Konvertering av filen MTS till AVI

Vad hjälper mig konvertering av filen MTS till AVI med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MTS efter konverteringen till AVI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MTS till AVI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MTS till AVI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från MTS till AVI, hur konverterar man filen MTS till AVI, ändring av filändelse MTS till AVI
andra möjliga konverteringar av filen MTS
Om konverteringseffekt av filen MTS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MTS format till ett annat filformat än AVI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen MTS till ett annat format :
MTS till AVC, MTS till DVR, MTS till DVR-MS, MTS till M2TS, MTS till MKV, MTS till MOV, MTS till MP3, MTS till MP4, MTS till MPG, MTS till WMV,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MTS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AVI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MTS i originalformat (utan konvertering till filen AVI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .