Internetfiler

#Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen A4P A4Desk Pro Project Format
2 Filändelsen av filen A5W Alpha Five Webpage Format
3 Filändelsen av filen ADR Opera Bookmarks Format
4 Filändelsen av filen AEX Alpha Five Compiled Global Functions Format
5 Filändelsen av filen ALX ActiveX Layout Control Format
6 Filändelsen av filen AN Adobe Edge Animate Project Format
7 Filändelsen av filen AP Active Page
8 Filändelsen av filen ARO SteelArrow Web Application Format
9 Filändelsen av filen ASA ASP Configuration Format
10 Filändelsen av filen ASAX ASP.NET Application Optional Source Format
11 Filändelsen av filen ASCX ASP.NET User Control Format
12 Filändelsen av filen ASHX ASP.NET Web Handler Format
13 Filändelsen av filen ASMX ASP.NET Web Service Format
14 Filändelsen av filen ASP Active Server Page
15 Filändelsen av filen ASPX Active Server Page Extended Format
16 Filändelsen av filen ASR ActionScript Remote Document
17 Filändelsen av filen ATOM Atom Web Feed Format
18 Filändelsen av filen ATT Web Form Data Format
19 Filändelsen av filen AWM AllWebMenus Project Format
20 Filändelsen av filen AXD ASP.NET Web Handler Format
21 Filändelsen av filen BML Bean Markup Language Format
22 Filändelsen av filen BROWSER ASP.NET Browser Definition Format
23 Filändelsen av filen BTAPP UTorrent App
24 Filändelsen av filen BWP BuRg3r Web Page
25 Filändelsen av filen CER Internet Security Certificate
26 Filändelsen av filen CFM ColdFusion Markup Format
27 Filändelsen av filen CFML ColdFusion Markup Language Format
28 Filändelsen av filen CHA IRC Chat Configuration Format
29 Filändelsen av filen CHAT IRC Chat Configuration Format
30 Filändelsen av filen CHM Compiled HTML Help Format
31 Filändelsen av filen CODASITE Coda Site Format
32 Filändelsen av filen COMPRESSED WordCompress Compacted Web Format
33 Filändelsen av filen CRL Certificate Revocation List Format
34 Filändelsen av filen CRT Security Certificate
35 Filändelsen av filen CSHTML ASP.NET Razor Web Page
36 Filändelsen av filen CSR Certificate Signing Request Format
37 Filändelsen av filen CSS Cascading Style Sheet
38 Filändelsen av filen DAP Download Accelerator Partial Download Format
39 Filändelsen av filen DBM ColdFusion Server Format
40 Filändelsen av filen DER DER Certificate Format
41 Filändelsen av filen DHTML Dynamic HTML Format
42 Filändelsen av filen DISCO DISCO Discovery Document
43 Filändelsen av filen DISCOMAP DISCO Discovery Output Format
44 Filändelsen av filen DML DynaScript Format
45 Filändelsen av filen DO Java Servlet
46 Filändelsen av filen DOCHTML Microsoft Word HTML Document
47 Filändelsen av filen DOCMHTML Microsoft Word MIME HTML Document
48 Filändelsen av filen DOTHTML Microsoft Word HTML Document Template
49 Filändelsen av filen DOWNLOAD Partially Downloaded Format
50 Filändelsen av filen DWT Dreamweaver Web Page Template
51 Filändelsen av filen ECE Escenic Dynamic Web Page
52 Filändelsen av filen EDGE Adobe Edge Project Format
53 Filändelsen av filen EPIBRW Web Format Location
54 Filändelsen av filen ESPROJ Espresso Project Format
55 Filändelsen av filen EWP Ewisoft Website Project Format
56 Filändelsen av filen FCGI FastCGI Format
57 Filändelsen av filen FWP Microsoft Expression Web Package
58 Filändelsen av filen GNE Flickr Web Page
59 Filändelsen av filen GSP IMail Error Message Format
60 Filändelsen av filen HDM HDML Format
61 Filändelsen av filen HDML Handheld Device Markup Language Format
62 Filändelsen av filen HTACCESS Apache HTACCESS Format
63 Filändelsen av filen HTC HTML Component Format
64 Filändelsen av filen HTM Hypertext Markup Language Format
