Konvertering av filen TGA till PSD

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TGA efter konverteringen till PSD kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TGA till PSD ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TGA till PSD) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen TGA

Om konverteringseffekt av filen TGA inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TGA format till ett annat filformat än PSD. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen TGA till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TGA som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PSD), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TGA i originalformat (utan konvertering till filen PSD). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
3gp icon

3GP

3GPP Multimedia Format

3GP-fil är en multimediafilbehållare som utvecklats av 3GPP (Third Generation Partnership Project). 3GP-filer kan lagra ljud- och videodata som a...