Konvertering av filen PPSX till PPT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPSX efter konverteringen till PPT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPSX till PPT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPSX till PPT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen PPSX

Om konverteringseffekt av filen PPSX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPSX format till ett annat filformat än PPT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PPSX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPSX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPSX i originalformat (utan konvertering till filen PPT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ex_ icon

EX_

Compressed Executable Format

EX_ är en komprimerad EXE-körbar fil . EX_-filen lagrar den exakta exekverbara filen för ett visst program eller program. Tanken bakom EX_-forma...