65 Filändelsen av filen HTML Hypertext Markup Language Format
66 Filändelsen av filen HTX HTML Extension Format
67 Filändelsen av filen HXS Help 2 Compiled Help Format
68 Filändelsen av filen HYPE Hype Document
69 Filändelsen av filen IDC Internet Database Connector Format
70 Filändelsen av filen IQY Internet Query
71 Filändelsen av filen ITMS ITunes Music Store Link Format
72 Filändelsen av filen ITPC ITunes Podcast Link Format
73 Filändelsen av filen IWDGT IWeb Widget Format
74 Filändelsen av filen JCZ Liquid Motion Animation
75 Filändelsen av filen JHTML Java HTML Web Page
76 Filändelsen av filen JNLP Java Web Start Format
77 Filändelsen av filen JS JavaScript Format
78 Filändelsen av filen JSON JavaScript Object Notation Format
79 Filändelsen av filen JSP Java Server Page
80 Filändelsen av filen JSPA Java Servlet Alias
81 Filändelsen av filen JSPX XML Java Server Page
82 Filändelsen av filen JST JavaServer Page Document
83 Filändelsen av filen JVS JavaScript Proxy Autoconfig Format
84 Filändelsen av filen JWS Java Web Services Format
85 Filändelsen av filen LASSO Lasso Database-Driven Web Page
86 Filändelsen av filen LBC Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link
87 Filändelsen av filen LESS LESS Style Sheet
88 Filändelsen av filen MAFF Mozilla Archive Format Format
89 Filändelsen av filen MAPX Mapjects Client Webparts Format
90 Filändelsen av filen MASTER ASP.NET Master Page
91 Filändelsen av filen MHT MHTML Web Archive
92 Filändelsen av filen MHTML MIME HTML Format
93 Filändelsen av filen MOZ Mozilla Cache Format
94 Filändelsen av filen MSPX Microsoft ASP.NET Web Page
95 Filändelsen av filen MUSE Adobe Muse Website Project
96 Filändelsen av filen MVC MivaScript Compiled Format
97 Filändelsen av filen MVR IBM HotMedia Multimedia Format
98 Filändelsen av filen NOD NetObjects Fusion Format
99 Filändelsen av filen NXG ESite Builder NXG Web Page
100 Filändelsen av filen NZB NewzBin Usenet Index Format
101 Filändelsen av filen OAM Adobe Edge Animate Widget Format
102 Filändelsen av filen OBML Opera Mini Saved Web Page
103 Filändelsen av filen OGNC Dynamic Web Page
104 Filändelsen av filen OPML Outline Processor Markup Language Format
105 Filändelsen av filen OTH OpenDocument HTML Template
106 Filändelsen av filen P12 Personal Information Exchange Format
107 Filändelsen av filen P7 PKCS #7 Digital Certificate Format
108 Filändelsen av filen P7B PKCS #7 Certificate Format
109 Filändelsen av filen P7C PKCS #7 Certificate Format
110 Filändelsen av filen PAC Proxy Auto-Config Format
111 Filändelsen av filen PAGE HybridJava Web Page
112 Filändelsen av filen PEM Privacy Enhanced Mail Certificate
113 Filändelsen av filen PHP PHP Source Code Format
114 Filändelsen av filen PHP3 PHP 3 Web Page
115 Filändelsen av filen PHP4 PHP 4 Web Page
116 Filändelsen av filen PHP5 PHP 5 Web Page
117 Filändelsen av filen PHTM PHP-Based Web Page
118 Filändelsen av filen PHTML PHP Web Page
119 Filändelsen av filen PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
120 Filändelsen av filen PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
121 Filändelsen av filen PTW AutoCAD Publish To Web Format
122 Filändelsen av filen QBO QuickBooks Online Bank Statement Format
123 Filändelsen av filen QF Qompose Web Page Template
124 Filändelsen av filen QRM Qworum Message Format
125 Filändelsen av filen RHTML Ruby HTML Web Page
126 Filändelsen av filen RJS Ruby Javascript Format
127 Filändelsen av filen RSS Rich Site Summary
128 Filändelsen av filen RT RealText Streaming Text Format
129 Filändelsen av filen RW3 RapidWeaver 3 Site Format
130 Filändelsen av filen RWP RapidWeaver Package
