Konvertering av filen RAR till 7Z

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen RAR efter konverteringen till 7Z kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från RAR till 7Z ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen RAR till 7Z) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen RAR

Om konverteringseffekt av filen RAR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens RAR format till ett annat filformat än 7Z. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen RAR till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen RAR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet 7Z), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen RAR i originalformat (utan konvertering till filen 7Z). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
zip icon

ZIP

Zipped Format

ZIP-förlängning är för närvarande det mest populära formatet som används för arkivering och komprimering av filer och mappar. Att skapa ark...