Konvertering av filen SQL till PSC

Vad hjälper mig konvertering av filen SQL till PSC med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SQL efter konverteringen till PSC kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SQL till PSC ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SQL till PSC) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SQL till PSC, hur konverterar man filen SQL till PSC, ändring av filändelse SQL till PSC
andra möjliga konverteringar av filen SQL
Om konverteringseffekt av filen SQL inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SQL format till ett annat filformat än PSC. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SQL till ett annat format :
SQL till ACCDB,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SQL som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PSC), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SQL i originalformat (utan konvertering till filen PSC). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .