2959 Filändelsen av filen MBXML MeBible XML Data Format
2960 Filändelsen av filen MC19MIME JRiver Media Center Data Format
2961 Filändelsen av filen MC2 MasterCook 5 Cookbook Format
2962 Filändelsen av filen MCACC MCACC Measurement Data
2963 Filändelsen av filen MCB NEPLAN Project
2964 Filändelsen av filen MCFI Maya Initial Fluid Cache Format
2965 Filändelsen av filen MCFP Maya Fluid Cache Playback Format
2966 Filändelsen av filen MCI Media Control Interface Format
2967 Filändelsen av filen MCO Live Messenger Winks Format
2968 Filändelsen av filen MCQ McAfee Quarantined Data Format
2969 Filändelsen av filen MCUSW Nokia Mobile Phones With Symbian Firmware
2970 Filändelsen av filen MD03 Adobe Director
2971 Filändelsen av filen MD2P MessengerDiscovery
2972 Filändelsen av filen MD2S MessengerDiscovery
2973 Filändelsen av filen MD5 MD5 Checksum Format
2974 Filändelsen av filen MD5SUM Md5sum Data Format
2975 Filändelsen av filen MD95 Macromedia Director 5 For Mac Data Format
2976 Filändelsen av filen MDAT REW Measurement
2977 Filändelsen av filen MDC Image Minolta RD175
2978 Filändelsen av filen MDCCACHE Microsoft Document Connection Cache Format
2979 Filändelsen av filen MDCS MATlab Saved Session Format
2980 Filändelsen av filen MDEF ANSYS Workbench Data Format
2981 Filändelsen av filen MDES Trimaran Machine Description
2982 Filändelsen av filen MDG Enterprise Architect
2983 Filändelsen av filen MDLP Simulink Protected Model Format
2984 Filändelsen av filen MDOC Visual Studio Code Data Format
2985 Filändelsen av filen MDPL MacDraw II
2986 Filändelsen av filen MDRW MacDraw
2987 Filändelsen av filen MDSX MEGA Saved Session Format
2988 Filändelsen av filen MDU D-Flow FM Model Data Format
2989 Filändelsen av filen MDUS MessengerDiscovery
2990 Filändelsen av filen MDW Access Workgroup Format
2991 Filändelsen av filen MEA Mastersizer 2000 Sample Analysis
2992 Filändelsen av filen MECHDAT ANSYS Workbench Data Format
2993 Filändelsen av filen MECHDB ANSYS Mechanical Database Format
2994 Filändelsen av filen MECONTACT Microsoft Live Messenger
2995 Filändelsen av filen MEDIAGET2 MediaGet Data Format
2996 Filändelsen av filen MEH Adobe Acrobat Language Resource Format
2997 Filändelsen av filen MEMB Pro/ENGINEER Temporary
2998 Filändelsen av filen MEMX E-Sword 9.x Memory Verses Data Format
2999 Filändelsen av filen MEN MenuPro Restaurant Menu Design
3000 Filändelsen av filen MENUDATA VMWare Cache
3001 Filändelsen av filen MEP Inor MePro Data Format
3002 Filändelsen av filen MEPS MEPS Data Format
3003 Filändelsen av filen MEQ Corel WordPerfect Macro Editor Print Queue
3004 Filändelsen av filen MERLINLICENSE Merlin License Format
3005 Filändelsen av filen MERRY Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3006 Filändelsen av filen MES Corel WordPerfect Macro Editor Work Space
3007 Filändelsen av filen MESA OpenGL GLUT
3008 Filändelsen av filen METASTOCK Metastock Data
3009 Filändelsen av filen METRICLOG Apple IOS Diagnostic
3010 Filändelsen av filen MEU DOS Shell Menu Group
3011 Filändelsen av filen MEX4 Sun-4/SPARC Dynamically Linked Subroutines
3012 Filändelsen av filen MEXA64 MATlab Data Format
3013 Filändelsen av filen MEXDS MATlab Dynamically Linked Subroutines
3014 Filändelsen av filen MEXHP3 Matlab HP9000/series 300 Dynamically Linked Subroutines
3015 Filändelsen av filen MEXHP7 Matlab HP9000/series 700 Dynamically Linked Subroutines
3016 Filändelsen av filen MEXN Matlab NeXT Dynamically Linked Subroutines
3017 Filändelsen av filen MEXRS6 Matlab IBM RS/6000 Dynamically Linked Subroutines
3018 Filändelsen av filen MEXSG Matlab Dynamically Linked Subroutine
3019 Filändelsen av filen MEXW64 MATlab Compiled Function Format
3020 Filändelsen av filen MF2 Authorware Mediator5 Multimedia
3021 Filändelsen av filen MFASL Netscape XUL Fastload Format
3022 Filändelsen av filen MFCC HTK Mel-frequency Cepstral Coefficient Data Format
3023 Filändelsen av filen MFG ProEngineer Manufacturing
3024 Filändelsen av filen MFI Windows 98 Resource Kit
3025 Filändelsen av filen MFIL Blizzard Software Update Format
3026 Filändelsen av filen MFJ MOBCAL Data
3027 Filändelsen av filen MFR Autodesk Moldflow Result
3028 Filändelsen av filen MFTPKG MacFamilyTree Project Format
3029 Filändelsen av filen MFU Backdoor.Win32.Agent.mfu Virus Format
3030 Filändelsen av filen MGA4 Mageia Linux Data Format
3031 Filändelsen av filen MGA5 Mageia Linux Format
3032 Filändelsen av filen MGD Master Grade Gradebook
3033 Filändelsen av filen MGDATABASE MacGourmet Deluxe Database Format
3034 Filändelsen av filen MGE MGE Data Server Project
3035 Filändelsen av filen MGM MGCSoft Equation Editor Macro Format Format
3036 Filändelsen av filen MGO MacGourmet Recipe Format
3037 Filändelsen av filen MGP Adobe Captivate MenuBuilder Data Format
3038 Filändelsen av filen MGRP NI MASCHINE 1.x Audio Project Related Data Format
3039 Filändelsen av filen MGSPOT MacGourmet Metadata
3040 Filändelsen av filen MHV Husqvarna Viking Data
3041 Filändelsen av filen MHX Fujitsu MicroController Firmware Format
3042 Filändelsen av filen MI AutoVue Graphic Plugin
3043 Filändelsen av filen MICRO TeslaCrypt 3.0 Ransomware Encrypted Data Format
3044 Filändelsen av filen MICROKEY25_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3045 Filändelsen av filen MICROKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3046 Filändelsen av filen MIDICODEC Reason Data Format
3047 Filändelsen av filen MIGRATED Microsoft Windows Migrated Data Format
3048 Filändelsen av filen MIGRATEDAPLIBRARY Apple Photos Migrated Aperture Library Format
3049 Filändelsen av filen MIGRATEDPHOTOLIBRARY Apple Photos Migrated IPhoto Library Format
3050 Filändelsen av filen MIH MRtrix Image Header
3051 Filändelsen av filen MIHB XWE Data Format
3052 Filändelsen av filen MINI Mini V Data Format
3053 Filändelsen av filen MINIDSF XWE Data Format
3054 Filändelsen av filen MINISSF XWE Data Format
3055 Filändelsen av filen MIV MapImagery Vendor Profile
3056 Filändelsen av filen MJ3 Id Software Online Sale
3057 Filändelsen av filen MJDOC MacJournal Document
3058 Filändelsen av filen MJG Trojan
3059 Filändelsen av filen MJR Media Jukebox Registration
3060 Filändelsen av filen MJZ Trojan.Win32.Agent.mjz
3061 Filändelsen av filen MKC MagicKey Currency Exchange Rate
3062 Filändelsen av filen MKELEM IBM Rational ClearCase Data Format
3063 Filändelsen av filen MKH WinMark Pro Mark
3064 Filändelsen av filen ML2 Tripos MOL2 Molecule
3065 Filändelsen av filen ML4 Milestones 4 Schedule
3066 Filändelsen av filen ML9 Milestones Professional 2004U Schedule
3067 Filändelsen av filen MLAPPINSTALL MATlab Data Format
3068 Filändelsen av filen MLDATX Simulink Simulation Data Inspector Saved Session Format
3069 Filändelsen av filen MLE MAirList Event List
3070 Filändelsen av filen MLG IBM Communications Server Message
3071 Filändelsen av filen MLIB Model Library
3072 Filändelsen av filen MLLICENSE RealStrat Licesne Format
3073 Filändelsen av filen MLOCATE Gnome Desktop
3074 Filändelsen av filen MLPKGINSTALL MATlab Support Package Format
3075 Filändelsen av filen MLR Mollier Sketcher
3076 Filändelsen av filen MLT Forecast Pro Multivariate Forecast
3077 Filändelsen av filen MLTBX MATlab Toolbox Package Format
3078 Filändelsen av filen MLUA SciTE Format
3079 Filändelsen av filen MLV LabVIEW Mathscript
3080 Filändelsen av filen MLW MainLog Data
3081 Filändelsen av filen MM4 Microsoft Windows Word Processing Format
3082 Filändelsen av filen MMB MultiMedia Builder
3083 Filändelsen av filen MMD0 Foobar2000 Data Format
3084 Filändelsen av filen MMDR Adobe Director
3085 Filändelsen av filen MMJB MUSICMATCH Jukebox Data Format
3086 Filändelsen av filen MMJB_MIME MUSICMATCH Jukebox Format
3087 Filändelsen av filen MMLIC Mobile Master License Format
3088 Filändelsen av filen MMMS MindManager 7 Map Marker List Format
3089 Filändelsen av filen MMPA MoreMotion Application Studio Page
3090 Filändelsen av filen MMPT MindManager Map Template Format
3091 Filändelsen av filen MMSYSCACHE Google Android System Cache Format
3092 Filändelsen av filen MMT CoCo Systems VisiMap
3093 Filändelsen av filen MN MATlab Data Format
3094 Filändelsen av filen MN1 Microsoft Money Version 1 Data
3095 Filändelsen av filen MN4 Microsoft Money 95 Data
3096 Filändelsen av filen MN5 Microsoft Money 97 Data
3097 Filändelsen av filen MN6 Microsoft Money 98 Data
3098 Filändelsen av filen MN7 Microsoft Money 99 Data
3099 Filändelsen av filen MN8 Microsoft Money 2000 Data
3100 Filändelsen av filen MN9 Microsoft Money 2001 Data
3101 Filändelsen av filen MNB MuPAD
3102 Filändelsen av filen MNE Microsoft Money
3103 Filändelsen av filen MNF ADAMS/Flex
3104 Filändelsen av filen MNFT Video Manifest Data Format
3105 Filändelsen av filen MNIT FlashPeak SlimBrowser
3106 Filändelsen av filen MNL AutoCAD Menu LISP Format
3107 Filändelsen av filen MNP Ultrasoft Money
3108 Filändelsen av filen MNTR XANSYS Data Format
3109 Filändelsen av filen MNX FoxPro Menu
3110 Filändelsen av filen MOBA MobaXterm Data Format
3111 Filändelsen av filen MODE2V3 Xcode Project Related
3112 Filändelsen av filen MODELPROJ Microsoft Visual Studio Modelling Project
3113 Filändelsen av filen MODS Mozilla XULRunner Data Format
3114 Filändelsen av filen MOH WavePad Data Format
3115 Filändelsen av filen MOL2 Portable Representation Of A SYBYL Molecule
3116 Filändelsen av filen MOLOGIQ HTC EVO 3D
3117 Filändelsen av filen MON2 UltraSite Graphical Status Data Format
3118 Filändelsen av filen MONTAGE Montage Screenplay Format
3119 Filändelsen av filen MONTE CRiSP Harvest
3120 Filändelsen av filen MOOD Amarok Moodbar Data
3121 Filändelsen av filen MOP MOPAC Input Format
3122 Filändelsen av filen MOP7 Merge 7 Data Format
3123 Filändelsen av filen MOPINT Mopac Internal Chemical Modeller Input
3124 Filändelsen av filen MOPOUT MOPAC Chemical Output
3125 Filändelsen av filen MOR Corel Shared Writing Tools
3126 Filändelsen av filen MORG Morg
3127 Filändelsen av filen MOTN Apple Motion Motion
3128 Filändelsen av filen MOV, Switch Data Format
3129 Filändelsen av filen MOZ-DELETE Mozilla Firefox Update
3130 Filändelsen av filen MOZ-UPGRADE Mozilla Firefox Upgrade
3131 Filändelsen av filen MOZLZ4 Mozilla Compressed Data Format
3132 Filändelsen av filen MP4BANK Korg Mono/Poly Bank Format
3133 Filändelsen av filen MP5 Maple Windows DOS
3134 Filändelsen av filen MP8 NI Multisim V8 Project
3135 Filändelsen av filen MPCATALOG Phase One Media Pro Data Format
3136 Filändelsen av filen MPCD MPViewer Data Format
3137 Filändelsen av filen MPCPL Media Player Classic Playlist
3138 Filändelsen av filen MPDSP XWE Data Format
3139 Filändelsen av filen MPEX DbMASS Mass Properties Exchange Data Format
3140 Filändelsen av filen MPH Microsoft Publisher
3141 Filändelsen av filen MPLF CodeWarrior Library
3142 Filändelsen av filen MPLOG Wireshark Micropross Mplog Format
3143 Filändelsen av filen MPRJ Maschine Project
3144 Filändelsen av filen MPROJECT Merlin Project Project Format
3145 Filändelsen av filen MPSY CodeWarrior Debug Symb
3146 Filändelsen av filen MPUD MPViewer Data Format
3147 Filändelsen av filen MPVD MPViewer Data Format
3148 Filändelsen av filen MPVM MPViewer Data Format
3149 Filändelsen av filen MQH MetaTrader Trading Terminal
3150 Filändelsen av filen MQL MetaTrader Indicator
3151 Filändelsen av filen MRCR1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3152 Filändelsen av filen MRDB Zuken Manufacturing Rule Library Format
3153 Filändelsen av filen MREC MADRIX Record
3154 Filändelsen av filen MRK DPOF Auto Print Order Format
3155 Filändelsen av filen MRO SharpEye Music Reader
3156 Filändelsen av filen MRP Infinity Solution Plot
3157 Filändelsen av filen MRV MarvinSketch
3158 Filändelsen av filen MS-DVR AVS Media Player Data Format
3159 Filändelsen av filen MS-ONE-STUB Microsoft OneNote Stub Data Format
3160 Filändelsen av filen MS-TNEF MS Transport Neutral Encapsulation Format
3161 Filändelsen av filen MS-WINDOWS-STORE-LICENSE Microsoft Windows License Manager Data Format
3162 Filändelsen av filen MS2 SEQUEST Ms2
3163 Filändelsen av filen MSCG Microsoft Clip Art Gallery For Mac
3164 Filändelsen av filen MSE-INSTALLER Magic Set Editor Installer
3165 Filändelsen av filen MSECURE MSecure Data Format
3166 Filändelsen av filen MSF Mail Summary Format
3167 Filändelsen av filen MSGR Microsoft Graph 5
3168 Filändelsen av filen MSH1 Microsoft Shell Script Format
3169 Filändelsen av filen MSH1XML Windows Power Shell Script Format
3170 Filändelsen av filen MSH2 Microsoft Shell Script Format
3171 Filändelsen av filen MSH2XML Windows PowerShell Script Format
3172 Filändelsen av filen MSHXML Microsoft XML Typedata
3173 Filändelsen av filen MSI Windows Installer Package
3174 Filändelsen av filen MSJ MicroSurvey CAD Temporary
3175 Filändelsen av filen MSO Inline E-mail Attachment
3176 Filändelsen av filen MSOF Microsoft Office For Mac
3177 Filändelsen av filen MSPDI Microsoft Project XML Data Interchange Format
3178 Filändelsen av filen MSRCINCIDENT Windows Remote Assistance Invitation Format
3179 Filändelsen av filen MSTAT SAM Domain Output
3180 Filändelsen av filen MSTT Prosa Minispecification
3181 Filändelsen av filen MSU Windows Vista Update Package
3182 Filändelsen av filen MSVP XWE Data Format
3183 Filändelsen av filen MSWALLET Microsoft Wallet Item Package Format
3184 Filändelsen av filen MSWK Microsoft Works For Mac
3185 Filändelsen av filen MT5 Poser Pro Data Format
3186 Filändelsen av filen MTA Samsung AllShare Metadata Format
3187 Filändelsen av filen MTD Musicnotes Digital Sheet Music Format
3188 Filändelsen av filen MTDD MEDITECH Document Definition
3189 Filändelsen av filen MTFF MadgeTech Data Logger Report Format
3190 Filändelsen av filen MTG Making The Grade
3191 Filändelsen av filen MTHD MOPEKS Method
3192 Filändelsen av filen MTKEY ProDAD Heroglyph License
3193 Filändelsen av filen MTO FastCAM MTO Data
3194 Filändelsen av filen MTPF Moony-SpriteBatch Texture Format
3195 Filändelsen av filen MUB ExtractNow Data Format
3196 Filändelsen av filen MULIB Adobe Muse Exported Library
3197 Filändelsen av filen MULT SAM Alignment Output
3198 Filändelsen av filen MUPHLP MATlab Data Format
3199 Filändelsen av filen MURL Maxthon Saved Uniform Resource Locator Format
3200 Filändelsen av filen MUSC XWE Data Format
3201 Filändelsen av filen MUSX Min‐U‐Script Xpress Transcript Data
3202 Filändelsen av filen MUT Integrative Genomics Viewer Mutations List
3203 Filändelsen av filen MVD2 Volocity Data Set Format
3204 Filändelsen av filen MVF AutoFlix Stop Frame
3205 Filändelsen av filen MVI AutoCAD Movie Command Format
3206 Filändelsen av filen MVQ MvQuery Query Data Format
3207 Filändelsen av filen MW2 MicroWorlds Logo Activity
3208 Filändelsen av filen MW2D Apple MacWrite
3209 Filändelsen av filen MW2S MacWrite II Model
3210 Filändelsen av filen MWA MicroWorlds EX Turtle Data Format
3211 Filändelsen av filen MWC Make Project Creator Input
3212 Filändelsen av filen MWDECK Magic Workstation Deck Data Format
3213 Filändelsen av filen MWDP CodeWarrior Debugger
3214 Filändelsen av filen MWI Medlin Payroll Software Invoice Layout Information
3215 Filändelsen av filen MWLIC MoneyWell License Format
3216 Filändelsen av filen MWZ Maple Worksheet Format
3217 Filändelsen av filen MXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
3218 Filändelsen av filen MXC3 Magix Photo Manager Thumbnail Cache
3219 Filändelsen av filen MXE64 Max External Object Format
3220 Filändelsen av filen MXFD ABBYY Form
3221 Filändelsen av filen MXGRP NI MASCHINE 2.x Audio Project Related Data Format
3222 Filändelsen av filen MXIT MXit Data
3223 Filändelsen av filen MXM MixMeister BPM Calculation Format
3224 Filändelsen av filen MXN Miinoto Exchangeable Note Format
3225 Filändelsen av filen MXO Max External Object Format
3226 Filändelsen av filen MXPRJ Maschine 2.0 Project
3227 Filändelsen av filen MXSD IBM WebSphere Message Definition
3228 Filändelsen av filen MXZ Maximizer Data
3229 Filändelsen av filen MYB MYOB Data
3230 Filändelsen av filen MYBIBLE Bible Database Module Format
3231 Filändelsen av filen MYE MYOB
3232 Filändelsen av filen MYLIC MySpeed License Key Format
3233 Filändelsen av filen MYOB MYOB Data
3234 Filändelsen av filen MYOX MYOB Data
3235 Filändelsen av filen MYSQL MySQL Data Format
3236 Filändelsen av filen MYSQLI MySQL Native Driver For PHP Data Format
3237 Filändelsen av filen MZ2 Maze-solver MZ2
3238 Filändelsen av filen MZ5 Poser Material Binary Data Format
3239 Filändelsen av filen MZB MegaZeux Board
3240 Filändelsen av filen MZE Maze Creator
3241 Filändelsen av filen MZT MOZART Template
3242 Filändelsen av filen MZV Viewpoint Media Player ZoomView Titles
3243 Filändelsen av filen MZX MegaZeux Data Format
3244 Filändelsen av filen MZZ Microsoft .NET Download Package
