Konvertering av filen VHD till HDD

Vad hjälper mig konvertering av filen VHD till HDD med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VHD efter konverteringen till HDD kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VHD till HDD ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VHD till HDD) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från VHD till HDD, hur konverterar man filen VHD till HDD, ändring av filändelse VHD till HDD
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen VHD
Om konverteringseffekt av filen VHD inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VHD format till ett annat filformat än HDD. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen VHD till ett annat format :
VHD till OVF, VHD till OVA, VHD till PVM, VHD till TIB, VHD till VMDK,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VHD som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet HDD), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VHD i originalformat (utan konvertering till filen HDD). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .