Konvertering av filen XLSMHTML till XLSM

Icon Down
Icon UP
Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet

XLSM är ett vanligt använt kalkylarkdokument skapat med Excel 2007 eller senare. XLSM-filer lagrar data i celler organiserade i rader och kolumner. XLSM-filer kan också innehålla kalkylmakron. XLSM är baserat på Open XML-format och använder ZIP-komprimering, liknande XLSX- fil.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XLSMHTML efter konverteringen till XLSM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XLSMHTML till XLSM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XLSMHTML till XLSM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen XLSMHTML till XLSM:

andra möjliga konverteringar av filen XLSMHTML

Om konverteringseffekt av filen XLSMHTML inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XLSMHTML format till ett annat filformat än XLSM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen XLSMHTML till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XLSMHTML som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLSM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XLSMHTML i originalformat (utan konvertering till filen XLSM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
cdd icon

CDD

ConceptDraw PRO Document

Filer med .CDD -tillägg innehåller diagram och vektorgrafik, eller skript skrivna i ConceptDraw Basic. CDD är en binär fil sparad i proprietär...