Konvertering av filen ODS till XLSM

Icon Down
Icon UP
OpenDocument Spreadsheet

Filer med .ODS-förlängningen innehåller komprimerade kalkylarkfiler , lagrade i ett öppet format baserat på XML . ODS-standarden, som är en del av ODF-specifikationen för Office Suite-dokument, skapades på basis av OpenOffice.

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet

XLSM är ett vanligt använt kalkylarkdokument skapat med Excel 2007 eller senare. XLSM-filer lagrar data i celler organiserade i rader och kolumner. XLSM-filer kan också innehålla kalkylmakron. XLSM är baserat på Open XML-format och använder ZIP-komprimering, liknande XLSX- fil.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ODS efter konverteringen till XLSM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ODS till XLSM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ODS till XLSM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ODS till XLSM:

andra möjliga konverteringar av filen ODS

Om konverteringseffekt av filen ODS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ODS format till ett annat filformat än XLSM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ODS till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ODS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLSM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ODS i originalformat (utan konvertering till filen XLSM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ps icon

PS

PostScript Format

Fil med PS-tillägg (PostScript) är en bildfil som sparar data med hjälp av Adobe PostScript-sidbeskrivningsspråk. PS-filer kan också lagra vek...