Konvertering av filen ODS till CSV

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ODS efter konverteringen till CSV kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ODS till CSV ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ODS till CSV) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen ODS

Om konverteringseffekt av filen ODS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ODS format till ett annat filformat än CSV. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ODS till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ODS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet CSV), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ODS i originalformat (utan konvertering till filen CSV). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pgn icon

PGN

Portable Game Notation Format

PGN (Portable Game Notation) är den mest populära schackspeldatastandarden. PGN-filer lagrar schackmatch-rörelser tillsammans med matchdatum, pl...