Konvertering av filen SLK till XLS

Vad hjälper mig konvertering av filen SLK till XLS med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen SLK efter konverteringen till XLS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från SLK till XLS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen SLK till XLS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från SLK till XLS, hur konverterar man filen SLK till XLS, ändring av filändelse SLK till XLS
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen SLK
Om konverteringseffekt av filen SLK inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens SLK format till ett annat filformat än XLS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen SLK till ett annat format :
SLK till CSV, SLK till ACCDB,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen SLK som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen SLK i originalformat (utan konvertering till filen XLS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .