Konvertering av filen TXT till RTF

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TXT efter konverteringen till RTF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TXT till RTF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TXT till RTF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen TXT

Om konverteringseffekt av filen TXT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TXT format till ett annat filformat än RTF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen TXT till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TXT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet RTF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TXT i originalformat (utan konvertering till filen RTF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
raf icon

RAF

Fuji RAW Image Format

RAF-filformat används av digitalkameror gjorda av Fuji. De innehåller rada bilddata - ren, obearbetad och förlustfri bilddata. De lagras på enh...