Konvertering av filen MSG till PST

Vad hjälper mig konvertering av filen MSG till PST med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MSG efter konverteringen till PST kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MSG till PST ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MSG till PST) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från MSG till PST, hur konverterar man filen MSG till PST, ändring av filändelse MSG till PST
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen MSG till PST:
andra möjliga konverteringar av filen MSG
Om konverteringseffekt av filen MSG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MSG format till ett annat filformat än PST. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen MSG till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MSG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PST), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MSG i originalformat (utan konvertering till filen PST). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .