Ikona pliku DMG

Rozszerzenie pliku DMG

Mac OS X Disk Image

Czym jest plik DMG?

Pliki z rozszerzeniem DMG są obrazami dysków startowych obsługiwanych w systemach Mac OS X. Pliki te są często spotykane przy instalatorach oprogramowania pobranego z Internetu. Pliki takie otwierane są za pomocą aplikacji Apple Disk Utility, która służy do montowania obrazów na urządzeniach Apple. Po zamontowaniu obraz pliku jest wyświetlany w standardowym menedżerze plików - Finder , jako nowy wolumin.

Dodatkowe informacje

Obrazy DMG mogą składać się z różnych typów systemów plików. Teoretycznie możliwe jest również tworzenie obrazów hybrydowych zawierających wiele systemów plików. Za pomocą narzędzia Apple Disk Utility możemy użyć obrazu jako źródła nagrywanych dysków CD lub DVD.

W niektórych sytuacjach pliki DMG mogą zawierać oprogramowanie instalacyjne niezbędne do instalacji zawartych w nich programów, dlatego nie wymagają użycia dodatkowych narzędzi.

Pliki DMG w różnych systemach operacyjnych

W systemach Mac OS X pliki DMG zastąpiły pliki zapisane w formacie IMG w poprzedniej wersji systemu: Mac OS Classic. Chociaż pliki DMG są domyślnie przeznaczone dla urządzeń działających w systemie Mac OS, istnieją narzędzia umożliwiające konwersję do formatów obsługiwanych przez system Windows. Jednak nie każdy obraz DMG można poprawnie przekonwertować na format obsługiwany przez system Windows - ponadto nie ma gwarancji, że obraz będzie działał poprawnie.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DMG

Listę oprogramowania obsługującego pliki DMG, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki z rozszerzeniem DMG, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik DMG

Updated: 12/07/2021

Jak otworzyć plik DMG?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików DMG, może być wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu DMG można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj 7-Zip

Install software to open DMG file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików DMG jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki DMG na Twoim urządzeniu. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz 7-Zip lub jeden z programów z listy (np. PeaZip, HFSExplorer, TransMac), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta 7-Zip i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj 7-Zip

Update software that support file extension DMGKiedy masz już zainstalowany 7-Zip na swoim urządzeniu, a pliki DMG nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję 7-Zip, może ona nie posiadać obsługi formatu DMG. Natomiast najnowsza wersja 7-Zip powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików DMG na 7-Zip

Jeśli posiadasz już 7-Zip w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki DMG na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with DMG file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku DMG
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny 7-Zip. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DMG i klikając OK.
Associate software with DMG file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku DMG i znalezienie pozycji Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DMG. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik DMG. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check DMG file for viruses
1. Sprwadź czy plik DMG jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik DMG jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Plik DMG okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprwadź czy plik DMG jest nieuszkodzony

Jeżeli plik DMG został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem DMG z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia 7-Zip

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem DMG, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Mac OS X Disk Image. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DMG, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DMG będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DMG.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
etl icon

ETL

Microsoft Event Trace Log Format

Format pliku ETL służy do przechowywania dzienników zdarzeń utworzonych przez system Windows. Przechowuje dane w formacie binarnym. Logi system...

Last updated