Rozszerzenie pliku DAE

Ikona pliku DAE
Digital Asset Exchange Format

Czym jest plik DAE?

Rozszerzenie pliku DAE służy do plików wymiany danych cyfrowych. Plik DAE może przechowywać różne typy obiektów , w tym obrazy, tekstury, animacje lub modele 3D. Pliki DAE różnych programów graficznych do wymiany danych cyfrowych.

Format DAE i standard COLLADA

Format DAE oparty jest na otwartym formacie XML COLLADA (skrót od COLLAborative Design Activity). Standard COLLADA został opracowany przez Sony, ale teraz jest zarządzany i rozwijany przez Autodesk. Format jest nadal obsługiwany przez Sony i konsorcjum technologiczne Khronos Group. Format COLLADA może być używany do kodowania scen wizualnych, takich jak geometria, cieniowanie, efekty, fizyka, animacje, kinematografia lub wiele reprezentacji pojedynczego zasobu.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DAE

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki DAE, podzielone na 3 platformy systemów operacyjnych. Pliki z rozszerzeniem DAE, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Updated: 01/31/2020

Jak otworzyć plik DAE?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików DAE, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami DAE można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem DAE powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz AutoCAD

Install software to open DAE file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików DAE jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki DAE na Twoim urządzeniu. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować AutoCAD, albo jeden z innych programów: 3ds Max, SketchUp, MicroStation. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora AutoCAD jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Autodesk, Inc.) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję AutoCAD

Update software that support file extension DAEZainstalowałeś już AutoCAD i nadal nie możesz otworzyć pliku DAE? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik DAE nie jest obsługiwany przez oprogramowanie AutoCAD. Jednak ostatnia wydana wersja AutoCAD jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików DAE na AutoCAD

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki DAE z AutoCAD zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with DAE file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku DAE, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest AutoCAD i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DAE potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with DAE file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku DAE i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz AutoCAD i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DAE. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik DAE p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik DAE. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check DAE file for viruses
1. Sprwadź czy plik DAE jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik DAE został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik DAE okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik DAE jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik DAE powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem DAE z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Digital Asset Exchange Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia AutoCAD

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem DAE, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Digital Asset Exchange Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DAE, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku DAE

Konwersje pliku z rozszerzenia DAE do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku DAE
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DAE będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DAE.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
m3u icon

M3U

Media Playlist Format

M3U (skrót od MP3 URL) to rozszerzenie używane przez pliki list odtwarzania . Pliki M3U są obsługiwane przez wiele odtwarzaczy multimedialnych....