131 Filändelsen av filen RWSW RapidWeaver Site Format
132 Filändelsen av filen RWTHEME RapidWeaver Theme
133 Filändelsen av filen SAVEDDECK Nokia Saved Web Page
134 Filändelsen av filen SEAM Seam Framework Java Servlet Format
135 Filändelsen av filen SHT HTML Format With Server Side Includes
136 Filändelsen av filen SHTM HTML Server Side Include Format
137 Filändelsen av filen SHTML Server Side Include HTML Format
138 Filändelsen av filen SITE GoLive Website Project Format
139 Filändelsen av filen SITEMAP ASP.NET Site Map Format
140 Filändelsen av filen SITES IWeb Site Design Project
141 Filändelsen av filen SITES2 IWeb Site Design Project
142 Filändelsen av filen SPC Software Publisher Certificate Format
143 Filändelsen av filen STM HTML Server Side Include Format
144 Filändelsen av filen STML SSI HTML Format
145 Filändelsen av filen SUCK SiteSucker Website Format
146 Filändelsen av filen SVC WCF Web Service Format
147 Filändelsen av filen SVR Compressed Virtual World
148 Filändelsen av filen SWZ Adobe Flash Player Cache Format
149 Filändelsen av filen TPS Scam Torrent Format
150 Filändelsen av filen TVPI TitanTV Television Listing Format
151 Filändelsen av filen TVVI TitanTV Television Listing Format
152 Filändelsen av filen UCF WebEx Media Format
153 Filändelsen av filen UHTML UHTML Document Format
154 Filändelsen av filen URL Internet Shortcut
155 Filändelsen av filen VBD Visual Basic ActiveX Document
156 Filändelsen av filen VBHTML ASP.NET Razor Web Page
157 Filändelsen av filen VDW Visio Web Drawing
158 Filändelsen av filen VLP LiveSite Project
159 Filändelsen av filen VRML VRML Format
160 Filändelsen av filen VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
161 Filändelsen av filen WBXML WAP Binary XML Format
162 Filändelsen av filen WEB Xara Web Document
163 Filändelsen av filen WEBARCHIVE Safari Web Archive
164 Filändelsen av filen WEBARCHIVEXML Android Web Browser Archive
165 Filändelsen av filen WEBBOOKMARK Safari Web Bookmark Format
166 Filändelsen av filen WEBHISTORY Safari Web History Format
167 Filändelsen av filen WEBLOC Mac OS X Website Location
168 Filändelsen av filen WEBSITE Internet Explorer Pinned Site Shortcut
169 Filändelsen av filen WGP Web Gallery Project
170 Filändelsen av filen WGT Opera Widget Format
171 Filändelsen av filen WHTT HTTrack Website Copier Format
172 Filändelsen av filen WML Wireless Markup Language Format
173 Filändelsen av filen WN WN Web Format
174 Filändelsen av filen WOA WebObjects Application
175 Filändelsen av filen WRF WebEx Recording
176 Filändelsen av filen WSDL Web Services Description Language Format
177 Filändelsen av filen XBEL XBEL Bookmarks Format
178 Filändelsen av filen XBL Extensible Binding Language Format
179 Filändelsen av filen XFDL XFDL Format
180 Filändelsen av filen XHT XHTML Format
181 Filändelsen av filen XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
182 Filändelsen av filen XHTML Extensible Hypertext Markup Language Format
183 Filändelsen av filen XPD XML Pipeline Document
184 Filändelsen av filen XSS XML Style Sheet
185 Filändelsen av filen XUL XML User Interface Language Format
186 Filändelsen av filen XWS Xara Web Designer Graphic
187 Filändelsen av filen ZFO XSL-FO Online Form
188 Filändelsen av filen ZHTML Secure IE Zipped HTML Format
189 Filändelsen av filen ZUL ZK User Interface Format
190 Filändelsen av filen ZVZ Malware Format
Dagens filförlängning
kml icon

KML

Keyhole Markup Language Format

Filen med .KML-förlängning innehåller 3D-geografisk modelleringsdata som sparas i XML-baserat format . KML-filer kan lagra information om: poä...