Konvertering av filen JAR till ZIP

Icon Down
Icon UP
Java Archive File

Filer med JAR-tillägget är filer i arkiv som komprimeras i ZIP-paketet, som används av programmeringsmiljön JRE - Java Runtime Environment.

Zipped File

ZIP-förlängning är för närvarande det mest populära formatet som används för arkivering och komprimering av filer och mappar. Att skapa arkiv som använder ZIP-komprimeringsmetoden är förlustfri och det gör det möjligt att minska storleken på valda filer och mappar.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen JAR efter konverteringen till ZIP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från JAR till ZIP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen JAR till ZIP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen JAR till ZIP:

andra möjliga konverteringar av filen JAR

Om konverteringseffekt av filen JAR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens JAR format till ett annat filformat än ZIP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen JAR till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen JAR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ZIP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen JAR i originalformat (utan konvertering till filen ZIP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
nbf icon

NBF

Backup NOW! Backup Archive Format

Fil med NBF-förlängning är ett filarkiv som innehåller en säkerhetskopia av data skapad med NTI Backup NOW-verktyget. NBF arkiv lagrar alla fi...