Konvertering av filen TGZ till SLP

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TGZ efter konverteringen till SLP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TGZ till SLP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TGZ till SLP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen TGZ till SLP:

andra möjliga konverteringar av filen TGZ

Om konverteringseffekt av filen TGZ inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TGZ format till ett annat filformat än SLP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen TGZ till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TGZ som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SLP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TGZ i originalformat (utan konvertering till filen SLP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
sys icon

SYS

Windows System Format

SYS-tillägget anger systemfiler som används i Windows och MS-DOS-operativsystem. Sådana filer inkluderar data om ändrade drivrutiner, enheterna...