3245 Filändelsen av filen M_P Pro/ENGINEER Temporary
3246 Filändelsen av filen N3A Nokia 3D Screensaver Format
3247 Filändelsen av filen N3W00001940 Winamp Metadata Format
3248 Filändelsen av filen N88 Apple IOS Kernel Cache
3249 Filändelsen av filen N92 Apple IOS Firmware
3250 Filändelsen av filen NA2 Netscape Address Book Format
3251 Filändelsen av filen NAB Netscape Communicator Addressbook
3252 Filändelsen av filen NACL NameCleaner
3253 Filändelsen av filen NAF TRAKTOR Service
3254 Filändelsen av filen NAL System Management Server Network Abstraction Layer
3255 Filändelsen av filen NANOKEY2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3256 Filändelsen av filen NANOKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3257 Filändelsen av filen NANOPAD2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3258 Filändelsen av filen NANOPAD2_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
3259 Filändelsen av filen NANOPAD2_SET KORG Kontrol Editor Scene Data Format
3260 Filändelsen av filen NANOPAD_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3261 Filändelsen av filen NANOPAD_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
3262 Filändelsen av filen NANOPAD_SET KORG KONTROL Editor Data Format
3263 Filändelsen av filen NATVIS Microsoft Visual Studio Text Data Format
3264 Filändelsen av filen NAV2 WinAVI Temporary Navigation Format
3265 Filändelsen av filen NAVREP CATIA Data Format
3266 Filändelsen av filen NB2 Newsbin Unfinished Download
3267 Filändelsen av filen NBR Saved Benchmark Result
3268 Filändelsen av filen NBV Nero Burning ROM BDMV-Video Compilation Format
3269 Filändelsen av filen NC2 NewsLeecher Cache
3270 Filändelsen av filen NC? FlashGet Download Manager Incomplete Download
3271 Filändelsen av filen NCAK1 Native Instruments Audio Kontrol 1 Template Format
3272 Filändelsen av filen NCC CNC (Computer Numeric Control) Control Format (CamView 3D)
3273 Filändelsen av filen NCH Outlook Express Folder Format
3274 Filändelsen av filen NCKS2 Native Instruments Kontrol S2 Template Format
3275 Filändelsen av filen NCKS4 Native Instruments Traktor Template Format
3276 Filändelsen av filen NCKX1 Native Instruments Traktor Kontrol X1 Template Format
3277 Filändelsen av filen NCMM NI Maschine Mikro Template Format
3278 Filändelsen av filen NCOMP SAM Dirichlet Mixture Prior Library
3279 Filändelsen av filen NCSS NCSS Data
3280 Filändelsen av filen NC_ Nero BackItUp Split Archive Format
3281 Filändelsen av filen ND5 Renamed NDS Format
3282 Filändelsen av filen NDL Lotus Notes Doclink Format
3283 Filändelsen av filen NDOTS Ribbons Ndots
3284 Filändelsen av filen NDPRJ NeoDownloader Project Format
3285 Filändelsen av filen NDT NEPLAN External Program Import Or Export
3286 Filändelsen av filen NDV ENVI N-D Visualizer State
3287 Filändelsen av filen NEC NEC JIS Encoded Data Format
3288 Filändelsen av filen NEPPRJ NEPLAN Project
3289 Filändelsen av filen NEROSERIAL Nero Multimedia Suite Serial Number Format
3290 Filändelsen av filen NEROSERIAL11 Nero Multimedia Suite Serial Number Format
3291 Filändelsen av filen NEROSERIAL12 Nero Multimedia Suite Data Format
3292 Filändelsen av filen NERO_SCOUT_VIDEO Nero ShowTime Data Format
3293 Filändelsen av filen NERO_SEARCH_EMAIL_RESULT Nero Search Format
3294 Filändelsen av filen NETKIT Gnome Desktop
3295 Filändelsen av filen NETRC .netrc TCP/IP Settings
3296 Filändelsen av filen NEULICENSE Neu License
3297 Filändelsen av filen NEX Neuroexplorer Neurological Data
3298 Filändelsen av filen NFA Netflix Data Format
3299 Filändelsen av filen NFD_DATA Nero Multimedia Suite Data Format
3300 Filändelsen av filen NFS Network Format System Temporary Format
3301 Filändelsen av filen NFSLICENSE Netfabb Basic License Format
3302 Filändelsen av filen NFT NetObjects Fusion System
3303 Filändelsen av filen NFX NetObjects Fusion Components Bbscomp
3304 Filändelsen av filen NGD NimbleGen Gene Description Format
3305 Filändelsen av filen NGE NeXus Personal Security Client Data Format
3306 Filändelsen av filen NGO Nick-O-Matic Design Factory Project
3307 Filändelsen av filen NGR NEPLAN Graphic Data
3308 Filändelsen av filen NGS NGSSniff
3309 Filändelsen av filen NHA Native Noah Format
3310 Filändelsen av filen NHCODE Mastercam NetHASP Code Format
3311 Filändelsen av filen NHP NOAA Hydrophone Data
3312 Filändelsen av filen NI NetObjects Fusion Preview
3313 Filändelsen av filen NICK Outlook 2000 Nickname Format
3314 Filändelsen av filen NICNT Native Instruments KONTAKT Library
3315 Filändelsen av filen NICRASH TRAKTOR Crash Report
3316 Filändelsen av filen NID Nikon Capture IPTC Data
3317 Filändelsen av filen NIFCACHE Gamebryo Data Format
3318 Filändelsen av filen NIR AdminStudio Repackaging Wizard Output Format
3319 Filändelsen av filen NIV TheWord New International Version Module Format
3320 Filändelsen av filen NIX Rational XDE
3321 Filändelsen av filen NJB Nikon Photo Index Format
3322 Filändelsen av filen NJF IBM Lotus Domino
3323 Filändelsen av filen NK2 Outlook 2002 Nickname Format
3324 Filändelsen av filen NKD Nikon ViewNX Thumbnail Cache
3325 Filändelsen av filen NKG Kontakt Groups Data Format
3326 Filändelsen av filen NKPLE Nuke Script Format
3327 Filändelsen av filen NKR KONTAKT Resource Container
3328 Filändelsen av filen NKTRL2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3329 Filändelsen av filen NKTRL_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3330 Filändelsen av filen NL2 ESignal Market Depth
3331 Filändelsen av filen NLF ClickTracks Normalized Log Format
3332 Filändelsen av filen NLG Nestopia Language
3333 Filändelsen av filen NLK Outlook 2003 E-mail Cookie
3334 Filändelsen av filen NLP Newsletter Profi 2001 Data Format
3335 Filändelsen av filen NLR NLREG Nonlinear Regression Control
3336 Filändelsen av filen NLV Nikon Capture LCHE Editor
3337 Filändelsen av filen NMBSPLB Microsoft Office Data Format
3338 Filändelsen av filen NMH-STREAM Nero ShowTime Data Format
3339 Filändelsen av filen NMI SwordSearcher
3340 Filändelsen av filen NMO Virtools Behavioral Objects
3341 Filändelsen av filen NMR WxNUTS Histogram
3342 Filändelsen av filen NMS Numega SoftICE Loader Format Including Debugging Info
3343 Filändelsen av filen NMU EMC Documentum Client Library Query Cache
3344 Filändelsen av filen NMV Nintendulator Movie Capture
3345 Filändelsen av filen NMW Microsoft NetMeeting T126_Whiteboard
3346 Filändelsen av filen NND CYMFLOW Network Data Format
3347 Filändelsen av filen NNL Network Notepad Professional License Format
3348 Filändelsen av filen NNTP NewsWatcher
3349 Filändelsen av filen NNVS NextNine VNC Player VNC Session
3350 Filändelsen av filen NNW NeuralWare NeuralWorks
3351 Filändelsen av filen NODES PowerFolder Nodes
3352 Filändelsen av filen NOMEDIA Android No Media Format
3353 Filändelsen av filen NOMEDIA_128X96 Google Android OS System Data Format
3354 Filändelsen av filen NOPB Navicat Format
3355 Filändelsen av filen NOTX E-Sword Study
3356 Filändelsen av filen NOV NI Battery Cache
3357 Filändelsen av filen NOX Wave IRIS NOx
3358 Filändelsen av filen NOZSKIN WinDS PRO Data Format
3359 Filändelsen av filen NOZZLELIBRARY Corel Painter Nozzle Library Format
3360 Filändelsen av filen NPA ReliaSoft Weibull++
3361 Filändelsen av filen NPC QuickBooks Online Banking
3362 Filändelsen av filen NPG Magentic Download
3363 Filändelsen av filen NPK N-Track Studio Peak
3364 Filändelsen av filen NPM CorelDRAW 10 Draw Media Lines
3365 Filändelsen av filen NPO Nonpareil Redundancy Summary
3366 Filändelsen av filen NPSF XWE Format
3367 Filändelsen av filen NPW NPassword
3368 Filändelsen av filen NPX TroublePix Licence
3369 Filändelsen av filen NPY NumPy Data Format
3370 Filändelsen av filen NPZ GameGuard Update
3371 Filändelsen av filen NQA NQuery Advisor Data
3372 Filändelsen av filen NQF NOD32 Quarantine
3373 Filändelsen av filen NQI NOD32 Quarantine
3374 Filändelsen av filen NQP Visual Studio Code Data Format
3375 Filändelsen av filen NQST SoundEdit
3376 Filändelsen av filen NRE Nero CD EXTRA Compilation
3377 Filändelsen av filen NRF IBM Domino Notes Redirection
3378 Filändelsen av filen NRJ Nero JukeBox Compilation
3379 Filändelsen av filen NRKT Native Instruments REAKTOR Data Format
3380 Filändelsen av filen NRPROJ .NET Reactor Project Format
3381 Filändelsen av filen NRRD Nearly Raw Raster Data Format
3382 Filändelsen av filen NRX NeatReceipts SCANALIZER Expense Report
3383 Filändelsen av filen NS NSwin Project
3384 Filändelsen av filen NS1 NetStumbler NS1 Log
3385 Filändelsen av filen NSB_SEARCH_MORE Nero Search Data Format
3386 Filändelsen av filen NSL LogoManager Data Format
3387 Filändelsen av filen NSLLOC Apple Mac OS X Finder NSL Internet Location
3388 Filändelsen av filen NSPL Netscape Navigator Plugin
3389 Filändelsen av filen NSS Magentic Screensaver Format
3390 Filändelsen av filen NSZ Benchmark Data Format Used By NVidia NTune Tool
3391 Filändelsen av filen NTAR Wireshark Data Format
3392 Filändelsen av filen NTB Tecplot License Data Format
3393 Filändelsen av filen NTD NinjaTrader
3394 Filändelsen av filen NTH Nokia Series 40 Theme Format
3395 Filändelsen av filen NTT MediaFACE Template
3396 Filändelsen av filen NTV PatternSmith Import
3397 Filändelsen av filen NTZ InVircible Antivirus Directory Integrity Information
3398 Filändelsen av filen NUB Xerox FreeFlow NUB Init
3399 Filändelsen av filen NUC PAML Data
3400 Filändelsen av filen NUD Now Up-To-Date Calendar Data
3401 Filändelsen av filen NUF Procomm Plus New User Message
3402 Filändelsen av filen NUGG SAP Generated Nugg
3403 Filändelsen av filen NUKE Nuke Script Format
3404 Filändelsen av filen NULL NULL Image Format
3405 Filändelsen av filen NUM Diction
3406 Filändelsen av filen NUP Smart Security Update Format
3407 Filändelsen av filen NVD Navidoc
3408 Filändelsen av filen NVI NVIDIA Driver Format
3409 Filändelsen av filen NVJ Net Vampire Job
3410 Filändelsen av filen NVP Net Vampire Job
3411 Filändelsen av filen NVR NeverForget
3412 Filändelsen av filen NVT NeuraLynx Video Tracker
3413 Filändelsen av filen NVX NvStructural Extension
3414 Filändelsen av filen NVZ Novelty Actor
3415 Filändelsen av filen NW3 Novell Netware.3x
3416 Filändelsen av filen NW4 Netware.4x
3417 Filändelsen av filen NWELICENSE Nisus Writer Pro License
3418 Filändelsen av filen NWM Sony NWM Display Screen Format
3419 Filändelsen av filen NWUT NetWare Tools
3420 Filändelsen av filen NXB Nexus Race Software Raw Data
3421 Filändelsen av filen NXN Avid Interplay Permanent License
3422 Filändelsen av filen NZL Corel Painter Nozzle
3423 Filändelsen av filen NZN RMCProfile List
3424 Filändelsen av filen O2S Oracle To MySQL Converter Data Format
3425 Filändelsen av filen O8O Mediator 5 Repository Tabs Vorlagen.006
3426 Filändelsen av filen OA OrCAD PCB Designer OpenAccess Database Format
3427 Filändelsen av filen OAS Microsoft Outlook Attachment Sniffer
3428 Filändelsen av filen OAW OpenArchitectureWare Workflow
3429 Filändelsen av filen OB IBM LinkWay Object
3430 Filändelsen av filen OB! Orbit Downloader Incomplete Download
3431 Filändelsen av filen OBL TrueSpace
3432 Filändelsen av filen OBM EIAS Camera Motion Export Format
3433 Filändelsen av filen OBML16 Opera Mini Saved Web Page Format
3434 Filändelsen av filen OBS WAsP Obstacle List
3435 Filändelsen av filen OBS-SERVICE Open Broadcaster Software Data Format
3436 Filändelsen av filen OBV 3D Photo Browser Thumbnail Cache
3437 Filändelsen av filen OBX Rational XDE
3438 Filändelsen av filen OC9 OrgCon Organization
3439 Filändelsen av filen OCEN EdGCM Data
3440 Filändelsen av filen OCF OM2 Cipher
3441 Filändelsen av filen OCG Osprey Custom Graph
3442 Filändelsen av filen OCL Object Constraint Language Data Format
3443 Filändelsen av filen OCM Netscape Communicator Aim
3444 Filändelsen av filen OCREC Microsoft Lync Data Format
3445 Filändelsen av filen OCSP HAProxy OCSP Data Format
3446 Filändelsen av filen OCV OCV Training Data
3447 Filändelsen av filen OD5 Omnis 5 Database Format
3448 Filändelsen av filen ODCDATABASEFILE Microsoft Office Data Format
3449 Filändelsen av filen ODCNEWFILE Microsoft Office Data Connection
3450 Filändelsen av filen ODCODC ODCODC Ransomware Affected Format
3451 Filändelsen av filen ODCTABLECOLLECTIONFILE Microsoft Office Component Format
3452 Filändelsen av filen ODCTABLEFILE Microsoft Office
3453 Filändelsen av filen ODE Microsoft Office
3454 Filändelsen av filen ODF OpenDocument Formula
3455 Filändelsen av filen ODTPC Oracle User Productivity Kit Presentation
3456 Filändelsen av filen ODV Ocean Data View Data
3457 Filändelsen av filen ODVI LaTeX
3458 Filändelsen av filen OEACCAOUNT Windows Mail
3459 Filändelsen av filen OEF Optim Export
3460 Filändelsen av filen OEMIGACCOUNT Outlook Express Temporary
3461 Filändelsen av filen OER AU OER TOOLS Project Format
3462 Filändelsen av filen OET ESignal Order Entry Ticket
3463 Filändelsen av filen OETPL Offline Explorer Format
3464 Filändelsen av filen OFA Kodak OfotoNow
3465 Filändelsen av filen OFD ObjectView Form Definition
3466 Filändelsen av filen OFFSETS Offset
3467 Filändelsen av filen OFP Objecteering Project
3468 Filändelsen av filen OGEX Open Game Engine Exchange Data Format
3469 Filändelsen av filen OGO Origin Graphic Object
3470 Filändelsen av filen OH4 Overhoor List
3471 Filändelsen av filen OHP MS-DOS 7
3472 Filändelsen av filen OHS Bink Outbound History
3473 Filändelsen av filen OHT Oracle Help For Java Links Data Format
3474 Filändelsen av filen OK Qedit
3475 Filändelsen av filen OKD Lenovo OneKey Recovery Data Format
3476 Filändelsen av filen OKX OKScript
3477 Filändelsen av filen OLB OLE Object Library
3478 Filändelsen av filen OLB2 CanOpener Library
3479 Filändelsen av filen OLF OyezForms Legal Documents
3480 Filändelsen av filen OLG Orbit Legend Data Format
3481 Filändelsen av filen OLK14 Microsoft Outlook For Mac Message Format
3482 Filändelsen av filen OLK14ARRANGE Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3483 Filändelsen av filen OLK14CALATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3484 Filändelsen av filen OLK14EXACCOUNT Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3485 Filändelsen av filen OLK14EXMOVES Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3486 Filändelsen av filen OLK14EXSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3487 Filändelsen av filen OLK14FOLDER Microsoft Outlook 2011 For Mac Folder
3488 Filändelsen av filen OLK14IMAPSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3489 Filändelsen av filen OLK14MSGATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Message Attachment
3490 Filändelsen av filen OLK14RECENT Microsoft Outlook 2011 For Mac Recent Address
3491 Filändelsen av filen OLK14SCHEDULE Microsoft Outlook 2011 For Mac Schedule
3492 Filändelsen av filen OLK14SEARCH Microsoft Outlook 2011 For Mac Saved Search
3493 Filändelsen av filen OLK14UID Microsoft Outlook 2011 For Mac UID
3494 Filändelsen av filen OLK15MESSAGE Microsoft Outlook For Mac Message Format
3495 Filändelsen av filen OLN Microsoft Visual C++ Outline Examples
3496 Filändelsen av filen OLS Microsoft Office List Shortcut
3497 Filändelsen av filen OLY AFP Advanced Function Presentation Overlay Resource
3498 Filändelsen av filen OMEG Mathematica For Mac
3499 Filändelsen av filen OMK Ocera Make System Script Format
3500 Filändelsen av filen OMLOG CA OM Web Viewer Log Format
3501 Filändelsen av filen OMR OMR Template
3502 Filändelsen av filen OMS Order Maven
3503 Filändelsen av filen OMT SITH HLA Object Model Template
3504 Filändelsen av filen OMU XWE Data Format
3505 Filändelsen av filen ON2 On2 Encoded FLV
3506 Filändelsen av filen ONB OpenModelica Document Format
3507 Filändelsen av filen ONBATCH ON1 Photo Data Format
3508 Filändelsen av filen ONEBIN OneNote Data Format
3509 Filändelsen av filen ONECACHE Microsoft OneNote Cache
3510 Filändelsen av filen ONEFFECTS Perfect Effects Data Format
3511 Filändelsen av filen ONENHANCE Perfect Effects Data Format
3512 Filändelsen av filen ONEPASSWORD-LICENSE 1Password License Format
3513 Filändelsen av filen ONEPKG_1033 Microsoft Update Data Format
3514 Filändelsen av filen ONETMP Microsoft OneNote Temporary
3515 Filändelsen av filen ONETOC Microsoft OneNote Table Of Contents
3516 Filändelsen av filen ONEXPORT ON1 Photo Data Format
3517 Filändelsen av filen ONPORTRAIT ON1 Photo Data Format
3518 Filändelsen av filen ONPORTRAITFD Perfect Effects Data Format
3519 Filändelsen av filen ONRESIZE Perfect Effects Data Format
3520 Filändelsen av filen ONW Omron HMI NTST
3521 Filändelsen av filen OOA OOA Interchange Format Data Format
3522 Filändelsen av filen OODAGTDAT O&O Defrag Binary Report Format
3523 Filändelsen av filen OODAGTID O&O Defrag Binary Report Format
3524 Filändelsen av filen OODAGTRPD O&O Defrag Binary Report Format
3525 Filändelsen av filen OODBRI O&O Defrag Binary Report Format
3526 Filändelsen av filen OODBRP O&O Defrag GUI Settings Format
3527 Filändelsen av filen OOK Arachne Batch Script
3528 Filändelsen av filen OOL Orbit Object List Format
3529 Filändelsen av filen OP ESignal OptionsPlus
3530 Filändelsen av filen OP4 Nastran Output
3531 Filändelsen av filen OPCSES Opticodec-PC Data Format
3532 Filändelsen av filen OPDOWNLOAD Opera Partially Downloaded Format
3533 Filändelsen av filen OPI Adlib OCR Processing Information
3534 Filändelsen av filen OPP IPhotoDVD
3535 Filändelsen av filen OPR OPRO X Browser
3536 Filändelsen av filen OPRC Palm OS Data Format
3537 Filändelsen av filen OPUSCERT Directory Opus Certificate Format
3538 Filändelsen av filen OP_ GKSetup Support
3539 Filändelsen av filen OR8 Rational Rose Oracle8 Database Model Report
3540 Filändelsen av filen ORD OMAX Routed Data Format
3541 Filändelsen av filen ORG2+ Lotus Organizer
3542 Filändelsen av filen ORIGINAL Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
3543 Filändelsen av filen ORMDESIGNER ORM Designer Project
3544 Filändelsen av filen ORP WinSLAM Data Format
3545 Filändelsen av filen ORY Sage ACT! Data Format
3546 Filändelsen av filen OS3 OS/2 Warp 3
3547 Filändelsen av filen OSA W32/Sober-AD
3548 Filändelsen av filen OSD Open Software Description
3549 Filändelsen av filen OSH IBM InfoSphere Schema Format
3550 Filändelsen av filen OSL OckamSoft Log
3551 Filändelsen av filen OST Outlook Offline Folder Format
3552 Filändelsen av filen OSW ONESWING Contents
3553 Filändelsen av filen OTC OpenDocument Chart Template
3554 Filändelsen av filen OTN OmniPage Pro Training Data Format
3555 Filändelsen av filen OTR IRIX Complied FTR
3556 Filändelsen av filen OTVDATAFILE OnlineTV Data Format
3557 Filändelsen av filen OUT1 UltraEdit Data Format
3558 Filändelsen av filen OUTJOB Altium Designer Data Format
3559 Filändelsen av filen OUTLINE FontTwister Letter Outline
3560 Filändelsen av filen OUV Sphinx Open Ended Responses Format
3561 Filändelsen av filen OUX Bibexcel
3562 Filändelsen av filen OVD ObjectVision Data
3563 Filändelsen av filen OVISUITE Nokia Ovi Suite Data Format
3564 Filändelsen av filen OVLX E-Sword Overlay Data Format
3565 Filändelsen av filen OVOLOG OoVoo Log
3566 Filändelsen av filen OWG OutWit Gear Database
3567 Filändelsen av filen OWM OutWit XML Mashup Format
3568 Filändelsen av filen OWT Ancestry.com OneWorldTree
3569 Filändelsen av filen OXD PS3 Proxy Server
3570 Filändelsen av filen OXF IBM Rational Rhapsody
3571 Filändelsen av filen OYZ Lotus Approach Alternate DBASE Index
3572 Filändelsen av filen OZD Win32.TrojanDownloader.Agent.OZD Trojan Format
3573 Filändelsen av filen OZP Orgadata LogiKal
3574 Filändelsen av filen P0 WOW! Data Format
3575 Filändelsen av filen P02 PAR Recovery Volume
3576 Filändelsen av filen P03 PAR Recovery Volume
3577 Filändelsen av filen P04 PAR Recovery Volume
3578 Filändelsen av filen P05 PAR Recovery Volume
3579 Filändelsen av filen P06 Parity Archive Volume Set
3580 Filändelsen av filen P07 PAR Recovery Volume
3581 Filändelsen av filen P08 PAR Recovery Volume
3582 Filändelsen av filen P09 PAR Recovery Volume
3583 Filändelsen av filen P10 Certificate Request Format
3584 Filändelsen av filen P11 PAR Recovery Volume
3585 Filändelsen av filen P13 QuickPar Recovery Volume Format
3586 Filändelsen av filen P14 PAR Recovery Volume
3587 Filändelsen av filen P18 QuickPar Recovery Volume Format
3588 Filändelsen av filen P19 PAR Recovery Volume
3589 Filändelsen av filen P1I IBM Voice Type Languages Newuser
3590 Filändelsen av filen P20 PAR Recovery Volume
3591 Filändelsen av filen P25 PAR Recovery Volume
3592 Filändelsen av filen P27 PAR Recovery Volume Format
3593 Filändelsen av filen P2A IBM Voice Type Languages Vocables
3594 Filändelsen av filen P2BT XWE Data Format
3595 Filändelsen av filen P2C IBM Voice Type Languages Newuser
3596 Filändelsen av filen P2F Wamit
3597 Filändelsen av filen P2KC P2KTools Mod
3598 Filändelsen av filen P2P FolderShare Placeholder Format
3599 Filändelsen av filen P30 PAR Recovery Volume
3600 Filändelsen av filen P3C IBM Voice Type Languages Newuser
3601 Filändelsen av filen P3I Pixie
3602 Filändelsen av filen P5P Oracle Solaris Image Packaging System Format
3603 Filändelsen av filen P5TKJW Xorist Ransomware Affected Data Format
3604 Filändelsen av filen P7F DigiSeal Data Format
3605 Filändelsen av filen P7M Digitally Encrypted Message
3606 Filändelsen av filen P7R Certificate Request Response Format
3607 Filändelsen av filen P951 Nero Multimedia Suite Data Format
3608 Filändelsen av filen PA2M SAM Alignment
3609 Filändelsen av filen PA3 Turbo Pascal Dos
3610 Filändelsen av filen PA4 Turbo Pascal Dos
3611 Filändelsen av filen PA5 Turbo Pascal Dos
3612 Filändelsen av filen PAA PAF Personal Ancestral Format Data
3613 Filändelsen av filen PAD ACT! Database Pointer Format
3614 Filändelsen av filen PADL Pyro Audio Creator Data Disk Layout Format
3615 Filändelsen av filen PAF2 Code Composer Studio Compiled
3616 Filändelsen av filen PAGESECURITY Portal Structure Markup Language Global Page Security Format
3617 Filändelsen av filen PAKM PAKM Package Format
3618 Filändelsen av filen PALTALK Paltalk Data Format
3619 Filändelsen av filen PAMP Poweramp Album Art Format
3620 Filändelsen av filen PANDO Pando Format
3621 Filändelsen av filen PAO Xilinx Source List
3622 Filändelsen av filen PAPERLIBRARY Corel Painter Paper Library Format
3623 Filändelsen av filen PAR3 PAR3 Recovery Volume
3624 Filändelsen av filen PART Partially Downloaded Format
3625 Filändelsen av filen PART1 NetObjects Fusion System
3626 Filändelsen av filen PART2 NetObjects Fusion System
3627 Filändelsen av filen PART3 NetObjects Fusion System
3628 Filändelsen av filen PART4 NetObjects Fusion System
3629 Filändelsen av filen PART5 NetObjects Fusion System
3630 Filändelsen av filen PARTIAL Internet Explorer Partially Downloaded Format
3631 Filändelsen av filen PASS Xcode Wallet Data Format
3632 Filändelsen av filen PATCH Patch
3633 Filändelsen av filen PATCHCACHE Microsoft Windows Patch Cache Format
3634 Filändelsen av filen PATCHES UEStudio Data Format
3635 Filändelsen av filen PATTERNS Corel Painter Pattern Library Format
3636 Filändelsen av filen PAUX PlasTeX
3637 Filändelsen av filen PAV Panda Antivirus
3638 Filändelsen av filen PAYM Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3639 Filändelsen av filen PAYMRSS Jigsaw Ransomware Affected Format
3640 Filändelsen av filen PAYMS Jigsaw Ransomware Affected Format
3641 Filändelsen av filen PAYMST Jigsaw Ransomware Affected Format
3642 Filändelsen av filen PAYMTS Jigsaw Ransomware Affected Format
3643 Filändelsen av filen PAYRMS Jigsaw Ransomware Affected Format
3644 Filändelsen av filen PAYS Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3645 Filändelsen av filen PB1 Broderbund 3D Home Architect
3646 Filändelsen av filen PBC Parrot Compiled Byte Code
3647 Filändelsen av filen PBE Proton Plus Compiler
3648 Filändelsen av filen PBH PowerBasic Help
3649 Filändelsen av filen PBIVIZ Microsoft Power BI Visual Data Format
3650 Filändelsen av filen PBTX PowerBuilder Target Data Format
3651 Filändelsen av filen PBU PowerBASIC Unit
3652 Filändelsen av filen PCBDOC Printed Circuit Board Description
3653 Filändelsen av filen PCBLIB Protel PCB Library Format
3654 Filändelsen av filen PCH++ CodeWarrior Data Format
3655 Filändelsen av filen PCKGDEP Microsoft Windows Package Deployment Format
3656 Filändelsen av filen PCMI ABB PCM600 Pre-configured IED
3657 Filändelsen av filen PCMP ABB PCM600 Project
3658 Filändelsen av filen PCMT ABB PCM600 Template IED
3659 Filändelsen av filen PCQ Pfaff Embroidery
3660 Filändelsen av filen PCRD CFX Manager Software Data Format
3661 Filändelsen av filen PD1 DFSee Partition Data Format
3662 Filändelsen av filen PD3 3D Studio Max
3663 Filändelsen av filen PD6 Lacerte Tax
3664 Filändelsen av filen PDA Image Print Shop Deluxe
3665 Filändelsen av filen PDCR PadCrypt Ransomware Script Format
3666 Filändelsen av filen PDJ Pioneer CDJ-1000MK3 Index Format
3667 Filändelsen av filen PDOC Grabdp
3668 Filändelsen av filen PDOM Eclipse Index Database Format
3669 Filändelsen av filen PDVR QuickDraw GX
3670 Filändelsen av filen PE PatentEase
3671 Filändelsen av filen PED Corel WordPerfect Program Editor Delete Save
3672 Filändelsen av filen PEE Sage Timberline Estimating
3673 Filändelsen av filen PEGS1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3674 Filändelsen av filen PEL IBM Forms Log
3675 Filändelsen av filen PENDING SendSafe Pending E-message Format
3676 Filändelsen av filen PEQ Corel WordPerfect Program Editor Print Queue
3677 Filändelsen av filen PERF Linux Perf Data Format
3678 Filändelsen av filen PERLAPP Perl Dev Kit Data Format
3679 Filändelsen av filen PERM PLINK Adaptive Permutation Test Report Format
3680 Filändelsen av filen PERSPECTIVE Xcode Project Related
3681 Filändelsen av filen PERSPECTIVEV3 Xcode Project Related
3682 Filändelsen av filen PES Brother Embroidery Format
3683 Filändelsen av filen PEV CompHEP Output Data Format
3684 Filändelsen av filen PF3 SmartWare Project Source Code
3685 Filändelsen av filen PFCOLORS Pixelformer Colors Format
3686 Filändelsen av filen PFILE Microsoft Rights Management Protected Data Format
3687 Filändelsen av filen PFO Pismo Format Mount Audit Package
3688 Filändelsen av filen PFT Corel WordPerfect Temporary
3689 Filändelsen av filen PGA PowerGREP Action
3690 Filändelsen av filen PGDATA URL Melter Data
3691 Filändelsen av filen PGL PowerGREP Library
3692 Filändelsen av filen PGP PGP Security Key
3693 Filändelsen av filen PGR PowerGREP Results
3694 Filändelsen av filen PGSA PowerGREP Sequence Action Format
3695 Filändelsen av filen PGSR PowerGREP Sequence Results Format
3696 Filändelsen av filen PGU PowerGREP Data Format
3697 Filändelsen av filen PHA PTC Creo Data Format
3698 Filändelsen av filen PHI SPOCK PhiMap
3699 Filändelsen av filen PHJ PhCNC Project
3700 Filändelsen av filen PHOTOSLIBRARY Apple Photos Library Format
3701 Filändelsen av filen PHP2 PHP Version 2 Script (HyperText PreProcessor)
3702 Filändelsen av filen PHPW WinBinder Data Format
3703 Filändelsen av filen PHRED Phred Data Format
3704 Filändelsen av filen PHS XtalView Phase
3705 Filändelsen av filen PHV Husqvarna Viking Data
3706 Filändelsen av filen PHW PhotoWebber Session
3707 Filändelsen av filen PI$ Microsoft Compressed PIF
3708 Filändelsen av filen PIA PanaVue ImageAssembler
3709 Filändelsen av filen PID Process ID Format
3710 Filändelsen av filen PIDB Parser Information Database
3711 Filändelsen av filen PIK Protel 99 PIK
3712 Filändelsen av filen PIL CMA Microdialysis Trend Data
3713 Filändelsen av filen PIMX Adobe Photoshop
3714 Filändelsen av filen PINS Protégé Instance Format
3715 Filändelsen av filen PINSTALL Google Picasa
3716 Filändelsen av filen PIPL Adobe Photoshop SDK Samplecode Colorpicker
3717 Filändelsen av filen PIQ Piped Technology Information Query
3718 Filändelsen av filen PIQT Apple QuickTime Still
3719 Filändelsen av filen PIXATE Pixate Studio Project Format
3720 Filändelsen av filen PIXEXP Microsoft PIX Experiment Document Format
3721 Filändelsen av filen PIXRUN Performance Investigator For Xbox Data Format
3722 Filändelsen av filen PJ4 Electric Quilt
3723 Filändelsen av filen PJB IBM InfoSphere Information Server Manager
3724 Filändelsen av filen PJC Master Genealogist
3725 Filändelsen av filen PJD Portfolio Exported Categories
3726 Filändelsen av filen PJF IAddress Postal Job
3727 Filändelsen av filen PJL ProCite Term Lists And Journal Title Lists
3728 Filändelsen av filen PJR DVDx Project
3729 Filändelsen av filen PKGMETA Bukkit Information Data Format
3730 Filändelsen av filen PKGUNDEF Microsoft Visual Studio Shell
3731 Filändelsen av filen PKGX Configuration Manager Prestage Content
3732 Filändelsen av filen PKI Entrust Public Key Infrastructure Format Format Format
3733 Filändelsen av filen PKINSTALLSANDBOXMANAGER Apple MacOS (OS X) Data Format
3734 Filändelsen av filen PKL Exchange Migration Wizard Packing
3735 Filändelsen av filen PKLG Wireshark Captured Data Format
3736 Filändelsen av filen PKMW PigeonPak Format
3737 Filändelsen av filen PKN Microsoft SMS Package Creation Notification Data Format
3738 Filändelsen av filen PKP Privacy Killer Plug-in Manager
3739 Filändelsen av filen PKPASS Passbook Pass Format
3740 Filändelsen av filen PKW Cabnetware Data Format
3741 Filändelsen av filen PKX Rational XDE
3742 Filändelsen av filen PKY PockeTTY Security Certificate
3743 Filändelsen av filen PL3 Harvard Chart Palette
3744 Filändelsen av filen PL9 PcAnywhere Log Format
3745 Filändelsen av filen PLANTUML PlantUML
3746 Filändelsen av filen PLAYSET Souptoys Playset Format
3747 Filändelsen av filen PLB FoxPro Library
3748 Filändelsen av filen PLEXAPP Plex Package
3749 Filändelsen av filen PLGX KeePass Optional Plugin Format
3750 Filändelsen av filen PLIB SAM Dirichlet Mixture Prior Library
3751 Filändelsen av filen PLJ Plus 2D Job
3752 Filändelsen av filen PLL CA Clipper 5 Prelinked Library
3753 Filändelsen av filen PLMN SIM Explorer Public Land Mobile Network Data Format
3754 Filändelsen av filen PLMX PDXpert Data Format
3755 Filändelsen av filen PLP Messenger Plus! Sound Pack
3756 Filändelsen av filen PLQ TAK 2000 Heat Rate Plot
3757 Filändelsen av filen PLSK Messenger Plus! Live Skin Pack
3758 Filändelsen av filen PM! Pegasus Mail Address Book
3759 Filändelsen av filen PM$ Pegasus Mail Temporary
3760 Filändelsen av filen PM2 Pegasus Mail Uid Information
3761 Filändelsen av filen PM5F Adobe PageMaker For Mac
3762 Filändelsen av filen PMA Microsoft Windows Performance Monitor Data
3763 Filändelsen av filen PMDH Pegasus Mail For Mac
3764 Filändelsen av filen PME Pegasus Mail Filter Rule Formats
3765 Filändelsen av filen PMJX 3D Digital Scanner
3766 Filändelsen av filen PMN Pegasus Mail Annotation
3767 Filändelsen av filen PMS Pegasus Mail Signature
3768 Filändelsen av filen PMU Pegasus Mail Keyboard Macro
3769 Filändelsen av filen PN Powernoodle Format
3770 Filändelsen av filen PNB XWE Data Format
3771 Filändelsen av filen PNC IBM Voice Type Languages Scripts Data
3772 Filändelsen av filen PNC1 Norton Utilities
3773 Filändelsen av filen PNDD Norton Disk Doctor
3774 Filändelsen av filen PNDE Norton Utilities
3775 Filändelsen av filen PNFD Norton FormatSaver Data
3776 Filändelsen av filen PNFV Norton FormatSaver Volume
3777 Filändelsen av filen PNFX Norton FormatSaver
3778 Filändelsen av filen PNGWALK Java Data Format
3779 Filändelsen av filen PNH Project ROME Plug-in Archive
3780 Filändelsen av filen PNL TopSolid Nesting Module
3781 Filändelsen av filen PNNU Norton Utilities
3782 Filändelsen av filen PNQ ICQ Ifile
3783 Filändelsen av filen PNRA RealPlayer Formatnte Fippra
3784 Filändelsen av filen PNRF Perception Native Recording Format Data Format
3785 Filändelsen av filen PNRM RealPlayer For Mac
3786 Filändelsen av filen PNSD Norton Speed Disk
3787 Filändelsen av filen PNUE Norton UnErase
3788 Filändelsen av filen PNV Pegasus Mail Stored Searches
3789 Filändelsen av filen PNWI Norton Wipe Info
3790 Filändelsen av filen PNX Pegasus Mail RTF Version Of Queued And Draft Message
3791 Filändelsen av filen POAR2W Xorist Ransomware Affected Format
3792 Filändelsen av filen PODCAST JRiver Media Center Data Format
3793 Filändelsen av filen POLY RMCProfile
3794 Filändelsen av filen POLYS Ribbons Polys
3795 Filändelsen av filen PONT Protégé Data Format
3796 Filändelsen av filen POS IBM Lotus Notes Format
3797 Filändelsen av filen POWERDVD Cyberlink PowerDVD Data Format
3798 Filändelsen av filen POX Autoslew Sequence
3799 Filändelsen av filen PPB Corel WordPerfect Print Preview Button Bar
3800 Filändelsen av filen PPE S.T.A.L.K.E.R. Post-process Effector
3801 Filändelsen av filen PPK PuTTY Private Key Format
3802 Filändelsen av filen PPKG Microsoft Windows Provisioning Package Format
3803 Filändelsen av filen PPLX O-Calc Pro Database Format
3804 Filändelsen av filen PPLZ Polar ProTrainer Training Plan
3805 Filändelsen av filen PPMD ExtractNow Data Format
3806 Filändelsen av filen PPM_B Nokia PPM Flash Format
3807 Filändelsen av filen PPRJ InstallAnywhere Data Format
3808 Filändelsen av filen PQ Adobe Pagemaker Default Printer Style
3809 Filändelsen av filen PQA Query Application
3810 Filändelsen av filen PQE Ontrack EasyRecovery Recovered Data
3811 Filändelsen av filen PQF Corel Presentations Runtime
3812 Filändelsen av filen PQO PhreeqcI
3813 Filändelsen av filen PQW Corel Presentations Runtime
3814 Filändelsen av filen PQX Power Quest Drive Image Index
3815 Filändelsen av filen PR W32/Brontok-DP Worm
3816 Filändelsen av filen PR0 CheckMark Payroll Software Company Information
3817 Filändelsen av filen PR1 Packrat 4.0 Data
3818 Filändelsen av filen PR3 DBASE IV PostScript Printer Driver
3819 Filändelsen av filen PR5 CheckMark Payroll Distribution
3820 Filändelsen av filen PRBAK SoftMaker Presentations Data Format
3821 Filändelsen av filen PRETTY SAM Prettyalign Output
3822 Filändelsen av filen PREVIEW7 WindowBlinds Temporary
3823 Filändelsen av filen PREXPORT Adobe Premiere Pro Preset Format
3824 Filändelsen av filen PRFPROJ .Net Memory Profiler Data Format
3825 Filändelsen av filen PRFSESSION Microsoft .NET Memory Profiler Data Format
3826 Filändelsen av filen PRH Macromedia ColdFusion Studio Project
3827 Filändelsen av filen PRIPRINTER PriPrinter Data Format
3828 Filändelsen av filen PRJPCB Altium Designer Project
3829 Filändelsen av filen PRLX E-Sword 9.x Prayer Request Data Format
3830 Filändelsen av filen PRMDC Adobe Premiere Pro Metadata Cache
3831 Filändelsen av filen PRMP Adobe Premiere Pro Data Format
3832 Filändelsen av filen PRMR Adobe Premiere For Mac
3833 Filändelsen av filen PROB PLINK Meta-analysis Rejected Variant List Format
3834 Filändelsen av filen PROCPS Gnome Desktop
3835 Filändelsen av filen PROCSPEC SpectraSuite Data Format
3836 Filändelsen av filen PROJ Apple NeXT Interface Builder Project
3837 Filändelsen av filen PROJDATA Microsoft Visual C# Project Data
3838 Filändelsen av filen PROOFINGTOOL Microsoft Office Proofing Tool
3839 Filändelsen av filen PROVBANK Prophet-V2 Data Format
3840 Filändelsen av filen PRPRESET Adobe Premiere Preset Format
3841 Filändelsen av filen PRQ InstallShield Prerequisite
3842 Filändelsen av filen PRTC OmniPage
3843 Filändelsen av filen PRU IBM Tivoli Storage Manager Pruned Entry
3844 Filändelsen av filen PS1X Microsoft PowerShell ASP Data Format
3845 Filändelsen av filen PS2XML Windows PowerShell
3846 Filändelsen av filen PS7 Corel PaintShop Photo Pro
3847 Filändelsen av filen PSAR PSP Update Format
3848 Filändelsen av filen PSBF Polyspace Results Format
3849 Filändelsen av filen PSCP Polyspace Bug Data Format
3850 Filändelsen av filen PSCX PSCAD Power System Simulation Software XML Case
3851 Filändelsen av filen PSDOWNLOAD Apple Mac OS X PubSub Agent Enclosure Download
3852 Filändelsen av filen PSE10DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3853 Filändelsen av filen PSE12DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3854 Filändelsen av filen PSE7DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3855 Filändelsen av filen PSE8DB Adobe Reader Data Format
3856 Filändelsen av filen PSE9DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3857 Filändelsen av filen PSEDB Adobe Photoshop Elements Data Format
3858 Filändelsen av filen PSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
3859 Filändelsen av filen PSI PrimalScript Online Help Shortcut
3860 Filändelsen av filen PSI2 Microsoft Works 2 For Mac Data Format
3861 Filändelsen av filen PSIP Microsoft Works 1.1 For Mac Data Format
3862 Filändelsen av filen PSJOB Microsoft PhotoSynth Data Format
3863 Filändelsen av filen PSL PSCAD Power System Simulation Library
3864 Filändelsen av filen PSLC Messenger Plus! Packaged Scripts
3865 Filändelsen av filen PSLIC PureSync License Format
3866 Filändelsen av filen PSLX PSCAD Power System Simulation Software XML Library
3867 Filändelsen av filen PSMDCP NuGet Metadata Format
3868 Filändelsen av filen PSMODEL Delcam Powershape
3869 Filändelsen av filen PSO DreamPlan Home Design Software Data Format
3870 Filändelsen av filen PSOD Roxio Easy Media Creator Album
3871 Filändelsen av filen PSPCACHE Corel PaintShop Pro Cache Format
3872 Filändelsen av filen PSPDEFORMATIONMAP PaintShop Pro Deformation Map
3873 Filändelsen av filen PSPENVIROMENTMAP PaintShop Pro Environment Map
3874 Filändelsen av filen PSPENVIRONMENTMAP Corel PaintShop Pro Format
3875 Filändelsen av filen PSPGRADIENT PaintShop Pro Gradient
3876 Filändelsen av filen PSPIMAG Corel PaintShop Pro Image Format
3877 Filändelsen av filen PSPMASK Corel PaintShop Pro Data Format
3878 Filändelsen av filen PSPPALETTE Corel PaintShop Pro Data Format
3879 Filändelsen av filen PSPRJ Polyspace Project Format
3880 Filändelsen av filen PSPROJ PyScripter Project
3881 Filändelsen av filen PSPSELECTION PaintShop Pro Saved Selection
3882 Filändelsen av filen PSPSHAPE Paint Shop Pro Shape
3883 Filändelsen av filen PSPSTYLEDLINE PaintShop Pro Styled Line
3884 Filändelsen av filen PSPT Apple Format Exchange
3885 Filändelsen av filen PSQL AreskiCC
3886 Filändelsen av filen PSTT STAR-CD Transient Results Data Format
3887 Filändelsen av filen PT Panther Project Format
3888 Filändelsen av filen PT1 WavePad Data Format
3889 Filändelsen av filen PT3 Harvard Device Driver
3890 Filändelsen av filen PT4 Pro Tools 4 (16 Bit) Session
3891 Filändelsen av filen PT5 Pro Tools 5 Session
3892 Filändelsen av filen PT7 Stitch R-XP Design Format
3893 Filändelsen av filen PTC ABBYY Finereader 5.0 Pro
3894 Filändelsen av filen PTD Pro/ENGINEER Table
3895 Filändelsen av filen PTDB Peachtree Accounting Data
3896 Filändelsen av filen PTE PicturesToExe Project
3897 Filändelsen av filen PTGBATCH PTGui Batch List Format
3898 Filändelsen av filen PTH 4D Path Document
3899 Filändelsen av filen PTN2 PaperPort Thumbnail Cache
3900 Filändelsen av filen PTQ Pianoteq Extension
3901 Filändelsen av filen PTR OS/2 Cursor Image Format
3902 Filändelsen av filen PTRACK SAM Predict_track
3903 Filändelsen av filen PTSHORTCUT PowerTunes Format
3904 Filändelsen av filen PTTS CASIA-OLHWDB Page
3905 Filändelsen av filen PTV MemoriesOnTV Photo Slide Show Project
3906 Filändelsen av filen PU PlantUML
3907 Filändelsen av filen PUBLISHPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
3908 Filändelsen av filen PUBXML Microsoft Visual Studio Publish Profile Format
3909 Filändelsen av filen PUN AQScript Data Format
3910 Filändelsen av filen PURGE Globe Ransomware Affected Format
3911 Filändelsen av filen PV CONSEL Output P-Value
3912 Filändelsen av filen PVB VirtualBoss PocketPC Data Format
3913 Filändelsen av filen PVF PageRecall
3914 Filändelsen av filen PVG Encarta World Atlas Pushpins
3915 Filändelsen av filen PVK Private Key Format
3916 Filändelsen av filen PVN Desing & Print Business Edition
3917 Filändelsen av filen PVTP ParaView Visualization Toolkit Parallel Polygonal Data
3918 Filändelsen av filen PVTR Visualization Toolkit Parallel Rectilinear Grid Data
3919 Filändelsen av filen PVTS Visualization Toolkit Parallel Structured Points Data
3920 Filändelsen av filen PVTU ParaView Visualization Toolkit Parallel Unstructured Points Data
3921 Filändelsen av filen PVU PaleoVu Paleoenvironmental Data
3922 Filändelsen av filen PVV Power Vision WinPV
3923 Filändelsen av filen PW7 Plant Wizard 7 Data Format
3924 Filändelsen av filen PWDS DbEdit Data Format
3925 Filändelsen av filen PWDUMP Microsoft Windows Data Format
3926 Filändelsen av filen PWK Password Keeper
3927 Filändelsen av filen PWL1 SIMATIC WinCC Data Format
3928 Filändelsen av filen PWM WM Keeper CLASSIC Purse
3929 Filändelsen av filen PWO WinNonlin Output
3930 Filändelsen av filen PWR XPower Power Report
3931 Filändelsen av filen PWRE PasswordTools Data
3932 Filändelsen av filen PX3 PhraseExpress Data Format
3933 Filändelsen av filen PX5 Poker Pal Third-party Extension
3934 Filändelsen av filen PXLS Pixelmator Layer Style Format
3935 Filändelsen av filen PXW TWAIN32 Data Format
3936 Filändelsen av filen PXX Encrypted Keyman Customisation
3937 Filändelsen av filen PXY Topocad
3938 Filändelsen av filen PYG IBM Cognos 7
3939 Filändelsen av filen PYH IBM Cognos 7
3940 Filändelsen av filen PYI IBM Cognos 7
3941 Filändelsen av filen PYJ IBM Cognos 8
3942 Filändelsen av filen PYS Microsoft Console Based Script Host Format
3943 Filändelsen av filen PZD Pocket Zone Drawing
3944 Filändelsen av filen PZF GraphPad Prism Project
3945 Filändelsen av filen PZM GraphPad Prism Project
3946 Filändelsen av filen PZO Pizazz Plus Overlay Data
3947 Filändelsen av filen PZV PTC Creo View MCAD Package Format
3948 Filändelsen av filen PZX Pizazz Plus Swap Data Format
3949 Filändelsen av filen Q Tinn-R Editor Data Format
3950 Filändelsen av filen Q00 Quicken 2000
3951 Filändelsen av filen Q01 Quicken 2001
3952 Filändelsen av filen Q06 QuickTax 2006
3953 Filändelsen av filen Q3X QuickDraw 3D Extension
3954 Filändelsen av filen Q98 Quicken 98
3955 Filändelsen av filen QAF Qedoc Quiz Player Autolaunch Data Format
