Konvertering av filen TGZ till RPM

Vad hjälper mig konvertering av filen TGZ till RPM med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TGZ efter konverteringen till RPM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TGZ till RPM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TGZ till RPM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från TGZ till RPM, hur konverterar man filen TGZ till RPM, ändring av filändelse TGZ till RPM
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen TGZ till RPM:
andra möjliga konverteringar av filen TGZ
Om konverteringseffekt av filen TGZ inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TGZ format till ett annat filformat än RPM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen TGZ till ett annat format :
TGZ till DEB, TGZ till PKG, TGZ till SLP,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TGZ som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet RPM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TGZ i originalformat (utan konvertering till filen RPM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .