Rozszerzenie pliku MHT

Ikona pliku MHT
MHTML Web Archive

Czym jest plik MHT?

Rozszerzenie pliku MHT służy do przechowywania archiwum strony internetowej zapisanego jako plik dokumentu MHTML (skrót od MIME HTML). Plik taki zawiera dane HTML, obrazy, animacje Flash, aplety Java i inne elementy w postaci pojedynczego pliku.

Tworzenie pliku MHT

Archiwum stron internetowych MHT jest generowane przez przeglądarkę internetową Internet Explorer, gdy użytkownik wybierze opcję zapisania strony WWW jako archiwum. W procesie tworzenia pliku MHT wszystkie względne hiperłącza HTML są mapowane na źródła ir. W ten sposób nie tylko kod HTML, ale także wszystkie dane multimedialne mogą być zawarte w połączonym pliku. Bezwzględne hiperłącza pozostają niezmienione w procesie tworzenia archiwum.

Zalety plików MHT

Archiwum MHT oferuje możliwość przechowywania strony internetowej w jednym pliku, co jest szczególnie przydatne, jeśli strona odwołuje się do innych plików przechowywanych na serwerze. Zarchiwizowany plik strony internetowej umożliwia użytkownikom dostęp do witryny w trybie offline. Pojedyncze archiwum plików ułatwia także przenoszenie zawartości stron internetowych z jednego miejsca do drugiego.

Dodatkowe informacje

  1. Zawartość pliku MHT jest kodowana przy użyciu kodowania MIME.
  2. Pliki MHT są powszechnie używane przez sprawców internetowych jako podstawa procesów dystrybucji złośliwego oprogramowania i dlatego powinny być skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu przed ich otwarciem.

Programy wspierające rozszerzenie pliku MHT

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików MHT. Pliki z rozszerzeniem MHT, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Updated: 12/28/2019

Jak otworzyć plik MHT?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem MHT jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z MHTML Web Archive nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem MHT powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Microsoft Internet Explorer

Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem MHT. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Microsoft Internet Explorer, albo jeden z innych programów: Google Chrome, Microsoft Word, Kingsoft Writer. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta Microsoft Internet Explorer i pobierz instalator.

Krok 2. Zaktualizuj Microsoft Internet Explorer do najnowszej wersji

Zainstalowałeś już Microsoft Internet Explorer i nadal nie możesz otworzyć pliku MHT? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik MHT nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Microsoft Internet Explorer. Jednak ostatnia wydana wersja Microsoft Internet Explorer jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików MHT na Microsoft Internet Explorer

Jeśli posiadasz już Microsoft Internet Explorer w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki MHT na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku MHT
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Microsoft Internet Explorer. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików MHT i klikając OK.

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem MHT i wybierz pozycję Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem MHT. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik MHT. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

1. Sprawdź plik MHT pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik MHT jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik MHT jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik MHT powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem MHT z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Microsoft Internet Explorer

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików MHT, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z MHTML Web Archive. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami MHT, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Konwersja pliku MHT

Konwersje pliku z rozszerzenia MHT do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku MHT
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku MHT będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku MHT.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
out icon

OUT

Output Format

Plik z rozszerzeniem OUT zawiera dane wyjściowe wygenerowane przez program. Pliki OUT są generowane przez uruchomione aplikacje i zwykle przechow...