Konvertering av filen SUB till SRT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SUB efter konverteringen till SRT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SUB till SRT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SUB till SRT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen SUB

Om konverteringseffekt av filen SUB inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SUB format till ett annat filformat än SRT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen SUB till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SUB som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SRT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SUB i originalformat (utan konvertering till filen SRT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
max icon

MAX

3ds Max Scene Format

Filer med MAX-förlängning används av 3ds Max, en modelleringsprogramvara. MAX är den huvudsakliga 3D-scenfilen som genereras av verktyget. Inne...

Last updated