Spreadsheetfiler
by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen $$S OS/2 Spreadsheet
2 Filändelsen av filen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
3 Filändelsen av filen AWS Ability Spreadsheet File
4 Filändelsen av filen AWSS Microsoft Works For Mac Spreadsheet
5 Filändelsen av filen CSVX XML CSV
6 Filändelsen av filen CWSS ClarisWorks Spreadsheet
7 Filändelsen av filen DFG Data Flask Grid File
8 Filändelsen av filen DIS Oracle Discoverer Workbook
9 Filändelsen av filen ECSV Encapsulated Comma Separated Value
10 Filändelsen av filen EDX Edraw XML FIle
11 Filändelsen av filen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
12 Filändelsen av filen FCS First Choice Spreadsheet
13 Filändelsen av filen FM1 Lotus 1-2-3 Release 2.x Spreadsheet
14 Filändelsen av filen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
15 Filändelsen av filen GSHEET Google Drive Spreadsheet
16 Filändelsen av filen JNB SigmaPlot Workbook
17 Filändelsen av filen KS Microsoft Works spreadsheet file
18 Filändelsen av filen KSP Calligra Sheets Spreadsheet
19 Filändelsen av filen NAM DMAP spreadsheet file
20 Filändelsen av filen NB Mathematica Notebook
21 Filändelsen av filen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
22 Filändelsen av filen NUMBERS Numbers Spreadsheet File
23 Filändelsen av filen NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document
24 Filändelsen av filen ODS OpenDocument Spreadsheet
25 Filändelsen av filen OGW OriginLab Worksheet
26 Filändelsen av filen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
27 Filändelsen av filen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
28 Filändelsen av filen QPW Quattro Pro Spreadsheet
29 Filändelsen av filen QVO QlikView Table
30 Filändelsen av filen RS1 RETScreen Spreadsheet
31 Filändelsen av filen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
32 Filändelsen av filen SKY Microsoft Multiplan SYLK Spreadsheet
33 Filändelsen av filen SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
34 Filändelsen av filen SPW SLIM-Master Plan Workbook
35 Filändelsen av filen STC OpenOffice.org Calc spreadsheet template file
36 Filändelsen av filen SWSS ClarisWork Spreadsheet
37 Filändelsen av filen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
38 Filändelsen av filen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
39 Filändelsen av filen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
40 Filändelsen av filen SYK Microsoft Excel Symbolic Link Format
41 Filändelsen av filen UOS Uniform Office Spreadsheet
42 Filändelsen av filen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
43 Filändelsen av filen WB? Corel Quattro Pro Spreadsheet
44 Filändelsen av filen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
45 Filändelsen av filen WG2 Lotus 1-2-3 For OS/2 Worksheet
46 Filändelsen av filen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
47 Filändelsen av filen WKI Lotus 2 Worksheet
48 Filändelsen av filen WKQ Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
49 Filändelsen av filen WKS Works Spreadsheet
50 Filändelsen av filen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
51 Filändelsen av filen WKZ Wingz Spreadsheet
52 Filändelsen av filen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
53 Filändelsen av filen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
54 Filändelsen av filen WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
55 Filändelsen av filen WQ2 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
56 Filändelsen av filen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
57 Filändelsen av filen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
58 Filändelsen av filen WR1 Lotus Symphony Spreadsheet
59 Filändelsen av filen XCEL Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
60 Filändelsen av filen XL Excel Spreadsheet
61 Filändelsen av filen XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
62 Filändelsen av filen XLR Works Spreadsheet
63 Filändelsen av filen XLS Excel Spreadsheet
64 Filändelsen av filen XLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Spreadsheet
65 Filändelsen av filen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
66 Filändelsen av filen XLS8 Microsoft Excel 98 For Mac Spreadsheet
67 Filändelsen av filen XLSB Excel Binary Spreadsheet
68 Filändelsen av filen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
69 Filändelsen av filen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
70 Filändelsen av filen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
71 Filändelsen av filen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
72 Filändelsen av filen XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
73 Filändelsen av filen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
74 Filändelsen av filen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
75 Filändelsen av filen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
76 Filändelsen av filen XLW3 Microsoft Excel 3 For Mac Workbook
77 Filändelsen av filen XLW4 Microsoft Excel 4 For Mac Workbook
78 Filändelsen av filen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
79 Filändelsen av filen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
80 Filändelsen av filen XMLX Excel Spreadsheet
81 Filändelsen av filen XS4 XESS Worksheet
82 Filändelsen av filen XS5 XESS Worksheet
83 Filändelsen av filen _XLS Microsoft Excel Workbook