Konvertering av filen VHD till VMDK

Vad hjälper mig konvertering av filen VHD till VMDK med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VHD efter konverteringen till VMDK kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VHD till VMDK ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VHD till VMDK) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från VHD till VMDK, hur konverterar man filen VHD till VMDK, ändring av filändelse VHD till VMDK
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen VHD till VMDK:
andra möjliga konverteringar av filen VHD
Om konverteringseffekt av filen VHD inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VHD format till ett annat filformat än VMDK. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen VHD till ett annat format :
VHD till OVF, VHD till HDD, VHD till OVA, VHD till PVM, VHD till TIB,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VHD som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet VMDK), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VHD i originalformat (utan konvertering till filen VMDK). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .