Konvertering av filen PKG till RPM

Vad hjälper mig konvertering av filen PKG till RPM med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PKG efter konverteringen till RPM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PKG till RPM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PKG till RPM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från PKG till RPM, hur konverterar man filen PKG till RPM, ändring av filändelse PKG till RPM
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen PKG till RPM:
andra möjliga konverteringar av filen PKG
Om konverteringseffekt av filen PKG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PKG format till ett annat filformat än RPM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen PKG till ett annat format :
PKG till PDF, PKG till DEB, PKG till SLP, PKG till TGZ,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PKG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet RPM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PKG i originalformat (utan konvertering till filen RPM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .