Pliki internetowe

#Rozszerzenie plikuPełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku A4P A4Desk Pro Project Format
2 Rozszerzenie pliku A5W Alpha Five Webpage Format
3 Rozszerzenie pliku ADR Opera Bookmarks Format
4 Rozszerzenie pliku AEX Alpha Five Compiled Global Functions Format
5 Rozszerzenie pliku ALX ActiveX Layout Control Format
6 Rozszerzenie pliku AN Adobe Edge Animate Project Format
7 Rozszerzenie pliku AP Active Page
8 Rozszerzenie pliku ARO SteelArrow Web Application Format
9 Rozszerzenie pliku ASA ASP Configuration Format
10 Rozszerzenie pliku ASAX ASP.NET Application Optional Source Format
11 Rozszerzenie pliku ASCX ASP.NET User Control Format
12 Rozszerzenie pliku ASHX ASP.NET Web Handler Format
13 Rozszerzenie pliku ASMX ASP.NET Web Service Format
14 Rozszerzenie pliku ASP Active Server Page
15 Rozszerzenie pliku ASPX Active Server Page Extended Format
16 Rozszerzenie pliku ASR ActionScript Remote Document
17 Rozszerzenie pliku ATOM Atom Web Feed Format
18 Rozszerzenie pliku ATT Web Form Data Format
19 Rozszerzenie pliku AWM AllWebMenus Project Format
20 Rozszerzenie pliku AXD ASP.NET Web Handler Format
21 Rozszerzenie pliku BML Bean Markup Language Format
22 Rozszerzenie pliku BROWSER ASP.NET Browser Definition Format
23 Rozszerzenie pliku BTAPP UTorrent App
24 Rozszerzenie pliku BWP BuRg3r Web Page
25 Rozszerzenie pliku CER Internet Security Certificate
26 Rozszerzenie pliku CFM ColdFusion Markup Format
27 Rozszerzenie pliku CFML ColdFusion Markup Language Format
28 Rozszerzenie pliku CHA IRC Chat Configuration Format
29 Rozszerzenie pliku CHAT IRC Chat Configuration Format
30 Rozszerzenie pliku CHM Compiled HTML Help Format
31 Rozszerzenie pliku CODASITE Coda Site Format
32 Rozszerzenie pliku COMPRESSED WordCompress Compacted Web Format
33 Rozszerzenie pliku CRL Certificate Revocation List Format
34 Rozszerzenie pliku CRT Security Certificate
35 Rozszerzenie pliku CSHTML ASP.NET Razor Web Page
36 Rozszerzenie pliku CSR Certificate Signing Request Format
37 Rozszerzenie pliku CSS Cascading Style Sheet
38 Rozszerzenie pliku DAP Download Accelerator Partial Download Format
39 Rozszerzenie pliku DBM ColdFusion Server Format
40 Rozszerzenie pliku DER DER Certificate Format
41 Rozszerzenie pliku DHTML Dynamic HTML Format
42 Rozszerzenie pliku DISCO DISCO Discovery Document
43 Rozszerzenie pliku DISCOMAP DISCO Discovery Output Format
44 Rozszerzenie pliku DML DynaScript Format
45 Rozszerzenie pliku DO Java Servlet
46 Rozszerzenie pliku DOCHTML Microsoft Word HTML Document
47 Rozszerzenie pliku DOCMHTML Microsoft Word MIME HTML Document
48 Rozszerzenie pliku DOTHTML Microsoft Word HTML Document Template
49 Rozszerzenie pliku DOWNLOAD Partially Downloaded Format
50 Rozszerzenie pliku DWT Dreamweaver Web Page Template
51 Rozszerzenie pliku ECE Escenic Dynamic Web Page
52 Rozszerzenie pliku EDGE Adobe Edge Project Format
53 Rozszerzenie pliku EPIBRW Web Format Location
54 Rozszerzenie pliku ESPROJ Espresso Project Format
55 Rozszerzenie pliku EWP Ewisoft Website Project Format
56 Rozszerzenie pliku FCGI FastCGI Format
57 Rozszerzenie pliku FWP Microsoft Expression Web Package
58 Rozszerzenie pliku GNE Flickr Web Page
59 Rozszerzenie pliku GSP IMail Error Message Format
60 Rozszerzenie pliku HDM HDML Format
61 Rozszerzenie pliku HDML Handheld Device Markup Language Format
62 Rozszerzenie pliku HTACCESS Apache HTACCESS Format
63 Rozszerzenie pliku HTC HTML Component Format
64 Rozszerzenie pliku HTM Hypertext Markup Language Format
65 Rozszerzenie pliku HTML Hypertext Markup Language Format
66 Rozszerzenie pliku HTX HTML Extension Format
67 Rozszerzenie pliku HXS Help 2 Compiled Help Format
68 Rozszerzenie pliku HYPE Hype Document
69 Rozszerzenie pliku IDC Internet Database Connector Format
70 Rozszerzenie pliku IQY Internet Query
71 Rozszerzenie pliku ITMS ITunes Music Store Link Format
72 Rozszerzenie pliku ITPC ITunes Podcast Link Format
73 Rozszerzenie pliku IWDGT IWeb Widget Format
74 Rozszerzenie pliku JCZ Liquid Motion Animation
75 Rozszerzenie pliku JHTML Java HTML Web Page
76 Rozszerzenie pliku JNLP Java Web Start Format
77 Rozszerzenie pliku JS JavaScript Format
78 Rozszerzenie pliku JSON JavaScript Object Notation Format
79 Rozszerzenie pliku JSP Java Server Page
80 Rozszerzenie pliku JSPA Java Servlet Alias
81 Rozszerzenie pliku JSPX XML Java Server Page
82 Rozszerzenie pliku JST JavaServer Page Document
83 Rozszerzenie pliku JVS JavaScript Proxy Autoconfig Format
84 Rozszerzenie pliku JWS Java Web Services Format
85 Rozszerzenie pliku LASSO Lasso Database-Driven Web Page
86 Rozszerzenie pliku LBC Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link
87 Rozszerzenie pliku LESS LESS Style Sheet
88 Rozszerzenie pliku MAFF Mozilla Archive Format Format
89 Rozszerzenie pliku MAPX Mapjects Client Webparts Format
90 Rozszerzenie pliku MASTER ASP.NET Master Page
91 Rozszerzenie pliku MHT MHTML Web Archive
92 Rozszerzenie pliku MHTML MIME HTML Format
93 Rozszerzenie pliku MOZ Mozilla Cache Format
94 Rozszerzenie pliku MSPX Microsoft ASP.NET Web Page
95 Rozszerzenie pliku MUSE Adobe Muse Website Project
96 Rozszerzenie pliku MVC MivaScript Compiled Format
97 Rozszerzenie pliku MVR IBM HotMedia Multimedia Format
98 Rozszerzenie pliku NOD NetObjects Fusion Format
99 Rozszerzenie pliku NXG ESite Builder NXG Web Page
100 Rozszerzenie pliku NZB NewzBin Usenet Index Format
101 Rozszerzenie pliku OAM Adobe Edge Animate Widget Format
102 Rozszerzenie pliku OBML Opera Mini Saved Web Page
103 Rozszerzenie pliku OGNC Dynamic Web Page
104 Rozszerzenie pliku OPML Outline Processor Markup Language Format
105 Rozszerzenie pliku OTH OpenDocument HTML Template
106 Rozszerzenie pliku P12 Personal Information Exchange Format
107 Rozszerzenie pliku P7 PKCS #7 Digital Certificate Format
108 Rozszerzenie pliku P7B PKCS #7 Certificate Format
109 Rozszerzenie pliku P7C PKCS #7 Certificate Format
110 Rozszerzenie pliku PAC Proxy Auto-Config Format
111 Rozszerzenie pliku PAGE HybridJava Web Page
112 Rozszerzenie pliku PEM Privacy Enhanced Mail Certificate
113 Rozszerzenie pliku PHP PHP Source Code Format
114 Rozszerzenie pliku PHP3 PHP 3 Web Page
115 Rozszerzenie pliku PHP4 PHP 4 Web Page
116 Rozszerzenie pliku PHP5 PHP 5 Web Page
117 Rozszerzenie pliku PHTM PHP-Based Web Page
118 Rozszerzenie pliku PHTML PHP Web Page
119 Rozszerzenie pliku PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
120 Rozszerzenie pliku PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
121 Rozszerzenie pliku PTW AutoCAD Publish To Web Format
122 Rozszerzenie pliku QBO QuickBooks Online Bank Statement Format
123 Rozszerzenie pliku QF Qompose Web Page Template
124 Rozszerzenie pliku QRM Qworum Message Format
125 Rozszerzenie pliku RHTML Ruby HTML Web Page
126 Rozszerzenie pliku RJS Ruby Javascript Format
127 Rozszerzenie pliku RSS Rich Site Summary
128 Rozszerzenie pliku RT RealText Streaming Text Format
129 Rozszerzenie pliku RW3 RapidWeaver 3 Site Format
130 Rozszerzenie pliku RWP RapidWeaver Package
131 Rozszerzenie pliku RWSW RapidWeaver Site Format
132 Rozszerzenie pliku RWTHEME RapidWeaver Theme
133 Rozszerzenie pliku SAVEDDECK Nokia Saved Web Page
134 Rozszerzenie pliku SEAM Seam Framework Java Servlet Format
135 Rozszerzenie pliku SHT HTML Format With Server Side Includes
136 Rozszerzenie pliku SHTM HTML Server Side Include Format
137 Rozszerzenie pliku SHTML Server Side Include HTML Format
138 Rozszerzenie pliku SITE GoLive Website Project Format
139 Rozszerzenie pliku SITEMAP ASP.NET Site Map Format
140 Rozszerzenie pliku SITES IWeb Site Design Project
141 Rozszerzenie pliku SITES2 IWeb Site Design Project
142 Rozszerzenie pliku SPC Software Publisher Certificate Format
143 Rozszerzenie pliku STM HTML Server Side Include Format
144 Rozszerzenie pliku STML SSI HTML Format
145 Rozszerzenie pliku SUCK SiteSucker Website Format
146 Rozszerzenie pliku SVC WCF Web Service Format
147 Rozszerzenie pliku SVR Compressed Virtual World
148 Rozszerzenie pliku SWZ Adobe Flash Player Cache Format
149 Rozszerzenie pliku TPS Scam Torrent Format
150 Rozszerzenie pliku TVPI TitanTV Television Listing Format
151 Rozszerzenie pliku TVVI TitanTV Television Listing Format
152 Rozszerzenie pliku UCF WebEx Media Format
153 Rozszerzenie pliku UHTML UHTML Document Format
154 Rozszerzenie pliku URL Internet Shortcut
155 Rozszerzenie pliku VBD Visual Basic ActiveX Document
156 Rozszerzenie pliku VBHTML ASP.NET Razor Web Page
157 Rozszerzenie pliku VDW Visio Web Drawing
158 Rozszerzenie pliku VLP LiveSite Project
159 Rozszerzenie pliku VRML VRML Format
160 Rozszerzenie pliku VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
161 Rozszerzenie pliku WBXML WAP Binary XML Format
162 Rozszerzenie pliku WEB Xara Web Document
163 Rozszerzenie pliku WEBARCHIVE Safari Web Archive
164 Rozszerzenie pliku WEBARCHIVEXML Android Web Browser Archive
165 Rozszerzenie pliku WEBBOOKMARK Safari Web Bookmark Format
166 Rozszerzenie pliku WEBHISTORY Safari Web History Format
167 Rozszerzenie pliku WEBLOC Mac OS X Website Location
168 Rozszerzenie pliku WEBSITE Internet Explorer Pinned Site Shortcut
169 Rozszerzenie pliku WGP Web Gallery Project
170 Rozszerzenie pliku WGT Opera Widget Format
171 Rozszerzenie pliku WHTT HTTrack Website Copier Format
172 Rozszerzenie pliku WML Wireless Markup Language Format
173 Rozszerzenie pliku WN WN Web Format
174 Rozszerzenie pliku WOA WebObjects Application
175 Rozszerzenie pliku WRF WebEx Recording
176 Rozszerzenie pliku WSDL Web Services Description Language Format
177 Rozszerzenie pliku XBEL XBEL Bookmarks Format
178 Rozszerzenie pliku XBL Extensible Binding Language Format
179 Rozszerzenie pliku XFDL XFDL Format
180 Rozszerzenie pliku XHT XHTML Format
181 Rozszerzenie pliku XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
182 Rozszerzenie pliku XHTML Extensible Hypertext Markup Language Format
183 Rozszerzenie pliku XPD XML Pipeline Document
184 Rozszerzenie pliku XSS XML Style Sheet
185 Rozszerzenie pliku XUL XML User Interface Language Format
186 Rozszerzenie pliku XWS Xara Web Designer Graphic
187 Rozszerzenie pliku ZFO XSL-FO Online Form
188 Rozszerzenie pliku ZHTML Secure IE Zipped HTML Format
189 Rozszerzenie pliku ZUL ZK User Interface Format
190 Rozszerzenie pliku ZVZ Malware Format
Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
wve icon

WVE

DivX Movie Conversion Component Format

WVE jest zastrzeżonym formatem plików, który został opracowany przez DivX dla celów cyfrowych kodeków wideo również opracowanych przez DivX...