Konvertering av filen VHD till PVM

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VHD efter konverteringen till PVM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VHD till PVM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VHD till PVM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen VHD till PVM:

andra möjliga konverteringar av filen VHD

Om konverteringseffekt av filen VHD inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VHD format till ett annat filformat än PVM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen VHD till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VHD som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PVM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VHD i originalformat (utan konvertering till filen PVM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
sav icon

SAV

Saved Game

SAV-filformat används för att lagra dataspelets framstegsdata . Denna typ av fil innehåller information om spelets tillstånd, såsom informatio...