Konvertering av filen PPS till PPTX

Vad hjälper mig konvertering av filen PPS till PPTX med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPS efter konverteringen till PPTX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPS till PPTX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPS till PPTX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från PPS till PPTX, hur konverterar man filen PPS till PPTX, ändring av filändelse PPS till PPTX
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
andra möjliga konverteringar av filen PPS
Om konverteringseffekt av filen PPS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPS format till ett annat filformat än PPTX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen PPS till ett annat format :
PPS till PDF, PPS till KEYNOTE, PPS till PPSX,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPTX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPS i originalformat (utan konvertering till filen PPTX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .