Konvertering av filen PPSX till SXI

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPSX efter konverteringen till SXI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPSX till SXI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPSX till SXI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen PPSX till SXI:

andra möjliga konverteringar av filen PPSX

Om konverteringseffekt av filen PPSX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPSX format till ett annat filformat än SXI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PPSX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPSX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SXI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPSX i originalformat (utan konvertering till filen SXI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
fb2 icon

FB2

FictionBook 2.0 Format

Filer med FB2-tillägget (Fiction Book 2.0) är eBook-filer, som stöds av olika läsningsenheter. Formatet är baserat på XML, men till skillnad ...