Konvertering av filen XLSX till OTS

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XLSX efter konverteringen till OTS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XLSX till OTS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XLSX till OTS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen XLSX till OTS:

andra möjliga konverteringar av filen XLSX

Om konverteringseffekt av filen XLSX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XLSX format till ett annat filformat än OTS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen XLSX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XLSX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet OTS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XLSX i originalformat (utan konvertering till filen OTS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
odt icon

ODT

OpenDocument Text Document

Filer med ODT-tillägget (Open Document Text) är redigerbara textdokument i ODF-formatserien (Open Document Format), som skapats av vissa typer av...