Konvertering av filen STL till 3DXML

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen STL efter konverteringen till 3DXML kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från STL till 3DXML ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen STL till 3DXML) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen STL till 3DXML:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen STL som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet 3DXML), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen STL i originalformat (utan konvertering till filen 3DXML). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
eps icon

EPS

Encapsulated PostScript Format

Fil med .EPS-förlängning innehåller en enkelsidig dokumentbeskrivning spara d i PostScript- språkformat , som kan infogas i ett annat PostScrip...