Konvertering av filen SQL till ACCDB

Vad hjälper mig konvertering av filen SQL till ACCDB med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SQL efter konverteringen till ACCDB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SQL till ACCDB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SQL till ACCDB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SQL till ACCDB, hur konverterar man filen SQL till ACCDB, ändring av filändelse SQL till ACCDB
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen SQL till ACCDB:
andra möjliga konverteringar av filen SQL
Om konverteringseffekt av filen SQL inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SQL format till ett annat filformat än ACCDB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SQL till ett annat format :
SQL till PSC,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SQL som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ACCDB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SQL i originalformat (utan konvertering till filen ACCDB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .