Konvertering av filen QIF till XLS

Vad hjälper mig konvertering av filen QIF till XLS med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen QIF efter konverteringen till XLS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från QIF till XLS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen QIF till XLS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från QIF till XLS, hur konverterar man filen QIF till XLS, ändring av filändelse QIF till XLS
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen QIF till XLS:
andra möjliga konverteringar av filen QIF
Om konverteringseffekt av filen QIF inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens QIF format till ett annat filformat än XLS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen QIF till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen QIF som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XLS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen QIF i originalformat (utan konvertering till filen XLS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .