Konvertering av filen POTX till PPSX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen POTX efter konverteringen till PPSX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från POTX till PPSX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen POTX till PPSX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen POTX

Om konverteringseffekt av filen POTX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens POTX format till ett annat filformat än PPSX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen POTX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen POTX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPSX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen POTX i originalformat (utan konvertering till filen PPSX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
modd icon

MODD

Sony Video Analysis Format

Fil med MODD (Sony Video Analysis) förlängning är en videoanalysfil genererad av Sony videokameror. MODD-filer lagrar metadata för givet videok...

Last updated