Topp filutvidelser
Vis mer
Filforlengelse av dagen
id icon

ID

Lotus Notes User ID Format

ID-filer brukes av Lotus Notes-programvare utviklet av IBM, et klient-server økosystem for Windows, Mac OS X og Linux operativsystemer. ID-filer l...