Konvertering av filen SUB till TXT

Vad hjälper mig konvertering av filen SUB till TXT med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SUB efter konverteringen till TXT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SUB till TXT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SUB till TXT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SUB till TXT, hur konverterar man filen SUB till TXT, ändring av filändelse SUB till TXT
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen SUB till TXT:
andra möjliga konverteringar av filen SUB
Om konverteringseffekt av filen SUB inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SUB format till ett annat filformat än TXT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SUB till ett annat format :
SUB till SRT, SUB till TEXT,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SUB som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TXT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SUB i originalformat (utan konvertering till filen TXT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .