Konvertering av filen JAR till APK

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen JAR efter konverteringen till APK kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från JAR till APK ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen JAR till APK) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen JAR till APK:

andra möjliga konverteringar av filen JAR

Om konverteringseffekt av filen JAR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens JAR format till ett annat filformat än APK. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen JAR till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen JAR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet APK), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen JAR i originalformat (utan konvertering till filen APK). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
mht icon

MHT

MHTML Web Archive

MHT-filtillägg används för att lagra ett webbarkiv som sparats som en MHTML-dokumentfil (kort för MIME HTML). En sådan fil innehåller HTML-da...