Konvertering av filen MTS till WMV

Vad hjälper mig konvertering av filen MTS till WMV med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MTS efter konverteringen till WMV kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MTS till WMV ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MTS till WMV) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från MTS till WMV, hur konverterar man filen MTS till WMV, ändring av filändelse MTS till WMV
andra möjliga konverteringar av filen MTS
Om konverteringseffekt av filen MTS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MTS format till ett annat filformat än WMV. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen MTS till ett annat format :
MTS till AVI, MTS till AVC, MTS till DVR, MTS till DVR-MS, MTS till M2TS, MTS till MKV, MTS till MOV, MTS till MP3, MTS till MP4, MTS till MPG,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MTS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet WMV), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MTS i originalformat (utan konvertering till filen WMV). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .