Konvertering av filen PPS till PPSX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPS efter konverteringen till PPSX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPS till PPSX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPS till PPSX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen PPS

Om konverteringseffekt av filen PPS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPS format till ett annat filformat än PPSX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen PPS till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPSX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPS i originalformat (utan konvertering till filen PPSX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
gz icon

GZ

Gnu Zipped Archive

En GZ-fil är ett arkiv komprimerat med GNU zip (gzip) -verktyget. Formatet utvecklades vara ett team av Gnu-projektet, vilket syftade till att ska...