Konvertering av filen SUB till TEXT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SUB efter konverteringen till TEXT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SUB till TEXT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SUB till TEXT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen SUB till TEXT:

andra möjliga konverteringar av filen SUB

Om konverteringseffekt av filen SUB inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SUB format till ett annat filformat än TEXT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen SUB till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SUB som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TEXT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SUB i originalformat (utan konvertering till filen TEXT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
fbk icon

FBK

Microsoft Dynamics NAV Backup Format

FBK är en säkerhetskopia som är associerad med Microsoft Dynamics NAV. FBK-filer lagrar säkerhetskopior av FDB- databasfiler. Microsoft Dynamic...

Last updated