Konvertering av filen SMI till SSA

Icon Down
Icon UP
SMIL Presentation

SMI är en textfil som lagrar källkod skriven på SMIL-språk . SMIL används ofta för att skapa multimediapresentationer och bilder. SMI-filer innehåller också alla multimediaresurser som används för given presentation.

Sub Station Alpha Subtitle File

Filer med tillägget SSA innehåller undertexter för filmer och olika videomaterial, som kan skapas i Sub Station Alpha mjukvara och många andra gratisapplikationer. Detta är ett speciellt utvecklat textformat skapat av CS Low AKA Kotus.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SMI efter konverteringen till SSA kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SMI till SSA ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SMI till SSA) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen SMI till SSA:

andra möjliga konverteringar av filen SMI

Om konverteringseffekt av filen SMI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SMI format till ett annat filformat än SSA. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen SMI till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SMI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SSA), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SMI i originalformat (utan konvertering till filen SSA). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ofx icon

OFX

Open Financial Exchange Format

OFX-formatet används som en finansiell informationsutbytesfil. De innehåller finansiella data skapade i OFX öppet format (Open Financial Exchang...