Ikona pliku XML

Rozszerzenie pliku XML

XML Format

Czym jest plik XML?

Rozszerzenie pliku XML jest związane z danymi zapisanymi w formacie Extensible Markup Language. Pliki XML mogą reprezentować dowolną strukturę danych w formacie zwykłego tekstu. XML są używane tylko do przechowywania danych.

Szczegóły formatu XML

Format XML wykorzystuje struktury znaczników, które definiują reguły, których musi przestrzegać proces kodowania, aby tworzyć dokumenty zarówno do odczytu maszynowego, jak i czytelne dla człowieka. Format XML jest obecnie uważany za standardowy format do przechowywania, udostępniania i przenoszenia danych między różnymi aplikacjami w Internecie. Standard XML jako bardziej przyjazna dla użytkownika implementacja SGML (Standard Generalized Markup Language).

Przechowywanie i czytanie danych

Pliki XML używają kodowania ASCII i dlatego mogą być przeglądane i edytowane za pomocą standardowych edytorów tekstu. Informacje, które przechowują, mogą być jednak przetwarzane wyłącznie za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Podobieństwa i różnice między XML i HTML

XML jest pod wieloma względami podobny do HTML, ponieważ oba formaty wykorzystują język znaczników do przechowywania danych. Sklepy HTML Zawartość WWW ograniczona tylko do prezentacji i interakcji strony internetowej. XML opisuje jednak treść w odniesieniu do przechowywanych danych. XML i HTML są używane razem jako część wielu aplikacji internetowych.

Programy wspierające rozszerzenie pliku XML

Listę oprogramowania obsługującego pliki XML, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki XML możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Updated: 01/19/2020

Jak otworzyć plik XML?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików XML, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z XML Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie XMLSpy

Install software to open XML file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami XML to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z XML w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować XMLSpy, albo jeden z innych programów: Stylus Studio, Liquid XML Studio, Microsoft Visual Studio. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem XML, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora XMLSpy jest odwiedzenie strony internetowej producenta () i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj XMLSpy do najnowszej wersji

Update software that support file extension XMLKiedy masz już zainstalowany XMLSpy na swoim urządzeniu, a pliki XML nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję XMLSpy, może ona nie posiadać obsługi formatu XML. Jednak ostatnia wydana wersja XMLSpy jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż XMLSpy z formatem pliku XML

Po zainstalowaniu XMLSpy w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików XML. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with XML file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku XML, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest XMLSpy i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików XML potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with XML file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku XML prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem XML. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik XML. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check XML file for viruses
1. Sprwadź czy plik XML jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku XML uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik XML a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik XML okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik XML powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem XML z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik XML Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić XMLSpy

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem XML, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z XML Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików XML.

Konwersja pliku XML

Konwersje pliku z rozszerzenia XML do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku XML
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku XML będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku XML.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
lbl icon

LBL

Database Label Format Format

Rozszerzenie pliku LBL jest używane przez pliki etykiet baz danych obsługiwane przez różne aplikacje baz danych, w tym dBASE. Plik LBL przechow...

Last updated