Internetfiler

by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen A4P A4Desk Pro Project File
2 Filändelsen av filen A5W Alpha Five Webpage File
3 Filändelsen av filen ADR Opera Bookmarks File
4 Filändelsen av filen AEX Alpha Five Compiled Global Functions File
5 Filändelsen av filen ALX ActiveX Layout Control File
6 Filändelsen av filen AN Adobe Edge Animate Project File
7 Filändelsen av filen AP Active Page
8 Filändelsen av filen ARO SteelArrow Web Application File
9 Filändelsen av filen ASA ASP Configuration File
10 Filändelsen av filen ASAX ASP.NET application optional source file
11 Filändelsen av filen ASCX ASP.NET User Control File
12 Filändelsen av filen ASHX ASP.NET Web Handler file
13 Filändelsen av filen ASMX ASP.NET Web Service File
14 Filändelsen av filen ASP Active Server Page
15 Filändelsen av filen ASPX Active Server Page Extended File
16 Filändelsen av filen ASR ActionScript Remote Document
17 Filändelsen av filen ATOM Atom web feed file
18 Filändelsen av filen ATT Web Form Data file
19 Filändelsen av filen AWM AllWebMenus Project File
20 Filändelsen av filen AXD ASP.NET Web Handler File
21 Filändelsen av filen BML Bean Markup Language File
22 Filändelsen av filen BROWSER ASP.NET Browser Definition File
23 Filändelsen av filen BTAPP uTorrent App
24 Filändelsen av filen BWP BuRg3r Web Page
25 Filändelsen av filen CER Internet Security Certificate
26 Filändelsen av filen CFM ColdFusion Markup File
27 Filändelsen av filen CFML ColdFusion Markup Language File
28 Filändelsen av filen CHA IRC Chat Configuration File
29 Filändelsen av filen CHAT IRC Chat Configuration File
30 Filändelsen av filen CHM Compiled HTML Help File
31 Filändelsen av filen CODASITE Coda Site File
32 Filändelsen av filen COMPRESSED WordCompress Compacted Web File
33 Filändelsen av filen CRL Certificate Revocation List File
34 Filändelsen av filen CRT Security Certificate
35 Filändelsen av filen CSHTML ASP.NET Razor Web Page
36 Filändelsen av filen CSR Certificate Signing Request File
37 Filändelsen av filen CSS Cascading Style Sheet
38 Filändelsen av filen DAP Download Accelerator partial download file
39 Filändelsen av filen DBM ColdFusion Server File
40 Filändelsen av filen DER DER Certificate File
41 Filändelsen av filen DHTML Dynamic HTML file
42 Filändelsen av filen DISCO DISCO Discovery Document
43 Filändelsen av filen DISCOMAP DISCO Discovery Output File
44 Filändelsen av filen DML DynaScript File
45 Filändelsen av filen DO Java Servlet
46 Filändelsen av filen DOCHTML Microsoft Word HTML Document
47 Filändelsen av filen DOCMHTML Microsoft Word MIME HTML Document
48 Filändelsen av filen DOTHTML Microsoft Word HTML Document Template
49 Filändelsen av filen DOWNLOAD Partially Downloaded File
50 Filändelsen av filen DWT Dreamweaver Web Page Template
51 Filändelsen av filen ECE Escenic Dynamic Web Page
52 Filändelsen av filen EDGE Adobe Edge Project File
53 Filändelsen av filen EPIBRW Web File Location
54 Filändelsen av filen ESPROJ Espresso Project File
55 Filändelsen av filen EWP Ewisoft Website Project File
56 Filändelsen av filen FCGI FastCGI File
57 Filändelsen av filen FWP Microsoft Expression Web Package
58 Filändelsen av filen GNE Flickr Web Page
59 Filändelsen av filen GSP IMail Error Message File
60 Filändelsen av filen HDM HDML File
61 Filändelsen av filen HDML Handheld Device Markup Language File
62 Filändelsen av filen HTACCESS Apache HTACCESS File
63 Filändelsen av filen HTC HTML Component File
64 Filändelsen av filen HTM Hypertext Markup Language File
65 Filändelsen av filen HTML Hypertext Markup Language File
66 Filändelsen av filen HTX HTML Extension File
67 Filändelsen av filen HXS Help 2 Compiled Help File
68 Filändelsen av filen HYPE Hype Document
69 Filändelsen av filen IDC Internet Database Connector File
70 Filändelsen av filen IQY Internet Query
71 Filändelsen av filen ITMS iTunes Music Store Link File
72 Filändelsen av filen ITPC iTunes Podcast Link File
73 Filändelsen av filen IWDGT iWeb Widget File
74 Filändelsen av filen JCZ Liquid Motion Animation
75 Filändelsen av filen JHTML Java HTML Web Page
76 Filändelsen av filen JNLP Java Web Start File
77 Filändelsen av filen JS JavaScript File
78 Filändelsen av filen JSON JavaScript Object Notation File
79 Filändelsen av filen JSP Java Server Page
80 Filändelsen av filen JSPA Java Servlet Alias
81 Filändelsen av filen JSPX XML Java Server Page
82 Filändelsen av filen JST JavaServer Page Document
83 Filändelsen av filen JVS JavaScript Proxy Autoconfig File
84 Filändelsen av filen JWS Java Web Services File
85 Filändelsen av filen LASSO Lasso Database-Driven Web Page
86 Filändelsen av filen LBC Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link
87 Filändelsen av filen LESS LESS Style Sheet
88 Filändelsen av filen MAFF Mozilla Archive Format File
89 Filändelsen av filen MAPX Mapjects Client Webparts File
90 Filändelsen av filen MASTER ASP.NET Master Page
91 Filändelsen av filen MHT MHTML Web Archive
92 Filändelsen av filen MHTML MIME HTML File
93 Filändelsen av filen MOZ Mozilla Cache File
94 Filändelsen av filen MSPX Microsoft ASP.NET Web Page
95 Filändelsen av filen MUSE Adobe Muse Website Project
96 Filändelsen av filen MVC MivaScript Compiled File
97 Filändelsen av filen MVR IBM HotMedia Multimedia File
98 Filändelsen av filen NOD NetObjects Fusion File
99 Filändelsen av filen NXG eSite Builder NXG Web Page
100 Filändelsen av filen NZB NewzBin Usenet Index File
101 Filändelsen av filen OAM Adobe Edge Animate Widget File
102 Filändelsen av filen OBML Opera Mini Saved Web Page
103 Filändelsen av filen OGNC Dynamic Web Page
104 Filändelsen av filen OPML Outline Processor Markup Language File
105 Filändelsen av filen OTH OpenDocument HTML Template
106 Filändelsen av filen P12 Personal Information Exchange File
107 Filändelsen av filen P7 PKCS #7 Digital Certificate File
108 Filändelsen av filen P7B PKCS #7 Certificate File
109 Filändelsen av filen P7C PKCS #7 Certificate File
110 Filändelsen av filen PAC Proxy Auto-Config File
111 Filändelsen av filen PAGE HybridJava Web Page
112 Filändelsen av filen PEM Privacy Enhanced Mail Certificate
113 Filändelsen av filen PHP PHP Source Code File
114 Filändelsen av filen PHP3 PHP 3 Web Page
115 Filändelsen av filen PHP4 PHP 4 Web Page
116 Filändelsen av filen PHP5 PHP 5 Web Page
117 Filändelsen av filen PHTM PHP-Based Web Page
118 Filändelsen av filen PHTML PHP Web Page
119 Filändelsen av filen PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
120 Filändelsen av filen PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
121 Filändelsen av filen PTW AutoCAD Publish To Web File
122 Filändelsen av filen QBO QuickBooks Online Bank Statement File
123 Filändelsen av filen QF Qompose Web Page Template
124 Filändelsen av filen QRM Qworum Message File
125 Filändelsen av filen RHTML Ruby HTML Web Page
126 Filändelsen av filen RJS Ruby Javascript File
127 Filändelsen av filen RSS Rich Site Summary
