Konvertering av filen XLS till XLSX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen XLS efter konverteringen till XLSX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från XLS till XLSX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen XLS till XLSX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen XLS

Om konverteringseffekt av filen XLS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens XLS format till ett annat filformat än XLSX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen XLS till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen XLS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLSX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen XLS i originalformat (utan konvertering till filen XLSX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ost icon

OST

Outlook Offline Folder Format

OST-filformat används av Microsoft Outlook-postprogram. Filen kan innehålla data som e-postmeddelanden, uppgifter, kalenderdata eller kontakter ....