Konvertering av filen VDI till OVA

Vad hjälper mig konvertering av filen VDI till OVA med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VDI efter konverteringen till OVA kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VDI till OVA ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VDI till OVA) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från VDI till OVA, hur konverterar man filen VDI till OVA, ändring av filändelse VDI till OVA
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen VDI till OVA:
andra möjliga konverteringar av filen VDI
Om konverteringseffekt av filen VDI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VDI format till ett annat filformat än OVA. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen VDI till ett annat format :
VDI till HDD, VDI till ASHDISC, VDI till RAW, VDI till VMDK,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VDI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet OVA), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VDI i originalformat (utan konvertering till filen OVA). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .