Konvertering av filen RW2 till RAW

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RW2 efter konverteringen till RAW kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RW2 till RAW ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RW2 till RAW) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen RW2

Om konverteringseffekt av filen RW2 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens RW2 format till ett annat filformat än RAW. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen RW2 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RW2 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet RAW), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RW2 i originalformat (utan konvertering till filen RAW). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
bup icon

BUP

DVD IFO Backup Format

File with.BUP-förlängning innehåller säkerhetskopia av IFO-fil för en given DVD-skiva . BUP-filer används när IFO-filer är skadade. BUP-fil...