128 Filändelsen av filen RT RealText Streaming Text File
129 Filändelsen av filen RW3 RapidWeaver 3 Site File
130 Filändelsen av filen RWP RapidWeaver Package
131 Filändelsen av filen RWSW RapidWeaver Site File
132 Filändelsen av filen RWTHEME RapidWeaver Theme
133 Filändelsen av filen SAVEDDECK Nokia Saved Web Page
134 Filändelsen av filen SEAM Seam Framework Java Servlet File
135 Filändelsen av filen SHT HTML File with Server Side Includes
136 Filändelsen av filen SHTM HTML Server Side Include File
137 Filändelsen av filen SHTML Server Side Include HTML File
138 Filändelsen av filen SITE GoLive Website Project File
139 Filändelsen av filen SITEMAP ASP.NET Site Map File
140 Filändelsen av filen SITES iWeb Site Design Project
141 Filändelsen av filen SITES2 iWeb Site Design Project
142 Filändelsen av filen SPC Software Publisher Certificate File
143 Filändelsen av filen STM HTML server side include file
144 Filändelsen av filen STML SSI HTML File
145 Filändelsen av filen SUCK SiteSucker Website File
146 Filändelsen av filen SVC WCF Web Service File
147 Filändelsen av filen SVR Compressed Virtual World
148 Filändelsen av filen SWZ Adobe Flash Player Cache File
149 Filändelsen av filen TPS Scam torrent file
150 Filändelsen av filen TVPI TitanTV Television Listing File
151 Filändelsen av filen TVVI TitanTV Television Listing File
152 Filändelsen av filen UCF WebEx Media File
153 Filändelsen av filen UHTML uHTML document file
154 Filändelsen av filen URL Internet Shortcut
155 Filändelsen av filen VBD Visual Basic ActiveX Document
156 Filändelsen av filen VBHTML ASP.NET Razor Web Page
157 Filändelsen av filen VDW Visio Web Drawing
158 Filändelsen av filen VLP LiveSite Project
159 Filändelsen av filen VRML VRML File
160 Filändelsen av filen VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
161 Filändelsen av filen WBXML WAP Binary XML File
162 Filändelsen av filen WEB Xara Web Document
163 Filändelsen av filen WEBARCHIVE Safari Web Archive
164 Filändelsen av filen WEBARCHIVEXML Android Web Browser Archive
165 Filändelsen av filen WEBBOOKMARK Safari Web Bookmark File
166 Filändelsen av filen WEBHISTORY Safari Web History File
167 Filändelsen av filen WEBLOC Mac OS X Website Location
168 Filändelsen av filen WEBSITE Internet Explorer Pinned Site Shortcut
169 Filändelsen av filen WGP Web Gallery Project
170 Filändelsen av filen WGT Opera Widget File
171 Filändelsen av filen WHTT HTTrack Website Copier File
172 Filändelsen av filen WML Wireless Markup Language File
173 Filändelsen av filen WN WN Web File
174 Filändelsen av filen WOA WebObjects Application
175 Filändelsen av filen WRF WebEx Recording
176 Filändelsen av filen WSDL Web Services Description Language File
177 Filändelsen av filen XBEL XBEL Bookmarks File
178 Filändelsen av filen XBL Extensible Binding Language File
179 Filändelsen av filen XFDL XFDL File
180 Filändelsen av filen XHT XHTML File
181 Filändelsen av filen XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
182 Filändelsen av filen XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
183 Filändelsen av filen XPD XML Pipeline Document
184 Filändelsen av filen XSS XML Style Sheet
185 Filändelsen av filen XUL XML User Interface Language File
186 Filändelsen av filen XWS Xara Web Designer Graphic
187 Filändelsen av filen ZFO XSL-FO Online Form
188 Filändelsen av filen ZHTML Secure IE Zipped HTML File
189 Filändelsen av filen ZUL ZK User Interface File
190 Filändelsen av filen ZVZ Malware file