Konvertering av filen XLSX till XLSM

Vad hjälper mig konvertering av filen XLSX till XLSM med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XLSX efter konverteringen till XLSM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XLSX till XLSM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XLSX till XLSM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från XLSX till XLSM, hur konverterar man filen XLSX till XLSM, ändring av filändelse XLSX till XLSM
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen XLSX
Om konverteringseffekt av filen XLSX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XLSX format till ett annat filformat än XLSM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XLSX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLSM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XLSX i originalformat (utan konvertering till filen XLSM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .