Rozszerzenie pliku PDF

Ikona pliku PDF
Portable Document Format

Czym jest plik PDF?

Pliki z rozszerzeniem .PDF zawierają dokumenty tekstowe lub graficzne, przechowywane w formacie zaprojektowanym w celu zapewnienia przenośności pomiędzy aplikacjami i platformami. Przechowuje dokument płaski o stałym wyglądzie, wydruk cyfrowy. Specyfikacja została opracowana w latach 90. przez firmę Adobe. Oparty jest na języku PostScript. Od 2008 roku jest to format otwarty, zdefiniowany w ISO 32000 - wcześniej był to zastrzeżony format plików.

Obecna implementacja umożliwia umieszczenie w dokumencie:

 • Tekst i czcionki,
 • Grafika wektorowa i obrazy rastrowe,
 • Adnotacje,
 • Formy,
 • Warstwy,
 • Obiekty 3D,
 • Multimedia (w tym treści wideo)

Plik PDF może być zaszyfrowany i podpisany cyfrowo oraz może zawierać metadane i załączniki. Jest to synteza języka programowania PostScript, systemu zagnieżdżania czcionek i strukturalnego przechowywania danych w jednym pliku, w razie potrzeby skompresowana.

Technologia kryjąca się za plikami PDF

W procesie tworzenia plików PDF wykorzystywane są 3 technologie:

 1. PostScript - w celu generowania treści, grafiki i układu
 2. System osadza czcionki używane w dokumencie - umożliwia ich zmianę i przesyłanie wraz z dokumentami
 3. Strukturalny system pamięci masowej - umożliwia scalanie wszystkich elementów i dowolnej dodatkowej zawartości w jeden plik, w razie potrzeby za pomocą kompresji danych.

Programy wspierające rozszerzenie pliku PDF

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki PDF, podzielone na 6 platformy systemów operacyjnych. Pliki w formacie PDF mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Updated: 10/23/2019

Jak otworzyć plik PDF?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików PDF, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Portable Document Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem PDF powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Adobe Reader

Install software to open PDF file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem PDF. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Adobe Reader lub inny z dostępnych programów, np. Adobe Acrobat, Foxit Reader, Sumatra PDF. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator Adobe Reader i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Adobe Systems Incorporated i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Adobe Reader do najnowszej wersji

Update software that support file extension PDFKiedy masz już zainstalowany Adobe Reader na swoim urządzeniu, a pliki PDF nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik PDF nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Adobe Reader. Jednak ostatnia wydana wersja Adobe Reader jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików PDF na Adobe Reader

Jeśli posiadasz już Adobe Reader w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki PDF na Twoim urządzeniu. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with PDF file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Klikając na ikonie pliku PDF prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Adobe Reader. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików PDF i klikając OK.
Associate software with PDF file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem PDF i wybierz pozycję Informacje
 • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
 • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
 • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem PDF. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik PDF pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik PDF. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check PDF file for viruses
1. Sprwadź czy plik PDF jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik PDF jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Plik PDF okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik PDF jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli dostałeś plik PDF od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem PDF z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Portable Document Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić Adobe Reader

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku PDF. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik PDF.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Portable Document Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z PDF, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku PDF

Konwersje pliku z rozszerzenia PDF do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku PDF
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku PDF będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku PDF.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
sch icon

SCH

CAD Schematics Format

Pliki SCH są używane przez Shematic Capture Editor, narzędzie zawarte w pakiecie oprogramowania KiCAD do projektowania płytek drukowanych. Plik...