3956 Filändelsen av filen QAP Omnis Quartz Application
3957 Filändelsen av filen QB Diploma Question
3958 Filändelsen av filen QB1 Quicken Data
3959 Filändelsen av filen QB2008 Quickbook 2009 For Mac Backup
3960 Filändelsen av filen QB2013 QuickBooks 2013 For Mac Backup
3961 Filändelsen av filen QBA QuickBooks Accountant Review Copy
3962 Filändelsen av filen QBE Corel Quattro Pro Saved Query
3963 Filändelsen av filen QBI QuickBooks Image
3964 Filändelsen av filen QBJ QuickBooks Data Format
3965 Filändelsen av filen QBR Quickbooks Report Template
3966 Filändelsen av filen QBS Microsoft QuickBasic Program Format
3967 Filändelsen av filen QBT QuicBooks Temporary Rebuild
3968 Filändelsen av filen QBY Quickbooks Accountants Import
3969 Filändelsen av filen QCH Quicken DOS Data
3970 Filändelsen av filen QCI Massively Parallel Quantum Chemistry Program
3971 Filändelsen av filen QCK Jigsaw 2 Astrological Tool
3972 Filändelsen av filen QCOW QEMU Copy-On-Write
3973 Filändelsen av filen QCOW2 QEMU Copy-On-Write
3974 Filändelsen av filen QD3 Omnis Quartz Segment 3 Data
3975 Filändelsen av filen QD3D QuickDraw 3D Meta
3976 Filändelsen av filen QDES DatabaseSpy Format
3977 Filändelsen av filen QDI Quicken Dictionary Data
3978 Filändelsen av filen QDLX Quicken For Mac Data
3979 Filändelsen av filen QDM FsQCA Data
3980 Filändelsen av filen QDS Windows Directory Query Format
3981 Filändelsen av filen QEF Microsoft Excel Query
3982 Filändelsen av filen QEM ExpensAble Report
3983 Filändelsen av filen QES Askiadesign Questionnaire
3984 Filändelsen av filen QEX ExpensAble Data
3985 Filändelsen av filen QFD Quicken Data
3986 Filändelsen av filen QFI Quicken 2002 Data
3987 Filändelsen av filen QFP Quicken Financial Planner Add-on
3988 Filändelsen av filen QHF QIP Saved History
3989 Filändelsen av filen QI Rsyslog Queue Info Format
3990 Filändelsen av filen QID Quicken
3991 Filändelsen av filen QIN CARE-S InfoWorks Inflow
3992 Filändelsen av filen QIP QIP Infium Account
3993 Filändelsen av filen QIX Quicken DOS Data
3994 Filändelsen av filen QKEX QuicKeys Mac Extension
3995 Filändelsen av filen QKPT KaleidaGraph
3996 Filändelsen av filen QKR Quickr Attachment Link
3997 Filändelsen av filen QKT Microsoft Works
3998 Filändelsen av filen QL Qedit
3999 Filändelsen av filen QLB Microsoft QuickBasic Library
4000 Filändelsen av filen QLC Adobe PostScript Help
4001 Filändelsen av filen QLD MassLynx Quantation Data
4002 Filändelsen av filen QLV QGIS LayerVersion Data Format
4003 Filändelsen av filen QMA Qedit
4004 Filändelsen av filen QMB Quick Menu Builder Saved
4005 Filändelsen av filen QMBL LabQuest Results
4006 Filändelsen av filen QMC QMTest Results Data Format
4007 Filändelsen av filen QMDB APM Planner Map Database Format
4008 Filändelsen av filen QME Quicken Win Version 3
4009 Filändelsen av filen QMETHOD AB SCIEX MultiQuant Quantitation Method
4010 Filändelsen av filen QML Quicken DOS Data
4011 Filändelsen av filen QMSB Questionmark Secure
4012 Filändelsen av filen QMT Quicken Memory List
4013 Filändelsen av filen QMTF Intuit Quicken Data
4014 Filändelsen av filen QNT Chromeleon Quantification Method
4015 Filändelsen av filen QNX Quicken Index
4016 Filändelsen av filen QOB QuickBooks 2010 Pro
4017 Filändelsen av filen QOT Sierra Print Artist Quotes
4018 Filändelsen av filen QP1 QuickPar Cache
4019 Filändelsen av filen QP2 QuickPar Cache
4020 Filändelsen av filen QPA Quicktime Player Addition
4021 Filändelsen av filen QPC KaleidaGraph Plot
4022 Filändelsen av filen QPCT KaleidaGraph Plot
4023 Filändelsen av filen QPD Quicken QuickPay Windows 3.0 Add-on
4024 Filändelsen av filen QPI Quicken Win Version 3
4025 Filändelsen av filen QPL KaleidaGraph Layout
4026 Filändelsen av filen QPROJ FreeQ IDE Project
4027 Filändelsen av filen QPS Timeasure
4028 Filändelsen av filen QR2 Delphi Database Quick Report
4029 Filändelsen av filen QRD BI/Query Result Data Format
4030 Filändelsen av filen QRS Corel WordPerfect Equation Editor Support
4031 Filändelsen av filen QRV Tucnak Data Format
4032 Filändelsen av filen QSEG FlashPeak SlimBrowser Data Format
4033 Filändelsen av filen QSESSION AB SCIEX MultiQuant Quantitation Session
4034 Filändelsen av filen QSFV QuickSFV Data Format
4035 Filändelsen av filen QSR CARE-S InfoWorks Water Quality Simulation Results
4036 Filändelsen av filen QSTY KaleidaGraph Style
4037 Filändelsen av filen QTB ExamView QuickTake Question Bank
4038 Filändelsen av filen QTFF QuickTime Format Format Data Format
4039 Filändelsen av filen QTG QTgrader Data Format
4040 Filändelsen av filen QTMP Qtracker Mapshot Pack Format
4041 Filändelsen av filen QTPP Qtracker Update Data Format
4042 Filändelsen av filen QTTABBARCOMMAND QTTabBar Command Button Format
4043 Filändelsen av filen QTTABGROUP QTTabBar Group Data Format
4044 Filändelsen av filen QTV QuickTime Virtual Reality
4045 Filändelsen av filen QTXS Apple QuickTime
4046 Filändelsen av filen QUA Avira AntiVir Quarantined Format
4047 Filändelsen av filen QUALSOFTCODE Speedy Browser Code Archive
4048 Filändelsen av filen QUE CuteFTP Queue
4049 Filändelsen av filen QUI Orgadata LogiKal
4050 Filändelsen av filen QUO ESignal Qoute
4051 Filändelsen av filen QUP QuickTime Update Package
4052 Filändelsen av filen QUT IBM Voice Type Languages Vocable
4053 Filändelsen av filen QVF QlikView Data Format
4054 Filändelsen av filen QW5 Quicken Win Version 5
4055 Filändelsen av filen QWB Microsoft Money Quotes WriteBack Import
4056 Filändelsen av filen QWP Quiptics Puzzle Format
4057 Filändelsen av filen QWQ OpenQwaq Auto-Launch Format
4058 Filändelsen av filen QXL QuarkXPress Library
4059 Filändelsen av filen QXML Question Master Administration Tool Output
4060 Filändelsen av filen QZ Create A Quiz Data
4061 Filändelsen av filen QZS QuizPro Data
4062 Filändelsen av filen R*CH BBEdit
4063 Filändelsen av filen R2D RISA-2D
4064 Filändelsen av filen R2LIC Rainlendar License Format
4065 Filändelsen av filen R2SKIN-ADDON Rainlendar Skin Format
4066 Filändelsen av filen R3F SAP R/3 Form Data Format
4067 Filändelsen av filen R5A 7ev3n Ransomware Affected Format
4068 Filändelsen av filen RAC Venue Race Application
4069 Filändelsen av filen RADIUMKEY2 Radium 2 License Format
4070 Filändelsen av filen RAG RAM Advanse Generator
4071 Filändelsen av filen RAI SPEFO
4072 Filändelsen av filen RAID10 Globe [variant] Ransomware Affected Format
4073 Filändelsen av filen RAMD Repeat After Me Document
4074 Filändelsen av filen RAN Dexterpen
4075 Filändelsen av filen RAP Magix Music Studio Rap
4076 Filändelsen av filen RARE1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
4077 Filändelsen av filen RASKINLICENSE Raskin License Format
4078 Filändelsen av filen RAT PICS Rating Format
4079 Filändelsen av filen RAWPKT Colasoft Capsa Capture Data Format
4080 Filändelsen av filen RA_ Resco Photo Viewer Thumbnail Cache
4081 Filändelsen av filen RB1 R:Base Data Format
4082 Filändelsen av filen RB2 R:Base Data Format
4083 Filändelsen av filen RB3 R:BASE Data
4084 Filändelsen av filen RBA RegexBuddy Regular Expression
4085 Filändelsen av filen RBG RegexBuddy GREP Action
4086 Filändelsen av filen RBI EBahn Reader
4087 Filändelsen av filen RBL RegexBuddy Library
4088 Filändelsen av filen RBM Propellerhead ReBirth Modulation V2.0
4089 Filändelsen av filen RBO REALbasic Class
4090 Filändelsen av filen RCB Ripple Chat Bot Document
4091 Filändelsen av filen RCH SWAT Reach Output
4092 Filändelsen av filen RCN QRacing Track
4093 Filändelsen av filen RCQ RESTClient Requests Data Format
4094 Filändelsen av filen RCR SAP Data Format
4095 Filändelsen av filen RCV Eudora Temporary Download
4096 Filändelsen av filen RD3X Reflection Desktop Data Format
4097 Filändelsen av filen RDAR Reflection Desktop Customization Archive Format
4098 Filändelsen av filen RDAT RNA Data (RDAT)
4099 Filändelsen av filen RDD ALTA
4100 Filändelsen av filen RDMJ Remote Desktop Manager Session Format
4101 Filändelsen av filen RDML Real-time PCR Data Markup Language Format Format
4102 Filändelsen av filen RDN OpenSSL Temporary Data Format
4103 Filändelsen av filen RDR Dynamic Report Decoder Report Format
4104 Filändelsen av filen RDV NTgraph
4105 Filändelsen av filen RDY INet-Server
4106 Filändelsen av filen RE7 Raisers Edge Data Format
4107 Filändelsen av filen REAL Gnome Desktop
4108 Filändelsen av filen REAPEAKS REAPER Scratch
4109 Filändelsen av filen RECO Evernote
4110