Konvertering av filen RHA till GLO

Icon Down
Icon UP
Adobe RoboHelp AIR Help Project

RoboHelp Glossary File

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RHA efter konverteringen till GLO kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RHA till GLO ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RHA till GLO) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen RHA till GLO:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RHA som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet GLO), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RHA i originalformat (utan konvertering till filen GLO). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
nds icon

NDS

Nintendo DS Game ROM

NDS (förkortning för Nintendo Dual Screen) förlängning används av Nintendo DS-spel-ROM-filer. Enkel NDS-fil lagrar ROM Flash Data-bild erhåll...